Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в законы Украины "Об обороне Украины", "О Вооруженных Силах Украины" и "О разведывательных органах Украины"

ВР Украины
Закон от 21.09.2010 № 2526-VI
действует с 16.10.2010

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до законів України "Про оборону України", "Про Збройні Сили України" та "Про розвідувальні органи України"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 3 Закону України "Про оборону України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 9, ст. 106; 2000 р., N 49, ст. 420) після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"проведення розвідувальної та інформаційно-аналітичної діяльності в інтересах підготовки держави до оборони".

У зв'язку з цим абзаци третій - шістнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - сімнадцятим.

2. Статтю 1 Закону України "Про Збройні Сили України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 9, ст. 108; 2005 р., N 10, ст. 188; 2009 р., N 19, ст. 258) після частини четвертої доповнити новою частиною п'ятою такого змісту:

"Органи військового управління розвідки та військові частини розвідки Збройних Сил України відповідно до закону можуть залучатися до заходів добування розвідувальної інформації з метою підготовки держави до оборони та для забезпечення готовності Збройних Сил України до оборони держави".

У зв'язку з цим частини п'яту - восьму вважати відповідно частинами шостою - дев'ятою.

3. Статтю 6 Закону України "Про розвідувальні органи України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 19, ст. 94; 2006 р., N 14, ст. 116) після частини другої доповнити новою частиною третьою такого змісту:

"Розвідувальний орган Міністерства оборони України може залучати органи військового управління розвідки та військові частини розвідки Збройних Сил України в порядку, визначеному Президентом України, до заходів добування розвідувальної інформації з метою підготовки держави до оборони та забезпечення готовності Збройних Сил України до оборони держави. У цих випадках на військовослужбовців та працівників зазначених органів і військових частин не поширюються положення законів України "Про розвідувальні органи" та "Про оперативно-розшукову діяльність", якими регулюються питання визначення правового статусу, надання повноважень та гарантування соціального захисту".

У зв'язку з цим частини третю - четверту вважати відповідно частинами четвертою - п'ятою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
21 вересня 2010 року
N 2526-VI
 

 

Опрос