Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особенностях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в связи с подготовкой и проведением футбольных матчей

ВР Украины
Закон от 08.07.2011 № 3673-VI
редакция действует с 09.12.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
 від 16 травня 2013 року N 245-VII
,
від 10 листопада 2015 року N 766-VIII

(Зміни, передбачені Законом України від 16 січня 2014 року N 722-VII, внесені не будуть у зв'язку з втратою чинності Законом України від 16 січня 2014 року N 722-VII згідно із Законом України від 28 січня 2014 року N 732-VII)

(У тексті Закону слова "органи внутрішніх справ" в усіх відмінках замінено словами "органи Національної поліції" у відповідному відмінку; слова "підрозділи МНС" в усіх відмінках замінено словами "підрозділи цивільного захисту" у відповідному відмінку; слова "органи державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки" в усіх відмінках виключено згідно із Законом України від 10 листопада 2015 року N 766-VIII)

Цей Закон визначає організаційно-правові особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням на території України футбольних матчів, що організовуються відповідно до національних та міжнародних вимог.

Розділ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

глядач - фізична особа, яка відвідує футбольний матч з метою його перегляду;

громадська безпека - стан захищеності життєво важливих інтересів суспільства, сконцентрованих у його матеріальних і духовних цінностях, від джерел небезпеки природного або штучного характеру під час підготовки та проведення футбольних матчів, за якого забезпечується запобігання загрозам заподіяння шкоди такими джерелами небезпеки;

громадський порядок - сукупність суспільних відносин, що забезпечують нормальні умови життєдіяльності людини, діяльності підприємств, установ і організацій під час підготовки та проведення футбольних матчів шляхом встановлення, дотримання і реалізації правових та етичних норм;

оператор спортивної споруди - особа, яка на законних підставах здійснює діяльність з управління спортивною спорудою;

організатор футбольного матчу - Міжнародна федерація футбольних асоціацій (далі - ФІФА), Об'єднання європейських футбольних асоціацій (далі - УЄФА), Федерація футболу України, їх колективні члени, під егідою яких проводиться футбольний матч, а також інші організації або фізичні особи, які на законних підставах виконують функції щодо організації футбольного матчу;

служба безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) - спеціальна служба (підрозділ, група осіб), створена оператором спортивної споруди або футбольним клубом, яка відповідає за здійснення заходів безпеки під час проведення футбольного матчу. Керівник служби безпеки спортивної споруди здійснює загальне керівництво волонтерами, стюардами, контролерами, безпосередньо взаємодіє з керівниками органів Національної поліції та підрозділів цивільного захисту;

(абзац сьомий частини першої статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 10.11.2015 р. N 766-VIII)

спеціальні суб'єкти забезпечення громадського порядку та громадської безпеки - Національна поліція та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, в особі їх органів або підрозділів, які у встановленому законодавством порядку та у межах своєї компетенції відповідають за забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольного матчу;

(абзац восьмий частини першої статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 10.11.2015 р. N 766-VIII)

стратегія безпеки спортивної споруди - документація, розроблена оператором спортивної споруди за участю органів Національної поліції та державного пожежного нагляду, що передбачає порядок організації та проведення футбольних матчів на даній спортивній споруді, у тому числі підтримання громадського порядку та громадської безпеки, пожежної безпеки, надання невідкладної допомоги, евакуації;

стюард - фізична особа, яка пройшла відповідну підготовку та на договірній основі виконує допоміжні функції з підтримання громадського порядку та громадської безпеки на території спортивної споруди;

футбольний матч - спортивне змагання з футболу між двома командами, що відбувається відповідно до Правил гри, затверджених Міжнародною радою футбольних асоціацій.

Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у зв'язку з підготовкою та проведенням на території України футбольних матчів у межах чемпіонату, першості, Кубка України та Суперкубка України серед команд професіональних клубів, а також футбольних матчів під егідою ФІФА та/або УЄФА.

Стаття 3. Законодавство у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів

1. Законодавство у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів базується на Конституції України і складається з Європейської конвенції про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, і зокрема футбольних матчів, а також із законів України "Про фізичну культуру і спорт", "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні", "Про участь громадян у охороні громадського порядку і державного кордону", цього Закону та інших нормативно-правових актів.

2. У разі якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору.

Стаття 4. Основні принципи забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів

1. Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів здійснюється на принципах:

1) законності;

2) запобігання проявам насильства та неналежній поведінці з боку глядачів, антисоціальним та расистським проявам;

3) пріоритетності превентивних заходів;

4) формування доброзичливих відносин між всіма суб'єктами правовідносин у сфері підготовки та проведення футбольних матчів;

5) взаємної поваги та пошуку компромісних рішень;

6) відкритості та гласності;

7) відповідальності за виконання прийнятих зобов'язань.

Розділ 2
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ У ЗВ'ЯЗКУ З ПІДГОТОВКОЮ ТА ПРОВЕДЕННЯМ ФУТБОЛЬНИХ МАТЧІВ

Стаття 5. Безпека спортивних споруд

1. Футбольний матч проводиться на території спортивної споруди, призначеної для занять футболом.

2. Під час проектування, будівництва, реконструкції, утримання та експлуатації спортивної споруди, призначеної для занять футболом, повинні дотримуватися вимоги щодо її безпеки, встановлені відповідно до закону.

3. Вимоги щодо безпеки спортивної споруди, зокрема, передбачають:

1) відповідність технічного стану споруди її цільовому призначенню;

2) наявність інфраструктури, необхідної для забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, у тому числі для надання невідкладної допомоги;

3) відповідність споруди нормам пожежної безпеки, будівельно-архітектурним, санітарно-гігієнічним, екологічним нормам.

4. Кожна спортивна споруда, призначена для занять футболом, повинна відповідати таким критеріям:

1) мати розроблені та затверджені у встановленому законодавством порядку стратегію забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, правила (інструкції) дотримання громадського порядку та громадської безпеки (у тому числі правила поведінки глядачів), план евакуації;

2) мати приміщення (не менше двох) з функцією пункту невідкладної або першої медичної допомоги з необхідним обладнанням та легким доступом з приміщень споруди і прилеглої території;

3) передбачати чіткий розподіл глядацьких місць на відокремлені частини (сектори);

4) мати відокремлену ложу для почесних гостей з окремим входом;

5) бути обладнаною системою відеоспостереження за територією споруди і прилеглими територіями, а також технічними засобами фіксації результатів відеоспостереження;

6) бути обладнаною системою громадського оповіщення;

7) бути обладнаною диспетчерським пунктом з можливістю управління системою відеоспостереження, телефонним зв'язком та системою гучного мовлення;

8) бути обладнаною інформаційними табло та стендами з правилами поведінки глядачів, планом евакуації (українською та англійською мовами);

9) передбачати шляхи проїзду спеціальної техніки, у тому числі автомобілів органів Національної поліції, швидкої медичної допомоги та підрозділів цивільного захисту, а також місця для їх паркування;

10) мати обладнання, необхідне для використання електронного квитка, у тому числі систему турнікетів;

11) мати кімнати зберігання або камери схову предметів, заборонених для пронесення на територію споруди, у разі їх вилучення;

12) мати приміщення для роботи поліцейських та окреме приміщення для тимчасового тримання правопорушників на час проведення футбольного матчу;

(пункт 12 частини четвертої статті 5 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 10.11.2015 р. N 766-VIII)

13) мати приміщення для роботи координаційного штабу.

З метою забезпечення громадського порядку та громадської безпеки відповідно до закону до спортивних споруд можуть встановлюватися також інші критерії.

Стаття 6. Особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою до проведення футбольних матчів

1. Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки при підготовці до проведення футбольного матчу здійснюється на підставі стратегії забезпечення громадського порядку та громадської безпеки спортивної споруди, а також плану забезпечення громадського порядку та громадської безпеки футбольного матчу.

2. Стратегія забезпечення громадського порядку та громадської безпеки затверджується у встановленому законодавством порядку щодо кожної спортивної споруди окремо і переглядається не рідше одного разу на три роки.

3. На підставі стратегії забезпечення громадського порядку та громадської безпеки перед кожним футбольним матчем у встановленому законодавством порядку розробляється план забезпечення громадського порядку та громадської безпеки футбольного матчу, у якому передбачаються забезпечення належних технічних норм, медичного обслуговування, евакуації, розподіл обов'язків між операторами спортивної споруди, організаторами матчу і спеціальними суб'єктами забезпечення громадського порядку та громадської безпеки.

Стаття 7. Суб'єкти забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з проведенням футбольних матчів

1. Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з проведенням футбольних матчів покладається на:

1) оператора спортивної споруди;

2) організатора футбольного матчу;

3) спеціальних суб'єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки;

4) футбольні клуби;

5) місцеву державну адміністрацію та орган місцевого самоврядування.

Стаття 8. Оператор спортивної споруди

1. Оператор спортивної споруди відповідає за:

1) забезпечення громадського порядку та громадської безпеки в частині відповідності спортивної споруди вимогам та критеріям, встановленим відповідно до закону;

2) організацію та контроль за поведінкою осіб, які перебувають на території спортивної споруди;

3) створення належних умов для діяльності спеціальних суб'єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки.

2. До обов'язків оператора спортивної споруди належать:

1) затвердження за погодженням з органами Національної поліції, підрозділами цивільного захисту правил поведінки і правил пожежної безпеки, порядку надання медичної допомоги постраждалим особам, евакуації осіб у разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі;

2) розміщення правил поведінки і правил пожежної безпеки на вході до спортивної споруди та в інших доступних для ознайомлення місцях;

3) вжиття відповідно до вимог організаторів заходів для:

облаштування вільного в'їзду на територію спортивної споруди транспортних засобів, зокрема тих, що належать органам Національної поліції (у разі потреби - іншим органам), а до ігрової зони - автомобілів швидкої медичної допомоги, підрозділів цивільного захисту, транспортних засобів технічного обслуговування спортивної споруди;

створення інфраструктури спортивної споруди, що гарантує безпеку та оптимальне розташування транспортних засобів, дає змогу працівникам служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу), органів Національної поліції та особовому складу підрозділів цивільного захисту запобігати правопорушенням і здійснювати своєчасне реагування на надзвичайні ситуації та пожежі;

забезпечення експлуатаційної надійності та стійкості будівельних конструкцій спортивної споруди, безвідмовної роботи інженерних комунікацій і мереж, протипожежних систем і засобів; виконання вимог техніки безпеки і правил пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних, екологічних та інших вимог; належної підготовки обслуговуючого персоналу (волонтерів, стюардів, контролерів);

виділення для органів, що здійснюють державну охорону посадових осіб, окремих місць для забезпечення виконання покладених на них обов'язків;

виділення під час проведення матчу приміщень для роботи підрозділів спеціальних суб'єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки;

оснащення спортивної споруди відеокамерами з функцією запису для спостереження за поведінкою глядачів і ситуацією на прилеглій до спортивної споруди території;

виділення необхідної кількості обслуговуючого персоналу (волонтерів, стюардів, контролерів) для забезпечення громадського порядку і пожежної безпеки на спортивній споруді, надання глядачам допомоги;

4) залучення до забезпечення громадського порядку та громадської безпеки обслуговуючого персоналу (волонтерів, стюардів, контролерів), зокрема до проведення огляду глядачів з метою недопущення пронесення на територію спортивної споруди предметів і речовин, заборонених правилами поведінки.

Стаття 9. Організатор футбольного матчу

1. Організатор футбольного матчу відповідає за забезпечення громадського порядку та громадської безпеки в частині координації діяльності з підготовки та проведення футбольного матчу, узгодження місця і часу проведення футбольного матчу; встановлення контрольно-перепускного режиму; дотримання умов щодо безпечного розміщення груп глядачів; дотримання глядачами правил поведінки.

2. До обов'язків організатора футбольного матчу належать:

1) своєчасне (не пізніш як за тиждень до початку матчу) інформування органів Національної поліції, підрозділів цивільного захисту, місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування про день і час проведення заходу, кількість проданих квитків та очікувану кількість глядачів, зокрема команди-гості;

2) видання інформаційних бюлетенів, організація зустрічей глядачів з гравцями і тренерами, проведення інших заходів для налагодження доброзичливих відносин між членами клубів, глядачами і обслуговуючим персоналом (волонтерами, стюардами, контролерами), залучення їх до заходів щодо дотримання правил поведінки і правил пожежної безпеки, організація поїздок на виїзні змагання, надання допомоги у разі виникнення надзвичайної ситуації;

3) забезпечення у взаємодії з органами Національної поліції і місцевою державною адміністрацією, органом місцевого самоврядування безпеки глядачів, представників клубів, арбітрів, делегатів міжнародних організацій;

4) інформування глядачів до початку змагань про можливе запровадження обмежень на території спортивної споруди у разі вчинення протиправних дій чи іншого порушення правил поведінки і правил пожежної безпеки, а також про порядок виходу із спортивної споруди, обов'язковість дотримання громадського порядку і правил пожежної безпеки;

5) вжиття заходів для:

недопущення на територію спортивної споруди, на якій проводиться футбольний матч, осіб, які перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, а також осіб, які були виведені за межі спортивної споруди під час змагань на підставі статті 18 цього Закону;

припинення неправомірних дій глядачів, зокрема безпосередньо на трибунах, із залученням осіб, на яких покладено обов'язки із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території спортивної споруди;

переконання глядачів відмовитися від поїздок разом із спортивною командою та організованих виїздів до інших міст України чи за її межі у разі виявлення обставин, що можуть загрожувати їх безпеці;

6) вимагання від глядачів дотримання правил паркування транспортних засобів на прилеглій до спортивної споруди території і правил пожежної безпеки, передача органам Національної поліції осіб, які вчинили протиправні дії;

(пункт 6 частини другої статті 9 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 10.11.2015 р. N 766-VIII)

7) здійснення спільно з місцевою державною адміністрацією, органом місцевого самоврядування заходів з організованого перевезення глядачів команди-гості від/до залізничних вокзалів, автовокзалів (автостанцій) та аеропортів;

8) невідкладне інформування органів Національної поліції, підрозділів цивільного захисту (у разі необхідності - інших органів) про стан справ у разі виникнення непередбачуваних обставин, що можуть призвести до зміни умов проведення змагання;

9) налагодження взаємодії з органами Національної поліції, підрозділами цивільного захисту, місцевою державною адміністрацією та органом місцевого самоврядування під час перевезення глядачів (зокрема якщо змагання закінчується в нічний час) у забезпеченні громадського порядку, запобіганні та своєчасному припиненні протиправних дій, фактів насильства, вандалізму, а також дотримання порядку на території спортивної споруди до, під час та після закінчення матчу;

10) у разі потреби прийняття рішення про виділення квитків для розміщення глядачів-уболівальників однієї команди в одному або кількох секторах спортивної споруди, що забезпечуватиме їх відокремлення від глядачів-уболівальників іншої команди з метою дотримання громадського порядку та громадської безпеки під час проведення матчу.

Стаття 10. Спеціальні суб'єкти забезпечення громадського порядку та громадської безпеки

1. Спеціальні суб'єкти забезпечення громадського порядку та громадської безпеки відповідно до визначеної законодавством компетенції та у встановленому порядку забезпечують додержання громадського порядку під час підготовки та проведення футбольного матчу, у тому числі контроль за прибуттям, розміщенням та відбуттям глядачів; вжиття до осіб, які вчиняють правопорушення, передбачених законодавством заходів; своєчасне реагування на надзвичайні ситуації та пожежі.

Стаття 11. Футбольні клуби

1. До обов'язків футбольного клубу, який бере участь у матчі, належать:

1) завчасне повідомлення органів Національної поліції та приймаючого футбольного клубу про організований виїзд глядачів із зазначенням їх кількості, видів транспортних засобів, дня і часу виїзду та прибуття;

2) проведення в день, що передує футбольному матчу, або в день його проведення працівником служби безпеки футбольного клубу з обслуговуючим персоналом (волонтерами, стюардами, контролерами), залученим до забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, інструктажу з метою їх ознайомлення з планом спортивної споруди та визначення порядку дій у разі виникнення пожежі, іншої надзвичайної ситуації.

Стаття 12. Місцева державна адміністрація та орган місцевого самоврядування

1. Місцева державна адміністрація в межах, визначених Конституцією і законами України, здійснює на відповідній території державний контроль за додержанням громадського порядку у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів, фінансування заходів, пов'язаних з охороною громадського порядку, а також реалізує інші передбачені законом повноваження щодо забезпечення громадського порядку, у тому числі сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб відповідно до закону.

2. Органи місцевого самоврядування реалізують передбачені законом повноваження щодо забезпечення законності та правопорядку, у тому числі здійснюють у встановленому законом порядку контроль за забезпеченням громадського порядку при проведенні футбольних матчів, а також вживають необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону.

Стаття 13. Служба безпеки спортивної споруди (футбольного клубу)

1. Оператор спортивної споруди та/або відповідний футбольний клуб створюють службу безпеки для виконання функцій із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою і проведенням футбольних матчів.

2. На службу безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) покладаються такі завдання:

1) надання допомоги органам Національної поліції у забезпеченні громадського порядку та громадської безпеки, запобіганні адміністративним і кримінальним правопорушенням;

(пункт 1 частини другої статті 13 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.05.2013 р. N 245-VII)

2) інформування органів Національної поліції про вчинені або такі, що готуються, кримінальні та адміністративні правопорушення, надання невідкладної допомоги особам, які потерпіли від нещасних випадків чи правопорушень;

(пункт 2 частини другої статті 13 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.05.2013 р. N 245-VII)

3) участь у рятуванні та евакуації людей і майна, підтриманні громадського порядку у разі виникнення надзвичайних ситуацій або пожежі;

4) вжиття спільно з поліцейськими передбачених законом заходів для припинення адміністративних і кримінальних правопорушень;

(пункт 4 частини другої статті 13 із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 16.05.2013 р. N 245-VII,
від 10.11.2015 р. N 766-VIII)

5) ознайомлення працівників спеціальних суб'єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки з планом спортивної споруди і порядком дій та евакуації глядачів у разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі.

3. Працівники служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) під час проведення футбольного матчу, а також безпосередньо до і після матчу мають право:

1) у встановленому законодавством порядку здійснювати із залученням стюардів огляд глядачів під час входу на територію спортивної споруди;

2) вживати із залученням обслуговуючого персоналу оператора спортивної споруди (волонтерів, стюардів, контролерів) в межах законодавства заходів для припинення неправомірних дій глядачів.

Стаття 14. Виконання допоміжних функцій із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки

1. Для виконання допоміжних функцій із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки можуть залучатися представники обслуговуючого персоналу оператора спортивної споруди (волонтери, стюарди, контролери), суб'єкти надання охоронних послуг, що мають відповідні ліцензії (або їх працівники).

Стаття 15. Розподіл сфер відповідальності із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з проведенням футбольних матчів

1. Організатор футбольного матчу, оператор спортивної споруди та футбольний клуб несуть відповідальність за забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території спортивної споруди, її трибунах, а органи Національної поліції - на території, прилеглій до спортивної споруди, на шляхах евакуації та в громадських місцях населеного пункту, у якому проводиться футбольний матч, якщо іншого не вимагає характер змагання або перебіг подій під час його проведення.

Стаття 16. Порядок взаємодії суб'єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольного матчу

1. Для взаємодії сил і засобів, що залучаються з метою забезпечення громадського порядку та громадської безпеки під час проведення футбольного матчу, утворюється координаційний штаб у складі представників його організатора, органів Національної поліції (Служби безпеки України, Управління державної охорони України, якщо заплановано участь осіб, щодо яких здійснюється державна охорона), підрозділів цивільного захисту, служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу), оператора спортивної споруди, місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, органу охорони здоров'я, інших осіб. 

Стаття 17. Права та обов'язки глядачів під час підготовки та проведення футбольних матчів

1. Глядачі мають право відвідувати футбольні матчі для їх перегляду за умови дотримання законодавства та правил поведінки на території спортивної споруди.

2. Глядачі зобов'язані:

1) дотримуватися правил поведінки на території спортивної споруди, інших вимог щодо забезпечення громадського порядку та громадської безпеки;

2) виконувати законні вимоги стюардів, волонтерів, працівників служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу), правоохоронних органів щодо дотримання законодавства, а у разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі - вимоги плану евакуації;

3) інформувати стюардів, волонтерів, працівників служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу), органів Національної поліції про виявлені загрози громадському порядку та громадській безпеці для їх негайного усунення.

3. Глядачам забороняється:

1) перебувати на території спортивної споруди у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;

2) користуватися на території спортивної споруди джерелами відкритого вогню;

3) проносити на територію спортивної споруди та/або використовувати вогнепальну, холодну чи іншу зброю, колючо-ріжучі предмети та предмети, що можуть бути використані для заподіяння тілесних ушкоджень, боєприпаси, вибухові речовини, піротехнічні вироби, легкозаймисті речовини, їдкі речовини, інші предмети, засоби і речовини, обіг яких обмежено законодавством та які визначені правилами поведінки на території спортивної споруди;

4) проносити та/або вживати на території спортивної споруди алкогольні, слабоалкогольні напої або пиво у скляній тарі.

Стаття 18. Обмеження доступу на територію спортивної споруди у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів

1. Прохід на територію спортивної споруди забороняється глядачам, які:

1) не мають відповідного квитка;

2) відмовляються від огляду поліцейськими, служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) або представниками обслуговуючого персоналу спортивної споруди, який проводиться у встановленому порядку;

(пункт 2 частини першої статті 18 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 10.11.2015 р. N 766-VIII)

3) порушують встановлені правила щодо пронесення на територію спортивної споруди відповідних предметів або речовин;

4) перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння;

5) не досягли 14-річного віку і перебувають без супроводу дорослого.

2. У разі виявлення на території спортивної споруди глядача, якому заборонений прохід на неї, ця особа у встановленому законодавством порядку виводиться за межі спортивної споруди.

Розділ 3
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ У ЗВ'ЯЗКУ З ПІДГОТОВКОЮ ТА ПРОВЕДЕННЯМ ФУТБОЛЬНИХ МАТЧІВ

Стаття 19. Відповідальність за порушення вимог законодавства про забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів

1. Особи, винні у порушенні вимог законодавства про забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів, несуть цивільно-правову, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до закону.

Стаття 20. Відповідальність юридичних осіб за правопорушення у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів

1. За правопорушення у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів до суб'єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у разі:

ухилення від затвердження у встановленому законом порядку правил поведінки і правил пожежної безпеки, порядку надання медичної допомоги постраждалим особам, евакуації осіб у разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі;

нерозміщення правил поведінки і правил пожежної безпеки у визначених законом місцях;

невиконання обов'язку щодо виділення для органів, що здійснюють державну охорону посадових осіб, окремих місць, а також щодо виділення під час проведення матчу приміщень для роботи підрозділів спеціальних суб'єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки;

неоснащення спортивної споруди відеокамерами відповідно до встановлених законом вимог;

несвоєчасного інформування визначених законом органів про дату і час проведення заходу, кількість проданих квитків та очікувану кількість глядачів;

ненадання глядачам до початку змагань встановленої законом інформації;

ненадання визначеним законом органам інформації у разі виникнення непередбачуваних обставин, що можуть призвести до зміни умов проведення змагання;

неповідомлення футбольним клубом встановлених законом осіб про організований виїзд глядачів;

непроведення у встановленому законом порядку інструктажу з обслуговуючим персоналом спортивної споруди.

Стаття 21. Орган, уповноважений розглядати справи про правопорушення у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів

(назва статті 21 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 10.11.2015 р. N 766-VIII)

1. Справи про правопорушення у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів розглядаються уповноваженим органом з питань забезпечення публічної безпеки і порядку, за результатами розгляду виноситься постанова.

(частина перша статті 21 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 10.11.2015 р. N 766-VIII)

2. Від імені уповноваженого органу розглядати справи про правопорушення і накладати стягнення мають право керівник уповноваженого органу з питань забезпечення публічної безпеки і порядку, його заступники, начальник територіального органу Національної поліції, його заступники.

(частина друга статті 21 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 10.11.2015 р. N 766-VIII)

3. Штраф може бути накладено на суб'єкта забезпечення громадського порядку та громадської безпеки протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніш як через три роки з дня його виявлення.

4. У разі вчинення суб'єктом забезпечення громадського порядку та громадської безпеки двох або більше правопорушень штрафи накладаються за кожне вчинене правопорушення окремо.

Стаття 22. Порядок накладення та стягнення штрафів за правопорушення у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів

1. Підставою для розгляду справи про правопорушення у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів, які зазначені у статті 20 цього Закону, є протокол.

2. Протоколи про правопорушення у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів мають право складати начальники територіальних органів Національної поліції або їх заступники, а також уповноважені ними поліцейські.

(частина друга статті 22 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 10.11.2015 р. N 766-VIII)

3. Справа про правопорушення у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів розглядається в п'ятнадцятиденний строк з дня надходження до уповноваженого органу забезпечення публічної безпеки і порядку.

(частина третя статті 22 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 10.11.2015 р. N 766-VIII)

4. Штраф сплачується не пізніше п'ятнадцяти днів з дня вручення або отримання суб'єктом забезпечення громадського порядку та громадської безпеки надісланої копії постанови уповноваженого органу забезпечення публічної безпеки і порядку.

(частина четверта статті 22 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 10.11.2015 р. N 766-VIII)

5. Копія завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати штрафу у повному обсязі, надсилається до уповноваженого органу забезпечення публічної безпеки і порядку.

(частина п'ята статті 22 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 10.11.2015 р. N 766-VIII)

6. У разі якщо штраф не сплачено у строки, встановлені частиною четвертою цієї статті, примусове виконання постанови про накладення штрафу здійснюється Державною виконавчою службою в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

7. Суми штрафів зараховуються до відповідного бюджету згідно з Бюджетним кодексом України.

Стаття 23. Порядок оскарження постанови у справі про правопорушення у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів

1. Постанову у справі про правопорушення у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів може бути оскаржено до суду.

Розділ 4
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

  

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
8 липня 2011 року
N 3673-VI

 

  

Опрос