Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о порядке пересечения украино-российской государственной границы жителями пограничных регионов Украины и Российской Федерации

ВР Украины
Закон от 22.02.2012 № 4423-VI
действует с 26.03.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних регіонів України та Російської Федерації

Верховна Рада України постановляє:

Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних регіонів України та Російської Федерації, підписану 18 жовтня 2011 року в м. Донецьку, яка набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності, ратифікувати (додається).

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
22 лютого 2012 року
N 4423-VI

 

 

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних регіонів України та Російської Федерації

Кабінет Міністрів України та Уряд Російської Федерації (далі - Сторони),

реалізуючи положення Угоди між Україною та Російською Федерацією про співробітництво і взаємодію з прикордонних питань від 3 серпня 1994 року, Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про співробітництво прикордонних областей України та Російської Федерації від 27 січня 1995 року та Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про пункти пропуску через державний кордон між Україною і Російською Федерацією від 8 лютого 1995 року,

ураховуючи історично сформовані добросусідські відносини,

визнаючи необхідність збереження і розвитку господарських, культурних та інших традиційних зв'язків між населенням прикордонних регіонів України та Російської Федерації,

з метою створення сприятливих умов для перетинання державного кордону громадянами, що проживають у прикордонних регіонах України та Російської Федерації,

домовилися про таке:

Стаття 1

1. Терміни в цій Угоді вживаються в такому значенні:

а) кордон - українсько-російський державний кордон, встановлений Договором між Україною і Російською Федерацією про українсько-російський державний кордон від 28 січня 2003 року;

б) прикордонний регіон - область України, Автономна Республіка Крим, суб'єкт Російської Федерації, території яких прилягають до кордону. Перелік прикордонних регіонів України і Російської Федерації наведено в Додатку 1 до цієї Угоди;

в) жителі прикордонних регіонів - громадяни України та громадяни Російської Федерації, які постійно проживають у прикордонних регіонах;

г) місцеві пункти пропуску (місця перетинання кордону) - місця на кордоні, які облаштовуються компетентними органами держав Сторін та через які здійснюється перетинання кордону жителями прикордонних регіонів на умовах цієї Угоди;

д) компетентні органи держав Сторін - державні органи, уповноважені вирішувати питання облаштування і оснащення місцевих пунктів пропуску (місць перетинання кордону), порядку перетинання кордону жителями прикордонних регіонів, здійснювати прикордонний і митний контроль.

2. Сторони обміняються списками компетентних органів держав Сторін, відповідальних за реалізацію цієї Угоди, дипломатичними каналами.

Стаття 2

1. Жителі прикордонних регіонів можуть перетинати кордон у місцевих пунктах пропуску (місцях перетинання кордону), перелік яких наведено в Додатку 2 до цієї Угоди, відповідно до режиму їх функціонування, а також у пунктах пропуску, передбачених Угодою між Урядом України і Урядом Російської Федерації про пункти пропуску через державний кордон між Україною і Російською Федерацією від 8 лютого 1995 року.

2. Жителі прикордонних регіонів можуть перетинати кордон у місцевих пунктах пропуску (місцях перетинання кордону) того регіону, жителями якого вони є, і перебувати на території суміжної держави тільки в межах регіону, в який вони в'їхали через місцевий пункт пропуску (місце перетинання кордону).

Стаття 3

1. Установлення нових місцевих пунктів пропуску (місць перетинання кордону), їх відкриття і закриття здійснюється за домовленістю Сторін шляхом внесення змін у Додаток 2 до цієї Угоди, про що Сторони повідомляють одна одну дипломатичними каналами.

2. Компетентні органи держав Сторін за взаємною письмовою домовленістю можуть, як виняток, дозволяти тимчасове перетинання кордону в інших місцях, а також встановлювати в цих місцях режим пропуску жителів прикордонних регіонів.

3. Вимоги до облаштування і оснащення місцевих пунктів пропуску (місць перетинання кордону) розробляються компетентними органами держав Сторін.

4. Компетентні органи держав Сторін за взаємною письмовою домовленістю та за узгодженням з органами державної влади прикордонних регіонів установлюють і за необхідності можуть змінювати режим функціонування місцевих пунктів пропуску (місць перетинання кордону).

Стаття 4

1. Жителі прикордонних регіонів можуть перетинати кордон пішки, на велосипедах, мотоциклах, гужовому і легковому транспорті, човнах, що їм належать, а також на автомобільному і поромному транспорті загального користування міждержавного сполучення в межах прикордонних регіонів.

2. Жителі прикордонних регіонів можуть переміщувати через кордон легкові транспортні засоби, що їм належать, та зареєстровані на території держави Сторони проживання без реєстрації їх на території прикордонних регіонів держави Сторони перебування протягом терміну, визначеного її законодавством.

3. Жителі прикордонних регіонів можуть переміщати через кордон у місцевих пунктах пропуску (місцях перетинання кордону) товари, які не призначені для виробничої або іншої комерційної діяльності, у кількості, що не перевищує передбачені законодавством держав Сторін норми ввезення (вивезення) товарів без сплати митних зборів і податків.

4. У разі перевищення норм, вказаних у пункті 3 цієї статті, а також за наявності у жителів прикордонних регіонів наміру ввезти (вивезти) товари, які призначені для виробничої або іншій комерційній діяльності або ввезення (вивезення) яких заборонено чи потребує наявності дозвільних документів відповідних органів держав Сторін, їх проходження через місцеві пункти пропуску (місця перетинання кордону) не допускається. У цьому випадку жителі прикордонних регіонів зобов'язані перетинати кордон у пунктах пропуску, передбачених Угодою між Урядом України і Урядом Російської Федерації про пункти пропуску через державний кордон між Україною і Російською Федерацією від 8 лютого 1995 року.

5. Компетентні органи держав Сторін за необхідності обмінюються між собою переліками товарів, ввезення (вивезення) яких заборонено або потребує наявності дозвільних документів відповідних органів держав Сторін, для завчасного інформування жителів прикордонних регіонів.

Стаття 5

1. Жителі прикордонних регіонів перетинають кордон на умовах цієї Угоди на підставі документів, дійсних для перетинання кордону жителями прикордонних регіонів, наведених у Додатку 3 до цієї Угоди, та підтверджують постійне проживання в прикордонних регіонах.

2. Жителі прикордонних регіонів України - діти у віці до 16 років перетинають кордон у супроводі батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, або осіб, уповноважених на це батьками (усиновлювачами), опікунами, піклувальниками.

Жителі прикордонних регіонів Російської Федерації - неповнолітні громадяни Російської Федерації перетинають кордон разом з батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, іншими законними представниками або одним з них.

У випадку, якщо неповнолітні громадяни Російської Федерації перетинають кордон без супроводу, вони повинні мати при собі, крім документів, вказаних у Додатку 3, нотаріально оформлену згоду зазначених осіб на перетинання неповнолітніми громадянами Російської Федерації кордону із зазначенням терміну виїзду в Україну.

3. Жителі прикордонних регіонів, які перетинають кордон на умовах цієї Угоди, можуть перебувати на території прикордонних регіонів держави іншої Сторони без реєстрації, якщо термін такого перебування не перевищує 90 днів з моменту в'їзду на територію держави іншої сторони.

4. Під час перетинання кордону жителями прикордонних регіонів на умовах цієї Угоди міграційні картки не заповнюються.

Стаття 6

Якщо в період перебування жителів прикордонних регіонів держави однієї Сторони на території держави іншої Сторони, які перетнули кордон на умовах цієї Угоди, були втрачені або пошкоджені документи, зазначені в Додатку 3 до цієї Угоди, то такі жителі зобов'язані негайно повідомити про це органи внутрішніх справ держави Сторони перебування.

У цьому випадку органи внутрішніх справ держави Сторони перебування видають зазначеним жителям після встановлення їхньої особи довідку про втрату документів для негайного повернення цих жителів на територію держави їх постійного проживання.

Стаття 7

Під час епідемій, епізоотій, стихійних лих або інших надзвичайних ситуацій Сторони можуть запроваджувати тимчасові обмеження для жителів прикордонних регіонів на перетинання кордону.

Про тимчасове припинення (відновлення) перетинання кордону жителями прикордонних регіонів через вказані причини Сторони негайно у письмовій формі повідомляють одна одну.

Стаття 8

1. Жителі прикордонних регіонів, які перетинають кордон на умовах цієї Угоди, зобов'язані дотримуватися законодавства держави Сторони перебування.

2. Компетентні органи держав Сторін вживають заходи з організації приймання (передачі) жителів прикордонних регіонів, затриманих за вчинення адміністративних правопорушень у прикордонних регіонах держав Сторін або тих, які порушили правила перетинання кордону. При цьому збирання і оформлення доказів правопорушень здійснюється відповідно до законодавства держави Сторони, на території якої вчинено правопорушення.

3. У разі виявлення порушень жителями прикордонних регіонів вимог митного законодавства держав Сторін у частині переміщення товарів через кордон компетентні органи держав Сторін негайно інформують про це митні органи держави Сторони, на території якої вчинено правопорушення. При цьому особа, яка вчинила правопорушення, несе відповідальність відповідно до законодавства тієї держави, на території якої вчинено правопорушення.

Стаття 9

Розбіжності, що виникають у ході реалізації цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій між Сторонами.

Стаття 10

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноситися зміни та доповнення.

Стаття 11

1. Ця Угода укладається на невизначений термін і залишається чинною до закінчення 6 місяців з дати письмового повідомлення однієї із Сторін про свій намір припинити її дію.

2. Ця Угода набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

3. З дати набрання чинності цією Угодою припиняється дія Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних районів України та Російської Федерації, підписаної в м. Москва 21 квітня 2006 року.

Вчинено в м. Донецьку 18 жовтня 2011 року у двох примірниках, кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

 

За Кабінет Міністрів
України

За Уряд
Російської Федерації

 

Перелік
прикордонних регіонів України та Російської Федерації

I. Україна

Автономна Республіка Крим,

Донецька область,

Луганська область,

Сумська область,

Харківська область,

Чернігівська область

II. Російська Федерація

Білгородська область,

Брянська область,

Воронезька область,

Краснодарський край,

Курська область,

Ростовська область

 

Перелік
місцевих пунктів пропуску (місць перетинання кордону)

Україна

 

Російська Федерація

Чернігівська область

 

Брянська область

Семенівський район

Карповичі - Бровничі
Клюси - Новий Світ

Климівський район

 

Костобобрів - Азарівка
Леонівка - Курковичі

Стародубський район

Новгород-Сіверський район

Грем'яч - Вітемля

Погарський район

Сумська область

 

 

Середино-Будський район

Нововасилівка - Біла Берізка

Трубчевский район

 

Середина Буда - Зерново
Стара Гута - Новая Погощ

Суземський район

Ямпільський район

Марчихіна Буда - Хінель
Муравєйня - Лемєшовка

Сєвський район

Глухівський район

Сопич - Некислиця

 

 

 

Курська область

Глухівський район

Старикове - Козино
Ходине - Старая Ніколаєвка

Рильський район

 

Сопич - Клєвєнь

Хомутовський район

Путивльський район

Бруски - Ходейково

Глушковський район

Білопільський район

Бояро-Лежачі - Тьоткіно
Рижівка - Тьоткіно
Волфине - Волфіно
Ободи - Політотдєльский
Кондратівка - Єлизаветовка

 

Сумський район

Володимирівка - Троїцьке
Веселівка - Успєновка

Корєньовський район

Краснопільський район

Миропілля - Кучеров

Бєловський район

 

Новєнькоє - Свердликово
Запсілля - Горналь
Журавка - Ніколаєво-Дар'їно

Суджанський район

 

 

Белгородська область

 

Миропольське - Попівка
Мар'їно - Демидівка
Тур'я - Графівка
Степок - Ліпци
Покровка - Колотилівка
Попівка - В'язове
Грабовське - Старосєльє

Красноярузький район

 

Рясне - Почаєво
Майське - Дронівка
Славгород - Дронівка
Славгород - Пороз
Порозок - Пороз

Грайворонський район

Великописарівський район

Попівка - Сподарюшино
Олександрівка - Заріччя-2

 

Харківська область

 

 

Золочівський район

Відродженівське - Безіменне
Тимофіївка - Безіменне
Тимофіївка - Байрак
Івашки - Новостроєвка 2-я
Перовське - Горьковський
Одноробівка - Головчино

 

 

Басове - Лозова Рудка
Козачок - Климово (Козаче)
Козачок - Козаче-Рудченське
Уди - Богун-Городок
Уди - Борисівка

Борисовський район

 

Уди - Щетинівка
Окіп - Щетинівка
Ветеринарське - Валківський

Бєлгородський район

Дергачівський район

Козача Лопань - Красний Хутір
Журавлівка - Журавлівка

 

Харківський район

Стрілече - Журавлівка
Пильна - Мухановка
Борисівка - Солнцевка
Лук'янці - Вергельовка
Борисівка - Новая Дєрєвня

 

 

Нескучне - Середа
Зелене - Середа
Плоске - Середа

Шебекинський район

Вовчанський район

Тернова - Середа
Стариця - Муром
Бугроватка - Муром
Огурцово - Нова Таволжанка
Гатище - Нова Таволжанка
Зибіне - Мар'їно
Бочкове - Красне
Піщане - Балки
Кругле - Терезівка
Дегтярне - Мішкове

 

 

Бударки - Землянки (Старий)

Волоконовський район

Великобурлуцький район

Крейдянка - Кисельов
Рублене - Кисельов
Рублене - Борисівка
Березики - Коновалове

 

 

Артільне - Старий Хутір
Чугунівка - Бутирки
Мілове - Новопетрівка
Амбарне - Новопетрівка

Валуйський район

Дворічанський район

Отрадне - Новопетрівка
Бологівка - Новопетрівка
Бологівка - Новогор'євка
Строївка - Піщанка
Тополі - Нижні Мєльніци
Тополі - Логачевка
Піщанка - Логачевка
Терни - Дальній

 

Луганська область

 

 

Троїцький район

Солонці - Дальній
Бабичеве - Конотопівка
Дьоміно-Олександрівка - Ураєво

 

 

Сиротине - Клименки
Богачка - Клименки
Воєводське - Солонці
Розсипне - Станове
Розсипне - Білий Колодязь

Вейделєвський район

 

Розсипне - Лозная

Ровенський район

Білокуракинський район

Петрівка - Шияни
Лозно-Олександрівка - Ровеньки
Шарівка - Ровеньки

 

Новопсковський район

Світле - Верхняя Серебрянка
Козлове - Орлов

 

 

 

Воронезька область

 

Пантюхіне - Бондареве

Кантемировський район

Марківський район

Височинівка - Новомарківка

 

Міловський район

Нікольське - Колещатівка
Благодатне - Гартмашівка

 

 

 

Ростовська область

 

Заринівка - Тарасово-Мєловське
Морозівка - Тарасово-Мєловське
Червона Зірка - Михайлово-Олександрівка
Мілове - Чертково

Чертковський район

Біловодський район

Бараниківка - Карпівка

 

 

Бараниківка - Никонорівка
Нижньобараниківка - Верхньокамишинський
Ноздрівка - Підгаївка

Міллеровський район

Станично-Луганський район

Олександрівка - Титовка
Олександрівка - Новоруський
Красна Талівка - Волошино
Талове - Волошино
Благовіщенка - Рогалик

 

 

Герасимівка - Можаєвка
Красна Талівка - Деркул
Красна Талівка - Ушаківка
Юганівка - Єлань
Юганівка - Маноцький

Тарасовський район

Краснодонський район

Кружилівка - Мітякінська

 

 

Сєвєрний - Донецьк
Краснодарський - Донецьк
Краснодарський - Нижній Швирьов
Верхня Герасимівка - Верхній Швирьов

місто Донецьк

 

Провалля - Нижня Ковалівка
Червонопартизанськ - Васецький
Бірюкове - Павлівка
Астахове - Маяки
Попівка - Нижня Оріхівка

Красносулинський район

 

Никишівка - Плєшаков

Каменський район

 

Дякове - Куйбишево
Дякове - Міллерово
Клунникове - Міллерово

Куйбишевський район

 

Новоборовці - Новопрохорівка
Новоборовці - Олексієво-Тузлівка

Родіоново-Несвєтайський район

Донецька область

 

 

Шахтарський район

Дібровка - Новая Надєжда

Куйбишевський район

Амвросієвський район

Манич - Свободний

 

 

Ульянівське - Шрамко
Василівка - Марфинка
станція Успенка - Авілово-Федорівка

Матвєєво-Курганський район
 

Старобешівський район

Шевченко - Малокатеринівка

 

Тельманівський район

Кузнєцово-Михайлівка - Григор'євка

 

 

Новоолександрівка - Верхнє-Комарівський

Неклиновський район

Новоазовський район

Кузнєці - Щербаково

 

Автономна Республіка Крим

 

Краснодарський край

 

Порт Крим - Порт Кавказ
Порт Маріуполь - Порт Єйськ
Порт Ялта - Порт Новоросійськ

Темрюцький район

 

Перелік
документів, дійсних для перетинання кордону громадянами України та Російської Федерації, які постійно проживають у прикордонних регіонах

Для громадян України:

1) паспорт громадянина України (за наявності відмітки про реєстрацію постійного проживання в прикордонному регіоні);

2) свідоцтво про народження (для дітей до 16 років) та витяг з домової книги (довідка), що підтверджує постійне проживання дитини у прикордонному регіоні;

3) паспорт громадянина України для виїзду за кордон (за наявності відмітки про реєстрацію постійного проживання у прикордонному регіоні);

4) проїзний документ дитини (за наявності відмітки про постійне проживання в прикордонному регіоні);

5) довідка про втрату документів, передбачена статтею 6 цієї Угоди.

Для громадян Російської Федерації:

1) паспорт громадянина Російської Федерації (за наявності відмітки про реєстрацію постійного проживання в прикордонному регіоні);

2) свідоцтво про народження (для дітей до 14 років) з вкладкою про громадянство Російської Федерації та витяг з домової книги про постійне проживання дитини в прикордонному регіоні, засвідчений органами реєстраційного обліку громадян Російської Федерації, що підтверджує його проживання у прикордонному регіоні;

3) паспорт громадянина Російської Федерації, що посвідчує особу громадянина Російської Федерації за межами Російської Федерації, і витяг з домової книги про постійне проживання в прикордонному регіоні, засвідчений органами реєстраційного обліку громадян Російської Федерації, що підтверджує його проживання у прикордонному регіоні;

4) довідка про втрату документів, передбачена статтею 6 цієї Угоди.

____________

Опрос