Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Рамочного соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях

ВР Украины
Закон от 17.12.2008 № 681-VI
действует с 21.01.2009

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво в дослідженні та використанні космічного простору в мирних цілях

Верховна Рада України постановляє:

Рамкову угоду між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво в дослідженні та використанні космічного простору в мирних цілях, підписану 31 березня 2008 року в м. Києві, ратифікувати (додається).

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
17 грудня 2008 року
N 681-VI
 

  

 

РАМКОВА УГОДА
між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво в дослідженні та використанні космічного простору в мирних цілях

Уряд України та Уряд Сполучених Штатів Америки (далі - Сторони), 

визнаючи взаємний інтерес у дослідженні та використанні космічного простору в мирних цілях;

посилаючись на Угоду між Україною і Сполученими Штатами Америки про співробітництво в дослідженні і використанні космічного простору в мирних цілях від 1994 року;

бажаючи розширити сферу співробітництва між Сторонами в науці про Землю та космос, у дослідженні, аеронавтиці та інших сферах діяльності в мирних цілях, а також

прагнучи встановити всеосяжні правові рамки для полегшення підписання виконавчих домовленостей зі співробітництва між Сторонами,

домовилися про таке:

Стаття 1
Мета

Ця Рамкова угода (далі - Угода) встановлює обов'язки, положення та умови співробітництва між Національним космічним агентством України (далі - НКАУ) та Національною адміністрацією з аеронавтики та космосу (далі - НАСА) чи з будь-якою іншою призначеною Установою кожної зі Сторін у дослідженні й використанні космічного простору в мирних цілях
у сферах взаємного інтересу та на основі рівності й взаємної вигоди.

Стаття 2
Визначення

Для цілей цієї Угоди:

1. Термін "Установа" означає:

i) для Уряду України - НКАУ чи будь-який інший український орган чи міністерство (відомство), які Уряд України може призначити своїм рішенням письмово через дипломатичні канали, а також

ii) для Уряду Сполучених Штатів - НАСА чи будь-який інший орган чи міністерство (відомство) США, які Уряд Сполучених Штатів може призначити своїм рішенням письмово через дипломатичні канали.

2. Термін "Шкода" означає:

i) тілесне ушкодження або іншу шкоду здоров'ю, або смерть будь-якої особи;

ii) шкоду, втрату або втрату можливості експлуатації будь-якого майна;

iii) втрату доходів чи прибутків, або

iv) іншу пряму, непряму або опосередковану шкоду.

3. Термін "Ракета-носій" означає об'єкт чи будь-яку його частину, призначений для запуску, який запускається із Землі у повітряний простір чи космічний простір або який повертається на Землю, і такий, що несе корисне навантаження чи людей, або й те, й інше.

4. Термін "Корисне навантаження" означає все майно, яке переноситься або використовується на або в ракеті-носії.

5. Термін "захищені космічні операції" означає всі заходи, що здійснюються згідно із цією Угодою чи будь-якою виконавчою угодою, укладеною відповідно до цієї Угоди, зокрема заходи, пов'язані з ракетою-носієм, роботами з корисним навантаженням на Землі, в космічному просторі або під час польоту між Землею та повітряним простором або космічним простором, на виконання цієї Угоди. Захищені космічні операції починаються з дати набрання чинності цією Угодою та закінчуються, коли всі заходи, здійснені на виконання цієї Угоди, закінчено. Термін "захищені космічні операції" включає в себе, але не обмежується цим, таке:

i) дослідження, конструювання, розробку, випробування, виробництво, збирання, інтеграцію, експлуатацію або використання ракет-носіїв чи транспортних апаратів, корисного навантаження або приладів, а також відповідного допоміжного обладнання й допоміжних об'єктів і служб, та

ii) усі заходи, пов'язані з наземним забезпеченням, випробуванням, навчанням, імітацією чи обладнанням наведення й управління та пов'язаними з ними об'єктами й службами.

Термін "захищені космічні операції" не включає заходи, які здійснюються на Землі після повернення з космосу для подальшого вдосконалення продукту чи процесу корисного навантаження, що використовуватиметься у заходах, не спрямованих на виконання цієї Угоди.

6. Термін "Пов'язана організація" означає:

i) підрядника або субпідрядника Установи, будь-якого рівня;

ii) користувача або замовника Установи, будь-якого рівня, або

iii) підрядника чи субпідрядника користувача або замовника Установи, будь-якого рівня.

Терміни "Підрядник" та "Субпідрядник" включають постачальників будь-якого типу.

Термін "Пов'язана організація" може застосовуватися до держави, міжнародної організації або установи, міністерства (відомства) чи державної інституції, які мають таке саме відношення до Сторони, як це описано вище в підпунктах "i" - "iii", або які задіяні у виконанні захищених космічних операцій, як це визначено вище в пункті 5 статті 2.

7. Термін "Транспортний апарат" означає будь-який апарат, що працює в космосі та перевозить корисне навантаження чи людей, або й те, й інше між двома різними космічними об'єктами, між двома різними місцями на одному й тому саме космічному об'єкті, або між космічним об'єктом та поверхнею небесного тіла. "Транспортний апарат" також уключає апарат, що відлітає та повертається у те саме місце на космічному об'єкті.

Стаття 3
Сфера співробітництва

1. Сторони визначають сфери взаємного інтересу та прагнуть розвивати програми або проекти співробітництва (далі - Програми) в галузі дослідження та використання космічного простору в мирних цілях і тісно працюють разом у цьому напрямі.

2. Ці Програми можуть здійснюватись як взаємно погоджено та визначено положеннями цієї Угоди та окремими положеннями будь-яких виконавчих домовленостей, укладених відповідно до статті 4, у таких сферах:

a) науки про Землю, моніторингу та спостереження за Землею;

b) космічної науки;

c) дослідних систем;

d) космічних операцій;

e) аеронавтики, а також

f) інших відповідних сфер, що становлять взаємний інтерес.

3. Ці Програми можуть здійснюватись:

a) із використанням космічних апаратів і космічних дослідних платформ;

b) із використанням наукових бортових засобів космічних апаратів і космічних дослідних платформ;

c) за допомогою польотів і місій з використанням зондувальних ракет і наукових повітряних куль;

d) за допомогою польотів і місій із використанням літаків;

e) за допомогою засобів космічного зв'язку, у тому числі наземних радарних установок для спостереження, телеметрії та прийому даних;

f) за допомогою наземних засобів дослідження;

g) шляхом обміну науковим персоналом;

h) шляхом обміну науковими даними;

i) шляхом участі у спільних семінарах та зустрічах;

j) за допомогою наземних систем моделювання;

k) за допомогою прикладних програм дослідження Землі й космосу;

l) шляхом освітньої діяльності й за допомогою заходів інформування громадськості;

m) за допомогою інших механізмів, що становлять взаємний інтерес, спільно визначених Сторонами у письмовій формі.

4. Усі заходи в рамках цієї Угоди здійснюються відповідно до національних правових норм Сторін, що можуть бути застосовані.

5. Ці Програми можуть здійснюватися на поверхні Землі, у повітряному просторі або в космічному просторі.

Стаття 4
Виконавчі домовленості

1. Сторони здійснюють спільну діяльність згідно із цією Угодою через свої відповідні Установи. Виконавчі домовленості, укладені Установами, визначають конкретні функції та зобов'язання Установ та включають, у випадку необхідності, положення стосовно сутності та сфери спільної діяльності, індивідуальних та спільних зобов'язань Установ та будь-які інші положення, необхідні для здійснення спільної діяльності.

2. Такі виконавчі домовленості стають невід'ємною частиною Угоди шляхом посилання на неї у назві домовленості, і підпадають під дію цієї Угоди, якщо Установи чітко не домовилися про інше за допомогою окремих положень, викладених у виконавчих домовленостях.

3. Сторони забезпечують, що їхні відповідні Установи докладатимуть максимальних зусиль для виконання зобов'язань, які містяться у виконавчих домовленостях.

Стаття 5
Фінансові домовленості

1. Сторони відповідають за фінансування своїх відповідних заходів в рамках цієї Угоди чи будь-якої виконавчої домовленості, укладеної відповідно до цієї Угоди. Обов'язки Сторін за цією Угодою та будь-якою виконавчою домовленістю залежать від наявності виділених коштів та процедур фінансування кожної зі Сторін.

2. Кожна зі Сторін гарантує, що у випадку, коли її Установа зіткнеться з проблемами фінансування, які можуть вплинути на виконання заходів, що здійснюються в рамках цієї Угоди, відповідна Установа в найкоротший строк повідомить про це іншій Установі й проведе з нею консультації.

3. Ця Угода не перешкоджає можливостям Сторін за їх взаємною згодою укладати інші угоди або домовленості стосовно питань у рамках цієї Угоди або поза цією угодою.

Стаття 6
Мита, збори й податки

Відповідно до свого національного законодавства кожна Сторона забезпечує безоплатне митне оформлення та відмову від усіх мит, які накладаються, та зборів і податків за імпорт або експорт товарів, необхідних для виконання цієї Угоди. Якщо будь-які мита, збори й податки будь-якого виду все-таки накладаються на такі товари, то такі мита, збори й податки сплачує Сторона країни, яка їх накладає.

Стаття 7
В'їзд та виїзд персоналу

На основі взаємності кожна Сторона відповідно до свого законодавства докладає максимум зусиль для полегшення в'їзду на її територію та виїзду з неї персоналу, який задіяний у спільній діяльності згідно із цією Угодою.

Стаття 8
Проліт над територією

Кожна Сторона на прохання іншої Сторони сприяє наданню у випадку необхідності дозволів на проліт літального апарату й повітряної кулі в рамках здійснення заходів відповідно до виконавчих домовленостей, укладених згідно із цією Угодою. Докладна інформація про мету прольоту, запропонований тип обладнання, що використовується, та перелік дослідників, які задіяні, наводиться, за необхідністю, у виконавчих домовленостях.

Стаття 9
Права інтелектуальної власності

1. Ніщо в цій Угоді не може тлумачитись як таке, що у прямий чи непрямий спосіб надає інший Стороні будь-яке право на винаходи чи розробки іншої Сторони або Пов'язаних організацій її Установи, чи будь-яку користь від таких винаходів чи розробок, що були зроблені до набрання чинності або поза сферою застосування цієї Угоди, зокрема будь-які патенти (чи подібні форми захисту в будь-якій країні) на такі винаходи або авторські права на такі твори.

2. Будь-які права на будь-який винахід чи розробку, чи будь-яка користь від таких винаходів чи творів, що були зроблені на виконання цієї Угоди самостійно однією Стороною чи Пов'язаними організаціями її Установи, у тому числі будь-які патенти (чи подібні форми захисту в будь-якій країні) на такі винаходи або авторські права на такі розробки належать цій Стороні або Пов'язаній організації її Установи. Розподіл прав на такі винаходи або твори чи користі від таких винаходів або творів між цією Стороною та Пов'язаною організацією її Установи визначається згідно з нормативно-правовими актами та контрактними зобов'язаннями, що можуть бути застосовані.

3. У ході виконання цієї Угоди не передбачається створення будь-яких спільних винаходів. Проте у випадку, коли у ході виконання цієї Угоди винахід створюється спільно Сторонами та (або) Пов'язаними організаціями їхніх Установ, Сторони проводять протягом 30 календарних днів у дусі доброї волі консультації та погоджують:

a) розподіл прав на такий спільний винахід або матеріальної заінтересованості у ньому, зокрема стосовно патентів (чи подібних форм захисту в будь-якій країні), що стосуються такого спільного винаходу;

b) обов'язки, витрати й дії, які потрібно здійснити для отримання та забезпечення патентів (чи подібних форм захисту в будь-якій країні) для кожного такого спільного винаходу, а також

c) положення та умови будь-якої ліцензії або інших прав, якими обмінюються Сторони або які передаються однією Стороною іншій Стороні.

4. Стосовно будь-якої розробки, яка має спільне авторство Сторін та (або) Пов'язаних організацій їхніх Установ, стосовно якої Сторони вирішують зареєструвати авторські права, Сторони у дусі доброї волі проводять консультації та погоджують відповідальність, витрати й дії, які необхідно здійснити для реєстрації та захисту авторських прав (у будь-якій країні).

5. Відповідно до положень статті 10 (Оприлюднення публічної інформації та результатів) та статті 11 (Передача товарів і технічних даних) кожна Сторона має для власних потреб безвідкличне безоплатне право на відтворення, підготовку похідних розробок, розповсюдження, оприлюднення, а також на надання дозволу іншим робити це від її імені, будь-якої авторської розробки, що стала результатом заходів, здійснених у ході виконання цієї Угоди, незважаючи на те, чи була вона створена одноосібно іншою Стороною чи від імені іншої Сторони або спільно з іншою Стороною.

Стаття 10
Оприлюднення публічної інформації та результатів

1. Сторони залишають за собою право на оприлюднення публічної інформації стосовно власних заходів у рамках цієї Угоди. Сторони заздалегідь узгоджують одна з одною оприлюднення інформації, яка стосується сфер відповідальності або виконання цієї Угоди іншою Стороною.

2. a) Сторони роблять кінцеві результати, отримані в рамках спільної діяльності, доступними для широкого наукового загалу в найкоротший термін та у відповідній науковій манері шляхом публікацій у відповідних часописах або презентацій на наукових конференціях;

(b) Сторони включають до виконавчих домовленостей положення, на основі яких здійснюватиметься обмін науковою інформацією.

3. Сторони визнають, що наступні дані або інформація не є публічними і не розміщуються у жодній публікації чи презентації Сторони відповідно до цієї статті без попереднього письмового дозволу на це іншої Сторони:

1) дані, надані іншою Стороною згідно зі статтею 11 (стосовно передачі товарів і технічних даних) цієї Угоди, які підпадають під дію положень про експортний контроль або є її захищеною власністю, або

2) інформація про винахід іншої Сторони до подання заявки на патент на нього або у випадку прийняття рішення про неподання такої заявки.

Стаття 11
Передача товарів і технічних даних

1. Сторони зобов'язані передавати лише ті товари й технічні дані (зокрема програмне забезпечення), які необхідні для реалізації їхніх відповідних сфер відповідальності у рамках цієї Угоди відповідно до таких положень:

a) усі заходи Сторін здійснюються згідно з їхніми чинними нормативно-правовими актами, які можуть бути застосовані, у тому числі стосовно експортного контролю та контролю інформації з обмеженим доступом;

b) передача товарів і технічних даних для реалізації відповідальності Сторін стосовно взаємодії, інтегрування та безпеки зазвичай здійснюється без обмежень, крім викладеного вище в пункті "a". Якщо проектні, технологічні дані та дані обробки, а також відповідне програмне забезпечення, які є захищеною власністю, але не підпадають під дію положень про експортний контроль, є необхідними для взаємодії, інтегрування чи безпеки, то їх передача здійснюється, а ці дані та пов'язане з ними програмне забезпечення відповідно позначаються;

c) усі передачі товарів і технічних даних, які є захищеною власністю або підпадають під дію положень про експортний контроль, здійснюються відповідно до таких положень. Якщо Сторона або Пов'язана організація її Установи вважає за необхідне передати товари або технічні дані, які є захищеною власністю або підпадають під дію положень про експортний контроль і які повинні бути захищені, то такі товари спеціально ідентифікуються, і такі технічні дані, які є власністю або підпадають під дію положень про експортний контроль, відповідним чином маркуються. Ідентифікація товарів і маркування технічних даних, які є захищеною власністю або підпадають під дію положень про експортний контроль, буде вказувати на те, що товари й технічні дані, які є власністю або підпадають під дію положень про експортний контроль, використовуються Стороною, яка їх отримує, або Пов'язаною організацією її Установи виключно для виконання обов'язків за цією Угодою як Сторони, що отримує, або Пов'язаної організації її Установи, і що ідентифіковані товари й промарковані технічні дані, які є захищеною власністю або підпадають під дію положень про експортний контроль, не розкриваються або не передаються іншій організації без попереднього письмового дозволу Сторони, яка передає, або Пов'язаної організації її Установи. Сторона, що їх отримує, або Пов'язана організація її Установи дотримується умов попередження й захищає від несанкціонованого використання та розкриття будь-які подібні ідентифіковані товари та промарковані технічні дані, які є захищеною власністю або підпадають під дію положень про експортний контроль. Сторони цієї Угоди зобов'яжуть свої Установи та їхні Пов'язані організації дотримуватися положень цієї статті стосовно використання, розкриття та подальшої передачі ідентифікованих товарів і промаркованих технічних даних шляхом укладення контрактів чи подібних заходів.

2. Усі товари та промарковані технічні дані, які є захищеною власністю або підпадають під дію положень про експортний контроль, обмін якими здійснюється в ході виконання будь-якої виконавчої домовленості, повинні використовуватися Установою, яка їх отримує, та (або) її Пов'язаними організаціями виключно у цілях зазначеної виконавчої домовленості. Після закінчення заходів за такою угодою Установа, що їх отримала, або її Пов'язана організація їх повертають або, за запитом і відповідно до вказівок Установи, що передала, або її Пов'язаної організації, іншим шляхом розпоряджається усіма товарами та промаркованими технічними даними, які є власністю або підпадають під дію положень про експортний контроль та які були передані за виконавчою домовленістю.

Стаття 12
Взаємна відмова від відповідальності

1. Стосовно заходів, що виконуються згідно із цією Угодою, Сторони погоджуються, що всеосяжна взаємна відмова від відповідальності сприятиме співробітництву в дослідженні та використанні космічного простору. Ця взаємна відмова від відповідальності, як викладено нижче, повинна тлумачитися розширено для досягнення зазначеної вище мети. За умови, що відмова від претензій є взаємною, Установи можуть визначати обсяг взаємної відмови у відповідних пунктах виконавчих домовленостях з огляду на конкретні обставини певного співробітництва.

2. a) Кожна Сторона погоджується на взаємну відмову від відповідальності, згідно з якою кожна зі Сторін відмовляється від усіх претензій до будь-яких організацій чи осіб, перелічених нижче у рубриках "i" - "iii" підпункту "a" пункту 2 стосовно шкоди, завданої в результаті проведення захищених космічних операцій. Ця взаємна відмова застосовується тільки у випадку, якщо особа, організація або власність, що спричинила шкоду, задіяна у захищених космічних операціях, і особа, організація чи власність, якій була заподіяна шкода, зазнала шкоди через участь у захищених космічних операціях. Взаємна відмова застосовується до будь-яких претензій з приводу шкоди, незважаючи на правову основу таких претензій, до:

b) Крім того, кожна Сторона гарантує, що її Установа поширює взаємну відмову від відповідальності, як зазначено у підпункті "a" пункту 2 статті 12, на свої Пов'язані організації, вимагаючи від них через контракт або в інший спосіб погодитися на:

c) Для уникнення сумніву ця взаємна відмова від претензій застосовується до позовів, що виникають відповідно до Конвенції про міжнародну відповідальність за шкоду, завдану космічними об'єктами, від 29 березня 1972 року (Конвенція про відповідальність), у випадках, коли особа, організація або власність, що спричиняє шкоду, бере участь у захищених космічних операціях та особа, організація або власність, якій заподіяна ця шкода, зазнає її внаслідок участі в захищених космічних операціях.

d) Незалежно від інших положень цієї статті ця взаємна відмова від претензій не застосовується до:

e) Ніщо в цій статті не може тлумачитись в цілях створення підстави для претензії або позову у випадках, коли за інших обставин такої претензії або позову не існувало б.

f) У випадку позовів з боку третіх сторін, де Сторони можуть бути відповідачами, Сторони негайно проводять консультації для визначення належного й справедливого розподілу будь-якої потенційної відповідальності та стосовно захисту у випадку виникнення будь-яких таких позовів.

Стаття 13
Реєстрація космічних об'єктів

Стосовно виконавчих домовленостей, що стосуються запуску, Сторони забезпечують вирішення їхніми Установами, яка з них подасть запит до свого Уряду стосовно реєстрації космічного апарату як космічного об'єкту відповідно до Конвенції про реєстрацію об'єктів, що запускаються в космічний простір, від 14 січня 1975 року. Реєстрація згідно з цією статтею не впливає на права чи обов'язки кожної зі Сторін згідно з Конвенцією про відповідальність.

Стаття 14
Консультації та вирішення спорів

1. Сторони заохочують свої Установи до проведення, у випадку необхідності, консультацій стосовно перегляду стану реалізації заходів, які виконуються згідно з цією Угодою, та для обміну думками стосовно потенційних сфер майбутнього співробітництва.

2. У випадку виникнення питань стосовно реалізації заходів згідно з цією Угодою або її тлумачення чи застосування, керівники програм Установи докладають зусиль для вирішення цих питань. Якщо керівники програм не можуть досягти згоди, то питання переноситься на вищий рівень керівництв Установ для спільного вирішення.

Стаття 15
Вплив на інші угоди

У випадку, коли ця Угода зачіпає права чи обов'язки будь-якої із Сторін за будь-якою іншою угодою, в якій Сторона бере участь, Сторони проводять консультації з метою вирішення протиріч.

Стаття 16
Внесення змін

Сторони за взаємною письмовою згодою можуть вносити зміни до цієї Угоди.

Стаття 17
Набрання чинності й строк дії

Ця Угода набирає чинності з дня отримання останнього повідомлення шляхом обміну дипломатичними нотами, в яких Сторони повідомляють одна одній про виконання ними внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття цією Угодою чинності. Ця Угода діятиме протягом 10 (десяти) років, якщо тільки її дія не припиняється згідно з положеннями статті 18.

Стаття 18
Припинення дії

1. Кожна Сторона може припинити дію цієї Угоди шляхом надіслання письмового повідомлення іншій Стороні не пізніше, ніж за шість місяців.

2. Припинення дії цієї Угоди не впливає на виконавчі домовленості, що є чинними на час припинення дії цієї Угоди.

3. Незважаючи на припинення дії цієї Угоди, обов'язки Сторін, викладені в статтях 9, 11 та 12 цієї Угоди, що стосуються прав інтелектуальної власності, передачі товарів і технічних даних та взаємної відмови від відповідальності, продовжують застосовуватися після припинення дії цієї Угоди.

На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином уповноважені на те своїми Урядами, підписали цю Угоду.

Учинено в м. Києві 31 березня 2008 року у двох примірниках українською та англійською мовами, причому тексти обома мовами є рівноавтентичні. У випадку виникнення розбіжностей перевагу має англомовний текст.

 

За Уряд України

За Уряд Сполучених Штатів Америки

Генеральний директор
Національного космічного
агентства України

Ю. С. Алексєєв

Надзвичайний і Повноважний Посол
Сполучених Штатів Америки в Україні

Вільям Тейлор

Опрос