Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Протокола о привилегиях и иммунитетах Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества

ВР Украины
Закон от 17.12.2008 № 682-VI
действует с 21.01.2009

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Протоколу про привілеї та імунітети Парламентської Асамблеї Чорноморського Економічного Співробітництва

Верховна Рада України постановляє:

Протокол про привілеї та імунітети Парламентської Асамблеї Чорноморського Економічного Співробітництва, підписаний 31 жовтня 2003 року у м. Баку, ратифікувати (додається).

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
17 грудня 2008 року
N 682-VI
 

 

 

ПРОТОКОЛ
про привілеї та імунітети Парламентської Асамблеї Чорноморського Економічного Співробітництва

Офіційний переклад.

Держави - члени Організації Чорноморського Економічного Співробітництва - Азербайджанська Республіка, Республіка Албанія, Республіка Болгарія, Республіка Вірменія, Грецька Республіка, Грузія, Республіка Молдова, Російська Федерація, Румунія, Турецька Республіка та Україна,

беручи до уваги те, що стаття 20 Статуту Організації Чорноморського Економічного Співробітництва передбачає, що Парламентська Асамблея Чорноморського Економічного Співробітництва, яка представляє національні парламенти держав-членів, надає постійну підтримку процесові чорноморського співробітництва на основі консультацій, оскільки ПАЧЕС тісно співробітничає з ЧЕС у досягненні цілей ЧЕС на основі принципів Декларації саміту Чорноморського Економічного Співробітництва, прийнятої 25 червня 1992 року в Стамбулі, рішень подальших самітів, а також Декларації про створення Парламентської Асамблеї Чорноморського Економічного Співробітництва, прийнятої 26 лютого 1993 року в Стамбулі;

беручи до уваги роль, яку може відігравати Парламентська Асамблея ЧЕС у мобілізації громадської підтримки в удосконаленні співробітництва та взаємодії, у забезпеченні стабільності й миру в регіоні, а також у сприянні реалізації принципів та цілей Чорноморського Економічного Співробітництва;

будучи переконаними, що укладення Протоколу про привілеї та імунітети Парламентської Асамблеї Організації Чорноморського Економічного Співробітництва сприятиме функціям Асамблеї відповідно до принципів та цілей ЧЕС,

домовилися про таке:

Глава I
Визначення

Стаття 1

Для цілей цього Протоколу:

a) "Статут" означає Статут Організації Чорноморського Економічного Співробітництва, укладений 5 червня 1998 року в Ялті.

b) "Рада" означає Раду Міністрів закордонних справ Організації ЧЕС.

c) "Держави-члени" означає держави, що є сторонами Статуту ОЧЕС, прийнятого 5 червня 1998 року в Ялті, а також сторонами цього Протоколу.

d) "ПАЧЕС" означає Парламентську Асамблею Чорноморського Економічного Співробітництва.

e) "Представники парламентів держав-членів" означає членів національних делегацій, призначених відповідними національними парламентами, а також заступників делегатів, радників, технічних експертів і секретарів національних делегацій, які беруть участь у роботі ПАЧЕС та її органів.

f) "ПМС ОЧЕС" означає Постійний міжнародний секретаріат Організації Чорноморського Економічного Співробітництва.

g) "Працівники Міжнародного секретаріату" означає працівників директорського, професійного й технічного складу Міжнародного секретаріату ПАЧЕС.

h) "Власність ПАЧЕС" означає всю власність, у тому числі фонди, а також іншу власність, яка належить, перебуває у володінні та (або) контролюється ПАЧЕС відповідно до офіційних обов'язків, що виконуються ПАЧЕС.

i) "Приміщення" означає будівлі або частини будівель, у тому числі землю при них, що використовуються лише для цілей ПАЧЕС, незалежно від форми власності.

j) "Архіви" означає записи, кореспонденцію, документи, бухгалтерську звітність і всі фінансові документи, рукописи, рухомі та нерухомі зображення й плівки, звукозаписи, комп'ютерні програми, письмові матеріали, відеоплівки або відеодиски, диски або плівки, які містять дані, що належать ПАЧЕС або перебувають в її володінні.

Глава II
Власність

Стаття 2

ПАЧЕС, її власність й активи незалежно від того, де вони знаходяться та в чийому володінні вони перебувають, мають імунітет від будь-якої форми судового процесу, за винятком особливих випадків, коли Рада своїм рішенням дала дозвіл на скасування імунітету. Однак зрозуміло, що жодне скасування імунітету не поширюється на будь-які заходи стосовно відчуження або арешту власності.

Стаття 3

Приміщення ПАЧЕС є недоторканими.

Стаття 4

Архіви ПАЧЕС, і взагалі всі документи, що належать їй або перебувають в її володінні, є недоторканими незалежно від того, де вони знаходяться.

Глава III
Представники парламентів держав-членів

Стаття 5

Представники парламентів держав-членів, виконуючи свої обов'язки під час засідань ПАЧЕС та своїх подорожей до або з місця, де проходять ці засідання, мають такі привілеї та імунітети:

a) імунітет від особистого арешту або затримання та затримання особистого багажу, від будь-якої форми судового процесу стосовно висловлювань в усній або письмовій формах, а також усіх скоєних учинків як представників;

b) недоторканість усіх матеріалів та документів, у тому числі комп'ютерних програм, відеоплівок або відеодисків, що містять дані, які є предметом їхньої власності;

c) право використовувати коди та одержувати матеріали або кореспонденцію кур'єрською поштою або в запечатаних пакетах через дипломатичні місії держав-членів;

d) звільнення їх самих та їхнього подружжя від імміграційних обмежень, реєстрації іноземців або зобов'язань перед відповідними національними службами в державах - членах ОЧЕС, які вони відвідують або через які вони проїжджають у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків;

e) у разі проходження ними митного та валютного контролю їм забезпечують:

- свої уряди - такі самі пільги, які надаються вищим посадовим особам, що перебувають у короткостроковому закордонному відрядженні;

- уряди інших держав-членів - такі самі пільги, які надаються представникам іноземних урядів, що перебувають у короткостроковому закордонному відрядженні.

Стаття 6

З метою забезпечення свободи слова та незалежності представників парламентів держав-членів під час виконання ними своїх службових обов'язків їм буде і в подальшому надаватися імунітет від судового процесу стосовно висловлювань в усній або письмовій формах, а також усіх скоєних учинків під час виконання службових обов'язків, навіть якщо відповідні особи вже не виконують таких обов'язків.

Стаття 7

Привілеї та імунітети надаються представникам парламентів держав-членів не для їхньої користі, а для того, щоб гарантувати незалежність виконання ними своїх обов'язків, пов'язаних з діяльністю ПАЧЕС. Отже, у будь якому разі, якщо, на думку держави-члена, імунітет перешкоджатиме реалізації правосуддя, держава-член має право відмовити представникові свого Парламенту в імунітеті, якщо така відмова не зашкодить цілям, для яких такий імунітет надається.

Стаття 8

Положення статей 5, 6 й 7 не поширюються на відносини між представником парламенту держави-члена та цією державою.

Глава IV
Персонал Міжнародного секретаріату

Стаття 9

Положення статей 5, 6, 7 та 8 поширюються на персонал Міжнародного секретаріату під час виконання ним своїх службових обов'язків у ході засідань ПАЧЕС та подорожей до та з місця проведення цих засідань.

Глава V
Вирішення спорів

Стаття 10

Усі спори, що виникають між державами-членами стосовно тлумачення або застосування цього Протоколу, виноситимуться на обговорення. У разі недосягнення згоди відповідні сторони передають питання Раді для розгляду й уживання відповідних заходів згідно з нормами міжнародного права.

Глава VI
Прикінцеві положення

Стаття 11

Ніщо в цьому Протоколі не може тлумачитись як таке, що прямо або опосередковано вносить зміни до статусу ПАЧЕС як відповідного органу ОЧЕС згідно зі статтею 20 Статуту.

Стаття 12

1. Цей Протокол є відкритим для підписання його всіма державами - членами Організації Чорноморського Економічного Співробітництва або для приєднання до нього їх усіх.

2. Цей Протокол підлягає ратифікації, прийняттю або затвердженню.

3. Ратифікаційні грамоти, документи про прийняття, затвердження або приєднання передаються на зберігання до ПМС ОЧЕС.

Стаття 13

До цього Протоколу не можуть робитися жодні застереження, за винятком застережень до статей 8 та 9.

Стаття 14

1. Цей Протокол набирає чинності в перший день місяця, що настає після дати, коли дев'ять держав, що підписали його, здали на зберігання свої ратифікаційні грамоти, документи про прийняття або затвердження.

2. Для кожної держави, яка ратифікує, прийме, затвердить цей Протокол або приєднається до нього після набрання ним чинності, цей Протокол набирає чинності в день здачі на зберігання цією державою відповідних документів.

Стаття 15

1. Кожна держава-член може запропонувати зміни до цього Протоколу.

2. Текст будь-якої запропонованої зміни розповсюджується серед держав - членів Організації через ПМС ОЧЕС та передається Раді для розгляду та затвердження.

3. Зміни до цього Протоколу, затверджені відповідно до викладеного вище пункту 2, підлягають ратифікації, прийняттю або затвердженню державами-членами та набирають чинності відповідно до процедури, визначеної в статті 14.

Стаття 16

Оригінал цього Протоколу в одному примірнику англійською мовою здається на зберігання Депозитарієві.

На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином на те вповноважені, підписали цей Протокол.

Учинено в Баку 31 жовтня 2003 року.

 

За Азербайджанську Республіку 

 

(Підпис) 

 

За Республіку Албанія 

 

(Підпис) 

 

За Республіку Болгарія 

 

(Підпис) 

 

За Республіку Вірменія 

 

(Підпис) 

 

За Грецьку Республіку 

 

(Підпис) 

 

За Грузію 

 

(Підпис) 

 

За Республіку Молдова 

 

(Підпис) 

 

За Російську Федерацію 

 

(Підпис) 

 

За Румунію 

 

(Підпис) 

 

За Турецьку Республіку 

 

(Підпис) 

 

За Україну 

 

(Підпис) 

 

Опрос