Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины

ВР Украины
Закон от 06.07.2010 № 2435-VI
редакция действует с 19.10.2019

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законом України
 від 9 вересня 2010 року N 2522-VI
,
Кодексом України з процедур банкрутства
 від 18 жовтня 2018 року N 2597-VIII
,
Законом України
 від 12 вересня 2019 року N 79-IX

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., NN 47 - 52, ст. 349):

1) у частині першій статті 71 слова "чи державної нотаріальної контори" виключити;

2) у статті 292 слова "шляхом здійснення нотаріального виконавчого напису" і "Для цього нотаріальній конторі" замінити відповідно словами "на підставі виконавчого напису нотаріуса" і "Для вчинення виконавчого напису нотаріусу".

2. Частину другу статті 89 Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21 - 22, ст. 135) після слів "нотаріальної контори" доповнити словами "або приватного нотаріуса".

3. У частині третій статті 197 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

у першому реченні слова "нотаріальної контори, яка повідомляє" замінити словами "нотаріальної контори або приватного нотаріуса, які повідомляють";

друге речення після слів "нотаріальної контори" доповнити словами "або приватного нотаріуса".

4. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356):

1) в абзаці другому частини третьої статті 245 слова "а також довіреність робітника, службовця, члена їхніх сімей" замінити словами "також довіреність працівника, члена його сім'ї";

2) у назві та абзаці першому частини першої статті 537, частині п'ятій статті 853, частині першій статті 874 після слів "депозит нотаріуса" доповнити словами "нотаріальної контори";

3) у назві і тексті статті 1251 слово "службовою" виключити;

4) у частині четвертій статті 1252 слова "а також заповіт робітника, службовця, члена їхніх сімей" замінити словами "також заповіт працівника, члена його сім'ї";

5) у частині першій статті 1269, частині другій статті 1272 та частині першій статті 1273 слова "до нотаріальної контори" замінити словом "нотаріусу".

5. Перше речення частини третьої статті 23 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1998 р., N 18, ст. 89; 1999 р., N 26, ст. 213; 2003 р., N 30, ст. 247; 2004 р., N 23, ст. 320; 2005 р., N 16, ст. 263) після слова "військовослужбовці" доповнити словом "нотаріуси", а слова "державного нотаріату" виключити.

6. У Законі України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст. 642; 1998 р., N 2, ст. 3; 2004 р., N 11, ст. 140):

1) частину третю статті 5 після слів "нотаріальної контори" доповнити словами "приватного нотаріуса";

2) частину другу статті 13 викласти в такій редакції:

"У випадках, коли предметом застави є нерухоме майно, космічні об'єкти, транспортні засоби, що підлягають державній реєстрації, договір застави повинен бути нотаріально посвідчений на підставі відповідних правовстановлюючих документів. Нотаріальне посвідчення договору застави нерухомого майна, транспортних засобів провадиться за місцезнаходженням (місцем реєстрації) цього майна або за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін договору, договору застави космічних об'єктів - за місцем реєстрації цих об'єктів".

7. Пункт 7 розділу І втратив чинність

8. Пункт 8 розділу І втратив чинність з 21.10.2019 р.

9. У частині четвертій статті 17 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142) слова "нотаріальну контору" замінити словом "нотаріуса".

10. В абзаці третьому частини п'ятої статті 21 Закону України "Про кредитні спілки" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 101) слова "державним нотаріальним конторам" замінити словом "нотаріусам".

11. У Законі України "Про іпотеку" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 38, ст. 313; 2006 р., N 13, ст. 110):

1) у частині п'ятій статті 47 слова "свідоцтво про придбання нерухомого майна" замінити словами "свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів";

2) друге речення частини першої статті 49 доповнити словами "а нотаріус на підставі такого акта видає свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів, якщо прилюдні торги не відбулися".

12. Пункт 12 розділу І втратив чинність

13. Абзац перший частини першої статті 62 Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 50 - 51, ст. 384) після слова "військовослужбовці" доповнити словом "нотаріуси".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
6 липня 2010 року
N 2435-VI
 

  

Опрос