Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О стимулировании развития регионов"

ВР Украины
Закон от 25.06.2009 № 1562-VI
действует с 01.01.2010

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 51, ст. 548) такі зміни:

1) у статті 1:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"депресивна територія - регіон чи його частина (район, місто обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), що визнаються депресивними за умов та у порядку, визначених цим Законом";

доповнити абзацами п'ятим та шостим такого змісту:

"промисловий район - район, в якому частка зайнятих у промисловості перевищує частку зайнятих у сільському господарстві, а також райони, на території яких розташовані закриті або перебувають у стадії закриття вугледобувні та вуглепереробні підприємства;

сільський район - район, в якому частка зайнятих у сільському господарстві перевищує частку зайнятих у промисловості";

2) статті 6 та 9 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Депресивна територія

Депресивні території поділяються на такі групи:

регіон;

промисловий район;

сільський район;

місто обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення.

Території надається статус депресивної з метою створення правових, економічних та організаційних засад для вжиття органами державної влади та органами місцевого самоврядування особливих заходів для стимулювання розвитку таких територій";

"Стаття 9. Соціально-економічні показники розвитку території, за якими вона може бути визнана депресивною

Територія може бути визнана депресивною в порядку, встановленому статтею 10 цього Закону, у разі якщо соціально-економічні показники її розвитку відповідають одночасно всім умовам, визначеним відповідним пунктом частини другої цієї статті для такої групи територій.

Депресивним може бути визнано:

1) регіон, в якому протягом останніх п'яти років середній показник обсягу валового регіонального продукту (до 2004 року - обсягу валової доданої вартості) на одну особу є найнижчим;

2) промисловий район, в якому протягом останніх трьох років рівень зареєстрованого безробіття та частка зайнятих у промисловості є значно вищими, а обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) на одну особу та рівень середньомісячної заробітної плати є значно нижчими за відповідні середні показники розвитку територій цієї групи;

3) сільський район, в якому протягом останніх трьох років щільність сільського населення, коефіцієнт природного приросту населення, рівень середньомісячної заробітної плати та обсяг реалізованої сільськогосподарської продукції (робіт, послуг) на одну особу є значно нижчими, а частка зайнятих у сільському господарстві є значно вищою за відповідні середні показники розвитку територій цієї групи;

4) місто обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення, в якому протягом останніх трьох років рівень зареєстрованого, зокрема довготривалого, безробіття є значно вищим, а рівень середньомісячної заробітної плати є значно нижчим за відповідні середні показники розвитку територій цієї групи.

Граничні рівні відхилення соціально-економічних показників розвитку територій, передбачених пунктами 2 - 4 частини другої цієї статті, від середніх показників розвитку територій відповідних груп визначаються Кабінетом Міністрів України";

3) частини першу та другу статті 10 після слова "обласного" доповнити словами "республіканського в Автономній Республіці Крим".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
25 червня 2009 року
N 1562-VI
 

  

Опрос