Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О телекоммуникациях" относительно рынка телекоммуникационных услуг пропуска трафика

ВР Украины
Закон от 02.12.2010 № 2751-VI
действует с 06.01.2011

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" щодо ринку телекомунікаційних послуг пропуску трафіка

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155, N 48, ст. 526; 2010 р., N 34, ст. 482, N 38, ст. 504) такі зміни:

1. Статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

"оператор телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринку послуг пропуску трафіка - оператор телекомунікацій, частка валового доходу якого від надання послуг пропуску трафіка на мережах фіксованого або рухомого (мобільного) зв'язку протягом попередніх 12 місяців перевищує 25 відсотків від сумарного валового доходу всіх операторів телекомунікацій, отриманого від надання відповідних послуг за вказаний період на мережах фіксованого або рухомого (мобільного) зв'язку за той самий період часу";

"послуга пропуску трафіка - телекомунікаційна послуга щодо здійснення термінації та/або транзиту трафіка, що надається оператором телекомунікацій іншим операторам";

"пропуск трафіка - проходження трафіка між елементами однієї або різних телекомунікаційних мереж";

"ринок телекомунікаційних послуг - сфера обігу визначених телекомунікаційних послуг, на які протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція";

"розрахункова такса за послугу пропуску трафіка - розмір плати за термінацію або транзит одиниці трафіка між телекомунікаційними мережами операторів";

"термінація трафіка - встановлення, підтримка фізичного та/або логічного з'єднання, пропуск трафіка між телекомунікаційною мережею, з якої надходить виклик або ініціюється з'єднання, та кінцевим обладнанням, до якого спрямовується виклик або ініціюється з'єднання";

"транзит трафіка - встановлення, підтримка телекомунікаційною мережею оператора фізичного та/або логічного з'єднання, пропуск трафіка між двома іншими телекомунікаційними мережами";

"трафік - сукупність інформаційних сигналів, що передаються за допомогою технічних засобів операторів, провайдерів телекомунікацій за визначений інтервал часу, включаючи інформаційні дані споживача та/або службову інформацію".

2. У статті 18:

1) пункти 9 та 10 викласти в такій редакції:

"9) здійснює організаційно-правове забезпечення загальнодоступних телекомунікаційних послуг та послуг пропуску трафіка;

10) отримує безоплатно від операторів, провайдерів телекомунікацій необхідну для виконання своїх повноважень звітність та інформацію, у тому числі таку, що містить фінансово-економічні показники, у визначених НКРЗ обсягах, формах і порядку";

2) доповнити пунктом 101 такого змісту:

"101) визначає ринки телекомунікаційних послуг, здійснює їх аналіз та визначає операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою у порядку, затвердженому НКРЗ";

3) пункт 16 викласти в такій редакції:

"16) регулює взаємодію операторів телекомунікацій при взаємоз'єднанні телекомунікаційних мереж, у тому числі щодо послуг пропуску трафіка, встановлює порядок маршрутизації трафіка";

4) пункт 19 викласти в такій редакції:

"19) забезпечує досудове вирішення спорів між суб'єктами ринку телекомунікацій щодо взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж, у тому числі щодо послуг пропуску трафіка, надання послуг національного роумінгу, перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів".

3. Статтю 57 викласти в такій редакції:

"Стаття 57. Принципи взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж

1. При здійсненні взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж повинні бути дотримані такі принципи:

1) технічні, організаційні та економічні умови взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж, у тому числі розрахункові такси за послуги пропуску трафіка, повинні бути предметом договору між операторами телекомунікацій;

2) економічні умови взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій та розрахункові такси за доступ до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, а також розрахункові такси за послуги пропуску трафіка визначаються на основі собівартості та з урахуванням прибутковості відповідних послуг у порядку, затвердженому НКРЗ згідно із цим Законом;

3) технічні, організаційні та економічні умови взаємоз'єднання з телекомунікаційними мережами операторів телекомунікацій, що займають монопольне (домінуюче) становище на відповідному ринку телекомунікацій, а також операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою регулюються в порядку, затвердженому НКРЗ;

4) розміри розрахункових такс за послуги пропуску трафіка, плати за доступ до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій, та/або операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою установлюються в порядку, затвердженому НКРЗ.

Розрахункові такси за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, що не займають монопольне (домінуюче) становище та не мають істотної ринкової переваги, не можуть бути нижчими за відповідні розрахункові такси за послуги пропуску трафіка від їхніх мереж до мереж операторів телекомунікацій, що займають монопольне (домінуюче) становище та/або мають істотну ринкову перевагу.

2. НКРЗ за зверненням будь-якої із сторін повинна здійснювати врегулювання відносин операторів телекомунікацій щодо взаємоз'єднання, у тому числі щодо послуг пропуску трафіка, при укладанні, виконанні та розірванні відповідних договорів.

З метою забезпечення ефективної конкуренції та умов, що є недискримінаційними, рівноправними та прийнятними для обох сторін і корисними для споживачів, НКРЗ протягом місяця з дня звернення приймає відповідне рішення по суті спору.

3. Рішення НКРЗ щодо спору з питань взаємоз'єднання, у тому числі щодо послуг пропуску трафіка, є обов'язковим для виконання операторами телекомунікацій і може бути скасовано лише за рішенням суду".

4. Частину першу статті 58 доповнити пунктом 41 такого змісту:

"41) дотримуватися розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіка, встановлених НКРЗ у випадках, передбачених цим Законом".

5. Частину п'яту статті 60 викласти у такій редакції:

"5. Оператор телекомунікацій, що займає монопольне (домінуюче) становище, а також оператор телекомунікацій з істотною ринковою перевагою не мають права відмовити у взаємоз'єднанні з телекомунікаційною мережею іншого оператора в точках, зазначених у каталозі пропозицій операторів телекомунікацій щодо взаємоз'єднання з їхніми телекомунікаційними мережами, крім випадків, якщо телекомунікаційна мережа, яку пропонується приєднати, не відповідає вимогам цього Закону".

6. Частину другу статті 66 доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3) розрахункові такси за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на певному ринку послуг пропуску трафіка або операторів телекомунікацій, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України забезпечити:

1) у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, розробку та запровадження методики розрахунку собівартості пропуску одиниці трафіка в телекомунікаційних мережах операторів телекомунікацій;

2) у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону встановлення розрахункових такс за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринку послуг пропуску трафіка або операторів телекомунікацій, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
2 грудня 2010 року
N 2751-VI
 

  

Опрос