Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об идентификации и регистрации животных

ВР Украины
Закон от 04.06.2009 № 1445-VI
редакция действует с 09.12.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ідентифікацію та реєстрацію тварин

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
 від 16 жовтня 2012 року N 5462-VI
,
від 14 серпня 2014 року N 1648-VII
,
від 15 липня 2015 року N 616-VIII
,
від 10 листопада 2015 року N 766-VIII

(У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5462-VI)

Цей Закон визначає організаційні і правові засади ідентифікації та реєстрації тварин з метою одержання оперативної та надійної інформації про поголів'я тварин щодо статі, віку, породи та їх місцезнаходження для поліпшення управління і прогнозування ринків продукції тваринництва та контролю за епізоотичною ситуацією в Україні.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

1) господарство - будівлі, споруди, ферми, будь-яке інше місце на території України, де перебувають, розводяться та утримуються тварини, проводиться їх продаж, забій, утилізація, штучне осіменіння, організовуються виставки тварин та власником якого може бути будь-яка юридична або фізична особа;

(пункт 1 статті 1 у редакції
 Закону України від 14.08.2014 р. N 1648-VII)

2) Єдиний державний реєстр тварин - електронна база даних про ідентифікованих тварин, їх власників/утримувачів, господарства, переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж таких тварин;

(пункт 2 статті 1 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 14.08.2014 р. N 1648-VII)

3) ідентифікаційні документи - документи встановленого зразка, що видаються на тварину (паспорт великої рогатої худоби, паспорт коня, реєстраційне свідоцтво свиней, реєстраційне свідоцтво овець/кіз);

(пункт 3 статті 1 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 14.08.2014 р. N 1648-VII)

4) ідентифікаційний номер - індивідуальний або груповий номер, що присвоюється тварині (або їх групам) та не змінюється протягом її життя;

(пункт 4 статті 1 у редакції
 Закону України від 14.08.2014 р. N 1648-VII)

5) ідентифікація - процес ототожнення тварини шляхом присвоєння їй ідентифікаційного номера з використанням візуальних, електронних та змішаних засобів залежно від виду тварини з подальшим внесенням ідентифікаційного номера до Єдиного державного реєстру тварин;

6) переміщення - процес, результатом якого є зміна господарства, в якому перебуває тварина, або зміна її власника/утримувача;

(пункт 6 статті 1 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 14.08.2014 р. N 1648-VII)

7) реєстрація - внесення до Єдиного державного реєстру тварин даних про ідентифіковану тварину, її власника/утримувача, господарство, переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж;

(пункт 7 статті 1 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 14.08.2014 р. N 1648-VII)

8) утримувач - юридична або фізична особа, яка здійснює діяльність з утримання, розведення, продажу, переміщення, забою, утилізації, надання послуг зі штучного осіменіння тварин, організації виставок тварин на підставі повноважень, наданих їй власником тварин;

(статтю 1 доповнено пунктом 8 згідно із
 Законом України від 14.08.2014 р. N 1648-VII)

9) Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин - суб'єкт, уповноважений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, проводити в установленому цим Законом порядку реєстрацію тварин, здійснювати оформлення, видачу ідентифікаційних документів та виконувати інші функції, передбачені законодавством.

(статтю 1 доповнено пунктом 9 згідно із
 Законом України від 14.08.2014 р. N 1648-VII
,
пункт 9 статті 1 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 15.07.2015 р. N 616-VIII)

Стаття 2. Правове регулювання питань ідентифікації та реєстрації тварин

Правове регулювання питань ідентифікації та реєстрації тварин здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України "Про ветеринарну медицину", цього Закону та інших нормативно-правових актів у цій сфері.

Стаття 3. Сфера застосування Закону

Дія цього Закону поширюється на юридичних і фізичних осіб, що займаються розведенням та утриманням тварин, проводять їх продаж, забій, утилізацію, надають послуги зі штучного осіменіння та організовують виставки тварин.

Частину другу статті 3 виключено

(згідно із Законом України
 від 14.08.2014 р. N 1648-VII)

Стаття 4. Об'єкти ідентифікації та реєстрації тварин. Індивідуальний та груповий ідентифікаційний номер

Об'єктом ідентифікації та реєстрації є сільськогосподарські тварини - велика рогата худоба, коні, свині, вівці, кози.

Індивідуальний ідентифікаційний номер є унікальним у межах одного виду тварин. Великій рогатій худобі, вівцям, козам та коням присвоюється виключно індивідуальний номер. Груповий ідентифікаційний номер може присвоюватися групі тварин у межах одного господарства і є унікальним для господарства у межах України.

(стаття 4 у редакції Закону України
 від 14.08.2014 р. N 1648-VII)

Стаття 5. Права та обов'язки юридичних, фізичних осіб та Адміністратора Єдиного державного реєстру тварин

Юридичні та фізичні особи, що провадять діяльність з розведення та утримання тварин, зобов'язані:

подавати для реєстрації дані про ідентифікованих тварин, господарства їх розведення та утримання, переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж тварин;

ідентифікувати усіх тварин у господарстві;

вести облік усіх тварин у господарстві, в тому числі щодо їх народження, ідентифікаційних номерів, усіх переміщень тварин між господарствами, а також про забій, утилізацію та падіж тварин;

зберігати відомості про тварину протягом трьох років після її смерті (забій, падіж, утилізація) або переміщення її з господарства;

здійснювати переміщення тварин з ідентифікаційними документами;

подавати дані до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, про усі переміщення тварин, надходження нових тварин у господарство, а також забій, утилізацію, падіж тварин протягом 5 робочих днів з дати таких дій або подій;

проводити забій, утилізацію лише ідентифікованих та зареєстрованих тварин.

Юридичні та фізичні особи, що провадять діяльність із забою та утилізації тварин, зобов'язані:

подавати для реєстрації дані про забій, утилізацію тварин, а також дані про господарства, що здійснюють такий забій та утилізацію;

вести облік забитих, утилізованих тварин;

проводити забій, утилізацію лише ідентифікованих та зареєстрованих тварин.

Юридичні та фізичні особи, що провадять діяльність з продажу тварин, надання послуг зі штучного осіменіння та організовують виставки тварин, зобов'язані:

подавати для реєстрації дані про господарства, що займаються продажем тварин, наданням послуг зі штучного осіменіння та організацією виставок тварин;

вести облік тварин;

здійснювати продаж, проводити виставки і штучне осіменіння лише ідентифікованих та зареєстрованих тварин.

Переміщення юридичними та фізичними особами тварин, які не відповідають вимогам законодавства про ідентифікацію та реєстрацію тварин, забороняється.

Юридичні та фізичні особи мають право:

обирати електронну або паперову форму ведення обліку тварин та подачі даних, встановлених цим Законом;

уповноважити третіх осіб на виконання обов'язків, встановлених цією статтею.

Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин має право надіслати запит до власника або утримувача тварини про інформацію про походження, ідентифікацію, пункт призначення тварини, власником або утримувачем якої він є, а власник або утримувач тварини зобов'язаний надати таку інформацію за запитом Адміністратора Єдиного державного реєстру тварин протягом 10 робочих днів з моменту отримання такого запиту.

Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин зобов'язаний:

вносити до Єдиного державного реєстру тварин дані, встановлені цим Законом, зокрема, щодо ідентифікації, реєстрації та обліку тварин, а також щодо здійснених стосовно них ветеринарно-санітарних заходів, протягом 10 робочих днів з дня їх отримання від юридичних і фізичних осіб, а щодо коней - протягом 25 робочих днів;

(абзац другий частини сьомої статті 5 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 15.07.2015 р. N 616-VIII)

протягом 5 робочих днів з дня отримання даних щодо реєстрації тварини оформляти ідентифікаційні документи;

видавати оформлені ідентифікаційні документи за вимогою власника/утримувача тварини або його довіреної особи;

забезпечити на своєму офіційному веб-сайті безкоштовний доступ до інформації з Єдиного державного реєстру тварин, крім інформації про особу (персональні дані) та інформації, яка відповідно до законодавства України має обмежений доступ.

Видача витягу з Єдиного державного реєстру тварин здійснюється на безоплатній основі.

Частину дев'яту статті 5 виключено

(згідно із Законом України
 від 15.07.2015 р. N 616-VIII)

Частину десяту статті 5 виключено

(згідно із Законом України
 від 15.07.2015 р. N 616-VIII)

(стаття 5 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 16.10.2012 р. N 5462-VI
,
у редакції Закону України від 14.08.2014 р. N 1648-VII)

Стаття 51. Оплата послуг з ідентифікації та реєстрації тварин

Послуги з ідентифікації та реєстрації тварин сплачуються за рахунок юридичних і фізичних осіб - власників цих тварин.

Оплата послуг з ідентифікації та реєстрації тварин, власником яких є фізична особа, може також здійснюватися третьою (будь-якою юридичною або фізичною) особою.

Фізична особа - власник тварин, яка здійснила витрати на оплату послуг з їх ідентифікації та реєстрації, має право на обов'язкове відшкодування державою таких витрат.

Режим цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України".

(Закон доповнено статтею 51 згідно із
 Законом України від 15.07.2015 р. N 616-VIII)

Стаття 6. Органи, що здійснюють державне управління у сфері ідентифікації та реєстрації тварин

Державне управління у сфері ідентифікації та реєстрації тварин здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, в межах повноважень, визначених цим Законом.

(стаття 6 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 16.10.2012 р. N 5462-VI,
від 15.07.2015 р. N 616-VIII)

Стаття 7. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері ідентифікації та реєстрації тварин

До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері ідентифікації та реєстрації тварин належать:

встановлення порядку надання споживачам продуктів тваринного походження повної та достовірної інформації про походження зазначеного продукту, у тому числі про його безпеку, шляхом запровадження маркування продуктів тваринного походження;

організація виконання загальнодержавних заходів щодо запровадження ідентифікації та реєстрації тварин;

забезпечення фінансування системи ідентифікації та реєстрації тварин;

вирішення інших питань у сфері ідентифікації та реєстрації тварин відповідно до закону.

Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику

(назва статті 8 у редакції Закону України
 від 15.07.2015 р. N 616-VIII)

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, належать:

(абзац перший частини першої статті 8 у редакції
 Закону України від 15.07.2015 р. N 616-VIII)

встановлення порядку ідентифікації та реєстрації тварин, порядку оформлення і видачі ідентифікаційних документів;

визначення складу інформації, що подається для внесення до Єдиного державного реєстру тварин;

встановлення порядку ведення Єдиного державного реєстру тварин та користування його даними;

встановлення порядку реєстрації господарств;

(частину першу статті 8 доповнено новим абзацом п'ятим
 згідно із Законом України від 14.08.2014 р. N 1648-VII)

встановлення порядку переміщення тварин;

(частину першу статті 8 доповнено новим абзацом шостим
 згідно із Законом України від 14.08.2014 р. N 1648-VII)

встановлення порядку подачі даних для внесення до Єдиного державного реєстру тварин;

(частину першу статті 8 доповнено новим абзацом сьомим
 згідно із Законом України від 14.08.2014 р. N 1648-VII,
у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом восьмим)

вирішення інших питань у сфері ідентифікації та реєстрації тварин відповідно до закону.

Частину другу статті 8 виключено

(згідно із Законом України
 від 15.07.2015 р. N 616-VIII)

(стаття 8 у редакції Закону
 України від 16.10.2012 р. N 5462-VI)

Стаття 9. Органи нагляду і контролю за діяльністю у сфері ідентифікації та реєстрації тварин

Державний нагляд і контроль за дотриманням вимог щодо ідентифікації тварин здійснюються у межах повноважень центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

(частина перша статті 9 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 10.11.2015 р. N 766-VIII)

Державний нагляд і контроль за дотриманням вимог щодо ідентифікації та реєстрації тварин здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини.

(стаття 9 у редакції Закону
 України від 16.10.2012 р. N 5462-VI)

Стаття 10. Державна підтримка у сфері ідентифікації та реєстрації тварин

Державна підтримка у сфері ідентифікації та реєстрації тварин здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України шляхом обов'язкового відшкодування державою витрат на оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин фізичним особам - власникам цих тварин.

Видатки на фінансування системи ідентифікації та реєстрації тварин і на відшкодування витрат на оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин фізичним особам - власникам цих тварин, передбачаються у Державному бюджеті України окремим рядком.

Порядок використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на фінансування системи ідентифікації та реєстрації тварин і на відшкодування витрат на оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин фізичним особам - власникам цих тварин, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Законами можуть бути передбачені інші види державної підтримки у сфері ідентифікації та реєстрації тварин.

(стаття 10 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 14.08.2014 р. N 1648-VII
,
у редакції Закону України
 від 15.07.2015 р. N 616-VIII)

Стаття 11. Відповідальність за порушення законодавства у сфері ідентифікації та реєстрації тварин

Порушення законодавства у сфері ідентифікації та реєстрації тварин тягне за собою цивільну, адміністративну, дисциплінарну або кримінальну відповідальність згідно із законом.

Відповідальність несуть особи, винні у:

невиконанні розпоряджень уповноважених органів та осіб про усунення фактів порушень у сфері ідентифікації та реєстрації тварин;

створенні перешкод уповноваженій особі у здійсненні контролю і нагляду за дотриманням вимог цього Закону щодо ідентифікації та реєстрації тварин.

Стаття 12. Міжнародне співробітництво у сфері ідентифікації та реєстрації тварин

Міжнародне співробітництво у сфері ідентифікації та реєстрації тварин здійснюється шляхом:

укладення відповідних міжнародних договорів України;

гармонізації нормативних документів, стандартів, норм і правил з питань ідентифікації та реєстрації тварин з відповідними міжнародними нормативними документами, стандартами, нормами і правилами, які визначають вимоги щодо ідентифікації та реєстрації тварин;

обміну інформацією про заходи, що вживаються для здійснення ідентифікації та реєстрації тварин.

Стаття 13. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
4 червня 2009 року
N 1445-VI
 

  

Опрос