Идет загрузка документа (67 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О присоединении Украины к Локарнскому соглашению об основании Международной классификации промышленных образцов

ВР Украины
Закон от 17.12.2008 № 684-VI
действует с 21.01.2009

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про приєднання України до Локарнської угоди про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків

Верховна Рада України постановляє:

Приєднатися до Локарнської угоди про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків, підписаної 8 жовтня 1968 року, зі змінами від 28 вересня 1979 року (додається).

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
17 грудня 2008 року
N 684-VI
 

  

 

ЛОКАРНСЬКА УГОДА
про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків

підписано в Локарно, 8 жовтня 1968 року

Зі змінами
від 28 вересня 1979 року

Офіційний переклад.

Стаття 1
Створення Спеціального союзу.
Прийняття Міжнародної класифікації

1. Країни, до яких застосовується ця Угода, створюють Спеціальний союз.

2. Вони приймають єдину класифікацію промислових зразків (далі - Міжнародна класифікація).

3. Міжнародна класифікація включає:

4. Переліком класів і підкласів є перелік, що додається до цієї Угоди, з урахуванням змін та доповнень, які може вносити до нього Комітет експертів, створений відповідно до статті 3 (далі - Комітет експертів).

5. Алфавітний перелік виробів та пояснювальні примітки ухвалює Комітет експертів відповідно до процедури, установленої в статті 3.

6. Міжнародна класифікація може бути змінена чи доповнена Комітетом експертів відповідно до процедури, установленої в статті 3.

7.

a) Міжнародна класифікація створюється англійською та французькою мовами.

b) Офіційні тексти Міжнародної класифікації іншими мовами, які може визначити Асамблея, згадана в статті 5, створюються Міжнародним бюро інтелектуальної власності (далі - Міжнародне бюро), зазначеним в Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі - Організація), після консультації із заінтересованими урядами.

Стаття 2
Використання та юридичне значення Міжнародної класифікації

1. З урахуванням вимог, установлених цією Угодою, Міжнародна класифікація має виключно адміністративний характер. Проте кожна країна може надати їй такого юридичного значення, яке вона вважає за доцільне. Зокрема Міжнародна класифікація не обмежує країн Спеціального союзу стосовно характеру та обсягу охорони, що надається зразку в цих країнах.

2. Кожна країна Спеціального союзу зберігає за собою право використовувати Міжнародну класифікацію як основну чи як допоміжну систему.

3. Установи країн Спеціального союзу включають до офіційних документів стосовно депонування чи реєстрації зразків, і, якщо вони офіційно опубліковані, до відповідних публікацій, номери класів і підкласів Міжнародної класифікації, до яких належать вироби, з використаними в них зразками.

4. Вибираючи назви для включення до алфавітного переліку виробів, Комітет експертів приділяє особливу увагу запобіганню вживанню назв, стосовно яких можуть існувати виключні права. Проте включення будь-якого слова до алфавітного переліку не є вираженням думки Комітету експертів незалежно від того, є чи не є назва предметом виключних прав.

Стаття 3
Комітет експертів

1. Комітету експертів доручаються завдання, згадані в пунктах 4, 5 та 6 статті 1. Кожна країна Спеціального союзу представлена в Комітеті експертів, який створюється відповідно до правил процедури, прийнятих простою більшістю представлених країн.

2. Комітет експертів ухвалює алфавітний перелік та пояснювальні примітки простою більшістю голосів країн Спеціального союзу.

3. Пропозиції стосовно змін або доповнень до Міжнародної класифікації можуть бути внесені Установою будь-якої країни Спеціального союзу або Міжнародним бюро. Будь-які пропозиції надсилаються Установою Міжнародному бюро. Пропозиції Установи і Міжнародного бюро повинні бути передані цим бюро членам Комітету експертів не пізніше, ніж за два місяці до засідання Комітету, на якому ці пропозиції повинні бути розглянуті.

4. Рішення Комітету експертів стосовно прийняття змін та доповнень до Міжнародної класифікації приймаються простою більшістю країн Спеціального союзу. Проте якщо такі рішення викликають створення нового класу або будь-яке переміщення виробів з одного класу до іншого, необхідна одностайність.

5. Кожний експерт має право голосувати шляхом листування.

6. Якщо країна не призначає представника на певне засідання Комітету експертів або якщо призначений експерт не проголосував протягом засідання чи протягом строку, передбаченого правилами процедури Комітету експертів, відповідна країна вважається такою, що визнала рішення Комітету.

Стаття 4
Повідомлення, публікація класифікації та змін і доповнень до неї

1. Алфавітний перелік виробів і пояснювальні примітки, прийняті Комітетом експертів, а також кожна зміна чи доповнення до Міжнародної класифікації, прийняте Комітетом, надсилається Міжнародним бюро до Установ країн Спеціального союзу. Рішення Комітету експертів набирають чинності з моменту одержання повідомлення. Проте якщо такі рішення викликають створення нового класу або будь-яке переміщення виробів з одного класу до іншого, вони набирають чинності через шість місяців з дати зазначеного повідомлення.

2. Міжнародне бюро як депозитарій Міжнародної класифікації вносить до неї зміни та доповнення, які набрали чинності. Повідомлення стосовно змін і доповнень публікуються в періодичних виданнях, які визначені Асамблеєю.

Стаття 5
Асамблея Спеціального союзу

1.

a) Спеціальний союз має Асамблею, що складається з країн Спеціального союзу.

b) Уряд кожної країни Спеціального союзу представлений одним делегатом, який може мати заступників, радників та експертів.

c) Витрати кожної делегації здійснює Уряд, який призначив її.

2.

a) З урахуванням положень статті 3 Асамблея:

b) Стосовно питань, які становлять інтерес також для інших союзів, адміністративні функції яких здійснює Організація, Асамблея ухвалює рішення, заслухавши думку Координаційного комітету Організації.

3.

a) Кожна країна член Асамблеї має один голос.

b) Половина країн - членів Асамблеї складає кворум.

c) Не зважаючи на положення підпункту "b" якщо на будь-якому засіданні кількість представлених країн становить менше половини, але дорівнює чи більше однієї третини країн - членів Асамблеї, Асамблея може ухвалювати рішення, проте, за винятком рішень стосовно її власної процедури, усі такі рішення набирають чинності лише за дотримання таких умов. Міжнародне бюро надсилає згадані рішення до країн - членів Асамблеї, які не були на ній представлені, та запрошує їх письмово повідомити в тримісячний строк від дати надіслання повідомлення, чи голосують вони за ці рішення, проти них або утримуються. Якщо із закінченням цього строку кількість країн, які таким чином проголосували або повідомили, що вони утрималися від голосування, досягне кількості країн, якої бракувало для досягнення кворуму на засіданні, такі рішення набирають чинності за умови, що водночас необхідна більшість усе ще існує.

d) З урахуванням положень пункту 2 статті 8 для ухвалення рішень Асамблеї необхідна більшість у дві третини поданих голосів.

e) Голоси тих, що утрималися від голосування, не враховуються.

f) Делегат може представляти лише одну країну й голосувати лише від її імені.

4.

a) Асамблея збирається на чергову сесію один раз кожного другого календарного року за скликанням Генерального директора і, за відсутності виключних обставин, у той самий час і в тому самому місці, що й Генеральна Асамблея Організації.

b) Асамблея збирається на надзвичайну сесію, що скликається Генеральним директором на вимогу однієї чверті країн - членів Асамблеї.

c) Порядок денний кожної сесії готує Генеральний директор.

5. Асамблея приймає свої правила процедури.

Стаття 6
Міжнародне бюро

1.

a) Адміністративні завдання, що стосуються Спеціального союзу, виконуються Міжнародним бюро.

b) Зокрема, Міжнародне бюро готує засідання та забезпечує роботу Секретаріату Асамблеї, Комітету експертів й інших комітетів та робочих груп, які можуть бути створені Асамблеєю або Комітетом експертів.

c) Генеральний директор є головною посадовою особою Спеціального союзу й представляє Спеціальний союз.

2. Генеральний директор та будь-який призначений ним штатний працівник беруть участь без права голосу в усіх засіданнях Асамблеї, Комітету експертів та інших комітетів експертів чи робочих груп, які можуть бути створені Асамблеєю або Комітетом експертів. Генеральний директор або призначений ним штатний працівник за займаною посадою є секретарем цих органів.

3.

a) Міжнародне бюро відповідно до директив Асамблеї готує конференції з перегляду положень Угоди, за винятком положень, що містяться в статтях 5 - 8.

b) Міжнародне бюро може проводити консультації з міжурядовими та міжнародними неурядовими організаціями стосовно підготовки конференцій з перегляду.

c) Генеральний директор та призначені ним особи беруть участь без права голосу в обговореннях на конференціях з перегляду.

4. Міжнародне бюро виконує будь-які інші покладені на нього завдання.

Стаття 7
Фінанси

1.

a) Спеціальний союз має бюджет.

b) Бюджет Спеціального союзу складається з доходів і витрат власне Спеціального союзу, його внеску до бюджету спільних витрат союзів та, якщо необхідно, сум, відрахованих до бюджету Конференції Організації.

c) Витрати, що не можуть бути віднесені виключно до Спеціального союзу, а також до одного або кількох інших союзів, адміністративні функції яких здійснює Організація, уважаються спільними витратами союзів. Частка Спеціального союзу в таких спільних витратах повинна бути пропорційною інтересу Спеціального союзу в цих витратах.

2. Бюджет Спеціального союзу затверджується з належним врахуванням вимог координації з бюджетами інших союзів, адміністративні функції яких здійснює Організація.

3. Бюджет Спеціального союзу фінансується з таких джерел:

4.

a) Для визначення свого внеску, згаданого в підпункті "і" пункту 3, кожна країна Спеціального союзу відноситься до того самого класу, до якого вона належить у Паризькому союзі з охорони промислової власності, і сплачує свій річний внесок на основі тієї самої кількості одиниць, яку встановлено для такого класу в цьому союзі.

b) Річний внесок кожної країни Спеціального союзу повинен бути в обсязі, який відноситься до загальної суми, що повинна бути внесена до бюджету Спеціального союзу всіма країнами, так, як кількість її одиниць відноситься до загальної кількості одиниць усіх країн, що сплачують внески.

c) Внески сплачуються до першого січня кожного року.

d) Країна, в якої є заборгованість стосовно сплати внесків, не може здійснювати свого права на голосування в будь-якому органі Спеціального союзу, якщо розмір її заборгованості дорівнює чи перевищує розмір внесків за два повні попередні роки. Проте, будь-який орган Спеціального союзу може дозволити такій країні продовжувати здійснювати її право на голосування в цьому органі, якщо та доки він переконаний, що прострочення платежу викликано виключними й невідворотними обставинами.

e) Якщо бюджет не прийнято до початку нового фінансового періоду, то діє бюджет на рівні попереднього року, як передбачено у фінансових правилах.

5. Розмір зборів і платежів за послуги, що надаються Міжнародним бюро у зв'язку зі Спеціальним союзом, установлюється Генеральним директором і повідомляється Асамблеї.

6.

a) Спеціальний союз має фонд обігових коштів, який складається з разового платежу, зробленого кожною країною Спеціального союзу. Якщо фонд стає не достатнім, Асамблея вирішує питання про його збільшення.

b) Розмір початкового платежу кожної країни до згаданого фонду або її участі в збільшенні цього фонду є пропорційними внеску цієї країни за рік, в якому фонд створено або ухвалено рішення про його збільшення.

c) Пропорція й умови платежу встановлюються Асамблеєю за пропозицією Генерального директора після заслуховування нею думки Координаційного комітету Організації.

7.

a) В угоді про штаб-квартиру, що укладається з країною, на території якої Організація має свою штаб-квартиру, передбачається, що кожного разу, коли фонд обігових коштів є не достатнім, така країна надає аванси. Щоразу розмір цих авансів й умови, на яких вони надаються, є предметом окремих угод між такою країною та Організацією.

b) Країна, згадана в підпункті "a", й Організація мають право денонсувати зобов'язання про надання авансів за допомогою письмового повідомлення. Денонсація набирає чинності через три роки після закінчення року, в якому повідомлення було надіслано.

8. Аудит рахунків здійснюється однією або кількома країнами Спеціального союзу або зовнішніми аудиторами, як передбачено фінансовими правилами. Вони призначаються за їхньою згодою Асамблеєю.

Стаття 8
Зміни статей 5 - 8

1. Пропозиції про зміни статей 5, 6, 7 і цієї статті можуть бути внесені будь-якою країною Спеціального союзу або Генеральним директором. Такі пропозиції надсилаються Генеральним директором країнам Спеціального союзу принаймні за шість місяців до їхнього розгляду Асамблеєю.

2. Зміни до статей, згаданих у пункті 1, приймаються Асамблеєю. Для прийняття необхідно три чверті поданих голосів за умови, що для будь-якої зміни до статті 5 і цього пункту необхідно чотири п'ятих поданих голосів.

3. Будь-яка зміна статей, згаданих у пункті 1, набирає чинності через один місяць після того, як письмові повідомлення про її прийняття, здійснене відповідно до конституційної процедури кожної країни, одержані Генеральним директором від трьох чвертей країн, які є членами Спеціального союзу на дату прийняття зміни. Будь-яка зміна до згаданих статей, прийнята таким чином, є обов'язковою для всіх країн, які є членами Спеціального союзу на дату набрання чинності зміною або стають її членами після цієї дати, за умови, що кожна зміна, яка збільшує фінансові зобов'язання країн Спеціального союзу, є обов'язковою тільки для країн, які повідомили про прийняття ними такої зміни.

Стаття 9
Ратифікація та приєднання.
Набрання чинності

1. Будь-яка країна - учасниця Паризької конвенції про охорону промислової власності, яка підписала цю Угоду, може її ратифікувати і, якщо вона не підписала її, може приєднатися до неї.

2. Ратифікаційні грамоти або акти про приєднання здаються на зберігання Генеральному директору.

3.

a) Стосовно перших п'яти країн, які здали на зберігання ратифікаційні грамоти або акти про приєднання, ця Угода набирає чинності через три місяці після здачі на зберігання п'ятого такого документа.

b) Стосовно будь-якої іншої країни ця Угода набирає чинності через три місяці після дати, на яку Генеральним директором було зроблено повідомлення про ратифікацію або приєднання цієї країни, якщо в документі про ратифікацію або приєднання не зазначено більш пізньої дати. В останньому випадку ця Угода набирає чинності стосовно цієї країни на зазначену таким чином дату.

4. Ратифікація або приєднання автоматично спричиняють прийняття всіх умов і визнання всіх переваг цієї Угоди.

Стаття 10
Юридична сила та строк чинності Угоди

Ця Угода має таку саму юридичну силу та такий самий строк чинності, що й Паризька конвенція про охорону промислової власності.

Стаття 11
Перегляд статей 1 - 4 та 9 - 15

1. Статті 1 - 4 та 9 - 15 цієї Угоди можуть підлягати перегляду з метою внесення необхідних змін.

2. Кожний перегляд обговорюється на конференції, яка відбувається за участі делегатів країн Спеціального союзу.

Стаття 12
Денонсація

1. Будь-яка країна може денонсувати цю Угоду шляхом надіслання повідомлення Генеральному директору. Така денонсація стосується тільки країни, яка її зробила. Угода залишається чинною для інших країн Спеціального союзу і підлягає виконанню в цих країнах.

2. Денонсація набирає чинності через один рік з дня одержання повідомлення Генеральним директором.

3. Право денонсації, передбачене цією статтею, не може бути здійснене будь-якою країною до закінчення п'яти років з дати, з якої країна стала членом Спеціального союзу.

Стаття 13
Території

Положення статті 24 Паризької конвенції про охорону промислової власності застосовуються до цієї Угоди.

Стаття 14
Підписання, мови, повідомлення

1.

a) Ця Угода підписується в одному примірнику англійською та французькою мовами, причому обидва тексти є рівноавтентичні, та здається на зберігання Уряду Швейцарії.

b) Ця Угода залишається відкритою для підписання у Берні до 30 вересня 1969 року.

2. Офіційні тексти створюються Генеральним директором після консультації із заінтересованими урядами іншими мовами, які може визначити Асамблея.

3. Генеральний Директор передає завірені Урядом Швейцарії дві копії підписаного тексту цієї Угоди урядам країн, які її підписали, та, на запит, урядові будь-якої іншої країни.

4. Генеральний директор реєструє цю Угоду в Секретаріаті Організації Об'єднаних Націй.

5. Генеральний директор повідомляє урядам усіх країн Спеціального союзу про дату набрання чинності Угодою, підписання, здачу на зберігання ратифікаційних грамот або актів про приєднання, прийняття змін до цієї Угоди та дати, на які такі зміни набирають чинності, про нотифікації та денонсації.

Стаття 15
Перехідне положення

Доти, доки перший Генеральний директор не заступить на посаду, посилання в цій Угоді на Міжнародне бюро Організації або Генерального директора відповідно вважаються посиланнями на Об'єднане Міжнародне бюро з охорони інтелектуальної власності (BIRPI) або на його директора.

 

Перелік класів і підкласів Міжнародної класифікації

Клас 1
Харчі

01-01 

пекарські вироби, печиво, солодощі, макаронні та інші зернові та круп'яні продукти, шоколад, цукерки, морозиво 

01-02 

фрукти та овочі  

01-03 

сири, масло та його замінники, інші молочні продукти 

01-04 

м'ясні [зокрема свинячі продукти], риба 

01-05 

[вільний] 

01-06 

корми для тварин 

01-99 

різне 

Клас 2
Предмети одягу та галантерейні вироби

02-01 

спідня білизна, жіноча білизна, корсети, бюстгальтери, нічна білизна 

02-02 

одяг 

02-03 

наголовні убори 

02-04 

взуття, шкарпетки та панчохи 

02-05 

краватки, шарфи, нашийні хустки та носовики 

02-06 

пальчата, рукавиці 

02-07 

галантерейні вироби та одягове обладдя і опоряддя 

02-99 

різне 

Клас 3
Дорожні речі, футляри, парасольки та особисте приладдя, що не належать до інших класів

03-01 

валізи, портфелі, сумки жіночі, вмістинки на ключі, футляри, пристосовані для різних речей, гамани та подібні вироби 

03-02 

[вільний] 

03-03 

зонти, парасольки, навіси та ціпки, тростини 

03-04 

віяла 

03-99 

різне 

Клас 4
Щіткові вироби

04-01 

щітки та мітли для прибирання та чищення 

04-02 

гігієнічні, одягові та взуттєві щітки 

04-03 

щітки для машин 

04-04 

пензлі, щітки куховарські 

04-99 

різне 

Клас 5
Текстильні мірні вироби, штучні та натуральні листові матеріали

05-01 

прядив'яні вироби 

05-02 

мереживо 

05-03 

вишиті вироби 

05-04 

стрічки, галуни та інші оздоби 

05-05 

текстильні тканини 

05-06 

штучні або натуральні листові матеріали 

05-99 

різне 

Клас 6
Мебльовання

06-01 

меблі для сидіння 

06-02 

ліжка 

06-03 

столи та подібні меблі 

06-04 

зберігальні меблі 

06-05 

скомбіновані меблі 

06-06 

інші меблі та меблеві частини 

06-07 

дзеркала та рами 

06-08 

одягові вішалки 

06-09 

матраци та подушки 

06-10 

завіски, фіранки та внутрішні запони 

06-11 

килими підлогові, постілки 

06-12 

килими настінні 

06-13 

ковдри та інші накривальні матеріали, побутова, столова та постільна білизна 

06-99 

різне 

Клас 7
Побутові речі, що не належать до інших класів

07-01 

порцелянові, скляні вироби, посуд та інші подібні речі 

07-02 

куховарське знаряддя, начиння та вмістини 

07-03 

столові ножі, виделки та ложки 

07-04 

знаряддя та начиння ручне для готування їжі та напоїв 

07-05 

праски та пральні, чистильні та сушильні пристрої 

07-06 

інше столове начиння 

07-07 

інші побутові вмістини 

07-08 

коминне приладдя 

07-99 

різне 

Клас 8
Робочі інструменти та залізні вироби

08-01 

робочі інструменти та знаряддя, щоб свердлити, фрезувати або копати 

08-02 

молоти та інші подібні інструменти і знаряддя 

08-03 

різальні інструменти та знаряддя 

08-04 

викрутки та інші подібні інструменти і знаряддя 

08-05 

інші інструменти та знаряддя 

08-06 

ручки, кнопки та завіси 

08-07 

замки або замикальні пристрої 

08-08 

закріпини, опорні або монтажні пристрої, що не належать до інших класів 

08-09 

металеві обладунки та арматура до дверей, вікон та меблів, інші подібні вироби 

08-10 

велосипедні і мотоциклетні стояки 

08-99 

різне 

Клас 9
Опаковання та вмістини, щоб перевозити чи переносити товари

09-01 

пляшки, банки, фляги, горщики, обплетені бутлі та вмістини з розподільчими засобами 

09-02 

зберігальні бідони, котли та бочки 

09-03 

скриньки, шабатури, вмістини, банки для консервування 

09-04 

коші, кошелі та кошики 

09-05 

мішки, торби, пакети, тюбики та капсули 

09-06 

мотузки та в'язальні матеріали 

09-07 

закривальні засоби та пристосовання 

09-08 

піддони та платформи для вилкових вантажників 

09-09 

вмістини на непотріб, сміття та підставки до них 

09-99 

різне 

Клас 10
Годинники та інші вимірювальні, перевіряльні та сигнальні прилади

10-01 

годинники та будильники 

10-02 

годинники наручні та кишенькові 

10-03 

інші часовимірювальні прилади 

10-04 

інші вимірювальні інструменти, апарати та пристрої 

10-05 

інструменти, апарати та пристрої для перевіряння, убезпечування чи випробовування 

10-06 

сигнальні апарати та пристрої 

10-07 

корпуси, циферблати, стрілки та інші частини та допоміжні інструменти для міряння, перевіряння та сигналування 

10-99 

різне 

Клас 11
Прикраси

11-01 

ювелірні вироби 

11-02 

цяцьковинки, столові, коминні та стінні оздоби, квіткові вази та горщики 

11-03 

медалі та значки 

11-04 

штучні квіти, фрукти та рослини 

11-05 

прапори, святкові прикраси, оздоби 

11-99 

різне 

Клас 12
Транспортні або підіймальні засоби

12-01 

гужові транспортні засоби 

12-02 

ручні візки, тачки 

12-03 

локомотиви, залізничні їздові складники [рухомий склад] та інші рейкові транспортні засоби 

12-04 

підвісні дороги тельферні, кодолові [підвісні] дороги з одномісними кріслами та підіймачі для лижників 

12-05 

підіймальні пристрої та підіймачі для вантаження або переміщування 

12-06 

судна та човни 

12-07 

літальні апарати та космічні кораблі 

12-08 

легкові автомобілі, автобуси та вантажні автомобілі 

12-09 

трактори 

12-10 

причепи дорожних транспортних засобів 

12-11 

велосипеди та мотоцикли 

12-12 

дитячі візки, інвалідні крісла, ноші 

12-13 

спеціальні транспортні засоби 

12-14 

інші транспортні засоби 

12-15 

шини та протиковзові ланцюги до транспортних засобів 

12-16 

частини, устатковання та обладунки до транспортних засобів, що не належать до інших класів чи підкласів 

12-99 

різне 

Клас 13
Устатковання, щоб виробляти, розподіляти або перетворювати електроенергію

13-01 

генератори та двигуни 

13-02 

силові трансформатори, випрямники, батареї та акумулятори 

13-03 

устатковання, щоб розподіляти або регулювати електроенергію 

13-99 

різне 

Клас 14
Устатковання, щоб записувати чи передавати інформацію

14-01 

устатковання для записування або відтворювання звуку чи зображень 

14-02 

устатковання, щоб обробляти дані 

14-03 

устатковання для зв'язку, дистанційного керування та радіопосилювачі 

14-04 

дисплеї та піктограми 

14-99 

різне 

Клас 15
Машини, що не належать до інших класів

15-01 

двигуни 

15-02 

насоси та компресори 

15-03 

сільськогосподарські машини 

15-04 

машини для будівництва 

15-05 

пральні, чистильні або сушильні машини 

15-06 

текстильні, швацькі, плетильні та вишивальні машини, охоплюючи їхні складові частини 

15-07 

холодильні машини та апарати 

15-08 

[вільний] 

15-09 

верстати, абразивні верстати та ливарні машини 

15-99 

різне 

Клас 16
Фото- та кіноапаратура, оптичні прилади

16-01 

фотоапарати та кінокамери 

16-02 

проектори та діаскопи 

16-03 

фотокопіювальні апарати та фотозбільшувачі 

16-04 

проявлювальні апарати та знаряддя 

16-05 

приладдя 

16-06 

оптичні прилади 

16-99 

різне 

Клас 17
Музичні інструменти

17-01 

клавішні інструменти 

17-02 

духові інструменти 

17-03 

струнні інструменти 

17-04 

ударні інструменти 

17-05 

механічні інструменти 

17-99 

різне 

Клас 18
Друкарські та канцелярські машини

18-01 

друкарські та рахувальні машинки 

18-02 

друкарські машини 

18-03 

шрифти та знаки друкарські 

18-04 

книгооправні машини, друкарські дротозшивальні машини та різаки [книгооправні] 

18-99 

різне 

Клас 19
Канцелярське знаряддя та приладдя, мистецькі та навчальні знадоби

19-01 

письмовий папір і поштові листівки 

19-02 

канцелярське приладдя 

19-03 

календарі 

19-04 

книжки та інші подібні предмети 

19-05 

[вільний] 

19-06 

матеріали та знаряддя для писання, креслення, малювання, різьблення, ліплення, гравіювання та інших видів мистецької творчості 

19-07 

навчальні знадоби 

19-08 

інші надруковані вироби 

19-99 

різне 

Клас 20
Торговельне та рекламне устатковання, вивіски

20-01 

торговельні автомати 

20-02 

виставкове та торговельне устатковання 

20-03 

вказівники, вивіски та рекламні пристрої 

20-99 

різне 

Клас 21
Ігри, іграшки, намети та спортивні товари

21-01 

ігри та іграшки 

21-02 

гімнастичне та спортивне знаряддя та устатковання 

21-03 

інші розважальні та забавкові предмети 

21-04 

намети та устатковання до них 

21-99 

різне 

Клас 22
Зброя, піротехнічні вироби для полювання, рибалення та нищення комах

22-01 

зброя для метання та кидання 

22-02 

інша зброя 

22-03 

боєприпаси, ракети та піротехнічні вироби 

22-04 

мішені, цілі та пристрої для них 

22-05 

мисливське та рибальське обладдя 

22-06 

пастки, знаряддя для нищення комах 

22-99 

різне 

Клас 23
Устатковання, щоб розподіляти рідини та гази, санітарне, опалювальне, вентиляційне та повітрокондиціювальне устатковання, тверде паливо

23-01 

устатковання, щоб розподіляти рідини та гази 

23-02 

санітарне устатковання 

23-03 

опалювальне устатковання 

23-04 

вентиляційне та повітрокондиціювальне устатковання 

23-05 

тверде паливо 

23-99 

різне 

Клас 24
Лікарське та лабораторне устатковання

24-01 

непересувні апарати та устатковання для лікарів, лікарень та лабораторій 

24-02 

медичні [лікарські] інструменти, інструменти та знаряддя на лабораторні потреби 

24-03 

протезні вироби 

24-04 

матеріали для перев'язування, доглядання хворих 

24-99 

різне 

Клас 25
Будівельні блоки та елементи споруд

25-01 

будівельні матеріали 

25-02 

складені або заздалегідь заготовлені будівельні частини 

25-03 

будинки, гаражі та інші будівлі 

25-04 

сходи, драбини та риштовання 

25-99 

різне 

Клас 26
Світильні прилади

26-01 

свічники 

26-02 

торшери, переносні лампи та ліхтарі 

26-03 

громадські світильні пристрої 

26-04 

світильні джерела, електричні або неелектричні 

26-05 

лампи, еталонні лампи, свічники, стінні та стельові пристрої, абажури 

26-06 

світильні пристрої до транспортних засобів 

26-99 

різне 

Клас 27
Тютюнові вироби та курильне приладдя

27-01 

тютюн, сигари та сигарети 

27-02 

люльки, сигарні або сигаретні цибухи [мундштуки] 

27-03 

попільниці 

27-04 

сірники 

27-05 

запальнички 

27-06 

сигарниці, сигаретниці, тютюнові горщики та кисети 

27-99 

різне 

Клас 28
Фармацевтичні та косметичні вироби, туалетні речі та приладдя

28-01 

фармацевтичні вироби 

28-02 

косметичні вироби 

28-03 

речі туалету, приладдя косметичних кабінетів 

28-04 

перуки, накладне волосся 

28-99 

різне 

Клас 29
Пристрої та устатковання протипожежні, для техніки безпеки та для рятування

29-01 

пристрої та устатковання протипожежні 

29-02 

пристрої та устатковання для техніки безпеки та для рятування, що не належать до інших класів 

29-99 

різне 

Клас 30
Предмети, щоб доглядати та утримувати тварин

30-01 

одяг для тварин 

30-02 

загони, клітки, буди та інші захистки 

30-03 

годівниці та напувалки 

30-04 

лимарні вироби 

30-05 

батоги та штурхани 

30-06 

ліжка та гнізда 

30-07 

сідала та інші пристрої для кліток 

30-08 

таврувальне знаряддя, клейма та пута 

30-09 

стовпи для прив'язі 

30-99 

різне 

Клас 31
Машини та пристрої для готування їжі чи напоїв, що не належать до інших класів

31-00 

машини та пристрої для готування їжі чи напоїв, що не належать до інших класів 

Клас
99 Різне

99-00 

різне 

____________

Опрос