Идет загрузка документа (145 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об Общегосударственной программе снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и превращения объекта "Укрытие" на экологически безопасную систему

ВР Украины
Программа, Закон от 15.01.2009 № 886-VI
редакция действует с 01.01.2019

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законами України
 від 21 жовтня 2011 року N 3960-VI
,
від 16 жовтня 2018 року N 2595-VIII

Верховна Рада України постановляє:

I. Затвердити Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему (додається).

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.

2. Внести до Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 4, ст. 33, N 32, ст. 264; 2001 р., N 27, ст. 133; 2004 р., N 5, ст. 28, N 51, ст. 546) такі зміни:

1) статті 5 і 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Державна підтримка робіт з підготовки до зняття і зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему повинна забезпечуватися відповідно до затвердженої в установленому порядку Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

Стаття 6. Роботи з перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему виконуються відповідно до затвердженої в установленому порядку Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

Однією з цілей щодо перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему є вилучення з нього матеріалів, які містять ядерне паливо, та радіоактивних відходів. При цьому до вилучення матеріалів, які містять ядерне паливо, та радіоактивних відходів з об'єкта "Укриття" забезпечується переведення їх у контрольований стан";

2) частини першу та другу статті 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Фінансування робіт з підготовки до зняття і зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, забезпечення радіаційної безпеки, медичного та біофізичного контролю персоналу Чорнобильської АЕС та підрядних організацій, що виконують роботи з підготовки до зняття і зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС і жителів міста Славутич здійснюється за рахунок Державного бюджету України, міжнародної технічної допомоги та добровільних внесків юридичних або фізичних осіб та інших джерел, які не заборонені законом.

Законом про Державний бюджет України на відповідний рік передбачається окремим рядком виділення коштів на фінансування робіт щодо підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС і жителів міста Славутич, а також виділення коштів на фінансування робіт з перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему";

3) статтю 8 виключити.

3. Кабінету Міністрів України:

після укладення контрактів, передбачених заходами щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, визначених у додатку до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, у місячний термін інформувати Верховну Раду України про умови контракту, обсяги фінансування та графіки виконання робіт (надання послуг), які передбачені контрактами;

щоквартально інформувати Верховну Раду України про обсяги фінансування та графіки виконаних робіт (надання послуг), які передбачені контрактами, що визначені міжнародним Планом здійснення заходів на об'єкті "Укриття";

наприкінці поточного та на початку чергового етапу робіт із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему подавати в порядку законодавчої ініціативи до Верховної Ради України проект відповідних змін та уточнень до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
15 січня 2009 року
N 886-VI
 

  

 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА ЗНЯТТЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ" НА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНУ СИСТЕМУ

Загальні положення

Ця Загальнодержавна програма зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему (далі - Програма) визначає основні напрями робіт із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, орієнтовні обсяги їх фінансування, організаційні та технічні завдання.

До розташованих на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, що підлягатимуть зняттю з експлуатації, належать:

перший, другий та третій енергоблоки (головні корпуси);

перше сховище відпрацьованого ядерного палива на основі технології "мокрого" зберігання;

тимчасові сховища рідких і твердих радіоактивних відходів.

Зняттю з експлуатації підлягають також інші об'єкти загальностанційного призначення: допоміжні, електротехнічні, гідротехнічні споруди, ставок-охолоджувач.

На промисловому майданчику Чорнобильської АЕС знаходиться четвертий зруйнований енергоблок (об'єкт "Укриття"), який є ядерно небезпечним об'єктом і тимчасовим сховищем неорганізованих радіоактивних відходів. Заходи, що здійснюються на об'єкті "Укриття", кваліфікуються як перетворення його на екологічно безпечну систему.

Завершення діяльності із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему потребує близько 100 років, тому Програма містить першочергові заходи, які необхідно здійснити протягом 2019 - 2020 років на етапі припинення експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

(абзац восьмий розділу із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2018 р. N 2595-VIII)

Мета і основні напрями діяльності Програми

(назва розділу у редакції Закону
 України від 16.10.2018 р. N 2595-VIII)

Метою Програми є забезпечення реалізації державної політики щодо:

підготовки до зняття і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;

забезпечення захисту персоналу, населення та довкілля від впливу іонізуючого випромінювання.

Програмою передбачено діяльність за такими основними напрямами:

припинення експлуатації, підготовка до зняття і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС;

перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;

поводження з радіоактивними відходами Чорнобильської АЕС, що накопичені за період експлуатації та утворюватимуться під час виконання робіт із зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему поводження з відпрацьованим ядерним паливом реакторів типу РВПК-1000 Чорнобильської АЕС;

(абзац сьомий розділу із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2018 р. N 2595-VIII)

науково-технічна та інформаційна підтримка робіт з підготовки до зняття і зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, гарантування прозорості для суспільства рішень стосовно забезпечення безпеки діяльності, передбаченої Програмою;

соціальний захист працівників Чорнобильської АЕС та мешканців міста Славутич у зв'язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації.

Для досягнення мети і основних напрямів Програми необхідно:

(абзац десятий розділу у редакції
 Закону України від 16.10.2018 р. N 2595-VIII)

удосконалювати нормативно-правову базу з питань зняття з експлуатації ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами;

забезпечити будівництво об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які утворюватимуться у процесі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, а також забезпечити будівництво та безпечну експлуатацію сховища сухого типу для зберігання відпрацьованого ядерного палива реакторів типу РВПК-1000 Чорнобильської АЕС (СВЯП-2);

(абзац дванадцятий розділу із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2018 р. N 2595-VIII)

створити на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС комплекс інженерно-технічних систем та споруд, у тому числі інтегровану систему поводження з радіоактивними відходами, для забезпечення виконання робіт із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;

забезпечити охорону від пожеж об'єктів Чорнобильської АЕС на всіх етапах діяльності із зняття з експлуатації.

(розділ доповнено новим абзацом чотирнадцятим
 згідно із Законом України від 16.10.2018 р. N 2595-VIII,
у зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцять шостий
 вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - двадцять сьомим)

Відповідно до законодавства України проваджувати діяльність із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС передбачається за такими етапами:

1) припинення експлуатації (підготовчий етап до зняття з експлуатації) - етап, під час якого буде здійснено вилучення ядерного палива та переміщення його у сховище відпрацьованого ядерного палива, призначене для довгострокового зберігання. Поточний етап, під час якого виконується основне завдання, що визначає тривалість етапу, - вилучення ядерного палива з енергоблоків. Строк завершення - не раніше 2013 року;

2) остаточне закриття та консервація реакторних установок. На цьому етапі буде проведено консервацію реакторів і найбільш радіаційне забрудненого устаткування (орієнтовно до 2022 року);

3) витримка реакторних установок протягом періоду, під час якого повинне відбутися природне зниження радіоактивного випромінювання до прийнятного рівня (орієнтовно до 2045 року);

4) демонтаж реакторних установок. На цьому етапі буде проведено демонтаж устаткування та очищення майданчика з метою максимального зняття обмежень і регуляторного контролю (орієнтовно до 2065 року).

Перелік основних заходів із зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС повинен конкретизуватися у рамках проектів етапів зняття з експлуатації: остаточного закриття, консервації, витримки та демонтажу енергоблоків Чорнобильської АЕС.

(абзац двадцятий розділу у редакції
 Закону України від 16.10.2018 р. N 2595-VIII)

Перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему передбачає:

зменшення ризиків впливу іонізуючого випромінювання;

створення додаткових захисних бар'єрів, зокрема таких, що забезпечуватимуть належні умови для виконання робіт на наступному етапі;

вилучення з об'єкта "Укриття" паливовмісних матеріалів, високоактивних та довгоіснуючих радіоактивних відходів, переведення їх у безпечний стан, проміжне контрольоване зберігання та захоронення у глибинних сховищах (стабільних геологічних формаціях) у разі, якщо до початку їх вилучення (орієнтовно 30 - 50 років) не запропоновано альтернативного шляху забезпечення безпеки зберігання матеріалів у об'єкті "Укриття".

Інженерно-технологічні критерії проектування і будівництва конфайнмента повинні визначатися в установленому порядку на етапі розроблення та затвердження передпроектної та проектної документації.

Завдання щодо перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему розв'язуватиметься шляхом послідовного розроблення та виконання окремих планів, проектів або програм, спрямованих на здійснення зазначених заходів. Заходи кожного наступного етапу повинні детально плануватися наприкінці попереднього та базуватися на його результатах з урахуванням досягнутого рівня розвитку техніки і технологій поводження з радіоактивними відходами та паливовмісними матеріалами.

Послідовність здійснення заходів та обсяги робіт повинні коригуватися з урахуванням результатів реалізації проекту міжнародної технічної допомоги - Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття".

Завдання і заходи

Основними завданнями етапу припинення експлуатації Чорнобильської АЕС є:

зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації, що передбачає:

підтримку у безпечному стані першого, другого, третього енергоблоків, існуючого сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1) та існуючих сховищ радіоактивних відходів;

розроблення та затвердження проектів, необхідних для створення обладнання і систем, та виконання робіт на етапах обмеження експлуатаційних характеристик і зняття з експлуатації;

виведення з експлуатації та частковий демонтаж окремих систем і елементів енергоблоків;

здійснення організаційно-технічних заходів з управління, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту систем, що працюватимуть у подальшому, та забезпечення контролю за безпекою;

забезпечення фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання;

виконання заходів щодо перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;

поводження з відпрацьованим ядерним паливом;

поводження з радіоактивними відходами.

На етапі остаточного закриття та консервації енергоблоків Чорнобильської АЕС здійснюються такі основні заходи:

підтримка у безпечному стані першого, другого, третього енергоблоків, сховищ відпрацьованого ядерного палива та сховищ радіоактивних відходів;

поводження з відпрацьованим ядерним паливом;

поводження з радіоактивними відходами;

демонтаж зовнішніх щодо ядерного реактора систем та елементів установок, які не впливають на безпеку та не потрібні для роботи на подальших етапах;

укріплення бар'єрів, які запобігають поширенню радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище;

надійна консервація частин установок, що не демонтуються;

створення умов для забезпечення тимчасового контрольованого зберігання радіоактивних речовин на установках;

виконання заходів щодо перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;

охорона від пожеж.

(абзаци перший - двадцять другий розділу замінено двадцятьма
 абзацами згідно із Законом України від 16.10.2018 р. N 2595-VIII,
у зв'язку з цим абзаци двадцять третій - п'ятдесят четвертий
 вважати відповідно абзацами двадцять першим - п'ятдесят другим)

На етапі витримки реакторних установок здійснюються такі основні заходи:

експлуатація систем та елементів, що забезпечують безпечне зберігання радіоактивних речовин, які містяться в законсервованих установках;

періодичне обстеження стану законсервованої установки.

На етапі демонтажу реакторних установок основними завданнями є демонтаж і вилучення систем та елементів, рівень забруднення яких перевищує рівні вилучення, для розміщення їх на тимчасове зберігання у сховищах радіоактивних відходів.

Заходи щодо перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему здійснюватимуться відповідно до вимог нормативно-правових актів, що регламентують величини допустимих викидів і скидів радіоактивних матеріалів та речовин у довкілля.

Завдання щодо перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему повинне розв'язуватися шляхом послідовного розроблення та здійснення таких заходів:

підтримка об'єкта в безпечному стані;

розроблення і затвердження нормативної та проектної документації щодо перетворення об'єкта на екологічно безпечну систему;

створення необхідної інфраструктури для провадження діяльності щодо стабілізації цього об'єкта та будівництва, введення в експлуатацію і експлуатація нового конфайнмента;

стабілізація, підвищення експлуатаційної надійності та довговічності конструкцій і систем, що забезпечують здійснення контролю за показниками безпеки;

створення додаткових захисних бар'єрів, у першу чергу конфайнмента, що забезпечують умови, необхідні для виконання технічних робіт на етапі перетворення об'єкта на екологічно безпечну систему, а також безпеку персоналу, населення та довкілля;

демонтаж нестабільних конструкцій;

розроблення технологій вилучення паливовмісних матеріалів;

створення інфраструктури для поводження з радіоактивними відходами;

створення сховищ для захоронення (зокрема в геологічних формаціях) паливовмісних матеріалів та довгоіснуючих радіоактивних відходів;

вилучення з об'єкта (або переведення в контрольований стан) паливовмісних матеріалів та довгоіснуючих радіоактивних відходів, їх кондиціювання з подальшим зберіганням і захороненням у відповідних сховищах;

демонтаж конструкцій об'єкта та елементів конфайнмента.

Основними заходами щодо створення системи поводження з радіоактивними відходами Чорнобильської АЕС є:

будівництво та експлуатація об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами;

звільнення від радіоактивних відходів і зняття з експлуатації об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, після вичерпання їх ресурсу;

розроблення і затвердження нормативної та проектної документації щодо поводження з радіоактивними відходами;

створення інтегрованої системи поводження з радіоактивними відходами, які утворюватимуться під час виконання робіт із зняття з експлуатації енергоблоків та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

Основними заходами щодо організації науково-технічної та інформаційної підтримки робіт із зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, гарантування прозорості для громадськості, прийняття рішень стосовно забезпечення безпеки цієї діяльності є розроблення і виконання таких програм:

науково-технічне супроводження робіт із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;

інформаційне забезпечення зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;

інформаційне забезпечення з метою висвітлення для громадськості питань, пов'язаних із зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворенням об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

Завдання щодо соціального захисту працівників Чорнобильської АЕС та мешканців міста Славутич у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС розв'язується шляхом:

створення умов для збереження кваліфікованого персоналу Чорнобильської АЕС;

створення компенсуючих робочих місць у місті Славутич для працевлаштування персоналу Чорнобильської АЕС, що вивільняється;

забезпечення соціальних виплат і гарантій персоналу Чорнобильської АЕС, що вивільняється, та мешканців міста Славутич;

збереження та розвитку соціальної інфраструктури міста Славутич.

Для забезпечення виконання Програми необхідно здійснити першочергові заходи згідно з додатком.

Очікувані результати виконання Програми та її ефективність

У результаті виконання Програми в період до 2020 року передбачається:

(абзац перший розділу із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2018 р. N 2595-VIII)

припинити експлуатацію першого, другого і третього енергоблоків Чорнобильської АЕС та розпочати роботи щодо їх остаточного закриття і консервації;

створити ефективну систему поводження з радіоактивними відходами Чорнобильської АЕС;

закінчити будівництво та ввести в експлуатацію заплановане сховище відпрацьованого ядерного палива;

(абзац четвертий розділу у редакції
 Закону України від 16.10.2018 р. N 2595-VIII)

завершити будівництво та введення в експлуатацію конфайнмента над об'єктом "Укриття";

удосконалити систему соціальних гарантій працівникам Чорнобильської АЕС;

забезпечити прозорість висвітлення питань, пов'язаних з безпекою діяльності з підготовки до зняття і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворенням об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;

удосконалити систему фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання на майданчику Чорнобильської АЕС.

(розділ доповнено новим абзацом восьмим
 згідно із Законом України від 16.10.2018 р. N 2595-VIII,
у зв'язку з цим абзаци восьмий - тринадцятий
 вважати відповідно абзацами дев'ятим - чотирнадцятим)

Показниками ефективності Програми є:

забезпечення безпеки персоналу, населення та довкілля;

своєчасне введення в експлуатацію нового сховища відпрацьованого ядерного палива та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами;

своєчасне введення в експлуатацію конфайнмента над об'єктом "Укриття";

своєчасний початок робіт із зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС.

Перегляд Програми здійснюється в кінці строку дії та (за необхідності) протягом її виконання у разі значного відставання в строках проведення або недостатнього фінансування зазначених у Програмі робіт.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, міжнародної технічної допомоги та добровільних внесків юридичних або фізичних осіб та інших джерел, які не заборонені законом.

Обсяг бюджетних видатків на передбачені Програмою заходи визначається в межах наявних фінансових ресурсів згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Сума фінансування робіт відповідно до Програми за рахунок коштів державного бюджету орієнтовно становить 2963,22 млн гривень. Реалізація проектів міжнародної технічної допомоги здійснюється в обсягах і за планами фінансування, які передбачені контрактами.

(абзац третій розділу із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2018 р. N 2595-VIII)

Абзац четвертий розділу виключено

(згідно із Законом України
 від 16.10.2018 р. N 2595-VIII)

 

ЗАХОДИ
щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему на період до 2020 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування
(державний бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,
млн гривень

у тому числі за роками

усього

2019

2020

2019

2020

1. Зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС

кількість остаточно зупинених систем та елементів,
відсотки

94

93,5

94

1) остаточна зупинка та виведення з експлуатації устаткування, систем та елементів

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

67,38

33,29

34,09

ступінь виконання,
відсотки

100

90

100

2) модернізація існуючого сховища відпрацьованого ядерного палива

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

60

20

40

кількість демонтованого устаткування,
тис. тонн

6

3

3

3) демонтаж устаткування, виведеного з експлуатації

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

4

2

2

кількість облікових порушень правил, норм та стандартів у сфері використання ядерної енергії

 

 

 

4) підтримка у безпечному стані першого, другого, третього енергоблоків Чорнобильської АЕС та об'єкта "Укриття" (до введення в експлуатацію нового безпечного конфайнмента), у тому числі:

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

692,59

344,1

348,49

кількість об'єктів

3 блоки,
63 споруди

3 блоки,
63 споруди

3 блоки,
63 споруди

експлуатація блоків та об'єктів промислового майданчика;

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

347,54

172,67

174,87

одиниць обладнання

25807

25807

25807

технічне обслуговування і ремонт обладнання, систем, що залишаються в експлуатації;

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

196,74

97,74

99

число осіб, які зазнали опромінення вище встановлених лімітів доз

 

 

 

виконання радіаційно-гігієнічних, проектно-конструкторських, технічних та організаційних заходів, спрямованих на забезпечення радіаційної безпеки;

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

36,99

18,38

18,61

кількість ядерних аварій та порушень під час зберігання та транспортування ядерних матеріалів

 

 

 

виконання заходів, норм, правил і стандартів з ядерної безпеки, забезпечення ведення обліку і здійснення контролю за ядерними матеріалами і забезпечення гарантій МАГАТЕ на державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС";

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

36,21

17,99

18,22

кількість пожеж із значними збитками та людськими жертвами

 

 

 

забезпечення пожежної безпеки та підтримка протипожежного режиму підприємства;

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

25,7

12,77

12,93

ступінь виконання,
відсотки

100

100

100

забезпечення функціонування системи охорони праці на підприємстві;

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

29,12

14,47

14,65

порушення допустимих меж радіаційного впливу

 

 

 

забезпечення екологічної безпеки ядерних об'єктів і радіаційного захисту населення та навколишнього природного середовища, мінімізація шкідливого впливу наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

4,83

2,4

2,43

кількість сховищ, що підлягає обслуговуванню

3

3

3

захист персоналу, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагування на них (в межах своїх повноважень)

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

15,46

7,68

7,78

ступінь виконання,
відсотки

18

15

18

5) реалізація проекту етапу остаточного закриття та консервації першого, другого, третього енергоблоків Чорнобильської АЕС

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

46,48

23,26

23,22

ступінь виконання,
відсотки

80

70

80

6) реалізація проекту виведення з експлуатації ставка-охолоджувача із залученням підрядної організації

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

0,2

0,1

0,1

ступінь виконання,
відсотки

47

40

47

7) реконструкція та капітальний ремонт на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС, у тому числі:

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

39,07

19,5

19,57

ступінь виконання,
відсотки

33

25

33

реконструкція системи стисненого повітря для власних потреб Чорнобильської АЕС, установки розділення повітря та реконструкція систем вентиляції;

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

2,12

1,06

1,06

ступінь виконання,
відсотки

51

45

51

реконструкція систем технічного та господарсько-питного водопостачання; модернізація системи хімводоочищення, реконструкція каналізації, очисних споруд із залученням підрядної організації;

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

5,61

2,77

2,84

ступінь виконання,
відсотки

33

25

33

реконструкція систем нормального живлення, капітальний ремонт мережі освітлення та живлення;

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

8,2

4,1

4,1

ступінь виконання,
відсотки

68

64

68

реконструкція комплексу тепломеханічного обладнання та системи теплопостачання;

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

1,98

0,99

0,99

ступінь виконання,
відсотки

48

42

48

ремонт виробничих будівель і споруд, спостереження за осіданнями і деформаціями будівель і споруд, капітальний ремонт покрівель

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

21,16

10,58

10,58

кількість порушень у сфері фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів

 

 

 

8) фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів, а саме забезпечення фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів.

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

3,7

1,8

1,9

Разом за завданням 1

 

 

 

 

 

 

913,42

444,05

469,37

у тому числі

 

 

 

 

 

державний бюджет

913,42

444,05

469,37

2. Перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему

ступінь виконання,
відсотки

96

95

96

1) виконання плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття"

 

міжнародна технічна допомога,
млн євро

32,51*

32,51*

 

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

866,99

300,0

566,99

дотримання меж безпечної експлуатації,
відсотки

100

100

100

2) експлуатація об'єкта "Укриття" та нового безпечного конфайнмента (після введення в експлуатацію), в тому числі:

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

654,3

319,85

334,45

кількість об'єктів

4 бурових установок
76 стаціонарних свердловин

4 бурових установок
76 стаціонарних свердловин

4 бурових установок
76 стаціонарних свердловин

експлуатація, технічне обслуговування і ремонт бурового обладнання. Обслуговування свердловин;

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

32,71

15,99

16,72

кількість
млн кв. метрів

2,45

2,45

2,45

дезактивація, пилопригнічення та екранування на об'єкті "Укриття" і його території;

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

92,95

45,44

47,51

кількість систем

5

5

5

експлуатація, технічне обслуговування і ремонт систем об'єкта "Укриття";

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

123,94

60,59

63,35

кількість систем

21

21

21

експлуатація, технічне обслуговування та ремонт систем нового безпечного конфайнмента (після введення в експлуатацію);

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

311,76

152,4

159,36

число осіб, які зазнали опромінення вище встановлених лімітів доз

 

 

 

виконання робіт з радіаційного контролю у локальній зоні і приміщеннях об'єкта "Укриття", проведення дозиметричного та технологічного радіаційного контролю (стаціонарними установками, переносними приладами);

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

72,28

35,33

36,95

кількість пожеж із значними збитками та людськими жертвами

 

 

 

виконання заходів із забезпечення пожежної безпеки та підтримки протипожежного режиму на об'єкті "Укриття" та новому безпечному конфайнменті

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

20,66

10,1

10,56

Разом за завданням 2

 

 

 

 

 

 

1521,29

619,85

901,44

у тому числі

 

 

 

 

 

державний бюджет

1521,29

619,85

901,44

міжнародна технічна допомога,
млн євро

32,51*

32,51*

 

3. Поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом

кількість вивезених з майданчика державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" радіоактивних відходів,
куб. метрів

17000

7000

10000

1) звільнення від радіоактивних відходів

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

27,22

13,61

13,61

кількість введених в експлуатацію установок

3

2

1

2) проектування, будівництво та введення в експлуатацію установок, призначених для поводження з радіоактивними відходами Чорнобильської АЕС, у тому числі:

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

127,73

67,73

60

кількість об'єктів, введених в експлуатацію

3

3

 

створення інфраструктури для поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом за рахунок коштів матеріально-технічної допомоги тощо;

 

міжнародна технічна допомога,
млн євро

1,19*

1,19*

 

ступінь виконання,
відсотки

100

 

100

створення дільниць з переробки твердих радіоактивних відходів (збирання, сортування, фрагментація та перевезення на установки з переробки);

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

1,76

 

1,76

ступінь виконання,
відсотки

100

75

100

створення тимчасових сховищ для твердих радіоактивних відходів (накопичення під час виконання демонтажу обладнання);

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

58,24

30

28,24

ступінь виконання,
відсотки

65

35

65

створення установки для попередньої обробки рідких радіоактивних відходів з вилученням трансуранових елементів та органічних речовин;

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

19,93

9,93

10

ступінь виконання,
відсотки

100

100

 

створення установки очищення/обробки кабельної продукції;

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

6,26

6,26

 

ступінь виконання,
відсотки

100

50

100

створення дільниць фрагментації та розбирання великогабаритного обладнання;

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

40

20

20

ступінь виконання,
відсотки

100

100

 

створення установки аерозольної газодинамічної дезактивації

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

1,54

1,54

 

експлуатація,
відсотки

65

30

65

3) експлуатація заводу з переробки рідких радіоактивних відходів

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

73,65

36,43

37,22

кількість перероблених рідких радіоактивних відходів,
відсотків

3,4

1,1

3,4

експлуатація,
відсотки

15

5

15

4) експлуатація промислового комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

79,26

39,08

40,18

кількість перероблених твердих радіоактивних відходів,
відсотки

2,0

0,5

2,0

експлуатація,
відсотки

80

35

80

5) експлуатація комплексу з виробництва металевих бочок і залізобетонних контейнерів для зберігання радіоактивних відходів державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС"

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

64,95

32,16

32,79

забезпечення інфраструктури поводження з упаковкою для радіоактивних відходів,
відсотки

100

100

100

введення в експлуатацію,
відсотки

100

42

100

6) експлуатація сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2)

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

95,2

45,61

49,59

кількість відпрацьованих тепловидільних збірок, що перебувають на зберіганні

3541

1041

3541

кількість облікових порушень у сфері експлуатації сховищ радіоактивних відходів

 

 

 

7) експлуатація тимчасового сховища високоактивних радіоактивних відходів, сховища твердих радіоактивних відходів, сховища рідких радіоактивних відходів, сховища рідких та твердих радіоактивних відходів, сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1)

Мінприроди України,
ДАЗВ України

державний бюджет

43,8

21,9

21,9

Разом за завданням 3

 

 

 

 

 

 

511,81

256,52

255,29

у тому числі

 

 

 

 

 

державний бюджет

511,81

256,52

255,29

міжнародна технічна допомога,
млн євро

1,19*

1,19*

 

4. Науково-технічна та інформаційна підтримка робіт

ступінь виконання,
відсотки

100

100

 

1) розроблення програми науково-технічного супроводження робіт із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему

Мінприроди України,
ДАЗВ України,
Національна академія наук

державний бюджет

1,0

1,0

 

ступінь виконання,
відсотки

20

15

20

2) виконання програми науково-технічного супроводження робіт

Мінприроди України,
ДАЗВ України,
Національна академія наук

державний бюджет

15,7

11,2

4,5

ступінь виконання,
відсотки

125

15

25

3) розроблення нормативної документації, у тому числі розроблення, із залученням підрядних організації, спеціальних нормативно-методичних документів для провадження практичної діяльності із зняття з експлуатації блоків ЧАЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему

Мінприроди
ДАЗВ
Національна академія наук України

державний бюджет

 

 

 

Разом за завданням 4

 

 

 

 

 

 

16,7

12,2

4,5

у тому числі

 

 

 

 

 

державний бюджет

16,7

12,2

4,5

Усього за Програмою

 

 

 

 

 

 

2963,22

1332,62

1630,6

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

2963,22

1332,62

1630,6

міжнародна технічна допомога,
млн євро

33,7*

33,7*

 

____________
* Кошти вносяться відповідно до міжнародних зобов'язань і не враховуються в загальній сумі витрат на реалізацію програми.

(додаток із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 21.10.2011 р. N 3960-VI
,
у редакції Закону України
від 16.10.2018 р. N 2595-VIII)

____________

Опрос