Идет загрузка документа (185 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об Общегосударственной целевой экономической программе проведения мониторинга остатков ветеринарных препаратов и загрязняющих веществ в живых животных, продуктах животного происхождения и кормах, а также в пищевых продуктах, подконтрольных ветеринарной службе, на 2010 - 2015 годы

ВР Украины
Закон от 04.06.2009 № 1446-VI
редакция действует с 10.06.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Загальнодержавну цільову економічну програму проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, на 2010 - 2015 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Законами України
 від 15 листопада 2011 року N 4029-VI
,
 від 17 травня 2012 року N 4731-VI

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Загальнодержавну цільову економічну програму проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, на 2010 - 2015 роки (далі - Програма), що додається.

2. Кабінету Міністрів України:

абзац другий пункту 2 виключено

(згідно із Законом України
 від 17.05.2012 р. N 4731-VI)

під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати видатки для фінансування визначених у Програмі заходів.

3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
4 червня 2009 року
N 1446-VI
 

  

 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ЕКОНОМІЧНА ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЗАЛИШКІВ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ЖИВИХ ТВАРИНАХ, ПРОДУКТАХ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ І КОРМАХ, А ТАКОЖ У ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ, ПІДКОНТРОЛЬНИХ ВЕТЕРИНАРНІЙ СЛУЖБІ, НА 2010 - 2015 РОКИ

Мета Програми

Метою Програми є підвищення якості та безпечності продуктів тваринного походження, харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, і кормів, інформування споживачів про ризики, пов'язані із вживанням низькоякісних харчових продуктів тваринного походження, використанням кормів, що містять залишки ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин, а також розширення ринків збуту вітчизняної сільськогосподарської продукції.

Шляхи та способи розв'язання проблеми

Розв'язання проблеми можливе за трьома варіантами.

Перший варіант - установлення відповідальності виробника перед споживачем за безпечність власної продукції та запровадження на виробництві системи аналізу ризиків та контролю (регулювання) у критичних точках (НАССР) або аналогічних систем забезпечення безпечності та якості продукції. В усіх розвинених країнах світу застосування НАССР є однією з обов'язкових умов провадження діяльності у сфері виробництва харчових продуктів, що дає змогу забезпечувати ними споживачів.

Станом на 1 січня 2009 року в Україні налічувалося 14292 підприємства, щодо яких державною службою ветеринарної медицини здійснювався ветеринарно-санітарний контроль, у тому числі м'ясопереробних - 3681, молокопереробних - 1574, рибопереробних - 1269 підприємств.

На сьогодні в Україні система НАССР запроваджена лише на 37 молокопереробних і трьох м'ясопереробних підприємствах. Однією з вимог до запровадження НАССР є наявність умов для проведення моніторингу, зокрема виробничих приміщень, відповідного обладнання, методів досліджень, персоналу тощо.

У реалізації першого варіанта позитивним є те, що НАССР як найпоширеніша у світі система менеджменту безпеки продуктів харчування може включати або супроводжуватися належною виробничою і сільськогосподарською практикою та належною практикою з гігієни.

Разом з тим НАССР запроваджується виробниками продуктів харчування з метою самоконтролю та не може виступати гарантом держави щодо здійснення контролю під час експорту продуктів українського виробництва. Оскільки запровадження НАССР потребує значного часу та коштів, воно здійснюється дуже повільно. Отже, застосування зазначеного варіанта неможливе.

Другий варіант - здійснення контролю за безпечністю продуктів тваринного походження і кормів у державних лабораторіях ветеринарної медицини відповідно до встановлених вимог.

У разі експорту харчових продуктів тваринного походження і кормів вони повинні перевірятися на відповідність вимогам країни-імпортера.

Застосування такого варіанта дасть змогу проводити дослідження в державних лабораторіях ветеринарної медицини, здійснювати державний контроль за безпечністю харчових продуктів тваринного походження і кормів та виконувати вимоги, які висувають країни-імпортери. Однак воно не дасть змоги проводити на загальнодержавному рівні моніторинг залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, необроблених харчових продуктах тваринного походження і кормах, як це передбачено Директивою Ради 96/23/ЄЕС від 29 квітня 1996 року щодо заходів контролю окремих речовин та їх залишкового вмісту в живій худобі та продуктах тваринного походження (далі - Директива 96/23/ЄЕС), що призведе до невиконання однієї з умов виходу продуктів українського виробництва на міжнародний ринок. Тому застосовувати такий спосіб недоцільно, оскільки Україна не зможе виконати міжнародні вимоги.

Третій варіант - виконання на державному рівні щорічних планів державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, необроблених харчових продуктах тваринного походження і кормах (далі - плани державного моніторингу) державними лабораторіями ветеринарної медицини з належною матеріально-технічною базою.

Відповідно до Директиви 96/23/ЄЕС держави повинні прийняти закони, регламенти та положення, необхідні для виконання програм моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі. Питання включення до переліку третіх країн, з яких дозволено імпорт тварин та харчових продуктів тваринного походження, вирішується Європейською комісією на підставі поданих планів державного моніторингу. Крім того, згідно з Рішенням Європейської комісії 657/2002/ЄС від 12 серпня 2002 року (далі - Рішення 657/2002/ЄС) на виконання Директиви 96/23/ЄЕС стосовно застосування методів аналізу та тлумачення результатів держави мають гарантувати достовірність результатів проведених досліджень.

Під час проведення досліджень залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, переважно застосовуються експрес-методи (імуноферментний, радіоімунний (радіоімунологічний), тонкошарова хроматографія), результати яких найчастіше потребують підтвердження іноземними референс-лабораторіями.

Перевагою цього варіанта є те, що в Україні буде вдосконалено матеріально-технічну базу державних лабораторій ветеринарної медицини, розширено сферу їх акредитації згідно із стандартом ISO/IEC 17025, що визначає загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій, розроблено та впроваджено підтверджувані методи здійснення контролю тощо.

Отже, третій варіант - найоптимальніший. Він дасть змогу державним лабораторіям ветеринарної медицини виконувати у повному обсязі плани державного моніторингу і проводити дослідження (скринінговими та підтверджувальними методами) на вимогу країни-імпортера. У разі застосування зазначеного варіанта також буде зміцнена матеріально-технічна база вітчизняних лабораторій, не буде потреби у витрачанні державних коштів на дослідження в лабораторіях інших держав.

Завдання і заходи Програми

Основні завдання і заходи Програми для досягнення мети виконуватимуться у три етапи.

Основними завданнями Програми на першому етапі (2010 - 2011 роки) є створення матеріально-технічної бази для виконання планів державного моніторингу, здійснення заходів з підтвердження професійного рівня спеціалістів, залучених до виконання зазначених планів, а також активізація роботи з акредитації державних лабораторій ветеринарної медицини.

Для виконання цих завдань необхідно:

придбати відповідне обладнання, реактиви та матеріали, а також матеріали із сертифікованими ветеринарними препаратами та забруднюючими речовинами (референс-матеріали);

забезпечити участь відповідних спеціалістів у проведенні міждержавних порівняльних лабораторних досліджень;

забезпечити стажування:

спеціалістів державних лабораторій ветеринарної медицини в лабораторіях інших держав для вивчення нових методів визначення залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, відповідно до вимог Директиви 96/23/ЄЕС та Рішення 657 /2002/ЄС;

державних інспекторів ветеринарної медицини з відбору зразків для проведення моніторингових досліджень та розслідування у разі отримання позитивних результатів дослідження щодо наявності залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі;

розширити сферу акредитації уповноважених державних лабораторій ветеринарної медицини на визначення додаткових показників залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, методики виявлення яких будуть розроблені в рамках Програми для виконання планів державного моніторингу із залученням Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів і кормових добавок, Черкаської, Львівської, Херсонської, Полтавської, Дніпропетровської, Одеської, Житомирської, Київської регіональних державних лабораторій ветеринарної медицини.

Основними завданнями другого етапу (2011 - 2012 роки) є розроблення підтверджуваних методів контролю за залишками ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, їх наукове супроводження.

Для виконання цих завдань необхідно розробити та впровадити підтверджувані методики визначення залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі.

Основним завданням третього етапу (2013 - 2015 роки) є остаточне формування системи проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі.

Для виконання цього завдання необхідно:

впровадити підтверджувані методики визначення залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі;

розробити і впровадити методики визначення об'єктів досліджень та встановлення критеріїв відбору зразків.

Крім того, протягом кожного етапу виконання Програми акредитованими державними лабораторіями ветеринарної медицини проводяться відповідні дослідження для виконання щорічних планів державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження і кормах. Центральний орган виконавчої влади з питань ветеринарної медицини узагальнює результати досліджень, проводить їх статистичний та науковий аналіз із наступним оприлюдненням на своєму веб-сайті з метою інформування споживачів.

Завдання і заходи з виконання Програми наведено у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість знизити (приблизно на 30 відсотків) починаючи з 2010 року ризик потрапляння на споживчий ринок небезпечних продуктів тваринного походження і кормів, а також харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, в яких виявлено перевищення вмісту залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин, підвищити конкурентоспроможність продуктів тваринного походження українського виробництва та забезпечити їх вихід на зовнішній ринок, зокрема ринки Європейського Союзу, Російської Федерації та інші, що сприятиме сталому економічному розвитку України та надходженню коштів до Державного бюджету України.

Позитивним аспектом виконання Програми є забезпечення проведення у повному обсязі лабораторних досліджень з метою виконання планів державного моніторингу та інших вимог міжнародного законодавства, визнання результатів досліджень, проведених акредитованими державними лабораторіями ветеринарної медицини, лабораторіями інших держав та органами контролю.

Програма сприятиме обізнаності споживачів у необхідності вжиття заходів щодо недопущення потрапляння залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у продукти тваринного походження і корми.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Моніторинг залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України. У разі отримання позитивних результатів повторні дослідження проводяться за рахунок власника продукції та кормів до отримання негативних результатів.

Загальний обсяг фінансування Програми становить 113,07 млн гривень, з них з Державного бюджету України - 112,98 млн гривень, з інших джерел - 0,09 млн гривень, у тому числі: у 2010 році - 36,125 млн гривень, 2011 - 35,335 млн гривень, 2012 - 10,995 млн гривень, 2013 - 10,245 млн гривень, 2014 - 10,185 млн гривень і 2015 - 10,185 млн гривень.

Відповідно до розрахунків обсягу фінансування Програми, наведених у додатку 4, кошти в обсязі 50,6 млн гривень будуть спрямовані на забезпечення державних лабораторій ветеринарної медицини високоякісним обладнанням, витратними та референс-матеріалами; щорічні витрати на проведення моніторингу за видами тварин, продуктів тваринного походження і кормів становитимуть 60,09 млн гривень, на розроблення та впровадження методик - 2,38 млн гривень.

 

ПАСПОРТ
Загальнодержавної цільової економічної програми проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, на 2010 - 2015 роки

(У тексті додатка 1 слова "Держкомветмедицини", "МОН" та "Національний аграрний університет" замінено відповідно словами "Держветфітослужба України", "МОНмолодьспорт України" та "Національний університет біоресурсів та природокористування України" згідно із Законом України від 15 листопада 2011 року N 4029-VI)

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року N 1033.

2. Програма затверджена Законом України від 4 червня 2009 року N 1446-VI.

3. Державний замовник-координатор - Мінагрополітики.

4. Державний замовник - Держветфітослужба України.

5. Керівник Програми - Голова Держветфітослужба України.

6. Виконавці заходів Програми: Держветфітослужба України, Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, регіональні державні лабораторії ветеринарної медицини, Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів і кормових добавок, МОНмолодьспорт України, Національний університет біоресурсів та природокористування України, Білоцерківський національний аграрний університет, Українська академія аграрних наук (Інститут ветеринарної медицини, Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини").

7. Строк виконання: протягом шести років (2010 - 2015 роки).

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

Джерело фінансування 

Обсяг фінансування, млн гривень 

У тому числі за роками 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Державний бюджет 

112,98 

36,11 

35,32 

10,98 

10,23 

10,17 

10,17 

Інше 

0,09 

0,015 

0,015 

0,015 

0,015 

0,015 

0,015 

Усього 

113,07 

36,125 

35,335 

10,995 

10,245 

10,185 

10,185 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Загальнодержавної цільової економічної програми проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, на 2010 - 2015 роки

Найменування завдання 

Найменування показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

Головний розпорядник бюджетних коштів 

Джерело фінансування (державний, місцевий бюджет, інше) 

Прогнозний обсяг фінансування, млн гривень 

усього

у тому числі за роками 

усього

у тому числі за роками 

2010

2011

2012 

2013 

2014 

2015 

2010  

2011  

2012 

2013 

2014 

2015 

1. Створення матеріально-
технічної бази для виконання планів державного моніторингу, вжиття заходів із підтвердження професійного рівня спеціалістів, залучених до виконання зазначених планів і проведення роботи з розширення сфери акредитації державних лабораторій ветеринарної медицини 

нові види приладів (кількість, одиниць) 

378 

26 

352 

  

  

  

  

придбання відповідного обладнання 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

45,21 

23,99 

21,22 

  

  

  

  

референс-
матеріали (кількість наборів, одиниць) 

10 

  

10 

  

  

  

  

придбання матеріалів із сертифікованими ветеринарними препаратами та забруднюючими речовинами (референс-
матеріали) 

- " - 

- " - 

1,95 

  

1,95 

  

  

  

  

підтвердження професійного рівня спеціалістів, залучених до виконання зазначених планів (кількість лабораторій) 

60 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

участь відповідних спеціалістів у проведенні міждержавних порівняльних лабораторних досліджень (раундах професійного тестування) 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

0,84 

0,14 

0,14 

0,14 

0,14 

0,14 

0,14 

підтвердження професійного рівня спеціалістів, залучених до виконання планів державного 
моніторингу (кількість осіб) 

120 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

стажування спеціалістів державних лабораторій ветеринарної медицини в лабораторіях інших держав 

- " - 

- " - 

0,18 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

108 

  

54 

54 

  

  

  

стажування державних інспекторів ветеринарної медицини з питань відбору зразків, розслідування у разі отримання позитивних результатів дослідження 

- " - 

- " - 

1,62 

  

0,81 

0,81 

  

  

  

вжиття заходів з акредитації (кількість лабораторій) 

10 

 

10 

 

 

 

 

розширення сфери акредитації уповноважених лабораторій на визначення додаткових показників залишків  

Мінагрополітики 

державний бюджет 

0,8 

 

0,8 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом за завданням 1 

  

50,6 

26,11 

23 

0,98 

0,17 

0,17 

0,17 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі 

- " - 

50,6 

26,11 

23 

0,98 

0,17 

0,17 

0,17 

2. Розроблення підтверджуваних методик контролю за залишками ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, їх наукове супроводження 
 

науково-дослідні роботи (кількість методик) 

40 

  

40 

  

  

  

  

розроблення та валідація підтверджуваних методик визначення залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин (групи A, B1, B2, B3)
згідно з планом державного моніторингу 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

1,6 

  

1,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

МОНмолодьспорт України 

- " - 

0,36 

  

0,36 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Українська академія аграрних наук 

- " - 

0,36 

  

0,36 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

Разом за завданням 2 

  

2,32 

  

2,32 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі 

- " - 

2,32 

  

2,32 

  

  

  

  

3. Формування системи проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі 

впровадження методик (кількість методик) 

58 

  

  

  

58 

  

  

впровадження підтверджуваних методик визначення залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

0,04 

  

  

  

0,04 

  

  

- " - 

  

  

  

  

  

розроблення та впровадження методики визначення об'єктів дослідження та встановлення критеріїв відбору зразків 

- " - 

- " - 

0,02 

  

  

  

0,02 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом за завданням 3 

  

0,06 

  

  

  

0,06 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі 

- " - 

0,06 

  

  

  

0,06 

  

  

4. Виконання щорічного плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у продуктах тваринного походження і кормах 

лабораторні дослідження (кількість досліджень) 

35238 

5873 

5873 

5873 

5873 

5873 

5873 

проведення відповідних лабораторних досліджень для виконання щорічних планів державного моніторингу 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

60 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

- " - 

900 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

проведення відповідних лабораторних досліджень у разі отримання позитивних результатів під час виконання щорічних планів державного моніторингу 

власники продуктів кормів 

інші і джерела 

0,09 

0,015 

0,015 

0,015 

0,015 

0,015 

0,015 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом за завданням 4 

  

60,09 

10,015 

10,015 

10,015 

10,015 

10,015 

10,015 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі 

державний бюджет 

60 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

інші джерела 

0,09 

0,015 

0,015 

0,015 

0,015 

0,015 

0,015 

Разом за Програмою 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

113,07 

36,125 

35,335 

10,995 

10,245 

10,185 

10,185 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

112,98 

36,11 

35,32 

10,98 

10,23 

10,17 

10,17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

інші джерела 

0,09 

0,015 

0,015 

0,015 

0,015 

0,015 

0,015 

у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Мінагрополітики 

державний бюджет 

112,26 

36,11 

34,6 

10,98 

10,23 

10,17 

10,17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

МОНмолодьспорт України 

- " - 

0,36 

  

0,36 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Українська академія аграрних наук 

- " - 

0,36 

  

0,36 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

власники продуктів і кормів 

інші джерела 

0,09 

0,015 

0,015 

0,015 

0,015 

0,015 

0,015 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 15.11.2011 р. N 4029-VI)

  

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Загальнодержавної цільової економічної програми проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, на 2010 - 2015 роки

Найменування завдання 

Найменування показника 

Одиниці виміру 

Значення показника 

усього 

у тому числі за роками 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

1. Створення матеріально-технічної бази для виконання планів державного моніторингу, вжиття заходів із підтвердження професійного рівня спеціалістів, залучених до виконання зазначених планів і проведення роботи з розширення сфери акредитації державних лабораторій ветеринарної медицини 

нові види приладів 

штук 

378 

26 

352 

  

  

  

  

референс-матеріали 

наборів 

10 

  

10 

  

  

  

  

підтвердження професійного рівня спеціалістів, залучених до 
виконання зазначених планів 

кількість лабораторій 

60 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

осіб 

228 

20 

74 

74 

20 

20 

20 

проведення роботи з розширення сфери акредитації 

кількість лабораторій 

10 

  

10 

  

  

  

  

2. Розроблення підтверджуваних методик контролю за залишками ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, їх наукове супроводження 

науково-дослідні роботи 

кількість методик 

58 

  

58 

  

  

  

  

3. Формування системи проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі 

впровадження методик 

- " - 

60 

  

60 

  

  

  

  

4. Виконання щорічного плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у продуктах тваринного походження і кормах 

лабораторні дослідження 

кількість досліджень 

36138 

6023 

6023 

6023 

6023 

6023 

6023 

 

РОЗРАХУНКИ
обсягу фінансування Загальнодержавної цільової економічної програми проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, на 2010 - 2015 роки

(млн гривень)

Найменування завдання та заходу 

Усього, кількість/вартість 

Обсяг коштів 

у тому числі за роками 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

1. Створення матеріально-технічної бази для виконання планів державного моніторингу, вжиття заходів із підтвердження професійного рівня спеціалістів, залучених до виконання зазначених планів і проведення роботи з розширення сфери акредитації державних лабораторій ветеринарної медицини: 

  

  

  

  

  

  

  

1) придбання відповідного обладнання 

  

  

  

  

  

  

  

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи 

  

  

  

  

  

  

  

Рідинний хромато-мас-спектрометр з двома інтерфейсами (хімічної іонізації та електроспрей) 

1/2,2 

1/2,2 

  

  

  

  

  

Газовий хромато-мас-спектрометр з хімічною іонізацією 

1/1,54 

1/1,54 

  

  

  

  

  

Газовий хроматограф з полум'яно-фотометричним детектором 

1/0,6 

1/0,6 

  

  

  

  

  

Рідинний хроматограф з ультрафіолетовим і спектрометричним детекторами 

1/0,97 

1/0,97 

  

  

  

  

  

Твердофазний екстрактор з вакуумним насосом на 24 порта 

6/0,24 

  

6/0,24 

  

  

  

  

Ваги аналітичні другого класу точності 

5/0,15 

  

5/0,15 

  

  

  

  

Обладнання для диспергування зразків 

3/0,09 

  

3/0,09 

  

  

  

  

Магнітна мішалка з двома комплектами магнітів 

4/0,06 

  

4/0,06 

  

  

  

  

Дозатор Епендорф на 1000 мл 

5/0,03 

  

5/0,03 

  

  

  

  

Дозатор Епендорф на 5000 мл 

5/0,03 

  

5/0,03 

  

  

  

  

Дозатор Епендорф на 200 мкл 

5/0,03 

  

5/0,03 

  

  

  

  

Шейкер для колб з кріпленням 

3/0,09 

  

3/0,09 

  

  

  

  

Ротатор для пробірок, укомплектований для роботи 

3/0,11 

  

3/0,11 

  

  

  

  

Вортекс 

10/0,05 

  

10/0,05 

  

  

  

  

pH-метр 

4/0,6 

  

4/0,6 

  

  

  

  

Випарювач у потоці азоту 

3/0,15 

  

3/0,15 

  

  

  

  

СВЧ-мінералізатор 

1/0,25 

  

1/0,25 

  

  

  

  

Низькотемпературна центрифуга 

3/0,36 

  

3/0,36 

  

  

  

  

Обладнання для очищення води 

1/0,45 

  

1/0,45 

  

  

  

  

Прилад для визначення ртуті 

1/0,25 

  

1/0,25 

  

  

  

  

Стабілізатор струму 

1/0,6 

  

1/0,6 

  

  

  

  

Разом 

67/8,85 

4/5,31 

63/3,54 

  

  

  

  

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів і кормових добавок 

  

  

  

  

  

  

  

Рідинний хромато-мас-спектрометр 

2/4,4 

1/2,2 

1/2,2 

  

  

  

  

Газовий хромато-мас-спектрометр 

1/1,54 

1/1,54 

  

  

  

  

  

Комплект обладнання для тонкошарової хроматографії 

1/0,16 

  

1/0,16 

  

  

  

  

Газовий хроматограф з комплектом детекторів 

1/0,6 

  

1/0,6 

  

  

  

  

Атомно-абсорбційний спектрофотометр 

1/0,68 

  

1/0,68 

  

  

  

  

Рідинний хроматограф з матричним, ультрафіолетовим і спектрометричним детекторами 

1/0,97 

  

1/0,97 

  

  

  

  

СВЧ-мінералізатор 

1/0,25 

  

1/0,25 

  

  

  

  

Обладнання для твердофазної екстракції 

1/0,03 

  

1/0,03 

  

  

  

  

Обладнання для диспергування зразків 

1/0,03 

  

1/0,03 

  

  

  

  

Низькотемпературна центрифуга 

1/0,12 

  

1/0,12 

  

  

  

  

Обладнання для очищення води 

1/0,45 

  

1/0,45 

  

  

  

  

Разом 

12/9,23 

2/3,74 

10/5,49 

  

  

  

  

Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Львівська, Одеська, Полтавська, Херсонська, Черкаська регіональні державні лабораторії ветеринарної медицини 

  

  

  

  

  

  

  

Обладнання для імуноферментного аналізу 

8/0,88 

  

8/0,88 

  

  

  

  

Газовий хроматограф з детекторами ДЗЕ, ПІД 

8/4,8 

8/4,8 

  

  

  

  

  

Рідинний хроматограф з ультрафіолетовим і спектрометричним детекторами 

8/7,76 

8/7,76 

  

  

  

  

  

Атомно-абсорбційний спектрофотометр з електрометричним атомізатором 

4/2,38 

4/2,38 

  

  

  

  

  

Твердофазний екстрактор з вакуумним насосом на 24 порта 

16/0,48 

  

16/0,48 

  

  

  

  

Ваги аналітичні другого класу точності 

8/0,24 

  

8/0,24 

  

  

  

  

Обладнання для диспергування зразків 

14/0,42 

  

14/0,42 

  

  

  

  

Магнітна мішалка з двома комплектами магнітів 

8/0,12 

  

8/0,12 

  

  

  

  

Дозатор Епендорф на 1000 мл 

32/0,19 

  

32/0,19 

  

  

  

  

Дозатор Епендорф на 5000 мл 

32/0,19 

  

32/0,19 

  

  

  

  

Дозатор Епендорф на 200 мкл 

32/0,19 

  

32/0,19 

  

  

  

  

Шейкер для колб з кріпленням 

16/0,48 

  

16/0,48 

  

  

  

  

Ротатор для пробірок, укомплектований для роботи 

16/0,48 

  

16/0,48 

  

  

  

  

Вортекс 

24/0,12 

  

24/0,12 

  

  

  

  

pH-метр 

18/0,27 

  

18/0,27 

  

  

  

  

Випарювач у потоці азоту 

16/0,48 

  

16/0,48 

  

  

  

  

Низькотемпературна центрифуга 

8/0,96 

  

8/0,96 

  

  

  

  

Обладнання для очищення води 

8/3,15 

  

8/3,15 

  

  

  

  

Прилад для визначення ртуті 

7/2 

  

7/2 

  

  

  

  

Стабілізатор струму 

16/1,54 

  

16/1,54 

  

  

  

  

Разом 

299/27,13 

20/14,94 

279/12,19 

  

  

  

  

2) придбання матеріалів із сертифікованими ветеринарними препаратами та забруднюючими речовинами (референс-матеріали) 

  

  

  

  

  

  

  

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи 

1/0,6 

1/0,6 

  

  

  

  

  

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів і кормових добавок 

1/0,15 

1/0,15 

  

  

  

  

  

Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Львівська, Одеська, Полтавська, Херсонська, Черкаська регіональні державні лабораторії ветеринарної медицини 

8/1,2 

8/1,2 

  

  

  

  

  

Разом 

10/1,95 

10/1,95 

  

  

  

  

  

3) участь відповідних спеціалістів у проведенні міждержавних порівняльних лабораторних досліджень (раундах професійного тестування) 

  

  

  

  

  

  

  

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи 

1/0,12 

1/0,02 

1/0,02 

1/0,02 

1/0,02 

1/0,02 

1/0,02 

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів і кормових добавок 

1/0,08 

1/0,013 

1/0,013 

1/0,013 

1/0,013 

1/0,013 

1/0,013 

Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Львівська, Одеська, Полтавська, Херсонська, Черкаська регіональні державні лабораторії ветеринарної медицини 

8/0,64 

8/0,107 

8/0,107 

8/0,107 

8/0,107 

8/0,107 

8/0,107 

Разом 

10/0,84 

10/0,14 

10/0,14 

10/0,14 

10/0,14 

10/0,14 

10/0,14 

4) стажування спеціалістів державних лабораторій ветеринарної медицини (Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів і кормових добавок, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Львівської, Одеської, Полтавської, Херсонської, Черкаської регіональних державних лабораторій ветеринарної медицини) в лабораторіях інших держав відповідно до вимог Директиви 96/23/ЄЕС та Рішення 657/2002/ЄС 

120/0,18 

20/0,03 

20/0,03 

20/0,03 

20/0,03 

20/0,03 

20/0,03 

5) стажування державних інспекторів ветеринарної медицини (Автономної Республіки Крим, Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, м. Києва, м. Севастополя) з питань відбору зразків, розслідування у разі отримання позитивних результатів дослідження щодо залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі 

108/1,62 

  

54/0,81 

54/0,81 

  

  

  

6) розширення сфери акредитації уповноважених лабораторій на визначення додаткових показників залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі 

  

  

  

  

  

  

  

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи 

0,08 

  

0,08 

  

  

  

  

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів і кормових добавок 

0,08 

  

0,08 

  

  

  

  

Дніпропетровська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини 

0,08 

  

0,08 

  

  

  

  

Житомирська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини 

0,08 

  

0,08 

  

  

  

  

Київська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини 

0,08 

  

0,08 

  

  

  

  

Львівська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини 

0,08 

  

0,08 

  

  

  

  

Одеська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини 

0,08 

  

0,08 

  

  

  

  

Полтавська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини 

0,08 

  

0,08 

  

  

  

  

Херсонська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини 

0,08 

  

0,08 

  

  

  

  

Черкаська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини 

0,08 

  

0,08 

  

  

  

  

Разом 

0,8 

  

0,8 

  

  

  

  

Разом за завданням 1 

50,6 

26,11 

23 

0,98 

0,17 

0,17 

0,17 

2. Розроблення підтверджуваних методик контролю за залишками ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, їх наукове супроводження 

  

  

  

  

  

  

  

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи 

  

  

  

  

  

  

  

Тетрацикліни у м'ясі - методом високоефективної рідинної хроматографії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Тетрацикліни в молоці - методом високоефективної рідинної хроматографії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Тетрацикліни в меду - методом високоефективної рідинної хроматографії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Кокцидіостатики у м'ясі - методом рідинної хромато-мас-мас-спектрометрії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Кокцидіостатики в яйцях - методом рідинної хромато-мас-мас-спектрометрії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Фторхінолони (енрофлоксацин) у м'ясі - методом високоефективної рідинної хроматографії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Фторхінолони (енрофлоксацин) у м'ясі аквакультур - методом високоефективної рідинної хроматографії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Фторхінолони (енрофлоксацин) у молоці - методом високоефективної рідинної хроматографії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Фторхінолони (енрофлоксацин) у яйцях - методом високоефективної рідинної хроматографії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Хлорамфенікол у м'ясі - методом високоефективної рідинної хроматографії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Хлорамфенікол у молоці - методом високоефективної рідинної хроматографії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Хлорамфенікол у меду- методом високоефективної рідинної хроматографії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Фосфорорганічні пестициди (кумафос) у меду - методом газової хроматографії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Мікотоксин B1 у м'ясі - методом рідинної хроматографії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Мікотоксин M1 у молоці - методом рідинної хроматографії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Зеараленон у зерні та продуктах переробки - методом високоефективної рідинної хроматографії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Бензаперен у зерні та продуктах переробки - методом газової хромато-мас-спектрометрії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Малахітовий зелений у м'ясі аквакультур - методом рідинної хромато-мас-мас-спектрометрії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Радіонукліди - радіохімічним методом 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Разом 

19/0,76 

  

19/0,76 

  

  

  

  

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів і кормових добавок 

  

  

  

  

  

  

  

Стильбени, похідні стильбенів, їх солей та ефірів у м'ясі - методом рідинної хромато-мас-мас-спектрометрії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Тиреостатики у м'ясі - методом рідинної хромато-мас-мас-спектрометрії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Синтетичні стероїди у м'ясі - методом рідинної хромато-мас-мас-спектрометрії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Лактони резорцинової кислоти у м'ясі - методом рідинної хромато-мас-мас-спектрометрії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Бета-агоністи у м'ясі - методом рідинної хромато-мас-мас-спектрометрії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Нітрофурани (AHD, AMOZ, AOZ, SEM) у м'ясі - методом рідинної хромато-мас-мас-спектрометрії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Нітроімідазоли у м'ясі - методом рідинної хромато-мас-мас-спектрометрії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Бета-лактамні препарати, у тому числі пеніциліни, у м'ясі - методом рідинної хромато-мас-мас-спектрометрії або високоефективної рідинної хроматографії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Бета-лактамні препарати, у тому числі пеніциліни, в молоці - методом рідинної хромато-мас-мас-спектрометрії або високоефективної рідинної хроматографії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Аміноглікозиди, у тому числі стрептоміцини, у м'ясі - методом рідинної хромато-мас-мас-спектрометрії або високоефективної рідинної хроматографії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Івермектин у м'ясі - методом високоефективної рідинної хроматографії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Седативні препарати у м'ясі - методом рідинної хромато-мас-мас-спектрометрії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Нестероїдні препарати у м'ясі - методом рідинної хромато-мас-мас-спектрометрії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Стильбени, похідні стильбенів, їх солей та ефірів у преміксах, комбікормах - методом рідинної хромато-мас-мас-спектрометрії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Нітрофурани (AHD, AMOZ, AOZ, SEM) у преміксах, комбікормах - методом рідинної хромато-мас-мас-спектрометрії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Нітроімідазоли у преміксах, комбікормах - методом рідинної хромато-мас-мас-спектрометрії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Бета-лактамні препарати, у тому числі пеніциліни, у преміксах, комбікормах - методом рідинної хромато-мас-мас-спектрометрії або високоефективної рідинної хроматографії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Аміноглікозиди, у тому числі стрептоміцини, у преміксах, комбікормах - методом рідинної хромато-мас-мас-спектрометрії або високоефективної рідинної хроматографії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Івермектин у преміксах, комбікормах - методом високоефективної рідинної хроматографії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Тетрацикліни у преміксах, комбікормах - методом високоефективної рідинної хроматографії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Кокцидіостатики у преміксах, комбікормах - методом рідинної хромато-мас-мас-спектрометрії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Разом 

21/0,84 

  

21/0,84 

  

  

  

  

Інститут ветеринарної медицини Української академії аграрних наук 

  

  

  

  

  

  

  

Патулін у зернових - методом рідинної хромато-мас-мас-спектрометрії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Зеараленон у зернових - методом рідинної хромато-мас-мас-спектрометрії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Т-2-токсин у зернових - методом рідинної хромато-мас-мас-спектрометрії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Разом 

3/0,12 

  

3/0,12 

  

  

  

  

Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" Української академії аграрних наук 

  

  

  

  

  

  

  

Пестициди (омайт і карбофуран) у м'ясі - методом газової хроматографії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Пестициди (омайт і карбофуран) у молоці - методом газової хроматографії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Пестициди (омайт і карбофуран) у зернових - методом газової хроматографії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Пестициди (талстар і кінмікс) у м'ясі - методом газової хроматографії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Пестициди (талстар і кінмікс) у молоці - методом газової хроматографії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Пестициди (талстар і кінмікс) у зернових - методом газової хроматографії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Разом 

6/0,24 

  

6/0,24 

  

  

  

  

Національний університет біоресурсів та природокористування України 

  

  

  

  

  

  

  

Похідні гербіцидів груп 2,4 Д у м'ясі - методом газової хроматографії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Похідні гербіцидів груп 2,4 Д у молоці - методом газової хроматографії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Похідні гербіцидів груп 2,4 Д у зернових - методом газової хроматографії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Пестициди (диметоат і фозалон) у м'ясі - методом газової хроматографії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Пестициди (диметоат і фозалон) у молоці - методом газової хроматографії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Пестициди (диметоат і фозалон) у зернових - методом газової хроматографії 

0,4 

  

0,4 

  

  

  

  

Разом 

6/0,24 

  

6/0,24 

  

  

  

  

Білоцерківський національний аграрний університет 

  

  

  

  

  

  

  

Макроліди, у тому числі тилозин, у меду - методом високоефективної рідинної хроматографії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Макроліди у меду - методом високоефективної рідинної хроматографії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Триметоприм у меду - методом високоефективної рідинної хроматографії 

0,04 

  

0,04 

  

  

  

  

Разом 

3/0,12 

  

3/0,12 

  

  

  

  

Разом за завданням 2 

58/2,32 

  

58/2,32 

  

  

  

  

3. Формування системи проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі 

  

  

  

  

  

  

  

1) впровадження підтверджуваних методик визначення залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин 

  

  

  

  

  

  

  

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи 

1/0,02 

  

  

  

0,02 

  

  

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів і кормових добавок 

1/0,02 

  

  

  

0,02 

  

  

Разом 

2/0,04 

  

  

  

2/0,04 

  

  

2) розроблення та впровадження методики визначення об'єктів досліджень та встановлення критеріїв відбору зразків 

  

  

  

  

  

  

  

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи 

0,01 

  

  

  

0,01 

  

  

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів і кормових добавок 

0,01 

  

  

  

0,01 

  

  

Разом 

2/0,02 

  

  

  

2/0,02 

  

  

Разом за завданням 3 

4/0,06 

  

  

  

4/0,06 

  

  

4. Виконання щорічного плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у продуктах тваринного походження і кормах 

  

  

  

  

  

  

  

1) проведення відповідних лабораторних досліджень для виконання щорічних планів державного моніторингу 

  

  

  

  

  

  

  

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи 

23,1 

3,85 

3,85 

3,85 

3,85 

3,85 

3,85 

Дніпропетровська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини 

6,36 

1,06 

1,06 

1,06 

1,06 

1,06 

1,06 

Житомирська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини 

0,9 

0,15 

0,15 

0,15 

0,15 

0,15 

0,15 

Київська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини 

1,02 

0,17 

0,17 

0,17 

0,17 

0,17 

0,17 

Львівська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини 

7,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

Одеська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини 

1,5 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

Полтавська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини 

6,36 

1,06 

1,06 

1,06 

1,06 

1,06 

1,06 

Херсонська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини 

6,36 

1,06 

1,06 

1,06 

1,06 

1,06 

1,06 

Черкаська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини 

7,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

Разом 

60 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

2) проведення відповідних лабораторних досліджень у разі отримання позитивних результатів під час виконання щорічних планів державного моніторингу

  

  

  

  

  

  

  

Власники продуктів і кормів 

0,09 

0,015 

0,015 

0,015 

0,015 

0,015 

0,015 

Разом за завданням 4 

60,09 

10,015 

10,015 

10,015 

10,015 

10,015 

10,015 

у тому числі з державного бюджету 

60 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

з інших джерел 

0,09 

0,015 

0,015 

0,015 

0,015 

0,015 

0,015 

Разом за завданнями Програми 

113,07 

36,125 

35,335 

10,995 

10,245 

10,185 

10,185 

у тому числі з державного бюджету 

112,98 

36,11 

35,32 

10,98 

10,23 

10,17 

10,17 

з інших джерел 

0,09 

0,015 

0,015 

0,015 

0,015 

0,015 

0,015 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 15.11.2011 р. N 4029-VI)

____________

Опрос