Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторые другие законы Украины

ВР Украины
Закон от 21.08.2009 № 1608-VI
редакция действует с 01.01.2011

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та деяких інших законів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Податковим кодексом України
 від 2 грудня 2010 року N 2755-VI

Додатково див.
 конституційне подання Президента України
  від 19 жовтня 2009 року

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., NN 20 - 22, ст. 269; із змінами, внесеними законами України від 3 лютого 2009 року N 908-VI, від 5 березня 2009 року N 1080-VI, від 17 березня 2009 року N 1131-VI, від 21 травня 2009 року N 1402-VI, від 10 червня 2009 року N 1498-VI та від 23 червня 2009 року N 1534-VI):

1) у статті 1:

у частині першій цифри "239.215.055,4" та "55.234.356,6" замінити відповідно цифрами "245.515.055,4" та "61.534.356,6";

у частині другій цифри "267.677.383,5" та "74.036.834,6" замінити відповідно цифрами "273.977.383,5" та "80.336.834,6";

2) пункт 44 статті 2 доповнити словами і цифрами "(крім надходжень, визначених пунктом 45 статті 6 цього Закону)";

3) частину другу статті 4 викласти в такій редакції:

"Установити, що Національний банк України у 2009 році вносить до Державного бюджету України перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України:

за підсумками 2008 року на суму не менш як 4.008.112 тис. гривень;

за підсумками поквартального виконання кошторису доходів та витрат Національного банку України у поточному році на загальну суму не менш як 9.800.000 тис. гривень, у тому числі за перше півріччя не менш як 3.400.000 тис. гривень - упродовж трьох робочих днів з дня набрання чинності Законом України від 21 серпня 2009 року N 1608-VI "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та деяких інших законів України", за третій квартал не менш як 3.400.000 тис. гривень - до 20 жовтня, за четвертий квартал не менш як 3.000.000 тис. гривень - до 10 грудня";

4) статтю 6 доповнити пунктом 45 такого змісту:

"45) надходження від перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України за результатами поквартального виконання кошторису доходів та витрат Національного банку України поточного року";

5) статтю 34 доповнити пунктом 58 такого змісту:

"58) реалізацію Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, будівництво, реконструкцію, розвиток і утримання мережі автомобільних доріг, у тому числі будівництво та реконструкцію мостів державної та комунальної власності (включаючи будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві у сумі 650.000 тис. гривень), а також будівництво метрополітенів у містах Дніпропетровську, Донецьку, Києві та Харкові (за рахунок джерел, визначених пунктом 45 статті 6 цього Закону)";

6) доповнити статтею 341 такого змісту:

"Стаття 341. Установити, що перелік об'єктів, заходів та обсяги бюджетних коштів, які будуть спрямовані на їх виконання за рахунок бюджетної програми "Реалізація Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, будівництво, реконструкція, розвиток і утримання мережі автомобільних доріг, у тому числі будівництво та реконструкція мостів державної та комунальної власності (включаючи будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві у сумі 650.000 тис. гривень), а також будівництво метрополітенів у містах Дніпропетровську, Донецьку, Києві та Харкові" (код 3511460), і головні розпорядники коштів державного бюджету затверджуються Кабінетом Міністрів України за попереднім погодженням з комітетами Верховної Ради України з питань бюджету та з питань фінансів і банківської діяльності";

7) у статті 76:

пункт 5 та абзац четвертий пункту 7 частини першої виключити;

частину третю після слів "Стабілізаційного фонду" доповнити словами "та розподіл нерозподілених коштів Стабілізаційного фонду";

8) внести зміни до додатків N 1 та N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" відповідно до додатків N 1 та N 2 до цього Закону.

2. Частину третю статті 5 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2000 р., N 42, ст. 351; 2009 р., N 14, ст. 181) замінити трьома частинами такого змісту:

"Національний банк за підсумками кожного кварталу поточного року у разі перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами вносить до 20 числа місяця наступного за звітним кварталу позитивну різницю до Державного бюджету України поточного року. Позитивна різниця перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами за підсумками четвертого кварталу вноситься до Державного бюджету України поточного року на підставі затвердженого кошторису доходів та витрат Національного банку України до 10 грудня поточного року.

Позитивна різниця між сумою перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами, затвердженою у звіті про виконання кошторису Національного банку за підсумками року, та сумою перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами, внесеною до Державного бюджету України протягом звітного року, вноситься до Державного бюджету України до 20 січня наступного за звітним року.

Національний банк подає Кабінету Міністрів України та Верховній Раді України звіт про виконання кошторису доходів та витрат Національного банку за формою, погодженою з Кабінетом Міністрів України:

за відповідний квартал - щокварталу до 20 числа місяця наступного за звітним кварталу;

за відповідний рік - щороку до 7 липня наступного за звітним року".

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною шостою.

3. Пункт 3 розділу І втратив чинність

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. У 2009 році перерахування позитивної різниці перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України здійснюється відповідно до статті 4 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік".

 

Голова Верховної Ради
України
 

 
В. ЛИТВИН
 

м. Київ
21 серпня 2009 року
N 1608-VI
 

 

Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" "Доходи Державного бюджету України на 2009 рік"

(тис. грн.)

Код 

Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією  

Всього 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

 

Разом доходів: 

245515055,4 

183980698,8 

61534356,6 

 

Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 

236773839,9 

175239483,3 

61534356,6 

10000000 

Податкові надходження 

175436944,7 

160161729,3 

15275215,4 

14000000 

Внутрішні податки на товари та послуги 

118921257,3 

108651296,9 

10269960,4 

14020000 

Акцизний збір із вироблених в Україні товарів 

19244720,4 

12920350,0 

6324370,4 

14030000 

Акцизний збір із ввезених на територію України товарів 

4387360,0 

891770,0 

3495590,0 

15000000 

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 

10875177,0 

9280447,7 

1594729,3 

15010000 

Ввізне мито 

10382909,6 

8810000,0 

1572909,6 

20000000 

Неподаткові надходження 

57613617,7 

14567410,0 

43046207,7 

21000000 

Доходи від власності та підприємницької діяльності 

26537589,0 

12305760,3 

14231828,7 

21020000 

Надходження від перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України 

13808112,0 

4008112,0 

9800000,0 

 

Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2009 рік"

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

Код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом: 

Всього 

видатки споживання 

з них: 

видатки розвитку 

Всього 

видатки споживання 

з них: 

видатки розвитку 

оплата праці 

комунальні послуги та енергоносії 

оплата праці 

комунальні послуги та енергоносії 

  

Видатки - всього: 

193640548,9 

185504686,4 

32664307,7 

2296247,5 

7135862,5 

80336834,6 

27498586,5 

1959228,0 

450477,2 

32873363,4 

273977383,5 

3110000 

  

Державна служба автомобільних доріг України 

9181,4 

9181,4 

5950,8 

832,1 

  

11300525,8 

2460891,8 

  

  

8839634,0 

11309707,2 

3111000 

  

Апарат Державної служби автомобільних доріг України 

9181,4 

9181,4 

5950,8 

832,1 

  

11300525,8 

2460891,8 

  

  

8839634,0 

11309707,2 

3111020 

0456 

Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування, в тому числі будівництво та реконструкція мостів державної та комунальної власності 

  

  

  

  

  

8697691,4 

8057,4 

  

  

8689634,0 

8697691,4 

3111060 

0456 

Будівництво та реконструкція об'їзних автомобільних доріг навколо міст підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу 

  

  

  

  

  

150000,0 

  

  

  

150000,0 

150000,0 

3510000 

  

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 

95125405,0 

94125405,0 

  

  

  

38748768,1 

8264867,0 

  

  

10519016,4 

133874173,1 

3511000 

  

Міністерство фінансів України (загальнодержавнівидатки) 

55612114,2 

54612114,2 

  

  

  

34088268,1 

3604367,0 

  

  

10519016,4 

89700382,3 

3511460 

0473 

Реалізація Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, будівництво, реконструкція, розвиток і утримання мережі автомобільних доріг, у тому числі будівництво та реконструкція мостів державної та комунальної власності (включаючи будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві у сумі 650.000 тис. гривень), а також будівництво метрополітенів у містах Дніпропетровську Донецьку, Києві та Харкові 

  

  

  

  

  

9800000,0 

  

  

  

9800000,0 

9800000,0 

____________

Опрос