Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О радиочастотном ресурсе Украины" по обеспечению эффективного использования радиочастотного ресурса

ВР Украины
Закон от 18.11.2009 № 1519-VI
действует с 09.12.2009

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" щодо забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526) такі зміни:

1. У статті 34:

1) у частині першій:

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) реорганізація юридичної особи - суб'єкта господарювання шляхом зміни організаційно-правової форми (перетворення), злиття, приєднання, поділу, виділу. У цьому разі (крім випадків поділу та виділу) ліцензії, отримані оператором телекомунікацій, переоформляються на його правонаступника.

При реорганізації шляхом поділу або виділу отримані ліцензії можуть бути переоформлені на суб'єкта господарювання, який реорганізується, та (або) на суб'єктів господарювання, що утворюються внаслідок реорганізації. При цьому загальна смуга радіочастот переоформлених ліцензій у межах кожного регіону повинна відповідати смузі радіочастот ліцензії, що переоформлялася";

доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) спільна заява суб'єктів господарювання щодо перерозподілу між ними радіочастотного ресурсу, визначеного в ліцензіях, з метою оптимізації його використання. При цьому загальна ширина смуг радіочастот переоформлених ліцензій у межах кожного регіону не повинна перевищувати загальну ширину смуги радіочастот ліцензій, що переоформлялися";

2) частину другу доповнити абзацами другим і третім такого змісту:

"У разі переоформлення ліцензій з підстав, передбачених пунктом 3 частини першої цієї статті, до заяви про переоформлення ліцензії також додаються документи, визначені частиною четвертою статті 32 цього Закону.

У разі якщо користування радіочастотним ресурсом суб'єктами господарювання, утвореними внаслідок поділу або виділу, здійснюється для забезпечення діяльності, яка підлягає ліцензуванню згідно із Законом України "Про телекомунікації", то разом із заявою на переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України подається заява про видачу ліцензії на здійснення відповідного виду господарської діяльності у сфері телекомунікацій. Ці заяви розглядаються одночасно";

3) у частині третій:

цифри і слова "1, 2 і 3" та "4 і 5" замінити відповідно цифрами і словами "1 і 2" та "3, 4, 5 і 6";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі реорганізації суб'єкта господарювання шляхом поділу або виділу рішення про переоформлення ліцензії приймається НКРЗ з урахуванням стану надання телекомунікаційних послуг, розвитку конкуренції та забезпечення ефективності використання радіочастотного ресурсу";

4) у частинах шостій та сьомій цифри і слово "1, 2 і 3" замінити цифрами і словом "1, 2, 3 і 6".

2. Пункт 3 частини першої статті 46 викласти у такій редакції:

"3) реорганізація юридичної особи - власника дозволу шляхом зміни організаційно-правової форми (перетворення), злиття, приєднання, поділу, виділу. У цьому разі (крім випадків поділу та виділу) дозвіл переоформлюється на правонаступника попереднього власника.

При реорганізації шляхом поділу або виділу дозволи на експлуатацію можуть бути переоформлені на суб'єкта господарювання, який реорганізується, та (або) на суб'єктів господарювання, що утворюються внаслідок реорганізації, тільки у разі, якщо параметри частотних присвоєнь залишаються незмінними. За інших умов такий суб'єкт господарювання повинен отримувати новий дозвіл на експлуатацію".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
18 листопада 2009 року
N 1519-VI
 

  

Опрос