Идет загрузка документа (72 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Общегосударственной программы борьбы с онкологическими заболеваниями на период до 2016 года

ВР Украины
Закон от 23.12.2009 № 1794-VI
действует с 11.01.2010

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Загальнодержавну програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року, що додається. 

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
23 грудня 2009 року
N 1794-VI
 

 

 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року

Загальна частина

Однією з найнебезпечніших медико-біологічних і соціально-економічних проблем є злоякісні новоутворення, які щороку виявляють більш як у 180 тис. осіб. Щороку помирає від раку майже 90 тис. осіб, з них 35 відсотків - працездатного віку. Через запізнілу діагностику онкологічних захворювань залишається значною кількість хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу (38 - 40 відсотків). У розвинених країнах такий показник не перевищує 30 відсотків.

На сьогодні в Україні проживає понад 860 тис. осіб, які перенесли онкологічне захворювання. Рівень захворюваності та смертності від раку постійно підвищується через несприятливу екологічну ситуацію.

Мета Програми

Метою цієї Програми є підвищення ефективності здійснення загальнодержавних заходів з профілактики злоякісних новоутворень, підвищення якості профілактики онкологічних захворювань, доступності медичної допомоги для онкологічно хворих, підвищення показника одужання, зниження рівня смертності онкологічно хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу, і смертності від злоякісних новоутворень деяких локалізацій (рак молочної залози, шийки матки, передміхурової залози).

Шляхи та способи розв'язання проблеми

Оптимальним варіантом розв'язання проблеми є відновлення онкологічних профілактичних оглядів населення та диспансерного спостереження за хворими з передпухлинною патологією в амбулаторно-поліклінічних закладах, забезпечення відповідної взаємодії лікувально-профілактичних закладів та впровадження системного підходу і сучасних принципів організації діагностики, лікування та реабілітації хворих на злоякісні новоутворення, доведення рівня морфологічної та молекулярно-генетичної діагностики новоутворень до європейських стандартів, а також оснащення закладів охорони здоров'я необхідним обладнанням для проведення наукових досліджень у галузі онкології на принципах доказової медицини.

Для розв'язання проблеми необхідно:

удосконалити законодавчу базу з метою підвищення рівня відповідальності роботодавців за створення безпечних умов праці на підприємствах, в установах та організаціях і здійснення заходів щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища канцерогенними речовинами, а також удосконалити систему охорони здоров'я з метою формування груп підвищеного ризику для забезпечення оздоровлення, диспансерного спостереження та лікування хворих з онко- та передпухлинною патологією;

привести нормативно-правові акти України у відповідність з міжнародними стандартами, визначеними Всесвітньою організацією охорони здоров'я, щодо проведення клінічних досліджень нових вітчизняних та імпортних хіміопрепаратів і препаратів супроводу;

здійснити інтеграцію онкологічної практики в Україні до практики спільноти онкологів світу, у тому числі з урахуванням міжнародних принципів протиракової боротьби, що визначені у Паризькій хартії боротьби з раком;

забезпечити проведення постійного моніторингу стану забруднення навколишнього природного середовища канцерогенними речовинами та їх впливу на рівень онкологічної захворюваності, щорічного моніторингу рівня захворюваності населення на злоякісні новоутворення залежно від рівня забруднення навколишнього природного середовища канцерогенними речовинами;

забезпечити залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та громадських організацій до більш широкого інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування онкологічних захворювань; запровадити випуск програм з профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань на загальнонаціональних та регіональних каналах телебачення і радіомовлення та тематичних публікацій у періодичних друкованих виданнях;

удосконалити порядок ліцензування господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю "онкологія" та механізми державної акредитації закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу онкологічним хворим;

ввести в установленому порядку до переліку лікарських спеціальностей спеціальності лікар-цитолог, лікар-хіміотерапевт і клінічний онколог; підготувати відповідні освітні програми та базу спеціалізації;

вирішити питання про створення на державному рівні фахової комісії з питань стандартизації методів діагностики та лікування злоякісних новоутворень;

удосконалити стандарти діагностики і лікування онкологічних хворих та порядок організації надання онкологічної допомоги;

удосконалити систему формування рейтингових показників, що характеризують якість роботи онкологічної служби регіону на основі єдиної системи галузевої статистичної звітності;

створити єдину інформаційну систему в галузі онкології для забезпечення обміну інформацією про стан боротьби із злоякісними новоутвореннями;

удосконалити систему реєстрації хворих на рак;

поетапно забезпечити заклади охорони здоров'я необхідним радіологічним, рентгенологічним, ендоскопічним обладнанням та апаратами ультразвукової діагностики;

забезпечити раннє виявлення злоякісних пухлин;

створити систему медичної, соціальної, психологічної та санаторно-курортної реабілітації хворих на злоякісні новоутворення шляхом перепрофілювання існуючих закладів охорони здоров'я;

удосконалити систему психологічної підтримки онкологічних хворих та членів їх сімей, зокрема шляхом залучення волонтерів до такої роботи;

забезпечити наукове супроводження цієї програми, в тому числі шляхом проведення досліджень з метою розроблення сучасних методів організації онкологічної допомоги, визначення пріоритетів під час здійснення протиракових заходів на всіх етапах надання медичної допомоги у зв'язку з онкологічним захворюванням;

підвищити рівень підготовки медичних працівників з онкологічних спеціальностей, а також тих медичних працівників, які надають первинну лікувально-профілактичну допомогу в закладах охорони здоров'я;

продовжити роботу з утворення в регіонах хоспісів для паліативного лікування, в тому числі шляхом перепрофілювання закладів охорони здоров'я;

розробити стандарти надання паліативної допомоги хворим в умовах хоспісів;

утворити в амбулаторно-поліклінічних закладах кабінети протибольової терапії та виїзні бригади для надання допомоги онкологічним хворим відповідно в амбулаторних умовах та для їх лікування вдома;

удосконалити систему викладання навчальних дисциплін з онкології в медичних навчальних закладах;

сприяти розвитку міжнародного співробітництва з пріоритетних аспектів протиракової боротьби, розширити співпрацю в галузі онкології з міжнародними онкологічними науково-практичними установами; забезпечити участь учених, фахівців та студентів у міжнародних науково-практичних конференціях, програмах обміну фахівцями та їх стажування, інших наукових і практичних заходах;

забезпечити розвиток національної онкологічної системи, зокрема з урахуванням положень Глобальної стратегії боротьби проти раку, розробленої Всесвітньою організацією охорони здоров'я (2005 рік).

У рамках зазначених напрямів передбачено виконання завдань і здійснення заходів, прогнозні обсяги та джерела фінансування цих завдань і заходів, які наведені у додатку до цієї Програми.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

удосконалити нормативно-правову базу у сфері надання медичної допомоги онкологічним хворим;

забезпечити підвищення рівня поінформованості населення про ризики виникнення онкологічних захворювань;

удосконалити порядок реєстрації хворих на рак;

знизити запущеність захворювань на рак на 5 відсотків;

підвищити рівень виявлення злоякісних новоутворень I - II стадії деяких локалізацій (молочна залоза, шийка матки) на 5 відсотків;

знизити смертність від злоякісних новоутворень на 5 відсотків;

забезпечити надання спеціалізованої медичної та соціальної допомоги онкологічним хворим;

знизити рівень смертності онкологічних хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу, на 5 відсотків;

створити систему надання симптоматичної допомоги онкологічним хворим;

зміцнити матеріально-технічну базу закладів охорони здоров'я, що надають медичну та соціальну допомогу онкологічним хворим.

Обсяги та джерела фінансування

Забезпечення виконання цієї Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України головним розпорядникам коштів - виконавцям програми, а також за рахунок коштів бюджетів Автономної Республіки Крим, обласних, міст Києва та Севастополя та інших джерел.

Обсяг фінансування цієї Програми з Державного бюджету України визначається щороку виходячи з конкретних завдань та наявних коштів і може бути уточнено під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік з урахуванням можливостей дохідної частини бюджету.

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника за роками

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

У тому числі за роками

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1. Удосконалення системи первинної та вторинної профілактики онкологічних захворювань

рівень виявлення злоякісних новоутворень I - II стадії, відсотків кількості осіб, що вперше захворіли (за даними канцер-реєстру)

50 - 2009
50,5 - 2010
51 - 2011
51,5 - 2012
52 - 2013
53 - 2014
54 - 2015
55 - 2016

1) підготовка пропозицій стосовно вдосконалення законодавства у частині посилення відповідальності роботодавців за створення безпечних умов праці; формування переліку осіб, що належать до груп підвищеного ризику, з метою їх оздоровлення, диспансерного спостереження та своєчасного лікування

МОЗ, Мінпраці, Національна академія наук, Академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) забезпечення раннього виявлення злоякісних пухлин в закладах охорони здоров'я, що надають первинну медико-санітарну допомогу шляхом підвищення ефективності профілактичного медичного огляду населення та диспансерного спостереження за хворими з передпухлинними захворюваннями

МОЗ, Академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) запровадження скринінгових програм в роботі лікувально-профілактичних закладів з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань і злоякісних новоутворень, зокрема раку шийки матки, молочної залози та інших локалізацій; використання електронних систем цитологічного скринінгу

МОЗ

державний бюджет

19626

 

2803

2804

2803

2804

2804

2804

2804

4) закінчення роботи з формування в лікувально-профілактичних закладах та закладах охорони здоров'я, що надають допомогу онкологічно хворим, мережі мамологічних кабінетів та дооснащення їх лікувально-діагностичною апаратурою

- " -

- " -

28074

 

5149

5563,4

5148,9

5563,4

2857

1643,4

2148,9

5) закінчення роботи з формування в лікувально-профілактичних закладах та закладах охорони здоров'я, що надають допомогу онкологічно хворим, мережі кабінетів патології шийки матки та дооснащення їх лікувально-діагностичною апаратурою та виробами медичного призначення

МОЗ

державний бюджет

281225,8

 

5120,9

7753,1

22277,3

33229,3

53716

71373,7

87755,5

6) утворення на базі Національного інституту раку Центру раку репродуктивної системи для здійснення організаційно-методичного керівництва заходами щодо своєчасного виявлення злоякісних новоутворень

- " -

- " -

41388,9

 

6985,7

5789,2

5750,8

5715,8

5715,8

5715,8

5715,8

7) забезпечення республіканського онкологічного клінічного диспансеру Автономної Республіки Крим, міжрегіональних онкологічних центрів, обласних онкологічних диспансерів, міських онкологічних диспансерів міст Києва та Севастополя мобільними мамологічними комплексами

- " -

- " -

21600

 

3200

3200

3200

3200

3200

3200

2400

8) забезпечення проведення щорічного моніторингу рівня захворюваності населення на злоякісні новоутворення залежно від рівня забруднення навколишнього природного середовища канцерогенними речовинами

МОЗ, Мінприроди, Академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) співпраця з громадськими організаціями, що здійснюють контроль за рівнем канцерогенного забруднення навколишнього природного середовища, та проведення заходів щодо його мінімізації

МОЗ, Академія медичних наук, Мінприроди, Держгірпромнагляд, Мінпраці, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) залучення засобів масової інформації, навчальних закладів і громадських організацій до інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування онкологічних захворювань

МОЗ, МОН, Академія медичних наук, Держкомтелерадіо, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) залучення державних телерадіокомпаній до створення щомісячних теле- та радіопередач з питань профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань та сприяння запровадженню тематичних публікацій та матеріалів у періодичних друкованих виданнях

МОЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) розроблення методичних рекомендацій з вивчення в рамках таких предметів, як біологія, основи здоров'я та валеологія, в навчальних закладах питання щодо профілактики злоякісних новоутворень

МОН, Національна академія наук, Академія медичних наук, МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) забезпечення своєчасного виявлення раку на всіх рівнях надання медичної допомоги населенню шляхом підвищення онкологічної грамотності та настороженості лікарів

МОЗ, Академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 1

державний бюджет

391914,7

 

23258,6

25109,7

39180

50512,5

68292,8

84736,9

100824,2

2. Удосконалення методів діагностики злоякісних новоутворень та спеціального лікування онкологічно хворих

рівень смертності онкологічно хворих, що помирають протягом року після встановлення діагнозу, відсотків кількості осіб, що вперше захворіли (за даними канцер-реєстру)

37 - 2009
36,5 - 2010
36 - 2011
35,5 - 2012
35 - 2013
34 - 2014
33 - 2015
32 - 2016

1) з метою вдосконалення механізму надання онкологічної допомоги населенню забезпечити виконання Національним інститутом раку його функцій як головної установи у сфері боротьби з онкологічними захворюваннями, утворити міжрегіональні онкологічні центри

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) внесення в установленому порядку до переліку лікарських посад нових посад: лікар-цитолог, лікар-хіміотерапевт, клінічний онколог; розроблення освітньо-професійних програм підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста і магістра за спеціальностями "лікар-цитолог" і "лікар-хіміотерапевт", "клінічний онколог"

МОЗ, Мінпраці, МОН, Академія медичних наук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності медичної практики за спеціальністю "онкологія" та державної акредитації закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу онкологічно хворим

МОЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) удосконалення системи рейтингових показників, що характеризують якість роботи онкологічної служби регіону, шляхом створення єдиної системи галузевої статистичної звітності

МОЗ, Академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) утворення постійно діючої комісії з числа провідних фахівців з питань стандартизації методів діагностики та лікування злоякісних новоутворень; удосконалення стандартів діагностики і лікування онкологічно хворих, організації надання їм медичної допомоги

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) забезпечення надання онкологічно хворим стаціонарної допомоги у закладах охорони здоров'я, що надають допомогу онкологічно хворим з використанням комплексу сучасних методів діагностики, хірургічного, променевого, хіміотерапевтичного лікування відповідно до затверджених стандартів та з урахуванням світового досвіду

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) оснащення сучасною апаратурою та забезпечення її технічним супроводом Національного інституту раку, міжрегіональних онкологічних центрів, республіканського онкологічного клінічного диспансеру Автономної Республіки Крим, обласних онкологічних диспансерів, міських онкологічних диспансерів міст Києва та Севастополя, онкологічних лікарень та відділень для проведення діагностики і лікування онкологічно хворих

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські Держадміністрації

державний бюджет

107230,3

 

12000

12800

13800

15000

16000

17000

20630,3

місцевий бюджет

21446,1

 

2400

2560

2760

3000

3200

3400

4126,1

8) забезпечення Національного інституту раку, Інституту патології крові та трансфузійної медицини Академії медичних наук України, Інституту медичної радіології ім. С. П. Григор'єва Академії медичних наук України, міжрегіональних онкологічних центрів, республіканського онкологічного клінічного диспансеру Автономної Республіки Крим, обласних онкологічних диспансерів, міських онкологічних диспансерів міст Києва та Севастополя, онкологічних лікарень та відділень хіміотерапевтичними, радіофармпрепаратами та препаратами супроводу для лікування хворих

МОЗ, Академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

державний бюджет

2712593,4

194927,6

194927,6

233913,1

280695,7

336834,8

404201,8

485042,2

582050,6

місцевий бюджет

496006,2

35643,1

35643,1

42771,7

51326,1

61591,3

73909,6

88691,5

106429,8

9) утворення на базі Національного інституту раку, міжрегіональних онкологічних центрів референтних лабораторій для забезпечення морфологічної, цитогенетичної та молекулярної діагностики новоутворень відповідно до державних стандартів

МОЗ

державний бюджет

26525

 

5305

10610

5305

5305

 

 

 

10) забезпечення медичної, соціальної, психологічної та санаторно-курортної реабілітації онкологічно хворих

МОЗ, Мінпраці, Академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) розроблення та видання пам'ятки для онкологічно хворих

МОЗ, Академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) удосконалення системи психологічної підтримки онкологічно хворих та членів їх сімей

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) вжиття заходів до введення у штатний розклад закладів охорони здоров'я, що надають допомогу онкологічно хворим, у межах загальної чисельності їх працівників посади лікаря-психолога

МОЗ, Академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 2

державний бюджет

2846348,7

194927,6

212232,6

257323,1

299800,7

357139,8

420201,8

502042,2

602680,9

місцевий бюджет

517452,3

35643,1

38043,1

45331,7

54086,1

64591,3

77109,6

92091,5

110555,9

3. Удосконалення системи надання паліативної допомоги онкологічно хворим

кількість утворених хоспісів

4 - 2009
4 - 2010
4 - 2011
4 - 2012
5 - 2013
5 - 2014
5 - 2015
5 - 2016
____________
Усього - 36

1) продовження роботи з утворення хоспісів у регіонах для паліативного лікування невиліковно хворих з можливістю перепрофілювання закладів охорони здоров'я

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) розроблення стандартів надання паліативної допомоги хворим в умовах хоспісів

МОЗ, Академія медичних наук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) утворення амбулаторних кабінетів протибольової терапії та виїзних бригад для надання допомоги онкологічно хворим в амбулаторних умовах та їх лікування вдома

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Удосконалення системи підготовки медичних працівників у галузі онкології

кількість годин викладання онкології для студентів шостого курсу вищих навчальних медичних закладів

72 - 2009

1) удосконалення системи викладання онкології в медичних навчальних закладах

МОЗ, МОН, Академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

збільшення кількості годин викладання онкології в медичних академіях післядипломної освіти

400 - 2010
400 - 2011
____________
Усього - 800

2) забезпечення підвищення кваліфікації медичних працівників, зокрема лікарів-психологів, відповідно до потреби закладів охорони здоров'я і стандартів надання медичної допомоги онкологічно хворим 

МОЗ, Академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Забезпечення проведення систематичних наукових досліджень у галузі онкології на основі принципів доказової медицини

кількість багатоцентрових рандомізованих досліджень на базі науково-дослідних установ 

1 - 2011
1 - 2012
____________
Усього - 2

1) забезпечення проведення багатоцентрових наукових досліджень у галузі онкології 

МОЗ

державний бюджет

400

 

 

200

200

 

 

 

 

2) проведення досліджень з метою розроблення сучасних методів надання допомоги онкологічно хворим, визначення пріоритетів під час здійснення протиракових заходів на всіх етапах надання такої допомоги

Академія медичних наук, МОЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) удосконалення системи фінансування наукових досліджень у галузі онкології виходячи з принципів доказової медицини та медико-економічного обґрунтування, використання їх результатів в онкологічній практиці

МОЗ, Академія медичних наук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) розроблення відповідно до міжнародних стандартів, нормативно-правових актів з питань формування системи клінічних досліджень нових вітчизняних та імпортних хіміопрепаратів і препаратів супроводження

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 5

державний бюджет

400

 

 

200

200

 

 

 

 

6. Підвищення рівня інформаційного забезпечення онкологічної служби

кількість створених канцер-реєстрів

4 - 2009
3 - 2010
2 - 2011
____________
Усього - 9

1) удосконалення державної системи реєстрації хворих на рак

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) утворення на базі Національного інституту раку єдиного інформаційно-аналітичного центру онкологічної служби та формування єдиного інформаційного простору в галузі онкології

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Здійснення міжнародного співробітництва

кількість лікарів-онкологів, що пройшли стажування у провідних онкологічних центрах

15 - 2009
15 - 2010
15 - 2011
15 - 2012
15 - 2013
15 - 2014
15 - 2015
15 - 2016
____________
Усього - 120

1) співпраця в галузі онкології з міжнародними онкологічними науково-практичними установами

МОЗ, Академія медичних наук, Національна академія наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) забезпечення участі учених, фахівців та студентів у міжнародних науково-практичних конференціях, програмах з обміну фахівцями і стажування, інших наукових і практичних заходах

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за Програмою

 

3756115,7

230570,7

273534,3

327964,5

393266,8

472243,6

565604,2

678870,6

814061

у тому числі

державний бюджет

3238663,4

194927,6

235491,2

282632,8

339180,7

407652,3

488494,6

586779,1

703505,1

місцевий бюджет

517452,3

35643,1

38043,1

45331,7

54086,1

64591,3

77109,6

92091,5

110555,9

____________

Опрос