Идет загрузка документа (94 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об Общегосударственной целевой программе передачи общежитий в собственность территориальных громад на 2012 - 2015 годы

ВР Украины
Закон от 21.06.2012 № 4995-VI
действует с 22.07.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012 - 2015 роки

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012 - 2015 роки (далі - Програма), що додається.

2. Кабінету Міністрів України:

при підготовці проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" та проектів законів України про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати кошти для фінансування заходів, передбачених Програмою;

протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування:

протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити та затвердити відповідно до завдань Програми регіональні та місцеві програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад;

під час розроблення та затвердження проектів місцевих бюджетів передбачати у них необхідні кошти для забезпечення виконання регіональних та місцевих програм (заходів).

4. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
21 червня 2012 року
N 4995-VI

 

 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ПЕРЕДАЧІ ГУРТОЖИТКІВ У ВЛАСНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД НА 2012 - 2015 РОКИ

Загальна частина

Відповідно до Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" громадяни, які проживають у гуртожитках державної форми власності та на яких поширюється дія зазначеного Закону, можуть приватизувати займані ними житлові приміщення після передачі гуртожитків у власність територіальних громад.

Мета Програми

Метою Програми є передача гуртожитків у власність територіальних громад для забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Для розв'язання проблеми необхідно здійснити передачу гуртожитків у власність територіальних громад шляхом:

затвердження графіка обов'язкової передачі гуртожитків (графік передачі затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями) із встановленням строків передачі;

встановлення обсягів і строків фінансування заходів, передбачених Програмою, за рахунок державного і місцевого бюджетів, інших джерел, передбачених законом (за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах житлової політики та житлово-комунального господарства, відповідно до затверджених Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями регіональних програм з визначенням конкретних сум фінансування).

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені в додатку 1.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені в додатку 2.

Пооб'єктний перелік гуртожитків державної форми власності, які підлягають передачі у власність територіальних громад, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах житлової політики та житлово-комунального господарства, щороку під час розподілу коштів між регіонами в межах бюджетних призначень на відповідний рік.

Очікувані результати, ефективність Програми

У результаті виконання Програми у власність територіальних громад буде передано 1058 гуртожитків загальною площею 2457,82 тис. кв. метрів, що сприятиме зменшенню зумовленої житловою проблемою соціальної напруженості в суспільстві, яка існує багато років.

Зокрема, у власність територіальних громад очікується передати:

у 2012 році - 214 гуртожитків;

у 2013 році - 263 гуртожитки;

у 2014 році - 294 гуртожитки;

у 2015 році - 287 гуртожитків.

Ефективність виконання Програми визначається за результатами проведення щорічного моніторингу з урахуванням дотримання строків здійснення та обсягів фінансування передбачених нею заходів, кількості гуртожитків, переданих у власність територіальних громад, чисельності громадян, які набули право власності на житлові приміщення в таких гуртожитках.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів та інших джерел, передбачених законом.

Загальний обсяг фінансування, передбачений регіональними програмами передачі гуртожитків у власність територіальних громад, становить 1224400,1 тис. гривень, з них з державного бюджету - 612200,05 тис. гривень, з місцевих бюджетів - 612200,05 тис. гривень.

Обсяг видатків на виконання Програми уточнюється під час складення проекту Державного бюджету України на відповідний рік.

Розподіл коштів між регіонами здійснюється відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України Порядку використання коштів, передбачених для виконання Програми.

 

ПАСПОРТ
Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012 - 2015 роки

1. Концепція Програми схвалена

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010 р. N 83.

2. Програма затверджена

Законом України від 21 червня 2012 р. N 4995-VI.

3. Державний замовник-координатор Програми - Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

4. Державні замовники Програми - Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

5. Керівник Програми - перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

6. Виконавці заходів, передбачених Програмою, - Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державна служба статистики України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, органи місцевого самоврядування.

7. Строк виконання - 2012 - 2015 роки.

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

тис. гривень

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

У тому числі за роками

2012

2013

2014

2015

Державний бюджет

612200,05

124478,9

158664,05

171057,9

157999,2

Місцевий бюджет

612200,05

124478,9

158664,05

171057,9

157999,2

Усього

1224400,1

248957,8

317328,1

342115,8

315998,4

Керівник програми

__________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012 - 2015 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів, тис. гривень

Усього

за роками

разом

за роками

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

1. Передача гуртожитків у власність територіальних громад

загальна площа гуртожитків, кв. метрів

2457815,5

485301,8

601682,8

696555

674275,9

капітальний ремонт, у тому числі ремонт дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електромережі та ліфтів

Мінрегіон

державний бюджет

612200,05

124478,9

158664,05

171057,9

157999,2

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцеві бюджети

612200,05

124478,9

158664,05

171057,9

157999,2

кількість гуртожитків, одиниць

1058

214

263

294

287

 

 

 

 

 

 

 

 

Автономна Республіка Крим

кв. метрів

207371,3

39334,4

44414,6

59754,1

63868,2

1) капітальний ремонт, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електромережі та ліфтів

Мінрегіон

державний бюджет

23214

4457

5803,5

6453,5

6500

одиниць

92

19

20

28

25

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

місцеві бюджети

23214

4457

5803,5

6453,5

6500

Вінницька область

кв. метрів

32941,1

6324,7

8236,3

9156,6

9223,5

2) капітальний ремонт, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електромережі та ліфтів

Мінрегіон

державний бюджет

5178,5

994,5

1294,5

1439,5

1450

одиниць

19

5

5

5

4

 

Вінницька облдержадміністрація

місцеві бюджети

5178,5

994,5

1294,5

1439,5

1450

Волинська область

кв. метрів

6330,7

1244,4

1695

1728,5

1662,8

3) капітальний ремонт, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електромережі та ліфтів

Мінрегіон

державний бюджет

1560,5

330

350

423,5

457

одиниць

10

3

1

2

4

 

Волинська облдержадміністрація

місцеві бюджети

1560,5

330

350

423,5

457

Дніпропетровська область

кв. метрів

173129,8

33104,5

43291,1

47883,9

48850,3

4) капітальний ремонт, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електромережі та ліфтів

Мінрегіон

державний бюджет

44525

8800

13050

11150

11525

одиниць

47

8

5

17

17

 

Дніпропетровська облдержадміністрація

місцеві бюджети

44525

8800

13050

11150

11525

Донецька область

кв. метрів

166442,6

31445,9

41437,1

54683,7

38875,9

5) капітальний ремонт, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електромережі та ліфтів

Мінрегіон

державний бюджет

41611

7861,5

10359,5

13671

9719

одиниць

87

19

18

24

26

 

Донецька облдержадміністрація

місцеві бюджети

41611

7861,5

10359,5

13671

9719

Житомирська область

кв. метрів

21458,2

3605,1

3456,5

13349,2

1047,4

6) капітальний ремонт, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електромережі та ліфтів

Мінрегіон

державний бюджет

4518

1042,5

472

2822,5

181

одиниць

19

6

6

6

1

 

Житомирська облдержадміністрація

місцеві бюджети

4518

1042,5

472

2822,5

181

Закарпатська область

кв. метрів

20181,9

2956,7

5696,5

5613,5

5915,2

7) капітальний ремонт, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електромережі та ліфтів

Мінрегіон

державний бюджет

7714

335

652,5

6051,5

675

одиниць

12

3

3

4

2

 

Закарпатська облдержадміністрація

місцеві бюджети

7714

335

652,5

6051,5

675

Запорізька область

кв. метрів

165795,3

31832,7

40103,8

46686,1

47172,7

8) капітальний ремонт, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електромережі та ліфтів

Мінрегіон

державний бюджет

41448,5

7958

10362

11523

11605,5

одиниць

57

11

14

15

17

 

Запорізька облдержадміністрація

місцеві бюджети

41448,5

7958

10362

11523

11605,5

Івано-Франківська область

кв. метрів

34784

6883

8673

9578

9650

9) капітальний ремонт, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електромережі та ліфтів

Мінрегіон

державний бюджет

8661,5

1714

2159,5

2385

2403

одиниць

11

2

3

3

3

 

Івано-Франківська облдержадміністрація

місцеві бюджети

8661,5

1714

2159,5

2385

2403

Київська область

кв. метрів

57335,9

11008,5

14333,9

15939,4

16054,1

10) капітальний ремонт, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електромережі та ліфтів

Мінрегіон

державний бюджет

18216

3497,5

4554

5064

5100,5

одиниць

39

7

10

11

11

 

Київська облдержадміністрація

місцеві бюджети

18216

3497,5

4554

5064

5100,5

Кіровоградська область

кв. метрів

3724,6

738

1015

1057,4

914,2

11) капітальний ремонт, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електромережі та ліфтів

Мінрегіон

державний бюджет

931,5

184,5

254

264,5

228,5

одиниць

9

1

2

2

4

 

Кіровоградська облдержадміністрація

місцеві бюджети

931,5

184,5

254

264,5

228,5

Луганська область

кв. метрів

121360

32693

35815,9

22785,7

30065,4

12) капітальний ремонт, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електромережі та ліфтів

Мінрегіон

державний бюджет

71377,05

21156,4

20443,55

14105,9

15671,2

одиниць

54

11

19

12

12

 

Луганська облдержадміністрація

місцеві бюджети

71377,05

21156,4

20443,55

14105,9

15671,2

Львівська область

кв. метрів

121332

23296

30333

33730

33973

13) капітальний ремонт, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електромережі та ліфтів

Мінрегіон

державний бюджет

30333,5

5824

7583,5

8432,5

8493,5

одиниць

59

8

17

20

14

 

Львівська облдержадміністрація

місцеві бюджети

30333,5

5824

7583,5

8432,5

8493,5

Миколаївська область

кв. метрів

75609,5

19239,4

16343,9

19386,6

20639,6

14) капітальний ремонт, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електромережі та ліфтів

Мінрегіон

державний бюджет

17659

3587,5

6815

3806,5

3450

одиниць

24

5

6

6

7

 

Миколаївська облдержадміністрація

місцеві бюджети

17659

3587,5

6815

3806,5

3450

Одеська область

кв. метрів

259656

49856

64916

72188

72696

15) капітальний ремонт, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електромережі та ліфтів

Мінрегіон

державний бюджет

64914

12464

16229

18047

18174

одиниць

120

23

30

33

34

 

Одеська облдержадміністрація

місцеві бюджети

64914

12464

16229

18047

18174

Полтавська область

кв. метрів

87635,1

16825,9

21908,8

24362,6

24537,8

16) капітальний ремонт, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електромережі та ліфтів

Мінрегіон

державний бюджет

21908,5

2706,5

5477

7590,5

6134,5

одиниць

40

5

11

14

10

 

Полтавська облдержадміністрація

місцеві бюджети

21908,5

2706,5

5477

7590,5

6134,5

Рівненська область

кв. метрів

91474,7

17485

22748

25496,4

25745,3

17) капітальний ремонт, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електромережі та ліфтів

Мінрегіон

державний бюджет

9651,5

1619,5

4559,5

1270,5

2202

одиниць

35

9

12

5

9

 

Рівненська облдержадміністрація

місцеві бюджети

9651,5

1619,5

4559,5

1270,5

2202

Сумська область

кв. метрів

31608,9

6263,4

7584

8709,5

9052

18) капітальний ремонт, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електромережі та ліфтів

Мінрегіон

державний бюджет

7902,5

1566

1896

2177,5

2263

одиниць

16

2

5

5

4

 

Сумська облдержадміністрація

місцеві бюджети

7902,5

1566

1896

2177,5

2263

Тернопільська область

кв. метрів

20000

3975,9

5332,8

10691,3

 

19) капітальний ремонт, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електромережі та ліфтів

Мінрегіон

державний бюджет

7000

1365

1890

3745

 

одиниць

6

2

3

1

 

 

Тернопільська облдержадміністрація

місцеві бюджети

7000

1365

1890

3745

 

Харківська область

кв. метрів

249183,9

46883,9

62000

69000

71300

20) капітальний ремонт, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електромережі та ліфтів

Мінрегіон

державний бюджет

60216,5

11336,5

14973

16663,5

17243,5

одиниць

86

18

21

22

25

 

Харківська облдержадміністрація

місцеві бюджети

60216,5

11336,5

14973

16663,5

17243,5

Херсонська область

кв. метрів

122506,2

19590

30602,3

37998

34315,9

21) капітальний ремонт, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електромережі та ліфтів

Мінрегіон

державний бюджет

26216,5

5048

6549

7276

7343,5

одиниць

33

5

7

10

11

 

Херсонська облдержадміністрація

місцеві бюджети

26216,5

5048

6549

7276

7343,5

Хмельницька область

кв. метрів

66047,3

12681

16511,8

18361

18493,5

22) капітальний ремонт, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електромережі та ліфтів

Мінрегіон

державний бюджет

16512,5

3170,5

4128

4590,5

4623,5

одиниць

38

7

9

10

12

 

Хмельницька облдержадміністрація

місцеві бюджети

16512,5

3170,5

4128

4590,5

4623,5

Черкаська область

кв. метрів

86181,6

20987,6

17179,4

23927,4

24087,2

23) капітальний ремонт, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електромережі та ліфтів

Мінрегіон

державний бюджет

21546

5247

4295

5982

6022

одиниць

31

5

6

9

11

 

Черкаська облдержадміністрація

місцеві бюджети

21546

5247

4295

5982

6022

Чернівецька область

кв. метрів

1195

1195

 

 

 

24) капітальний ремонт, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електромережі та ліфтів

Мінрегіон

державний бюджет

750

750

 

 

 

одиниць

1

1

 

 

 

 

Чернівецька облдержадміністрація

місцеві бюджети

750

750

 

 

 

Чернігівська область

кв. метрів

9507

1861

2377,8

2577

2691,2

25) капітальний ремонт, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електромережі та ліфтів

Мінрегіон

державний бюджет

2377,5

465,5

594,5

644,5

673

одиниць

11

4

2

2

3

 

Чернігівська облдержадміністрація

місцеві бюджети

2377,5

465,5

594,5

644,5

673

м. Київ

кв. метрів

174378,7

34267,1

43015,3

47832

49264,3

26) капітальний ремонт у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електромережі та ліфтів

Мінрегіон

державний бюджет

43595

8567

10754

11958

12316

одиниць

84

21

23

23

17

 

Київська міськдержадміністрація

місцеві бюджети

43595

8567

10754

11958

12316

м. Севастополь

кв. метрів

50644,2

9723,7

12661

14079,1

14180,4

27) капітальний ремонт, у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електромережі та ліфтів

Мінрегіон

державний бюджет

12661,5

2431

3165,5

3520

3545

одиниць

18

4

5

5

4

 

Севастопольська міськдержадміністрація

місцеві бюджети

12661,5

2431

3165,5

3520

3545

Разом за завданням 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1224400,1

248957,8

317328,1

342115,8

315998,4

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

612200,05

124478,9

158664,05

171057,9

157999,2

місцеві бюджети

612200,05

124478,9

158664,05

171057,9

157999,2

2. Розроблення та затвердження планів заходів щодо виконання регіональних і місцевих Програм за результатами попереднього року з урахуванням можливості їх фінансування

кількість населених пунктів, у яких здійснюється обстеження та облік гуртожитків, одиниць

 

 

 

 

 

1) проведення обстеження та обліку гуртожитків

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

 

3. Забезпечення належного функціонування системи моніторингу виконання Програми

щорічний звіт

 

 

 

 

 

1) розроблення бюлетеня статистичного спостереження

Мінрегіон, Держстат

 

 

 

 

 

 

2) подання щорічних звітів

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

 

Усього за Програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1224400,1

248957,8

317328,1

342115,8

315998,4

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

612200,05

124478,9

158664,05

171057,9

157999,2

місцеві бюджети

612200,05

124478,9

158664,05

171057,9

157999,2

___________

  

Опрос