Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О соглашениях о разделе продукции" относительно усовершенствования механизма заключения соглашений о разделе продукции

ВР Украины
Закон от 17.11.2011 № 4053-VI
действует с 11.12.2011

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" щодо вдосконалення механізму укладення угод про розподіл продукції

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 391; 2011 р., N 6, ст. 47; із змінами, внесеними Законом України від 17 червня 2011 року N 3553-VI) такі зміни:

1) статтю 1 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"інвестор - громадянин України, іноземець, особа без громадянства, юридична особа України або іншої держави, об'єднання юридичних осіб, створене в Україні чи за межами України, що має відповідні фінансово-економічні та технічні можливості або відповідну кваліфікацію для користування надрами та визначений переможцем конкурсу; особа, визначена абзацом п'ятнадцятим частини першої статті 7 цього Закону, у разі укладення угоди за участю такої особи; особа, яка набула прав та обов'язків, визначених угодою про розподіл продукції, в результаті передачі прав та обов'язків відповідно до статті 26 цього Закону".

У зв'язку з цим абзаци другий - восьмий вважати відповідно абзацами третім - дев'ятим;

2) частину другу статті 5 виключити;

3) у статті 6:

у частині четвертій:

абзац перший викласти у такій редакції:

"4. Угода про розподіл продукції укладається з переможцем конкурсу з урахуванням умов конкурсу та конкурсної заявки переможця, а у випадках, передбачених абзацом п'ятнадцятим частини першої статті 7 цього Закону, - з переможцем конкурсу та особою, визначеною абзацом п'ятнадцятим частини першої статті 7 цього Закону";

в абзаці другому слово "інвестор" замінити словом "учасник";

в абзаці другому частини п'ятої слова "інвестор" та "ліцензію" замінити відповідно словами "надрокористувач" та "спеціальний дозвіл";

4) у статті 7:

абзац чотирнадцятий частини першої замінити трьома абзацами такого змісту:

"В окремих випадках умови конкурсу можуть передбачати вимоги:

щодо укладення угоди про розподіл продукції з переможцем конкурсу та визначеним згідно з умовами конкурсу господарським товариством, 100 відсотків статутного капіталу якого належать державі, або господарським товариством, створеним за його участі, із зазначенням частки участі такого товариства в угоді про розподіл продукції;

щодо реалізації виключно на території України виробленої і набутої у власність інвестором продукції".

У зв'язку з цим абзац п'ятнадцятий вважати абзацом сімнадцятим;

в абзаці четвертому частини другої, в абзаці другому частини сьомої та в абзаці сьомому частини десятої слово "інвестор" в усіх відмінках і числах замінити словом "учасник" у відповідному відмінку і числі;

у частині п'ятій, в абзаці першому частини сьомої та в частині восьмій слово "інвестор" в усіх відмінках та числах виключити;

в абзаці другому частини десятої слова "інвестору, який виконав умови конкурсу" виключити;

у першому реченні частини дванадцятої слова "З переможцем конкурсу не пізніше" замінити словами "Не пізніше";

5) частину другу статті 9 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі укладення угоди про розподіл продукції з переможцем конкурсу та особою, визначеною абзацом п'ятнадцятим частини першої статті 7 цього Закону, оператором угоди призначається переважно переможець конкурсу (один із переможців)".

У зв'язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами четвертим та п'ятим.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
17 листопада 2011 року
N 4053-VI

 

Опрос