Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 13 Закона Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины"

ВР Украины
Закон от 22.12.2011 № 4216-VI
действует с 13.01.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 13 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до статті 13 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 49, ст. 527; 2009 р., N 43, ст. 638; 2010 р., N 37, ст. 493) такі зміни:

1. Назву та пункт 13.1 викласти в такій редакції:

"Стаття 13. Фінансова підтримка суб'єктів господарювання агропромислового комплексу

13.1. Фінансова підтримка суб'єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів

13.1.1. Здешевлення кредитів здійснюється в режимі кредитної субсидії та полягає у субсидуванні частини плати (процентів) за використання кредитів, наданих банками в національній та іноземній валюті.

13.1.2. Компенсація лізингових платежів полягає у частковому відшкодуванні сплачених суб'єктами господарювання агропромислового комплексу лізингових платежів за придбані техніку та/або обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу".

2. У пункті 13.2:

назву доповнити словами "та компенсації лізингових платежів";

підпункт 13.2.1 викласти в такій редакції:

"13.2.1. Кредитна субсидія та/або компенсація лізингових платежів надаються особам, які є суб'єктами господарювання агропромислового комплексу.

Кредитна субсидія та/або компенсація лізингових платежів надаються на конкурсній основі суб'єктам господарювання агропромислового комплексу за кредитами, залученими в поточному році, перехідними кредитами, залученими у попередні роки, та/або договорами фінансового лізингу поточного чи попередніх років";

у підпункті 13.2.2:

слово "основна" виключити;

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Компенсації підлягає частина лізингових платежів суб'єктів господарювання агропромислового комплексу, сплачених відповідно до договорів фінансового лізингу техніки та/або обладнання для агропромислового комплексу, що використовуються зазначеними суб'єктами у господарській діяльності";

3. У пункті 13.3:

назву викласти в такій редакції:

"13.3. Розміри кредитної субсидії та компенсації лізингових платежів";

в абзаці четвертому підпункту 13.3.1:

слово і цифри "до 60" замінити словом і цифрами "від 36";

доповнити реченням такого змісту:

"При цьому кредитна субсидія за довгостроковими кредитами надається в межах 84 календарних місяців";

у підпункті 13.3.2:

в абзаці третьому слова "у поточному році" виключити;

в абзаці сьомому слово "виробництва" замінити словом "призначення";

у підпункті 13.3.3 слова "підприємств агропромислового комплексу" замінити словами "суб'єктів господарювання агропромислового комплексу";

доповнити підпунктом 13.3.5 такого змісту:

"13.3.5. Компенсація лізингових платежів надається суб'єктам господарювання агропромислового комплексу за техніку та обладнання, придбані на умовах фінансового лізингу згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, за сплачені:

лізинговий платіж в обсязі 40 відсотків вартості предмета лізингу, до якого належать вітчизняна техніка та/або обладнання для агропромислового комплексу чи техніка та/або обладнання для агропромислового комплексу іноземного виробництва, у разі якщо відповідні аналоги не виробляються в Україні;

комісійну винагороду лізингодавцю в розмірі півтори облікової ставки Національного банку України, що діє на дату нарахування відсотків за користування предметом лізингу, але не вище розмірів, передбачених договорами фінансового лізингу.

Розмір компенсації лізингових платежів щорічно оприлюднюється Кабінетом Міністрів України не пізніше 1 березня поточного бюджетного року";

4. У пункті 13.4:

у підпункті 13.4.1 слова "поточного року" виключити;

абзаци перший та другий підпункту 13.4.2 викласти в такій редакції:

"13.4.2. Середньострокові та довгострокові кредити використовуються також для:

придбання, у тому числі на умовах фінансового лізингу, основних засобів сільськогосподарського виробництва вітчизняного та іноземного виробництва, аналоги якого не виробляються в Україні, зокрема сільськогосподарської і зрошувальної техніки, а також техніки та обладнання для механізації процесів у тваринництві і птахівництві, обладнання для переробної галузі, обладнання для переробки сільськогосподарських відходів та сировини, відходів заготівлі деревини лісу, у тому числі у біопаливо та інші альтернативні види енергії, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України";

підпункт 13.4.3 викласти в такій редакції:

"13.4.3. Розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки суб'єктам господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів, здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають в установлений законодавством строк центральному органу виконавчої влади з питань аграрної політики звітність про використання коштів субсидованих кредитів та коштів компенсації лізингових платежів".

5. Підпункт 13.5.2 пункту 13.5 викласти в такій редакції:

"У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного одержання та/або нецільового використання кредитної субсидії та/або компенсації лізингових платежів стягнення здійснюється відповідно до норм чинного законодавства".

6. Пункт 13.6 викласти в такій редакції:

"13.6. Бюджетне та нормативне забезпечення фінансової підтримки суб'єктів господарювання агропромислового комплексу

13.6.1. Обсяги коштів, що спрямовуються на фінансову підтримку суб'єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів, встановлюються Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

13.6.2. Кабінет Міністрів України щорічно приймає постанову про режим надання кредитної субсидії та компенсації лізингових платежів, виходячи з норм цієї статті".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
22 грудня 2011 року
N 4216-VI

Опрос