Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Народной Республики Бангладеш о торгово-экономическом сотрудничестве

ВР Украины
Закон от 17.12.2008 № 680-VI
действует с 21.01.2009

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Народної Республіки Бангладеш про торговельно-економічне співробітництво

Верховна Рада України постановляє:

Угоду між Урядом України та Урядом Народної Республіки Бангладеш про торговельно-економічне співробітництво, підписану 15 червня 2007 року у м. Москві, ратифікувати (додається).

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
17 грудня 2008 року
N 680-VI
 

 

 

УГОДА
між Урядом України та Урядом Народної Республіки Бангладеш про торговельно-економічне співробітництво

Уряд України та Уряд Народної Республіки Бангладеш надалі іменуються як "Договірні сторони",

бажаючи в подальшому зміцнювати торговельні та економічні відносини між двома країнами на принципах рівності та взаємної вигоди,

усвідомлюючи, що розвиток двостороннього економічного співробітництва сприятиме процвітанню народів обох країн,

прагнучи створити основу для економічного співробітництва між двома країнами,

домовилися про таке:

Стаття 1

Договірні Сторони відповідно до законодавства своїх держав сприятимуть торговельно-економічному співробітництву між двома країнами на довгостроковій та стабільній основі.

Стаття 2

Договірні Сторони надаватимуть одна одній режим найбільшого сприяння з усіх питань стосовно:

- мит і зборів, що застосовуються до імпорту та експорту, включаючи методики нарахувань таких мит і зборів;

- положень, що стосуються транзиту, складування, перевантаження і процедур митного контролю та оформлення, і

- засобів платежів, продажу, купівлі, транспортування, розподілу та використання товарів на внутрішньому ринку.

Кожна Договірна Сторона надаватиме товарам, які походять з території держави однієї Договірної Сторони і призначені для території держави іншої Договірної Сторони недискримінаційний режим щодо застосування кількісних обмежень та надання ліцензій.

Стаття 3

Положення статті 2 не поширюватимуться на переваги, що випливають з створення митного союзу чи зони вільної торгівлі, або пільг, наданих з метою створення такого союзу чи прикордонної та прибережної торгівлі.

Стаття 4

Кожна Договірна Сторона забезпечує торговельним суднам та їх екіпажу режим, що є не менш сприятливим ніж той, що надається власним торговельним суднам та екіпажу кожної з Договірних Сторін, у частині вільного доступу в порти, використання портів для навантаження та розвантаження вантажів, посадки і висадки пасажирів, здійснення звичайних комерційних операцій, користування всіма послугами для судноплавства і сплати корабельних та інших зборів і податків.

Стаття 5

Договірні Сторони заохочуватимуть та сприятимуть налагодженню контактів між фізичними та юридичними особами їх держав, зокрема, шляхом обміну візитами делегацій та бізнесменів, організації ярмарків та виставок, обміну інформацією.

Договірні Сторони заохочуватимуть відкриття представництв зовнішньоторговельних організацій, компаній, фірм, банків та інших комерційних установ на території своїх держав відповідно до законодавства своїх держав.

Стаття 6

Імпорт та експорт товарів і послуг здійснюватимуться на основі контрактів, укладених між фізичними та юридичними особами обох країн відповідно до законодавства держав Договірних Сторін, а також міжнародної торговельної практики. Жодна з Договірних Сторін не нестиме відповідальності за зобов'язання фізичних та юридичних осіб, що випливатимуть з таких комерційних угод.

Стаття 7

Фізичні та юридичні особи кожної з країн матимуть змогу вільно імпортувати чи експортувати товари та послуги на/з території їх держав на основі зустрічної торгівлі, компенсаційних угод чи будь-якої іншої міжнародно визнаної форми ділової кооперації відповідно до законодавства держав Договірних Сторін.

Стаття 8

Договірні Сторони заохочуватимуть інвестиційне та технологічне співробітництво між своїми державами, зокрема шляхом створення спільних підприємств на територіях своїх держав як для своїх внутрішніх ринків, так і для ринків інших країн.

Стаття 9

Договірні Сторони на запит однієї з Договірних Сторін проводитимуть консультації з метою полегшення належного виконання цієї Угоди.

Спори щодо тлумачення або застосування цієї Угоди вирішуватимуться шляхом проведення консультацій між Договірними Сторонами.

Стаття 10

З метою сприяння розвитку співробітництва Договірні Сторони погоджуються створити Спільну комісію з питань економічного співробітництва.

Порядок створення та функціонування Спільної комісії з питань економічного співробітництва буде предметом окремих домовленостей Договірних Сторін.

Стаття 11

За взаємною згодою Договірних Сторін до цієї Угоди можуть вноситися зміни та доповнення, які оформлюються окремими протоколами, що становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди.

Стаття 12

Ця Угода набуває чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про завершення Договірними Сторонами усіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності цією Угодою.

Ця Угода діятиме протягом 5 років.

Дія цієї Угоди автоматично продовжуватиметься на наступні річні періоди, якщо жодна з Договірних Сторін не проінформує письмово іншу Договірну Сторону про своє рішення припинити дію цієї Угоди щонайменше за 6 місяців до закінчення строку її дії. Після закінчення дії цієї Угоди її положення продовжуватимуть застосовуватись до усіх контрактів, укладених в період чинності Угоди та не повністю виконаних до моменту завершення строку дії цієї Угоди.

Вчинено в м. Москва "15" червня 2007 року у двох примірниках, кожний українською, бенгальською та англійською мовами, причому усі тексти мають однакову силу, та у випадку розбіжностей щодо тлумачення текст англійською мовою матиме переважну силу.

 

За Уряд України 

За Уряд Народної Республіки
Бангладеш 

(підпис) 

(підпис) 

Опрос