Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О защите растений"

ВР Украины
Закон от 17.02.2011 № 3042-VI
действует с 15.03.2011

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про захист рослин"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про захист рослин" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 50 - 51, ст. 310; 2004 р., N 26, ст. 362; 2006 р., N 22, ст. 184, N 43, ст. 420; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78) такі зміни:

1. У статті 1:

абзаци третій і чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"шкідники - види тварин (комахи, кліщі, мікроорганізми, нематоди, гризуни), здатні заподіяти шкоду рослинам, чагарникам, деревам, продукції рослинного походження, збитки від якої економічно доцільно відвернути";

"регламенти зберігання, транспортування, застосування та торгівлі засобами захисту рослин - сукупність вимог до зберігання, транспортування, застосування та торгівлі засобами захисту рослин";

доповнити абзацами п'ятнадцятим - вісімнадцятим такого змісту:

"сертифікат відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів - разовий документ, що підтверджує стан партії сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів, з обов'язковим зазначенням результатів лабораторних досліджень;

розширений контроль - процес перевірки сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів за висновками їх лабораторного дослідження і процес перевірки дотримання умов зберігання сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження, які проводяться спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері захисту рослин;

сертифікат про дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження - разовий документ, що підтверджує стан дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження;

ринковий нагляд - постійне спостереження за відповідністю сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження, введених в обіг, технічним регламентам, повнотою і достовірністю інформації про таку продукцію".

2. Абзац п'ятий статті 4 після слова "транспортування" доповнити словом "торгівлі".

3. Статтю 6 доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"здійснення державного контролю за дотриманням регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин), відповідністю вимогам сертифікатів якості засобів захисту рослин, які ввозяться на територію України, вмістом у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів".

4. У статті 12:

у частині першій:

абзац шостий доповнити словами "контроль за оптовою та роздрібною торгівлею засобів захисту рослин";

абзац сьомий доповнити словами "вмістом у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів";

доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:

"видача погодження на ввезення на територію України засобів - захисту рослин";

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері захисту рослин є органами з оцінки відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

5. У статті 13:

в абзаці шостому слова "засобів захисту рослин" замінити словами "і торгівлі засобами захисту рослин";

доповнити абзацами десятим - дванадцятим такого змісту:

"здійснення державного контролю за вмістом у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів, а також за дотриманням регламентів застосування пестицидів, агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин), відповідністю вимогам сертифікатів якості засобів захисту рослин, які ввозяться на територію України;

здійснення ринкового нагляду;

видача сертифікатів про дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження і сертифікатів відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів".

6. Статтю 16 викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Права посадових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин

Посадові особи спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин мають право:

вимагати від підприємств, установ, організацій усіх форм власності та громадян, діяльність яких пов'язана із захистом рослин, додержання законодавства про захист рослин;

безперешкодно відвідувати підприємства, установи, організації усіх форм власності та громадян, діяльність яких пов'язана з користуванням землею, лісом, водними об'єктами, вирощуванням рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту, а також з реалізацією, переробкою, зберіганням і використанням рослин та сільськогосподарської продукції і сировини рослинного походження, з метою перевірки додержання законодавства про захист рослин та в установленому порядку відбирати зразки ґрунту, води, насіння, рослин, сільськогосподарської продукції і сировини рослинного походження та інших матеріалів для проведення фітосанітарної діагностики та визначення вмісту залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів;

обмежувати, тимчасово забороняти або припиняти діяльність підприємств, установ, організацій усіх форм власності та громадян у разі порушення ними вимог технології та нормативно-правових актів з питань захисту рослин;

визначати і регулювати обсяги робіт, пов'язаних із захистом рослин, відповідно до фітосанітарного стану;

забороняти реалізацію засобів захисту рослин, які не відповідають вимогам щодо їх якості;

вимагати відсторонення від робіт осіб, діяльність яких безпосередньо пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею засобами захисту рослин, а також працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, фізичних осіб - підприємців, що організовують виконання таких робіт, які не мають допуску та посвідчення на право проведення робіт, пов'язаних з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею засобами захисту рослин;

погоджувати (засвідчувати) санітарні паспорти на складські приміщення для зберігання та торгівлі засобами захисту рослин у порядку, затвердженому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики;

одержувати від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та громадян необхідну інформацію з питань захисту рослин;

видавати обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про проведення підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами профілактичних і винищувальних заходів щодо захисту рослин;

здійснювати розширений контроль з метою перевірки:

1) вмісту у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів. У разі виявлення у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження вмісту залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів у кількості, що перевищує встановлені норми, забороняти їх переробку та торгівлю ними;

2) дотримання умов зберігання сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження;

видавати сертифікати відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів;

видавати сертифікати про дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження;

розглядати справи та накладати адміністративні стягнення на осіб, винних у порушенні законодавства про захист рослин, а саме:

Головний державний інспектор захисту рослин України та його заступники:

на громадян - до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

на посадових осіб - до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

головні державні інспектори захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей та їх заступники:

на громадян - до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

на посадових осіб - до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

головні державні інспектори захисту рослин районів:

на громадян - до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

на посадових осіб - до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Сплата штрафу не звільняє винних від відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок невиконання заходів щодо захисту рослин".

7. Доповнити статтями 161 і 162 такого змісту:

"Стаття 161. Погодження та сертифікати, що видаються спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері захисту рослин

Погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин видається з метою недопущення ввезення заборонених, непридатних засобів і таких, що не відповідають вимогам щодо їх якості.

Погодження видається на кожну окрему партію засобів захисту рослин, що ввозиться на територію України.

Погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин видається Головною державною інспекцією захисту рослин.

Рішення про видачу або відмову у видачі погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин приймається протягом 10 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі погодження є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання погодження;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

негативний результат дослідження спеціалізованих територіальних лабораторій.

Підставою для переоформлення погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин є зміна найменування суб'єкта господарювання або його місцезнаходження.

Підставою для видачі дубліката погодження є його втрата або пошкодження.

Погодження на ввезення засобів захисту рослин може бути анульовано органом, який його видав, у разі:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання погодження;

припинення діяльності суб'єкта господарювання;

встановлення факту надання в заяві та документах до неї недостовірної інформації;

визнання виданого погодження недійсним у судовому порядку;

порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері захисту рослин.

Сертифікат про дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження необхідний при здійсненні експорту сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження.

Сертифікат відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів необхідний при здійсненні торгівлі та обігу на території України.

Сертифікат відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів і сертифікат про дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження видаються державними інспекціями захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів. Рішення про видачу або відмову у видачі сертифікатів приймається протягом 10 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі сертифікатів є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання сертифікатів;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

негативний результат дослідження спеціалізованих територіальних лабораторій.

Підставою для переоформлення сертифікатів є зміна найменування суб'єкта господарювання або його місцезнаходження.

Підставою для видачі дублікатів сертифікатів є їх втрата або пошкодження.

Сертифікати можуть бути анульовані органом, який їх видав, у разі:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання сертифікатів;

припинення діяльності суб'єкта господарювання;

встановлення факту надання в заяві та документах недостовірної інформації;

визнання виданих сертифікатів недійсними у судовому порядку;

порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері захисту рослин.

Порядок видачі погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин, сертифіката відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів і сертифіката про дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження, а також вичерпний перелік документів, необхідних для їх одержання, затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.

Погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин, сертифікат відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів і сертифікат про дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження видаються безоплатно.

Стаття 162. Проведення аналітичних досліджень засобів захисту рослин

Засоби захисту рослин ввозяться на територію України за погодженням із спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері захисту рослин після проведення їх аналітичних досліджень.

Ввезення на територію України засобів захисту рослин, що не пройшли процес визначення якісних показників, забороняється.

Відбір зразків засобів захисту рослин на митній території України здійснюється державними інспекторами захисту рослин з метою проведення їх аналітичних досліджень у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Аналітичні дослідження засобів захисту рослин проводять спеціалізовані територіальні лабораторії спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту рослин".

8. Абзац дев'ятий статті 17 викласти в такій редакції:

"в межах компетенції вести баланс потреб у засобах захисту рослин за асортиментом і обсягами їх виробництва в Україні та закупівлі за імпортом і погоджувати їх ввезення на територію адміністративно-територіальної одиниці".

9. У частині другій статті 18:

абзац четвертий доповнити словом "щороку";

після абзацу четвертого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"повідомляти відповідну державну інспекцію захисту рослин про вивезення/ввезення з/до адміністративно-територіальної одиниці асортименту засобів захисту рослин;

отримувати сертифікат відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів;

отримувати сертифікат про дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати відповідно абзацами восьмим - дванадцятим.

10. Статтю 21 викласти в такій редакції:

"Стаття 21. Відповідальність за порушення законодавства про захист рослин

Порушення законодавства про захист рослин тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом.

Відповідальність за порушення законодавства про захист рослин несуть особи, винні у:

поширенні шкідливих організмів внаслідок порушення технології вирощування або зберігання рослин сільськогосподарського та іншого призначення;

поширенні шкідливих організмів внаслідок несвоєчасного проведення комплексу профілактичних і винищувальних заходів щодо боротьби зі шкідниками, хворобами і бур'янами;

екологічно необґрунтованому здійсненні захисту рослин;

недотриманні вимог нормативно-правових актів з питань захисту рослин, що призвело або може призвести до пошкодження, погіршення стану рослин та якості продукції рослинного походження, а також забруднення довкілля;

неповідомленні (приховуванні) або наданні неправдивої інформації про загрозу посівам, деревним насадженням, іншій рослинності відкритого та закритого ґрунту, а також продукції рослинного походження від шкідливих організмів;

ввезенні на територію України, реалізації та застосуванні засобів захисту рослин, речовин і сировини для їх виготовлення, що не пройшли державних випробувань і реєстрації, а також у торгівлі засобами захисту рослин, термін придатності яких закінчився;

недотриманні правил торгівлі засобами захисту рослин;

ухиленні від пред'явлення або непред'явленні засобів захисту рослин, сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження для проведення їх огляду, аналітичних досліджень;

неповідомленні відповідної державної інспекції захисту рослин про вивезення/ввезення з/до адміністративно-територіальної одиниці асортименту засобів захисту рослин;

неотриманні сертифіката відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів;

непроходженні спеціальної підготовки та неотриманні відповідного допуску та посвідчення на право проведення робіт, пов'язаних з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею засобами захисту рослин;

порушенні регламентів зберігання, транспортування, застосування та торгівлі засобами захисту рослин;

неотриманні сертифіката про дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження;

невиконанні законних вимог посадових осіб, які здійснюють державний контроль за додержанням законодавства про захист рослин.

Законами України може бути встановлено відповідальність і за інші види порушень у сфері захисту рослин".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
17 лютого 2011 року
N 3042-VI
 

  

Опрос