Идет загрузка документа (678 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в законы Украины "О Государственном бюджете Украины на 2010 год" и "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"

ВР Украины
Закон от 08.07.2010 № 2461-VI
действует с 30.07.2010

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 22 - 25, ст. 263; із змінами, внесеними законами України від 13 травня 2010 року N 2254-VI, 17 червня 2010 року N 2354-VI та N 2356-VI):

1) у статті 1:

у частині першій цифри "266.116.994,9", "218.706.258,1" і "47.410.736,8" замінити відповідно цифрами "252.717.994,9", "210.055.258,1" і "42.662.736,8";

у частині другій цифри "322.681.473,7", "244.502.144,8" і "78.179.328,9" замінити відповідно цифрами "305.632.473,7", "240.951.144,8" і "64.681.328,9";

в абзаці четвертому частини третьої цифри "57.745.369,9", "25.238.106,7" і "32.507.263,2" замінити відповідно цифрами "54.095.369,9", "30.338.106,7" і "23.757.263,2";

2) у статті 2:

пункт 6 після слів "які зареєстровані в Автономній Республіці Крим" доповнити цифрами та словами "80 відсотків";

пункт 7 після слова "крім" доповнити цифрами та словами "80 відсотків";

пункт 10 після слова "крім" доповнити цифрами та словами "80 відсотків";

доповнити пунктом 50 такого змісту:

"50) 50 відсотків коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України";

3) пункти 1 - 3 та 9 статті 6 викласти в такій редакції:

"1) 80 відсотків акцизного збору із вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;

2) 80 відсотків акцизного збору із ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;

3) 80 відсотків ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них";

"9) кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України (крім пункту 50 статті 2 цього Закону) та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи";

4) у частині першій статті 48 цифри "40.500" замінити цифрами "1.040.500";

5) у частині першій статті 74:

у пункті 1 цифри "3.033.070" замінити цифрами "1.333.070";

у пункті 2 цифри "1.503.995" замінити цифрами "1.003.995";

у пункті 3 цифри "9.300.192,8" замінити цифрами "6.600.192,8";

у пункті 4 цифри "6.695.920" замінити цифрами "6.295.920";

у пункті 5 цифри "1.800.000" замінити цифрами "1.000.000";

у пункті 6 цифри "1.000.000" замінити цифрами "500.000";

у пункті 7 цифри "2.268.340" замінити цифрами "1.568.340";

у пункті 8 цифри "1.100.000" замінити цифрами "500.000";

у пункті 10 цифри "1.040.000" замінити цифрами "390.000";

у пункті 11 цифри "1.191.894" замінити цифрами "991.894";

6) внести зміни до додатків N 1, N 2, N 3 і N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" відповідно до додатків N 1, N 2, N 3 і N 4 до цього Закону.

2. Підпункт 4 пункту 8 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376) викласти в такій редакції:

"4) фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок), та члени сімей зазначених осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, на період дії законодавчих актів з питань особливого способу оподаткування сплачують страхові внески в порядку, визначеному цим Законом.

Сума страхового внеску встановлюється зазначеними особами самостійно для себе та членів їх сімей, які беруть участь у провадженні такими особами підприємницької діяльності та не перебувають з ними у трудових відносинах. При цьому сума страхового внеску з урахуванням частини фіксованого або єдиного податку, що перерахована до Пенсійного фонду України, повинна становити не менше мінімального розміру страхового внеску за кожну особу та не більше розміру страхового внеску, обчисленого від максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, з якої сплачуються страхові внески".

II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
8 липня 2010 року
N 2461-VI
 

 

 

Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" "Доходи Державного бюджету України на 2010 рік"

(тис. грн.)

Код 

Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією 

Всього 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Всього доходів: 

252717994,9 

210055258,1 

42662736,8 

Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 

245628105,9 

202965369,1 

42662736,8 

10000000 

Податкові надходження 

188223498,0 

175814696,8 

12408801,2 

11000000 

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 

40035011,9 

36704746,7 

3330265,2 

11020000 

Податок на прибуток підприємств 

40035011,9 

36704746,7 

3330265,2 

14000000 

Внутрішні податки на товари та послуги 

134846311,3 

128052311,3 

6794000,0 

14010000 

Податок на додану вартість 

104735191,3 

104685191,3 

50000,0 

14010100 

Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) 

53503355,5 

53453355,5 

50000,0 

14010200 

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами 

-27470600,0 

-27470600,0 

 

14010300 

Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів 

78702435,8 

78702435,8 

 

14020000 

Акцизний збір із вироблених в Україні товарів 

25342000,0 

21270000,0 

4072000,0 

14030000 

Акцизний збір із ввезених на територію України товарів 

4374000,0 

1702000,0 

2672000,0 

15000000 

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 

8875940,0 

8207140,0 

668800,0 

15010000 

Ввізне мито 

8290000,0 

7642000,0 

648000,0 

20000000 

Неподаткові надходження 

55401079,5 

26960432,9 

28440646,6 

24000000 

Інші неподаткові надходження 

14658562,4 

3792636,6 

10865925,8 

24050000 

Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

4139075,0 

2000000,0 

2139075,0 

 

Зміни до додатка N 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" "Фінансування Державного бюджету України на 2010 рік"

(тис. грн.)

Код 

Найменування 

Всього 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

 

Загальне фінансування 

54095369,9 

30338106,7 

23757263,2 

400000 

Фінансування за борговими операціями 

76462165,6 

60338106,7 

16124058,9 

401000 

Запозичення 

100258382,2 

83353300,8 

16905081,4 

401100 

Внутрішні запозичення 

66190271,3 

52953300,8 

13236970,5 

500000 

Надходження від приватизації державного майна 

6350000,0 

 

6350000,0 

501000 

Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств 

6350000,0 

 

6350000,0 

 

Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2010 рік"

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

Код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом: 

Всього 

видатки споживання 

з них: 

видатки розвитку 

Всього 

видатки споживання 

з них: 

видатки розвитку 

оплата праці 

комунальні послуги та енергоносії 

оплата праці 

комунальні послуги та енергоносії 

 

 

Всього 

240951144,8 

231604783,1 

37274744,3 

2802661,3 

7846361,7 

64681328,9 

25110985,5 

2083267,5 

771733,0 

18102302,1 

305632473,7 

0110000 

 

Апарат Верховної Ради України 

757259,8 

757209,8 

412971,6 

13737,6 

50,0 

64892,7 

62874,3 

24310,3 

9653,5 

2018,4 

822152,5 

0111000 

 

Апарат Верховної Ради України 

757259,8 

757209,8 

412971,6 

13737,6 

50,0 

64892,7 

62874,3 

24310,3 

9653,5 

2018,4 

822152,5 

0111010 

0111 

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України 

446866,3 

446866,3 

234989,3 

 

 

 

 

 

 

 

446866,3 

0111050 

0111 

Обслуговування діяльності Верховної Ради України 

93033,4 

93033,4 

45866,8 

13107,0 

 

4398,0 

4074,0 

1260,0 

324,0 

 

97431,4 

0300000 

 

Державне управління справами 

853071,7 

821091,7 

328312,5 

44833,7 

31980,0 

93652,4 

88227,7 

40388,5 

10005,5 

5424,7 

946724,1 

0301000 

 

Апарат Державного управління справами 

839134,1 

807218,9 

319902,6 

43708,8 

31915,2 

93652,4 

88227,7 

40388,5 

10005,5 

5424,7 

932786,5 

0301010 

0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України 

120623,7 

120623,7 

75762,9 

126,8 

 

 

 

 

 

 

120623,7 

0301030 

0111 

Обслуговування діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших державних органів 

81267,3 

81217,9 

31091,6 

10096,4 

49,4 

4311,7 

4311,7 

2147,7 

124,5 

 

85579,0 

0301060 

0734 

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами 

64361,1 

64037,9 

28115,0 

15775,9 

323,2 

7436,4 

6796,4 

1052,0 

2441,2 

640,0 

71797,5 

0301080 

0150 

Прикладні дослідження Національного інституту стратегічних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики 

21609,6 

 

 

 

21609,6 

 

 

 

 

 

21609,6 

0301130 

0950 

Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління Національною академією державного управління при Президентові України 

78538,5 

78538,5 

39088,2 

2957,7 

 

58152,7 

55756,3 

32193,8 

5508,2 

2396,4 

136691,2 

0301140 

0520 

Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках, заповідниках та забезпечення утримання резиденції 

25695,3 

25695,3 

16097,9 

1843,9 

 

6927,3 

5857,3 

1790,5 

667,5 

1070,0 

32622,6 

0301160 

0111 

Створення автоматизованої системи інформаційно-аналітичного забезпечення Адміністрації Президента України 

272,2 

272,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

272,2 

0301170 

0731 

Стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 

115747,3 

115149,4 

67964,7 

9284,0 

597,9 

6980,2 

6580,2 

825,7 

914,0 

400,0 

122727,5 

0301190 

0721 

Поліклінічно-амбулаторне обслуговування, діагностика та лікування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 

86342,9 

86342,9 

54837,9 

3131,1 

 

3428,3 

3152,3 

935,0 

 

276,0 

89771,2 

0301380 

0133 

Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом 

124941,3 

124051,4 

 

 

889,9 

 

 

 

 

 

124941,3 

0301450 

0829 

Конкурсний відбір та присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 

655,0 

655,0 

449,3 

17,6 

 

 

 

 

 

 

655,0 

0301800 

0610 

Капітальний ремонт житлового фонду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0301850 

0111 

Реконструкція будинку для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Ради представників кримськотатарського народу у м. Сімферополі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0301860 

0829 

Реконструкція та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0301870 

0610 

Аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації аварійного стану житлового будинку по вул. Срібнокільській, 20 у м. Києві 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0301890 

0734 

Розробка проектно-кошторисної документації і будівництво Реабілітаційного центру на базі Державного підприємства "Санаторій "Конча-Заспа" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0303000 

 

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим 

4066,1 

4066,1 

2184,5 

579,3 

 

 

 

 

 

 

4066,1 

0303010 

0111 

Здійснення повноважень постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим 

4066,1 

4066,1 

2184,5 

579,3 

 

 

 

 

 

 

4066,1 

0304000 

 

Національна служба посередництва і примирення України 

9871,5 

9806,7 

6225,4 

545,6 

64,8 

 

 

 

 

 

9871,5 

0304010 

0412 

Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) 

9806,7 

9806,7 

6225,4 

545,6 

 

 

 

 

 

 

9806,7 

0410000 

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 

302572,1 

300382,1 

160833,6 

8171,1 

2190,0 

9273,4 

9241,2 

3829,7 

1863,9 

32,2 

311845,5 

0411000 

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України 

302572,1 

300382,1 

160833,6 

8171,1 

2190,0 

9273,4 

9241,2 

3829,7 

1863,9 

32,2 

311845,5 

0411010 

0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України 

201690,7 

201647,1 

133976,2 

17,1 

43,6 

 

 

 

 

 

201690,7 

0411030 

0111 

Обслуговування діяльності Кабінету Міністрів України 

60303,0 

60303,0 

26857,4 

8154,0 

 

9273,4 

9241,2 

3829,7 

1863,9 

32,2 

69576,4 

0500000 

 

Державна судова адміністрація України 

2374345,6 

2373645,6 

1376121,2 

63965,8 

700,0 

95100,0 

85587,0 

 

 

9513,0 

2469445,6 

0501000 

 

Апарат Державної судової адміністрації України 

2374345,6 

2373645,6 

1376121,2 

63965,8 

700,0 

95100,0 

85587,0 

 

 

9513,0 

2469445,6 

0501020 

0330 

Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами 

186056,6 

186056,6 

119730,5 

5220,6 

 

33820,0 

30438,0 

 

 

3382,0 

219876,6 

0501030 

0330 

Здійснення правосуддя Апеляційним судом України та апеляційними судами 

405226,6 

405226,6 

226866,7 

10360,2 

 

5715,0 

5145,0 

 

 

570,0 

410941,6 

0501040 

0330 

Здійснення правосудця місцевими судами 

1347782,7 

1347782,7 

782210,9 

34672,8 

 

51360,0 

46230,0 

 

 

5130,0 

1399142,7 

0501080 

0330 

Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами 

107249,9 

107249,9 

68563,7 

2620,0 

 

4180,0 

3762,0 

 

 

418,0 

111429,9 

0501110 

0950 

Підготовка осіб для зайняття посад професійних суддів, підвищення кваліфікації суддів та працівників апаратів судів Академією суддів України 

4679,3 

4679,3 

2973,2 

460,3 

 

 

 

 

 

 

4679,3 

0501160 

0330 

Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами 

86138,1 

85438,1 

48720,1 

1629,7 

700,0 

10,0 

5,0 

 

 

5,0 

86148,1 

0501170 

0330 

Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами 

163980,4 

163980,4 

86690,5 

6744,1 

 

15,0 

7,0 

 

 

8,0 

163995,4 

0501190 

0330 

Створення автоматизованої системи документообігу у судах та забезпечення її функціонування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0501820 

0330 

Забезпечення судів належними приміщеннями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600000 

 

Верховний Суд України 

126441,5 

126441,5 

61453,3 

1642,6 

 

2000,0 

1500,0 

 

 

500,0 

128441,5 

0601000 

 

Апарат Верховного Суду України 

126441,5 

126441,5 

61453,3 

1642,6 

 

2000,0 

1500,0 

 

 

500,0 

128441,5 

0601010 

0330 

Здійснення правосуддя Верховним Судом України 

126328,2 

126328,2 

61453,3 

1642,6 

 

2000,0 

1500,0 

 

 

500,0 

128328,2 

0700000 

 

Вищий господарський суд України 

72781,3 

727813 

42761,1 

3429,4 

 

 

 

 

 

 

72781,3 

0701000 

 

Вищий господарський суд України 

72781,3 

72781,3 

42761,1 

3429,4 

 

 

 

 

 

 

72781,3 

0701010 

0330 

Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України 

72781,3 

72781,3 

42761,1 

3429,4 

 

 

 

 

 

 

72781,3 

0750000 

 

Вищий адміністративний суд України 

61659,0 

61659,0 

38952,8 

1507,5 

 

10,0 

10,0 

 

 

 

61669,0 

0751000 

 

Апарат Вищого адміністративного суду України 

61659,0 

61659,0 

38952,8 

1507,5 

 

10,0 

10,0 

 

 

 

61669,0 

0751010 

0330 

Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України 

61659,0 

61659,0 

38952,8 

1507,5 

 

10,0 

10,0 

 

 

 

61669,0 

0800000 

 

Конституційний Суд України 

58852,9 

58852,9 

34387,5 

1002,2 

 

 

 

 

 

 

58852,9 

0801000 

 

Конституційний Суд України 

58852,9 

58852,9 

34387,5 

1002,2 

 

 

 

 

 

 

58852,9 

0801010 

0330 

Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні 

58852,9 

58852,9 

34387,5 

1002,2 

 

 

 

 

 

 

58852,9 

0900000 

 

Генеральна прокуратура України 

1216361,7 

1216361,7 

820346,1 

27841,8 

 

1294,6 

1194,6 

 

120,0 

100,0 

1217656,3 

0901000 

 

Генеральна прокуратура України 

1216361,7 

1216361,7 

820346,1 

27841,8 

 

1294,6 

1194,6 

 

120,0 

100,0 

1217656,3 

0901010 

0360 

Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді 

1197342,1 

1197342,1 

808511,5 

27012,6 

 

294,6 

294,6 

 

 

 

1197636,7 

1000000 

 

Міністерство внутрішніх справ України 

9678959,3 

9642737,1 

6835030,8 

219273,7 

36222,2 

2127625,0 

2003695,4 

818874,6 

82523,3 

123929,6 

11806584,3 

1001000 

 

Апарат Міністерства внутрішніх справ України 

8576251,8 

8552344,0 

6149686,1 

185404,8 

23907,8 

1983885,9 

1872497,0 

760099,5 

78433,6 

111388,9 

10560137,7 

1001050 

0310 

Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку 

7432614,4 

7420148,6 

5411456,0 

133368,3 

12465,8 

1377500,8 

1322500,8 

615547,7 

51540,6 

55000,0 

8810115,2 

1001070 

0380 

Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих операціях 

10668,7 

10588,7 

8339,0 

49,6 

80,0 

20959,8 

4549,7 

 

100,0 

16410,1 

31628,5 

1001190 

1062 

Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1001200 

0810 

Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів 

14978,1 

14978,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

14978,1 

1003000 

 

Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України 

1099707,5 

1087393,1 

683159,5 

33822,1 

12314,4 

143739,1 

131198,4 

58775,1 

4089,7 

12540,7 

1243446,6 

1003020 

0310 

Участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, конвоювання арештованих і засуджених та охорона підсудних під час судових процесів 

840910,7 

828596,3 

506500,4 

28633,1 

12314,4 

42423,0 

34653,0 

2703,0 

1555,0 

7770,0 

883333,7 

1100000 

 

Міністерство палива та енергетики України 

98876,0 

66731,1 

17326,7 

1153,0 

32144,9 

5090203,7 

59281,3 

1022,0 

70,0 

5030922,4 

5189079,7 

1101000 

 

Апарат Міністерства палива та енергетики України 

98876,0 

66731,1 

17326,7 

1153,0 

32144,9 

5090203,7 

59281,3 

1022,0 

70,0 

5030922,4 

5189079,7 

1101090 

0942 

Підготовка фахівців для підприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським національним університетом ядерної енергії та промисловості 

37122,7 

37122,7 

 

 

 

19374,7 

17264,7 

 

 

2110,0 

56497,4 

1200000 

 

Міністерство економіки України 

294892,2 

247451,5 

138969,6 

8660,1 

47440,7 

5774,5 

2478,5 

133,2 

 

3296,0 

300666,7 

1201000 

 

Апарат Міністерства економіки України 

221762,2 

208486,4 

114594,6 

7071,4 

13275,8 

5774,5 

2478,5 

133,2 

 

3296,0 

227536,7 

1201010 

0132 

Керівництво та управління у сфері загальнодержавного планування і прогнозування економіки 

171046,0 

171030,0 

113936,0 

7069,5 

16,0 

 

 

 

 

 

171046,0 

1202000 

 

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики 

72997,4 

38965,1 

24375,0 

1588,7 

34032,3 

 

 

 

 

 

72997,4 

1202030 

0481 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази 

5242,2 

 

 

 

5242,2 

 

 

 

 

 

5242,2 

1300000 

 

Міністерство вугільної промисловості України 

62254,9 

19869,0 

12821,3 

539,7 

42385,9 

1026963,3 

275674,8 

 

500,0 

751288,5 

1089218,2 

1301000 

 

Апарат Міністерства вугільної промисловості України 

62254,9 

19869,0 

12821,3 

539,7 

42385,9 

1026963,3 

275674,8 

 

500,0 

751288,5 

1089218,2 

1301010 

0431 

Загальне керівництво та управління у вугільній промисловості 

19869,0 

19869,0 

12821,3 

539,7 

 

853,5 

853,5 

 

500,0 

 

20722,5 

1301170 

0431 

Погашення простроченої заборгованості за спожиту в минулих періодах електричну енергію державних вугледобувних підприємств, в тому числі підприємств, які готуються до ліквідації, та вугледобувних господарських товариств, 100 відсотків акцій яких належать державі 

 

 

 

 

 

100000,0 

 

 

 

100000,0 

100000,0 

1400000 

 

Міністерство закордонних справ України 

1019595,8 

1019595,8 

73418,0 

44491,4 

 

28174,1 

20442,1 

4280,9 

809,0 

7732,0 

1047769,9 

1401000 

 

Апарат Міністерства закордонних справ України 

1019595,8 

1019595,8 

73418,0 

44491,4 

 

28174,1 

20442,1 

4280,9 

809,0 

7732,0 

1047769,9 

1401010 

0113 

Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин 

69125,4 

69125,4 

43236,4 

5328,1 

 

 

 

 

 

 

69125,4 

1401030 

0113 

Функціонування закордонних дипломатичних установ України 

823961,6 

823961,6 

27125,4 

38204,3 

 

27491,0 

19759,0 

3895,7 

784,0 

7732,0 

851452,6 

1401110 

0113 

Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України 

8000,0 

8000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

8000,0 

1401130 

0113 

Виготовлення службових документів, що засвідчують особу, для виїзду за кордон 

1291,0 

1291,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1291,0 

1401150 

0829 

Заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України 

5000,0 

5000,0 

 

 

 

100,0 

100,0 

 

 

 

5100,0 

1700000 

 

Державний комітет телебачення та радіомовлення України 

563058,9 

557868,9 

244533,2 

22878,6 

5190,0 

90284,5 

81862,1 

33015,4 

3969,1 

8422,4 

653343,4 

1701000 

 

Апарат Державного комітету телебачення та радіомовлення України 

563058,9 

557868,9 

244533,2 

22878,6 

5190,0 

90284,5 

81862,1 

33015,4 

3969,1 

8422,4 

653343,4 

1701080 

0831 

Виробництво телерадіопрограм для державних потреб 

360209,2 

359199,2 

230568,3 

21915,9 

1010,0 

74086,9 

66795,8 

32621,9 

3876,4 

7291,1 

434296,1 

1800000 

 

Міністерство культури і туризму України 

1514775,1 

1502188,1 

261141,7 

18335,9 

12587,0 

122611,9 

110715,4 

25283,6 

1767,2 

11896,5 

1637387,0 

1801000 

 

Апарат Міністерства культури і туризму України 

1367819,0 

1359055,5 

195549,2 

13243,2 

8763,5 

109790,1 

98380,1 

18386,1 

1378,5 

11410,0 

1477609,1 

1801010 

0829 

Загальне керівництво та управління у сфері культури і туризму 

21057,2 

21057,2 

14003,9 

727,8 

 

 

 

 

 

 

21057,2 

1801040 

0922 

Надання загальної та спеціальної музичної освіти у загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах 

45724,8 

45724,8 

28561,4 

2697,3 

 

201,4 

177,7 

27,0 

9,1 

23,7 

45926,2 

1801050 

0941 

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

8564,1 

8564,1 

 

 

 

610,9 

560,9 

 

 

50,0 

9175,0 

1801060 

0942 

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

352605,4 

352605,4 

 

 

 

70120,4 

65047,2 

 

 

5073,2 

422725,8 

1801110 

0821 

Фінансова підтримка національних театрів 

346863,8 

346863,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

346863,8 

1801120 

0822 

Фінансова підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій 

240574,5 

240574,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

240574,5 

1801190 

0825 

Бібліотечна справа 

103638,9 

103638,9 

71272,1 

3251,0 

 

1099,5 

833,9 

138,5 

30,1 

265,6 

104738,4 

1801200 

0826 

Музейна справа та виставкова діяльність 

114208,6 

113408,6 

69092,0 

4913,2 

800,0 

5879,1 

4139,0 

1012,1 

478,3 

1740,1 

120087,7 

1801310 

0825 

Забезпечення розвитку та застосування української мови 

11200,0 

11200,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

11200,0 

1802000 

 

Державна служба з питань національної культурної спадщини 

109441,4 

106601,4 

65592,5 

5092,7 

2840,0 

12032,7 

11596,2 

6897,5 

388,7 

436,5 

121474,1 

1802030 

0827 

Збереження історико-культурної спадщини в заповідниках 

106101,4 

106101,4 

65592,5 

5092,7 

 

12032,7 

11596,2 

6897,5 

388,7 

436,5 

118134,1 

1805000 

 

Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України 

905,0 

500,0 

 

 

405,0 

 

 

 

 

 

905,0 

1805020 

0829 

Заходи щодо запобігання незаконному переміщенню культурних цінностей через державний кордон України та сприяння їх поверненню державам, яким вони належали 

905,0 

500,0 

 

 

405,0 

 

 

 

 

 

905,0 

2100000 

 

Міністерство оборони України 

8671093,0 

8316759,6 

5057924,3 

660142,6 

354333,4 

2664045,9 

1191758,2 

118806,9 

261277,6 

1472287,7 

11335138,9 

2101000 

 

Апарат Міністерства оборони України 

8671093,0 

8316759,6 

5057924,3 

660142,6 

354333,4 

2664045,9 

1191758,2 

118806,9 

261277,6 

1472287,7 

11335138,9 

2101010 

0210 

Керівництво та військове управління Збройними Силами України 

194641,1 

194615,5 

144666,1 

2729,1 

25,6 

30,0 

30,0 

 

 

 

194671,1 

2101020 

0210 

Утримання особового складу Збройних Сил України 

6848707,4 

6848656,0 

4117929,7 

651213,5 

51,4 

413831,4 

413700,4 

30190,0 

234854,9 

131,0 

7262538,8 

2101070 

0210 

Забезпечення Збройних Сил України зв'язком, створення та розвиток командних пунктів та автоматизованих систем управління 

18515,4 

8270,1 

 

 

10245,3 

299206,2 

99316,1 

 

 

199890,1 

317721,6 

2101080 

0260 

Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України 

530957,1 

530957,1 

339131,2 

6200,0 

 

208494,4 

177100,1 

58795,7 

26422,7 

31394,3 

739451,5 

2101140 

0210 

Реформування та розвиток Збройних Сил України 

101108,6 

86759,5 

 

 

14349,1 

397018,1 

397018,1 

 

 

 

498126,7 

2101150 

0210 

Закупівля і модернізація озброєння та військової техніки для Збройних Сил України 

7111,7 

 

 

 

7111,7 

339597,9 

 

 

 

339597,9 

346709,6 

2101160 

0250 

Прикладні дослідження у сфері військової оборони держави 

80936,7 

 

 

 

80936,7 

28212,6 

1817,7 

 

 

26394,9 

109149,3 

2101170 

0210 

Відновлення боєздатності, утримання, експлуатація, ремонт озброєння та військової техніки 

4885,4 

 

 

 

4885,4 

345658,4 

22805,2 

 

 

322853,2 

350543,8 

2101180 

0210 

Будівництво і капітальний ремонт військових об'єктів 

1411,5 

 

 

 

1411,5 

3500,0 

100,0 

 

 

3400,0 

4911,5 

2101190 

1062 

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України 

 

 

 

 

 

399565,1 

 

 

 

399565,1 

399565,1 

2101200 

0210 

Забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння ракет і боєприпасів Збройних Сил України 

31686,6 

6835,2 

 

 

24851,4 

29362,8 

5300,0 

 

 

24062,8 

61049,4 

2101210 

0512 

Утилізація звичайних видів боєприпасів та рідинних компонентів ракетного палива 

20840,0 

 

 

 

20840,0 

92348,6 

 

 

 

92348,6 

113188,6 

2101230 

0210 

Забезпечення участі у міжнародних миротворчих операціях 

297091,0 

109286,1 

64783,0 

 

187804,9 

 

 

 

 

 

297091,0 

2101340 

0210 

Захист важливих державних об'єктів 

1200,0 

 

 

 

1200,0 

22144,1 

1400,5 

 

 

20743,6 

23344,1 

2200000 

 

Міністерство освіти і науки України 

15101259,0 

14638340,1 

1841835,0 

296343,7 

462918,9 

4896519,1 

3894749,8 

104725,4 

26267,0 

1001769,3 

19997778,1 

2201000 

 

Апарат Міністерства освіти і науки України 

14581586,8 

14178727,9 

1841835,0 

296343,7 

402858,9 

4732349,0 

3772620,6 

104725,4 

26267,0 

959728,4 

19313935,8 

2201010 

0990 

Керівництво та управління у сфері освіти і науки 

30986,8 

30986,8 

20177,9 

1972,5 

 

85,3 

85,3 

 

 

 

31072,1 

2201020 

0140 

Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах 

162750,2 

 

 

 

162750,2 

1872,2 

 

 

 

1872,2 

164622,4 

2201040 

0980 

Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ 

122041,8 

 

 

 

122041,8 

79385,0 

 

 

 

79385,0 

201426,8 

2201100 

0922 

Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами 

68045,4 

68045,4 

32514,3 

6315,9 

 

4501,9 

3761,9 

103,5 

518,0 

740,0 

72547,3 

2201110 

0923 

Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації 

35813,6 

35813,6 

18909,2 

6111,5 

 

917,2 

797,2 

243,9 

152,9 

120,0 

36730,8 

2201130 

0930 

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних та інших навчальних закладах 

3719807,4 

3719807,4 

1586917,0 

270057,6 

 

268055,4 

233583,6 

90602,8 

22844,0 

34471,8 

3987862,8 

2201140 

0930 

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації 

69374,8 

69374,8 

45929,4 

2721,2 

 

187,2 

160,2 

35,8 

 

27,0 

69562,0 

2201150 

0941 

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

2156719,6 

2156719,6 

 

 

 

307917,2 

291917,2 

 

 

16000,0 

2464636,8 

2201160 

0942 

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

6768899,2 

6768899,2 

 

 

 

3535112,2 

2901338,8 

 

 

633773,4 

10304011,4 

2201190 

0970 

Інформатизація та комп'ютеризація загальноосвітніх навчальних закладів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2201230 

0970 

Видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів 

12695,3 

12695,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

12695,3 

2201260 

0721 

Амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії 

316,0 

316,0 

219,8 

9,7 

 

 

 

 

 

 

316,0 

2201360 

0990 

Заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2201370 

0942 

Підготовка фахівців Національною юридичною академією імені Ярослава Мудрого 

145207,7 

145207,7 

 

 

 

54798,8 

24748,8 

 

 

30050,0 

200006,5 

2201430 

0942 

Підготовка кадрів Національним технічним університетом "Київський політехнічний інститут" 

546222,8 

546222,8 

 

 

 

105770,0 

87390,0 

 

 

18380,0 

651992,8 

2201440 

0960 

Заходи із залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької діяльності Українським державним центром "Мала академія наук України" 

6240,0 

6000,0 

 

 

240,0 

 

 

 

 

 

6240,0 

2201500 

0942 

Підготовка кадрів Національним авіаційним університетом 

243608,6 

243608,6 

 

 

 

198092,8 

174092,8 

 

 

24000,0 

441701,4 

2201520 

0113 

Фінансова підтримка пропаганди України за кордоном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2201530 

0942 

Підготовка кадрів для гуманітарної сфери Національним університетом "Острозька академія" 

23589,3 

23589,3 

 

 

 

9054,0 

5724,9 

 

 

3329,1 

32643,3 

2201540 

0970 

Придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2201860 

0942 

Добудова до навчального корпусу НТУ "Київський політехнічний інститут" для розміщення Українсько-Японського центру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2206000 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

519012,2 

459612,2 

 

 

59400,0 

159220,1 

122129,2 

 

 

37090,9 

678232,3 

2206050 

0942 

Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 

459476,2 

459476,2 

 

 

 

153684,7 

122129,2 

 

 

31555,5 

613160,9 

2300000 

 

Міністерство охорони здоров'я України 

4889739,3 

4813380,4 

1707134,5 

147203,4 

76358,9 

1245372,5 

1124756,5 

165886,7 

57748,3 

120616,0 

6135111,8 

2301000 

 

Апарат Міністерства охорони здоров'я України 

4796235,7 

4739876,8 

1677689,4 

145191,9 

56358,9 

1245372,5 

1124756,5 

165886,7 

57748,3 

120616,0 

6041608,2 

2301010 

0763 

Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я 

27369,9 

27369,9 

17267,7 

1981,5 

 

4930,8 

4840,8 

1263,5 

392,0 

90,0 

32300,7 

2301110 

0732 

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надасться загальнодержавними закладами охорони здоров'я 

559546,1 

559546,1 

307687,8 

50426,8 

 

20514,4 

19027,0 

5733,8 

950,1 

1487,4 

580060,5 

2301170 

0732 

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України 

242891,4 

242891,4 

115483,2 

14300,9 

 

8141,7 

7632,8 

2661,6 

893,6 

508,9 

251033,1 

2301290 

0763 

Централізована закупівля рентгенологічного, діагностичного та іншого обладнання для закладів охорони здоров'я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2301350 

0763 

Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я 

20400,5 

20400,5 

11254,8 

206,7 

 

1186,1 

1156,5 

543,6 

18,0 

29,6 

21586,6 

2301370 

0763 

Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих 

635648,0 

635648,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

635648,0 

2301400 

0763 

Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 

370820,4 

370820,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

370820,4 

2301820 

0763 

Завершення капітального ремонту корпусу N 3 Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" Міністерства охорони здоров'я України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2301830 

0732 

Завершення реконструкції харчоблоку Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни с. Циблі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2301840 

0942 

Виконання робіт із будівництва та реконструкції об'єктів Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2301850 

0732 

Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт Національного інституту раку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2301880 

0732 

Завершення реконструкції Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2500000 

 

Міністерство праці та соціальної політики України 

3869158,8 

3852890,3 

117937,7 

27520,5 

16268,5 

589213,4 

249922,4 

37571,9 

9246,0 

339291,0 

4458372,2 

2501000 

 

Апарат Міністерства праці та соціальної політики України 

3472219,6 

3455951,1 

114263,9 

27036,5 

16268,5 

417813,4 

172879,8 

10174,2 

2664,9 

244933,6 

3890033,0 

2501010 

0412 

Керівництво та управління у сфері праці та соціальної політики 

109603,4 

109603,4 

71898,2 

6471,7 

 

2432,1 

2432,1 

 

1697,8 

 

112035,5 

2501050 

0941 

Підготовка кадрів для галузі соціального забезпечення та соціального захисту вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

14844,0 

14844,0 

 

 

 

116,3 

116,3 

 

 

 

14960,3 

2501070 

0732 

Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності 

9252,6 

9252,6 

4136,6 

2142,7 

 

43,0 

43,0 

 

11,5 

 

9295,6 

2501080 

0734 

Санаторне лікування ветеранів війни (крім хворих на туберкульоз) 

73285,4 

73285,4 

26578,0 

15882,7 

 

3796,8 

3665,6 

442,1 

774,8 

131,2 

77082,2 

2501170 

1010 

Розробка нових видів протезно-ортопедичних виробів та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах 

11804,4 

11744,6 

 

 

59,8 

 

 

 

 

 

11804,4 

2501380 

0734 

Санаторне лікування ветеранів війни, хворих на туберкульоз 

9583,7 

9583,7 

2856,1 

2256,1 

 

1939,4 

1819,0 

405,5 

171,6 

120,4 

11523,1 

2501550 

0942 

Підготовка кадрів для галузі соціального забезпечення та соціального захисту вищими навчальними закладами III - IV рівнів акредитації 

12806,7 

12806,7 

 

 

 

5247,8 

4697,8 

 

 

550,0 

18054,5 

2501580 

1062 

Придбання (будівництво) житла для інвалідів-сліпих та інвалідів глухих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2505000 

 

Державний комітет України у справах ветеранів 

19732,9 

19732,9 

3673,8 

484,0 

 

 

 

 

 

 

19732,9 

2505010 

1030 

Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів 

5976,5 

5976,5 

3673,8 

484,0 

 

 

 

 

 

 

5976,5 

2507000 

 

Фонд соціального захисту інвалідів 

377206,3 

377206,3 

 

 

 

171400,0 

77042,6 

27397,7 

6581,1 

94357,4 

548606,3 

2507030 

1010 

Забезпечення інвалідів та інвалідів-чорнобильців автомобілями 

 

 

 

 

 

3600,0 

250,0 

 

 

3350,0 

3600,0 

2600000 

 

Міністерство промислової політики України 

99621,4 

57669,7 

19409,9 

2177,4 

41951,7 

43202,6 

13202,6 

 

150,0 

30000,0 

142824,0 

2601000 

 

Апарат Міністерства промислової політики України 

99621,4 

57669,7 

19409,9 

2177,4 

41951,7 

43202,6 

13202,6 

 

150,0 

30000,0 

142824,0 

2601010 

0442 

Загальне керівництво та управління у сфері промислової політики 

28655,8 

28655,8 

18215,3 

2108,0 

 

213,4 

213,4 

 

150,0 

 

28869,2 

2601030 

0484 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері промисловості 

27890,9 

 

 

 

27890,9 

 

 

 

 

 

27890,9 

2601190 

0441 

Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд 

6173,5 

 

 

 

6173,5 

 

 

 

 

 

6173,5 

2700000 

 

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України 

43158,4 

36629,6 

16729,9 

3229,9 

6528,8 

2571,1 

2563,1 

1022,8 

33,6 

8,0 

45729,5 

2701000 

 

Апарат Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 

43158,4 

36629,6 

16729,9 

3229,9 

6528,8 

2571,1 

2563,1 

1022,8 

33,6 

8,0 

45729,5 

2701010 

0610 

Керівництво та управління у сфері житлово-комунального господарства 

31149,8 

31149,8 

16042,5 

3217,2 

 

 

 

 

 

 

31149,8 

2701080 

0640 

Нагородження переможців всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку" за 2009 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2701170 

0511 

Ліквідація наслідків підтоплення територій в містах і селищах України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2710000 

 

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України (загальнодержавні видатки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2711000 

 

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України (загальнодержавні видатки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2711160 

0180 

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Славутича на виконання заходів із запобігання аваріям та техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві міста Славутича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2750000 

 

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України 

126276,6 

119222,9 

77439,3 

3394,9 

7053,7 

8085,0 

7640,5 

3844,0 

994,0 

444,5 

134361,6 

2751000 

 

Апарат Міністерства регіонального розвитку та будівництва України 

126276,6 

119222,9 

77439,3 

3394,9 

7053,7 

8085,0 

7640,5 

3844,0 

994,0 

444,5 

134361,6 

2751010 

0443 

Керівництво та управління у сфері регіонального розвитку та будівництва 

87467,3 

87467,3 

57294,4 

2935,8 

 

 

 

 

 

 

87467,3 

2751090 

0829 

Паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури 

70,0 

 

 

 

70,0 

 

 

 

 

 

70,0 

2751300 

1062 

Забезпечення житлом інвалідів I групи Великої Вітчизняної війни, які довготривалий термін знаходяться у черзі на отримання житла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2751800 

0827 

Проведення протизсувних заходів, інженерного захисту та протиаварійних робіт на території Києво-Печерської Лаври 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2751810 

0827 

Ремонтно-реставраційні роботи об'єктів Свято-Покровського жіночого монастиря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2760000 

 

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України (загальнодержавні видатки) 

2654,3 

2654,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2654,3 

2761000 

 

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України (загальнодержавні видатки) 

2654,3 

2654,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2654,3 

2761150 

0180 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2010 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2009 року 

2654,3 

2654,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2654,3 

2800000 

 

Міністерство аграрної політики України 

3528372,7 

3230374,5 

897290,8 

24688,9 

297998,2 

2226113,7 

1452072,4 

246005,3 

28993,5 

774041,3 

5754486,4 

2801000 

 

Апарат Міністерства аграрної політики України 

2033963,7 

1768640,8 

242525,6 

8717,0 

265322,9 

1522272,4 

856689,4 

59055,4 

8184,1 

665583,0 

3556236,1 

2801100 

0942 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

697558,9 

697558,9 

 

 

 

361884,5 

325884,5 

 

 

36000,0 

1059443,4 

2801300 

0620 

Реформування та розвиток комунального господарства у сільській місцевості 

8600,0 

 

 

 

8600,0 

 

 

 

 

 

8600,0 

2809000 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

425424,0 

401110,3 

2123,4 

164,8 

24313,7 

180347,3 

152970,3 

1157,0 

235,0 

27377,0 

605771,3 

2809030 

0482 

Прикладні розробки Національного університету біоресурсів і природокористування у сфері сільськогосподарських наук 

21267,3 

 

 

 

21267,3 

4266,5 

 

 

 

4266,5 

25533,8 

2809040 

0941 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації Національного університету біоресурсів і природокористування 

84697,0 

84697,0 

 

 

 

22801,0 

19611,3 

 

 

3189,7 

107498,0 

2809050 

0942 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації Національного університету біоресурсів і природокористування 

307109,7 

307109,7 

 

 

 

148601,0 

129930,2 

 

 

18670,8 

455710,7 

2809070 

0482 

Фінансова підтримка Української лабораторії якості і безпеки продукції агропромислового комплексу 

6235,6 

6235,6 

 

 

 

1495,2 

1195,2 

 

 

300,0 

7730,8 

3000000 

 

Державний комітет статистики України 

443169,4 

437089,2 

304510,5 

12025,2 

6080,2 

81910,0 

35501,5 

5442,9 

5434,2 

46408,5 

525079,4 

3001000 

 

Апарат Державного комітету статистики України 

443169,4 

437089,2 

304510,5 

12025,2 

6080,2 

81910,0 

35501,5 

5442,9 

5434,2 

46408,5 

525079,4 

3001010 

0132 

Керівництво та управління у сфері статистики 

428248,8 

428248,8 

304080,5 

12025,2 

 

20798,5 

17873,2 

3746,8 

5434,2 

2925,3 

449047,3 

3001070 

0132 

Створення та розвиток інтегрованої інформаційно-аналітичної системи державної статистики 

369,5 

369,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

369,5 

3100000 

 

Міністерство транспорту та зв'язку України 

1163731,0 

1124186,0 

576672,8 

29304,2 

39545,0 

514432,8 

437934,2 

64016,1 

31706,5 

76498,6 

1678163,8 

3101000 

 

Апарат Міністерства транспорту та зв'язку України 

191623,0 

189294,2 

41250,2 

6365,9 

2328,8 

243829,9 

202549,7 

20642,0 

10711,0 

41280,2 

435452,9 

3101010 

0455 

Загальне керівництво та управління у сфері транспорту та зв'язку 

68581,2 

68581,2 

41250,2 

6365,9 

 

131200,0 

110123,9 

20642,0 

10711,0 

21076,1 

199781,2 

3103000 

 

Державна адміністрація морського і річкового транспорту 

24050,0 

 

 

 

24050,0 

 

 

 

 

 

24050,0 

3103030 

0452 

Підтримка експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів 

24050,0 

 

 

 

24050,0 

 

 

 

 

 

24050,0 

3106000 

 

Державна адміністрація зв'язку 

86476,9 

74604,1 

 

 

11872,8 

47248,5 

43938,5 

 

 

3310,0 

133725,4 

3106800 

0942 

Укріплення та реконструкція будівлі лабораторного корпусу N 1 Одеської національної академії зв'язку ім. Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3108000 

 

Державна авіаційна адміністрація 

7004,6 

7004,6 

3904,9 

176,2 

 

1852,3 

1599,3 

400,0 

340,0 

253,0 

8856,9 

3108070 

0454 

Придбання літаків на умовах фінансового лізингу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3109000 

 

Державний комітет інформатизації України 

4049,7 

2806,3 

1657,4 

145,0 

1243,4 

 

 

 

 

 

4049,7 

3109010 

0460 

Керівництво та управління у сфері інформатизації 

2806,3 

2806,3 

1657,4 

145,0 

 

 

 

 

 

 

2806,3 

3110000 

 

Державна служба автомобільних доріг України 

9995,1 

9995,1 

6362,9 

942,1 

 

7407000,0 

3255810,5 

 

 

4151189,5 

7416995,1 

3111000 

 

Апарат Державної служби автомобільних доріг України 

9995,1 

9995,1 

6362,9 

942,1 

 

7407000,0 

3255810,5 

 

 

4151189,5 

7416995,1 

3111020 

0456 

Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування 

 

 

 

 

 

1017189,5 

9300,0 

 

 

1007889,5 

1017189,5 

3200000 

 

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

3447665,4 

3235178,2 

1870015,2 

67991,1 

212487,2 

470610,1 

391270,0 

163606,8 

27587,5 

79340,1 

3918275,5 

3201000 

 

Апарат Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій тау справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

3264511,0 

3064621,0 

1753893,1 

64666,6 

199890,0 

435539,6 

360894,8 

151799,4 

25288,9 

74644,8 

3700050,6 

3201010 

0320 

Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій та соціального захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

62319,5 

62319,5 

44178,5 

1105,3 

 

1285,3 

1285,3 

672,2 

124,3 

 

63604,8 

3201280 

0320 

Забезпечення діяльності сил цивільного захисту 

2204190,1 

2202730,1 

1558996,2 

55714,6 

1460,0 

314729,7 

297258,7 

136862,2 

19791,2 

17471,0 

2518919,8 

3201350 

0512 

Знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни в районі міст Севастополя та Керчі 

11000,0 

11000,0 

324,4 

 

 

 

 

 

 

 

11000,0 

3201450 

1062 

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3201470 

0433 

Реалізація комплексної програми розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

1441,8 

681,8 

 

 

760,0 

 

 

 

 

 

1441,8 

3400000 

 

Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту 

1374761,3 

1369308,1 

104324,9 

3674,5 

5453,2 

70596,0 

65177,5 

55,0 

22,6 

5418,5 

1445357,3 

3401000 

 

Апарат Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту 

1250079,3 

1244626,1 

89045,7 

3618,3 

5453,2 

70596,0 

65177,5 

55,0 

22,6 

5418,5 

1320675,3 

3401010 

1040 

Керівництво та управління у сфері молодіжної та сімейної політики, фізичної культури і спорту 

22823,2 

22823,2 

13660,2 

1473,3 

 

 

 

 

 

 

22823,2 

3401030 

0941 

Підготовка кадрів для сфери спорту вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

21486,4 

21486,4 

 

 

 

1582,0 

1082,2 

 

 

499,8 

23068,4 

3401040 

0942 

Підготовка кадрів для сфери спорту вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

121290,7 

121290,7 

 

 

 

37190,0 

32756,8 

 

 

4433,2 

158480,7 

3401220 

0810 

Організаційне та фінансове забезпечення спорту вищих досягнень 

150269,2 

150269,2 

68682,1 

1222,0 

 

 

 

 

 

 

150269,2 

3401830 

0960 

Реконструкція та капітальний ремонт об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек" та Українського дитячого центру "Молода гвардія" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3404000 

 

Національний комітет спорту інвалідів України 

117998,3 

117998,3 

15279,2 

56,2 

 

 

 

 

 

 

117998,3 

3404020 

0810 

Фізкультурно-спортивна реабілітація та спорт інвалідів 

78740,6 

78740,6 

15279,2 

56,2 

 

 

 

 

 

 

78740,6 

3410000 

 

Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту (загальнодержавні видатки) 

275086,2 

275086,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

275086,2 

3411000 

 

Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту (загальнодержавні видатки) 

275086,2 

275086,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

275086,2 

3411070 

0180 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на завершення ремонтних робіт в закладах, що надають соціальні послуги дітям та молоді, створення яких було розпочато в 2007 році 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3500000 

 

Міністерство фінансів України 

22097047,1 

22042355,4 

4801230,5 

236406,1 

54691,7 

765821,6 

642753,3 

4830,2 

3551,5 

123068,3 

22862868,7 

3501000 

 

Апарат Міністерства фінансів України 

15958243,6 

15925842,1 

815410,0 

51609,9 

32401,5 

83349,3 

63254,6 

4416,4 

1171,2 

20094,7 

16041592,9 

3501010 

0112 

Керівництво та управління у сфері фінансів 

1260452,3 

1260353,9 

809709,4 

50807,7 

98,4 

5878,8 

4805,8 

73,7 

817,1 

1073,0 

1266331,1 

3501020 

0112 

Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи фінансових і фіскальних органів 

22113,2 

22113,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

22113,2 

3501040 

0941 

Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

9090,5 

9090,5 

 

 

 

3072,2 

2872,2 

 

 

200,0 

12162,7 

3501050 

0942 

Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

93438,9 

93438,9 

 

 

 

27850,0 

27160,2 

 

 

689,8 

121288,9 

3501100 

0490 

Забезпечення державних виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні 

2210,6 

2210,6 

1244,2 

119,2 

 

 

 

 

 

 

2210,6 

3502000 

 

Фонд державного майна України 

153405,2 

152954,4 

85802,2 

7816,8 

450,8 

2525,6 

2430,6 

 

71,2 

95,0 

155930,8 

3502010 

0411 

Керівництво та управління у сфері державного майна 

145141,3 

145099,2 

85802,2 

7816,8 

42,1 

400,6 

305,6 

 

71,2 

95,0 

145541,9 

3505000 

 

Головне контрольно-ревізійне управління України 

509221,9 

509221,9 

319800,9 

9668,6 

 

179,0 

179,0 

 

 

 

509400,9 

3505010 

0112 

Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів 

482830,2 

482830,2 

319800,9 

9668,6 

 

179,0 

179,0 

 

 

 

483009,2 

3506000 

 

Державна митна служба України 

1463125,4 

1457265,1 

936394,9 

41156,1 

5860,3 

13284,9 

11805,3 

 

570,9 

1479,6 

1476410,3 

3506020 

0112 

Розбудова та модернізація об'єктів митної системи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3507000 

 

Державна податкова адміністрація України 

3997182,4 

3981203,3 

2643822,5 

126154,7 

15979,1 

666482,8 

565083,8 

413,8 

1738,2 

101399,0 

4663665,2 

3507010 

0112 

Керівництво та управління у сфері контролю за дотриманням та виконанням податкового законодавства 

3852731,0 

3852731,0 

2640968,3 

125906,3 

 

515234,8 

513544,0 

 

1577,7 

1690,8 

4367965,8 

3507020 

0150 

Прикладні розробки у сфері оподаткування, фінансового права та діяльності податкової служби 

15830,1 

 

 

 

15830,1 

123,2 

 

 

 

123,2 

15953,3 

3507040 

0942 

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національним університетом державної податкової служби 

112191,1 

112042,1 

 

 

149,0 

54314,8 

43314,8 

 

 

11000,0 

166505,9 

3510000 

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 

136832139,9 

132402876,7 

 

 

2929263,2 

30452315,7 

8411423,9 

 

 

572850,5 

167284455,6 

3511000 

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 

76868343,8 

72439080,6 

 

 

2929263,2 

25645258,8 

3604367,0 

 

 

572850,5 

102513602,6 

3511060 

0180 

Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 

211227,0 

211227,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

211227,0 

3511090 

0133 

Державні капітальні видатки 

2375883,1 

 

 

 

2375883,1 

 

 

 

 

 

2375883,1 

3511380 

0133 

Стабілізаційний фонд 

 

 

 

 

 

21468041,3 

 

 

 

 

21468041,3 

3513000 

 

Пенсійний фонд України 

59963796,1 

59963796,1 

 

 

 

4807056,9 

4807056,9 

 

 

 

64770853,0 

3513050 

1020 

Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій 

26595703,8 

26595703,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

26595703,8 

3600000 

 

Міністерство юстиції України 

1001078,7 

987991,6 

625930,3 

22168,0 

13087,1 

224040,5 

199173,3 

64692,7 

33034,0 

24867,2 

1225119,2 

3601000 

 

Апарат Міністерства юстиції України 

1001078,7 

987991,6 

625930,3 

22168,0 

13087,1 

224040,5 

199173,3 

64692,7 

33034,0 

24867,2 

1225119,2 

3601010 

0380 

Керівництво та управління у сфері юстиції 

879221,4 

873651,4 

604647,4 

21781,2 

5570,0 

194296,2 

172287,9 

48590,0 

31952,1 

22008,3 

1073517,6 

3601070 

0330 

Проведення судової експертизи 

26213,7 

26213,7 

18710,8 

342,2 

 

29526,5 

26682,6 

16027,7 

1074,9 

2843,9 

55740,2 

5030000 

 

Державний комітет України з питань науково-технічного та інноваційного розвитку 

1102,9 

1102,9 

602,0 

213,0 

 

 

 

 

 

 

1102,9 

5031000 

 

Апарат Державного комітету України з питань науково-технічного та інноваційного розвитку 

1102,9 

1102,9 

602,0 

213,0 

 

 

 

 

 

 

1102,9 

5031010 

0111 

Керівництво та управління у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності 

1102,9 

1102,9 

602,0 

213,0 

 

 

 

 

 

 

1102,9 

5120000 

 

Державний комітет України з державного матеріального резерву 

54622,9 

54472,9 

36163,2 

4563,0 

150,0 

506737,7 

185039,4 

9554,4 

7149,2 

321698,3 

561360,6 

5121000 

 

Апарат Державного комітету з державного матеріального резерву 

54622,9 

54472,9 

36163,2 

4563,0 

150,0 

506737,7 

185039,4 

9554,4 

7149,2 

321698,3 

561360,6 

5121020 

0220 

Обслуговування державного матеріального резерву організаціями Державного комітету України з державного матеріального резерву 

44330,3 

44180,3 

29214,5 

4277,0 

150,0 

35737,7 

30789,4 

9554,4 

7149,2 

4948,3 

80068,0 

5320000 

 

Державний комітет України у справах національностей та релігій 

31403,0 

31140,7 

12396,4 

1301,5 

262,3 

 

 

 

 

 

31403,0 

5321000 

 

Апарат Державного комітету України у справах національностей та релігій 

31403,0 

31140,7 

12396,4 

1301,5 

262,3 

 

 

 

 

 

31403,0 

5321010 

0380 

Керівництво та управління у сфері національностей та релігій 

15140,4 

15140,4 

10428,0 

613,1 

 

 

 

 

 

 

15140,4 

5321040 

1070 

Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України 

3551,5 

3289,2 

 

 

262,3 

 

 

 

 

 

3551,5 

5340000 

 

Адміністрація Державної прикордонної служби України 

1825545,2 

1753359,1 

1118666,6 

67401,2 

72186,1 

36672,7 

17092,6 

441,7 

3468,4 

19580,1 

1862217,9 

5341000 

 

Апарат Адміністрації Державної прикордонної служби України 

1795679,6 

1726243,5 

1099154,2 

67401,2 

69436,1 

36672,7 

17092,6 

441,7 

3468,4 

19580,1 

1832352,3 

5341070 

1062 

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України 

 

 

 

 

 

5030,0 

 

 

 

5030,0 

5030,0 

5341800 

0310 

Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів Державної прикордонної служби України 

 

 

 

 

 

550,0 

 

 

 

550,0 

550,0 

5490000 

 

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 

139754,4 

136424,4 

91726,7 

4113,0 

3330,0 

2133,3 

 

 

 

2133,3 

141887,7 

5491000 

 

Апарат Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 

139754,4 

136424,4 

91726,7 

4113,0 

3330,0 

2133,3 

 

 

 

2133,3 

141887,7 

5491010 

0412 

Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 

136360,1 

136347,1 

91726,7 

4113,0 

13,0 

 

 

 

 

 

136360,1 

5500000 

 

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 

22461,8 

22461,8 

14016,0 

1061,5 

 

 

 

 

 

 

22461,8 

5501000 

 

Апарат Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

22461,8 

22461,8 

14016,0 

1061,5 

 

 

 

 

 

 

22461,8 

5501010 

0112 

Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг 

22461,8 

22461,8 

14016,0 

1061,5 

 

 

 

 

 

 

22461,8 

5530000 

 

Державний комітет фінансового моніторингу 

39731,3 

39731,3 

23776,3 

2665,8 

 

366,3 

366,3 

177,3 

74,5 

 

40097,6 

5531000 

 

Апарат Державного комітету фінансового моніторингу 

39731,3 

39731,3 

23776,3 

2665,8 

 

366,3 

366,3 

177,3 

74,5 

 

40097,6 

5531010 

0112 

Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу 

38240,0 

38240,0 

22875,3 

2460,7 

 

 

 

 

 

 

38240,0 

5560000 

 

Національна комісія з питань регулювання зв'язку 

18766,3 

18688,3 

12562,1 

344,8 

78,0 

 

 

 

 

 

18766,3 

5561000 

 

Національна комісія з питань регулювання зв'язку 

18766,3 

18688,3 

12562,1 

344,8 

78,0 

 

 

 

 

 

18766,3 

5561010 

0460 

Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку 

18766,3 

18688,3 

12562,1 

344,8 

78,0 

 

 

 

 

 

18766,3 

5960000 

 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 

380810,6 

317992,3 

194135,7 

8652,8 

62818,3 

6637,1 

1829,1 

475,8 

698,0 

4808,0 

387447,7 

5961000 

 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 

380810,6 

317992,3 

194135,7 

8652,8 

62818,3 

6637,1 

1829,1 

475,8 

698,0 

4808,0 

387447,7 

5961010 

0260 

Розвідувальна діяльність у сфері оборони 

380810,6 

317992,3 

194135,7 

8652,8 

62818,3 

6637,1 

1829,1 

475,8 

698,0 

4808,0 

387447,7 

5980000 

 

Вища рада юстиції 

15354,0 

15354,0 

10114,5 

187,9 

 

 

 

 

 

 

15354,0 

5981000 

 

Апарат Вищої ради юстиції 

15354,0 

15354,0 

10114,5 

187,9 

 

 

 

 

 

 

15354,0 

5981010 

0330 

Формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю 

15354,0 

15354,0 

10114,5 

187,9 

 

 

 

 

 

 

15354,0 

5990000 

 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

21335,1 

19469,3 

13423,4 

283,1 

1865,8 

 

 

 

 

 

21335,1 

5991000 

 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

21335,1 

19469,3 

13423,4 

283,1 

1865,8 

 

 

 

 

 

21335,1 

5991010 

0111 

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини 

21335,1 

19469,3 

13423,4 

283,1 

1865,8 

 

 

 

 

 

21335,1 

6070000 

 

Державний департамент України з питань виконання покарань 

2292158,1 

2288079,1 

1163144,6 

199258,8 

4079,0 

137746,4 

128976,4 

32700,0 

18730,0 

8770,0 

2429904,5 

6071000 

 

Апарат Державного департаменту України з питань виконання покарань 

2292158,1 

2288079,1 

1163144,6 

199258,8 

4079,0 

137746,4 

128976,4 

32700,0 

18730,0 

8770,0 

2429904,5 

6071010 

0340 

Керівництво та управління у сфері виконання кримінальних покарань 

144803,5 

144803,5 

103512,0 

2500,0 

 

450,0 

450,0 

200,0 

80,0 

 

145253,5 

6071020 

0340 

Утримання засуджених та осіб, взятих під варту, в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах кримінально-виконавчої служби 

699409,6 

699409,6 

 

175990,0 

 

74756,4 

68256,4 

 

15000,0 

6500,0 

774166,0 

6071030 

0340 

Виконання покарань та утримання персоналу установ і органів кримінально-виконавчої служби 

1445026,8 

1440947,8 

1059632,6 

19460,0 

4079,0 

62540,0 

60270,0 

32500,0 

3650,0 

2270,0 

1507566,8 

6071080 

1062 

Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6071090 

0930 

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних закладах соціальної адаптації при установах виконання покарань 

2918,2 

2918,2 

 

1308,8 

 

 

 

 

 

 

2918,2 

6110000 

 

Державний комітет архівів України 

44589,7 

42552,5 

28013,3 

965,1 

2037,2 

681,9 

673,4 

190,1 

95,6 

8,5 

45271,6 

6111000 

 

Апарат Державного комітету архівів України 

44589,7 

42552,5 

28013,3 

965,1 

2037,2 

681,9 

673,4 

190,1 

95,6 

8,5 

45271,6 

6111010 

0133 

Керівництво та управління у сфері архівної справи 

3864,8 

3864,8 

2721,5 

 

 

 

 

 

 

 

3864,8 

6111030 

0133 

Архівна справа 

38687,7 

38687,7 

25291,8 

965,1 

 

673,4 

673,4 

190,1 

95,6 

 

39361,1 

6111810 

0133 

Реконструкція комплексу споруд центральних державних архівних установ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6120000 

 

Головне управління державної служби України 

76922,5 

73316,3 

15982,8 

1404,4 

3606,2 

682,8 

632,8 

 

225,0 

50,0 

77605,3 

6121000 

 

Апарат Головного управління державної служби України 

66436,2 

66436,2 

12596,2 

1261,7 

 

682,8 

632,8 

 

225,0 

50,0 

67119,0 

6121010 

0131 

Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби 

20802,0 

20802,0 

12596,2 

1261,7 

 

682,8 

632,8 

 

225,0 

50,0 

21484,8 

6122000 

 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

10486,3 

6880,1 

3386,6 

142,7 

3606,2 

 

 

 

 

 

10486,3 

6122030 

0150 

Забезпечення інституційного розвитку державної служби 

4969,8 

4969,8 

2448,6 

55,4 

 

 

 

 

 

 

4969,8 

6122050 

0990 

Організація підготовки та виконання тренінгових програм і заходів з розвитку вищого корпусу державної служби 

1910,3 

1910,3 

938,0 

87,3 

 

 

 

 

 

 

1910,3 

6130000 

 

Український інститут національної пам'яті 

19236,2 

19236,2 

5077,0 

633,7 

 

 

 

 

 

 

19236,2 

6131000 

 

Український інститут національної пам'яті 

19236,2 

19236,2 

5077,0 

633,7 

 

 

 

 

 

 

19236,2 

6131010 

0829 

Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам'яті 

5017,7 

5017,7 

2596,0 

85,6 

 

 

 

 

 

 

5017,7 

6131040 

0827 

Функціонування національних історико-меморіальних заповідників 

2707,6 

2707,6 

1642,6 

32,6 

 

 

 

 

 

 

2707,6 

6131050 

0826 

Функціонування національних меморіальних музеїв 

2276,6 

2276,6 

838,4 

515,5 

 

 

 

 

 

 

2276,6 

6131060 

0829 

Пошук і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій 

2994,3 

2994,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2994,3 

6150000 

 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України 

43199,4 

43099,4 

27518,4 

2853,1 

100,0 

 

 

 

 

 

43199,4 

6151000 

 

Апарат Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України 

43199,4 

43099,4 

27518,4 

2853,1 

100,0 

 

 

 

 

 

43199,4 

6151010 

0411 

Керівництво та управління у сфері фондового ринку 

43055,8 

43055,8 

27518,4 

2853,1 

 

 

 

 

 

 

43055,8 

6240000 

 

Державне агентство України з інвестицій та інновацій 

24612,0 

24612,0 

14355,4 

3641,7 

 

 

 

 

 

 

24612,0 

6241000 

 

Апарат Державного агентства України з інвестицій та інновацій 

24612,0 

24612,0 

14355,4 

3641,7 

 

 

 

 

 

 

24612,0 

6241010 

0111 

Керівництво та управління у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності 

10426,2 

10426,2 

5555,2 

2188,2 

 

 

 

 

 

 

10426,2 

6360000 

 

Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів 

26041,0 

24602,9 

17125,5 

739,7 

1438,1 

645762,7 

12176,0 

182,7 

1113,2 

633586,7 

671803,7 

6361000 

 

Апарат Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів 

26041,0 

24602,9 

17125,5 

739,7 

1438,1 

645762,7 

12176,0 

182,7 

1113,2 

633586,7 

671803,7 

6361010 

0434 

Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів 

24699,5 

24602,9 

17125,5 

739,7 

96,6 

15362,7 

12176,0 

182,7 

1113,2 

3186,7 

40062,2 

6370000 

 

Національна комісія регулювання електроенергетики України 

26577,8 

26573,7 

17854,6 

591,0 

4,1 

110,9 

 

 

 

110,9 

26688,7 

6371000 

 

Апарат Національної комісії регулювання електроенергетики України 

26577,8 

26573,7 

17854,6 

591,0 

4,1 

110,9 

 

 

 

110,9 

26688,7 

6371010 

0433 

Керівництво та управління у сфері регулювання електроенергетики 

26577,8 

26573,7 

17854,6 

591,0 

4,1 

 

 

 

 

 

26577,8 

6380000 

 

Національне космічне агентство України 

213015,6 

131115,4 

84804,8 

14686,1 

81900,2 

3365,0 

2365,0 

860,0 

120,0 

1000,0 

216380,6 

6381000 

 

Апарат Національного космічного агентства України 

213015,6 

131115,4 

84804,8 

14686,1 

81900,2 

3365,0 

2365,0 

860,0 

120,0 

1000,0 

216380,6 

6381010 

0473 

Керівництво та управління у сфері космічної діяльності 

11979,6 

11979,6 

8347,6 

314,1 

 

50,0 

50,0 

 

 

 

12029,6 

6381030 

0960 

Надання позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді України 

3704,5 

3704,5 

2104,6 

672,0 

 

209,3 

199,3 

10,0 

42,0 

10,0 

3913,8 

6381050 

0473 

Управління та випробування космічних засобів 

116188,5 

115431,3 

74352,6 

13700,0 

757,2 

2555,7 

2115,7 

850,0 

78,0 

440,0 

118744,2 

6440000 

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 

21913,1 

21743,1 

15339,7 

340,4 

170,0 

0,6 

0,6 

 

 

 

21913,7 

6441000 

 

Апарат Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 

21913,1 

21743,1 

15339,7 

340,4 

170,0 

0,6 

0,6 

 

 

 

21913,7 

6441010 

0831 

Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення 

21743,1 

21743,1 

15339,7 

340,4 

 

0,6 

0,6 

 

 

 

21743,7 

6500000 

 

Рада національної безпеки і оборони України 

58867,8 

39130,8 

25302,8 

 

19737,0 

2090,6 

 

 

 

2090,6 

60958,4 

6501000 

 

Апарат Ради національної безпеки і оборони України 

58867,8 

39130,8 

25302,8 

 

19737,0 

2090,6 

 

 

 

2090,6 

60958,4 

6501010 

0350 

Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони 

38725,5 

38722,7 

25121,0 

 

2,8 

 

 

 

 

 

38725,5 

6510000 

 

Рахункова палата 

62291,6 

62291,6 

40037,8 

4053,6 

 

 

 

 

 

 

62291,6 

6511000 

 

Апарат Рахункової палати 

62291,6 

62291,6 

40037,8 

4053,6 

 

 

 

 

 

 

62291,6 

6511010 

0112 

Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету 

62182,9 

62182,9 

40037,8 

4053,6 

 

 

 

 

 

 

62182,9 

6520000 

 

Служба безпеки України 

2322016,8 

2292613,1 

1583958,8 

47076,0 

29403,7 

82932,8 

67946,2 

15187,2 

13215,3 

14986,6 

2404949,6 

6521000 

 

Центральне управління Служби безпеки України 

2313496,0 

2284242,3 

1577694,2 

47076,0 

29253,7 

82932,8 

67946,2 

15187,2 

132153 

14986,6 

2396428,8 

6521010 

0350 

Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та функціонування органів системи Служби безпеки України 

2094223,9 

2068908,3 

1444149,1 

38779,0 

25315,6 

19154,7 

14794,5 

579,5 

2912,4 

4360,2 

2113378,6 

6521100 

1062 

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України 

 

 

 

 

 

1000,0 

 

 

 

1000,0 

1000,0 

6540000 

 

Національна академія наук України 

2062569,0 

193814,0 

87258,2 

8101,8 

1868755,0 

424052,7 

8394,1 

763,0 

487,7 

415658,6 

2486621,7 

6541000 

 

Національна академія наук України 

2062569,0 

193814,0 

87258,2 

8101,8 

1868755,0 

424052,7 

8394,1 

763,0 

487,7 

415658,6 

2486621,7 

6541030 

0140 

Фундаментальні дослідження наукових установ Національної академії наук України 

1394587,4 

 

 

 

1394587,4 

296259,3 

 

 

 

296259,3 

1690846,7 

6541050 

0487 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку галузей економіки, технічне забезпечення Національної академії наук України 

438537,8 

 

 

 

438537,8 

117158,8 

 

 

 

117158,8 

555696,6 

6541100 

0731 

Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України 

27368,8 

27368,8 

14457,5 

2229,3 

 

566,3 

548,7 

310,0 

30,7 

17,6 

27935,1 

6541130 

0150 

Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури Національної академії наук України 

45471,3 

45293,9 

13031,5 

2880,0 

177,4 

400,0 

350,0 

104,0 

87,0 

50,0 

45871,3 

6541830 

1062 

Будівництво житлового будинку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6541860 

0850 

Реконструкція та будівництво об'єктів на території Національного дендрологічного парку "Софіївка" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6550000 

 

Національна академія педагогічних наук України 

119163,3 

34704,6 

17221,9 

2025,6 

84458,7 

14250,0 

9717,0 

5075,7 

1146,7 

4533,0 

133413,3 

6551000 

 

Національна академія педагогічних наук України 

119163,3 

34704,6 

17221,9 

2025,6 

84458,7 

14250,0 

9717,0 

5075,7 

1146,7 

4533,0 

133413,3 

6551020 

0980 

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України 

12018,9 

12018,9 

3997,7 

296,6 

 

587,0 

587,0 

95,0 

141,2 

 

12605,9 

6551030 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері педагогічних наук 

53539,3 

 

 

 

53539,3 

2018,5 

 

 

 

2018,5 

55557,8 

6551050 

0980 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів Національної академії педагогічних наук України 

30666,4 

 

 

 

30666,4 

1846,5 

 

 

 

1846,5 

32512,9 

6551070 

0930 

Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів і фахівців автосервісу навчально-науковим центром професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України 

9347,9 

9347,9 

4451,3 

1033,6 

 

934,1 

863,1 

276,7 

256,3 

71,0 

10282,0 

6551100 

0826 

Збереження та популяризація історії педагогічної науки та практики 

980,4 

980,4 

405,0 

69,3 

 

 

 

 

 

 

980,4 

6560000 

 

Національна академія медичних наук України 

975106,6 

793681,9 

320369,0 

45335,4 

181424,7 

47935,3 

19181,1 

2575,9 

5049,5 

28754,2 

1023041,9 

6561000 

 

Національна академія медичних наук України 

975106,6 

793681,9 

320369,0 

45335,4 

181424,7 

47935,3 

19181,1 

2575,9 

5049,5 

28754,2 

1023041,9 

6561060 

0732 

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ Національної академії медичних наук України 

769952,1 

769952,1 

313131,0 

44717,8 

 

20149,0 

19028,9 

2539,9 

5043,8 

1120,1 

790101,1 

6561090 

0750 

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України 

8095,6 

8095,6 

2783,4 

101,0 

 

9,0 

9,0 

 

 

 

8104,6 

6561820 

0732 

Будівництво лабораторно-поліклінічного корпусу з відділенням реабілітації Інституту отоларингології ім. професора О. С. Коломійченка Національної академії медичних наук України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6561860 

0732 

Реконструкція споруд, в тому числі дитячого кардіологічного центру, та придбання обладнання Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В. К. Гусака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6561880 

0732 

Розробка проектно-кошторисної документації для будівництва лікувально-реабілітаційного корпусу, капітальний ремонт споруд та придбання медичного обладнання Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова Національної академії медичних наук України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6561890 

0732 

Реконструкція та капітальний ремонт споруд Інституту урології Національної академії медичних наук України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6570000 

 

Національна академія мистецтв України 

17734,7 

10559,0 

3531,5 

403,3 

7175,7 

 

 

 

 

 

17734,7 

6571000 

 

Національна академія мистецтв України 

17734,7 

10559,0 

3531,5 

403,3 

7175,7 

 

 

 

 

 

17734,7 

6571020 

0840 

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України 

10559,0 

10559,0 

3531,5 

403,3 

 

 

 

 

 

 

10559,0 

6571030 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері мистецтвознавства 

7175,7 

 

 

 

7175,7 

 

 

 

 

 

7175,7 

6580000 

 

Національна академія правових наук України 

27393,5 

10834,3 

3239,6 

291,1 

16559,2 

2963,4 

627,0 

62,0 

103,4 

2336,4 

30356,9 

6581000 

 

Національна академія правових наук України 

27393,5 

10834,3 

3239,6 

291,1 

16559,2 

2963,4 

627,0 

62,0 

103,4 

2336,4 

30356,9 

6581020 

0370 

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України 

10434,3 

10434,3 

3239,6 

291,1 

 

810,0 

627,0 

62,0 

103,4 

183,0 

11244,3 

6581030 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері законодавства і права 

14674,8 

 

 

 

14674,8 

1928,4 

 

 

 

1928,4 

16603,2 

6590000 

 

Національна академія аграрних наук 

440810,7 

29677,2 

13689,3 

1016,1 

411133,5 

131813,4 

2968,2 

535,0 

706,0 

128845,2 

572624,1 

6591000 

 

Національна академія аграрних наук 

440810,7 

29677,2 

13689,3 

1016,1 

411133,5 

131813,4 

2968,2 

535,0 

706,0 

128845,2 

572624,1 

6591030 

0140 

Фундаментальні дослідження з природничих і технічних наук у сфері агропромислового комплексу 

225627,0 

 

 

 

225627,0 

30190,8 

 

 

 

30190,8 

255817,8 

6591060 

0482 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ та підготовки наукових кадрів Національної академії аграрних наук 

173407,1 

 

 

 

173407,1 

98268,0 

 

 

 

98268,0 

271675,1 

6591110 

0482 

Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури Національної академії аграрних наук 

1770,5 

1770,5 

1087,0 

180,7 

 

1974,6 

1763,6 

315,0 

653,5 

211,0 

3745,1 

6600000 

 

Управління державної охорони України 

229668,8 

224985,8 

158008,8 

3450,5 

4683,0 

 

 

 

 

 

229668,8 

6601000 

 

Управління державної охорони України 

229668,8 

224985,8 

158008,8 

3450,5 

4683,0 

 

 

 

 

 

229668,8 

6601020 

0350 

Державна охорона органів державної влади та посадових осіб 

229668,8 

224985,8 

158008,8 

3450,5 

4683,0 

 

 

 

 

 

229668,8 

6601030 

1062 

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Управління державної охорони України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6620000 

 

Служба зовнішньої розвідки України 

384675,4 

326007,0 

218418,5 

8275,9 

58668,4 

3756,0 

1710,0 

 

 

2046,0 

388431,4 

6621000 

 

Служба зовнішньої розвідки України 

384675,4 

326007,0 

218418,5 

8275,9 

58668,4 

3756,0 

1710,0 

 

 

2046,0 

388431,4 

6621010 

0350 

Розвідувальна діяльність у сфері безпеки держави та спеціальний захист державних представництв за кордоном 

366995,9 

308327,5 

207060,6 

7902,1 

58668,4 

3756,0 

1710,0 

 

 

2046,0 

370751,9 

6640000 

 

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України 

402762,5 

362398,7 

243109,0 

14244,9 

40363,8 

7010,9 

4324,3 

206,7 

1355,9 

2686,6 

409773,4 

6641000 

 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 

402762,5 

362398,7 

243109,0 

14244,9 

40363,8 

7010,9 

4324,3 

206,7 

1355,9 

2686,6 

409773,4 

6641010 

0380 

Забезпечення функціонування державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації України 

333645,5 

326779,2 

222705,0 

14244,9 

6866,3 

6910,9 

4261,7 

206,7 

1355,9 

2649,2 

340556,4 

6641050 

0942 

Підготовка та перепідготовка кадрів Держспецзв'язку вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації 

33629,5 

33569,5 

20404,0 

 

60,0 

100,0 

62,6 

 

 

37,4 

33729,5 

6650000 

 

Національне агентство України з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу 

4244,7 

4244,7 

2107,0 

 

 

 

 

 

 

 

4244,7 

6651000 

 

Національне агентство України з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу 

4244,7 

4244,7 

2107,0 

 

 

 

 

 

 

 

4244,7 

6651020 

0810 

Організаційне забезпечення підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу 

4244,7 

4244,7 

2107,0 

 

 

 

 

 

 

 

4244,7 

6730000 

 

Центральна виборча комісія 

967982,1 

967982,1 

22830,7 

1058,1 

 

 

 

 

 

 

967982,1 

6731000 

 

Апарат Центральної виборчої комісії 

967982,1 

967982,1 

22830,7 

1058,1 

 

 

 

 

 

 

967982,1 

6731010 

0160 

Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів 

34941,5 

34941,5 

22830,7 

1058,1 

 

 

 

 

 

 

34941,5 

6731040 

0160 

Проведення виборів Президента України 

918600,0 

918600,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

918600,0 

6731050 

0160 

Функціонування Державного реєстру виборців 

14440,6 

14440,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

14440,6 

6740000 

 

Центральна виборча комісія (загальнодержавні видатки) 

1040500,0 

1040500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040500,0 

6741000 

 

Центральна виборча комісія (загальнодержавні видатки) 

1040500,0 

1040500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040500,0 

6741020 

0180 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 

1040500,0 

1040500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040500,0 

6800000 

 

Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" 

 

 

 

 

 

98000,0 

 

 

 

98000,0 

98000,0 

6801000 

 

Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" 

 

 

 

 

 

98000,0 

 

 

 

98000,0 

98000,0 

6801020 

0421 

Збільшення статутного фонду НАК "Украгролізинг" для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу 

 

 

 

 

 

98000,0 

 

 

 

98000,0 

98000,0 

7710000 

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

51754,9 

51754,9 

33678,6 

3092,5 

 

271,4 

271,4 

 

237,0 

 

52026,3 

7711000 

 

Апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим 

51754,9 

51754,9 

33678,6 

3092,5 

 

271,4 

271,4 

 

237,0 

 

52026,3 

7711010 

0111 

Здійснення виконавчої влади в Автономній Республіці Крим 

51754,9 

51754,9 

33678,6 

3092,5 

 

271,4 

271,4 

 

237,0 

 

52026,3 

7720000 

 

Вінницька обласна державна адміністрація 

109378,1 

109378,1 

72629,4 

4321,8 

 

3726,3 

3214,1 

1292,0 

325,3 

512,2 

113104,4 

7721000 

 

Апарат Вінницької обласної державної адміністрації 

109378,1 

109378,1 

72629,4 

4321,8 

 

3726,3 

3214,1 

1292,0 

325,3 

512,2 

113104,4 

7721010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області 

109378,1 

109378,1 

72629,4 

4321,8 

 

3726,3 

3214,1 

1292,0 

325,3 

512,2 

113104,4 

7730000 

 

Волинська обласна державна адміністрація 

69517,3 

69517,3 

44071,8 

5074,3 

 

1727,6 

1659,6 

729,9 

273,4 

68,0 

71244,9 

7711000 

 

Апарат Волинської обласної державної адміністрації 

69517,3 

69517,3 

44071,8 

5074,3 

 

1727,6 

1659,6 

729,9 

273,4 

68,0 

71244,9 

7731010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Волинській області 

69517,3 

69517,3 

44071,8 

5074,3 

 

1727,6 

1659,6 

729,9 

273,4 

68,0 

71244,9 

7740000 

 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

99710,9 

99710,9 

63884,7 

5200,7 

 

4161,1 

3895,6 

1252,8 

1095,3 

265,5 

103872,0 

7741000 

 

Апарат Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

99710,9 

99710,9 

63884,7 

5200,7 

 

4161,1 

3895,6 

1252,8 

1095,3 

265,5 

103872,0 

7741010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області 

99710,9 

99710,9 

63884,7 

5200,7 

 

4161,1 

3895,6 

1252,8 

1095,3 

265,5 

103872,0 

7750000 

 

Донецька обласна державна адміністрація 

89859,4 

89859,4 

56003,9 

6060,0 

 

4377,3 

4147,3 

1824,3 

200,6 

230,0 

94236,7 

7751000 

 

Апарат Донецької обласної державної адміністрації 

89859,4 

89859,4 

56003,9 

6060,0 

 

4377,3 

4147,3 

1824,3 

200,6 

230,0 

94236,7 

7751010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Донецькій області 

89859,4 

89859,4 

56003,9 

6060,0 

 

4377,3 

4147,3 

1824,3 

200,6 

230,0 

94236,7 

7760000 

 

Житомирська обласна державна адміністрація 

93529,8 

93529,8 

60285,1 

6048,3 

 

1095,6 

945,6 

87,0 

227,0 

150,0 

94625,4 

7761000 

 

Апарат Житомирської обласної державної адміністрації 

93529,8 

93529,8 

60285,1 

6048,3 

 

1095,6 

945,6 

87,0 

227,0 

150,0 

94625,4 

7761010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Житомирській області 

93529,8 

93529,8 

60285,1 

6048,3 

 

1095,6 

945,6 

87,0 

227,0 

150,0 

94625,4 

7770000 

 

Закарпатська обласна державна адміністрація 

69835,8 

69835,8 

44435,4 

5080,8 

 

1553,2 

1441,2 

860,8 

78,0 

112,0 

71389,0 

7771000 

 

Апарат Закарпатської обласної державної адміністрації 

69835,8 

69835,8 

44435,4 

5080,8 

 

1553,2 

1441,2 

860,8 

78,0 

112,0 

71389,0 

7771010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області 

69835,8 

69835,8 

44435,4 

5080,8 

 

1553,2 

1441,2 

860,8 

78,0 

112,0 

71389,0 

7780000 

 

Запорізька обласна державна адміністрація 

81173,8 

81173,8 

51872,4 

5807,8 

 

2468,7 

2387,5 

1360,7 

255,2 

81,2 

83642,5 

7781000 

 

Апарат Запорізької обласної державної адміністрації 

81173,8 

81173,8 

51872,4 

5807,8 

 

2468,7 

2387,5 

1360,7 

255,2 

81,2 

83642,5 

7781010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області 

81173,8 

81173,8 

51872,4 

5807,8 

 

2468,7 

2387,5 

1360,7 

255,2 

81,2 

83642,5 

7790000 

 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

73759,7 

73759,7 

47996,7 

3564,0 

 

2999,5 

2739,4 

1088,5 

674,9 

260,1 

76759,2 

7791000 

 

Апарат Івано-Франківської обласної державної адміністрації 

73759,7 

73759,7 

47996,7 

3564,0 

 

2999,5 

2739,4 

1088,5 

674,9 

260,1 

76759,2 

7791010 

0111 

Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області 

73759,7 

73759,7 

47996,7 

3564,0 

 

2999,5 

2739,4 

1088,5 

674,9 

260,1 

76759,2 

7800000 

 

Київська обласна державна адміністрація 

109193,8 

109193,8 

68775,7 

10035,5 

 

3431,5 

3151,5 

1613,7 

263,6 

280,0 

112625,3 

7801000 

 

Апарат Київської обласної державної адміністрації 

109193,8 

109193,8 

68775,7 

10035,5 

 

3431,5 

3151,5 

1613,7 

263,6 

280,0 

112625,3 

7801010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Київській області 

109193,8 

109193,8 

68775,7 

10035,5 

 

3431,5 

3151,5 

1613,7 

263,6 

280,0 

112625,3 

7810000 

 

Кіровоградська обласна державна адміністрація 

80888,0 

80888,0 

51440,6 

5499,4 

 

1765,2 

1661,2 

821,8 

85,8 

104,0 

82653,2 

7811000 

 

Апарат Кіровоградської обласної державної адміністрації 

80888,0 

80888,0 

51440,6 

5499,4 

 

1765,2 

1661,2 

821,8 

85,8 

104,0 

82653,2 

7811010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області 

80888,0 

80888,0 

51440,6 

5499,4 

 

1765,2 

1661,2 

821,8 

85,8 

104,0 

82653,2 

7820000 

 

Луганська обласна державна адміністрація 

80205,4 

80205,4 

51335,3 

4855,0 

 

2263,4 

2156,9 

996,7 

133,8 

106,5 

82468,8 

7821000 

 

Апарат Луганської обласної державної адміністрації 

80205,4 

80205,4 

51335,3 

4855,0 

 

2263,4 

2156,9 

996,7 

133,8 

106,5 

82468,8 

7821010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Луганській області 

80205,4 

80205,4 

51335,3 

4855,0 

 

2263,4 

2156,9 

996,7 

133,8 

106,5 

82468,8 

7830000 

 

Львівська обласна державна адміністрація 

92900,0 

92900,0 

61063,0 

3235,9 

 

3398,7 

3158,7 

1754,4 

206,4 

240,0 

96298,7 

7831000 

 

Апарат Львівської обласної державної адміністрації 

92900,0 

92900,0 

61063,0 

3235,9 

 

3398,7 

3158,7 

1754,4 

206,4 

240,0 

96298,7 

7831010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Львівській області 

92900,0 

92900,0 

61063,0 

3235,9 

 

3398,7 

3158,7 

1754,4 

206,4 

240,0 

96298,7 

7840000 

 

Миколаївська обласна державна адміністрація 

72976,5 

72976,5 

47827,4 

3614,1 

 

2653,2 

2442,7 

1373,6 

135,2 

210,5 

75629,7 

7841000 

 

Апарат Миколаївської обласної державної адміністрації 

72976,5 

72976,5 

47827,4 

3614,1 

 

2653,2 

2442,7 

1373,6 

135,2 

210,5 

75629,7 

7841010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області 

72976,5 

72976,5 

47827,4 

3614,1 

 

2653,2 

2442,7 

1373,6 

135,2 

210,5 

75629,7 

7850000 

 

Одеська обласна державна адміністрація 

108975,1 

108975,1 

69434,7 

6615,6 

 

5557,5 

5032,1 

2966,0 

297,7 

525,4 

114532,6 

7851000 

 

Апарат Одеської обласної державної адміністрації 

108975,1 

108975,1 

69434,7 

6615,6 

 

5557,5 

5032,1 

2966,0 

297,7 

525,4 

114532,6 

7851010 

0111 

Здійснення виконавчої влади в Одеській області 

108975,1 

108975,1 

69434,7 

6615,6 

 

5557,5 

5032,1 

2966,0 

297,7 

525,4 

114532,6 

7860000 

 

Полтавська обласна державна адміністрація 

88063,2 

88063,2 

58050,3 

3654,3 

 

3739,7 

3384,7 

1680,7 

317,3 

355,0 

91802,9 

7861000 

 

Апарат Полтавської обласної державної адміністрації 

88063,2 

88063,2 

58050,3 

3654,3 

 

3739,7 

3384,7 

1680,7 

317,3 

355,0 

91802,9 

7861010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Полтавській області 

88063,2 

88063,2 

58050,3 

3654,3 

 

3739,7 

3384,7 

1680,7 

317,3 

355,0 

91802,9 

7870000 

 

Рівненська обласна державна адміністрація 

70388,6 

70388,6 

44943,3 

5009,6 

 

3011,9 

2320,7 

1325,0 

127,5 

691,2 

73400,5 

7871000 

 

Апарат Рівненської обласної державної адміністрації 

70388,6 

70388,6 

44943,3 

5009,6 

 

3011,9 

2320,7 

1325,0 

127,5 

691,2 

73400,5 

7871010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Рівненській області 

70388,6 

70388,6 

44943,3 

5009,6 

 

3011,9 

2320,7 

1325,0 

127,5 

691,2 

73400,5 

7880000 

 

Сумська обласна державна адміністрація 

74960,8 

74960,8 

49397,0 

3011,5 

 

1995,5 

1976,0 

891,0 

202,7 

19,5 

76956,3 

7881000 

 

Апарат Сумської обласної державної адміністрації 

74960,8 

74960,8 

49397,0 

3011,5 

 

1995,5 

1976,0 

891,0 

202,7 

19,5 

76956,3 

7881010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Сумській області 

74960,8 

74960,8 

49397,0 

3011,5 

 

1995,5 

1976,0 

891,0 

202,7 

19,5 

76956,3 

7890000 

 

Тернопільська обласна державна адміністрація 

74380,4 

74380,4 

48910,4 

3305,7 

 

2589,1 

2388,1 

1278,5 

112,0 

201,0 

76969,5 

7891000 

 

Апарат Тернопільської обласної державної адміністрації 

74380,4 

74380,4 

48910,4 

3305,7 

 

2589,1 

2388,1 

1278,5 

112,0 

201,0 

76969,5 

7891010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області 

74380,4 

74380,4 

48910,4 

3305,7 

 

2589,1 

2388,1 

1278,5 

112,0 

201,0 

76969,5 

7900000 

 

Харківська обласна державна адміністрація 

116952,3 

116952,3 

72632,7 

11837,0 

 

4649,6 

2059,6 

770,0 

156,8 

2590,0 

121601,9 

7901000 

 

Апарат Харківської обласної державної адміністрації 

116952,3 

116952,3 

72632,7 

11837,0 

 

4649,6 

2059,6 

770,0 

156,8 

2590,0 

121601,9 

7901010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Харківській області 

116952,3 

116952,3 

72632,7 

11837,0 

 

4649,6 

2059,6 

770,0 

156,8 

2590,0 

121601,9 

7910000 

 

Херсонська обласна державна адміністрація 

68763,4 

68763,4 

44891,3 

3227,8 

 

3275,5 

2922,1 

1457,9 

362,0 

353,4 

72038,9 

7911000 

 

Апарат Херсонської обласної державної адміністрації 

68763,4 

68763,4 

44891,3 

3227,8 

 

3275,5 

2922,1 

1457,9 

362,0 

353,4 

72038,9 

7911010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Херсонській області 

68763,4 

68763,4 

44891,3 

3227,8 

 

3275,5 

2922,1 

1457,9 

362,0 

353,4 

72038,9 

7920000 

 

Хмельницька обласна державна адміністрація 

83120,5 

83120,5 

53713,9 

4869,5 

 

1214,7 

944,7 

 

281,1 

270,0 

84335,2 

7921000 

 

Апарат Хмельницької обласної державної адміністрації 

83120,5 

83120,5 

53713,9 

4869,5 

 

1214,7 

944,7 

 

281,1 

270,0 

84335,2 

7921010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області 

83120,5 

83120,5 

53713,9 

4869,5 

 

1214,7 

944,7 

 

281,1 

270,0 

84335,2 

7930000 

 

Черкаська обласна державна адміністрація 

77219,0 

77219,0 

50364,3 

3523,5 

 

5360,8 

4851,8 

2825,4 

260,5 

509,0 

82579,8 

7931000 

 

Апарат Черкаської обласної державної адміністрації 

77219,0 

77219,0 

50364,3 

3523,5 

 

5360,8 

4851,8 

2825,4 

260,5 

509,0 

82579,8 

7931010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Черкаській області 

77219,0 

77219,0 

50364,3 

3523,5 

 

5360,8 

4851,8 

2825,4 

260,5 

509,0 

82579,8 

7940000 

 

Чернівецька обласна державна адміністрація 

49577,5 

49577,5 

32198,7 

2468,1 

 

3436,6 

3123,5 

1880,5 

96,5 

313,1 

53014,1 

7941000 

 

Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації 

49577,5 

49577,5 

32198,7 

2468,1 

 

3436,6 

3123,5 

1880,5 

96,5 

313,1 

53014,1 

7941010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області 

49577,5 

49577,5 

32198,7 

2468,1 

 

3436,6 

3123,5 

1880,5 

96,5 

313,1 

53014,1 

7950000 

 

Чернігівська обласна державна адміністрація 

81703,7 

81703,7 

53216,2 

4233,3 

 

2835,9 

2551,9 

1207,7 

182,0 

284,0 

84539,6 

7951000 

 

Апарат Чернігівської обласної державної адміністрації 

81703,7 

81703,7 

53216,2 

4233,3 

 

2835,9 

2551,9 

1207,7 

182,0 

284,0 

84539,6 

7951010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області 

81703,7 

81703,7 

53216,2 

4233,3 

 

2835,9 

2551,9 

1207,7 

182,0 

284,0 

84539,6 

7970000 

 

Севастопольська міська державна адміністрація 

30844,9 

30844,9 

19400,0 

2299,6 

 

9187,1 

8782,1 

5778,7 

160,0 

405,0 

40032,0 

7971000 

 

Апарат Севастопольської міської державної адміністрації 

30844,9 

30844,9 

19400,0 

2299,6 

 

9187,1 

8782,1 

5778,7 

160,0 

405,0 

40032,0 

7971010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у місті Севастополі 

30844,9 

30844,9 

19400,0 

2299,6 

 

9187,1 

8782,1 

5778,7 

160,0 

405,0 

40032,0 

8680000 

 

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва 

32631,7 

32631,7 

16717,7 

568,0 

 

594,6 

594,6 

 

428,1 

 

33226,3 

8681000 

 

Апарат Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва 

32631,7 

32631,7 

16717,7 

568,0 

 

594,6 

594,6 

 

428,1 

 

33226,3 

8681010 

0411 

Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та підприємництва 

31931,7 

31931,7 

16717,7 

568,0 

 

594,6 

594,6 

 

428,1 

 

32526,3 

 

Зміни до додатка N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" "Показники міжбюджетних взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами на 2010 рік"

(тис. грн.)

Код бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці 

Додаткова дотація з державного бюджету на: 

Субвенції з державного бюджету 

Субвенція загального фонду на: 

вирівнювання фінансової забезпеченості 

проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 

завершення ремонтних робіт в закладах, що надають соціальні послуги дітям та молоді, створення яких було розпочато у 2007 році 

виконання заходів із запобігання аваріям та техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві міста Славутича 

фінансування у 2010 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2009 року 

04204000000 

м. Жовті Води 

 

 

 

 

 

09203000000 

м. Калуш 

 

 

 

 

 

10209000000 

м. Славутич 

 

 

 

 

 

01210000000 

м. Феодосія 

 

 

 

 

 

01312000000 

Сімферопольський р-н 

 

 

 

 

 

01100000000 

Бюджет Автономної Республіки Крим 

7868,8 

 

 

 

237,0 

02100000000 

Обласний бюджет Вінницької області 

6722,7 

 

 

 

154,0 

03100000000 

Обласний бюджет Волинської області 

4500,6 

 

 

 

143,3 

04100000000 

Обласний бюджет Дніпропетровської області 

12163,0 

 

 

 

164,6 

05100000000 

Обласний бюджет Донецької області 

15513,9 

 

 

 

172,5 

06100000000 

Обласний бюджет Житомирської області 

5456,4 

 

 

 

52,6 

07100000000 

Обласний бюджет Закарпатської області 

5432,1 

 

 

 

84,1 

08100000000 

Обласний бюджет Запорізької області 

6830,9 

 

 

 

82,2 

09100000000 

Обласний бюджет Івано-Франківської області 

5753,5 

 

 

 

274,4 

10100000000 

Обласний бюджет Київської області 

6918,2 

 

 

 

53,6 

11100000000 

Обласний бюджет Кіровоградської області 

4209,3 

 

 

 

62,5 

12100000000 

Обласний бюджет Луганської області 

7964,2 

 

 

 

 

13100000000 

Обласний бюджет Львівської області 

10401,2 

 

 

 

70,2 

14100000000 

Обласний бюджет Миколаївської області 

4740,0 

 

 

 

341,5 

15100000000 

Обласний бюджет Одеської області 

8944,3 

 

 

 

63,2 

16100000000 

Обласний бюджет Полтавської області 

5994,1 

 

 

 

164,4 

17100000000 

Обласний бюджет Рівненської області 

4942,9 

 

 

 

146,2 

18100000000 

Обласний бюджет Сумської області 

4520,0 

 

 

 

129,8 

19100000000 

Обласний бюджет Тернопільської області 

4475,5 

 

 

 

10,6 

20100000000 

Обласний бюджет Харківської області 

10085,4 

 

 

 

31,9 

21100000000 

Обласний бюджет Херсонської області 

4438,4 

 

 

 

31,9 

22100000000 

Обласний бюджет Хмельницької області 

5685,8 

 

 

 

15,9 

23100000000 

Обласний бюджет Черкаської області 

5325,6 

 

 

 

31,9 

24100000000 

Обласний бюджет Чернівецької області 

3729,1 

 

 

 

115,8 

25100000000 

Обласний бюджет Чернігівської області 

4511,1 

 

 

 

 

26000000000 

Міський бюджет міста Києва 

 

 

 

 

20,2 

27000000000 

Міський бюджет міста Севастополя 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО 

167127,0 

1040500,0 

 

 

2654,3 

____________

Опрос