Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2012 год"

ВР Украины
Закон от 08.06.2012 № 4961-VI
действует с 24.06.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (із змінами, внесеними Законом України від 12 квітня 2012 року N 4647-VI) такі зміни:

1. У статті 1:

у частині першій цифри "366.621.071,1" та "49.213.158,1" замінити відповідно цифрами "368.324.717" та "50.916.804";

у частині другій цифри "391.810.100,2" та "49.805.429,4" замінити відповідно цифрами "394.208.611,9" та "52.203.941,1";

в абзаці другому частини третьої цифри "12.336.439,7" та "8.359.848,3" замінити відповідно цифрами "13.031.305,5" та "9.054.714,1".

2. У статті 4:

у пункті 13 слово та цифри "пунктом 29" замінити словами та цифрами "пунктами 29 та 39";

пункт 34 викласти в такій редакції:

"34) надходження від сплати податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), підприємств електроенергетичної, вугільної галузей, підприємств, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення із податку на прибуток та нараховані суми податку на прибуток підприємств електроенергетичної галузі, підприємств, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, які виникли після проведення розрахунків згідно із статтею 23 цього Закону";

у пунктах 35 і 37 слова "підприємств електроенергетичної та вугільної галузей" замінити словами "підприємств електроенергетичної, вугільної галузей, підприємств, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення";

доповнити пунктами 39 та 40 такого змісту:

"39) надходження від погашення заборгованості та зобов'язань енергогенеруючих компаній перед Державним агентством резерву України за отримане у 1997 - 2000 роках згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України органічне паливо;

40) плата енергогенеруючих компаній за надання державних гарантій та плата за користування субкредитами, наданими енергогенеруючим компаніям на впровадження Проекту розвитку ринку електроенергії і Проекту реабілітації та розширення централізованого теплопостачання м. Києва, у тому числі надходження внаслідок стягнення пені за невиконання умов надання кредитів".

3. Статтю 8 доповнити пунктом 12 такого змісту:

"12) повернення субкредитів, наданих енергогенеруючим компаніям на впровадження Проекту розвитку ринку електроенергії і Проекту реабілітації та розширення централізованого теплопостачання м. Києва".

4. У пункті 48 статті 9 слова та цифри "пунктами 34 - 38 статті 4" замінити словами та цифрами "пунктами 34 - 40 статті 4 та пунктом 12 статті 8".

5. Доповнити статтею 25 такого змісту:

"Стаття 25. Установити, що кошти, які сплачують енергогенеруючі компанії до Державного агентства резерву України у рахунок погашення перед ним заборгованості та зобов'язань за отримане у 1997 - 2000 роках згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України органічне паливо, перераховуються Державним агентством резерву України до спеціального фонду державного бюджету та є джерелом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеної пунктом 48 статті 9 та пунктом 7 статті 11 цього Закону. Заборгованість та зобов'язання з повернення матеріальних цінностей у натуральному вигляді визначаються відповідно до ціни матеріальних цінностей, зазначеної у договорах, або у разі відсутності визначеної договором ціни - за цінами, що діяли на дату відпуску органічного палива".

6. Внести зміни до додатків N 1, N 3 та N 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" відповідно до додатків N 1, N 2 та N 3 до цього Закону.

7. У додатку N 7:

щодо субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, у рядку "Всього" цифри "4575090,9" замінити цифрами "6973602,6";

у назві субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку реформування системи охорони здоров'я (придбання медичного автотранспорту та обладнання для центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги) у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві слова "та обладнання" замінити словами "автотранспорту, техніки, інвентарю та медичного обладнання";

у назві субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги після слів "на придбання медикаментів" доповнити словами "та виробів медичного призначення".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
8 червня 2012 року
N 4961-VI

 

 

Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" "Доходи Державного бюджету України на 2012 рік"

(тис. грн.)

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Разом доходів:

368324717,0

317407913,0

50916804,0

 

Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

367187489,8

316270685,8

50916804,0

10000000

Податкові надходження

308955676,5

289123287,2

19832389,3

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

65120377,7

63641713,5

1478664,2

11020000

Податок на прибуток підприємств

57873364,2

56394700,0

1478664,2

20000000

Неподаткові надходження

55228087,0

26731053,1

28497033,9

24000000

Інші неподаткові надходження

6906809,8

1011068,7

5895741,1

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

403156,3

383550,8

19605,5

24110100

Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою

162437,0

146562,9

15874,1

24110200

Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою

238794,3

236262,9

2531,4

30000000

Доходи від операцій з капіталом

2064017,3

263785,5

1800231,8

32000000

Надходження від реалізації державних запасів товарів

1800231,8

 

1800231,8

32010000

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

1799231,8

 

1799231,8

 

Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2012 рік"

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом:

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

Всього:

342004670,8

297367488,2

43348624,6

3937107,5

43137182,6

52203941,1

35085058,8

2946153,0

902391,1

17118882,3

394208611,9

2310000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)

1179916,7

560115,1

 

 

619801,6

 

 

 

 

 

1179916,7

2311000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)

1179916,7

560115,1

 

 

619801,6

 

 

 

 

 

1179916,7

2311290

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку реформування системи охорони здоров'я (придбання медичного автотранспорту, автотранспорту, техніки, інвентарю та медичного обладнання для центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги) у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві

327000,0

 

 

 

327000,0

 

 

 

 

 

327000,0

2311300

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги

323115,1

323115,1

 

 

 

 

 

 

 

 

323115,1

2760000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)

217380,0

 

 

 

217380,0

7126400,6

6988882,4

 

 

137518,2

7343780,6

2761000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)

217380,0

 

 

 

217380,0

7126400,6

6988882,4

 

 

137518,2

7343780,6

2761520

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

6973602,6

6973602,6

 

 

 

6973602,6

 

Зміни до додатка N 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" "Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в 2012 році"

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування - всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

Всього:

624684,4

11652210,3

12276894,7

-3976591,4

-9054714,1

-13031305,5

-3351907,0

2597496,2

-754410,8

3510000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)

484384,4

241161,0

725545,4

-3976591,4

-704574,0

-4681165,4

-3492207,0

-463413,0

-3955620,0

3511000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)

484384,4

241161,0

725545,4

-3976591,4

-704574,0

-4681165,4

-3492207,0

-463413,0

-3955620,0

3511630

0490

Повернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою

 

 

 

-3949079,6

-694865,8

-4643945,4

-3949079,6

-694865,8

-4643945,4

____________

Опрос