Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Решения о внесении дополнений и изменений в Правила определения страны происхождения товаров, утвержденные Решением Совета глав правительств СНГ от 30 ноября 2000 года

ВР Украины
Закон от 17.12.2008 № 679-VI
действует с 21.01.2009

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Рішення про внесення доповнень та змін до Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради глав урядів СНД від 30 листопада 2000 року

Верховна Рада України постановляє:

Рішення про внесення доповнень та змін до Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради глав урядів СНД від 30 листопада 2000 року, підписане у м. Мінську 24 листопада 2006 року, ратифікувати (додається).

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
17 грудня 2008 року
N 679-VI
 

 

 

РІШЕННЯ
про внесення доповнень та змін до Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради глав урядів СНД від 30 листопада 2000 року

Офіційний переклад.

Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав вирішила:

1. Унести до Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав від 30 листопада 2000 року, такі доповнення та зміни:

1.1. Пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Такими, що не відповідають критерію достатньої обробки/переробки товару вважаються:

а) операції із забезпечення схоронності товару під час збереження або транспортування;

б) операції з підготовки товару до продажу й транспортування (дроблення партії, формування відправлень, сортування, перепакування), операції з розбирання та збирання упаковки;

в) миття, чищення, видалення пилу, покриття окисом, маслом або іншими речовинами;

г) прасування або пресування текстилю (будь-які види волокон і пряжі, ткані матеріали з будь-яких видів волокон і пряжі та вироби з них);

д) операції з фарбування або полірування;

е) лущення, часткове або повне відбілювання, шліфування та полірування зернових та рису;

ж) операції з фарбування цукру або формування грудкового цукру;

з) зняття шкірки, виймання насіння та оброблення фруктів, овочів та горіхів;

й) загострювання, простий помел або просте різання;

к) просіювання крізь сито або решето, сортування, класифікація, відбір, підбір (у тому числі складання наборів виробів);

л) розлив, фасування в банки, флакони, мішки, ящики, коробки та інші прості операції з упакування;

м) прості складальні операції або розбирання товарів по частинах;

н) поділ товарів на компоненти, який не призводить до істотної відмінності отриманих компонентів від початкового товару;

о) змішування товарів (компонентів), яке не призводить до істотної відмінності отриманої продукції від початкових складових;

п) забій худоби, обробка (сортування) м'яса;

р) комбінація двох чи більшої кількості зазначених вище операцій.".

1.2. У пункті 12:

Графи 1 й 2 викласти в такій редакції:

"графа 1 - "Відправник/експортер (найменування та поштова адреса)". У випадку, коли відправник та експортер є різними юридичними особами, зазначається, що відправник (найменування та поштова адреса) діє "за дорученням" експортера (найменування та поштова адреса). Під час заповнення графи допускається зазначати найменування відправника/експортера згідно зі свідоцтвом про його державну реєстрацію, а поштову адресу - згідно зі свідоцтвом про його державну реєстрацію або документом, що підтверджує фактичне місце знаходження відправника/експортера;

графа 2 - "Отримувач/імпортер (найменування та поштова адреса)". У випадку, коли отримувач та імпортер є різними юридичними особами, зазначається, що отримувач (найменування та поштова адреса) діє "за дорученням" імпортера (найменування та поштова адреса). Під час заповнення графи допускається зазначати найменування отримувача/імпортера згідно зі свідоцтвом про його державну реєстрацію, а поштову адресу - згідно зі свідоцтвом про його державну реєстрацію або документом, що підтверджує фактичне місце знаходження отримувача/імпортера;";

у графі 5 слова "Кумуляція СНД" виключити.

1.3. У частині четвертій пункту 13 слова "Кумуляція СНД" виключити.

1.4. Частину другу пункту 14 після слова "Виправлення" доповнити словами "та/або доповнення".

1.5. Частину другу пункту 18 викласти в такій редакції:

"Під час реекспорту товарів у рамках держав - учасниць Угоди, виготовлених на їхніх територіях і ввезених на митні території держав - учасниць Угоди до набрання чинності Правилами визначення країни походження товарів від 24 вересня 1993 року, можлива видача сертифіката походження товару форми СТ-1 з унесенням до графи 5 запису: "Товар виготовлено у _____ (країна - зазначається її сучасна назва) _____ (найменування виробника) у ____ році". При цьому в графі 9 сертифіката ставиться прочерк. Видача сертифіката можлива в будь-якій державі - учасниці Угоди за умови подання підтверджувальних документів про виробника товару (найменування, із зазначенням республіки СРСР, та поштова адреса) і рік виготовлення товару.".

2. Це Рішення набирає чинності з дати його підписання, а для держав, законодавство яких вимагає виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності, - з дати здачі на зберігання депозитарію повідомлення про виконання згаданих процедур.

Учинено в місті Мінськ 24 листопада 2006 року в одному оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який надішле кожній державі, що підписала це Рішення, його засвідчену копію.

 

За Уряд
Азербайджанської Республіки
 

За Уряд
Республіки Молдова
 

(Підпис) 

(Підпис) 

За Уряд
Республіки Білорусь
 

За Уряд
Російської Федерації
 

(Підпис) 

(Підпис) 

За Уряд
Республіки Вірменія
 

За Уряд
Республіки Таджикистан
 

(Підпис) 

(Підпис) 

За Уряд
Грузії
 

За Уряд
Туркменістану
 

За Уряд
Республіки Казахстан
 

За Уряд
Республіки Узбекистан
 

(Підпис) 

 

За Уряд Киргизької Республіки 

За Уряд України 

(Підпис) 

(Підпис) 

Опрос