Идет загрузка документа (2524 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год"

ВР Украины
Закон от 14.06.2011 № 3491-VI
действует с 19.06.2011

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 7 - 8, ст. 52; із змінами, внесеними законами України від 7 квітня 2011 року N 3220-VI і N 3222-VI, від 21 квітня 2011 року N 3291-VI, від 12 травня 2011 року N 3315-VI і N 3331-VI) такі зміни:

1. Статтю 1 викласти у такій редакції:

"Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2011 рік у сумі 299.119.703,7 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 253.136.217,2 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 45.983.486,5 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2011 рік у сумі 337.561.809 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 291.402.278,5 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 46.159.530,5 тис. гривень.

Затвердити на 2011 рік:

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 10.199.266,3 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 5.511.396,7 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 4.687.869,6 тис. гривень;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 7.100.161 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 589.763,3 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 6.510.397,7 тис. гривень.

Установити граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 35.343.000 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 33.344.427,9 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.998.572,1 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.

Установити оборотний залишок бюджетних коштів на 2011 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею".

2. У статті 4:

пункт 8 доповнити словами і цифрами "Державної спеціальної служби транспорту, а також недобудованого літака Ан-70";

доповнити пунктом 41 такого змісту:

"41) надходження нарахованих і несплачених зобов'язань Державного підприємства "Енергоринок" перед державним бюджетом по збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію за минулі роки у сумі 541.000 тис. гривень".

3. Доповнити новими статтями 71 та 72 такого змісту:

"Стаття 71. Установити, що у 2011 році кошти, які надійдуть до державного бюджету від реалізації недобудованого літака Ан-70, зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовуються Міністерством оборони України на фінансування робіт із створення літака Ан-70.

Стаття 72. Установити, що у 2011 році вартість робіт з утилізації боєприпасів, проведених за рахунок власних коштів суб'єктів господарювання - виконавців цих робіт, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як власні надходження бюджетних установ Міністерства оборони України і спрямовується на утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, в порядку, визначеному Державною казначейською службою України разом з Міністерством фінансів України і Міністерством оборони України".

4. У статті 9:

частину першу після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"за зобов'язаннями суб'єктів господарювання, об'єкти державної власності яких належать до сфери управління Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, які здійснюють реалізацію національних проектів".

У зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - десятим;

частину третю викласти у такій редакції:

"Державна служба автомобільних доріг України, суб'єкти господарювання, об'єкти державної власності яких належать до сфери управління Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, які здійснюють реалізацію національних проектів, та суб'єкти господарювання, об'єкти державної власності яких належать до сфери управління Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів, звільняються від зобов'язання подавати забезпечення виконання зобов'язань перед державою з відшкодування витрат державного бюджету та сплачувати до державного бюджету плату за отримання державних гарантій".

5. У статті 14:

пункт 7 після слів "Міністерства надзвичайних ситуацій України" доповнити словами "Державної спеціальної служби транспорту";

у пункті 14 цифри "15" замінити цифрами "14";

пункт 50 викласти у такій редакції:

"50) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості, у тому числі погашення заборгованості за спожиту у минулих періодах електричну енергію у сумі 541.000 тис. гривень (за рахунок джерел, визначених пунктом 41 статті 4 та пунктом 8 статті 13 цього Закону)".

6. Статтю 20 доповнити пунктом 7 такого змісту:

"7) субвенції з інших місцевих бюджетів".

7. Прикінцеві положення доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4. Установити, що у 2011 році норми і положення статей 39, 50, 51, 52, 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178 з наступними змінами), статті 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 4, ст. 94 з наступними змінами), статей 14, 22, 37 та частини третьої статті 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399 з наступними змінами) застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявного фінансового ресурсу бюджету Пенсійного фонду України на 2011 рік".

8. Внести зміни до додатків NN 1 - 8 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" відповідно до додатків NN 1 - 8 до цього Закону.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
14 червня 2011 року
N
3491-VI 

 

 

Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" "Доходи Державного бюджету України на 2011 рік"

(тис. грн.) 

Код 

Найменування
згідно з класифікацією доходів бюджету
 

Всього 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

 

Разом доходів: 

299119703,7 

253136217,2 

45983486,5 

40000000 

Офіційні трансферти 

2507122,1 

2507122,1 

 

41010100 

Кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів 

2507122,1 

2507122,1 

 

 

Всього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)
 

296612581,6 

250629095,1 

45983486,5 

10000000 

Податкові надходження 

252651151,9 

232235795,8 

20415356,1 

11000000 

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 

53073037,2 

53073037,2 

 

11020000 

Податок на прибуток підприємств 

46306800,0 

46306800,0 

 

13000000 

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 

1828109,1 

1828109,1 

 

13030000 

Плата за користування надрами 

1229313,2 

1229313,2 

 

13030100 

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 

1187981,5 

1187981,5 

 

13030400 

Плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони 

41331,7 

41331,7 

 

14000000 

Внутрішні податки на товари та послуги 

162172200,0 

145462300,0 

16709900,0 

14010000 

Податок на додану вартість 

125523400,0 

119893400,0 

5630000,0 

14010100 

Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) 

76022400,0 

76022400,0 

 

14010200 

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами 

-39407000,0 

-39407000,0 

 

14010300 

Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів 

86878000,0 

83278000,0 

3600000,0 

14020000 

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 

30784900,0 

24269900,0 

6515000,0 

14030000 

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 

5863900,0 

1299000,0 

4564900,0 

15000000 

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 

12411676,0 

10795676,0 

1616000,0 

15010000 

Ввізне мито 

10243000,0 

8627000,0 

1616000,0 

15020000 

Вивізне мито 

2168676,0 

2168676,0 

 

17000000 

Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси 

20858543,5 

20317543,5 

541000,0 

17010000 

Рентна плата 

15645543,5 

15645543,5 

 

17010100 

Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні 

8564800,0 

8564800,0 

 

17010200 

Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні 

1846200,0 

1846200,0 

 

17010300 

Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні 

2844700,0 

2844700,0 

 

17060000 

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності 

2072000,0 

2072000,0 

 

17070000 

Надходження нарахованих і не сплачених зобов'язань Державного підприємства "Енергоринок" перед державним бюджетом по збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію за минулі роки 

541000,0 

 

541000,0 

19000000 

Інші податки та збори 

2307586,1 

759130,0 

1548456,1 

19090000 

Податки та збори, не віднесені до інших категорій 

1244,0 

1244,0 

 

20000000 

Неподаткові надходження 

42259187,2 

18027191,9 

24231995,3 

21000000 

Доходи від власності та підприємницької діяльності 

16024789,4 

15181501,8 

843287,6 

21030000 

Відрахування коштів, отриманих від проведення державних грошових лотерей 

143869,1 

143869,1 

 

21080000 

Інші надходження 

3921582,6 

3078295,0 

843287,6 

22000000 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

1930810,3 

1704488,7 

226321,6 

22110000 

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України 

184000,0 

184000,0 

 

22200000 

Плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів 

73000,0 

73000,0 

 

24000000 

Інші неподаткові надходження 

6958416,9 

1141201,4 

5817215,5 

24050000 

Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України, Державної спеціальної служби транспорту, а також недобудованого літака Ан-70 

1570544,4 

 

1570544,4 

24060000 

Інші надходження 

1314400,3 

732949,9 

581450,4 

24060300 

Інші надходження 

450358,4 

450358,4 

 

25000000 

Власні надходження бюджетних установ 

17345170,6 

 

17345170,6 

25010000 

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

17293545,5 

 

17293545,5 

 

Зміни до додатка N 2
до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" "Фінансування Державного бюджету України на 2011 рік"

(тис. грн.) 

Код 

Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету 

Всього 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

 

Загальне фінансування 

35343000,0 

33344427,9 

1998572,1 

400000 

Фінансування за борговими операціями 

25826201,0 

23344427,9 

2481773,1 

401000 

Запозичення 

88096389,7 

84837504,1 

3258885,6 

401100 

Внутрішні запозичення 

45087504,1 

45087504,1 

 

 

Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2011 рік"

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

Код функціо-
нальної класифікації видатків та кредитування бюджету
 

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом: 

Всього 

видатки споживання 

з них: 

видатки розвитку 

Всього 

видатки споживання 

з них: 

видатки розвитку 

оплата праці 

комунальні послуги та енергоносії 

оплата праці 

комунальні послуги та енергоносії 

 

 

Всього: 

291402278,5 

248267733,2 

39889423,2 

3054333,1 

41634545,3 

46159530,5 

27889758,6 

2074227,6 

844477,4 

18269771,9 

337561809,0 

0110000 

 

Апарат Верховної Ради України 

849641,9 

777456,9 

404996,1 

17524,6 

72185,0 

74809,0 

70058,5 

25377,0 

9791,2 

4750,5 

924450,9 

0111000 

 

Апарат Верховної Ради України 

849641,9 

777456,9 

404996,1 

17524,6 

72185,0 

74809,0 

70058,5 

25377,0 

9791,2 

4750,5 

924450,9 

0111080 

0831 

Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби телебачення і радіомовлення 

11936,6 

11936,6 

4900,6 

687,6 

 

 

 

 

 

 

11936,6 

0300000 

 

Державне управління справами 

1275699,2 

1004779,8 

367064,8 

64360,8 

270919,4 

112645,5 

104195,2 

42156,1 

10486,3 

8450,3 

1388344,7 

0301000 

 

Апарат Державного управління справами 

1260459,8 

990077,4 

358618,7 

63044,2 

270382,4 

112645,5 

104195,2 

42156,1 

10486,3 

8450,3 

1373105,3 

0301010 

0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України 

199241,9 

161852,9 

86274,2 

229,4 

37389,0 

 

 

 

 

 

199241,9 

0301030 

0111 

Обслуговування діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших державних органів 

105716,2 

97701,2 

36942,3 

13645,0 

8015,0 

5910,0 

5910,0 

2358,9 

305,0 

 

111626,2 

0301050 

0133 

Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків 

19107,0 

19107,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

19107,0 

0301060 

0734 

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами 

122609,0 

81267,9 

29449,2 

22065,9 

41341,1 

8860,0 

7640,0 

1117,6 

2012,0 

1220,0 

131469,0 

0301080 

0150 

Прикладні дослідження Національного інституту стратегічних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики 

37488,7 

 

 

 

37488,7 

 

 

 

 

 

37488,7 

0301090 

0150 

Прикладні розробки у сфері державного управління 

3617,1 

 

 

 

3617,1 

120,7 

 

 

 

120,7 

3737,8 

0301110 

0960 

Оздоровлення і відпочинок дітей в оздоровчих таборах Державного управління справами 

3931,7 

2931,7 

1640,1 

330,0 

1000,0 

4847,0 

4597,0 

913,2 

451,6 

250,0 

8778,7 

0301130 

0950 

Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління Національною академією державного управління при Президентові України 

82523,9 

78294,9 

39581,8 

3295,4 

4229,0 

66538,7 

62714,1 

32919,9 

6880,2 

3824,6 

149062,6 

0301140 

0520 

Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках, заповідниках та забезпечення утримання резиденції 

41673,8 

30923,8 

15903,8 

3653,7 

10750,0 

7749,1 

7179,1 

2179,7 

768,5 

570,0 

49422,9 

0301150 

0750 

Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини 

4950,9 

 

 

 

4950,9 

 

 

 

 

 

4950,9 

0301170 

0731 

Стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 

191787,8 

155599,6 

81432,2 

14758,1 

36188,2 

10000,0 

9400,0 

836,8 

 

600,0 

201787,8 

0301190 

0721 

Поліклінічно-амбулаторне обслуговування, діагностика та лікування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 

104853,9 

97653,9 

61291,2 

4633,6 

7200,0 

4500,0 

3635,0 

950,0 

 

865,0 

109353,9 

0301200 

0740 

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в лікувально-оздоровчих закладах Державного управління справами та на об'єктах органів державної влади 

6184,3 

6184,3 

3964,7 

383,1 

 

4120,0 

3120,0 

880,0 

69,0 

1000,0 

10304,3 

0301230 

0950 

Підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу в системі лікувально-оздоровчих закладів Державного управління справами 

169,8 

169,8 

124,7 

 

 

 

 

 

 

 

169,8 

0301330 

0150 

Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики 

1274,8 

1274,8 

208,0 

 

 

 

 

 

 

 

1274,8 

0301360 

0822 

Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти" 

5052,6 

5052,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

5052,6 

0301370 

0133 

Надання науково-методичної та консультативної підтримки розвитку місцевого самоврядування 

3961,8 

3861,8 

1806,5 

50,0 

100,0 

 

 

 

 

 

3961,8 

0301430 

0826 

Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" 

7631,5 

7631,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

7631,5 

0301830 

0734 

Реконструкція та реставрація об'єктів Державного підприємства "Санаторій "Гурзуфський" та парку-пам'ятника загальнодержавного значення 

5000,0 

 

 

 

5000,0 

 

 

 

 

 

5000,0 

0301860 

0829 

Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві 

25000,0 

 

 

 

25000,0 

 

 

 

 

 

25000,0 

0301890 

0734 

Будівництво Реабілітаційного центру на базі Державного підприємства "Санаторій "Конча-Заспа" 

12000,0 

 

 

 

12000,0 

 

 

 

 

 

12000,0 

0303000 

 

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим 

4971,2 

4595,8 

2305,4 

576,4 

375,4 

 

 

 

 

 

4971,2 

0303010 

0111 

Здійснення повноважень постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим 

4971,2 

4595,8 

2305,4 

576,4 

375,4 

 

 

 

 

 

4971,2 

0304000 

 

Національна служба посередництва і примирення України 

10268,2 

10106,6 

6140,7 

740,2 

161,6 

 

 

 

 

 

10268,2 

0304010 

0412 

Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) 

10206,6 

10106,6 

6140,7 

740,2 

100,0 

 

 

 

 

 

10206,6 

0410000 

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 

320398,2 

311961,0 

167127,0 

8472,8 

8437,2 

7753,2 

7743,2 

2892,6 

1376,4 

10,0 

328151,4 

0411000 

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України 

320398,2 

311961,0 

167127,0 

8472,8 

8437,2 

7753,2 

7743,2 

2892,6 

1376,4 

10,0 

328151,4 

0411050 

0113 

Візити урядових делегацій та відрядження працівників органів державної влади за кордон за рішенням Кабінету Міністрів України 

21370,0 

21370,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

21370,0 

0411130 

0133 

Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади 

20256,7 

13756,7 

7384,8 

239,2 

6500,0 

 

 

 

 

 

20256,7 

0500000 

 

Державна судова адміністрація України 

2487973,3 

2448654,7 

1392018,9 

115754,1 

39318,6 

142100,0 

127887,0 

 

 

14213,0 

2630073,3 

0501000 

 

Апарат Державної судової адміністрації України 

2487973,3 

2448654,7 

1392018,9 

115754,1 

39318,6 

142100,0 

127887,0 

 

 

14213,0 

2630073,3 

0501020 

0330 

Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами 

197432,9 

193312,9 

123620,0 

8634,0 

4120,0 

13640,0 

12276,0 

 

 

1364,0 

211072,9 

0501030 

0330 

Здійснення правосуддя апеляційними судами 

396910,3 

396910,3 

215523,4 

25894,7 

 

7115,0 

6405,0 

 

 

710,0 

404025,3 

0501040 

0330 

Здійснення правосуддя місцевими судами 

1374749,4 

1368249,4 

796515,0 

59996,0 

6500,0 

117920,0 

106134,0 

 

 

11786,0 

1492669,4 

0501080 

0330 

Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами 

123671,9 

103671,9 

65635,5 

4152,0 

20000,0 

3400,0 

3060,0 

 

 

340,0 

127071,9 

0501110 

0950 

Організація практичної підготовки кандидатів на посаду судді, підготовка суддів та працівників апарату судів Національною школою суддів України 

5551,7 

5551,7 

2965,8 

458,9 

 

 

 

 

 

 

5551,7 

0501160 

0330 

Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами 

95759,1 

91759,1 

51807,4 

4105,9 

4000,0 

10,0 

5,0 

 

 

5,0 

95769,1 

0501170 

0330 

Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами 

176707,1 

176707,1 

94722,0 

9253,0 

 

15,0 

7,0 

 

 

8,0 

176722,1 

0501210 

0330 

Забезпечення ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, створення та забезпечення функціонування єдиної бази даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень 

37608,1 

37608,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

37608,1 

0900000 

 

Генеральна прокуратура України 

2270000,0 

2139298,9 

1391000,0 

52800,6 

130701,1 

1142,3 

1042,3 

 

200,0 

100,0 

2271142,3 

0901000 

 

Генеральна прокуратура України 

2270000,0 

2139298,9 

1391000,0 

52800,6 

130701,1 

1142,3 

1042,3 

 

200,0 

100,0 

2271142,3 

0901010 

0360 

Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді 

2235785,6 

2115506,6 

1378194,7 

51303,6 

120279,0 

142,3 

142,3 

 

 

 

2235927,9 

1000000 

 

Міністерство внутрішніх справ України 

11116570,5 

10907119,0 

7600592,8 

299752,5 

209451,5 

2741823,1 

2490309,1 

667680,4 

120737,9 

251514,0 

13858393,6 

1001000 

 

Апарат Міністерства внутрішніх справ України 

9904245,1 

9697661,2 

6815435,6 

252124,8 

206583,9 

2509895,4 

2280310,8 

590614,3 

113318,7 

229584,6 

12414140,5 

1001050 

0310 

Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку та протидія незаконній міграції 

8739499,0 

8614777,1 

6098697,5 

194046,6 

124721,9 

2144197,7 

1929744,8 

427114,3 

87717,0 

214452,9 

10883696,7 

1001070 

0380 

Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих операціях 

10590,4 

10540,4 

8412,8 

49,3 

50,0 

683,7 

307,0 

 

 

376,7 

11274,1 

1001080 

0942 

Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти III і IV рівнів акредитації 

418865,7 

418865,7 

280250,7 

22900,0 

 

262556,3 

252351,3 

142000,0 

13817,0 

10205,0 

681422,0 

1001100 

0721 

Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ 

303079,9 

303079,9 

184074,4 

26843,5 

 

88268,9 

84118,9 

20500,0 

10641,2 

4150,0 

391348,8 

1001130 

0910 

Дошкільна, позашкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми працівників, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ 

41204,3 

41204,3 

19973,8 

3723,1 

 

10331,8 

9981,8 

500,0 

1011,0 

350,0 

51536,1 

1001170 

0370 

Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією 

2647,6 

2647,6 

1951,6 

57,7 

 

 

 

 

 

 

2647,6 

1001200 

0810 

Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів 

35061,1 

15061,1 

 

 

20000,0 

 

 

 

 

 

35061,1 

1003000 

 

Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України 

1077752,0 

1074884,4 

691166,5 

43785,2 

2867,6 

169481,7 

148444,9 

66041,3 

4954,4 

21036,8 

1247233,7 

1003020 

0310 

Участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, конвоювання арештованих і засуджених та охорона підсудних під час судових процесів 

820031,1 

817163,5 

512741,0 

38646,2 

2867,6 

57767,9 

40561,0 

3610,3 

1610,7 

17206,9 

877799,0 

1003030 

0380 

Охорона особливо важливих державних об'єктів, дипломатичних та консульських представництв іноземних держав на території України, супроводження перевезення ядерних матеріалів по території України 

128275,9 

128275,9 

88834,9 

2133,0 

 

91475,8 

89981,0 

58259,6 

1225,2 

1494,8 

219751,7 

1003070 

0942 

Підготовка кадрів для внутрішніх військ МВС України вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

72928,0 

72928,0 

49022,1 

2302,0 

 

5122,2 

4792,1 

1900,0 

459,5 

330,1 

78050,2 

1003080 

0731 

Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у власних медичних закладах 

12310,8 

12310,8 

7575,1 

704,0 

 

13122,6 

11781,6 

1312,0 

1659,0 

1341,0 

25433,4 

1004000 

 

Державна міграційна служба України 

134573,4 

134573,4 

93990,7 

3842,5 

 

62446,0 

61553,4 

11024,8 

2464,8 

892,6 

197019,4 

1004020 

0380 

Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб 

124918,2 

124918,2 

88821,7 

3077,9 

 

62446,0 

61553,4 

11024,8 

2464,8 

892,6 

187364,2 

1004060 

1070 

Надання допомоги біженцям 

5522,2 

5522,2 

2372,0 

717,8 

 

 

 

 

 

 

5522,2 

1100000 

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

8195636,7 

454038,6 

29843,2 

1799,3 

7741598,1 

607330,4 

30483,3 

1055,0 

446,0 

576847,1 

8802967,1 

1101000 

 

Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 

8195636,7 

454038,6 

29843,2 

1799,3 

7741598,1 

607330,4 

30483,3 

1055,0 

446,0 

576847,1 

8802967,1 

1101070 

0431 

Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості, у тому числі погашення заборгованості за спожиту у минулих періодах електричну енергію у сумі 541000 тис. гривень 

768002,1 

 

 

 

768002,1 

569297,1 

 

 

 

569297,1 

1337299,2 

1101090 

0942 

Підготовка фахівців для підприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським національним університетом ядерної енергії та промисловості 

43936,0 

40336,0 

 

 

3600,0 

22102,8 

19552,8 

 

 

2550,0 

66038,8 

1101110 

0431 

Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції 

5774210,0 

 

 

 

5774210,0 

 

 

 

 

 

5774210,0 

1101200 

0431 

Державна підтримка будівництва об'єктів вугле- і торфодобувних підприємств 

581448,3 

 

 

 

581448,3 

 

 

 

 

 

581448,3 

 

 

в тому числі будівництво об'єктів підприємств ДК "Укрторф" 

10000,0 

 

 

 

10000,0 

 

 

 

 

 

10000,0 

1101210 

0431 

Технічне переоснащення державних вугле- та торфодобувних підприємств, в тому числі через здешевлення кредитів, отриманих у 2010 - 2011 роках, а також фінансування програми реновації гірничошахтного обладнання 

258721,4 

 

 

 

258721,4 

 

 

 

 

 

258721,4 

 

 

в тому числі технічне переоснащення брикетних заводів та технологічного обладнання 

30000,0 

 

 

 

30000,0 

 

 

 

 

 

30000,0 

1200000 

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

343983,2 

290517,9 

155961,7 

11069,7 

53465,3 

3113,2 

289,0 

133,2 

66,6 

2824,2 

347096,4 

1201000 

 

Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

249886,6 

221028,3 

115586,9 

8923,5 

28858,3 

3010,0 

185,8 

133,2 

 

2824,2 

252896,6 

1201070 

0481 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері економіки і торгівлі 

12728,7 

 

 

 

12728,7 

2323,2 

 

 

 

2323,2 

15051,9 

1201090 

0950 

Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки 

1420,9 

1420,9 

729,1 

 

 

186,8 

185,8 

133,2 

 

1,0 

1607,7 

1210000 

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (загальнодержавні витрати) 

21372,1 

21100,8 

10595,6 

1814,5 

271,3 

 

 

 

 

 

21372,1 

1211000 

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (загальнодержавні витрати) 

21372,1 

21100,8 

10595,6 

1814,5 

271,3 

 

 

 

 

 

21372,1 

1211050 

0220 

Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України 

21372,1 

21100,8 

10595,6 

1814,5 

271,3 

 

 

 

 

 

21372,1 

1400000 

 

Міністерство закордонних справ України 

1079954,0 

1076954,0 

76335,9 

45782,2 

3000,0 

29985,1 

25108,8 

5020,2 

1218,0 

4876,3 

1109939,1 

1401000 

 

Апарат Міністерства закордонних справ України 

1079954,0 

1076954,0 

76335,9 

45782,2 

3000,0 

29985,1 

25108,8 

5020,2 

1218,0 

4876,3 

1109939,1 

1401030 

0113 

Функціонування закордонних дипломатичних установ України 

827134,9 

827134,9 

29963,1 

39470,4 

 

29059,6 

24183,3 

4598,3 

1168,0 

4876,3 

856194,5 

1401100 

0950 

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин 

8781,3 

8781,3 

3884,7 

1010,0 

 

825,5 

825,5 

421,9 

50,0 

 

9606,8 

1700000 

 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України 

680833,8 

531570,3 

253020,4 

23965,8 

149263,5 

123483,4 

108961,8 

35715,6 

6473,8 

14521,6 

804317,2 

1701000 

 

Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України 

680833,8 

531570,3 

253020,4 

23965,8 

149263,5 

123483,4 

108961,8 

35715,6 

6473,8 

14521,6 

804317,2 

1701020 

0840 

Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності 

4263,5 

 

 

 

4263,5 

1415,0 

 

 

 

1415,0 

5678,5 

1701040 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті 

2587,6 

2587,6 

1814,1 

55,4 

 

726,0 

676,0 

232,5 

99,7 

50,0 

3313,6 

1701070 

0834 

Інформаційно-культурне забезпечення населення Криму у відродженні та розвитку культур народів Криму 

1079,8 

1079,8 

761,7 

32,9 

 

25,0 

25,0 

 

6,5 

 

1104,8 

1701080 

0831 

Виробництво телерадіопрограм для державних потреб 

488448,8 

358448,8 

238505,5 

23006,0 

130000,0 

101973,5 

88916,9 

35483,1 

6335,1 

13056,6 

590422,3 

1701120 

0834 

Збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції 

35878,4 

35878,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

35878,4 

1701230 

0822 

Фінансова підтримка державних музичних колективів 

6068,1 

6068,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

6068,1 

1800000 

 

Міністерство культури України 

1763987,2 

1714193,0 

284676,4 

26091,9 

49794,2 

157734,1 

141304,2 

27939,0 

2080,4 

16429,9 

1921721,3 

1801000 

 

Апарат Міністерства культури України 

1495909,6 

1457465,4 

198464,3 

19552,3 

38444,2 

139311,1 

124433,8 

19966,2 

1702,7 

14877,3 

1635220,7 

1801010 

0829 

Загальне керівництво та управління у сфері культури 

20594,6 

20594,6 

11867,3 

622,5 

 

 

 

 

 

 

20594,6 

1801020 

0840 

Прикладні розробки у сфері розвитку культури 

7251,8 

 

 

 

7251,8 

2998,0 

 

 

 

2998,0 

10249,8 

1801030 

0921 

Надання загальної та спеціальної художньої освіти у Державній художній школі імені Т. Г. Шевченка 

8239,5 

8239,5 

4645,6 

900,0 

 

 

 

 

 

 

8239,5 

1801040 

0922 

Надання загальної та спеціальної музичної освіти у загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах 

50340,8 

50340,8 

30704,6 

3263,4 

 

238,0 

218,0 

39,6 

7,9 

20,0 

50578,8 

1801050 

0941 

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

16301,2 

16301,2 

 

 

 

747,2 

682,2 

 

 

65,0 

17048,4 

1801060 

0942 

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

386467,1 

386467,1 

 

 

 

94611,5 

86393,9 

 

 

8217,6 

481078,6 

1801070 

0950 

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв 

7704,5 

7704,5 

4490,0 

708,1 

 

30219,6 

28719,6 

18203,5 

860,0 

1500,0 

37924,1 

1801080 

0990 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у галузі культури і мистецтва 

610,3 

610,3 

430,9 

 

 

 

 

 

 

 

610,3 

1801090 

0990 

Підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів 

1363,3 

1363,3 

783,4 

42,7 

 

66,3 

66,3 

 

23,1 

 

1429,6 

1801110 

0821 

Фінансова підтримка національних театрів 

379962,6 

379262,6 

 

 

700,0 

 

 

 

 

 

379962,6 

1801120 

0822 

Фінансова підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій 

256392,1 

256392,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

256392,1 

1801190 

0825 

Бібліотечна справа 

110133,6 

110133,6 

66096,4 

5146,8 

 

1254,9 

948,8 

149,4 

37,9 

306,1 

111388,5 

1801200 

0826 

Музейна справа та виставкова діяльність 

130638,7 

126138,7 

73336,4 

7355,8 

4500,0 

8182,7 

6452,1 

949,3 

764,8 

1730,6 

138821,4 

1801220 

0960 

Підготовка кадрів Дитячою хореографічною школою при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України ім. Вірського 

671,7 

671,7 

492,3 

 

 

500,0 

460,0 

320,0 

 

40,0 

1171,7 

1801240 

0829 

Здійснення культурно-інформаційної та культурно-просвітницької діяльності 

3915,5 

3915,5 

2453,6 

446,8 

 

492,9 

492,9 

304,4 

9,0 

 

4408,4 

1801270 

0829 

Заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою 

6000,0 

6000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

6000,0 

1801460 

0827 

Функціонування національних історико-меморіальних заповідників 

10038,7 

4046,3 

1944,7 

50,9 

5992,4 

 

 

 

 

 

10038,7 

1801470 

0826 

Функціонування національних меморіальних музеїв 

3710,6 

3710,6 

1219,1 

1015,3 

 

 

 

 

 

 

3710,6 

1802000 

 

Державна служба з питань національної культурної спадщини 

127598,8 

119798,8 

74184,1 

5894,2 

7800,0 

17473,0 

15970,4 

7972,8 

377,7 

1502,6 

145071,8 

1802030 

0827 

Збереження історико-культурної спадщини в заповідниках 

124598,8 

119598,8 

74184,1 

5894,2 

5000,0 

17473,0 

15970,4 

7972,8 

377,7 

1502,6 

142071,8 

1900000 

 

Державне агентство лісових ресурсів України 

720527,4 

515385,0 

317994,1 

3102,0 

205142,4 

31187,2 

24548,8 

2539,0 

297,1 

6638,4 

751714,6 

1901000 

 

Апарат Державного агентства лісових ресурсів України 

720527,4 

515385,0 

317994,1 

3102,0 

205142,4 

31187,2 

24548,8 

2539,0 

297,1 

6638,4 

751714,6 

1901020 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері екологічної безпеки в лісовому господарстві 

634,8 

 

 

 

634,8 

 

 

 

 

 

634,8 

1901030 

0482 

Прикладні розробки у сфері розвитку лісового господарства 

8191,6 

 

 

 

8191,6 

2316,1 

 

 

 

2316,1 

10507,7 

1901040 

0482 

Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері лісового господарства 

369,7 

369,7 

94,6 

8,3 

 

 

 

 

 

 

369,7 

1901050 

0941 

Підготовка кадрів для лісового господарства вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

47482,7 

47482,7 

 

 

 

11486,7 

10692,7 

 

 

794,0 

58969,4 

1901060 

0422 

Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді 

481967,5 

381967,5 

258650,6 

1255,3 

100000,0 

9083,7 

6414,4 

475,0 

70,4 

2669,3 

491051,2 

1901080 

0520 

Збереження природно-заповідного фонду 

44724,0 

44417,9 

31797,3 

298,0 

306,1 

8281,5 

7422,5 

2064,0 

222,5 

859,0 

53005,5 

2100000 

 

Міністерство оборони України 

11479198,3 

10425573,7 

6434016,0 

817108,8 

1053624,6 

2209623,0 

918144,5 

156148,0 

92943,3 

1291478,5 

13688821,3 

2101000 

 

Апарат Міністерства оборони України 

11479198,3 

10425573,7 

6434016,0 

817108,8 

1053624,6 

2209623,0 

918144,5 

156148,0 

92943,3 

1291478,5 

13688821,3 

2101020 

0210 

Утримання особового складу Збройних Сил України 

8639005,6 

8639005,6 

5344745,0 

808179,7 

 

374121,1 

350248,3 

36049,3 

61300,0 

23872,8 

9013126,7 

2101080 

0260 

Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України 

667915,3 

567915,3 

379394,1 

6200,0 

100000,0 

283708,0 

256521,2 

80318,9 

31397,7 

27186,8 

951623,3 

2101100 

0240 

Підготовка громадян на посади осіб офіцерського складу, підвищення кваліфікації, перепідготовка офіцерських кадрів та державних службовців, початкова військова підготовка молоді 

637212,1 

637212,1 

490206,5 

 

 

113811,2 

98911,2 

39779,8 

 

14900,0 

751023,3 

2101140 

0210 

Реформування та розвиток Збройних Сил України 

168516,6 

149756,6 

 

 

18760,0 

144953,7 

116041,8 

 

 

28911,9 

313470,3 

2101160 

0250 

Прикладні дослідження у сфері військової оборони держави 

80000,0 

 

 

 

80000,0 

264729,0 

5260,8 

 

 

259468,2 

344729,0 

2101170 

0210 

Відновлення боєздатності, утримання, експлуатація, ремонт озброєння та військової техніки 

150000,0 

30744,8 

 

 

119255,2 

184202,0 

55614,9 

 

 

128587,1 

334202,0 

2200000 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

13894250,0 

13154328,6 

734640,4 

113089,3 

739921,4 

6153356,0 

5272100,2 

48147,6 

12922,9 

881255,8 

20047606,0 

2201000 

 

Апарат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

12289576,9 

11649250,8 

617892,1 

108463,6 

640326,1 

5874022,6 

5063791,3 

48147,6 

12922,9 

810231,3 

18163599,5 

2201020 

0140 

Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах 

164293,0 

 

 

 

164293,0 

1880,0 

 

 

 

1880,0 

166173,0 

2201040 

0980 

Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ 

123046,0 

 

 

 

123046,0 

76755,7 

 

 

 

76755,7 

199801,7 

2201100 

0922 

Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами 

74440,2 

74440,2 

33479,1 

6627,8 

 

3671,8 

3231,8 

103,5 

459,0 

440,0 

78112,0 

2201110 

0923 

Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації 

35167,8 

35167,8 

17520,8 

6126,8 

 

1657,9 

1357,9 

347,8 

99,0 

300,0 

36825,7 

2201120 

0960 

Надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами та заходи з оздоровлення та відпочинку дітей 

43712,3 

43712,3 

19213,4 

2917,0 

 

8769,0 

7873,4 

1722,3 

1393,6 

895,6 

52481,3 

2201130 

0930 

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних та інших навчальних закладах 

830599,5 

830599,5 

356776,3 

79785,5 

 

110205,4 

96958,9 

32880,1 

9376,8 

13246,5 

940804,9 

2201140 

0930 

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації 

68081,8 

68081,8 

45418,7 

3401,0 

 

246,3 

218,8 

35,8 

5,0 

27,5 

68328,1 

2201150 

0941 

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

2209824,8 

2209824,8 

 

 

 

533825,2 

503325,2 

 

 

30500,0 

2743650,0 

2201160 

0942 

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

7067854,8 

7040054,8 

 

 

27800,0 

4577109,0 

4027169,2 

 

 

549939,8 

11644963,8 

2201240 

0990 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

53507,3 

53507,3 

37409,2 

1172,0 

 

6229,0 

5504,5 

1944,7 

232,4 

724,5 

59736,3 

2201260 

0721 

Амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії 

310,0 

310,0 

219,0 

9,6 

 

 

 

 

 

 

310,0 

2201270 

0826 

Функціонування музеїв 

5040,8 

5040,8 

3568,9 

89,5 

 

436,7 

436,7 

218,9 

3,0 

 

5477,5 

2201310 

0810 

Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді 

45991,1 

45991,1 

23760,0 

5100,7 

 

5585,7 

3976,5 

665,0 

755,8 

1609,2 

51576,8 

2201320 

0950 

Підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості 

6229,6 

6229,6 

4563,4 

5,2 

 

2583,6 

2453,6 

963,2 

454,8 

130,0 

8813,2 

2201370 

0942 

Підготовка фахівців Національним університетом "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" 

146357,1 

146357,1 

 

 

 

73500,0 

41200,0 

 

 

32300,0 

219857,1 

2201430 

0942 

Підготовка кадрів Національним технічним університетом "Київський політехнічний інститут" 

551394,9 

551394,9 

 

 

 

140000,0 

114000,0 

 

 

26000,0 

691394,9 

2201440 

0960 

Забезпечення діяльності Національного центру "Мала академія наук України" 

26650,3 

23050,3 

6174,7 

 

3600,0 

 

 

 

 

 

26650,3 

2201470 

0990 

Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами 

87950,7 

87950,7 

49208,9 

958,1 

 

11037,1 

10554,6 

5266,3 

143,5 

482,5 

98987,8 

2201500 

0942 

Підготовка кадрів Національним авіаційним університетом 

245777,6 

245777,6 

 

 

 

257418,1 

227418,1 

 

 

30000,0 

503195,7 

2201510 

0990 

Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 

790,6 

656,0 

443,0 

 

134,6 

62,1 

62,1 

 

 

 

852,7 

2204000 

 

Державна служба молоді та спорту України 

1079534,1 

1038808,9 

114195,1 

3998,8 

40725,2 

 

 

 

 

 

1079534,1 

2204050 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників державних органів, установ і організацій у справах сім'ї, молоді та спорту 

480,4 

480,4 

156,6 

54,7 

 

 

 

 

 

 

480,4 

2204090 

0810 

Фінансова підтримка Спортивного комітету України 

3750,2 

3750,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3750,2 

2204110 

0810 

Фізкультурно-спортивна реабілітація та спорт інвалідів 

87618,6 

87618,6 

16907,2 

55,9 

 

 

 

 

 

 

87618,6 

2204220 

0810 

Організаційне та фінансове забезпечення спорту вищих досягнень 

161290,2 

152245,0 

76001,4 

1775,3 

9045,2 

 

 

 

 

 

161290,2 

2204240 

0810 

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій 

6451,4 

6451,4 

3200,1 

197,9 

 

 

 

 

 

 

6451,4 

2204280 

0810 

Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування 

21693,7 

21693,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

21693,7 

2204310 

0810 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 

167216,3 

167216,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

167216,3 

2204350 

0810 

Забезпечення діяльності Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" 

3450,7 

3450,7 

721,3 

144,6 

 

 

 

 

 

 

3450,7 

2204490 

0922 

Надання загальної та поглибленої освіти з фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами 

4569,8 

4569,8 

2427,2 

104,5 

 

 

 

 

 

 

4569,8 

2206000 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

520293,0 

462012,9 

 

 

58280,1 

274063,4 

208308,9 

 

 

65754,5 

794356,4 

2206010 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук 

53594,8 

 

 

 

53594,8 

2307,8 

 

 

 

2307,8 

55902,6 

2206020 

0980 

Прикладні розробки з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та технічне оснащення наукової бази Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

4685,3 

 

 

 

4685,3 

6027,6 

 

 

 

6027,6 

10712,9 

2206050 

0942 

Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 

461910,2 

461910,2 

 

 

 

265728,0 

208308,9 

 

 

57419,1 

727638,2 

2300000 

 

Міністерство охорони здоров'я України 

5895393,5 

5192685,2 

1707028,6 

146876,0 

702708,3 

1652751,5 

1469739,5 

188231,9 

68955,1 

183012,0 

7548145,0 

2301000 

 

Апарат Міністерства охорони здоров'я України 

5755714,2 

5117705,9 

1671918,3 

144714,7 

638008,3 

1647751,5 

1467739,5 

188231,9 

68555,1 

180012,0 

7403465,7 

2301020 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини 

14143,5 

 

 

 

14143,5 

 

 

 

 

 

14143,5 

2301050 

0750 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері охорони здоров'я 

42764,8 

 

 

 

42764,8 

21262,3 

 

 

 

21262,3 

64027,1 

2301070 

0942 

Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

618735,2 

618735,2 

 

 

 

980197,6 

886274,3 

 

 

93923,3 

1598932,8 

2301080 

0950 

Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я 

107958,1 

107958,1 

72735,2 

3019,1 

 

44851,1 

42136,7 

19433,2 

4893,5 

2714,4 

152809,2 

2301090 

0990 

Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 

847,0 

847,0 

620,9 

 

 

 

 

 

 

 

847,0 

2301100 

0731 

Стаціонарне медичне обслуговування працівників водного транспорту та нафтопереробної промисловості 

44215,9 

44215,9 

27802,9 

2364,4 

 

9901,1 

9183,4 

4856,3 

396,5 

717,7 

54117,0 

2301110 

0732 

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я 

604758,3 

562758,3 

310305,7 

51230,2 

42000,0 

27207,2 

25002,3 

7167,9 

1581,6 

2204,9 

631965,5 

2301120 

0941 

Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

9103,9 

9103,9 

 

 

 

8240,7 

7921,8 

 

 

318,9 

17344,6 

2301170 

0732 

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України 

397408,4 

268408,4 

134933,3 

14279,2 

129000,0 

10634,0 

9893,6 

3338,2 

1158,6 

740,4 

408042,4 

2301180 

0734 

Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями 

321768,0 

321768,0 

141414,9 

36376,0 

 

68292,4 

53912,5 

7213,2 

9495,1 

14379,9 

390060,4 

2301200 

0722 

Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я 

30176,5 

30176,5 

20437,8 

1296,2 

 

5115,0 

4923,8 

2583,1 

50,4 

191,2 

35291,5 

2301230 

0723 

Надання послуг у стоматологічних поліклініках вищих навчальних медичних закладів та інших загальнодержавних стоматологічних закладах 

34993,5 

34993,5 

22861,3 

1565,3 

 

9486,3 

8985,2 

4444,3 

539,9 

501,1 

44479,8 

2301250 

0740 

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та дезинфекційні заходи 

1290685,0 

1290685,0 

908479,2 

32292,4 

 

458733,3 

415789,4 

138414,0 

49945,3 

42943,9 

1749418,3 

2301270 

0740 

Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 

273035,5 

273035,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

273035,5 

2301280 

0763 

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими ДП "Укрмедпостач" під державні гарантії, для реалізації інвестиційних проектів 

184440,1 

184440,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

184440,1 

2301320 

0763 

Проведення державним підприємством "Укрвакцина" розрахунків за надання послуг у галузі права щодо повернення бюджетних коштів 

2000,0 

2000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000,0 

2301350 

0763 

Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я 

20538,3 

20538,3 

8103,1 

169,2 

 

2210,6 

2140,6 

673,0 

28,2 

70,0 

22748,9 

2301380 

0724 

Розвиток служби екстреної медичної допомоги (придбання медичного автотранспорту) у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві 

200000,0 

 

 

 

200000,0 

 

 

 

 

 

200000,0 

2301410 

0825 

Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки 

9262,1 

9262,1 

6608,2 

78,0 

 

180,0 

136,0 

30,0 

4,0 

44,0 

9442,1 

2301420 

0826 

Збереження та популяризація історії медицини 

5107,5 

5107,5 

3435,0 

166,8 

 

702,7 

702,7 

78,7 

257,0 

 

5810,2 

2301520 

0763 

Фінансова підтримка служб Товариства Червоного Хреста України та внесок до Міжнародної федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця 

57069,7 

57069,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

57069,7 

2301800 

0732 

Заходи щодо створення державної клініки високих медичних технологій у Запорізької області 

26000,0 

 

 

 

26000,0 

 

 

 

 

 

26000,0 

2310000 

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати) 

725000,0 

150000,0 

 

 

575000,0 

 

 

 

 

 

725000,0 

2311000 

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати) 

725000,0 

150000,0 

 

 

575000,0 

 

 

 

 

 

725000,0 

2311190 

0180 

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на будівництво ПЕТ-КТ центру, капітальний ремонт і реконструкцію лікарняних споруд та закупівлю високовартісного медичного обладнання для Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання 

59000,0 

 

 

 

59000,0 

 

 

 

 

 

59000,0 

2311230 

0180 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2311240 

0180 

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Донецька на придбання сучасного медичного обладнання для закладів охорони здоров'я 

20000,0 

 

 

 

20000,0 

 

 

 

 

 

20000,0 

2311250 

0180 

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дзержинськ Донецької області на придбання сучасного лікувально-діагностичного обладнання для закладів охорони здоров'я 

15000,0 

 

 

 

15000,0 

 

 

 

 

 

15000,0 

2311260 

0180 

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Дніпропетровської області на придбання медичного обладнання та автомобілів швидкої медичної допомоги для закладів охорони здоров'я 

20000,0 

 

 

 

20000,0 

 

 

 

 

 

20000,0 

2311270 

0180 

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Київської області на придбання медичного обладнання для Київської обласної клінічної лікарні 

20000,0 

 

 

 

20000,0 

 

 

 

 

 

20000,0 

2311280 

0180 

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на придбання сучасного високовартісного лікувального та діагностичного обладнання для закладів охорони здоров'я 

20000,0 

 

 

 

20000,0 

 

 

 

 

 

20000,0 

2400000 

 

Міністерство екології та природних ресурсів України 

2003922,8 

1323226,3 

753388,3 

193625,8 

680696,5 

896258,3 

508825,3 

41466,8 

267889,8 

387433,0 

2900181,1 

2401000 

 

Апарат Міністерства екології та природних ресурсів України 

239834,8 

160224,9 

113404,5 

2205,8 

79609,9 

358512,5 

32205,9 

6289,3 

3743,4 

326306,6 

598347,3 

2401040 

0530 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 

8241,2 

 

 

 

8241,2 

1150,1 

 

 

 

1150,1 

9391,3 

2401090 

0950 

Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів 

7541,5 

7541,5 

5473,4 

14,5 

 

8495,0 

5775,0 

3000,0 

168,0 

2720,0 

16036,5 

2401160 

0520 

Заходи із створення і збереження природно-заповідного фонду, ведення кадастрів тваринного і рослинного світу, Червоної книги 

82213,3 

82170,3 

57873,6 

664,2 

43,0 

7835,0 

7598,5 

2139,3 

298,4 

236,5 

90048,3 

2401270 

0540 

Комплексна реалізація державної екологічної політики, здійснення природоохоронних заходів 

10000,0 

 

 

 

10000,0 

257115,6 

 

 

 

257115,6 

267115,6 

2407000 

 

Державне агентство водних ресурсів України 

1172914,1 

1071827,5 

575467,5 

189219,7 

101086,6 

506900,7 

449059,3 

35177,5 

262122,9 

57841,4 

1679814,8 

2407040 

0950 

Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства 

2205,2 

2205,2 

1475,5 

159,8 

 

1259,7 

1240,4 

512,2 

346,4 

19,3 

3464,9 

2407050 

0421 

Експлуатація державного водогосподарського комплексу 

970420,6 

970220,6 

569205,8 

188920,1 

200,0 

504141,0 

447818,9 

34665,3 

261776,5 

56322,1 

1474561,6 

2407070 

0511 

Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь 

100000,0 

 

 

 

100000,0 

1500,0 

 

 

 

1500,0 

101500,0 

2407130 

0511 

Виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим ДП "Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту" під державну гарантію 

89285,0 

89285,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

89285,0 

2500000 

 

Міністерство соціальної політики України 

58913055,0 

58790277,1 

111186,8 

28429,2 

122777,9 

3858609,9 

3660720,2 

31216,4 

10103,8 

197889,7 

62771664,9 

2501000 

 

Апарат Міністерства соціальної політики України 

3350494,3 

3333216,4 

62403,9 

25455,4 

17277,9 

223293,3 

116960,0 

6182,3 

3954,6 

106333,3 

3573787,6 

2501040 

1080 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки у сфері соціальної політики 

17260,8 

22,9 

 

 

17237,9 

500,0 

 

 

 

500,0 

17760,8 

2501050 

0941 

Підготовка кадрів для галузі соціального захисту вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

15131,0 

15131,0 

 

 

 

180,4 

145,4 

 

 

35,0 

15311,4 

2501060 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників органів соціального захисту 

877,9 

877,9 

527,7 

110,9 

 

85,1 

85,1 

39,2 

18,3 

 

963,0 

2501070 

0732 

Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності 

9460,1 

9460,1 

4251,2 

2172,7 

 

45,0 

45,0 

 

12,0 

 

9505,1 

2501080 

0734 

Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та інвалідів (крім хворих на туберкульоз) 

74776,4 

74776,4 

27592,8 

16943,9 

 

4325,3 

4180,1 

475,3 

1099,2 

145,2 

79101,7 

2501210 

1070 

Компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

674100,0 

674100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

674100,0 

2501380 

0734 

Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та інвалідів, хворих на туберкульоз 

9804,7 

9804,7 

2899,2 

2246,0 

 

1881,9 

1748,9 

216,8 

199,1 

133,0 

11686,6 

2501550 

0942 

Підготовка кадрів для галузі соціального захисту вищими навчальними закладами III - IV рівнів акредитації 

13594,6 

13594,6 

 

 

 

6174,9 

5189,9 

 

 

985,0 

19769,5 

2506000 

 

Пенсійний фонд України 

54856199,0 

54856199,0 

 

 

 

3460955,3 

3460955,3 

 

 

 

58317154,3 

2506020 

1020 

Дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами 

37101145,2 

37101145,2 

 

 

 

3460955,3 

3460955,3 

 

 

 

40562100,5 

2507000 

 

Фонд соціального захисту інвалідів 

599868,5 

514368,5 

 

 

85500,0 

174326,3 

82769,9 

25034,1 

6147,9 

91556,4 

774194,8 

2507090 

1010 

Забезпечення окремих категорій населення України технічними та іншими засобами реабілітації 

361400,0 

361400,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

361400,0 

2600000 

 

Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном 

618818,2 

68709,9 

21135,8 

2286,7 

550108,3 

140,0 

95,0 

 

35,0 

45,0 

618958,2 

2601000 

 

Апарат Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном 

618818,2 

68709,9 

21135,8 

2286,7 

550108,3 

140,0 

95,0 

 

35,0 

45,0 

618958,2 

2601050 

0825 

Функціонування Центральної державної науково-технічної бібліотеки 

1932,7 

1932,7 

1203,3 

55,0 

 

90,0 

45,0 

 

 

45,0 

2022,7 

2601060 

0826 

Функціонування Державного металургійного музею України 

419,6 

419,6 

223,6 

34,1 

 

 

 

 

 

 

419,6 

2601520 

0442 

Поповнення статутних фондів державних підприємств авіаційної промисловості 

300000,0 

 

 

 

300000,0 

 

 

 

 

 

300000,0 

2750000 

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

1210424,5 

274097,3 

96066,0 

6636,2 

936327,2 

61866,3 

29442,1 

6981,2 

2712,3 

32424,2 

1272290,8 

2751000 

 

Апарат Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

1144072,4 

208717,9 

49838,6 

5230,7 

935354,5 

45251,9 

13816,7 

6981,2 

1076,1 

31435,2 

1189324,3 

2751070 

0825 

Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки 

2843,9 

2343,9 

1634,8 

94,8 

500,0 

97,0 

94,5 

51,0 

 

2,5 

2940,9 

2751080 

0827 

Збереження архітектурної спадщини в заповідниках 

25923,3 

25923,3 

18708,4 

405,5 

 

10664,9 

10240,2 

5217,2 

1042,5 

424,7 

36588,2 

2751120 

0942 

Підготовка фахівців для житлово-комунального господарства та органів місцевого самоврядування 

6842,6 

6842,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

6842,6 

2751140 

0620 

Державний насіннєвий контроль у сфері зеленого будівництва та квітникарства 

374,2 

374,2 

267,5 

9,8 

 

470,0 

470,0 

235,0 

28,0 

 

844,2 

2751150 

0520 

Збереження і вивчення у спеціально створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників 

609,7 

609,7 

442,3 

3,5 

 

70,0 

70,0 

35,0 

5,6 

 

679,7 

2751450 

0620 

Реконструкція та будівництво систем централізованого водовідведення 

400000,0 

 

 

 

400000,0 

 

 

 

 

 

400000,0 

2760000 

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати) 

305700,0 

1683,2 

 

 

304016,8 

3736499,0 

3654599,0 

 

 

81900,0 

4042199,0 

2761000 

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати) 

305700,0 

1683,2 

 

 

304016,8 

3736499,0 

3654599,0 

 

 

81900,0 

4042199,0 

2761390 

0180 

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на проведення першочергових робіт з будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки "Північна" у місті Одесі на об'єкті "Глибоководний випуск" 

155000,0 

 

 

 

155000,0 

 

 

 

 

 

155000,0 

2761400 

0180 

Субвенція з державного бюджету районному бюджету Баранівського району Житомирської області на соціально-економічний розвиток 

7000,0 

 

 

 

7000,0 

 

 

 

 

 

7000,0 

2761410 

0180 

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Новоград-Волинський Житомирської області на соціально-економічний розвиток 

7000,0 

 

 

 

7000,0 

 

 

 

 

 

7000,0 

2761420 

0180 

Субвенція з державного бюджету районному бюджету Новоград-Волинського району Житомирської області на соціально-економічний розвиток 

7000,0 

 

 

 

7000,0 

 

 

 

 

 

7000,0 

2761430 

0180 

Субвенція з державного бюджету районному бюджету Червоноармійського району Житомирської області на соціально-економічний розвиток 

7000,0 

 

 

 

7000,0 

 

 

 

 

 

7000,0 

2761440 

0180 

Субвенція з державного бюджету районному бюджету Ємільчинського району Житомирської області на соціально-економічний розвиток 

7000,0 

 

 

 

7000,0 

 

 

 

 

 

7000,0 

2761450 

0180 

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Феодосія на будівництво та реконструкцію водогонів Фронтового та Феодосійського водосховищ 

20000,0 

 

 

 

20000,0 

 

 

 

 

 

20000,0 

2761460 

0180 

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Добропілля Донецької області на розроблення техніко-економічного обгрунтування проекту захисту території міста Білозерське, що зазнало небезпечного впливу гірничих виробок діючої шахти "Білозерська" та закритої шахти "Красноармійська" 

1000,0 

 

 

 

1000,0 

 

 

 

 

 

1000,0 

2761470 

0180 

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Горлівка Донецької області на розроблення техніко-економічного обґрунтування проекту захисту території міста Горлівка від впливу гірничих виробок 

1500,0 

 

 

 

1500,0 

 

 

 

 

 

1500,0 

2761480 

0180 

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Донецьк на реконструкцію парку культури та відпочинку ім. Г. І. Петровського та палацу культури ім. Г. І. Петровського 

54000,0 

 

 

 

54000,0 

 

 

 

 

 

54000,0 

2800000 

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 

5281184,0 

3639432,9 

1186138,6 

25278,1 

1641751,1 

5187554,9 

2084117,2 

304359,3 

52717,5 

3103437,7 

10468738,9 

2801000 

 

Апарат Міністерства аграрної політики та продовольства України 

3086167,7 

1505392,0 

46280,3 

4406,0 

1580775,7 

3850206,4 

1038541,0 

2607,8 

840,4 

2811665,4 

6936374,1 

2801050 

0482 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 

13011,7 

 

 

 

13011,7 

 

 

 

 

 

13011,7 

2801080 

0941 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

697783,0 

697783,0 

 

 

 

154876,3 

147276,3 

 

 

7600,0 

852659,3 

2801100 

0942 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

704000,7 

704000,7 

 

 

 

516504,6 

427704,6 

 

 

88800,0 

1220505,3 

2801110 

0990 

Методичне забезпечення діяльності аграрних навчальних закладів 

5977,0 

5977,0 

3882,4 

611,5 

 

11642,6 

11542,6 

527,6 

196,0 

100,0 

17619,6 

2801130 

0930 

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів агропромислового комплексу 

9809,1 

9809,1 

 

 

 

814,0 

814,0 

 

 

 

10623,1 

2801140 

0950 

Підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу закладами післядипломної освіти 

8170,3 

8170,3 

5109,0 

555,2 

 

4211,0 

3911,0 

1340,2 

563,0 

300,0 

12381,3 

2801250 

0421 

Витрати Аграрного фонду пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду 

 

 

 

 

 

445900,0 

445900,0 

 

 

 

445900,0 

2801310 

0421 

Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу 

10136,0 

10136,0 

7140,7 

156,7 

 

1741,4 

1392,5 

740,0 

81,4 

348,9 

11877,4 

2801320 

0482 

Дослідження і експериментальні розробки в системі агропромислового комплексу 

87149,1 

 

 

 

87149,1 

24516,5 

 

 

 

24516,5 

111665,6 

2801500 

0810 

Державна підтримка Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос" на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення 

8823,4 

8823,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

8823,4 

2801570 

0421 

Забезпечення діяльності Аграрного фонду 

14598,7 

14598,7 

9047,5 

1133,1 

 

 

 

 

 

 

14598,7 

2802000 

 

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України 

973223,8 

970067,2 

626512,9 

10917,4 

3156,6 

800334,1 

670997,4 

254912,3 

31308,1 

129336,7 

1773557,9 

2802020 

0421 

Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро 

102679,3 

100412,7 

6048,7 

81,2 

2266,6 

 

 

 

 

 

102679,3 

2802030 

0421 

Організація і регулювання діяльності установ в системі ветеринарної медицини 

645624,1 

645624,1 

462431,1 

6275,0 

 

555000,0 

474878,3 

179474,7 

25638,4 

80121,7 

1200624,1 

2802040 

0421 

Організація і регулювання діяльності установ агропромислового комплексу з карантину рослин 

61006,7 

61006,7 

44046,0 

350,0 

 

143790,7 

101312,1 

41010,3 

3830,5 

42478,6 

204797,4 

2802050 

0421 

Організація і регулювання діяльності установ в системі охорони прав на сорти рослин 

40075,6 

39185,6 

27153,3 

1574,1 

890,0 

101543,4 

94807,0 

34427,3 

1839,2 

6736,4 

141619,0 

2804000 

 

Державне агентство рибного господарства України 

189077,2 

168435,2 

84249,6 

5522,0 

20642,0 

32928,1 

29433,1 

 

 

3495,0 

222005,3 

2804020 

0423 

Організація діяльності органів рибоохорони та рибовідтворювальних комплексів 

118035,9 

118035,9 

79392,6 

5325,2 

 

130,0 

130,0 

 

 

 

118165,9 

2804040 

0941 

Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

23412,5 

23412,5 

 

 

 

10412,3 

9417,3 

 

 

995,0 

33824,8 

2804050 

0942 

Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

19837,4 

19837,4 

 

 

 

20319,4 

17819,4 

 

 

2500,0 

40156,8 

2807000 

 

Державна інспекція сільського господарства України 

221801,8 

221801,8 

157431,5 

3626,4 

 

164625,7 

120492,3 

40249,2 

10003,5 

44133,4 

386427,5 

2807010 

0421 

Здійснення державного контролю у галузі сільського господарства 

4730,2 

4730,2 

3006,1 

224,3 

 

 

 

 

 

 

4730,2 

2807020 

0421 

Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної інспекції сільського господарства України 

217071,6 

217071,6 

154425,4 

3402,1 

 

164625,7 

120492,3 

40249,2 

10003,5 

44133,4 

381697,3 

2809000 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

427274,2 

403912,7 

2142,4 

164,4 

23361,5 

208940,0 

182152,7 

1936,5 

445,0 

26787,3 

636214,2 

2809020 

0140 

Фундаментальні дослідження Національного університету біоресурсів і природокористування у сфері сільськогосподарських наук 

2927,3 

 

 

 

2927,3 

 

 

 

 

 

2927,3 

2809030 

0482 

Прикладні розробки Національного університету біоресурсів і природокористування у сфері сільськогосподарських наук 

20434,2 

 

 

 

20434,2 

4500,0 

 

 

 

4500,0 

24934,2 

2809040 

0941 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації Національного університету біоресурсів і природокористування 

85420,4 

85420,4 

 

 

 

27080,0 

23618,2 

 

 

3461,8 

112500,4 

2809050 

0942 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації Національного університету біоресурсів і природокористування 

309234,6 

309234,6 

 

 

 

169700,0 

152163,6 

 

 

17536,4 

478934,6 

2809060 

0950 

Підвищення кваліфікації кадрів Інститутом післядипломної освіти керівників і спеціалістів агропромислового комплексу Національного університету біоресурсів і природокористування 

3092,7 

3092,7 

2142,4 

164,4 

 

5000,0 

3760,9 

1936,5 

445,0 

1239,1 

8092,7 

2809070 

0482 

Фінансова підтримка Української лабораторії якості і безпеки продукції агропромислового комплексу 

6165,0 

6165,0 

 

 

 

2660,0 

2610,0 

 

 

50,0 

8825,0 

3000000 

 

Державна служба статистики України 

556978,2 

546022,1 

372725,2 

11965,7 

10956,1 

66082,3 

22815,1 

4735,3 

6083,9 

43267,2 

623060,5 

3001000 

 

Апарат Державної служби статистики України 

556978,2 

546022,1 

372725,2 

11965,7 

10956,1 

66082,3 

22815,1 

4735,3 

6083,9 

43267,2 

623060,5 

3001040 

0150 

Прикладні розробки у сфері державної статистики 

1785,6 

 

 

 

1785,6 

 

 

 

 

 

1785,6 

3001080 

0150 

Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері державної статистики 

93,3 

93,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

93,3 

3100000 

 

Міністерство інфраструктури України 

1502361,6 

1124925,1 

575561,6 

28602,9 

377436,5 

614901,4 

520317,9 

89068,2 

41369,2 

94583,5 

2117263,0 

3101000 

 

Апарат Міністерства інфраструктури України 

152694,5 

149464,3 

16288,0 

1582,5 

3230,2 

135236,4 

114088,9 

 

 

21147,5 

287930,9 

3101030 

0485 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку національної транспортної мережі 

1818,0 

 

 

 

1818,0 

14200,0 

 

 

 

14200,0 

16018,0 

3101050 

0941 

Підготовка кадрів для сфери автомобільного транспорту вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

8107,3 

8107,3 

 

 

 

2469,9 

2326,9 

 

 

143,0 

10577,2 

3101060 

0942 

Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

113741,9 

113741,9 

 

 

 

118396,5 

111762,0 

 

 

6634,5 

232138,4 

3101160 

0840 

Прикладні розробки у сфері розвитку туризму 

861,1 

 

 

 

861,1 

170,0 

 

 

 

170,0 

1031,1 

3104000 

 

Державна адміністрація залізничного транспорту 

672764,5 

672764,5 

420584,1 

19001,1 

 

191964,6 

186190,2 

31268,8 

24987,7 

5774,4 

864729,1 

3104020 

0941 

Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

75789,5 

75789,5 

 

 

 

43946,9 

43074,9 

 

 

872,0 

119736,4 

3104030 

0990 

Методичне забезпечення діяльності вищих навчальних закладів Державної адміністрації залізничного транспорту 

678,8 

678,8 

492,5 

5,7 

 

 

 

 

 

 

678,8 

3104040 

0731 

Стаціонарне медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту 

558643,1 

558643,1 

394013,7 

17836,6 

 

139039,2 

134535,3 

29645,5 

23557,1 

4503,9 

697682,3 

3104050 

0762 

Створення банків крові та її компонентів для лікування працівників залізничного транспорту 

5038,3 

5038,3 

3553,3 

142,0 

 

2536,6 

2481,6 

415,3 

265,6 

55,0 

7574,9 

3104060 

0721 

Амбулаторно-поліклінічне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту 

32614,8 

32614,8 

22524,6 

1016,8 

 

6441,9 

6098,4 

1208,0 

1165,0 

343,5 

39056,7 

3105000 

 

Державна спеціальна служба транспорту 

148909,7 

148859,7 

91089,1 

5911,9 

50,0 

54737,5 

21995,3 

900,0 

3580,0 

32742,2 

203647,2 

3105010 

0220 

Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту 

148909,7 

148859,7 

91089,1 

5911,9 

50,0 

54737,5 

21995,3 

900,0 

3580,0 

32742,2 

203647,2 

3106000 

 

Державна служба зв'язку України 

94345,8 

83437,0 

5299,1 

248,3 

10908,8 

55412,7 

51045,3 

 

 

4367,4 

149758,5 

3106040 

0941 

Підготовка кадрів для сфери зв'язку вищими навчальними закладами I та II рівнів акредитації 

28361,2 

28361,2 

 

 

 

7882,2 

7244,8 

 

 

637,4 

36243,4 

3106050 

0942 

Підготовка кадрів для сфери зв'язку вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації 

47219,7 

47219,7 

 

 

 

47530,5 

43800,5 

 

 

3730,0 

94750,2 

3107000 

 

Головне управління Державної фельд'єгерської служби України 

33461,9 

33461,9 

18324,9 

332,2 

 

37710,2 

36017,6 

18134,9 

764,0 

1692,6 

71172,1 

3107020 

0460 

Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади 

29871,5 

29871,5 

18324,9 

332,2 

 

37710,2 

36017,6 

18134,9 

764,0 

1692,6 

67581,7 

3108000 

 

Державна авіаційна служба України 

301996,8 

6996,8 

3884,7 

193,8 

295000,0 

75040,0 

71560,0 

22671,1 

8537,5 

3480,0 

377036,8 

3108020 

0731 

Стаціонарне медичне обслуговування та сертифікація льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту 

5678,9 

5678,9 

3884,7 

193,8 

 

2400,0 

1820,0 

361,0 

340,0 

580,0 

8078,9 

3108030 

0721 

Передпольотний та передзмінний контроль льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту та надання первинної медичної допомоги пасажирам 

1317,9 

1317,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

1317,9 

3200000 

 

Міністерство надзвичайних ситуацій України 

3617291,5 

3423034,5 

2107490,9 

67583,3 

194257,0 

1036902,4 

782950,2 

188873,7 

31813,8 

253952,2 

4654193,9 

3201000 

 

Апарат Міністерства надзвичайних ситуацій України 

3146437,1 

3032240,6 

2099610,7 

67550,4 

114196,5 

454327,1 

424940,9 

187889,2 

31642,7 

29386,2 

3600764,2 

3201050 

0320 

Авіаційні роботи з пошуку і рятування 

11529,2 

10615,7 

2651,8 

45,5 

913,5 

 

 

 

 

 

11529,2 

3201060 

0511 

Гідрометеорологічна діяльність 

157994,8 

157994,6 

113180,9 

2791,0 

0,2 

22463,0 

18295,3 

4465,2 

2057,9 

4167,7 

180457,8 

3201070 

0530 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері гідрометеорології, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 

12324,1 

 

 

 

12324,1 

643,7 

 

 

 

643,7 

12967,8 

3201090 

0320 

Проведення розрахунків з міжнародними експертами за надання юридичних послуг 

3000,0 

3000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000,0 

3201200 

1062 

Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

9000,0 

 

 

 

9000,0 

 

 

 

 

 

9000,0 

3201280 

0320 

Забезпечення діяльності сил цивільного захисту 

2573457,1 

2482312,2 

1767701,3 

55759,1 

91144,9 

385839,1 

366376,9 

167366,7 

23908,5 

19462,2 

2959296,2 

3201340 

0250 

Прикладні дослідження і розробки та науково-дослідні роботи у сфері цивільного захисту і пожежної безпеки 

23857,1 

23823,3 

17524,4 

329,6 

33,8 

10679,8 

10439,8 

3188,1 

267,1 

240,0 

34536,9 

3201350 

0512 

Знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни в районі міст Севастополя та Керчі 

10471,1 

10471,1 

327,8 

 

 

 

 

 

 

 

10471,1 

3201360 

0942 

Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту 

223712,8 

223712,8 

143658,0 

7473,4 

 

34548,5 

29745,9 

12869,2 

5409,2 

4802,6 

258261,3 

3201460 

0320 

Аварійно-рятувальні заходи на загальнодержавному і регіональному рівнях при надзвичайних ситуаціях 

36554,8 

36554,8 

7275,7 

94,8 

 

103,0 

33,0 

 

 

70,0 

36657,8 

3201510 

0320 

Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на території військової частини А0829 (м. Лозова Харківської області) 

18500,0 

18500,0 

7891,0 

114,0 

 

 

 

 

 

 

18500,0 

3202000 

 

Державне агентство України з управління зоною відчуження 

466013,7 

385953,2 

4221,2 

27,2 

80060,5 

580602,0 

356036,0 

 

 

224566,0 

1046615,7 

3202040 

0513 

Внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" на реалізацію програми SIP 

25600,0 

25600,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

25600,0 

3202060 

0763 

Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

11300,0 

900,0 

 

 

10400,0 

 

 

 

 

 

11300,0 

3202070 

0513 

Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення 

16402,4 

 

 

 

16402,4 

 

 

 

 

 

16402,4 

3202080 

0530 

Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 

3285,2 

2420,2 

1698,2 

27,2 

865,0 

 

 

 

 

 

3285,2 

3202090 

0512 

Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідація радіаційних аварій 

3924,0 

3924,0 

 

 

 

29903,7 

24903,7 

 

 

5000,0 

33827,7 

3202110 

0513 

Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення 

52393,1 

 

 

 

52393,1 

205000,0 

 

 

 

205000,0 

257393,1 

3202120 

0513 

Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС 

327848,0 

327848,0 

 

 

 

301659,4 

301659,4 

 

 

 

629507,4 

3202130 

0513 

Заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації атомних блоків та поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами на Чорнобильській АЕС 

7400,0 

7400,0 

 

 

 

22400,0 

20400,0 

 

 

2000,0 

29800,0 

3500000 

 

Міністерство фінансів України 

33715431,4 

30593590,7 

4717528,4 

238519,8 

3121840,7 

777230,3 

652317,2 

5201,3 

2561,1 

124913,1 

34492661,7 

3501000 

 

Апарат Міністерства фінансів України 

26731083,2 

23760306,3 

327789,3 

30116,7 

2970776,9 

79260,0 

60164,4 

4624,3 

472,2 

19095,6 

26810343,2 

3501040 

0941 

Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

9828,3 

9828,3 

 

 

 

3200,0 

3000,0 

 

 

200,0 

13028,3 

3501050 

0942 

Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

99437,2 

99437,2 

 

 

 

32227,0 

31799,2 

 

 

427,8 

131664,2 

3501070 

0826 

Функціонування Музею коштовного і декоративного каміння 

481,5 

481,5 

318,2 

15,9 

 

17,0 

17,0 

 

 

 

498,5 

3501090 

0829 

Підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи 

4762,1 

4762,1 

2302,8 

611,2 

 

1063,1 

790,9 

72,0 

258,0 

272,2 

5825,2 

3501110 

0150 

Підготовка наукових кадрів у сфері фінансів 

1407,5 

1407,5 

573,7 

 

 

 

 

 

 

 

1407,5 

3501120 

0150 

Наукове забезпечення пріоритетних напрямів фінансово-бюджетної політики 

21730,1 

 

 

 

21730,1 

330,0 

 

 

 

330,0 

22060,1 

3501200 

0150 

Науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння 

2623,9 

2623,9 

1685,9 

127,5 

 

9000,0 

8450,0 

4500,0 

130,0 

550,0 

11623,9 

3501230 

0473 

Здійснення м. Києвом функцій столиці 

2610000,0 

 

 

 

2610000,0 

 

 

 

 

 

2610000,0 

3505000 

 

Державна фінансова інспекція України 

541650,7 

534603,7 

313133,3 

9620,7 

7047,0 

139,9 

139,9 

 

 

 

541790,6 

3505040 

0112 

Проведення міжнародного аудиту державних банків, ефективності використання державних коштів, отриманих під час капіталізації державою банків, перевірка фінансово-господарської діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, здійснення зовнішніх і внутрішніх запозичень 

60000,0 

60000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

60000,0 

3506000 

 

Державна митна служба України 

1454237,1 

1447889,2 

917067,6 

40953,5 

6347,9 

20209,9 

16785,1 

 

151,3 

3424,8 

1474447,0 

3506030 

0942 

Підготовка кадрів для митної служби 

39032,9 

39032,9 

 

 

 

16454,5 

13274,0 

 

 

3180,5 

55487,4 

3506040 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників органів державної митної служби 

8452,6 

8452,6 

5857,0 

230,1 

 

 

 

 

 

 

8452,6 

3506050 

0150 

Прикладні дослідження і розробки у сфері митної служби 

6347,9 

 

 

 

6347,9 

 

 

 

 

 

6347,9 

3507000 

 

Державна податкова служба України 

4031154,0 

3934012,5 

2588816,1 

125531,2 

97141,5 

671769,1 

570227,9 

497,0 

401,5 

101541,2 

4702923,1 

3507020 

0150 

Прикладні розробки у сфері оподаткування, фінансового права та діяльності податкової служби 

17141,5 

 

 

 

17141,5 

123,2 

 

 

 

123,2 

17264,7 

3507030 

0941 

Підготовка кадрів для податкової служби вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

8496,2 

8496,2 

 

 

 

6200,0 

6000,0 

 

 

200,0 

14696,2 

3507040 

0942 

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національним університетом державної податкової служби 

143551,1 

133551,1 

 

 

10000,0 

55382,8 

44382,8 

 

 

11000,0 

198933,9 

3507050 

0950 

Підвищення кваліфікації Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби 

4268,0 

4268,0 

2896,6 

248,4 

 

1380,0 

1345,0 

497,0 

259,4 

35,0 

5648,0 

3510000 

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати) 

91074517,5 

82144608,8 

 

 

7429908,7 

791832,8 

 

 

 

791832,8 

91866350,3 

3511000 

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати) 

91074517,5 

82144608,8 

 

 

7429908,7 

791832,8 

 

 

 

791832,8 

91866350,3 

3511050 

0180 

Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 

43629948,3 

43629948,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

43629948,3 

3511060 

0180 

Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 

2661798,4 

2661798,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2661798,4 

3511090 

0133 

Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України 

2839581,5 

 

 

 

2839581,5 

 

 

 

 

 

2839581,5 

3511210 

0180 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

1153067,2 

 

 

 

1153067,2 

 

 

 

 

 

1153067,2 

3511240 

0180 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів 

1000000,0 

 

 

 

1000000,0 

 

 

 

 

 

1000000,0 

3511310 

0180 

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Умань Черкаської області на відселення мешканців будинків, які розташовані в частині дендропарку "Софіївка", що підлягає реконструкції 

2760,0 

 

 

 

2760,0 

 

 

 

 

 

2760,0 

3511320 

0180 

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Волинської області на соціально-економічний розвиток Волинської області 

20000,0 

 

 

 

20000,0 

 

 

 

 

 

20000,0 

3511360 

0180 

Субвенція з державного бюджету районному бюджету Городенківського району Івано-Франківської області на проведення ремонту та реконструкції приміщень клубу в с. Тишківці 

4000,0 

 

 

 

4000,0 

 

 

 

 

 

4000,0 

3600000 

 

Міністерство юстиції України 

1212794,9 

1147184,5 

656623,3 

27078,3 

65610,4 

269481,4 

248550,7 

68626,2 

36967,7 

20930,7 

1482276,3 

3601000 

 

Апарат Міністерства юстиції України 

721917,5 

708703,6 

349623,7 

23714,0 

13213,9 

193493,9 

178869,3 

64733,8 

22858,6 

14624,6 

915411,4 

3601070 

0330 

Проведення судової експертизи 

26704,9 

26704,9 

19085,0 

323,1 

 

32186,6 

29801,0 

15775,7 

1299,9 

2385,6 

58891,5 

3601080 

0370 

Прикладні розробки у сфері методики проведення судових експертиз 

7640,9 

 

 

 

7640,9 

 

 

 

 

 

7640,9 

3601090 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції 

1814,0 

1814,0 

1281,5 

44,5 

 

239,3 

224,3 

81,7 

12,0 

15,0 

2053,3 

5030000 

 

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформації України 

203087,3 

37869,4 

11968,1 

940,0 

165217,9 

3201,6 

251,6 

145,0 

18,0 

2950,0 

206288,9 

5031000 

 

Апарат Державного агентства з питань науки, інновацій та інформації України 

203087,3 

37869,4 

11968,1 

940,0 

165217,9 

3201,6 

251,6 

145,0 

18,0 

2950,0 

206288,9 

5031020 

0486 

Фінансова підтримка розвитку інфраструктури науково-технічної, інноваційної діяльності та інформатизації 

7769,7 

6699,2 

3528,1 

444,7 

1070,5 

281,6 

251,6 

145,0 

18,0 

30,0 

8051,3 

5031040 

0140 

Фундаментальні дослідження у наукових установах 

2943,7 

 

 

 

2943,7 

120,0 

 

 

 

120,0 

3063,7 

5031050 

0140 

Забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень 

30019,0 

1522,1 

1021,8 

24,2 

28496,9 

 

 

 

 

 

30019,0 

5031060 

0487 

Прикладні дослідження та науково-технічні розробки за напрямами діяльності наукових установ 

13245,4 

 

 

 

13245,4 

2800,0 

 

 

 

2800,0 

16045,4 

5031080 

0150 

Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва 

48621,0 

15605,7 

160,1 

105,3 

33015,3 

 

 

 

 

 

48621,0 

5031120 

0473 

Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський" 

20843,6 

 

 

 

20843,6 

 

 

 

 

 

20843,6 

5031130 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері державного управління 

2133,4 

 

 

 

2133,4 

 

 

 

 

 

2133,4 

5120000 

 

Державне агентство резерву України 

261302,6 

61302,6 

37486,9 

4789,7 

200000,0 

456313,4 

149961,8 

8741,4 

7513,5 

306351,6 

717616,0 

5121000 

 

Апарат Державного агентства резерву України 

261302,6 

61302,6 

37486,9 

4789,7 

200000,0 

456313,4 

149961,8 

8741,4 

7513,5 

306351,6 

717616,0 

5121020 

0220 

Обслуговування державного матеріального резерву організаціями Державного агенства резерву України 

46215,0 

46215,0 

30649,6 

4338,7 

 

35526,0 

30804,3 

8741,4 

7513,5 

4721,7 

81741,0 

5121040 

0220 

Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву 

200000,0 

 

 

 

200000,0 

305629,9 

4000,0 

 

 

301629,9 

505629,9 

5121090 

0220 

Проведення державним підприємством "Ресурспостач" розрахунків за надання послуг у галузі права щодо повернення бюджетних коштів 

5000,0 

5000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000,0 

5340000 

 

Адміністрація Державної прикордонної служби України 

2165205,5 

1936616,8 

1241516,6 

72172,2 

228588,7 

42945,5 

21541,4 

582,0 

3408,8 

21404,1 

2208151,0 

5341000 

 

Апарат Адміністрації Державної прикордонної служби України 

2134430,1 

1907286,4 

1220774,2 

72172,2 

227143,7 

42945,5 

21541,4 

582,0 

3408,8 

21404,1 

2177375,6 

5341010 

0310 

Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України 

52032,2 

52032,2 

39051,9 

 

 

 

 

 

 

 

52032,2 

5341020 

0310 

Забезпечення особового складу Державної прикордонної служби України 

1687139,1 

1687139,1 

1115458,8 

72172,2 

 

15917,2 

15917,2 

502,0 

3348,8 

 

1703056,3 

5341060 

0942 

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України 

87495,1 

87495,1 

66263,5 

 

 

1786,5 

1666,5 

80,0 

60,0 

120,0 

89281,6 

5341100 

0310 

Облаштування та реконструкція державного кордону 

108453,7 

 

 

 

108453,7 

 

 

 

 

 

108453,7 

5342000 

 

Розвідувальний орган Адміністрації Державної прикордонної служби України 

30775,4 

29330,4 

20742,4 

 

1445,0 

 

 

 

 

 

30775,4 

5342010 

0310 

Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону 

30775,4 

29330,4 

20742,4 

 

1445,0 

 

 

 

 

 

30775,4 

5490000 

 

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України 

225205,2 

150825,2 

97941,7 

5292,7 

74380,0 

3000,0 

 

 

 

3000,0 

228205,2 

5491000 

 

Апарат Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України 

225205,2 

150825,2 

97941,7 

5292,7 

74380,0 

3000,0 

 

 

 

3000,0 

228205,2 

5491030 

0481 

Прикладні розробки у сфері промислової безпеки та охорони праці 

3380,0 

 

 

 

3380,0 

3000,0 

 

 

 

3000,0 

6380,0 

5530000 

 

Державна служба фінансового моніторингу України 

37711,5 

37711,5 

22661,6 

2652,9 

 

622,5 

622,5 

258,0 

96,6 

 

38334,0 

5531000 

 

Апарат Державної служби фінансового моніторингу України 

37711,5 

37711,5 

22661,6 

2652,9 

 

622,5 

622,5 

258,0 

96,6 

 

38334,0 

5531020 

0950 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму 

1489,7 

1489,7 

930,1 

204,4 

 

622,5 

622,5 

258,0 

96,6 

 

2112,2 

5960000 

 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 

425201,8 

365865,6 

223969,1 

8582,8 

59336,2 

5464,0 

2004,6 

333,1 

634,3 

3459,4 

430665,8 

5961000 

 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 

425201,8 

365865,6 

223969,1 

8582,8 

59336,2 

5464,0 

2004,6 

333,1 

634,3 

3459,4 

430665,8 

5961010 

0260 

Розвідувальна діяльність у сфері оборони 

425201,8 

365865,6 

223969,1 

8582,8 

59336,2 

5464,0 

2004,6 

333,1 

634,3 

3459,4 

430665,8 

6010000 

 

Антимонопольний комітет України 

62964,2 

59449,2 

39263,1 

3779,5 

3515,0 

3367,9 

2965,0 

 

 

402,9 

66332,1 

6011000 

 

Апарат Антимонопольного комітету України 

62964,2 

59449,2 

39263,1 

3779,5 

3515,0 

3367,9 

2965,0 

 

 

402,9 

66332,1 

6011020 

0481 

Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права 

1515,0 

 

 

 

1515,0 

 

 

 

 

 

1515,0 

6070000 

 

Державна пенітенціарна служба України 

2598531,2 

2422735,2 

1295236,0 

210314,3 

175796,0 

156800,0 

146130,0 

45300,0 

19200,0 

10670,0 

2755331,2 

6071000 

 

Апарат Державної пенітенціарної служби України 

2598531,2 

2422735,2 

1295236,0 

210314,3 

175796,0 

156800,0 

146130,0 

45300,0 

19200,0 

10670,0 

2755331,2 

6071030 

0340 

Виконання покарань та утримання персоналу установ і органів пенітенціарної служби 

1712867,5 

1626071,5 

1191736,0 

24460,0 

86796,0 

80420,0 

76150,0 

45100,0 

5500,0 

4270,0 

1793287,5 

6110000 

 

Державна архівна служба України 

73819,9 

71702,6 

48679,3 

2149,5 

2117,3 

16660,2 

16426,7 

8238,8 

743,1 

233,5 

90480,1 

6111000 

 

Апарат Державної архівної служби України 

73819,9 

71702,6 

48679,3 

2149,5 

2117,3 

16660,2 

16426,7 

8238,8 

743,1 

233,5 

90480,1 

6111020 

0150 

Прикладні розробки у сфері архівної справи 

2074,7 

 

 

 

2074,7 

8,5 

 

 

 

8,5 

2083,2 

6111030 

0133 

Архівна справа 

41210,4 

41210,4 

27694,1 

1458,4 

 

1144,0 

1031,0 

145,0 

127,9 

113,0 

42354,4 

6111060 

0320 

Створення і зберігання страхового фонду документації 

20717,2 

20674,6 

14124,6 

526,5 

42,6 

15507,7 

15395,7 

8093,8 

615,2 

112,0 

36224,9 

6120000 

 

Головне управління державної служби України 

77701,3 

73039,1 

17368,8 

1436,0 

4662,2 

682,8 

632,8 

 

225,0 

50,0 

78384,1 

6121000 

 

Апарат Головного управління державної служби України 

67098,7 

66198,7 

13549,9 

1255,5 

900,0 

682,8 

632,8 

 

225,0 

50,0 

67781,5 

6121020 

0950 

Підготовка державних службовців V - VII категорій та підвищення кваліфікації державних службовців I - IV категорій, а також працівників органів державної влади та місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією 

38560,7 

38560,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

38560,7 

6122000 

 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

10602,6 

6840,4 

3818,9 

180,5 

3762,2 

 

 

 

 

 

10602,6 

6122030 

0150 

Забезпечення інституційного розвитку державної служби 

5125,9 

4425,9 

2793,7 

61,2 

700,0 

 

 

 

 

 

5125,9 

6122050 

0990 

Організація підготовки та виконання тренінгових програм і заходів з розвитку вищого корпусу державної служби 

2663,5 

2414,5 

1025,2 

119,3 

249,0 

 

 

 

 

 

2663,5 

6380000 

 

Державне космічне агентство України 

420859,9 

132698,7 

84893,7 

15655,1 

288161,2 

23329,7 

4616,7 

1096,2 

196,0 

18713,0 

444189,6 

6381000 

 

Апарат Державного космічного агентства України 

420859,9 

132698,7 

84893,7 

15655,1 

288161,2 

23329,7 

4616,7 

1096,2 

196,0 

18713,0 

444189,6 

6381030 

0960 

Надання позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді України 

3761,2 

3761,2 

2194,1 

638,6 

 

225,0 

225,0 

10,0 

45,0 

 

3986,2 

6381050 

0473 

Управління та випробування космічних засобів 

116653,4 

116653,4 

74547,4 

14403,9 

 

5104,7 

4341,7 

1086,2 

151,0 

763,0 

121758,1 

6510000 

 

Рахункова палата 

65746,3 

64746,3 

39202,8 

4033,5 

1000,0 

 

 

 

 

 

65746,3 

6511000 

 

Апарат Рахункової палати 

65746,3 

64746,3 

39202,8 

4033,5 

1000,0 

 

 

 

 

 

65746,3 

6511010 

0112 

Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету 

65648,2 

64648,2 

39202,8 

4033,5 

1000,0 

 

 

 

 

 

65648,2 

6520000 

 

Служба безпеки України 

2912852,1 

2617852,1 

1797073,9 

62014,3 

295000,0 

109455,7 

91061,5 

15318,7 

13574,2 

18394,2 

3022307,8 

6521000 

 

Центральне управління Служби безпеки України 

2904447,2 

2609597,2 

1791072,0 

62014,3 

294850,0 

109455,7 

91061,5 

15318,7 

13574,2 

18394,2 

3013902,9 

6521010 

0350 

Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та функціонування органів системи Служби безпеки України 

2512451,1 

2359501,1 

1634191,4 

52694,3 

152950,0 

14468,9 

10534,8 

329,5 

2689,7 

3934,1 

2526920,0 

6521050 

0734 

Медичне обслуговування та оздоровлення особового складу Служби безпеки України 

116402,4 

96202,4 

57175,0 

5350,0 

20200,0 

86384,6 

75144,5 

13873,1 

10331,0 

11240,1 

202787,0 

6521070 

0942 

Підготовка та перепідготовка кадрів Служби безпеки України вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації 

139232,8 

136232,8 

93211,8 

2960,0 

3000,0 

5050,6 

3430,6 

850,0 

553,5 

1620,0 

144283,4 

6521090 

0910 

Утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України 

16176,8 

11176,8 

6493,8 

1010,0 

5000,0 

1951,6 

1951,6 

266,1 

 

 

18128,4 

6521100 

1062 

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України 

110000,0 

 

 

 

110000,0 

1600,0 

 

 

 

1600,0 

111600,0 

6524000 

 

Антитерористичний центр Служби безпеки України 

8404,9 

8254,9 

6001,9 

 

150,0 

 

 

 

 

 

8404,9 

6524010 

0350 

Координація діяльності у запобіганні терористичним актам 

8404,9 

8254,9 

6001,9 

 

150,0 

 

 

 

 

 

8404,9 

6540000 

 

Національна академія наук України 

2300645,8 

210138,4 

95555,2 

11890,0 

2090507,4 

510457,8 

9717,3 

711,3 

884,1 

500740,5 

2811103,6 

6541000 

 

Національна академія наук України 

2300645,8 

210138,4 

95555,2 

11890,0 

2090507,4 

510457,8 

9717,3 

711,3 

884,1 

500740,5 

2811103,6 

6541020 

0150 

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України 

63131,2 

63131,2 

23044,8 

680,0 

 

7483,0 

7418,0 

 

665,0 

65,0 

70614,2 

6541030 

0140 

Фундаментальні дослідження наукових установ Національної академії наук України 

1407302,8 

 

 

 

1407302,8 

355261,0 

 

 

 

355261,0 

1762563,8 

6541050 

0487 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки (в тому числі розробка авіаційного двигуна АІ-28), виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку галузей економіки, технічне забезпечення Національної академії наук України 

500389,0 

 

 

 

500389,0 

141995,0 

 

 

 

141995,0 

642384,0 

6541080 

0942 

Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

5027,6 

5027,6 

 

 

 

83,4 

78,9 

 

 

4,5 

5111,0 

6541100 

0731 

Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України 

31307,9 

31307,9 

16707,0 

2760,0 

 

639,4 

619,4 

318,5 

54,0 

20,0 

31947,3 

6541130 

0150 

Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури Національної академії наук України 

88309,2 

46121,8 

13388,2 

3200,0 

42187,4 

400,0 

350,0 

110,0 

85,0 

50,0 

88709,2 

6541140 

0530 

Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України 

28697,1 

 

 

 

28697,1 

3270,0 

 

 

 

3270,0 

31967,1 

6541160 

0481 

Сейсмічні та геофізичні спостереження 

6068,4 

6068,4 

4230,4 

260,0 

 

 

 

 

 

 

6068,4 

6541170 

0530 

Збереження та розвиток садово-паркового комплексу "Феофанія" 

7850,7 

 

 

 

7850,7 

60,0 

 

 

 

60,0 

7910,7 

6541180 

0825 

Забезпечення діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

53441,4 

53441,4 

34540,7 

4930,0 

 

1054,0 

1039,0 

178,8 

73,0 

15,0 

54495,4 

6541200 

0950 

Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України 

5040,1 

5040,1 

3644,1 

60,0 

 

212,0 

212,0 

104,0 

7,1 

 

5252,1 

6541860 

0850 

Реконструкція та будівництво об'єктів на території Національного дендрологічного парку "Софіївка" 

24080,4 

 

 

 

24080,4 

 

 

 

 

 

24080,4 

6550000 

 

Національна академія педагогічних наук України 

136120,4 

37512,6 

18461,6 

2444,3 

98607,8 

17774,9 

12629,6 

6158,6 

1279,0 

5145,3 

153895,3 

6551000 

 

Національна академія педагогічних наук України 

136120,4 

37512,6 

18461,6 

2444,3 

98607,8 

17774,9 

12629,6 

6158,6 

1279,0 

5145,3 

153895,3 

6551020 

0980 

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України 

14160,8 

13506,8 

4280,3 

450,2 

654,0 

486,0 

456,0 

99,9 

3,3 

30,0 

14646,8 

6551030 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері педагогічних наук 

57486,8 

 

 

 

57486,8 

1931,1 

 

 

 

1931,1 

59417,9 

6551050 

0980 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів Національної академії педагогічних наук України 

40210,7 

 

 

 

40210,7 

2170,5 

 

 

 

2170,5 

42381,2 

6551060 

0950 

Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації 

13237,2 

13237,2 

8992,7 

691,9 

 

12274,2 

11331,5 

5817,2 

1074,0 

942,7 

25511,4 

6551070 

0930 

Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів і фахівців автосервісу навчально-науковим центром професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України 

9875,3 

9875,3 

4731,2 

1213,7 

 

913,1 

842,1 

241,5 

201,7 

71,0 

10788,4 

6551100 

0826 

Збереження та популяризація історії педагогічної науки та практики 

822,9 

822,9 

457,4 

88,5 

 

 

 

 

 

 

822,9 

6560000 

 

Національна академія медичних наук України 

1561127,1 

826050,5 

337704,0 

75143,9 

735076,6 

56472,6 

22453,3 

3118,2 

6361,1 

34019,3 

1617599,7 

6561000 

 

Національна академія медичних наук України 

1561127,1 

826050,5 

337704,0 

75143,9 

735076,6 

56472,6 

22453,3 

3118,2 

6361,1 

34019,3 

1617599,7 

6561020 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини 

70660,3 

 

 

 

70660,3 

 

 

 

 

 

70660,3 

6561040 

0750 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів 

135053,5 

 

 

 

135053,5 

32411,6 

 

 

 

32411,6 

167465,1 

6561060 

0732 

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ Національної академії медичних наук України 

867931,5 

800331,5 

329855,1 

74294,0 

67600,0 

23886,6 

22283,9 

3080,2 

6346,5 

1602,7 

891818,1 

6561070 

0722 

Спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України 

16676,0 

16676,0 

4651,6 

614,9 

 

165,4 

160,4 

38,0 

14,6 

5,0 

16841,4 

6561090 

0750 

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України 

8790,2 

8790,2 

3197,3 

115,0 

 

9,0 

9,0 

 

 

 

8799,2 

6561800 

0732 

Реконструкція реабілітаційного центру для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Державної установи "Науковий центр радіаційної медицини" Національної академії медичних наук України 

6000,0 

 

 

 

6000,0 

 

 

 

 

 

6000,0 

6561830 

0732 

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів та придбання обладнання Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова Національної академії медичних наук України" 

90000,0 

 

 

 

90000,0 

 

 

 

 

 

90000,0 

6570000 

 

Національна академія мистецтв України 

17485,6 

10543,4 

3729,6 

423,5 

6942,2 

 

 

 

 

 

17485,6 

6571000 

 

Національна академія мистецтв України 

17485,6 

10543,4 

3729,6 

423,5 

6942,2 

 

 

 

 

 

17485,6 

6571020 

0840 

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України 

10563,4 

10543,4 

3729,6 

423,5 

20,0 

 

 

 

 

 

10563,4 

6571030 

0140 

Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства 

6922,2 

 

 

 

6922,2 

 

 

 

 

 

6922,2 

6580000 

 

Національна академія правових наук України 

34152,3 

17989,1 

3365,7 

305,6 

16163,2 

3108,6 

251,3 

13,1 

81,6 

2857,3 

37260,9 

6581000 

 

Національна академія правових наук України 

34152,3 

17989,1 

3365,7 

305,6 

16163,2 

3108,6 

251,3 

13,1 

81,6 

2857,3 

37260,9 

6581020 

0370 

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України 

10939,1 

10939,1 

3365,7 

305,6 

 

287,2 

251,3 

13,1 

81,6 

35,9 

11226,3 

6581030 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері законодавства і права 

14901,3 

 

 

 

14901,3 

2070,7 

 

 

 

2070,7 

16972,0 

6581040 

0370 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів у сфері удосконалення законодавства України 

1261,9 

 

 

 

1261,9 

750,7 

 

 

 

750,7 

2012,6 

6590000 

 

Національна академія аграрних наук України 

443181,4 

31204,0 

14790,9 

1038,1 

411977,4 

165752,4 

3607,6 

673,0 

517,6 

162144,8 

608933,8 

6591000 

 

Національна академія аграрних наук України 

443181,4 

31204,0 

14790,9 

1038,1 

411977,4 

165752,4 

3607,6 

673,0 

517,6 

162144,8 

608933,8 

6591020 

0482 

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України 

21489,9 

21489,9 

8227,5 

447,9 

 

160,0 

160,0 

 

7,0 

 

21649,9 

6591030 

0140 

Фундаментальні дослідження з природничих і технічних наук у сфері агропромислового комплексу 

229204,9 

 

 

 

229204,9 

37395,7 

 

 

 

37395,7 

266600,6 

6591060 

0482 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ та підготовки наукових кадрів Національної академії аграрних наук України 

172960,9 

 

 

 

172960,9 

124316,1 

 

 

 

124316,1 

297277,0 

6591100 

0520 

Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова" 

7797,5 

7797,5 

5363,7 

409,5 

 

1500,0 

1182,0 

300,0 

26,0 

318,0 

9297,5 

6591110 

0482 

Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури Національної академії аграрних наук України 

1916,6 

1916,6 

1199,7 

180,7 

 

2380,6 

2265,6 

373,0 

484,6 

115,0 

4297,2 

6600000 

 

Управління державної охорони України 

283703,0 

265098,4 

185164,4 

3761,5 

18604,6 

 

 

 

 

 

283703,0 

6601000 

 

Управління державної охорони України 

283703,0 

265098,4 

185164,4 

3761,5 

18604,6 

 

 

 

 

 

283703,0 

6601020 

0350 

Державна охорона органів державної влади та посадових осіб 

274703,0 

265098,4 

185164,4 

3761,5 

9604,6 

 

 

 

 

 

274703,0 

6620000 

 

Служба зовнішньої розвідки України 

455878,1 

377450,6 

259953,2 

9136,8 

78427,5 

1525,0 

825,0 

 

 

700,0 

457403,1 

6621000 

 

Служба зовнішньої розвідки України 

455878,1 

377450,6 

259953,2 

9136,8 

78427,5 

1525,0 

825,0 

 

 

700,0 

457403,1 

6621010 

0350 

Розвідувальна діяльність у сфері безпеки держави та спеціальний захист державних представництв за кордоном 

435807,5 

357780,0 

246993,7 

8680,0 

78027,5 

1525,0 

825,0 

 

 

700,0 

437332,5 

6621040 

0942 

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері розвідувальної діяльності вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

17551,6 

17551,6 

12959,5 

456,8 

 

 

 

 

 

 

17551,6 

6640000 

 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

420508,3 

393185,8 

260900,9 

15700,0 

27322,5 

9328,6 

5559,8 

238,0 

1445,9 

3768,8 

429836,9 

6641000 

 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

420508,3 

393185,8 

260900,9 

15700,0 

27322,5 

9328,6 

5559,8 

238,0 

1445,9 

3768,8 

429836,9 

6641010 

0380 

Забезпечення функціонування державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації 

359328,0 

357128,0 

239449,9 

15700,0 

2200,0 

9226,2 

5505,7 

238,0 

1445,9 

3720,5 

368554,2 

6641050 

0942 

Підготовка та перепідготовка кадрів Держспецзв'язку вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації 

35367,8 

35057,8 

21451,0 

 

310,0 

102,4 

54,1 

 

 

48,3 

35470,2 

6650000 

 

Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів 

6745416,1 

626496,1 

3681,6 

 

6118920,0 

2614685,0 

 

 

 

2614685,0 

9360101,1 

6651000 

 

Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів 

6745416,1 

626496,1 

3681,6 

 

6118920,0 

2614685,0 

 

 

 

2614685,0 

9360101,1 

6651280 

0810 

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, що використовуються для реалізації завдань та здійснення заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу 

620240,0 

620240,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

620240,0 

6730000 

 

Центральна виборча комісія 

60815,6 

55425,6 

25287,0 

1983,1 

5390,0 

 

 

 

 

 

60815,6 

6731000 

 

Апарат Центральної виборчої комісії 

60815,6 

55425,6 

25287,0 

1983,1 

5390,0 

 

 

 

 

 

60815,6 

6731010 

0160 

Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів 

45051,8 

39661,8 

25287,0 

1983,1 

5390,0 

 

 

 

 

 

45051,8 

6731050 

0160 

Функціонування Державного реєстру виборців 

15763,8 

15763,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

15763,8 

7890000 

 

Тернопільська обласна державна адміністрація 

74219,0 

74219,0 

48877,2 

3310,9 

 

2921,8 

2730,8 

1285,3 

187,0 

191,0 

77140,8 

7891000 

 

Апарат Тернопільської обласної державної адміністрації 

74219,0 

74219,0 

48877,2 

3310,9 

 

2921,8 

2730,8 

1285,3 

187,0 

191,0 

77140,8 

7891010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області 

74219,0 

74219,0 

48877,2 

3310,9 

 

2921,8 

2730,8 

1285,3 

187,0 

191,0 

77140,8 

7970000 

 

Севастопольська міська державна адміністрація 

33615,0 

33615,0 

20876,8 

2280,6 

 

10004,8 

9626,2 

5978,7 

160,0 

378,6 

43619,8 

7971000 

 

Апарат Севастопольської міської державної адміністрації 

33615,0 

33615,0 

20876,8 

2280,6 

 

10004,8 

9626,2 

5978,7 

160,0 

378,6 

43619,8 

7971010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у місті Севастополі 

33615,0 

33615,0 

20876,8 

2280,6 

 

10004,8 

9626,2 

5978,7 

160,0 

378,6 

43619,8 

 

Зміни до додатка N 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" "Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в 2011 році"

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету 

Надання кредитів 

Повернення кредитів 

Кредитування - всього 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

 

 

Всього: 

589763,3 

6510397,7 

7100161,0 

-5511396,7 

-4687869,6 

-10199266,3 

-4921633,4 

1822528,1 

-3099105,3 

2800000 

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 

25000,0 

3740337,5 

3765337,5 

 

-4191237,5 

-4191237,5 

25000,0 

-450900,0 

-425900,0 

2801000 

 

Апарат Міністерства аграрної політики та продовольства України 

25000,0 

3740337,5 

3765337,5 

 

-4191237,5 

-4191237,5 

25000,0 

-450900,0 

-425900,0 

2801560 

0421 

Формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників 

 

3712337,5 

3712337,5 

 

 

 

 

3712337,5 

3712337,5 

3510000 

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати) 

489163,3 

267443,1 

756606,4 

-5511396,7 

-29297,1 

-5540693,8 

-5022233,4 

238146,0 

-4784087,4 

3511000 

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати) 

489163,3 

267443,1 

756606,4 

-5511396,7 

-29297,1 

-5540693,8 

-5022233,4 

238146,0 

-4784087,4 

3511600 

0490 

Виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії 

489163,3 

 

489163,3 

 

 

 

489163,3 

 

489163,3 

3511630 

0490 

Повернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою 

 

 

 

-5470145,9 

 

-5470145,9 

-5470145,9 

 

-5470145,9 

 

Зміни до додатка N 5
до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2011 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями"

(тис. грн.)

N
п/п
 

Адміністративно-територальні одиниці 

Разом 

2301270 

Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 

1. 

Автономна Республіка Крим 

89080,5 

11345,8 

2. 

Вінницька область 

63527,2 

10350,7 

3. 

Волинська область 

42612,4 

7941,9 

4. 

Дніпропетровська область 

151759,8 

18958,6 

5. 

Донецька область 

175584,5 

22742,8 

6. 

Житомирська область 

47247,6 

8528,5 

7. 

Закарпатська область 

43311,8 

9678,3 

8. 

Запорізька область 

75834,3 

9937,8 

9. 

Івано-Франківська область 

50440,1 

9790,1 

10. 

Київська область 

64362,4 

10317,4 

11. 

Кіровоградська область 

41693,5 

6053,0 

12. 

Луганська область 

86392,1 

11646,0 

13. 

Львівська область 

96744,5 

16803,5 

14. 

Миколаївська область 

52387,8 

7197,3 

15. 

Одеська область 

99465,9 

14710,9 

16. 

Полтавська область 

52934,1 

8305,9 

17. 

Рівненська область 

46070,5 

9193,5 

18. 

Сумська область 

41004,9 

6308,1 

19. 

Тернопільська область 

41195,7 

7268,3 

20. 

Харківська область 

88470,1 

14152,1 

21. 

Херсонська область 

41737,6 

6828,2 

22. 

Хмельницька область 

51218,0 

8437,7 

23. 

Черкаська область 

46527,9 

7397,1 

24. 

Чернівецька область 

31346,3 

6337,1 

25. 

Чернігівська область 

40093,0 

5943,6 

26. 

м. Київ 

104860,4 

14848,4 

27. 

м. Севастополь 

15238,1 

2012,9 

Всього: 

1781141,0 

273035,5 

 

Зміни до додатка N 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" "Міжбюджетні трансферти (дотації вирівнювання з державного бюджету і кошти, що передаються до державного бюджету, додаткова дотація) та інші показники міжбюджетних відносин Державного бюджету України з місцевими бюджетами на 2011 рік"

(тис. грн.)

Код бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці 

Розрахунковий обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів 

Міжбюджетні трансферти 

Дотація вирівнювання з державного бюджету 

Кошти, що передаються до державного бюджету 

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов'язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю 

Всього (тис. грн.) 

Норматив щоденного відрахування (у відсотках від обсягу надходжень на території Автономної Республіки Крим, областей та міста Севастополя доходів державного бюджету, що є джерелом перерахування дотацій, та коштів, що передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету) 

Всього (тис. грн.) 

Норматив щоденного відрахування (у відсотках від розрахункового обсягу доходів загального фонду місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів) 

05202000000 

м. Авдіївка 

41341,5 

5363,7 

0,03 

 

 

866,9 

01202000000 

м. Алушта 

43522,2 

26625,3 

0,84 

 

 

1212,6 

12202000000 

м. Алчевськ 

148139,5 

 

 

1756,7 

1,19 

2684,4 

12203000000 

м. Антрацит 

48123,7 

52340,0 

0,97 

 

 

1749,5 

01203000000 

м. Армянськ 

23749,4 

15844,4 

0,50 

 

 

735,0 

05203000000 

м. Артемівськ 

109860,7 

40740,0 

0,20 

 

 

2819,4 

10202000000 

м. Біла Церква 

132309,9 

167578,5 

1,12 

 

 

5664,3 

06202000000 

м. Бердичів 

47272,5 

69579,8 

1,57 

 

 

2186,0 

08202000000 

м. Бердянськ 

76719,5 

73414,1 

0,96 

 

 

2633,6 

07202000000 

м. Берегове 

21890,2 

8571,8 

0,41 

 

 

621,7 

10201000000 

м. Березань 

12417,1 

15661,2 

0,10 

 

 

467,7 

15202000000 

м. Білгород-Дністровський 

49382,7 

37101,8 

0,25 

 

 

1638,0 

09202000000 

м. Болехів 

6467,5 

34999,8 

0,98 

 

 

620,8 

13202000000 

м. Борислав 

28814,8 

29179,9 

0,37 

 

 

1006,4 

10203000000 

м. Бориспіль 

121606,3 

 

 

61253,4 

50,37 

1237,3 

10204000000 

м. Бровари 

82693,9 

7472,1 

0,05 

 

 

2041,7 

12204000000 

м. Брянка 

20607,3 

42048,5 

0,78 

 

 

1003,6 

10211000000 

м. Буча 

13584,6 

23288,7 

0,16 

 

 

762,0 

10205000000 

м. Васильків 

31821,6 

9610,7 

0,06 

 

 

862,2 

23202000000 

м. Ватутіне 

5500,3 

21258,7 

0,62 

 

 

467,3 

04202000000 

м. Вільногірськ 

28142,7 

6620,0 

0,03 

 

 

611,3 

02201000000 

м. Вінниця 

397792,4 

91983,3 

3,51 

 

 

9261,1 

14202000000 

м. Вознесенськ 

26433,2 

45134,5 

1,07 

 

 

1243,6 

03202000000 

м. Володимир-Волинський 

25825,8 

30189,1 

1,44 

 

 

1032,5 

05204000000 

м. Вугледар 

25078,4 

 

 

1776,3 

7,08 

405,5 

18202000000 

м. Глухів 

16805,1 

33908,0 

0,50 

 

 

884,3 

05205000000 

м. Горлівка 

210486,6 

142452,3 

0,69 

 

 

6184,9 

05206000000 

м. Дебальцеве 

71815,4 

 

 

5528,0 

8,80 

1191,6 

01204000000 

м. Джанкой 

34859,5 

3850,2 

0,12 

 

 

780,8 

05207000000 

м. Дзержинськ 

45881,7 

57196,6 

0,28 

 

 

1682,9 

05208000000 

м. Димитров 

40246,8 

39751,6 

0,19 

 

 

1460,4 

04203000000 

м. Дніпродзержинськ 

251761,1 

97784,3 

0,39 

 

 

6213,7 

04201000000 

м. Дніпропетровськ 

1495164,3 

 

 

133147,7 

8,91 

23505,9 

05209000000 

м. Добропілля 

61666,6 

40344,5 

0,20 

 

 

1828,3 

05210000000 

м. Докучаєвськ 

23677,3 

8567,4 

0,04 

 

 

591,0 

05201000000 

м. Донецьк 

1543576,0 

 

 

207718,1 

13,47 

22216,3 

13203000000 

м. Дрогобич 

65757,0 

76154,6 

0,96 

 

 

2342,7 

05211000000 

м. Дружківка 

44644,5 

44407,2 

0,22 

 

 

1513,6 

17202000000 

м. Дубно 

21437,9 

42972,2 

1,92 

 

 

1080,8 

08203000000 

м. Енергодар 

132997,4 

 

 

67678,1 

50,89 

1353,2 

01205000000 

м. Євпаторія 

82975,0 

76559,5 

2,42 

 

 

2869,3 

05212000000 

м. Єнакієве 

121970,7 

52491,0 

0,25 

 

 

3009,3 

05213000000 

м. Жданівка 

23405,3 

 

 

2975,7 

12,71 

350,8 

06201000000 

м. Житомир 

314858,3 

68315,6 

1,54 

 

 

7406,3 

02202000000 

м. Жмеринка 

56153,8 

 

 

11908,0 

21,21 

889,0 

04204000000 

м. Жовті Води 

47609,8 

771,5 

 

 

 

1049,3 

08201000000 

м. Запоріжжя 

1061029,2 

 

 

75232,6 

7,09 

18073,7 

11202000000 

м. Знам'янка 

47522,1 

 

 

14200,8 

29,96 

657,9 

23203000000 

м. Золотоноша 

23708,5 

19602,0 

0,57 

 

 

758,0 

09201000000 

м. Івано-Франківськ 

284441,6 

43523,2 

1,21 

 

 

5953,8 

15203000000 

м. Ізмаїл 

76047,6 

37236,9 

0,25 

 

 

2054,9 

20202000000 

м. Ізюм 

22928,3 

54626,9 

0,30 

 

 

1364,0 

15204000000 

м. Іллічівськ 

138820,5 

 

 

71131,9 

51,24 

1363,3 

10206000000 

м. Ірпінь 

89818,1 

3922,0 

0,03 

 

 

1694,1 

09203000000 

м. Калуш 

51467,5 

46787,0 

1,30 

 

 

1735,4 

22202000000 

м. Кам'янець-Подільський 

55966,2 

94333,3 

4,71 

 

 

2715,3 

23204000000 

м. Канів 

22737,6 

3734,1 

0,11 

 

 

576,3 

21202000000 

м. Каховка 

25076,8 

11163,9 

0,72 

 

 

779,1 

01206000000 

м. Керч 

102251,6 

84828,3 

2,68 

 

 

3261,3 

11201000000 

м. Кіровоград 

247337,4 

110893,9 

8,22 

 

 

6596,3 

12205000000 

м. Кіровськ 

8035,3 

35999,6 

0,66 

 

 

698,5 

05214000000 

м. Кіровське 

40441,1 

 

 

3948,0 

9,76 

658,5 

03203000000 

м. Ковель 

52262,4 

54855,9 

2,62 

 

 

2017,8 

02203000000 

м. Козятин 

51863,4 

 

 

21523,5 

41,50 

629,8 

09204000000 

м. Коломия 

31678,3 

25045,7 

0,70 

 

 

1258,3 

16202000000 

м. Комсомольськ 

76682,9 

4503,8 

0,03 

 

 

1556,8 

18203000000 

м. Конотоп 

74711,7 

46314,6 

0,68 

 

 

2176,6 

06203000000 

м. Коростень 

60320,9 

37290,9 

0,84 

 

 

1823,8 

05215000000 

м. Костянтинівка 

50904,2 

60405,3 

0,29 

 

 

2000,8 

15205000000 

м. Котовськ 

44975,4 

24839,5 

0,17 

 

 

1193,3 

05216000000 

м. Краматорськ 

185171,8 

69405,1 

0,34 

 

 

4451,7 

05217000000 

м. Красний Лиман 

42280,2 

24073,2 

0,12 

 

 

1142,1 

12206000000 

м. Красний Луч 

77424,4 

72303,8 

1,33 

 

 

2515,7 

05218000000 

м. Красноармійськ 

135159,8 

 

 

25002,7 

20,26 

2021,3 

12207000000 

м. Краснодон 

48627,5 

89923,9 

1,66 

 

 

2295,2 

01207000000 

м. Красноперекопськ 

31867,3 

17062,7 

0,54 

 

 

880,0 

16203000000 

м. Кременчук 

338810,4 

 

 

25457,3 

7,51 

5733,2 

04205000000 

м. Кривий Ріг 

912470,9 

65557,6 

0,26 

 

 

17766,8 

17203000000 

м. Кузнецовськ 

83372,6 

 

 

27293,1 

32,74 

1215,9 

20203000000 

м. Куп'янськ 

54459,8 

33997,0 

0,19 

 

 

1554,2 

02204000000 

м. Ладижин 

25641,8 

10147,5 

0,39 

 

 

652,6 

18204000000 

м. Лебедин 

14097,0 

11064,4 

0,16 

 

 

525,4 

12208000000 

м. Лисичанськ 

99301,4 

46706,8 

0,86 

 

 

2457,6 

20204000000 

м. Лозова 

47560,9 

42121,8 

0,23 

 

 

1767,6 

16204000000 

м. Лубни 

32241,7 

42104,8 

0,31 

 

 

1257,6 

12201000000 

м. Луганськ 

536376,0 

34379,2 

0,63 

 

 

10277,3 

03201000000 

м. Луцьк 

222234,8 

100544,3 

4,80 

 

 

6159,1 

13201000000 

м. Львів 

1046669,7 

 

 

64778,2 

6,22 

17590,8 

20205000000 

м. Люботин 

13707,8 

16991,3 

0,09 

 

 

527,1 

O6205000000 

м. Малин 

23192,0 

20681,7 

0,47 

 

 

844,2 

05219000000 

м. Макіївка 

293654,5 

194100,6 

0,94 

 

 

8570,7 

04206000000 

м. Марганець 

28773,7 

43651,9 

0,17 

 

 

1233,0 

05220000000 

м. Маріуполь 

555896,2 

75243,6 

0,36 

 

 

11309,3 

08204000000 

м. Мелітополь 

94933,3 

109935,8 

1,44 

 

 

3830,0 

14201000000 

м. Миколаїв 

518437,9 

113301,6 

2,68 

 

 

11644,0 

16205000000 

м. Миргород 

35186,7 

2963,6 

0,02 

 

 

812,9 

02205000000 

м. Могилів-Подільський 

20313,4 

28946,5 

1,10 

 

 

930,7 

13204000000 

м. Моршин 

8801,0 

1976,4 

0,02 

 

 

155,6 

07203000000 

м. Мукачеве 

83435,7 

48263,1 

2,33 

 

 

2481,6 

04207000000 

м. Нікополь 

141052,4 

37960,1 

0,15 

 

 

3240,8 

22203000000 

м. Нетішин 

59839,1 

 

 

18357,9 

30,68 

936,2 

25202000000 

м. Ніжин 

47885,3 

52595,6 

0,73 

 

 

1794,1 

21203000000 

м. Нова Каховка 

56366,8 

45186,0 

2,92 

 

 

1927,2 

13205000000 

м. Новий Розділ 

9687,1 

31002,7 

0,39 

 

 

679,7 

03204000000 

м. Нововолинськ 

32357,7 

49931,1 

2,39 

 

 

1476,0 

06204000000 

м. Новоград-Волинський 

39282,5 

45064,4 

1,01 

 

 

1579,8 

05221000000 

м. Новогродівка 

15092,4 

7965,7 

0,04 

 

 

407,5 

24202000000 

м. Новодністровськ 

12507,5 

5327,0 

0,38 

 

 

323,3 

04208000000 

м. Новомосковськ 

41274,7 

59016,7 

0,23 

 

 

1779,0 

10212000000 

м. Обухів 

46658,4 

4673,5 

0,03 

 

 

1027,2 

15201000000 

м. Одеса 

1169471,5 

149227,6 

1,00 

 

 

23200,6 

11203000000 

м. Олександрія 

42189,6 

87379,3 

6,47 

 

 

2278,0 

04209000000 

м. Орджонікідзе 

38118,8 

27945,9 

0,11 

 

 

1178,6 

17204000000 

м. Острог 

10337,6 

4427,3 

0,20 

 

 

294,2 

18205000000 

м.Охтирка 

42031,1 

35722,4 

0,52 

 

 

1406,8 

14203000000 

м. Очаків 

10620,4 

3753,2 

0,09 

 

 

281,0 

04210000000 

м. Павлоград 

96783,1 

54940,6 

0,22 

 

 

2779,3 

12209000000 

м. Первомайськ (Луганська обл.) 

50941,3 

34030,6 

0,63 

 

 

1418,7 

14204000000 

м. Первомайськ (Миколаївська обл.) 

26702,3 

71161,5 

1,69 

 

 

1789,0 

20206000000 

м. Первомайський 

11902,1 

38528,6 

0,21 

 

 

881,8 

10207000000 

м. Переяслав-Хмельницький 

23846,5 

19642,4 

0,13 

 

 

813,0 

04211000000 

м. Першотравенськ 

32504,8 

11740,6 

0,05 

 

 

842,8 

16201000000 

м. Полтава 

429074,9 

 

 

26903,2 

6,27 

7281,4 

25203000000 

м. Прилуки 

67547,5 

18638,7 

0,26 

 

 

1574,5 

17201000000 

м. Рівне 

273911,3 

68580,3 

3,06 

 

 

6505,7 

10208000000 

м. Ржищев 

5469,8 

6328,9 

0,04 

 

 

189,8 

12210000000 

м. Ровеньки 

72052,8 

48432,0 

0,89 

 

 

2070,7 

18206000000 

м. Ромни 

30400,6 

44627,5 

0,65 

 

 

1338,8 

12211000000 

м. Рубіжне 

34271,2 

43706,4 

0,81 

 

 

1374,0 

01208000000 

м. Саки 

25249,1 

15311,5 

0,48 

 

 

742,5 

13206000000 

м. Самбір 

32096,1 

6659,7 

0,08 

 

 

785,8 

12212000000 

м. Свердловськ 

80702,9 

74282,3 

1,37 

 

 

2651,5 

11204000000 

м. Світловодськ 

24433,8 

52709,6 

3,90 

 

 

1442,8 

05222000000 

м. Селидове 

29271,7 

42449,8 

0,21 

 

 

1257,1 

12213000000 

м. Сєверодонецьк 

88159,4 

65632,8 

1,21 

 

 

2651,7 

04212000000 

м. Синельникове 

28642,7 

1022,2 

 

 

 

667,5 

01201000000 

м. Сімферополь 

528960,4 

 

 

12785,9 

2,46 

9345,7 

22204000000 

м. Славута 

27053,0 

12861,1 

0,64 

 

 

834,2 

10209000000 

м. Славутич 

57947,8 

 

 

17382,1 

30,00 

585,1 

05223000000 

м. Слов'янськ 

108497,9 

72057,7 

0,35 

 

 

3240,0 

23205000000 

м. Сміла 

53688,6 

41561,7 

1,20 

 

 

1776,0 

05224000000 

м. Сніжне 

43949,4 

46913,9 

0,23 

 

 

1525,7 

22205000000 

м. Старокостянтинів 

26255,8 

31782,5 

1,59 

 

 

1085,4 

12214000000 

м. Стаханов 

42437,7 

73527,4 

1,36 

 

 

2003,4 

13207000000 

м. Стрий 

56974,1 

31380,4 

0,40 

 

 

1602,9 

01209000000 

м. Судак 

22762,3 

23811,2 

0,75 

 

 

782,2 

18201000000 

м. Суми 

380333,9 

 

 

13108,4 

3,45 

6836,1 

15206000000 

м. Теплодар 

3397,9 

10806,7 

0,07 

 

 

238,7 

04213000000 

м. Тернівка 

32110,8 

11457,5 

0,05 

 

 

818,9 

19201000000 

м. Тернопіль 

224952,0 

102160,9 

5,85 

 

 

6111,9 

08205000000 

м. Токмак 

17953,9 

31725,8 

0,42 

 

 

876,8 

05225000000 

м. Торез 

40475,4 

67264,2 

0,33 

 

 

1856,9 

13208000000 

м. Трускавець 

28080,5 

8876,5 

0,11 

 

 

645,7 

07201000000 

м. Ужгород 

163179,0 

18926,6 

0,92 

 

 

3395,8 

23206000000 

м. Умань 

55245,1 

70132,2 

2,03 

 

 

2273,7 

10210000000 

м. Фастів 

65518,7 

 

 

14375,1 

21,94 

1073,7 

01210000000 

м. Феодосія 

84699,3 

52748,3 

1,67 

 

 

2445,3 

20201000000 

м. Харків 

1727106,2 

 

 

2626,6 

0,15 

31286,1 

05226000000 

м. Харцизьк 

89909,8 

49578,2 

0,24 

 

 

2527,5 

21201000000 

м. Херсон 

314380,5 

153062,3 

9,90 

 

 

8485,0 

22201000000 

м. Хмельницький 

270338,0 

102378,8 

5,10 

 

 

7042,3 

02206000000 

м. Хмільник 

17706,3 

9110,7 

0,35 

 

 

575,7 

07204000000 

м. Хуст 

24885,1 

19944,8 

0,96 

 

 

891,3 

13209000000 

м. Червоноград 

46838,6 

72385,3 

0,91 

 

 

2138,2 

23201000000 

м. Черкаси 

317877,3 

64866,8 

1,88 

 

 

7009,1 

24201000000 

м. Чернівці 

253843,4 

90227,2 

6,34 

 

 

6464,5 

25201000000 

м. Чернігів 

271443,5 

125789,6 

1,74 

 

 

7390,1 

О7205000000 

м. Чоп 

19544,1 

 

 

9052,2 

46,32 

172,0 

20207000000 

м. Чугуїв 

20844,9 

11822,2 

0,06 

 

 

675,4 

05227000000 

м. Шахтарськ 

44113,5 

42429,7 

0,21 

 

 

1557,6 

22206000000 

м. Шепетівка 

36773,5 

23407,9 

1,17 

 

 

1230,1 

18207000000 

м. Шостка 

42640,9 

72735,1 

1,06 

 

 

2096,5 

15207000000 

м. Южне 

89142,4 

 

 

46950,0 

52,67 

733,6 

14205000000 

м. Южноукраїнськ 

76105,7 

 

 

22631,8 

29,74 

858,7 

01211000000 

м. Ялта 

157941,9 

15856,2 

0,50 

 

 

2995,6 

09205000000 

м. Яремче 

11506,5 

31178,4 

0,87 

 

 

657,8 

05228000000 

м. Ясинувата 

52768,6 

 

 

4202,2 

7,96 

931,5 

05301000000 

Амвросіївський р-н 

23187,0 

46302,7 

0,22 

 

 

1185,8 

15301000000 

Ананьївський р-н 

11776,2 

36910,3 

0,25 

 

 

841,0 

06301000000 

Андрушівський р-н 

14347,5 

49461,2 

1,11 

 

 

1024,0 

12301000000 

Антрацитівський р-н 

10513,9 

35352,6 

0,65 

 

 

697,6 

04301000000 

Апостолівський р-н 

38624,5 

56547,2 

0,22 

 

 

1604,9 

14301000000 

Арбузинський р-н 

11754,3 

27253,9 

0,65 

 

 

665,0 

05302000000 

Артемівський р-н 

20068,5 

43408,2 

0,21 

 

 

1149,2 

15302000000 

Арцизський р-н 

16332,9 

62574,0 

0,42 

 

 

1475,1 

20301000000 

Балаклійський р-н 

83230,9 

47569,3 

0,26 

 

 

2293,5 

15303000000 

Балтський р-н 

18363,7 

54460,4 

0,36 

 

 

1274,2 

06302000000 

Баранівський р-н 

13945,3 

60858,9 

1,37 

 

 

1282,7 

20302000000 

Барвінківський р-н 

11364,7 

34289,1 

0,19 

 

 

734,5 

10301000000 

Баришівський р-н 

19308,9 

46797,9 

0,31 

 

 

1190,6 

02301000000 

Барський р-н 

25327,6 

68180,6 

2,60 

 

 

1595,1 

25301000000 

Бахмацький р-н 

27932,2 

49477,8 

0,68 

 

 

1264,2 

01301000000 

Бахчисарайський р-н 

37584,5 

94747,0 

2,99 

 

 

2247,8 

14302000000 

Баштанський р-н 

18345,8 

55143,7 

1,31 

 

 

1283,6 

06303000000 

Бердичівський р-н 

11361,9 

45502,6 

1,02 

 

 

831,3 

08301000000 

Бердянський р-н 

11765,9 

34944,3 

0,46 

 

 

801,3 

07301000000 

Берегівський р-н 

11649,2 

100100,9 

4,84 

 

 

1837,8 

19301000000 

Бережанський р-н 

15510,2 

57938,1 

3,32 

 

 

1249,2 

14303000000 

Березанський р-н 

12095,2 

32479,6 

0,77 

 

 

781,2 

15304000000 

Березівський р-н 

14632,8 

46745,3 

0,31 

 

 

1052,2 

17301000000 

Березнівський р-н 

18580,3 

119526,7 

5,33 

 

 

2208,4 

14304000000 

Березнегуватський р-н 

8004,4 

30008,5 

0,71 

 

 

653,4 

21301000000 

Бериславський р-н 

18102,0 

66259,9 

4,29 

 

 

1439,0 

02302000000 

Бершадський р-н 

24936,5 

92005,1 

3,51 

 

 

1932,0 

15305000000 

Білгород-Дністровський р-н 

20454,5 

89857,6 

0,60 

 

 

1904,8 

12302000000 

Біловодський р-н 

10518,2 

32194,2 

0,59 

 

 

685,5 

01302000000 

Білогірський р-н (Автономна Республіка Крим) 

17267,0 

81195,5 

2,56 

 

 

1680,0 

22301000000 

Білогірський р-н (Хмельницька обл.) 

10078,8 

51198,8 

2,55 

 

 

980,8 

21302000000 

Білозерський р-н 

22465,8 

89937,4 

5,82 

 

 

2205,0 

12303000000 

Білокуракинський р-н 

11699,9 

25634,1 

0,47 

 

 

539,6 

18301000000 

Білопільський р-н 

18266,4 

67580,5 

0,99 

 

 

1417,6 

10302000000 

Білоцерківський р-н 

34633,7 

55233,8 

0,37 

 

 

1475,3 

15306000000 

Біляївський р-н 

37995,3 

121971,1 

0,82 

 

 

2595,6 

20303000000 

Близнюківський р-н 

8994,9 

33941,7 

0,19 

 

 

691,7 

11301000000 

Бобринецький р-н 

12004,1 

38784,5 

2,87 

 

 

785,2 

25302000000 

Бобровицький р-н 

19632,6 

40483,3 

0,56 

 

 

1008,4 

20304000000 

Богодухівський р-н 

17759,8 

49519,6 

0,27 

 

 

1037,3 

09301000000 

Богородчанський р-н 

29159,3 

104212,9 

2,91 

 

 

2067,7 

10303000000 

Богуславський р-н 

17878,6 

44625,5 

0,30 

 

 

1051,5 

15307000000 

Болградський р-н 

19884,1 

97434,6 

0,65 

 

 

1998,0 

25303000000 

Борзнянський р-н 

13972,1 

49184,4 

0,68 

 

 

958,9 

10304000000 

Бориспільський р-н 

100250,8 

14990,0 

0,10 

 

 

1956,6 

20305000000 

Борівський р-н 

9139,1 

23171,8 

0,13 

 

 

532,1 

10305000000 

Бородянський р-н 

23631,9 

66515,1 

0,44 

 

 

1620,7 

19302000000 

Борщівський р-н 

18912,1 

98253,6 

5,63 

 

 

1927,8 

14305000000 

Братський р-н 

7873,4 

29200,6 

0,69 

 

 

639,9 

10306000000 

Броварський р-н 

65440,0 

96212,0 

0,64 

 

 

2636,5 

13301000000 

Бродівський р-н 

30518,9 

76674,9 

0,97 

 

 

1887,3 

06304000000 

Брусилівський р-н 

6839,6 

25071,9 

0,56 

 

 

508,3 

18302000000 

Буринський р-н 

10551,7 

42497,2 

0,62 

 

 

819,6 

13302000000 

Буський р-н 

18878,2 

67884,4 

0,85 

 

 

1329,3 

19303000000 

Бучацький р-н 

16994,0 

103333,3 

5,92 

 

 

2002,6 

20306000000 

Валківський р-н 

17348,2 

38572,0 

0,21 

 

 

962,8 

25304000000 

Варвинський р-н 

15049,8 

16841,4 

0,23 

 

 

562,8 

08302000000 

Василівський р-н 

50097,5 

56413,0 

0,74 

 

 

1838,4 

04302000000 

Васильківский р-н (Дніпропетровська обл.) 

13323,1 

43056,4 

0,17 

 

 

861,6 

10307000000 

Васильківський р-н (Київська обл.) 

30275,6 

89386,0 

0,60 

 

 

1958,0 

16301000000 

Великобагачанський р-н 

12965,9 

33575,4 

0,25 

 

 

778,7 

07302000000 

Великоберезнянський р-н 

10762,0 

41753,8 

2,02 

 

 

855,7 

08303000000 

Великобілозерський р-н 

4621,0 

10424,8 

0,14 

 

 

251,3 

20307000000 

Великобурлуцький р-н 

11908,6 

32233,4 

0,18 

 

 

707,0 

21303000000 

Великолепетиський р-н 

8815,3 

23537,2 

1,52 

 

 

566,6 

15308000000 

Великомихайлівський р-н 

9827,2 

47634,0 

0,32 

 

 

831,2 

05303000000 

Великоновосілківський р-н 

17510,7 

55926,0 

0,27 

 

 

1286,0 

21304000000 

Великоолександрівський р-н 

9048,8 

41094,7 

2,66 

 

 

856,0 

18303000000 

Великописарівський р-н 

8097,7 

29452,7 

0,43 

 

 

650,1 

04303000000 

Верхньодніпровський р-н 

35773,9 

43294,5 

0,17 

 

 

1373,2 

21305000000 

Верхньорогачицький р-н 

4115,9 

17932,3 

1,16 

 

 

372,1 

09302000000 

Верховинський р-н 

10964,2 

70451,0 

1,96 

 

 

1303,5 

14306000000 

Веселинівський р-н 

8605,3 

35394,8 

0,84 

 

 

715,8 

08304000000 

Веселівський р-н 

10525,2 

31042,5 

0,41 

 

 

692,8 

24301000000 

Вижницький р-н 

16477,7 

88355,3 

6,21 

 

 

1846,2 

07303000000 

Виноградівський р-н 

49667,1 

160918,6 

7,78 

 

 

3598,7 

21306000000 

Високопільський р-н 

5261,2 

21528,9 

1,40 

 

 

469,0 

10308000000 

Вишгородський р-н 

89813,0 

23307,4 

0,16 

 

 

2072,3 

08305000000 

Вільнянський р-н 

26068,7 

49637,1 

0,65 

 

 

1230,2 

11302000000 

Вільшанський р-н 

6747,2 

21190,5 

1,57 

 

 

453,3 

02303000000 

Вінницький р-н 

39992,7 

71834,0 

2,74 

 

 

1869,4 

22302000000 

Віньковецький р-н 

7617,1 

42283,5 

2,11 

 

 

802,0 

20308000000 

Вовчанський р-н 

25806,4 

60563,7 

0,33 

 

 

1252,4 

14307000000 

Вознесенський р-н 

8998,1 

37213,2 

0,88 

 

 

826,2 

05304000000 

Волноваський р-н 

65662,7 

72264,8 

0,35 

 

 

2350,0 

07304000000 

Воловецький р-н 

10077,9 

47969,0 

2,31 

 

 

965,4 

05305000000 

Володарський р-н (Донецька обл.) 

15767,1 

34431,1 

0,17 

 

 

832,4 

10309000000 

Володарський р-н (Київська обл.) 

12511,7 

25366,1 

0,17 

 

 

603,7 

06305000000 

Володарсько-Волинський р-н 

18516,8 

44832,1 

1,01 

 

 

1113,1 

03301000000 

Володимир-Волинський р-н 

7363,3 

38931,7 

1,86 

 

 

771,9 

17302000000 

Володимирецький р-н 

14954,9 

128039,8 

5,71 

 

 

2397,0 

22303000000 

Волочиський р-н 

26126,0 

73955,1 

3,69 

 

 

1589,5 

14308000000 

Врадіївський р-н 

6178,8 

30780,8 

0,73 

 

 

660,5 

16302000000 

Гадяцький р-н 

37053,6 

56179,5 

0,41 

 

 

1571,8 

11303000000 

Гайворонський р-н 

17265,3 

45575,8 

3,38 

 

 

1132,6 

02304000000 

Гайсинський р-н 

26742,7 

81283,8 

3,10 

 

 

1842,6 

09303000000 

Галицький р-н 

42332,4 

66175,3 

1,85 

 

 

1721,2 

21307000000 

Генічеський р-н 

22638,0 

74803,9 

4,84 

 

 

1720,3 

24302000000 

Герцаївський р-н 

8332,8 

56683,0 

3,98 

 

 

1017,0 

24303000000 

Глибоцький р-н 

18048,3 

117026,0 

8,23 

 

 

2351,3 

16303000000 

Глобинський р-н 

32168,7 

54248,9 

0,40 

 

 

1386,5 

18304000000 

Глухівський р-н 

8939,7 

29928,9 

0,44 

 

 

620,1 

11304000000 

Голованівський р-н 

19527,6 

38975,5 

2,89 

 

 

1026,2 

21308000000 

Голопристанський р-н 

20664,1 

89162,3 

5,77 

 

 

1866,9 

21309000000 

Горностаївський р-н 

9220,1 

29302,4 

1,89 

 

 

632,7 

09304000000 

Городенківський р-н 

16536,8 

83323,0 

2,32 

 

 

1698,9 

23301000000 

Городищенський р-н 

18222,3 

50437,1 

1,46 

 

 

1213,7 

25305000000 

Городнянський р-н 

13093,7 

42712,1 

0,59 

 

 

880,1 

13303000000 

Городоцький р-н (Львівська обл.) 

23743,8 

91157,6 

1,15 

 

 

1801,0 

22304000000 

Городоцький р-н (Хмельницька обл.) 

15538,4 

78722,2 

3,92 

 

 

1566,5 

03302000000 

Горохівський р-н 

15688,9 

85328,0 

4,08 

 

 

1572,9 

17303000000 

Гощанський р-н 

13328,4 

53571,5 

2,39 

 

 

1064,3 

16304000000 

Гребінківський р-н 

20838,6 

20782,8 

0,15 

 

 

629,7 

08306000000 

Гуляйпільський р-н 

17543,3 

31441,4 

0,41 

 

 

823,8 

19304000000 

Гусятинський р-н 

24423,0 

88007,8 

5,04 

 

 

1869,7 

20309000000 

Дворічанський р-н 

8416,6 

24504,8 

0,13 

 

 

559,7 

17304000000 

Демидівський р-н 

4699,5 

25890,0 

1,16 

 

 

513,9 

22305000000 

Деражнянський р-н 

12236,6 

49489,5 

2,47 

 

 

959,8 

20310000000 

Дергачівський р-н 

42937,7 

87962,0 

0,48 

 

 

2208,3 

01303000000 

Джанкойський р-н 

17659,4 

125923,4 

3,98 

 

 

2453,4 

16305000000 

Диканський р-н 

15706,9 

21508,1 

0,16 

 

 

643,4 

04304000000 

Дніпропетровський р-н 

61920,4 

51535,3 

0,20 

 

 

1937,0 

05306000000 

Добропільський р-н 

8666,9 

17562,5 

0,09 

 

 

430,9 

11305000000 

Добровеличківський р-н 

28739,3 

36772,0 

2,73 

 

 

1086,8 

09305000000 

Долинський р-н (Івано-Франківська обл.) 

54052,4 

98102,1 

2,74 

 

 

2358,6 

11306000000 

Долинський р-н (Кіровоградська обл.) 

19348,4 

43223,6 

3,20 

 

 

1067,8 

14309000000 

Доманівський р-н 

8792,5 

41006,8 

0,97 

 

 

775,9 

23302000000 

Драбівський р-н 

14945,2 

52169,3 

1,51 

 

 

1178,8 

13304000000 

Дрогобицький р-н 

13017,5 

98295,7 

1,24 

 

 

1693,6 

17305000000 

Дубенський р-н 

12517,6 

61897,1 

2,76 

 

 

1197,3 

17306000000 

Дубровицький р-н 

15298,5 

84065,1 

3,75 

 

 

1664,2 

22306000000 

Дунаєвецький р-н 

21960,7 

96492,5 

4,81 

 

 

2122,8 

14310000000 

Єланецький р-н 

6215,7 

23258,8 

0,55 

 

 

511,3 

06307000000 

Ємільчинський р-н 

10305,6 

61587,3 

1,39 

 

 

1074,1 

23303000000 

Жашківський р-н 

17432,6 

60780,1 

1,76 

 

 

1361,5 

13305000000 

Жидачівський р-н 

25850,5 

94058,7 

1,18 

 

 

1913,8 

06308000000 

Житомирський р-н 

34902,2 

64176,9 

1,44 

 

 

1669,1 

02305000000 

Жмеринський р-н 

8701,4 

67837,1 

2,59 

 

 

1105,5 

13306000000 

Жовківський р-н 

40673,1 

155478,5 

1,96 

 

 

3144,6 

14311000000 

Жовтневий р-н 

39341,7 

47557,8 

1,13 

 

 

1595,4 

19305000000 

Заліщицький р-н 

13352,6 

74515,3 

4,27 

 

 

1518,2 

08307000000 

Запорізький р-н 

18559,7 

60865,9 

0,80 

 

 

1328,1 

17307000000 

Зарічненський р-н 

7980,8 

61823,4 

2,76 

 

 

1044,5 

24304000000 

Заставнівський р-н 

12651,4 

87107,6 

6,12