Идет загрузка документа (149 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Общегосударственной программы иммунопрофилактики и защиты населения от инфекционных болезней на 2009 - 2015 годы

ВР Украины
Программа, Закон от 21.10.2009 № 1658-VI
действует с 19.11.2009

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009 - 2015 роки

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Загальнодержавну програму імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009 - 2015 роки, що додається.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
21 жовтня 2009 року
N 1658-VI
 

 

 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009 - 2015 роки

Загальна частина

Інфекційні хвороби до цього часу є однією з основних причин інвалідності та смертності населення в усьому світі. Підвищення рівня інфекційної захворюваності, на думку експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), пов'язане з демографічним вибухом - збільшенням кількості населення Землі майже до 7 млрд. чоловік, а також негативними соціально-економічними змінами у ряді країн, військовими конфліктами, внутрішньою та зовнішньою міграцією, екологічними катаклізмами, появою нових нозологічних форм, таких як пташиний грип, тяжкий гострий респіраторний синдром тощо. Не обминають ці процеси і Україну, хоча за останні роки мають місце певні досягнення у застосуванні засобів імунопрофілактики.

Істотну роль у зниженні рівня інфекційної захворюваності відіграла Програма імунопрофілактики населення на 2002 - 2006 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2002 року N 1566. Виконання Програми дало змогу знизити за період 2002 - 2006 років показники розповсюдженості інфекцій, що визначені пріоритетними Європейським регіональним бюро ВООЗ у програмному документі "Здоров'я-XXI: основи політики досягнення здоров'я для всіх у Європейському регіоні ВООЗ", зокрема дифтерії - з 0,58 до 0,21, кору - з 34,61 до 5,08, краснухи - з 161,87 до 47,24, епідемічного паротиту - з 47,87 до 8,02 на 100 тис. населення. Протягом 2001 - 2002 років завершено роботу із сертифікації України у складі Європейського регіону як території, вільної від поліомієліту.

Державна підтримка та допомога міжнародних організацій сприяли охопленню населення України щепленням проти кору на 98,8 відсотка, дифтерії - 98,7, кашлюку, поліомієліту і туберкульозу (серед новонароджених) - на 97,8 відсотка (рекомендований ВООЗ показник - 95 відсотків).

Незважаючи на деяке зниження рівня інфекційної захворюваності, епідемічна ситуація щодо найпоширеніших інфекцій залишається напруженою. На такі інфекційні хвороби, як дифтерія, вірусні гепатити, кір, краснуха, епідемічний паротит, кашлюк та гемофільна інфекція, припадає близько 90 відсотків усіх зареєстрованих випадків. Окремі з них (краснуха та вірусний гепатит B) є причиною більшості уроджених аномалій та вад розвитку, що вкрай негативно позначається на здоров'ї населення та його генофонді, лягає важким тягарем на державний бюджет.

Таким чином, подальший прогрес у справі захисту населення від інфекційних хвороб неможливий без розроблення та затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009 - 2015 роки (далі - Програма).

Мета і основні завдання Програми

Метою Програми є забезпечення епідемічного благополуччя населення шляхом зниження рівня захворюваності на інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, а також смертності та інвалідності внаслідок інфекційних хвороб, сприяння розвитку імунології, генної інженерії та імунобіотехнології.

Для досягнення зазначеної мети необхідно:

здійснити комплекс організаційно-методичних заходів щодо зниження рівня захворюваності на інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, та охоплення щепленнями на рівні не менш як 95 відсотків;

організувати оптимальне матеріально-технічне забезпечення закладів, що планують і здійснюють заходи з імунопрофілактики;

забезпечити постійне підвищення професійного рівня осіб, що здійснюють заходи з імунопрофілактики;

провести моніторинг виконання завдань Програми та у разі необхідності корегування заходів з підвищення їх ефективності;

забезпечити науковий супровід заходів з імунопрофілактики;

використовувати усі форми санітарно-просвітницької роботи серед населення з метою поширення знань з питань імунопрофілактики;

забезпечити розвиток міжнародного співробітництва з метою використання потенціалу зарубіжних партнерів у сфері специфічної профілактики населення від інфекційних хвороб.

Шляхи розв'язання проблеми

Для зменшення інтенсивності епідемічного процесу доцільно здійснити заходи за трьома напрямами:

блокування імовірних джерел збудників інфекційних хвороб;

порушення механізму передачі збудників інфекційних хвороб;

формування прошарку осіб, несприйнятливих до збудників інфекційних хвороб.

Здійснення зазначених заходів потребує фінансових витрат, використання значних людських і матеріальних ресурсів. Однак лише комплексний підхід може забезпечити найефективніші результати.

Створити прошарок осіб, несприйнятливих до збудників інфекційних хвороб, можна шляхом проведення активної специфічної імунопрофілактики, зокрема застосування високоефективних імунобіологічних препаратів.

Прийняття Програми забезпечить державне цільове фінансування:

придбання препаратів та їх зберігання із здійсненням контролю за використанням цих коштів;

придбання сучасного лабораторного обладнання для розвитку інноваційних напрямів вітчизняної імунології, генної інженерії та імунобіотехнології.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1 до Програми.

Профілактика інфекційних хвороб шляхом імунізації населення є найефективнішим заходом щодо забезпечення здоров'я населення, епідемічного благополуччя держави та стратегічно важливим пріоритетним завданням галузі охорони здоров'я. Матеріальні збитки, соціальні та медичні наслідки інфекційних хвороб свідчать, що систематична імунізація населення повинна бути загальнодержавною справою.

Боротьба з інфекціями, яким можна запобігти саме засобами імунопрофілактики, є однією з пріоритетних проблем як в Україні, так і у світі. ВООЗ протягом останніх десятиліть послідовно впроваджує та реалізує розширену програму імунізації проти таких інфекційних хвороб, як дифтерія, правець, туберкульоз, поліомієліт, кашлюк та кір. На початку 90-х років XX століття до зазначеної програми включені щеплення проти гепатиту B та жовтої гарячки. Підтвердженням того, що шляхом вакцинації та вжиття певного комплексу протиепідемічних заходів можна реально вплинути на рівень захворюваності, є ліквідація натуральної віспи, суттєві досягнення у ліквідації поліомієліту, зниження захворюваності на правець, дифтерію, кашлюк, епідемічний паротит, краснуху та кір.

Значно знизити захворюваність або ліквідувати її в окремо взятій країні неможливо, оскільки в результаті виконання програм імунізації у країнах Європейського регіону досягнуто різного ступеня прогресу в ліквідації інфекційних захворювань.

Оптимізована система медичної інформації в імунопрофілактиці продемонструвала неефективність та фінансову недоцільність застосування децентралізованого механізму закупівлі вакцин та документально засвідчила тривалі періоди відсутності базових вакцин, що негативно вплинуло на показники охоплення вакцинацією та колективний імунітет. Враховуючи об'єктивні дані цієї системи, з метою ефективного забезпечення захисту населення від інфекцій, недопущення епідемічних ускладнень інфекційних хвороб, ефективного і планомірного використання вакцин з 2001 року постачання медичних імунобіологічних препаратів здійснюється з метою проведення профілактичних щеплень, включених до календаря щеплень, - за рахунок коштів Державного бюджету України, щеплень за епідемічними показаннями - за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Завдання і заходи щодо виконання Програми наведені у додатку 2 до Програми.

Роботу із здійснення заходів, визначених у додатку 2 до Програми, координує МОЗ, яке щороку до 1 березня інформує Кабінет Міністрів України про результати її виконання.

Контроль за виконанням Програми здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, які до 20 січня щороку подають відповідну інформацію МОЗ.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

підтримувати статус України як країни, в якій немає поліомієліту;

довести показник захворюваності на кір до рівня менш як 1 на 100000 населення (до 2010 року);

припинити місцеву передачу вірусів кору та краснухи (до 2015 року);

довести показник захворюваності на дифтерію до рівня менш як 0,1 на 100000 населення (до 2010 року);

довести показник розповсюдженості епідемічного паротиту, кашлюку, гемофільної інфекції до рівня менш як 1 на 100000 населення, а вродженої краснухи - менш як 1 на 100000 живих новонароджених (до 2010 року);

довести показник захворюваності на гострий вірусний гепатит B серед населення до рівня менш як 5 на 100000 населення та кількості вірусоносіїв гепатиту B серед дитячого населення до 1 відсотка (до 2015 року);

забезпечити проведення імунопрофілактики та захист населення від інфекційних захворювань шляхом здійснення комплексних заходів з часткової або остаточної ліквідації їх вогнищ.

Визнання перспектив розвитку імунопрофілактики, посилення епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами, виконання пріоритетних цільових програм з цього питання сприятиме підвищенню ефективності протиепідемічних та профілактичних заходів, зниженню рівня розповсюдженості, смертності та інвалідності, забезпеченню раннього виявлення та реагування на ускладнення епідемічної ситуації.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3 до Програми.

Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у державному бюджеті органам, відповідальним за виконання Програми, у бюджетах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також за рахунок інших джерел.

Загальний обсяг фінансування на весь період дії Програми з державного бюджету становить 2935354,3 тис. гривень.

Обсяг фінансування Програми з державного бюджету може бути уточнено під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік з урахуванням можливостей дохідної частини бюджету.

 

ПАСПОРТ
Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009 - 2015 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 року N 462-р.

2. Програма затверджена Законом України від 21 жовтня 2009 року N 1658-VI.

3. Державний замовник: МОЗ.

4. Керівник Програми - перший заступник Міністра охорони здоров'я України.

5. Виконавці заходів: 

МОЗ, МОН, МКТ, МЗС, Мінпраці, Держкомтелерадіо, Національний комітет Товариства Червоного Хреста, Академія медичних наук, державне підприємство "Центр імунобіологічних препаратів", Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

6. Строк виконання - 2009 - 2015 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

Джерело фінансування 

Обсяг фінансування,
гривень 

У тому числі за роками 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Кошти державного бюджету 

2935354,3 

237738,3 

316348,6 

370034,4 

422877,3 

475503,1 

528671,8 

584180,8 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
щодо імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009 - 2015 роки

Найменування завдання 

Найменування показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

Головний розпорядник бюджетних коштів 

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) 

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень 

У тому числі за роками 

Усього 

за роками 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

1. Організаційно-
методичне забезпечення заходів щодо профілактики і боротьби з інфекціями, яких можна запобігти засобами імунопрофілактики 

кількість затверджених регіональних програм 

27 

20 

 

 

 

 

 

розроблення і затвердження регіональних програм імунопрофілактики населення, у тому числі за епідемічними показаннями, 2009 і 2010 роки 

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

місцевий бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

рівень забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів, включених до календаря щеплень (відсотків) 

відсотків 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів, включених до календаря щеплень 

МОЗ 

державний бюджет 

2875735,1 

237126,8 

308037,8 

361117,9 

414370,6 

465916,1 

517402 

571763,9 

рівень забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів за епідемічними показаннями 

- " - 

25 

50 

50 

75 

75 

75 

100 

забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів за епідемічними показаннями та специфічних імуноглобулінів для пасивної імунопрофілактики дітей, народжених HBsAg"+"-матерями, і дітей з первинними імунодефіцитами, що потребують довічної замісної терапії 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

місцевий бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

рівень забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів для пасивної імунопрофілактики дітей, народжених HBsAg"+"-матерями, і дітей з первинними імунодефіцитами, що потребують довічної замісної терапії 

- " - 

25 

25 

50 

50 

75 

75 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість проведених досліджень контролю якості 

950000 

120000 

130000 

140000 

140000 

140000 

140000 

140000 

забезпечення сучасного рівня контролю якості (імуногенності та безпечності) імунобіологічних препаратів 

МОЗ 

державний бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

рівень забезпечення контролю якості, не менше (відсотків) 

відсотків 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість користувачів інформаційно-
комп'ютерною мережею 

 

20 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

удосконалення і підтримка діючої інформаційно-
комп'ютерної мережі та програмного забезпечення для проведення моніторингу і своєчасного коригування заходів з імунопрофілактики 

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

державний бюджет, місцевий бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість затверджених документів 

13 

 

 

 

перегляд діючих та підготовка нових нормативно-
правових документів, правил, інструктивно-
директивних документів з питань організації профілактичних та протиепідемічних заходів для запобігання поширенню інфекційних хвороб, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, їх діагностики, лікування і профілактики, нормативних документів з питань реєстрації, маркетингових та постмаркетингових випробувань імунобіологічних препаратів та діагностичних систем 

МОЗ, Академія медичних наук 

державний бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

сприяння діяльності кабінетів щеплень незалежно від форми їх підпорядкованості, з метою розширення доступу населення до послуг, пов'язаних з імунопрофілактикою, та збільшення обсягу охоплення щепленнями населення 

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

державний бюджет, місцевий бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість затверджених документів 

 

 

 

 

перегляд діючих та в разі необхідності розроблення нових нормативно-
правових документів з питань реєстрації та застосування інноваційних та інших медичних імунобіологічних препаратів, зокрема, нормативне забезпечення проведення клініко-
епідеміологічних досліджень 

МОЗ, Академія медичних наук 

державний бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість затверджених документів 

 

 

 

розроблення і затвердження в установленому порядку нормативно-
правових актів з питань надання державної допомоги громадянам з післявакцинальними ускладненнями, 2009 і 2010 роки 

МОЗ, Академія медичних наук 

державний бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 1 

 

 

2875735,1 

237126,8 

308037,8 

361117,9 

414370,6 

465916,1 

517402 

571763,9 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет 

 

2875735,1 

237126,8 

308037,8 

361117,9 

414370,6 

465916,1 

517402 

571763,9 

2. Удосконалення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики 

своєчасність охоплення профілактичними щепленнями цільових груп населення на рівні та вище (відсотків);

підтримання статусу країни, вільної від поліомієліту 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

забезпечення своєчасного охоплення щепленнями цільових груп населення згідно з Календарем щеплень та в разі необхідності за епідемічними показаннями проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції 

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Севастопольська міські держадміністрації 

державний бюджет, місцевий бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти дифтерії, правця, кашлюку, гемофільної інфекції типу b, не менше (відсотків) 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

забезпечення своєчасного охоплення щепленнями дітей за станом здоров'я згідно з Календарем щеплень 

- " - 

- " - 

 

 

 

 

 

 

 

 

охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти поліомієліту не менше (відсотків) 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року (БЦЖ), не менше (відсотків) 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти кору, краснухи, не менше (відсотків) 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти гепатиту B, не менше (відсотків) 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

з метою зниження захворюваності на гепатит B продовження проведення активної імунізації новонароджених та груп високого епідемічного ризику 

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

державний бюджет, місцевий бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

доведення показника захворюваності на гострий вірусний гепатит B серед населення до рівня менш як 5 на 100 тис. населення (2007 рік - 6,31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доведення кількості вірусоносіїв гепатиту B серед дитячого населення до 1 відсотка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

охоплення профілактичними щепленнями (ревакцинація) проти епідемічного паротиту (юнаки до 15 років), не менше (відсотків) 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

продовження впровадження стратегії ВООЗ щодо елімінації кору, зниження захворюваності на епідемічний паротит, краснуху та запобігання синдрому вродженої краснухи 

- " - 

- " - 

 

 

 

 

 

 

 

 

охоплення профілактичними щепленнями (ревакцинація) проти краснухи (дівчата до 15 років), не менше (відсотків) 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доведення показника захворюваності на дифтерію до рівня менш як 0,1 на 100 тис. населення (2007 рік - 0,17) 

 

 

0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доведення показників розповсюдженості епідемічного паротиту (2007 рік - 6,25), кашлюку (2007 рік - 4,7) гемофільної інфекції до рівня менш як 1 на 100 тис. населення, вродженої краснухи до рівня менш як 1 на 100 тис. новонароджених (2007 рік - 12,45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доведення показника захворюваності на кір до рівня менш як 1 на 100 тис. населення (2007 рік - 2,15); припинення місцевої передачі вірусу кору та краснухи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

охоплення профілактичними щепленнями проти грипу в групах ризику, не менше (відсотків) 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

забезпечення щорічного проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику 

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

державний бюджет, місцевий бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

рівень забезпечення Сертифікатом щеплень громадянина України цільових груп населення, не менше (відсотків) 

відсотків 

10 

25 

50 

65 

75 

85 

100 

впровадження на державному рівні Сертифіката щеплень громадянина України 

МОЗ, Академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

- " - 

3012,3 

 

334,7 

401,6 

468,6 

535,5 

602,5 

669,4 

з метою зниження рівня поствакцинальних реакцій та ускладнень вирішення питання щодо впровадження у виробництво вітчизняної дифтерійно-
правцевої адсорбованої вакцини з ацелюлярним кашлюковим компонентом 

МОЗ, Академія медичних наук 

державний бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

продовження роботи з практичного впровадження імунопрофілактики Haemophilus influenzae тип b (Hib) та проведення моніторингу захворюваності на Hib-інфекцію у післявакцинальний період 

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

державний бюджет, місцевий бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

продовження впровадження комбінованих вакцин з метою скорочення кількості ін'єкцій та економії засобів у сфері застосування вакцин 

- " - 

- " - 

 

 

 

 

 

 

 

 

періодичність проведення моніторингу випадків можливої побічної дії вакцин впродовж року, один раз на три місяці 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведення моніторингу випадків можливої побічної дії вакцин і розроблення заходів щодо їх запобігання шляхом обліку, реєстрації та розслідування кожного такого випадку 

МОЗ, Академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

державний бюджет, місцевий бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

періодичність проведення на регіональному рівні моніторингу стану популяційного імунітету впродовж року, один раз на три місяці 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведення на регіональному рівні моніторингу стану популяційного імунітету, у тому числі колективного імунітету різних вікових груп населення щодо інфекційних захворювань, боротьба з якими проводиться шляхом вжиття заходів з імунопрофілактики 

- " - 

- " - 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість закладів, які отримають обладнання для налагодження сучасної лабораторної діагностики інфекційних захворювань 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

налагодження сучасної лабораторної діагностики інфекційних захворювань, боротьба з якими проводиться шляхом вжиття заходів з імунопрофілактики, з використанням полімеразної ланцюгової реакції та методу імунофорентного аналізу, а також з метою розвитку інноваційних напрямів вітчизняної імунології та імунобіотехнологій 

- " - 

державний бюджет 

36029,4 

 

4089,1 

4770,6 

5452,2 

6133,7 

7417,7 

8166,1 

організація діагностики післявакцинальних ускладнень у складних випадках в імунологічних (алергологічних) відділеннях обласних закладів охорони здоров'я 

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

державний бюджет, місцевий бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

продовження проведення політики ВООЗ щодо переважного використання самоблокувальних шприців з метою гарантованої безпеки ін'єкцій під час проведення щеплень та зниження втрат імунобіологічних препаратів 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

- " - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 2 

 

 

39041,7 

 

4423,8 

5172,2 

5920,8 

6669,2 

8020,2 

8835,5 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет 

 

39041,7 

 

4423,8 

5172,2 

5920,8 

6669,2 

8020,2 

8835,5 

3. Створення ефективної системи "холодового ланцюга" під час транспортування, зберігання та використання вакцин 

кількість закладів, які отримають обладнання для дотримання оптимальних умов "холодового ланцюга" під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

продовження роботи з оснащення складів імунобіологічних препаратів, кабінетів щеплень та інших закладів, у яких проводяться профілактичні щеплення, холодильним устаткуванням для дотримання оптимальних умов "холодового ланцюга" під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів 

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

державний бюджет 

16156,7 

611,5 

1814,7 

2125,5 

2435,7 

2746,1 

3056,4 

3366,8 

організація щорічного навчання фахівців, що беруть участь у проведенні імунопрофілактики, з питань дотримання оптимальних умов "холодового ланцюга" під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів 

- " - 

державний бюджет, місцевий бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

забезпечити проведення щорічної інвентаризації холодового устаткування для дотримання оптимальних умов "холодового ланцюга" під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів в санітарно-
епідеміологічних установах та лікувально-
профілактичних закладах з метою його своєчасної заміни або ремонту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 3 

 

 

16156,7 

611,5 

1814,7 

2125,5 

2435,7 

2746,1 

3056,4 

3366,8 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет 

 

16156,7 

611,5 

1814,7 

2125,5 

2435,7 

2746,1 

3056,4 

3366,8 

4. Інформаційна та санітарно-
просвітницька робота серед населення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удосконалення механізму доступу населення до інформації з проблем імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб із застосуванням засобів масової інформації:
показ державними та комунальними телерадіо-
організаціями телерадіопрограм та передач, виготовлення та трансляція телефільмів, виробництво і розміщення соціальної реклами, створення інформаційно-
просвітницьких програм 

Держкомтелерадіо, МОЗ, МОН, МКТ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

- " - 

 

 

 

 

 

 

 

 

забезпечення видання і поширення інформаційно-
просвітницьких матеріалів з питань імунопрофілактики (пам'ятки, буклети, звернення, плакати тощо) 

МОЗ, Академія медичних наук разом з Національним комітетом Товариства Червоного Хреста 

державний бюджет, місцевий бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

організація проведення та забезпечення висвітлення кампаній соціальної мобілізації населення під час проведення днів імунізації 

Держкомтелерадіо, МОЗ разом з Національним комітетом Товариства Червоного Хреста, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

- " - 

 

 

 

 

 

 

 

 

включення питання імунопрофілактики населення до програм гігієнічного навчання та виховання населення (медико-педагогічне навчання батьків з проблем охорони здоров'я дітей та підлітків, школа материнства і молодих батьків, курси здоров'я у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах) 

МОЗ, МОН разом з Національним комітетом Товариства Червоного Хреста 

державний бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Удосконалення підготовки фахівців з імунопрофілактики, що беруть участь у здійсненні заходів на етапах планування, організації, проведення контролю якості імунобіологічних препаратів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підготовка та перепідготовка висококваліфікованих фахівців (педагогів та лікарів) у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти у галузі імунопрофілактики інфекційних хвороб 

МОЗ, МОН 

державний бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

забезпечення проведення семінарів і нарад для фахівців з імунопрофілактики, їх участі у міжнародних конференціях і семінарах з питань імунопрофілактики та моніторингу випадків побічної дії вакцин та заходів щодо їх запобігання 

МОЗ, МЗС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

державний бюджет, місцевий бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

підготовка та впровадження в практику методичних рекомендацій з питань діагностики, клініки, лікування, епідеміології і профілактики інфекцій, боротьба з якими проводиться шляхом вжиття заходів з імунопрофілактики, та з критеріїв диференціальної діагностики післявакцинальних реакцій та ускладнень на щеплення та захворювань, що збіглися у часі з проведенням щеплення 

МОЗ, Академія медичних наук 

державний бюджет 

965,8 

 

107,3 

128,8 

150,2 

171,7 

193,2 

214,6 

Разом за завданням 5 

 

 

965,8 

 

107,3 

128,8 

150,2 

171,7 

193,2 

214,6 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет 

 

965,8 

 

107,3 

128,8 

150,2 

171,7 

193,2 

214,6 

6. Науковий супровід заходів з імунопрофілактики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розроблення наукового обґрунтування та стратегії імунопрофілактики поліомієліту в постерадикаційний період з метою подальшої підтримки статусу України як території, вільної від поліомієліту, 2010 - 2011 роки 

Академія медичних наук 

- " - 

700 

 

350 

350 

 

 

 

 

розроблення наукового обґрунтування та стратегії імунопрофілактики кору в період елімінації, 2009 - 2010 роки 

Академія медичних наук 

державний бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

розроблення наукового обґрунтування оптимальної стратегії імунопрофілактики гепатиту B на підставі аналізу результатів серологічних та епідеміологічних досліджень, 2010 - 2011 роки 

- " - 

- " - 

2005 

 

1115 

890 

 

 

 

 

розроблення науково обґрунтованої стратегії запобігання пандемії грипу, 2010 - 2011 роки 

- " - 

- " - 

750 

 

500 

250 

 

 

 

 

вивчення особливостей епідемічного процесу дифтерії та правця в постепідемічний період та розроблення оптимальної схеми імунопрофілактики цих інфекцій, 2010 - 2011 роки 

- " - 

- " - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 6 

 

 

3455 

 

1965 

1490 

 

 

 

 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет 

 

3455 

 

1965 

1490 

 

 

 

 

з них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Академія медичних наук 

 

3455 

 

1965 

1490 

 

 

 

 

7. Розвиток міжнародного співробітництва для використання потенціалу зарубіжних партнерів у сфері специфічного захисту населення від інфекційних хвороб 

періодичність інформування впродовж року, не менш як один раз на місяць

 

забезпечення взаємного своєчасного інформування з ВООЗ щодо стану інфекційної захворюваності та імунопрофілактики 

МОЗ, МЗС 

- " - 

 

 

 

 

 

 

 

 

налагодження взаємних контактів з міжнародними центрами, що вивчають питання інфекційної патології та імунопрофілактики, контролю якості імунобіологічних препаратів, спільних наукових розробок, обміну фахівцями, проведення міжнародних семінарів та стажування спеціалістів 

МОЗ, МЗС 

державний бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

взяття участі у створенні та реалізації міжнародних проектів, програм і роботі наукових форумів з профілактики, діагностики та лікування інфекційних хвороб, керованих шляхом вжиття засобів специфічної профілактики 

- " - 

- " - 

 

 

 

 

 

 

 

 

укладення та виконання міжнародних договорів з профілактики, діагностики та лікування інфекційних хвороб, керованих засобами специфічної профілактики 

- " - 

- " - 

 

 

 

 

 

 

 

 

залучення міжнародних урядових та неурядових організацій до співпраці та надання допомоги з метою реалізації завдань цієї Програми 

- " - 

- " - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 7 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет 

 

2935354,3 

237738,3 

316348,6 

370034,4 

422877,3 

475503,1 

528671,8 

584180,8 

Разом за Програмою 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет 

 

2935354,3 

237738,3 

316348,6 

370034,4 

422877,3 

475503,1 

528671,8 

584180,8 

з них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОЗ 

 

2931899,3 

237738,3 

314383,6 

368544,4 

422877,3 

475503,1 

528671,8 

584180,8 

Академія медичних наук 

 

3455 

 

1965 

1490 

 

 

 

 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009 - 2015 роки

Найменування завдання 

Найменування показників виконання завдання 

Одиниця виміру 

Значення показників 

усього 

у тому числі за роками 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Організаційно-
методичне забезпечення заходів щодо профілактики і боротьби з інфекціями, яким можна запобігти засобами імунопрофілактики 

кількість затверджених регіональних програм 

кількість 

27 

20 

 

 

 

 

 

рівень забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів, включених до календаря щеплень (відсотків) 

відсоток

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

рівень забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів за епідемічними показаннями 

відсоток 

 

25 

50 

50 

75 

75 

75 

100 

рівень забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів для пасивної імунопрофілактики дітей, народжених HbsAg"+"-матерями, і дітей з первинними імунодефіцитами, що потребують довічної замісної терапії 

- " - 

 

25 

25 

50 

50 

75 

75 

100 

кількість проведених досліджень контролю якості 

кількість 

950000 

120000 

130000 

140000 

140000 

140000 

140000 

140000 

рівень забезпечення контролю якості, не менше (відсотків) 

відсоток 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

кількість користувачів інформаційно-
комп'ютерною мережею 

кількість 

 

20 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

кількість затверджених нормативно-правових документів з питань реєстрації та застосування інноваційних та інших медичних імунобіологічних препаратів 

- " - 

13 

 

 

 

кількість затверджених в установленому порядку нормативно-правових актів з питань надання державної допомоги громадянам з післявакцинальними ускладненнями, 2009 - 2010 роки 

- " - 

 

 

 

Удосконалення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики 

своєчасність охоплення профілактичними щепленнями цільових груп населення на рівні та вище (відсотків) 

відсоток 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти дифтерії, правця, кашлюку, гемофільної інфекції типу b, не менше (відсотків) 

- " - 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти поліомієліту, не менше (відсотків) 

- " - 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року (БЦЖ), не менше (відсотків) 

відсоток 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти кору, краснухи, не менше (відсотків) 

- " - 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти гепатиту B, не менше (відсотків) 

- " - 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

доведення показника захворюваності на гострий вірусний гепатит B серед населення до рівня менш як 5 на 100 тис. населення (2007 рік - 6,31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

доведення кількості вірусоносіїв гепатиту B серед дитячого населення до 1 відсотка 

відсоток 

 

 

 

 

 

 

 

охоплення профілактичними щепленнями (ревакцинація) проти епідемічного паротиту (юнаки до 15 років), не менше (відсотків) 

- " - 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

охоплення профілактичними щепленнями 
(ревакцинація) проти краснухи (дівчата до 15 років), не менше (відсотків) 

- " - 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

доведення показника захворюваності на дифтерію до рівня менш як 0,1 на 100 тис. населення (2007 рік - 0,17) 

 

 

 

0,1 

 

 

 

 

 

доведення показника розповсюдженості епідемічного паротиту (2007 рік - 6,25), кашлюку (2007 рік - 4,7), гемофільної інфекції до рівня менш як 1 на 100 тис. населення, вродженої краснухи до рівня менш як 1 на 100 тис. новонароджених (2007 рік - 12,45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

доведення показника захворюваності на кір до рівня менш як 1 на 100 тис. населення (2007 рік - 2,15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

охоплення профілактичними щепленнями проти грипу в групах ризику, не менше (відсотків) 

відсоток 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

рівень забезпечення Сертифікатом щеплень громадянина України цільових груп населення, не менше (відсотків) 

- " - 

 

10 

25 

50 

65 

75 

85 

100 

періодичність проведення на регіональному рівні моніторингу стану популяційного імунітету впродовж року, один раз на три місяці 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість закладів, які отримають обладнання для налагодження сучасної лабораторної діагностики інфекційних захворювань 

кількість 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

Створення ефективної системи "холодового ланцюга" під час транспортування, зберігання та використання вакцин 

кількість закладів, які отримають обладнання для дотримання оптимальних умов "холодового ланцюга" під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів 

- " - 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

Розвиток міжнародного співробітництва для використання потенціалу зарубіжних партнерів у сфері специфічного захисту населення від інфекційних хвороб 

періодичність інформування впродовж року, не менш як один раз на місяць 

- " - 

 

____________

Опрос