Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об Антимонопольном комитете Украины"

ВР Украины
Закон от 23.12.2011 № 4287-VI
действует с 15.01.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343; 2004 р., N 13, ст. 181; 2011 р., N 10, ст. 63) такі зміни:

1) частини першу - третю статті 6 викласти в такій редакції:

"Антимонопольний комітет України утворюється у складі Голови та восьми державних уповноважених.

Голова Антимонопольного комітету України має першого заступника та заступника Голови Антимонопольного комітету України, які призначаються з числа державних уповноважених. У разі необхідності для забезпечення здійснення Антимонопольним комітетом України окремих завдань за рішенням Президента України в Антимонопольному комітеті України додатково вводиться посада заступника Голови Антимонопольного комітету України.

Антимонопольний комітет України утворює територіальні відділення, а в разі необхідності здійснює їх реорганізацію чи ліквідацію";

2) у частині шостій статті 9:

абзац третій викласти в такій редакції:

"вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника, заступника Голови та державних уповноважених Антимонопольного комітету України";

в абзаці четвертому слова "першими заступниками, заступниками Голови" замінити словами "першим заступником, заступником Голови";

3) у статті 10:

частину першу викласти в такій редакції:

"Перший заступник і заступник Голови Антимонопольного комітету України з числа державних уповноважених призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняються з посад Президентом України. Прем'єр-міністр України вносить на розгляд Президента України подання про призначення на посади першого заступника і заступника Голови Антимонопольного комітету України відповідно до пропозицій Голови Антимонопольного комітету України";

у частині четвертій слова "Перші заступники мають" замінити словами "Перший заступник має";

у тексті статті слова "перші заступники" та "заступники" в усіх відмінках замінити відповідно словами "перший заступник" та "заступник" у відповідному відмінку;

4) частину другу статті 11 доповнити реченням такого змісту: "Призначення державного уповноваженого першим заступником чи заступником Голови Антимонопольного комітету України не є підставою для поновлення перебігу семирічного строку його повноважень";

5) у частині першій статті 121 слова "один із заступників" замінити словом "заступник";

6) у статті 18:

назву після слова "першого заступника" доповнити словом "заступника";

абзац перший частини другої викласти в такій редакції:

"Перший заступник, заступник Голови Антимонопольного комітету України, державний уповноважений Антимонопольного комітету України, крім загальних підстав, передбачених законодавством про працю та про державну службу, може бути звільнений з посади";

7) у частині першій статті 27:

слова "гранична чисельність працівників" виключити;

доповнити реченням такого змісту: "Гранична чисельність працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень затверджується Кабінетом Міністрів України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Першим заступникам, заступникам Голови Антимонопольного комітету України, державним уповноваженим Антимонопольного комітету України продовжувати виконувати свої повноваження до вирішення в установленому порядку питання щодо подальшого їх перебування на посадах у зв'язку з прийняттям цього Закону.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
23 грудня 2011 року
N 4287-VI

 

Опрос