Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины по минимизации влияния финансового кризиса на развитие отечественной промышленности

ВР Украины
Закон от 18.12.2008 № 694-VI

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості

Закон визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним)
(згідно з Рішенням Конституційного Суду України
від 14 липня 2009 року N 18-рп/2009)

Із змінами і доповненнями, внесеними
Податковим кодексом України
 від 2 грудня 2010 року N 2755-VI,
 Законом України
 від 8 вересня 2011 року N 3715-VI
,
Митним кодексом України
 від 13 березня 2012 року N 4495-VI

Додатково див. роз'яснення
 Міністерства економіки України
 від 6 лютого 2009 року N 3303-27/48

З метою подолання кризових явищ в економіці України, забезпечення збалансованого інноваційного розвитку всіх галузей, оновлення основних фондів та створення додаткових робочих місць, стимулювання внутрішнього попиту на промислову продукцію вітчизняного виробництва та збільшення експортного потенціалу держави Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Пункт 1 розділу І втратив чинність

2. Пункт 2 розділу І втратив чинність

3. Пункт 3 розділу І втратив чинність

4. Пункт 4 розділу I втратила чинність

5. У Законі України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 34, ст. 435; 2006 р., N 8, ст. 93; 2007 р., N 9, ст. 68):

1) преамбулу після слова "засобів" доповнити словами "а також поетапного запровадження в Україні міжнародних екологічних вимог до транспортних засобів";

2) статтю 2 доповнити частиною другою такого змісту:

"Пропуск на митну територію України з метою вільного обігу або тимчасового ввезення та першу реєстрацію в Україні ввезених транспортних засобів нових і таких, що були в користуванні, або виготовлених в Україні за кодами товарних позицій 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705 здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам:

не нижче рівня "ЄВРО-3" - з 1 січня 2010 року;

не нижче рівня "ЄВРО-4" - з 1 січня 2012 року;

не нижче рівня "ЄВРО-5" - з 1 січня 2014 року";

3) доповнити статтею 21 такого змісту:

"21. Екологічні норми, методи випробувань та позначення рівня екологічних норм визначаються згідно з особливостями конструкції транспортних засобів відповідно до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, укладеної у 1958 році, з поправками 1995 року та доданих до неї Правил Європейської економічної комісії ООН у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

4) статтю 3 доповнити словами "що вказує, якому саме рівню екологічних норм відповідає за конструкцією транспортний засіб ("ЄВРО-2" - "ЄВРО-5" або іншому рівню). Позначення рівня екологічних норм, якому відповідає транспортний засіб, має бути внесено до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.

2. З метою захисту вітчизняної економіки від наслідків світової фінансово-економічної кризи тимчасово, до 1 січня 2011 року, встановити, що закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти здійснюється у вітчизняних виробників цих товарів, робіт і послуг (юридичних та фізичних осіб), крім товарів, які не виробляються в Україні.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
18 грудня 2008 року
N 694-VI
 

  

Опрос