Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и Правительством Соединенного Королевства Великой Британии и Северной Ирландии по обмену и взаимной охраны информации с ограниченным доступом в сфере обороны

ВР Украины
Закон от 17.12.2008 № 686-VI
действует с 21.01.2009

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо обміну та взаємної охорони інформації з обмеженим доступом у сфері оборони

Верховна Рада України постановляє:

Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо обміну та взаємної охорони інформації з обмеженим доступом у сфері оборони, підписаний 6 вересня 2004 року в м. Лондоні, ратифікувати (додається). 

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
17 грудня 2008 року
N 686-VI
 

  

 

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо обміну та взаємної охорони інформації з обмеженим доступом у сфері оборони

Кабінет Міністрів України та Уряд Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (далі - Сторони),

вирішивши поглибити співробітництво у сфері оборони,

враховуючи зміни політичної ситуації у світі та визнаючи важливу роль взаємного співробітництва для стабілізації миру, міжнародної безпеки та взаємної довіри,

усвідомлюючи, що ефективне співробітництво може потребувати обміну інформацією з обмеженим доступом у сфері оборони між Сторонами,

прагнучи розробити правила, що регулюють взаємну охорону інформації з обмеженим доступом, яка стосується будь-яких майбутніх домовленостей про співробітництво, яке може здійснюватись між Сторонами та містити або стосуватися інформації з обмеженим доступом,

беручи до уваги те, що за цим Меморандумом не передаватиметься інформація, що є власністю фірм, і у випадку передачі такої інформації вимагатиметься окрема домовленість,

домовились про таке:

Стаття 1
Визначення термінів

У цьому Меморандумі терміни вживаються у такому значенні:

a) "Інформація з обмеженим доступом" - будь-яка інформація у сфері оборони незалежно від її фізичної форми або характеристики, яка в інтересах національної безпеки держави будь-якої Сторони була визначена як така, що вимагає захисту від несанкціонованого розкриття та позначена грифом обмеження доступу;

b) "Сторона-одержувач" - Сторона, представлена Компетентним органом, якій передається інформація з обмеженим доступом;

c) "Сторона-джерело" - Сторона, представлена Компетентним органом, яка створює та передає інформацію з обмеженим доступом;

d) "Компетентний орган" - орган держави Сторони, визначений у статті 5 цього Меморандуму, який, згідно з національним законодавством відповідної Сторони, відповідає за забезпечення охорони інформації з обмеженим доступом, здійснює загальний контроль в цій сфері, а також вживає заходів щодо виконання положень цього Меморандуму;

e) "Секретний контракт" - договір між двома або більше організаціями держав Сторін, який створює та визначає права та обов'язки між ними та містить або передбачає доступ до інформації з обмеженим доступом;

f) "Організація" - юридична особа, що має право укладати секретні контракти згідно з положеннями цього Меморандуму та/або бере участь у відповідних заходах зі співробітництва або виконанні секретних контрактів;

g) "Третя сторона" - міжнародна організація або держава, уряд якої не є Стороною цього Меморандуму, або фізична особа, яка не є громадянином держави жодної Сторони або має подвійне громадянство, включаючи громадянство держави, уряд якої не є Стороною цього Меморандуму.

Стаття 2
Мета

Метою цього Меморандуму є гарантування охорони інформації з обмеженим доступом, яку Сторони створюють та/або передають одна одній.

Стаття 3
Грифи обмеження доступу

Сторони погоджуються, що наступні грифи обмеження доступу є еквівалентними та відповідають ступеням обмеження доступу, визначеним національним законодавством їх держав:

 

Україна 

Велика Британія 

ЦІЛКОМ ТАЄМНО 

UK SECRET 

ТАЄМНО 

UK CONFIDENTIAL 

ДЛЯ СЛУЖБОВОГО КОРИСТУВАННЯ 

UK RESTRICTED 

 

Стаття 4
Заходи з охорони інформації з обмеженим доступом

1. Згідно з національним законодавством своїх держав Сторони будуть вживати усіх необхідних заходів для охорони та недопущення розголошення інформації з обмеженим доступом, яка передаватиметься в рамках цього Меморандуму або створюватиметься у зв'язку з секретним контрактом. Для такої інформації буде забезпечено такий самий рівень охорони, який передбачено для національної інформації з обмеженим доступом еквівалентного ступеню обмеження доступу, як визначено у статті 3.

2. Сторони одразу інформуватимуть одна одну про будь-які суттєві зміни у національному законодавстві своїх держав, що впливають на охорону інформації з обмеженим доступом. У таких випадках Сторонами проводитимуться консультації згідно із статтею 5(3), з метою обговорення можливих змін до цього Меморандуму. Тим часом, інформація з обмеженим доступом буде охоронятися згідно з положеннями цього Меморандуму, якщо не буде досягнуто інших письмових домовленостей.

3. Жодній особі не буде дозволено мати доступ до інформації з обмеженим доступом лише з огляду на її звання, посаду або допуск. Доступ до інформації з обмеженим доступом надаватиметься лише тим особам, які мають відповідний допуск, оформлений згідно з національним законодавством відповідної Сторони, які мають необхідність ознайомлення, і чиї офіційні обов'язки вимагають такого доступу.

4. Сторона-джерело має:

a) забезпечити надання усій інформації з обмеженим доступом, що передається, відповідних грифів обмеження доступу та інформувати Сторону-одержувача про будь-які умови передачі або обмеження використання інформації з обмеженим доступом;

b) інформувати Сторону-одержувача про будь-яку подальшу зміну грифу обмеження доступу.

5. Сторона-одержувач:

a) не розкриватиме або не дозволятиме розкривати інформацію з обмеженим доступом третій стороні, без попередньої письмової згоди Сторони-джерела;

b) надаватиме інформації з обмеженим доступом іншої Сторони еквівалентний гриф обмеження доступу згідно із статтею 3;

c) не використовуватиме або не дозволятиме використовувати інформацію з обмеженим доступом для цілей, відмінних від цілей, з якими вона надавалася.

Стаття 5
Компетентні органи

1. Компетентними органами держав Сторін є:

a) в Україні - Служба безпеки України;

b) у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії - Міністерство оборони.

2. Після того, як цей Меморандум набуде чинності Компетентні органи обміняються листами, у яких буде визначено структурні підрозділи кожного Компетентного органу та їх обов'язки стосовно виконання цього Меморандуму.

3. З метою досягнення та підтримки порівнянних стандартів режиму обмеження доступу до інформації, Компетентні органи держав кожної зі Сторін надаватимуть один одному, на прохання, інформацію про стандарти забезпечення режиму обмеження доступу до інформації, процедури та порядок, що застосовуються для охорони інформації з обмеженим доступом, а також можуть, у разі необхідності, проводити зустрічі для обговорення таких процедур.

Стаття 6
Передача інформації з обмеженим доступом

1. Інформація позначена грифом обмеження доступу ТАЄМНО/ ЦІЛКОМ ТАЄМНО або UK CONFIDENTIAL/ UK SECRET, як правило, передаватиметься через дипломатичних або військових кур'єрів або іншими засобами, що відповідають вимогам національного законодавства держав Сторін.

2. Інформація позначена грифом обмеження доступу ДЛЯ СЛУЖБОВОГО КОРИСТУВАННЯ/ UK RESTRICTED передаватиметься згідно з національним законодавством держави Сторони-джерела.

3. Інформація з обмеженим доступом може передаватися електронними засобами лише через захищені телекомунікаційні системи, мережі або інші електромагнітні засоби з використанням криптографічних засобів, схвалених Компетентними органами згідно з національним законодавством кожної Сторони.

4. Інші способи передачі інформації з обмеженим доступом можуть бути використані лише у разі їх схвалення Компетентними органами держав обох Сторін.

5. У випадку передачі великої партії носіїв інформації з обмеженим доступом, Компетентні органи держав Сторін разом визначать і схвалять спосіб її транспортування, маршрут та необхідні заходи безпеки.

Стаття 7
Переклад, копіювання та знищення

1. Інформація з обмеженим доступом перекладатиметься тільки тими особами, які мають відповідний допуск. На таких перекладах проставляються ті ж грифи обмеження доступу, що і на оригіналах.

2. При виготовленні копій носіїв інформації з обмеженим доступом усі нанесені на оригіналах грифи обмеження доступу також будуть переноситися чи позначатися на кожному примірнику (копії). Зазначені примірники (копії) перебуватимуть на такому ж обліку, як і оригінали. Кількість копій буде виготовлятися мінімально необхідна для офіційних потреб.

3. Інформація з обмеженим доступом, якщо у ній більше немає потреби, буде знищена таким чином, щоб перешкодити її повному або частковому відновленню.

4. Сторона-джерело може заборонити копіювання, змінювання або знищення матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом шляхом застосування відповідних позначок або надсилання відповідного письмового повідомлення. У таких випадках інформація з обмеженим доступом повертається до Сторони-джерела, коли потреба у ній відпадає.

Стаття 8
Секретні контракти

1. Секретні контракти укладатимуться та виконуватимуться згідно з національним законодавством держави Сторони, на території якої виконується такий контракт. За запитом Компетентний орган держави Сторони надаватиме інформацію щодо того, чи отримала організація, яка запрошується до участі у тендері або з якою укладатиметься секретний контракт, національний дозвіл відповідного рівня. Якщо така організація не має дозволу, Компетентний орган Сторони-джерела може звернутися з проханням про надання цій організації такого дозволу у встановленому законодавством порядку.

2. У кожному секретному контракті міститимуться положення щодо того, яка інформація з обмеженим доступом передаватиметься або створюватиметься організацією внаслідок виконання цього контракту, а також грифи обмеження доступу, які необхідно надати такій інформації. Зазначені положення також визначатимуть:

a) зобов'язання організації щодо охорони інформації з обмеженим доступом;

b) зобов'язання організації ознайомлювати з інформацією з обмеженим доступом лише особу, яка має допуск та доступ з урахуванням відповідної діяльності за контрактом, необхідність в ознайомленні з даною інформацією та яка найнята або залучена до виконання контракту;

c) канали, які використовуватимуться для передачі інформації з обмеженим доступом;

d) процедуру та механізми повідомлення про можливі зміни грифу обмеження доступу або втрату необхідності у подальшій охороні;

e) процедуру узгодження з Компетентними органами держав Сторін візитів, доступу чи інспекції представниками однієї Сторони до об'єктів іншої Сторони, які підпадають під дію секретного контракту;

f) зобов'язання організації інформувати Компетентні органи держав Сторін про будь-який відбувшийся несанкціонований доступ до інформації з обмеженим доступом, переданої за секретним контрактом, або про спробу чи підозру такого доступу, а також розголошення зазначеної інформації;

g) те, що передана за контрактом інформація з обмеженим доступом, буде використовуватися лише для цілей, визначених таким контрактом;

h) те, що організація повинна дотримуватися вимог національного законодавства щодо процедури знищення інформації з обмеженим доступом; та

i) те, що інформація з обмеженим доступом, передана за контрактом, буде надаватися третій стороні лише за умови одержання на це попередньої письмової згоди Сторони-джерела.

3. Заходи, необхідні для охорони інформації з обмеженим доступом, а також процедури оцінки та компенсації можливих втрат через несанкціонований доступ до такої інформації, більш детально визначатимуться у відповідному секретному контракті.

4. Контракти, що пов'язані з інформацію, якій надано гриф обмеження доступу ДЛЯ СЛУЖБОВОГО КОРИСТУВАННЯ/ UK RESTRICTED, включатимуть відповідний пункт, що визначатиме заходи, які застосовуватимуться для захисту цієї інформації. Допуск для отримання інформації з грифом ДЛЯ СЛУЖБОВОГО КОРИСТУВАННЯ/ UK RESTRICTED не потрібний.

Стаття 9
Візити

1. При здійсненні візитів представників іншої Сторони, включаючи тих, хто знаходиться у відрядженні, коли необхідний доступ до інформації з обмеженим доступом або відвідання приміщень, де така інформація обробляється, розробляється або зберігається, вимагатиметься попередній дозвіл Компетентного органу держави Сторони, що приймає. Заявки на такі візити передаватимуться через відповідні дипломатичні канали Компетентному органу держави Сторони, що приймає.

2. Заявки на візити міститимуть таку інформацію:

a) мета візиту;

b) подробиці робочої програми;

c) питання, що містять інформацію з обмеженим доступом, які мають обговорюватися, та ступені обмеження доступу до цієї інформації;

d) повне ім'я та прізвище особи, що здійснює візит, дата та місце народження, громадянство та номер паспорту або номер посвідчення особи;

e) посаду особи, що здійснює візит, разом з назвою організації, яку вона представляє;

f) відомості про рівень допуску, який має особа, що здійснює візит;

g) повну назву та адресу об'єкту, який буде відвіданий;

h) прізвище(прізвища) та посада (посади) особи (осіб), з якими планується проведення зустрічі, якщо це відомо;

i) дати візиту.

3. З будь-якою інформацією, яку може бути надано особам, що здійснюють візит, або яка може стати їм відомою, вони поводитимуться як з такою, що була надана згідно положень цього Меморандуму.

4. У випадках виконання конкретного контракту можливе, в залежності від згоди обох Сторін, складання списку осіб, які здійснюють постійні візити. Такі списки будуть дійсними на початковий термін, що не перевищуватиме 12 місяців, та можуть бути подовжені на наступний термін (не більше, ніж 12 місяців) в залежності від попередньої згоди Компетентних органів держав кожної Сторони. Вони мають подаватися Компетентному органу згідно діючих правил у державі Сторони-джерела. Після затвердження такого списку подальша організація візитів осіб, внесених до цього списку, може здійснюватися безпосередньо між залученими організаціями.

Стаття 10
Дії у разі порушення режиму обмеження доступу до інформації

1. У разі порушення режиму обмеження доступу до інформації, що призвело до реальних або можливих втрати, розголошення або несанкціонованого доступу до інформації з обмеженим доступом, яка була отримана від іншої Сторони, Компетентний орган держави Сторони, де відбулось порушення режиму обмеження доступу до інформації, якомога скоріше поінформує про це Компетентний орган держави іншої Сторони та проведе відповідне розслідування. У разі необхідності інша Сторона співпрацюватиме у цьому розслідуванні.

2. Інша Сторона, в усіх випадках, буде поінформована про результати розслідування та заходи, які були вжиті для попередження повторення таких порушень, а також про ті заходи, що буде застосовано по відношенню до винних у порушенні. Вона отримає остаточний звіт про причини та обставини порушення режиму обмеження доступу до інформації.

Стаття 11
Витрати

Кожна Сторона самостійно нестиме витрати, пов'язані з виконанням власних зобов'язань за цим Меморандумом.

Стаття 12
Набуття чинності, зміни, суперечки та припинення дії

1. Цей Меморандум укладається на необмежений термін та набуває чинності з дати останнього повідомлення, яким Сторони повідомляють одна одну про виконання всіх внутрішніх юридичних процедур, необхідних для набуття ним чинності.

2. До тексту Меморандуму за взаємною згодою Сторін можуть бути внесені зміни та доповнення. Ці зміни та доповнення оформляються окремими протоколами, які набувають чинності згідно з пунктом 1 цієї статті.

3. Будь-які суперечності щодо тлумачення або застосування цього Меморандуму вирішуватимуться тільки шляхом консультацій між Сторонами і не будуть передані для вирішення до національного чи міжнародного арбітражу або третьої сторони.

4. Дію цього Меморандуму може бути припинено за взаємною згодою Сторін або однією з них шляхом надання попередньо за шість місяців письмового повідомлення іншій Стороні. Незважаючи на припинення дії цього Меморандуму, уся інформація з обмеженим доступом, передана згідно з цим Меморандумом, продовжуватиме охоронятися у відповідності до його положень, доки Сторона-джерело не звільнить Сторону-одержувача від цього обов'язку.

Вищевикладене являє собою взаєморозуміння, досягнуте між Кабінетом Міністрів України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії стосовно викладених питань.

Підписано у м. Лондоні "06" вересня 2004 р. у двох примірниках, українською та англійською мовами, кожний з яких має однакову силу.

 

За Кабінет Міністрів
України
 

За Уряд
Сполученого Королівства Великої
Британії та Північної Ірландії
 

Опрос