Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение об освобождении от уплаты пошлины, налогов и выдачи специальных разрешений за провоз нормативных документов, эталонов, средств измерений и стандартных образцов, которые провозятся с целью поверки и метрологической аттестации от 10 февраля 1995 года

ВР Украины
Закон от 10.03.2010 № 1955-VI
действует с 10.04.2010

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Угоди про звільнення від сплати мита, податків і видачі спеціальних дозволів за провезення нормативних документів, еталонів, засобів вимірювань і стандартних зразків, що провозяться з метою повірки та метрологічної атестації від 10 лютого 1995 року

Верховна Рада України постановляє:

Протокол про внесення змін до Угоди про звільнення від сплати мита, податків і видачі спеціальних дозволів за провезення нормативних документів, еталонів, засобів вимірювань і стандартних зразків, що провозяться з метою повірки та метрологічної атестації від 10 лютого 1995 року, підписаний 22 листопада 2007 року в м. Ашгабаті, ратифікувати (додається).

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
10 березня 2010 року
N 1955-VI 

  

 

ПРОТОКОЛ
про внесення змін до Угоди про звільнення від сплати мита, податків і видачі спеціальних дозволів за провезення нормативних документів, еталонів, засобів вимірювань і стандартних зразків, що провозяться з метою повірки та метрологічної атестації
від 10 лютого 1995 року

Офіційний переклад.

Уряди держав - учасниць Угоди про звільнення від сплати мита, податків і видачі спеціальних дозволів за провезення нормативних документів, еталонів, засобів вимірювань і стандартних зразків, що провозяться з метою повірки та метрологічної атестації від 10 лютого 1995 року (далі - Угода)

домовилися про таке:

1. Унести до Угоди такі зміни:

1.1. Назву Угоди після слів "з метою повірки" доповнити словами "калібрування, звірення", далі за текстом.

1.2. Абзац третій преамбули після слів "з виробництва, повірки" доповнити словами "калібрування, звірення", далі за текстом.

1.3. Статтю 2 після слів "з метою повірки" доповнити словами "калібрування, звірення", далі за текстом.

1.4. Статтю 5 викласти в такій редакції: "Ця Угода відкрита для приєднання до неї інших держав - учасниць Угоди про проведення погодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації від 13 березня 1992 року шляхом передачі депозитарієві - Виконавчому комітетові Співдружності Незалежних Держав документів про таке приєднання".

1.5. Доповнити Угоду статтею 7 такого змісту: "За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни, що оформляються відповідним протоколом, який є невід'ємною частиною цієї Угоди", відповідно змінивши нумерацію наступних статей.

2. Спори та розбіжності стосовно тлумачення або застосування цього Протоколу вирішуються шляхом проведення переговорів і консультацій, якщо Сторони не домовляться про інше.

3. Цей Протокол набирає чинності з дати здачі на зберігання депозитарієві третього письмового повідомлення про виконання державами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

Учинено в місті Ашхабад 22 листопада 2007 року в одному оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який надішле кожній державі, яка підписала цей Протокол, його засвідчену копію.

 

За Уряд
Азербайджанської Республіки
 

За Уряд
Республіки Молдова
 

(Підпис) 

(Підпис із застереженням) 

За Уряд
Республіки Білорусь
 

За Уряд
Російської Федерації
 

(Підпис) 

(Підпис) 

За Уряд
Республіки Вірменія
 

За Уряд
Республіки Таджикистан
 

(Підпис) 

(Підпис) 

За Уряд
Грузії
 

За Уряд
Туркменістану
 

- 

- 

За Уряд
Республіки Казахстан
 

За Уряд
Республіки Узбекистан
 

(Підпис) 

(Підпис) 

За Уряд
Киргизької Республіки
 

За Уряд
України
 

(Підпис) 

(Підпис) 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Республіки Молдова до Протоколу про внесення змін до Угоди про звільнення від сплати мита, податків і видачі спеціальних дозволів за провезення нормативних документів, еталонів, засобів вимірювань і стандартних зразків, що провозяться з метою повірки та метрологічної атестації
від 10 лютого 1995 року

22 листопада 2007 року, м. Ашхабад 

"Республіка Молдова під час застосування положень цього Протоколу керуватиметься вимогами національного законодавства та взятими нею міжнародними зобов'язаннями в цій галузі".

 

Прем'єр-міністр 

(Підпис) 

Василе Тарлев 

Опрос