Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины по решению вопросов социальной защиты населения, проживающего на территории зоны наблюдения объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами

ВР Украины
Закон от 23.12.2010 № 2883-VI
действует с 18.01.2011

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо вирішення питань соціального захисту населення, яке проживає на території зони спостереження об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину четверту статті 12 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81; 2010 р., N 1, ст. 3) після слів "від ліцензіата" доповнити словами "(крім спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами)".

2. У Загальнодержавній цільовій екологічній програмі поводження з радіоактивними відходами, затвердженій Законом України "Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 5, ст. 8):

1) абзац восьмий розділу "Завдання і заходи Програми" доповнити словами "соціально-економічна компенсація ризику від провадження діяльності об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами";

2) пункт 7 додатка 2 до Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами викласти у редакції згідно з додатком.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
23 грудня 2010 року
N 2883-VI
 

  

 

Пункт 7 Додатку 2 до Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами

Найменування завдання 

Найменування показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

Головний розпорядник бюджетних коштів 

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) 

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень 

У тому числі за роками 

усього 

за роками 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 - 2017 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 - 2017 

7. Забезпечення радіаційної безпеки та здійснення протирадіаційних заходів під час поводження з радіоактивними відходами, зменшення доз опромінення персоналу спеціалізованих підприємств та населення, соціально-економічна компенсація ризику від провадження діяльності об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами 

ступінь виконання, відсотків 

100 

10 

10 

10 

10 

10 

50 

1) недопущення та мінімізація рівня забруднення навколишнього природного середовища і опромінення персоналу спеціалізованих підприємств та населення під час поводження з радіоактивними відходами 

МНС 

державний бюджет 

3,8 

0,75 

0,75 

0,26 

0,26 

0,21 

1,57 

ступінь удосконалення систем та упровадження методик, відсотків 

100 

36 

64 

  

  

  

  

2) удосконалення систем радіаційного моніторингу санітарно-захисних зон та зон спостереження пунктів захоронення радіоактивних відходів державних міжобласних спецкомбінатів; упровадження сучасних методик вимірювання параметрів радіаційно-дозиметричного контролю 

МНС,
МОЗ 

- " - 

1,1 

0,4 

0,7 

  

  

  

  

ступінь оновлення та модернізації, відсотків 

100 

21 

26 

32 

3) модернізація та оновлення дозиметричного, спектрометричного та іншого обладнання лабораторій служби радіаційної безпеки державних міжобласних спецкомбінатів, забезпечення їх персоналу засобами індивідуального захисту 

МНС 

державний бюджет 

6,2 

0,4 

1,3 

1,7 

0,4 

0,4 

ступінь виконання, відсотків 

100 

10 

10 

10 

10 

10 

50 

4) удосконалення систем, охорони і фізичного захисту пунктів зберігання радіоактивних відходів 

Держатомрегулювання,
Мінпаливенерго,
МНС 

- " - 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

3,5 

- " - 

100 

  

  

10 

10 

10 

70 

5) соціально-економічна компенсація ризику від провадження діяльності об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами 

МНС 

- " - 

3,7 

  

  

0,49 

0,49 

0,54 

2,18 

Разом за завданням 7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

21,8 

2,25 

3,45 

3,15 

1,85 

1,85 

9,25 

____________

Опрос