Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины

ВР Украины
Закон от 27.04.2010 № 2157-VI
действует с 08.05.2010

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України

Додатково див. постанову
Вищого адміністративного суду України
від 11 січня 2011 року

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 14 - 15, ст. 133), такі зміни:

1) частину третю статті 6 викласти у такій редакції:

"3. За процедурним рішенням Верховної Ради, прийнятим не менш як третиною голосів народних депутатів від її конституційного складу, Верховна Рада може офіційно запросити або вимагати присутності на її пленарному засіданні будь-якої посадової чи службової особи, крім Президента України та суддів";

2) доповнити статтю 59 частиною п'ятою такого змісту:

"5. Позафракційні народні депутати можуть об'єднуватися у депутатську групу позафракційних народних депутатів (далі - депутатська група позафракційних).

Оголошення про створення депутатської групи позафракційних робить на пленарному засіданні головуючий або координатор депутатської групи позафракційних.

За депутатською групою позафракційних, кількісний склад якої становить п'ятнадцять і більше осіб, визнаються права на участь у засіданнях Погоджувальної ради з правом ухвального голосу, подання пропозицій щодо кількісного та персонального складу тимчасової спеціальної комісії, тимчасової слідчої комісії або спеціальної тимчасової слідчої комісії, виступ одного представника на пленарному засіданні з кожного питання порядку денного пленарного засідання Верховної Ради";

3) статтю 68 викласти у такій редакції:

"Стаття 68. Парламентська опозиція

1. Суб'єктами опозиційної діяльності у Верховній Раді може бути депутатська фракція (їх об'єднання) за умови додержання вимог, визначених цією статтею.

2. Депутатська фракція, яка не є учасником коаліції, може прийняти рішення про опозиційність до політичного курсу коаліції та/або сформованого нею Кабінету Міністрів України. Повідомлення про опозиційність депутатської фракції оголошується на пленарному засіданні Верховної Ради головою або уповноваженим представником відповідної фракції.

3. Депутатські фракції, що прийняли рішення про опозиційність, можуть утворити опозиційне об'єднання депутатських фракцій. Таке рішення ухвалюється депутатськими фракціями і оформляється відповідною заявою, яка підписується головами зазначених депутатських фракцій. Опозиційне об'єднання депутатських фракцій вважається утвореним з моменту оголошення про це його уповноваженим представником на пленарному засіданні Верховної Ради.

4. Опозиційна депутатська фракція може бути у складі лише одного опозиційного об'єднання. У разі входження опозиційної депутатської фракції до складу опозиційного об'єднання депутатських фракцій, виходу з його складу або припинення опозиційної діяльності таким об'єднанням депутатська фракція втрачає статус суб'єкта опозиційної діяльності.

5. Опозиційна діяльність депутатської фракції чи опозиційного об'єднання депутатських фракцій припиняється за їх рішенням з моменту оголошення про це на пленарному засіданні Верховної Ради головою або уповноваженим представником відповідно опозиційної депутатської фракції чи опозиційного об'єднання депутатських фракцій.

6. Опозиційна діяльність опозиційного об'єднання депутатських фракцій припиняється також у разі, якщо одна або декілька депутатських фракцій, що входять до складу цього опозиційного об'єднання депутатських фракцій, заявили про вихід з опозиційного об'єднання депутатських фракцій, якщо при цьому у складі опозиційного об'єднання депутатських фракцій залишилася одна депутатська фракція";

4) статтю 70 викласти у такій редакцій:

"Стаття 70. Права парламентської опозиції на пленарному засіданні Верховної Ради

1. Суб'єкт (суб'єкти) опозиційної діяльності на пленарному засіданні Верховної Ради має (мають) гарантоване право на виступ свого представника тривалістю до трьох хвилин при розгляді таких питань:

1) про засади внутрішньої і зовнішньої політики України;

2) про програму діяльності Кабінету Міністрів України;

3) про стан виконання Державного бюджету України;

4) про відповідальність Кабінету Міністрів України;

5) про загальнодержавну програму економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля.

2. Права, визначені частиною першою цієї статті, реалізуються на підставі письмової заяви, поданої головуючому на пленарному засіданні головою або уповноваженим представником відповідного суб'єкта опозиційної діяльності";

5) частину восьму статті 75 виключити;

6) у статті 79:

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Рішення про обрання Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України приймаються відкритим поіменним голосуванням більшістю народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради і оформляються відповідними постановами";

у частині четвертій слова "чи одночасно з Головою Верховної Ради України" виключити;

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. Перший заступник і заступник Голови Верховної Ради України можуть бути в будь-який час відкликані з посад за рішенням Верховної Ради в порядку, передбаченому частинами першою, другою, третьою, четвертою, шостою статті 76, частинами першою, третьою, п'ятою статті 77 цього Регламенту";

7) частину четверту статті 81 викласти у такій редакції:

"4. Квоти розподілу посад голів комітетів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів визначаються пропорційно від кількісного складу депутатських фракцій до фактичної чисельності народних депутатів у порядку, встановленому Верховною Радою. При цьому суб'єкту парламентської опозиції надається першочергове право вибору посад:

1) голів у комітетах, до предметів відання яких віднесені питання бюджету, організації і діяльності Верховної Ради та її органів, свободи слова та інформації, прав національних меншин і міжнаціональних відносин, свободи совісті, соціальної політики, охорони здоров'я, науки та освіти, судочинства, судоустрою, законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з організованою злочинністю та корупцією, діяльності державних монополій, національних акціонерних компаній, управління державними корпоративними правами;

2) перших заступників голів у комітетах, посади голів у яких відповідно до принципу пропорційного представництва депутатських фракцій у комітетах належать до квоти коаліції.

За наявності декількох суб'єктів парламентської опозиції розподіл керівних посад у відповідних комітетах визначається на основі укладеної між такими суб'єктами парламентської опозиції угоди, а за її відсутності - шляхом жеребкування, що проводиться Лічильною комісією у встановленому нею порядку".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
27 квітня 2010 року
N 2157-VI
 

  

Опрос