Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2012 год"

ВР Украины
Закон от 02.10.2012 № 5304-VI
действует с 11.10.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 34 - 35, ст. 414; із змінами, внесеними законами України від 12 квітня 2012 року N 4647-VI, від 24 травня 2012 року N 4866-VI, від 8 червня 2012 року N 4961-VI, від 19 червня 2012 року N 4968-VI, від 21 червня 2012 року N 4994-VI, від 22 червня 2012 року N 5022-VI, від 4 липня 2012 року N 5183-VI, N 5185-VI, N 5186-VI і N 5187-VI, від 30 липня 2012 року N 5189-VI, N 5190-VI і N 5191-VI, від 6 вересня 2012 року N 5234-VI, N 5235-VI і N 5236-VI, від 18 вересня 2012 року N 5253-VI та від 2 жовтня 2012 року N 5303-VI) такі зміни:

1) у статті 1:

у частині першій цифри "370.848.117" і "50.554.045,4" замінити відповідно цифрами "372.027.476" і "51.733.404,4";

у частині другій цифри "398.832.011,9" і "51.841.182,5" замінити відповідно цифрами "400.094.817,8" і "53.103.988,4";

в абзаці другому частини третьої цифри "13.031.305,5" і "9.054.714,1" замінити відповідно цифрами "13.114.752,4" і "9.138.161";

2) у статті 4:

пункт 34 після слова "(відстроченого)" доповнити словами і цифрами "реструктуризованих за договорами податкових зобов'язань, які виникли у зв'язку із застосуванням статті 10 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу";

пункт 35 викласти в такій редакції:

"35) надходження від сплати податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), реструктуризованих за договорами податкових зобов'язань, які виникли у зв'язку із застосуванням статті 10 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", підприємств електроенергетичної, вугільної галузей, підприємств, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення з податку на додану вартість та нараховані суми податку на додану вартість підприємств електроенергетичної, вугільної галузей, підприємств, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення і Державного агентства резерву України, які виникли після проведення розрахунків згідно із статтею 23 цього Закону";

пункт 39 після слова "зобов'язань" доповнити словами "у тому числі з податку на додану вартість";

3) у статті 25:

перше речення після слів "органічне паливо" доповнити словами "і зобов'язань з податку на додану вартість, що виникають у результаті проведення таких розрахунків";

у другому реченні слово "відпуску" замінити словом "споживання";

4) внести зміни до додатків N 1, N 3 і N 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" згідно з додатками N 1, N 2 і N 3 до цього Закону;

5) у додатку N 7 щодо субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, у рядку "Всього" цифри "6973602,6" замінити цифрами "8236408,5".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
2 жовтня 2012 року
N 5304-VI

 

 

Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" "Доходи Державного бюджету України на 2012 рік"

(тис. грн.)

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Разом доходів:

372027476,0

320294071,6

51733404,4

 

Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

370890248,8

319156844,4

51733404,4

10000000

Податкові надходження

311111027,1

290169773,5

20941253,6

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

65483923,4

63641713,5

1842209,9

11020000

Податок на прибуток підприємств

58236909,9

56394700,0

1842209,9

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

205848559,4

190844593,3

15003966,1

14010000

Податок на додану вартість

164125559,4

162046593,3

2078966,1

14010100

Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)

95041866,1

93694900,0

1346966,1

20000000

Неподаткові надходження

56775495,4

28570725,4

28204770,0

24000000

Інші неподаткові надходження

7209018,2

1011068,7

6197949,5

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

473651,0

383550,8

90100,2

24110100

Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою

172797,0

146562,9

26234,1

24110200

Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою

298929,0

236262,9

62666,1

 

Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2012 рік"

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом:

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

Всього:

346990829,4

298453956,7

43921816,8

3939818,8

47036872,7

53103988,4

35753392,4

2510003,1

902391,1

17350596,0

400094817,8

2760000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)

217380,0

 

 

 

217380,0

8389206,5

8251688,3

 

 

137518,2

8606586,5

2761000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)

217380,0

 

 

 

217380,0

8389206,5

8251688,3

 

 

137518,2

8606586,5

2761520

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

8236408,5

8236408,5

 

 

 

8236408,5

 

Зміни до додатка N 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" "Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в 2012 році"

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування - всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

Всього:

624684,4

11652210,3

12276894,7

-3976591,4

-9138161,0

-13114752,4

-3351907,0

2514049,3

-837857,7

3510000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)

484384,4

241161,0

725545,4

-3976591,4

-788020,9

-4764612,3

-3492207,0

-546859,9

-4039066,9

3511000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)

484384,4

241161,0

725545,4

-3976591,4

-788020,9

-4764612,3

-3492207,0

-546859,9

-4039066,9

3511630

0490

Повернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою

 

 

 

-3949079,6

-778312,7

-4727392,3

-3949079,6

-778312,7

-4727392,3

____________

Опрос