Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об электроэнергетике"

ВР Украины
Закон от 15.03.2011 № 3134-VI
Утратил силу

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законом України
 від 6 жовтня 2011 року N 3830-VI

Закон втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
Законом України
 від 22 червня 2000 року N 1821-III
згідно із Законом України
 від 13 квітня 2017 року N 2019-VIII)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1 із наступними змінами) такі зміни:

1) статтю 1 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

(абзац перший підпункту 1 пункту 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 06.10.2011 р. N 3830-VI)

"електроустановка - комплекс взаємопов'язаних устаткування і споруд, що призначаються для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - тридцять четвертий вважати відповідно абзацами шостим - тридцять п'ятим;

(абзац третій підпункту 1 пункту 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 06.10.2011 р. N 3830-VI)

2) у статті 24:

у частині одинадцятій слова "користування електричною енергією" замінити словами "постачання електричної енергії";

(абзац другий підпункту 2 пункту 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 06.10.2011 р. N 3830-VI)

частину дванадцяту викласти в такій редакції:

(абзац третій підпункту 2 пункту 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 06.10.2011 р. N 3830-VI)

"У разі відпуску електричної енергії, параметри якості якої внаслідок дій або бездіяльності енергопостачальника виходять за межі показників, визначених у договорі на постачання електричної енергії, енергопостачальник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості такої електроенергії";

після частини дванадцятої доповнити новою частиною такого змісту:

(абзац п'ятий підпункту 2 пункту 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 06.10.2011 р. N 3830-VI)

"Енергопостачальник не несе відповідальності перед споживачем електричної енергії у разі переривання постачання електричної енергії, якщо на момент настання цієї події схема живлення споживача електроенергії з вини споживача не відповідала вимогам нормативно-технічних документів".

У зв'язку з цим частини тринадцяту і чотирнадцяту вважати відповідно частинами чотирнадцятою і п'ятнадцятою;

(абзац сьомий підпункту 2 пункту 1 у редакції
 Закону України від 06.10.2011 р. N 3830-VI)

3) доповнити статтею 241 такого змісту:

"Стаття 241. Відповідальність суб'єктів електроенергетики за збитки, завдані при виробництві, передачі та постачанні електричної енергії

Відповідальність за збитки, завдані внаслідок переривання процесу виробництва, передачі та постачання електричної енергії та/або внаслідок виробництва, передачі та постачання електричної енергії, параметри якості якої виходять за межі показників, визначених державними стандартами України, несе суб'єкт електроенергетики, в мережах якого сталися події, що призвели до таких збитків.

Величина збитків, передбачених частиною першою цієї статті, визначається за методикою, затвердженою Національною комісією регулювання електроенергетики України.

Умови відшкодування збитків, завданих унаслідок переривання процесу виробництва, передачі та постачання електроенергії та/або внаслідок виробництва, передачі та постачання електроенергії, параметри якості якої виходять за межі показників, визначених державними стандартами України, зазначаються у відповідних договорах між суб'єктами електроенергетики, що здійснюють виробництво, передачу та постачання електроенергії";

4) статтю 26 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Споживач енергії несе відповідальність за шкоду, заподіяну енергопостачальнику внаслідок невідповідності технічного стану електроустановок споживача та/або схеми живлення споживача вимогам нормативно-технічних документів, згідно з умовами договору".

У зв'язку з цим частини п'яту - дев'яту вважати відповідно частинами шостою - десятою.

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
15 березня 2011 року
N 3134-VI
 

  

Опрос