Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства о взаимной охране информации с ограниченным доступом

ВР Украины
Закон от 05.10.2011 № 3815-VI
действует с 05.11.2011

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Йорданського Хашимітського Королівства про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом

Верховна Рада України постановляє:

Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Йорданського Хашимітського Королівства про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом, підписану 14 березня 2011 року в м. Аммані, ратифікувати (додається).

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 жовтня 2011 року
N 3815-VI

 

 

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Йорданського Хашимітського Королівства про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом

Кабінет Міністрів України та Уряд Йорданського Хашимітського Королівства (далі - Сторони),

маючи на меті забезпечити взаємну охорону всієї інформації, доступ до якої обмежено однією зі Сторін та яку передано до іншої Сторони, або спільно створеної інформації з обмеженим доступом,

бажаючи встановити правила взаємної охорони інформації з обмеженим доступом, які застосовуватимуться до всіх угод про співробітництво між Сторонами та організаціями, а також до договорів (контрактів), пов'язаних з обміном інформацією з обмеженим доступом,

домовились про таке:

Стаття 1
Визначення та порівняння термінів

Для цілей цієї Угоди терміни вживаються у такому значенні:

"інформація з обмеженим доступом" - будь-яка інформація, незалежно від її фізичної форми, носія та способу запису, якій згідно з національним законодавством надано відповідний ступінь обмеження доступу та яка охороняється відповідним чином;

"організація" - міністерство, інший державний орган або будь-яка юридична чи фізична особа, яка бере участь в міжнародному співробітництві або виконанні договорів (контрактів), укладених відповідно до цієї Угоди;

"Сторона-джерело" - організація держави Сторони, яка встановлює обмеження доступу та передає інформацію з обмеженим доступом;

"Сторона-одержувач" - організація держави Сторони, яка отримує інформацію з обмеженим доступом;

"компетентний орган" - визначений у статті 11 цієї Угоди уповноважений державний орган, який здійснює нагляд за виконанням цієї Угоди.

Стаття 2
Порівняння грифів обмеження доступу

Сторони погодилися, що грифи обмеження доступу співвідносяться таким чином:

В Україні

В Йорданському Хашимітському Королівстві

Еквівалент англійською мовою

Особливої важливості

 

TOP SECRET

Цілком таємно

 

SECRET

Таємно

 

CONFIDENTIAL

Для службового користування

 

RESTRICTED

Стаття 3
Заходи охорони

1. Сторони вживатимуть усіх необхідних заходів щодо охорони інформації з обмеженим доступом, яка створюється або передається за цією Угодою. Сторони забезпечують такий самий рівень охорони згаданої інформації з обмеженим доступом, який передбачено для охорони інформації з обмеженим доступом з відповідним грифом, визначеним у статті 2 цієї Угоди, на національному рівні.

2. Сторони не передаватимуть одержану інформацію з обмеженим доступом третій стороні без попередньої письмової згоди Сторони-джерела. Інформація з обмеженим доступом повинна використовуватись для обумовлених цілей та лише уповноваженими особами, яким вона необхідна для виконання службових завдань.

3. Процедури, які необхідно виконати для отримання доступу до одержаної інформації з обмеженим доступом, не відрізняються від процедур, які необхідно виконати для отримання доступу до аналогічної власної інформації з обмеженим доступом.

4. Сторони забезпечують проведення необхідних інспекторських перевірок на території своїх держав, а також здійснення нагляду за процедурами взаємної охорони інформації.

Стаття 4
Процедури передачі інформації з обмеженим доступом

1. Сторона-джерело, яка має намір передати інформацію з обмеженим доступом Стороні-одержувачу, повинна через компетентний орган своєї Сторони зробити попередній запит до компетентного органу іншої Сторони для підтвердження наявності у Сторони-одержувача усіх необхідних дозволів та можливостей для захисту інформації.

2. Сторони забезпечують укладання договорів(контрактів), пов'язаних з інформацією з обмеженим доступом, лише після вживання Стороною-одержувачем усіх необхідних заходів щодо охорони такої інформації.

3. Сторони забезпечують, щоб виконання договорів (контрактів), пов'язаних з інформацією з обмеженим доступом, яка є предметом цієї Угоди, розпочиналось лише після вживання Стороною-одержувачем усіх необхідних заходів щодо охорони інформації з обмеженим доступом.

Стаття 5
Передача інформації з обмеженим доступом

Інформація з обмеженим доступом передається між державами Сторін дипломатичними каналами. Сторона-одержувач письмово підтверджує Стороні-джерелу отримання інформації з обмеженим доступом.

Стаття 6
Обмеження доступу

1. Сторона-одержувач надає відповідний гриф обмеження доступу інформації, одержаної від Сторони-джерела, відповідно до статті 2 цієї Угоди.

2. Копіям та перекладам інформації з обмеженим доступом надаються такі саме грифи обмеження доступу, що й оригіналам, і з ними поводяться таким саме чином, як і з оригіналами.

3. Інформації, створеній Стороною-одержувачем на основі інформації з обмеженим доступом, наданої Стороною-джерелом, надається такий саме ступінь обмеження доступу.

4. Сторона-одержувач може змінити або скасувати обмеження доступу до одержаної інформації лише на підставі письмового дозволу Сторони-джерела.

Стаття 7
Візити

Кожна Сторона може надати доступ до інформації з обмеженим доступом, яка є предметом цієї Угоди, представникам іншої Сторони відповідно до попередньої письмової згоди компетентного органу Сторони, що приймає. Доступ надається тільки особам, які мають відповідні повноваження і допуск, наданий відповідно до національного законодавства.

Такий доступ надається на підставі запиту, що подається державою, яка направляє свого представника. Запит на візит повинен містити наступні дані:

- ім'я, прізвище, дата і місце народження, а також адреса відвідувача;

- номер паспорта, дата і місце його видачі;

- посада відвідувача та назва установи;

- мета візиту;

- назви організацій і установ, які планується відвідати.

Стаття 8
Знищення/повернення інформації з обмеженим доступом

1. Інформація з обмеженим доступом може знищуватися чи повертатися лише за попередньою письмовою згодою Сторони-джерела.

2. Отримана інформація з обмеженим доступом знищується відповідно до національного законодавства Сторони-одержувача таким чином, щоб її повне або часткове відновлення було неможливим.

Стаття 9
Порушення правил безпеки і компенсація шкоди

1. У випадку порушення правил безпеки компетентний орган держави Сторони-одержувача інформує компетентний орган держави Сторони-джерела, забезпечує належне розслідування такого випадку та вживає необхідні заходи щодо обмеження наслідків відповідно до національного законодавства. Компетентні органи можуть сприяти один одному у проведенні розслідування на підставі отримання запиту.

2. Після завершення розслідування компетентний орган держави, де було вчинено порушення правил безпеки, письмово інформує компетентний орган держави іншої Сторони про результати та висновки розслідування.

3. Організація, яка відповідно до національного законодавства визнана винною у розголошенні інформації з обмеженим доступом, повинна відшкодувати заподіяну шкоду. Обсяг і строки виплати компенсації визначаються в окремих договорах (контрактах).

Стаття 10
Витрати

Кожна Сторона відповідно до національного законодавства самостійно несе всі можливі витрати, пов'язані з виконанням цієї Угоди.

Стаття 11
Компетентні органи

1. Компетентними органами, які здійснюють нагляд за виконанням цієї Угоди, є:

в Україні - Служба безпеки України;

у Йорданському Хашимітському Королівстві - Генеральний штаб Збройних Сил Йорданії.

2. Компетентні органи інформують один одного про будь-які зміни у їхніх назвах або передачу їхньої компетенції за цією Угодою іншим органам.

Стаття 12
Вирішення спорів

Будь-які спори щодо тлумачення та виконання цієї Угоди вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Протягом таких переговорів Сторони продовжують виконувати свої зобов'язання за цією Угодою.

Стаття 13
Консультації

1. Компетентні органи ознайомлюються з процедурами охорони інформації іншої Сторони.

2. Для забезпечення більш тісної співпраці між Сторонами компетентні органи проводять взаємні консультації.

3. З метою обговорення заходів охорони інформації з обмеженим доступом Сторони дозволяють представникам компетентних органів своїх держав здійснювати взаємні візити. Компетентні органи надають будь-яке можливе сприяння таким представникам та узгоджують усі деталі візитів.

Стаття 14
Набрання чинності, термін дії, припинення дії

1. Ця Угода набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення Сторін про виконання усіх внутрішніх процедур, необхідних для набрання чинності Угодою.

2. З метою внесення змін та доповнень до цієї Угоди Сторони вступають в переговори. Зміни і доповнення оформляються окремими протоколами, які є невід'ємною частиною цієї Угоди, і набирають чинності відповідно до пункту 1 цієї статті.

3. Ця Угода залишиться чинною доти, доки будь-яка зі Сторін не надішле попередньо за 6 (шість) місяців повідомлення про намір припинити її дію.

У разі припинення дії цієї Угоди, з інформацією з обмеженим доступом, створеною або переданою в рамках співробітництва, необхідно поводитися згідно із статтею 3 цієї Угоди доти, доки Сторона-джерело не скасує обмеження доступу.

Вчинено в двох примірниках в м. Амман "14" березня 2011 року, українською, арабською і англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі розбіжностей щодо тлумачення, переважну силу має текст англійською мовою.

 

За Кабінет Міністрів
України
Заступник Голови Служби
безпеки України

За Уряд Йорданського
Хашимітського Королівства
Заступник Голови Об'єднаного комітету
штабів Збройних сил Йорданії
генерал-майор 

Володимир ПОРОДЬКО

Зіяд Хамді МАДЖАЛІ

Опрос