Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов"

ВР Украины
Закон от 30.08.2010 № 2491-VI
Утратил силу

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"

Закон втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
Законом України
 від 10 липня 2010 року N 2487-VI
згідно із Законом України
 від 14 липня 2015 року N 595-VIII)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" такі зміни:

1) у частині першій статті 3:

а) в абзаці третьому слова "проживають на території" замінити словами "місце проживання яких зареєстровано в межах";

б) в абзаці четвертому слова "які проживають на території" замінити словами "місце проживання яких зареєстровано в межах";

2) пункт 2 частини третьої статті 4 після слів "органів державної влади" доповнити словами "органів влади Автономної Республіки Крим";

3) абзац дев'ятий частини першої статті 11 після слів "органів державної влади" доповнити словами "органів влади Автономної Республіки Крим";

4) у статті 13:

а) частину другу викласти в такій редакції:

"2. Виборчі комісії інформують громадян України про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про утворення територіальних виборчих округів і виборчих дільниць, про основні права виборців (у тому числі про право оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, посадових та службових осіб цих органів, які обмежують або порушують виборчі права), про порядок заповнення виборчих бюлетенів, забезпечують можливість для ознайомлення виборців зі списками виборців, відомостями про кандидатів у депутати та (або) кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, оприлюднюють підсумки голосування та результати місцевих виборів, надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом";

б) частини другу, третю і четверту після слів "органів державної влади" та "органи державної влади" доповнити відповідно словами "органів влади Автономної Республіки Крим" та "органи влади Автономної Республіки Крим";

5) у статті 15:

а) в абзаці першому частини третьої слово "повторних" замінити словом "проміжних";

б) у частині шостій слово "позачергових" виключити;

в) в абзаці першому частини сьомої слово "загальних" замінити словом "загальнодержавних";

г) у частині восьмій слова "з дня вчинення бездіяльності відповідною територіальною виборчою комісією" замінити словами "з дня виявлення бездіяльності відповідної територіальної виборчої комісії";

6) у статті 16:

а) абзаци перший - третій частини першої викласти в такій редакції:

"1. Рішення про загальний склад (кількість депутатів) обласної, районної, міської (крім районів, міст в Автономній Республіці Крим, міст Києва, Севастополя) ради приймається відповідною обласною радою поточного скликання не пізніш як за 50 днів до дня місцевих виборів.

Рішення про загальний склад (кількість депутатів) районної, міської (районів та міст в Автономній Республіці Крим) ради приймається Верховною Радою Автономної Республіки Крим поточного скликання не пізніш як за 50 днів до дня місцевих виборів.

Рішення про загальний склад (кількість депутатів) Київської, Севастопольської міської ради приймається відповідно Київською, Севастопольською міською радою поточного скликання не пізніш як за 50 днів до дня місцевих виборів";

б) у частині четвертій:

в абзаці п'ятнадцятому слова "сільської, селищної" виключити;

в абзаці шістнадцятому слово "проведення" замінити словами "початку виборчого процесу";

7) у частині сьомій статті 17 слово "центрів" виключити;

8) у статті 18:

а) в абзаці сьомому частини четвертої слова "Кабінетом Міністрів" замінити словами "Радою міністрів";

б) абзац другий частини восьмої викласти в такій редакції:

"При проведенні чергових місцевих виборів виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, міська (міст Києва та Севастополя) територіальна виборча комісія не пізніш як за 28 днів до дня виборів приймає рішення про єдину нумерацію виборчих дільниць на відповідній території на підставі повідомлень районних, міських (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), районних у містах Києві та Севастополі територіальних виборчих комісій про кількість утворених ними виборчих дільниць, що подаються цими комісіями невідкладно після прийняття відповідних рішень";

в) частину дев'яту викласти в такій редакції:

"9. Рішення відповідної територіальної виборчої комісії про утворення виборчих дільниць із зазначенням їх меж, місцезнаходження відповідних дільничних виборчих комісій та повідомленням про нумерацію виборчих дільниць передається до відповідних органів ведення Державного реєстру виборців та оприлюднюється в засобах масової інформації або в інший визначений територіальною виборчою комісією спосіб не пізніш як за 27 днів до дня виборів";

9) частину четверту статті 19 після слів "органами виконавчої влади" доповнити словами "органами влади Автономної Республіки Крим";

10) частину четверту статті 20 викласти в такій редакції:

"4. Сільська, селищна, районна в місті, міська, районна територіальна виборча комісія підпорядковується відповідній міській, районній, обласній територіальній виборчій комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів";

11) частину третю статті 21 після слів "органів державної влади" доповнити словами "органів влади Автономної Республіки Крим";

12) статтю 22 викласти в такій редакції:

"Стаття 22. Порядок формування складу територіальних виборчих комісій

1. Склад територіальних виборчих комісій формується за поданнями зареєстрованих у встановленому законом порядку місцевих організацій партій у кількості не менше 9 і не більше 18 осіб. При цьому від суб'єктів подання, зазначених у пунктах 1, 2 частини другої цієї статті, до складу територіальної виборчої комісії включається не більше 15 кандидатур, а від суб'єктів подання, зазначених у пункті 3 частини другої цієї статті, - не більше трьох кандидатур у порядку, визначеному цією статтею. При цьому відповідні місцеві організації політичних партій, що об'єдналися в одну депутатську фракцію у Верховній Раді України поточного скликання, або місцева організація політичної партії, що сформувала свою депутатську фракцію у Верховній Раді України поточного скликання, можуть подати до складу відповідної територіальної виборчої комісії не більше ніж по три делеговані кандидатури.

2. Право подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій мають:

1) місцева організація політичної партії, депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання;

2) зареєстровані в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцеві організації політичних партій, що входять до виборчого блоку, депутатська фракція якого зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання;

3) всі зареєстровані в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцеві організації усіх політичних партій, які мають намір висувати кандидатів на відповідних місцевих виборах.

3. Суб'єкти подання кандидатур, зазначені у пунктах 1 і 2 частини другої цієї статті, можуть запропонувати до складу відповідної територіальної виборчої комісії не більше ніж по три кандидатури, інші місцеві організації партій - по одній кандидатурі.

До складу територіальної виборчої комісії включається не більше 15 кандидатур, запропонованих суб'єктами подання, зазначеними у пунктах 1 і 2 частини другої цієї статті. При цьому при формуванні складу територіальної виборчої комісії виборча комісія у відповідному рішенні визначає осіб, які включаються до складу територіальної виборчої комісії з числа кандидатур, внесених зазначеними суб'єктами подання. Особи включаються до складу територіальної виборчої комісії з урахуванням їх досвіду роботи у виборчих комісіях, комісіях з референдуму.

Кандидатури від місцевих організацій партій (по одній кандидатурі від місцевої організації однієї політичної партії), зазначених у пункті 3 частини другої цієї статті, включаються до складу територіальних виборчих комісій за результатами жеребкування, що проводиться виборчою комісією, яка формує склад відповідної територіальної виборчої комісії, не пізніш як на другий день після закінчення строку внесення подань щодо кандидатур до складу такої комісії, визначеного відповідно частинами четвертою - восьмою цієї статті. Жеребкуванням визначається не більше трьох кандидатур, які підлягають включенню до складу територіальної виборчої комісії з числа кандидатур, внесених суб'єктами подання, зазначеними у пункті 3 частини другої цієї статті. Порядок проведення жеребкування визначає Центральна виборча комісія не пізніше дня початку виборчого процесу.

4. Центральна виборча комісія формує склад обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (міст обласного значення, міст Києва, Севастополя), районних у містах Києві, Севастополі територіальних виборчих комісій не пізніш як за 45 днів до дня виборів. Подання кандидатур до складу відповідних територіальних виборчих комісій можуть вносити обласні, районні, міські (у містах обласного значення, містах Києві, Севастополі), районні у містах Києві, Севастополі організації політичних партій, зазначених у частині другій цієї статті. Такі подання вносяться з наступного дня після дня оголошення про початок виборчого процесу, але не пізніш як за 49 днів до дня виборів.

5. Виборча комісія Автономної Республіки Крим формує склад районних (районів у Автономній Республіці Крим), міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим значення) територіальних виборчих комісій не пізніш як за 45 днів до дня виборів. Подання до складу відповідних територіальних виборчих комісій можуть вносити районні (у районах в Автономній Республіці Крим), міські (у містах республіканського в Автономній Республіці Крим значення) організації політичних партій, зазначених у частині другій цієї статті. Такі подання вносяться не пізніш як за 49 днів до дня виборів.

6. Районні територіальні виборчі комісії формують склад міських (крім міст, зазначених у частинах четвертій, п'ятій та восьмій цієї статті), сільських, селищних територіальних виборчих комісій у відповідному районі не пізніш як за 41 день до дня виборів. Подання до складу відповідних територіальних виборчих комісій можуть вносити районні організації політичних партій, зазначених у частині другій цієї статті. Такі подання вносяться не пізніш як за 43 дні до дня виборів.

7. Міські територіальні виборчі комісії (у містах, де утворені районні у місті ради, крім міст Києва та Севастополя) формують склад районних у місті територіальних виборчих комісій не пізніш як за 36 днів до дня виборів. Подання до складу відповідних територіальних виборчих комісій можуть вносити міські організації політичних партій, зазначених у частині другій цієї статті. Такі подання вносяться не пізніш як за 38 днів до дня виборів.

8. Міські територіальні виборчі комісії міст, до складу яких входить інше місто, селище, село, формують склад відповідних міських, селищних, сільських територіальних виборчих комісій не пізніш як за 36 днів до дня виборів. Подання до складу відповідних територіальних виборчих комісій можуть вносити міські організації політичних партій, зазначених у частині другій цієї статті, а у разі їх відсутності - організації цих політичних партій вищого рівня. Такі подання вносяться не пізніш як за 38 днів до дня виборів.

9. Склад виборчої комісії Автономної Республіки Крим затверджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим не пізніш як за 53 дні до дня виборів у порядку, встановленому частинами першою - третьою, десятою - сімнадцятою цієї статті.

10. Подання щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії вноситься за формою, встановленою Центральною виборчою комісією не пізніше дня початку виборчого процесу, на паперовому носії та в електронній формі.

Подання щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії вноситься до відповідної виборчої комісії за підписом керівника місцевої організації партії та засвідчується печаткою місцевої організації партії або печаткою місцевої організації цієї політичної партії вищого рівня.

Подання щодо кандидатур, яке не відповідає вимогам цієї статті, підлягає відхиленню; запропоновані в ньому кандидатури до складу виборчої комісії не включаються; рішення про відхилення подання не приймається.

До подання додаються заяви осіб, запропонованих для включення до складу територіальної виборчої комісії, про їх згоду на участь у роботі відповідної виборчої комісії з обов'язковим зазначенням відомостей про засоби зв'язку (контактний телефон), а також копія свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії, засвідчена в установленому законом порядку.

У поданні щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії повинні зазначатися такі відомості:

1) прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) особи;

2) число, місяць, рік народження;

3) громадянство особи;

4) місце проживання (адреса житла) особи, а також контактні телефони;

5) освіта;

6) місце роботи (заняття), посада;

7) наявність досвіду роботи у виборчих комісіях, комісіях з референдуму (із зазначенням року проведення виборів, референдуму, посади в комісії).

11. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. Про виявлені описки та неточності відповідна виборча комісія невідкладно повідомляє відповідного суб'єкта подання. Такі описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання щодо відповідних кандидатур не пізніше наступного дня після дня направлення суб'єкту подання зазначеного повідомлення, але не пізніше дня, що передує дню проведення жеребкування, передбаченого частиною третьою цієї статті. Якщо уточнене подання не надійшло в установлений строк, виборча комісія не враховує відповідне подання при формуванні складу територіальної виборчої комісії.

12. До складу територіальної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які відповідають вимогам статті 21 цього Закону. У разі виникнення або виявлення підстав, що позбавляють особу права входити до складу виборчої комісії, повноваження такого члена комісії можуть бути достроково припинені виборчою комісією, яка сформувала склад відповідної територіальної виборчої комісії.

13. Виборчі комісії, зазначені у частинах четвертій - дев'ятій цієї статті, одночасно з формуванням складу територіальної виборчої комісії призначають голову, заступника голови, секретаря такої виборчої комісії.

14. Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії мають призначатися від різних суб'єктів подання, зазначених відповідно у пунктах 1 - 3 частини другої цієї статті.

15. Рішення про формування складу територіальної виборчої комісії оприлюднюється виборчою комісією, яка сформувала склад територіальної виборчої комісії, у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації або в інший визначений нею спосіб не пізніше наступного дня після прийняття такого рішення.

16. У разі якщо подання щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії не надійшли в установлені цією статтею строки або до складу територіальної виборчої комісії запропоновано менше ніж 9 осіб, склад територіальної виборчої комісії формується у визначені частинами четвертою - дев'ятою цієї статті строки за поданням голови виборчої комісії, що формує склад відповідної територіальної виборчої комісії, а в разі відсутності чи відхилення такого подання - за поданням Голови Центральної виборчої комісії за пропозиціями членів Центральної виборчої комісії.

17. У разі відмови особи від виконання обов'язків голови, заступника голови, секретаря територіальної виборчої комісії або в разі систематичного невиконання таких обов'язків, що встановлено її рішенням, виборча комісія, яка сформувала склад такої територіальної виборчої комісії, призначає на відповідну посаду іншу особу зі складу цієї територіальної виборчої комісії";

13) перше речення абзацу першого частини четвертої статті 23 викласти в такій редакції:

"4. Місцева організація партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані у багатомандатному або одномандатному мажоритарному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів, вносять до відповідної територіальної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій (не більше однієї особи до складу кожної дільничної комісії)";

14) пункт 2 частини першої статті 24 після слів "органами державної влади" доповнити словами "органами влади Автономної Республіки Крим";

15) у статті 25:

а) у частині четвертій:

пункти 3 і 4 виключити;

у пункті 21 слова "підсумки голосування за кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі" виключити;

б) пункти 3, 4 і 18 частини п'ятої виключити;

в) частину одинадцяту викласти в такій редакції:

"11. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласні, районні, районні у місті, міські, селищні, сільські територіальні виборчі комісії інформують Верховну Раду України, відповідні місцеві ради, Центральну виборчу комісію про хід виборчого процесу та результати виборів";

16) частини першу та третю статті 27 викласти в такій редакції;

"1. Центральна виборча комісія організовує свою роботу відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" та Регламенту Центральної виборчої комісії. Територіальні та дільничні виборчі комісії організовують свою роботу відповідно до вимог цього Закону в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією, у формі відкритих засідань";

"3. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш як на другий день з дня формування її складу (утворення), а наступні - у разі необхідності";

17) пункт 7 частини п'ятої статті 28 після слів "органах державної влади" доповнити словами "органах влади Автономної Республіки Крим";

18) у статті 29:

а) у частині четвертій:

у пункті 7 слова "та (чи) виборчою комісією вищого рівня" замінити словами "або рішенням виборчої комісії, яка утворила відповідну комісію (сформувала її склад)";

у пункті 8 слова "комісії вищого рівня" замінити словами "виборчої комісії, яка утворила відповідну комісію (сформувала її склад)";

б) в абзаці другому частини п'ятої слова "комісією вищого рівня про дострокове припинення його повноважень" замінити словами "про дострокове припинення її повноважень комісією, яка утворила відповідну комісію (сформувала її склад)";

в) в абзаці першому частини шостої слова і цифри "частиною шостою статті 22 і частиною третьою статті 23" замінити словом і цифрами "статтями 22 і 23";

19) в абзаці другому частини першої статті 30 слова "за винятком командирів військових частин (формувань), дислокованих у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, та керівників установ з питань виконання покарань" виключити;

20) у статті 31:

а) у частині п'ятій слово "два" замінити словом "три";

б) абзац перший частини шостої та частину восьму викласти в такій редакції:

"6. За результатом розгляду заяви виборча комісія приймає рішення про звернення до органу ведення Державного реєстру виборців щодо внесення змін до списку виборців або про відмову в задоволенні заяви. Рішення виборчої комісії не пізніше наступного дня після дня його прийняття видається особі, яка подала заяву, та невідкладно разом із заявою виборця та доданими до неї документами (копіями документів) направляється до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців. На підставі отриманих рішень дільничних виборчих комісій та заяв виборців орган ведення Державного реєстру виборців вносить відповідні зміни до персональних даних виборців";

"8. Позовна заява про уточнення попереднього списку виборців може бути подана до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Рішення суду про внесення змін до попереднього списку виборців подається виборцем до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії для направлення до такого органу";

21) у статті 32:

а) у частині першій слова "за винятком командирів військових частин (формувань), дислокованих у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, та керівників установ з питань виконання покарань" виключити;

б) частину четверту доповнити абзацом третім такого змісту:

"Уточнені списки виборців передаються територіальним виборчим комісіям у порядку, встановленому частиною п'ятою статті 30 цього Закону";

22) у статті 34:

а) абзац другий частини третьої виключити;

б) у частині чотирнадцятій слова "відповідної дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці" замінити словами "дільничної виборчої комісії цієї спеціальної виборчої дільниці";

в) частину сімнадцяту після слів "виборців для" доповнити словом "проведення";

23) у статті 35;

а) у частині третій слова "не пізніш як за 365 днів до дня виборів" виключити;

б) частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Особа, яка висунута кандидатом у депутати в одномандатному чи одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, не може одночасно бути висунута у будь-яких інших одномандатних, одномандатних мажоритарних виборчих округах з будь-яких місцевих виборів";

24) у статті 36:

а) частину третю викласти в такій редакції:

"3. Районна організація партії може висунути:

виборчий список кандидатів у депутати відповідної районної ради, міської ради міста районного значення, що входить до складу цього району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм, у кількості, що не перевищує кількість депутатів (загальний склад) ради;

по одному кандидату в депутати у кожному одномандатному мажоритарному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідної районної ради, міської ради міста районного значення, що входить до складу цього району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм;

по одному кандидату в депутати у кожному одномандатному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідних сільських, селищних рад та по одному кандидату на посаду відповідних сільських, селищних, міських голів міст районного значення, що входять до складу цього району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм (крім сіл, селищ, що входять до складу міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм).

Міська організація партії міста районного значення, що входить до складу району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм, не може висувати кандидатів у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, виборчий список кандидатів у депутати відповідної міської ради міста районного значення, кандидата на посаду міського голови міста районного значення, якщо відповідна районна організація цієї політичної партії не надала згоду на це або ухвалила рішення про висунення кандидатів у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, виборчого списку кандидатів у депутати відповідної міської ради міста районного значення, кандидата на посаду міського голови міста районного значення";

б) в абзаці першому частини четвертої слова "(в тому числі міст Києва та Севастополя)" виключити;

25) пункт 8 частини першої статті 37 викласти в такій редакції:

"8) по чотири фотографії осіб, включених до виборчого списку кандидатів у депутати місцевої організації партії, розміром 4 x 6  cантиметрів";

26) пункт 7 частини першої статті 38 викласти в такій редакції:

"7) чотири фотографії кандидата у депутати розміром 4 x 6 сантиметрів";

27) пункт 7 частини першої статті 39 викласти в такій редакції:

"7) чотири фотографії кандидата розміром 4 x 6 сантиметрів";

28) частину третю статті 44 доповнити словами "в разі якщо від такої організації партії не зареєстровано жодного кандидата у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі до цієї ж ради";

29) у статті 45:

а) у частині третій цифри і слово "24 години" замінити цифрами і словом "22 години";

б) частину шосту викласти в такій редакції:

"6. У разі порушення місцевою організацією партії - суб'єктом виборчого процесу, кандидатом вимог цього Закону, крім порушень, зазначених у пункті 5 частини першої та пункті 5 частини другої цієї статті, територіальна виборча комісія може оголосити відповідній місцевій організації партії - суб'єкту виборчого процесу або кандидату в депутати, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови попередження. Інформація про оголошення попередження оприлюднюється відповідною виборчою комісією в загальнодержавних або місцевих засобах масової інформації чи в інший спосіб";

30) у статті 47:

а) у частині першій слова "які висунули кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі" замінити словами "кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, а також";

б) частину сьому після слів "за рахунок" доповнити словами "і в межах";

31) частину третю статті 48 після слів "Органи виконавчої влади" доповнити словами "органи влади Автономної Республіки Крим", а слова "які висунули кандидатів у депутати" замінити словами "кандидати у депутати від яких зареєстровані";

32) у статті 49:

а) у частині другій слова "яка висунула кандидатів у депутати" замінити словами "кандидати у депутати від якої зареєстровані";

б) у частинах сьомій і дев'ятій слова "які висунули кандидатів у депутати" замінити словами "кандидати у депутати від яких зареєстровані";

в) друге речення частини восьмої викласти в такій редакції: "Розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів без зазначених відомостей забороняється";

33) у статті 50:

а) частину другу викласти в такій редакції:

"2. Місцевим організаціям партій, кандидати в депутати від яких зареєстровані у багатомандатних виборчих округах, кандидатам у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови надається право в порядку та межах, установлених Центральною виборчою комісією, користуватися державними і комунальними засобами масової інформації за рахунок та в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України";

б) у частині п'ятій слова "які висунули кандидатів у депутати" замінити словами "кандидати у депутати від яких зареєстровані";

34) у частині першій статті 51 слова "які висунули кандидатів у депутати" замінити словами "кандидати в депутати від яких зареєстровані";

35) у статті 52:

а) частину другу викласти в такій редакції:

"2. Черговість надання ефірного часу кандидатам, їх довіреним особам, уповноваженим особам місцевих організацій партій за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, визначається шляхом жеребкування у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією не пізніш як за 30 днів до дня виборів. Жеребкування проводиться територіальними виборчими комісіями не пізніш як за 16 днів до дня виборів за участю уповноважених осіб місцевих організацій партій, кандидатів у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови або їх довірених осіб";

б) частину восьму після слів "Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення" доповнити словами "Центральної виборчої комісії";

36) у статті 53:

а) пункти 2 і 3 частини першої після слів "державної влади" доповнити відповідно словами "органам влади Автономної Республіки Крим" та "органів влади Автономної Республіки Крим";

б) частину другу після слів "органах державної влади" доповнити словами "органах влади Автономної Республіки Крим";

37) у статті 54:

а) у назві, частині другій, абзаці першому частини третьої, частинах шостій, дев'ятій та тринадцятій слова "які висунули кандидатів у депутати", "яка висунула кандидатів у депутати" замінити відповідно словами "кандидати в депутати від яких зареєстровані" та "кандидати в депутати від якої зареєстровані";

б) абзац другий частини третьої після слів "органу державної влади" доповнити словами "органу влади Автономної Республіки Крим";

в) абзац другий частини сьомої після слів "органу державної влади" доповнити словами "органу влади Автономної Республіки Крим";

г) частину п'ятнадцяту доповнити пунктом 41 такого змісту:

"41) одержувати у територіальній виборчій комісії посвідчення офіційних спостерігачів від відповідної місцевої організації партії";

ґ) пункт 2 частини шістнадцятої після слів "органами державної влади" доповнити словами "органами влади Автономної Республіки Крим";

38) у статті 56:

а) абзац другий частини другої після слів "органу державної влади" доповнити словами "органу влади Автономної Республіки Крим";

б) частину четверту після слів "органами державної влади" доповнити словами "органами влади Автономної Республіки Крим";

39) в абзаці першому частини першої статті 57 слова "які висунули кандидатів у депутати" замінити словами "кандидати в депутати від яких зареєстровані";

40) у назві, частинах першій, другій та десятій статті 58 слова "які висунули кандидатів у депутати", "яка висунула кандидата у депутати" та "яка висунула кандидатів у депутати" замінити відповідно словами "кандидати в депутати від яких зареєстровані", "кандидат в депутати від якої зареєстрований" та "кандидати в депутати від якої зареєстровані";

41) у статті 59:

а) частину третю після слів "які володіють українською мовою" доповнити словами "(не більше однієї особи з кожним офіційним спостерігачем)";

б) частину восьму після слів "органи виконавчої влади" доповнити словами "органи влади Автономної Республіки Крим";

42) у частині другій статті 60 слова "яка висунула кандидатів у депутати" замінити словами "кандидати в депутати від якої зареєстровані";

43) у статті 61:

а) в абзаці першому частини першої слова "відповідно до затвердженого нею кошторису" замінити словами "яка є розпорядником цих коштів, відповідно до затвердженого нею кошторису доходів та видатків";

б) частини четверту, шосту та сьому викласти в такій редакції:

"4. Центральна виборча комісія здійснює розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку та проведення позачергових та перших місцевих виборів за погодженням із Міністерством фінансів України на підставі прийнятих Верховною Радою України постанов про призначення позачергових місцевих виборів, а також прийнятих у встановленому порядку рішень про призначення перших місцевих виборів.

Територіальна виборча комісія в межах затверджених Центральною виборчою комісією середніх норм складає кошторис видатків на підготовку і проведення позачергових та перших місцевих виборів з урахуванням видатків дільничних виборчих комісій";

"6. Територіальна виборча комісія у триденний строк із дня сформування її складу складає відповідно до середніх норм видатків єдиний кошторис доходів і видатків на підготовку і проведення чергових місцевих виборів із включенням до нього власних видатків та видатків дільничних виборчих комісій.

7. Фінансування виборчих комісій здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Кошти на підготовку і проведення місцевих виборів перераховуються Центральній виборчій комісії не пізніше дня початку виборчого процесу, а територіальним виборчим комісіям - починаючи з третього дня після сформування складу відповідної територіальної виборчої комісії";

в) частину одинадцяту після слів "заборгованості територіальних виборчих комісій" доповнити словами "після складання фінансового звіту";

44) у частині першій статті 62 слова "яка висунула кандидатів у депутати" замінити словами "кандидати в депутати від якої зареєстровані";

45) у статті 63:

а) у назві слова "кандидати у депутати від яких зареєстровані у багатомандатних виборчих округах" виключити;

б) в абзаці першому частини першої слова "яка висунула кандидатів у депутати" замінити словами "кандидати в депутати від якої зареєстровані";

46) у статті 64:

а) в абзаці першому частини першої слова "яка висунула кандидатів у депутати" замінити словами "кандидати в депутати від якої зареєстровані";

б) частину десяту викласти в такій редакції:

"10. Кошти виборчого фонду, не використані місцевою організацією партії, на підставі рішення вищого керівного органу місцевої організації партії, прийнятого у п'ятиденний строк після офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів, перераховуються розпорядником виборчого фонду на поточний банківський рахунок місцевої організації партії у триденний строк із дня прийняття відповідного рішення керівним органом місцевої організації партії. У разі неприйняття у зазначений строк такого рішення невикористані кошти виборчого фонду перераховуються установою банку у безспірному порядку до бюджету Автономної Республіки Крим чи відповідного місцевого бюджету на десятий день із дня офіційного оприлюднення територіальною виборчою комісією результатів відповідних місцевих виборів.

Невикористані кошти виборчого фонду кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови не повертаються і перераховуються установою банку у безспірному порядку до бюджету Автономної Республіки Крим чи відповідного місцевого бюджету у десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення територіальною виборчою комісією результатів відповідних виборів";

в) частину дванадцяту після слова "перераховуються" доповнити словами "установою банку";

47) у частині першій статті 65:

абзац перший після слів "Органи державної влади" доповнити словами "органи влади Автономної Республіки Крим";

пункт 3 після слів "засоби зв'язку" доповнити словами "(з оплатою послуг щодо їх підключення)";

48) у статті 66:

а) частину першу після слів "районних у містах" доповнити словами "(у багатомандатному та одномандатному мажоритарному виборчому окрузі)";

б) в абзаці першому частини п'ятої слова "дату проведення виборів, означення (одномандатний чи багатомандатний виборчий округ)" замінити словами "дату проведення місцевих виборів, означення (одномандатний чи багатомандатний) виборчого округу";

49) у статті 67:

а) у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Територіальна виборча комісія на підставі договору, укладеного між нею і поліграфічним підприємством, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів для голосування на місцевих виборах відповідно";

абзац другий після слова "районна" доповнити словами "районна в місті", а слова "не раніш як за десять днів" замінити словами "не пізніш як за десять днів";

в абзаці третьому слова "міська (міст районного значення), районна в місті територіальна виборча комісія" замінити словами "міська (міста районного значення) територіальна виборча комісія";

б) у частині третій слова "місцевих організацій різних партій" замінити словами "різних суб'єктів подання кандидатур до складу відповідної територіальної виборчої комісії";

в) у частині четвертій:

абзац третій після слова "міським" доповнити словами "(міст районного значення)";

в абзаці шостому слова "місцевих організацій різних партій" замінити словами "різних суб'єктів подання кандидатур до складу відповідної територіальної виборчої комісії";

г) у частині п'ятій слово "висування" замінити словом "подання";

ґ) абзац четвертий частини чотирнадцятої викласти в такій редакції:

"Використання штампа "Вибув" дільничною виборчою комісією без отримання відповідного рішення територіальної виборчої комісії забороняється";

д) у частині п'ятнадцятій:

абзац перший після слів "для голосування в багатомандатному виборчому окрузі" доповнити словами "відповідно до статті 45 цього Закону";

в абзаці другому слова "можуть бути внесені" замінити словом "вносяться";

50) у статті 68:

а) перше речення частини третьої викласти в такій редакції:

"3. Для голосування використовуються виборчі скриньки, виготовлені з прозорого матеріалу";

б) у частині п'ятій слова "одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі" замінити словами "одномандатному мажоритарному виборчому окрузі";

51) частину другу статті 69 після слів "іменне запрошення" доповнити словами "передбачене частиною другою статті 31 цього Закону";

52) у статті 70:

а) абзац другий частини першої виключити;

б) частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Голосування виборця за межами приміщення для голосування організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії, визначені рішенням цієї комісії, які мають бути представниками різних суб'єктів подання кандидатур до складу відповідної дільничної виборчої комісії";

53) у статті 71:

а) пункт 7 частини двадцять сьомої викласти в такій редакції:

"7) до яких не внесено зміни, передбачені частинами чотирнадцятою, п'ятнадцятою статті 67 цього Закону, або внесено зміни без відповідного рішення чи внесено зміни невідповідно до такого рішення";

б) частину тридцять четверту після слів "сумі кількості недійсних виборчих бюлетенів" доповнити словами "на виборчій дільниці в цьому виборчому окрузі";

54) у частині першій статті 74 слова "місцевих організацій різних партій" замінити словами "різних суб'єктів подання кандидатур до складу відповідної територіальної чи дільничної виборчої комісії";

55) у статті 75:

а) у частині дев'ятій слова "спостерігачі - суб'єкти відповідного виборчого процесу" замінити словом "спостерігачі";

б) перше речення частини дванадцятої викласти в такій редакції:

"12. У разі виявлення територіальною виборчою комісією при повторному підрахунку голосів на відповідній виборчій дільниці обставин, зазначених у частині першій статті 73 цього Закону, територіальна виборча комісія може прийняти рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним";

в) перше речення частини тринадцятої після слів "визнання голосування на виборчій дільниці недійсним" доповнити словами "(за наявності)";

56) частину п'яту статті 76 викласти в такій редакції:

"5. Обраним в одномандатному виборчому окрузі депутатом, сільським, селищним, міським головою вважається кандидат, який одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, відносно інших кандидатів, які балотувалися в цьому виборчому окрузі.

Якщо голосування проводилося по одному кандидату в депутати, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови згідно з частиною першою статті 46 цього Закону, кандидат вважається обраним депутатом, сільським, селищним, міським головою, якщо він одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні";

57) у статті 77:

а) у частині другій слово "половині" замінити словом "кількості";

б) частину дванадцяту після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо голосування проводилося по одному кандидату у депутати згідно з частиною першою статті 46 цього Закону, кандидат вважається обраним депутатом, якщо він одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

58) у статті 80:

а) частину третю викласти в такій редакції:

"3. У п'ятиденний строк з дня отримання документів, зазначених у частині першій цієї статті, територіальна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію депутата, сільського, селищного, міського голови";

б) в абзаці другому частини сьомої слово "кандидатом" виключити;

59) статтю 83 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. В останні шість місяців повноважень депутатів, сільських, селищних, міських голів, обраних на попередніх чергових місцевих виборах, позачергові вибори депутатів, сільського, селищного, міського голови не призначаються та не проводяться";

60) у статті 85:

а) частину другу доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) уповноважених осіб, довірених осіб, офіційних спостерігачів від суб'єктів виборчого процесу - лише щодо скарг, передбачених частиною шостою статті 88 цього Закону";

б) пункт 1 частини третьої та частину восьму після слів "органу державної влади" доповнити словами "органу влади Автономної Республіки Крим";

в) частини п'яту - сьому викласти в такій редакції:

"5. Рішення, дії чи бездіяльність територіальної виборчої комісії, її члена може бути оскаржено до територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів, або до суду.

6. Рішення, дії чи бездіяльність територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів, її члена може бути оскаржено до суду.

7. Скарга щодо бездіяльності територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів, також може бути подана до Центральної виборчої комісії";

61) у частині другій статті 86 цифри і слово "24 години" замінити цифрами і словом "22 години";

62) в абзаці першому частини другої статті 87 слова "її копії та копії усіх документів" замінити словами "її копії, докази, зазначені у скарзі, та копії усіх документів";

63) у статті 88:

а) перше речення частини другої викласти в такій редакції:

"2. Скарга, оформлена без дотримання вимог статті 87 цього Закону, повертається відповідно Головою Центральної виборчої комісії або за його дорученням іншим членом Центральної виборчої комісії чи головою або заступником голови територіальної чи дільничної виборчої комісії суб'єкту звернення зі скаргою без розгляду не пізніш як наступного дня після дня надходження скарги, а скарга, подана напередодні дня голосування, в день голосування чи наступного дня після дня голосування, - невідкладно";

б) у частині четвертій слова "не пізніше наступного дня" замінити словами "протягом двох днів";

64) пункт 2 частини першої статті 89 після слів "органів державної влади" доповнити словами "органів влади Автономної Республіки Крим";

65) у частині шостій статті 90 слова "виборців, права і законні інтереси інших суб'єктів виборчого процесу" замінити словами "суб'єкта звернення зі скаргою";

66) розділ XIV "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити пунктами 51 і 52 такого змісту:

"51. До прийняття Закону України, який установлює особливості здійснення місцевого самоврядування у місті Севастополі, вибори Севастопольського міського голови не проводяться.

52. На чергових місцевих виборах 31 жовтня 2010 року новий склад Тернопільської обласної та Київської міської територіальних виборчих комісій формується у порядку та строки, визначені цим Законом, для забезпечення виконання передбачених цим Законом виборчих процедур, покладених на відповідні територіальні виборчі комісії (крім повноважень щодо проведення виборів Київського міського голови, депутатів до Тернопільської обласної та Київської міської рад 31 жовтня 2010 року).

Повноваження членів територіальних виборчих комісій, сформованих для організації та проведення чергових місцевих виборів 2006 року, припиняються з моменту прийняття у порядку та строки, визначені цим Законом, рішення про сформування складу відповідної територіальної виборчої комісії для організації та проведення чергових місцевих виборів 31 жовтня 2010 року".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
30 серпня 2010 року
N 2491-VI
 

  

Опрос