Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины

ВР Украины
Закон от 06.09.2012 № 5210-VI
действует с 01.01.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Митного кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Митного кодексу України такі зміни:

1) статтю 309 після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:

"6. Порядок застосування індивідуальної (одноразової), багаторазової та генеральної фінансової гарантії затверджується Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим частини шосту та сьому вважати відповідно частинами сьомою та восьмою;

2) у пункті 2 частини одинадцятої статті 311 слова "що передбачає сплату митних платежів" замінити словами "у який задекларовано товари";

3) у частині другій статті 314:

у пункті 3 слова "мати доведену за останні три календарні роки" замінити словами "для банківських установ - мати доведену за останні три календарні роки";

у пункті 7 слова "мати можливість формування" замінити словами "для банківських установ - мати можливість формування", а слова "нею самою" - словами "ними самими";

доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) мати уповноважених представників в усіх пунктах пропуску через державний кордон України";

4) у частині першій статті 315:

у пункті 1 слова "у передбачених законодавством випадках" замінити словами "для банківських установ - у передбачених законодавством випадках", а слова "цієї установи" - словами "цих установ";

у пункті 3 слова "від незалежної аудиторської компанії" замінити словами "для банківських установ - від незалежної аудиторської компанії";

5) пункт 4 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити підпунктом 10 такого змісту:

"10) до 1 січня 2018 року - устаткування (обладнання) та комплектуючі вироби до нього, що ввозяться суб'єктами господарювання виключно для реалізації інвестиційних проектів, схвалених відповідно до Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць", за умови, що зазначені товари:

а) не є підакцизними;

б) виготовлені не більше трьох років до моменту державної реєстрації інвестиційного проекту та не були у використанні;

в) не виробляються в Україні та не мають аналогів в Україні.

Порядок ввезення, перелік та обсяги зазначених товарів з визначенням їх кодів згідно з УКТ ЗЕД затверджуються Кабінетом Міністрів України разом із схваленням кожного окремого інвестиційного проекту.

У цьому підпункті терміни вживаються в такому значенні:

устаткування (обладнання) - машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту;

комплектуючі вироби до устаткування (обладнання) - частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі такого устаткування (обладнання)".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
6 вересня 2012 року
N 5210-VI

 

Опрос