Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области карантина растений

ВР Украины
Закон от 18.09.2012 № 5258-VI
действует с 23.10.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі карантину рослин

Верховна Рада України постановляє:

Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі карантину рослин, підписану 7 червня 2011 року в м. Москві, яка набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності, ратифікувати (додається).

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
18 вересня 2012 року
N 5258-VI

 

 

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі карантину рослин

Кабінет Міністрів України та Уряд Російської Федерації, далі - Сторони,

визнаючи бажання зміцнювати двостороннє співробітництво в сфері карантину рослин у відповідності з Міжнародною конвенцією про карантин та захист рослин від 6 грудня 1951 року (в редакції 1997 року) та у відповідності з міжнародними стандартами з фітосанітарних заходів, та міжнародними домовленостями Сторін з метою удосконалення забезпечення охорони територій своїх держав від занесення та розповсюдження карантинних шкідливих організмів та зменшення заподіяних ними збитків, а також усунення надмірних перешкод у двосторонній торгівлі продукцією, що підлягає фітосанітарному контролю (далі - об'єкти регулювання),

домовились про таке:

СТАТТЯ 1

Компетентними органами Сторін, що здійснюють координацію діяльності з реалізації цієї Угоди, є:

від Української Сторони - Державна ветеринарна та фітосанітарна служба,

від Російської Сторони - Федеральна служба з ветеринарного та фітосанітарного нагляду.

СТАТТЯ 2

Під карантинними організмами (карантинні шкідливі організми) в даній Угоді слід розуміти шкідливі організми, що відсутні або обмежено поширені або розповсюджені на територіях держав Сторін і внесені до національних переліків карантинних організмів держав Сторін.

У разі внесення змін до переліку Компетентний орган однієї Сторони інформує про це Компетентний орган іншої Сторони не менш ніж за 30 днів до вступу змін у дію.

СТАТТЯ 3

Сторони проводять заходи з фітосанітарного контролю об'єктів регулювання при імпорті, експорті та транзиті відповідно до міжнародних зобов'язань та національного законодавства.

Фінансування заходів, пов'язаних з проведенням фітосанітарного контролю, здійснюється у відповідності із законодавством держав Сторін.

СТАТТЯ 4

З метою забезпечення ефективного співробітництва в сфері карантину та захисту рослин Сторони відповідно до законодавства своїх держав:

а) вживають всі необхідні заходи для запобігання проникнення карантинних шкідливих організмів з території держави однієї Сторони на територію держави іншої Сторони при переміщенні об'єктів регулювання з території держави однієї Сторони на територію держави іншої Сторони;

б) інформують одна одну про правила, які регулюють здійснення заходів щодо забезпечення карантину рослин, що передбачені законодавством держав Сторін;

в) інформують одна одну про виявлення та розповсюдження карантинних шкідливих організмів на територіях держав Сторін;

г) інформують одна одну про науково-дослідні роботи в сфері карантину рослин;

д) обмінюються передовим досвідом щодо здійснення фітосанітарного карантинного контролю в місцях виробництва та заготівлі об'єктів регулювання, забезпечення карантину рослин на державному кордоні та на транспорті, а також науково-практичними досягненнями в галузі карантину рослин;

е) надають взаємну наукову, технічну та іншу допомогу в проведенні заходів з карантину рослин, пов'язаних із виявленням, локалізацією та ліквідацією карантинних шкідливих організмів.

СТАТТЯ 5

1. Об'єкти регулювання, які вивозяться з території держави однієї Сторони на територію держави іншої Сторони або які перевозяться транзитом територією держави однієї Сторони на територію держави іншої Сторони, або походженням з третіх країн, які підлягали перепакуванню, перевантажуванню, або розділені на частки на території держави однієї із Сторін, повинні супроводжуватися фітосанітарним сертифікатом або фітосанітарним сертифікатом на реекспорт у відповідності з фітосанітарним вимогами Сторони-імпортера.

З метою ідентифікації партій об'єктів регулювання у фітосанітарних сертифікатах вказується номер (назва) транспортного засобу, що перевозить партію об'єктів регулювання.

2. Сторона-імпортер не вимагає фітосанітарних сертифікатів на партію об'єктів регулювання у тих випадках, коли вона пройшла термічну або іншу обробку, яка унеможливлює зараження зазначеної партії продукції карантинними шкідливими організмами, та на інші матеріали, що не потребують застосування фітосанітарних заходів.

Компетентні органи Сторін залишають за собою право при закупівлі окремих партій об'єктів регулювання виставляти додаткові вимоги до фітосанітарного стану такої продукції.

Моніторинг, який передує відвантаженню, при експорті рослинної продукції може здійснюватись на території країни-експортера спільними зусиллями посадових осіб Компетентних органів Сторін.

3. Наявність фітосанітарного сертифіката не позбавляє права Компетентних органів Сторін здійснювати фітосанітарний контроль об'єктів регулювання у відповідності з законодавством своїх держав.

4. У разі виявлення карантинних шкідливих організмів під час проведення фітосанітарного контролю Компетентні органи Сторони-імпортера мають право на знезараження партії об'єктів регулювання, її знищення або повернення експортеру з повідомленням Компетентних органів іншої Сторони стосовно вжитих фітосанітарних заходів із зазначенням їх причини.

Якщо знезараження об'єктів регулювання здійснювалось на території держави однієї Сторони, ввезення зазначеної продукції на територію держави іншої Сторони дозволяється тільки після її дегазації (штучного видалення газів з об'єктів регулювання).

У разі відсутності в об'єктах регулювання, які прямують транзитом територією держави однієї Сторони на територію держави іншої Сторони, карантинних шкідливих організмів, транзит дозволяється за умови, якщо проставлено на фітосанітарному сертифікаті, який видано національною організацією з карантину та захисту рослин країни-експортера, штамп встановленого зразка Компетентним органом Сторони, територією якої об'єкти регулювання прямують транзитом.

В усіх випадках здійснення реекспорту об'єктів регулювання Сторони проводять фітосанітарний контроль і в разі відсутності карантинних шкідливих організмів оформляють фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт, який супроводжує об'єкти регулювання до місця призначення вантажу, разом з фітосанітарним сертифікатом країни-експортера або його завіреною копією.

СТАТТЯ 6

Експорт (імпорт, транзит) об'єктів регулювання з території держави однієї Сторони на територію держави іншої Сторони здійснюється в пунктах пропуску на державному кордоні, визначених Сторонами, про що Компетентні органи Сторін інформують одна одну.

СТАТТЯ 7

При експорті об'єктів регулювання з території держави однієї Сторони на територію держави іншої Сторони використовується упаковка, яка не застосовувалась раніше (крім дерев'яного пакувального матеріалу), яка вільна від карантинних шкідливих організмів. Упаковка та пакувальні матеріали повинні бути вільними від ґрунту. Сіно, солома, полова, листя та інші рослинні матеріали не можуть використовуватись в якості упаковки.

Транспортні засоби, які використовуються при перевезенні об'єктів регулювання, повинні бути ретельно очищені, а за потреби - знезаражені.

СТАТТЯ 8

Для обговорення та вирішення питань, пов'язаних з реалізацією передбачених цією Угодою заходів, Компетентні органи Сторін можуть безпосередньо контактувати між собою.

Для вирішення практичних питань, пов'язаних з реалізацією положень цієї Угоди, Компетентні органи Сторін в разі необхідності організовують спільні наради, які проводяться по черзі на територіях держав Сторін.

Організаційні витрати на проведення нарад несе Компетентний орган приймаючої Сторони. Порядок оплати витрат щодо направлення делегацій попередньо погоджується Компетентними органами Сторін.

Місце, терміни та порядок денний таких нарад визначаються Компетентними органами Сторін.

СТАТТЯ 9

Положення цієї Угоди поширюються на всі об'єкти регулювання, включаючи ті, які надходять в якості дарувань або для наукових цілей, а також призначені для дипломатичних, консульських та інших представництв.

СТАТТЯ 10

Ця Угода не стосується прав і обов'язків кожної із Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів, учасниками яких є Україна та Російська Федерація, а також їхнього членства в міжнародних організаціях з карантину та захисту рослин.

СТАТТЯ 11

За взаємною письмовою згодою Сторін в цю Угоду можуть вноситись зміни та/або доповнення, що оформляються окремими Протоколами.

СТАТТЯ 12

Усі спірні питання між Сторонами, що виникають при тлумаченні та застосуванні положень цієї Угоди, вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами.

СТАТТЯ 13

Ця Угода набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення, дипломатичними каналами, про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Ця Угода укладається терміном на 5 років. Її дія буде автоматично продовжуватися на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін не повідомить у письмовій формі іншу Сторону, дипломатичними каналами, про свої наміри припинити дію цієї Угоди не пізніше ніж за шість місяців до закінчення відповідного періоду.

З дати набрання чинності цієї Угоди припиняється дія Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі карантину рослин, яка була укладена 27 серпня 1996 року.

Вчинено в м. Москва "7" червня 2011 р. в двох примірниках, кожний українською та російською мовами, причому обидва тексти є автентичними.

 

За Кабінет Міністрів України

За Уряд Російської Федерації

(підпис)

(підпис)

Опрос