Идет загрузка документа (189 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2008 - 2012 годы

ВР Украины
Программа, Закон от 30.09.2008 № 608-VI
действует с 03.11.2008

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2008 - 2012 роки

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Загальнодержавну цільову науково-технічну космічну програму України на 2008 - 2012 роки (додається).

2. Кабінету Міністрів України під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати виділення коштів для здійснення заходів, визначених Загальнодержавною цільовою науково-технічною космічною програмою України на 2008 - 2012 роки, виходячи з фінансових можливостей Державного бюджету України.

3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
30 вересня 2008 року
N 608-VI
 

  

 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА
науково-технічна космічна програма України на 2008 - 2012 роки

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Сучасна космічна діяльність високорозвинутих держав спрямована на економічний та науково-технічний розвиток, розв'язання глобальних проблем людства, у тому числі проблем безпеки, і характеризується новими завданнями, зокрема щодо використання космічної техніки для забезпечення сталого розвитку. Такі тенденції сприяють активному пошуку Україною свого місця на космічному ринку, формуванню нової космічної політики, спрямованої на задоволення нагальних загальнодержавних потреб.

Україна належить до космічних держав не тільки за характеристиками космічного потенціалу, а й за рівнем спроможності практично реалізувати сучасні космічні проекти, зокрема унікальний міжнародний проект "Морський старт". Після відмови від ядерних озброєнь сучасні космічні технології є одним з небагатьох факторів, які визначають стратегічне місце держави та наявність засобів стримування. Доступ у космічний простір об'єктивно збільшує вагомість України у відносинах із стратегічними партнерами, процесах інтеграції в європейські структури. Провадження космічної діяльності є також інструментом реалізації активної регіональної політики, зокрема в налагодженні взаємовигідної співпраці з країнами Балтійсько-чорноморського регіону.

Специфіка сучасного стану космічної діяльності України полягає у значній невідповідності досягнутого рівня космічних технологій ефективності їх використання. У зв'язку з цим актуальним є розроблення якісно нової моделі провадження космічної діяльності відповідно до сучасних умов та національних інтересів, яка дасть змогу втілити в життя взаємозв'язані інноваційні рішення, узгодити питання, що виникли у зв'язку з багатофункціональністю космічної діяльності.

Загальнодержавна цільова науково-технічна космічна програма України на 2008 - 2012 роки (далі - Програма) є четвертою космічною програмою незалежної України і третьою, затвердженою законом. Державним замовником Програми визначено Національне космічне агентство України. Виконання Державної космічної програми України на 1994 - 1997 роки, Загальнодержавної (Національної) космічної програми України на 1998 - 2002 роки та Загальнодержавної (Національної) космічної програми України на 2003 - 2007 роки сприяло розв'язанню невідкладних проблем розвитку космічної діяльності: збереженню наукового й виробничого потенціалу космічної галузі в інтересах національної економіки та безпеки, формуванню внутрішнього ринку космічних послуг, виходу на міжнародний космічний ринок із власною продукцією та послугами (у тому числі космічними ракетними комплексами та космічними апаратами), інтеграції України до міжнародної космічної спільноти. На сьогодні основні завдання зазначених програм виконані.

МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є забезпечення розвитку та ефективного використання космічного потенціалу України для розв'язання нагальних проблем у сфері безпеки держави, впровадження високих технологій, а також підвищення рівня науки і освіти.

ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Стратегія розвитку світової космонавтики та рівень космічного потенціалу України зумовили необхідність розроблення нової моделі провадження космічної діяльності України відповідно до сучасних вимог та з метою захисту національних інтересів. Використання такої моделі передбачає підпорядкування завдань космічних проектів цілям економічного, наукового та соціального розвитку держави. Космічна індустрія повинна функціонувати за законами національної економіки, при цьому критерієм її дієвості є соціально-економічні та науково-технічні результати.

Для застосування нової моделі провадження космічної діяльності необхідно прийняти комплекс взаємозв'язаних інноваційних рішень, а також поглибити міжнародне співробітництво.

Заходи щодо забезпечення розвитку космічної діяльності здійснюватимуться шляхом:

реалізації цільових проектів, забезпечення безперервного надходження та ефективного використання інформації з космічних пристроїв шляхом створення постійно діючого угруповання космічних апаратів для спостереження Землі. Це дасть змогу забезпечити виконання конкретних завдань космічного моніторингу в інтересах національної економіки, безпеки та наукових досліджень, розширити участь України у міжнародних проектах;

модернізації існуючих та розроблення перспективних ракет-носіїв, їх систем, а також космічних апаратів, розширення участі суб'єктів космічної діяльності України в комерційних космічних проектах;

участі у виконанні перспективних наукових програм, реалізації найбільш актуальних і престижних міжнародних дослідницьких проектів та ініціатив;

забезпечення випереджальних прикладних розробок систем ракетно-космічної техніки, приладів, наземних програмно-апаратних комплексів, інформаційних технологій, матеріалів для забезпечення поступального розвитку вітчизняної космічної діяльності, створення підґрунтя для реалізації перспективних космічних проектів.

Необхідність у фінансуванні Програми з державного бюджету обумовлена тим, що:

космічні технології та інформація є важливою складовою частиною засобів виконання загальнодержавних завдань для забезпечення сталого розвитку, безпеки держави та зростання її науково-технічного потенціалу;

рівень розвитку ракетно-космічної техніки визначає стратегію держави, її спроможність створювати необхідні засоби стримування, а також забезпечувати незалежний доступ у космічний простір;

розвиток аерокосмічних технологій є найбільш ефективним засобом стимулювання розвитку високотехнологічних галузей національної економіки, одним з визначальних факторів її конкурентоспроможності;

провадження космічної діяльності є вагомим фактором інтенсифікації міжнародної співпраці, інструментом інтеграції України в євроатлантичні структури, засобом набуття Україною статусу регіонального лідера.

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

Основними завданнями Програми є:

проведення наукових космічних досліджень;

здійснення дистанційного зондування Землі;

розвиток супутникових систем телекомунікації та навігації;

провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки і оборони;

створення космічних комплексів;

розроблення перспективної космічної техніки і технологій;

забезпечення розвитку наземної інфраструктури;

забезпечення розвитку міжнародного співробітництва та аналітична підтримка.

Перелік заходів і завдань з визначенням головних розпорядників бюджетних коштів, строків виконання, обсягів та джерел фінансування наведено в додатку 1. Етапи виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт визначаються згідно з національними стандартами.

Пріоритетами заходів щодо виконання завдання "Проведення наукових космічних досліджень" є забезпечення розвитку досліджень, результати яких відповідають сучасному світовому рівню, передбачають міжнародне співробітництво, сприяють розробленню унікальних приладів і методик та об'єднують науковий і ракетно-космічний потенціали України. Насамперед передбачається провести дослідження з фундаментальних та прикладних проблем, пов'язаних з походженням та еволюцією Сонячної системи, Землі, вивчення сонячно-земних зв'язків, а також їх впливу на біосферу, навколишнє природне середовище та техногенну ситуацію в атмосфері й на поверхні Землі.

Заходами щодо виконання завдання "Здійснення дистанційного зондування Землі" передбачено створення та використання національних технічних засобів дистанційного зондування Землі для:

участі в розв'язанні загальнодержавних проблем з моніторингу ресурсів, раціонального природокористування, прогнозування техногенних і природних катаклізмів шляхом забезпечення аерокосмічною інформацією суб'єктів державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, створення нових апаратно-програмних засобів та інформаційних технологій, модернізації наземної інфраструктури;

забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у сфері дистанційного зондування Землі для розв'язання глобальних і регіональних проблем шляхом обміну супутниковою інформацією та участі в реалізації міжнародних проектів.

Заходами щодо виконання завдання "Розвиток супутникових систем телекомунікації та навігації" передбачено підвищення ефективності застосування космічних засобів для задоволення державних та суспільних потреб. Заплановано створення супутника зв'язку, продовження створення супутникової системи телекомунікації, доповнення глобальних навігаційних супутникових систем національною системою навігаційно-часового забезпечення.

Пріоритетами заходів щодо виконання завдання "Провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки і оборони" є ефективне використання в інтересах безпеки держави науково-технічного потенціалу та можливостей, які надає космічна діяльність. Враховуючи те, що однією з основних сучасних тенденцій розвитку військової справи є інформатизація і комп'ютеризація, широке використання космічних систем розвідки, навігації та зв'язку, високий ступінь просторово-часової координації дій військових формувань, передбачається проведення;

воєнно-теоретичних наукових досліджень з питань використання космічних систем в інтересах національної безпеки і оборони, розроблення нормативно-технічного забезпечення застосування космічних систем та засобів військового й подвійного призначення;

дослідно-конструкторських робіт із створення космічних систем та засобів подвійного призначення.

У результаті виконання завдання "Створення космічних комплексів" передбачається забезпечити подальше вдосконалення засобів виведення космічних апаратів з метою розширення присутності на світовому ринку транспортно-космічних послуг, розвитку міжнародної співпраці та кооперації.

Заходами щодо виконання завдання "Розроблення перспективної космічної техніки та технологій" передбачається проведення науково-технічних та технологічних досліджень і розробок, спрямованих на створення та впровадження перспективних елементів, матеріалів і технологій космічної техніки.

Заходами щодо виконання завдання "Забезпечення розвитку наземної інфраструктури" передбачено модернізацію технічних засобів наземного сегмента космічної системи, у тому числі наземного інформаційного комплексу, наземних командно-вимірювальних та приймально-реєструвальних радіоліній, системи контролю та аналізу космічної обстановки, а також створення полігону для забезпечення калібрування засобів дистанційного зондування Землі з метою приведення їх технічних характеристик до рівня найсучасніших світових аналогів.

Необхідність здійснення заходів щодо виконання завдання "Забезпечення розвитку міжнародного співробітництва та аналітична підтримка" визначається тим, що міжнародне співробітництво, правовий, науково-методичний та науково-технічний супровід заходів Програми є одним з найважливіших напрямів космічної діяльності України. Передбачається, зокрема, реалізація комерційних проектів щодо виготовлення та модернізації ракет-носіїв і космічних ракетних комплексів, забезпечення виконання програм міжнародного співробітництва та міжнародних зобов'язань у космічній сфері.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання заходів Програми дасть змогу:

створити постійно діюче угруповання вітчизняних космічних апаратів для спостереження Землі в оптичному діапазоні "Січ", забезпечити його експлуатацію та використання;

створити національну систему геоінформаційного забезпечення як частину європейської системи GMES та світової GEOSS;

удосконалити систему координатно-часового та навігаційного забезпечення України за участю Російської Федерації та ЄС;

створити умови для організації комерційного використання українських ракет-носіїв під час реалізації проектів відповідно до заходів "Циклон-4", "Наземний старт" і "Дніпро";

створити супутникові телекомунікаційні мережі зв'язку та мовлення загального користування і спеціальні телекомунікаційні мережі з використанням національного супутника зв'язку;

забезпечити виробництво ракет-носіїв ("Зеніт", "Циклон", "Дніпро"), розробити перспективні - космічні ракетні комплекси та космічні апарати нового покоління;

провести космічні дослідження у сфері сонячно-земних зв'язків, астрофізики, космічної біології та матеріалознавства, зокрема в рамках реалізації міжнародних проектів "Спектр-Р", "Міжнародна космічна станція", GLOBAL EXPLORATION STRATEGY (GES), AURORA відповідно до заходів "Іоносат", "Іоносфера", "Інтерферометр", "Коронас-Фотон", "Спектр-УФ", "Селена", "Сегмент" і "Мікрогравітація";

модернізувати технічні засоби Національного центру управління та випробувань космічних засобів у місті Євпаторії для використання їх у міжнародних космічних програмах;

реалізувати освітні космічні проекти, зокрема проект створення супутників за участю молодіжних колективів;

забезпечити державні органи, що здійснюють повноваження у сфері оборони та національної безпеки України, сучасними космічними засобами та інформацією;

створити нові зразки космічної техніки, службові системи, дослідницькі прилади для реалізації перспективних космічних проектів.

Очікувані результати виконання Програми наведено в додатку 2.

Ефективність виконання Програми визначається такими показниками:

у сфері економіки:

1) прямий дохід до державного бюджету, одержаний в результаті реалізації переважно комерційних проектів відповідно до заходів "Либідь" (надання телекомунікаційних послуг), "Циклон-4", "Морський старт", "Наземний старт" і "Дніпро" (надання пускових послуг) становитиме від 270 до 560 млн гривень;

2) непрямий дохід, одержаний в результаті провадження космічної діяльності, спрямованої на зміцнення національної безпеки, а також упровадження розробок та новітніх технологій, становитиме від 2040 до 2570 млн гривень;

у соціальній сфері:

розвиток новітніх технологій та зростання науково-технічного потенціалу космічної галузі;

підвищення рівня зайнятості населення у високотехнологічних секторах економіки шляхом створення додаткової кількості робочих місць;.

поліпшення якості життя населення в результаті розвитку космічних телекомунікацій, використання космічної інформації для потреб споживачів;

піднесення престижу науково-технічних спеціальностей серед студентської та творчої молоді шляхом створення та забезпечення функціонування молодіжних комплексів для проектування, виготовлення та експлуатації мікросупутників.

Ефективність виконання Програми у сфері екології полягає в поліпшенні екологічних умов життєдіяльності населення в результаті підвищення оперативності та достовірності широкомасштабного контролю за рівнем забрудненості навколишнього природного середовища, вивчення впливу сонячної активності на людину, біосферу та техногенні системи, використання природних ресурсів шляхом комплексного використання інформації, що надходить з космічних і наземних засобів.

ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України у сумі 1460 млн гривень та інших джерел у сумі 1035 млн гривень. Загальний обсяг фінансування становить 2495 млн гривень. Передбачається залучення коштів іноземних компаній у сумі близько 3000 млн гривень на здійснення комерційних заходів "Морський старт", "Наземний старт" та інших.

Кошти державного бюджету спрямовуються в установленому порядку для проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт згідно з цією Програмою.

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Програми, затверджується щороку Кабінетом Міністрів України.

Закупівля товарів і послуг в інтересах національної безпеки і оборони відповідно до обсягів фінансування заходів за завданням "Космічна діяльність в інтересах національної безпеки і оборони" здійснюється за державним оборонним замовленням.

Розрахунок прогнозних обсягів та визначення джерел фінансування Програми наведено у додатку 3.

Обсяги фінансування окремих завдань і заходів Програми коригуються Національним космічним агентством України з урахуванням обсягів видатків, передбачених у Державному бюджеті України на її виконання, та державних, пріоритетів у сфері космічної діяльності.

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2008 - 2012 роки

млн гривень

Шифр та найменування заходу 

Загальні показники виконання завдання 

Головні розпорядники бюджетних коштів 

Показники виконання заходу та прогнозних обсягів фінансових ресурсів на виконання заходу/завдання 

усього 

за роками 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

1. Проведення наукових космічних досліджень 

1) "Іоносат"
Створення космічної системи моніторингу природних та техногенних катастроф 

створення космічної системи для проведення комплексних досліджень сейсмоіоносферних та сонячно-земних зв'язків, їх впливу на технологічні та біологічні процеси, що відбуваються на Землі 

  

  

розроблення наукової програми експериментів, конструкторської документації на космічну систему та її складові частини, виготовлення та випробування космічних апаратів, наукової апаратури, наземного обладнання, засобів оброблення. Підготовка до запуску космічного угруповання (страхування, радіочастотне забезпечення тощо) 

НКАУ 

116  

5,5 

10 

19 

29 

52,5 

Національна академія наук 

  

0,5 

1,5 

Разом 

  

  

120 

5,5 

10,5 

20 

30 

54 

2) "Іоносфера"
Створення системи моніторингу "космічної погоди" 

створення наземно-космічної радіофізичної системи моніторингу "космічної погоди" 

  

  

розроблення методів дистанційного зондування іоносфери Землі та створення фізичних моделей "літосфера-іоносфера". Створення наземно-космічних радіофізичних систем та забезпечення моніторингу параметрів "космічної погоди" 

НКАУ 

8,2 

1,6 

1,6 

1,6 

2,4 

Національна академія наук 

0,9 

  

0,2 

0,2 

0,2 

0,3 

МОН 

0,9 

  

0,2 

0,2 

0,2 

0,3 

Разом 

  

  

10 

3) "Зондування"
Вивчення глобальних та регіональних змін у навколишньому природному середовищі 

розроблення методів прогнозування глобальних змін у навколишньому природному середовищі та виконання науково-прикладних програм використання даних 

 

  

розроблення та виконання науково-прикладних програм використання аерокосмічних даних космічної системи "Січ". Розроблення та впровадження методів оброблення дистанційних даних для прогнозування глобальних змін у навколишньому природному середовищі 

НКАУ 

4,2 

0,5 

0,8 

0,9 

Національна академія наук 

0,8 

  

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

Разом 

  

  

0,5 

1,1 

1,2 

1,2 

4) "Інтерферометр"
Проведення наземно-космічних радіоастрономічних досліджень 

проведення наземно-космічних радіоастрономічних досліджень з використанням антен РТ-70, П-400, РТ-32. Участь у міжнародних проектах "Радиоастрон" та "Миллиметрон" 

  

  

проведення досліджень у міжнародній радіоінтерферометричній мережі та досліджень з радіолокації космічних об'єктів, вивчення проблем "космічного сміття" та астероїдної безпеки 

НКАУ 

8,4 

1,5 

1,6 

1,7 

1,8 

1,8 

Національна академія наук 

1,6 

  

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

Разом 

  

  

10 

1,5 

2,1 

2,2 

2,2 

5) "Коронас-Фотон"
Дослідження сонячної активності та сонячно-земних зв'язків за допомогою космічного комплексу "Коронас-Фотон" 

розроблення і виготовлення супутникового телескопа електронів і протонів "СТЕП-Ф" для міжнародного проекту "Коронас-Фотон" 

  

  

введення в експлу-
атацію приладу "СТЕП-Ф" 

участь у виконанні космічного експерименту "Коронас-Фотон" та його наземне супроводження  

НКАУ 

0,5 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

6) "Спектр-УФ"
Створення космічної астрофізичної обсерваторії для спостережень за об'єктами в ультрафіолетовому діапазоні спектра 

участь у розробленні великогабаритної бортової оптики та приладів для ультрафіолетового бортового телескопа 

  

  

проведення розрахунків, розроблення і участь у виготовленні великогабаритної оптики ультрафіолетового спектрополяриметра для діапазону довжин хвиль від 1150 до 3500 ангстрем, оброблення та інтерпретації наукової інформації 

НКАУ 

1,7 

  

0,4 

0,5 

0,4 

0,4 

Національна академія наук 

0,4 

  

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

МОН 

0,4 

  

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

Разом 

  

  

2,5 

  

0,6 

0,7 

0,6 

0,6 

7) "Селена"
Участь у міжнародних програмах досліджень GES та AURORA 

створення приладів та систем для міжнародних програм досліджень Місяця, планет Сонячної системи 

  

  

розроблення наукових програм, проектної та конструкторської документації на наукову апаратуру та платформу космічного апарата, виготовлення та випробування наукової апаратури 

НКАУ 

21 

1,5 

8,5 

Національна академія наук 

  

0,5 

1,5 

Разом 

  

  

25 

10 

8) "Сегмент"
Виконання російсько-української програми спільних наукових та технологічних експериментів на російському сегменті Міжнародної космічної станції 

проведення експериментів за російсько-українською програмою спільних наукових експериментів на російському сегменті Міжнародної космічної станції 

  

  

розроблення програм космічних експериментів, розроблення, виготовлення та випробування наукової апаратури, підготовка і проведення наземних та космічних експериментів 

НКАУ 

31 

3,5 

11,5 

Національна академія наук 

2,4 

  

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

МОН 

1,6 

  

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

Разом 

  

  

35 

3,5 

12,5 

9) "Мікрогравітація"
Проведення перспективних наукових досліджень з космічної біології та мікрогравітації 

визначення впливу мікрогравітації на біологічні об'єкти, поверхневі явища, кристалізацію та дифузію. Розроблення нових приладів і технологій створення матеріалів і конструкцій в умовах мікрогравітації 

  

  

проведення експериментів та досліджень, у тому числі за міжнародними програмами, створення перспективних приладів та систем 

НКАУ 

0,3 

0,8 

1,3 

1,9 

3,7 

Національна академія наук 

  

0,1 

0,1 

0,3 

0,5 

МОН 

  

0,1 

0,1 

0,3 

0,5 

Разом 

  

  

10 

0,3 

1,5 

2,5 

4,7 

10) "Мікросат"
Створення та використання перспективних малих супутників 

створення універсальної платформи мікросупутника та космічного апарата на її базі, визначення напрямів створення платформ нано-, піко- та фемтосупутників 

  

  

формулювання вимог до малих супутників, проведення розрахункових та проектно-конструкторських робіт. Створення універсальної платформи мікросупутника та космічного апарата на її базі, виготовлення елементів наземного сегмента, інтеграція з ракетою-носієм, підготовка до запуску та запуск космічного апарата. Виконання науково-дослідних робіт із створення платформ нано-, піко- та фемтосупутників 

НКАУ 

32,3 

3,3 

4,3 

8,6 

7,7 

8,4 

Національна академія наук 

4,8 

  

1,2 

1,2 

1,4 

МОН 

2,9 

  

0,6 

0,6 

0,7 

Разом 

  

  

40 

3,3 

5,9 

10,4 

9,6 

10,8 

11) "УМС"
Виконання науково-освітніх космічних експериментів 

розроблення науково-освітніх програм, створення дослідницьких приладів, реалізація космічних експериментів за участю молодіжних колективів 

  

  

розроблення науково-прикладних (науково-освітніх) програм, конкурсний відбір проектів молодіжних колективів, виготовлення та проведення випробувань дослідницьких приладів, виконання програм використання даних 

НКАУ 

28,4 

4,4 

8,4 

5,8 

8,8 

Національна академія наук 

0,8 

  

0,3 

0,3 

0,1 

0,1 

МОН 

0,8 

  

0,3 

0,3 

0,1 

0,1 

Разом 

  

  

30 

Усього 

  

  

288 

17,7 

35,1 

56,9 

70,2 

108,1 

У тому числі 

  

НКАУ 

259,7 

17,7 

29,5 

50,1 

63,3 

99,1 

Національна академія наук 

20,7 

  

3,9 

5,1 

5,1 

6,6 

МОН 

7,6 

  

1,7 

1,7 

1,8 

2,4 

2. Здійснення дистанційного зондування Землі 

1) "Січ-2"
Створення космічної системи для спостереження Землі в оптичному діапазоні 

створення, підготовка до запуску та забезпечення експлуатації космічної системи "Січ-2" з радіометром оптичного діапазону 

  

  

підготовка до запуску космічного апарата 

забезпечення ракетою-носієм "Дніпро" запуску, страхування та дослідної експлуатації космічного апарата, виконання програм використання даних 

НКАУ 

74,458 

53,458 

16,5 

1,5 

1,5 

1,5 

2) "Січ-2М"
Модернізація космічної системи для спостереження Землі в оптичному діапазоні 

створення, підготовка до запуску, запуск космічного апарата та забезпечення експлуатації космічної системи "СІЧ-2М" з радіометром оптичного діапазону 

  

  

доопрацювання конструкторської документації на систему та її складові частини, виготовлення космічного апарата та елементів наземного сегмента, радіочастотне забезпечення 

підготовка до запуску та запуск космічного апарата 

НКАУ 

120 

16 

28 

33 

38 

3) "Радіометрія"
Створення бортових радіочастотних систем 

створення експериментальних зразків бортового радіолокатора із синтезованою апертурою антени, бортового радіолокатора бокового огляду 

  

  

підготовка технічних пропозицій, розроблення ескізних проектів, конструкторської документації, виготовлення дослідних зразків радіолокаторів (із синтезованою апертурою антени та бокового огляду) для космічних апаратів серії "Січ-Р". Підготовка технічних пропозицій щодо створення радіочастотних радіометрів. Визначення оптимальних варіантів побудови багатопозиційних радіолокаційних космічних систем 

НКАУ 

70 

1,5 

10 

18,5 

20 

20 

4) "Оптика"
Створення бортових оптико-електронних систем 

створення експериментальних зразків бортової оптико-електронної системи, перспективних бортових оптико-електронних приладів спостереження 

  

  

підготовка технічних пропозицій, розроблення ескізних проектів та конструкторської документації, виготовлення дослідного зразка оптико-електронної системи для перспективного космічного апарата "Січ-О". Розроблення конструкторської документації гіперспектрального сканера видимого діапазону та сканера інфрачервоного діапазону, виготовлення макетних зразків та їх випробування 

НКАУ 

70 

4,4 

12 

15 

17 

21,6 

5) "Супутник"
Створення перспективних космічних апаратів дистанційного зондування Землі 

розроблення конструкторської документації на космічні апарати з радіолокатором 

  

  

  

  

розроблення конструкторської документації на космічні апарати з перспективними радіочастотними засобами моніторингу, підготовка до виробництва 

НКАУ 

35 

  

  

18 

6) "GEO-Ukraine"
Створення інформаційної системи забезпечення користувачів аерокосмічними даними 

створення міжвідомчої інформаційної системи використання аерокосмічних даних як частини європейської GMES та світової GEOSS систем 

  

  

створення інформаційної системи, гармонізованої з відомчими системами моніторингу та міжнародними системами GEOSS, GMES, впровадження методик оброблення аерокосмічних даних, розроблення нормативної бази 

НКАУ 

27 

Національна академія наук 

  

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Мінприроди 

  

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

МНС 

  

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Мінагро-
політики 

  

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Разом 

  

  

35 

Усього 

  

  

404,458 

67,358 

62,5 

79 

88,5 

107,1 

У тому числі 

  

НКАУ 

396,458 

67,358 

60,5 

77 

86,5 

105,1 

Національна академія наук 

  

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Мінприроди 

  

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

МНС 

  

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Мінагро-
політики 

  

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

3. Розвиток супутникових систем телекомунікації та навігації 

1) "Либідь"
Створення космічного сегмента Національної супутникової системи зв'язку 

створення космічного апарата зв'язку та мовлення і наземного комплексу управління для Національної супутникової системи зв'язку та Національної системи супутникового мовлення 

  

  

створення космічного апарата, станції управління та приймання телеметричної інформації, центральної станції супутникового зв'язку, радіочастотне забезпечення 

підготовка до запуску (оплата пускових послуг, страхування), запуск космічного апарата та страхування його роботи на орбіті 

льотні випробування, забезпечення експлуатації 

НКАУ 

  

1035* 

100* 

236,5* 

371,5* 

294,5* 

32,5* 

2) "Сигнал"
Створення наземної телекомунікаційної інфраструктури супутникового мовлення 

створення технічних засобів наземної інфраструктури державної системи супутникового телерадіомовлення 

  

  

створення передавальних та приймальних станцій цифрового мовлення державної системи супутникового телерадіомовлення 

НКАУ 

____________
* Кошти, які передбачається отримати з інших джерел. 

3) "Навігація"
Створення та експлуатація системи координатно-часового та навігаційного забезпечення України із застосуванням глобальних навігаційних супутникових систем 

впровадження функціональних підсистем системи координатно-часового та навігаційного забезпечення України. Створення українсько-російської системи диференційних корекцій і моніторингу та проведення її сертифікації 

  

  

створення першої та другої черги підсистеми прецизійних післясеансних визначень. Створення та забезпечення функціонування підсистеми широкозонної диференційної корекції. Розроблення комплексного плану сертифікації та документації на систему управління якістю. Розроблення програмно-апаратних засобів та введення в дію українсько-російської об'єднаної системи диференційних корекцій і моніторингу 

НКАУ 

20,1 

4,5 

3,9 

3,9 

3,9 

3,9 

Мінтранс-
зв'язку 

0,4 

  

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

Разом 

  

  

20,5 

4,5 

Усього 

  

  

30,5 

6,5 

1035* 

100* 

236,5* 

371,5* 

294,5* 

32,5* 

У тому числі 

  

НКАУ 

30,1 

6,5 

5,9 

5,9 

5,9 

5,9 

1035* 

100* 

236,5* 

371,5* 

294,5* 

32,5* 

Мінтранс-
зв'язку 

0,4 

  

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

4. Провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки і оборони 

Усього 

  

  

60 

10 

12 

14 

15 

5. Створення космічних комплексів 

1) "Морський старт"
Сприяння комерційним пускам ракет-носіїв "Зеніт-3SL" 

сприяння комерційним пускам ракет-носіїв "Зеніт-3SL" з морської платформи 

  

** 

інтеграція космічних апаратів, виготовлення ракет-носіїв, підготовка і проведення комерційних запусків з морської платформи 

2) "Наземний старт"
Сприяння комерційним пускам ракет-носіїв "Зеніт-2SLБ", "Зеніт-3SLБ" 

сприяння комерційним пускам ракет-носіїв "Зеніт-2SLБ" і "Зеніт-3SLБ" з космодрому "Байконур" 

  

** 

інтеграція космічних апаратів, виготовлення ракет-носіїв, проведення комерційних запусків 

3) "Дніпро"
Сприяння комерційним пускам ракет-носіїв "Дніпро" 

забезпечення пусків ракет-носіїв "Дніпро" в рамках національних програм 

  

** 

інтеграція космічних апаратів, виготовлення ракет-носіїв, проведення комерційних запусків 

____________
** Обсяги фінансування визначаються у контрактах, що укладаються з іноземними суб'єктами господарювання (орієнтовні загальні обсяги за Програмою становлять близько 3000 млн гривень). 

4) "Циклон-4"
Створення космічного ракетного комплексу легкого класу на космодромі "Алкантара" 

розроблення космічного ракетного комплексу "Циклон-4" для забезпечення запусків національних космічних апаратів та виходу на світовий ринок космічних послуг 

  

  

виготовлення та експериментальне відпрацювання вузлів, агрегатів та інших складових частин ракети-носія, підготовка до виробництва зазначеної ракети 

  

  

НКАУ 

290 

50,7 

74,3 

77 

77 

11 

5) "БІНС"
Створення безплатформної інерціальної навігаційної системи 

виготовлення та проведення експериментальних натурних випробувань дослідних зразків безплатформної інерціальної навігаційної системи 

  

  

виготовлення дослідних зразків, проведення автономних випробувань, доопрацювання конструкторської документації, виготовлення та проведення наземних та льотних натурних випробувань, розроблення технічних умов та підготовка до виробництва 

НКАУ 

148 

65 

50 

30 

6) "Техма"
Розроблення і вдосконалення технології виробництва ракет-носіїв та космічних апаратів 

розроблення та вдосконалення технології виробництва вузлів та агрегатів ракет-носіїв і космічних апаратів, удосконалення технологічного обладнання 

  

  

розроблення технологій удосконалення виробництва ракетно-космічної техніки. Відпрацювання та впровадження технологій складення, неруйнівного контролю, нанесення покриттів, контролю герметичності, вимірювання геометричних параметрів, виготовлення макетних зразків технологічного обладнання 

НКАУ 

7) "Технолог"
Розроблення технологій виготовлення радіоелектронної апаратури на основі сучасної елементної бази 

створення технологічних умов для розробки та виготовлення апаратури космічних систем нового покоління із строком експлуатації 7 - 12 років і розширеними функціональними можливостями 

  

  

розроблення технологій виготовлення фотоелектричних перетворювачів, товстоплівкових багатошарових керамічних мікрозбірок та тонкоплівкових гібридно-функціональних вузлів, мікромеханічних пристроїв та напівпровідникових, оптичних, електромеханічних сенсорів. Розроблення рекомендацій щодо впровадження у виробництво радіоелектронної апаратури 

НКАУ 

8) "Стандарт"
Розвиток системи стандартизації у сфері космічної діяльності 

нормативно-технічне забезпечення космічної діяльності згідно з вимогами міжнародних стандартів та організацій. Розроблення галузевих стандартів щодо створення та експлуатації космічної техніки 

  

  

розроблення та впровадження галузевої нормативно-технічної документації. Вдосконалення та розвиток системи стандартизації НКАУ, гармонізація нормативних документів у сфері космічної діяльності з міжнародними стандартами, створення технічних регламентів, адаптованих до вимог міжнародного та європейського законодавства, участь у розробленні міжнародних стандартів 

НКАУ 

0,25 

0,4 

0,55 

0,4 

0,4 

9) "Сертифікат"
Розвиток Української системи сертифікації космічної техніки 

удосконалення і розвиток правил та процедур оцінки відповідності виробів космічної техніки та систем управління якістю підприємств з урахуванням міжнародної практики застосування процедур оцінки відповідності 

  

  

розроблення технічних регламентів, стандартів та вимог до космічної техніки, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими стандартами у сфері підтвердження відповідності. виробів космічної техніки та доопрацювання правил Української системи сертифікації космічної техніки 

НКАУ 

0,25 

0,4 

0,55 

0,4 

0,4 

10) "Якість"
Створення та розвиток галузевої системи управління якістю 

створення системи нормативного, методичного та інструментального забезпечення якості й надійності виробів космічної техніки 

  

  

розроблення та впровадження нормативних документів, методичних матеріалів та інструментальних засобів з метою створення галузевої системи управління якістю 

НКАУ 

0,4 

0,6 

0,7 

0,7 

0,6 

11) "Мікросупутник"
Погашення кредиторської заборгованості за виконання державного замовлення попередніх років 

погашення кредиторської заборгованості 

  

  

погашення креди-
торської заборго-
ваності 

  

  

  

  

НКАУ 

0,542 

0,542 

  

  

  

  

Разом 

  

  

455,542 

119,142 

127,7 

110,8 

82,5 

15,4 

6. Розроблення перспективної космічної техніки та технологій 

1) "Борт"
Створення перспективних приладів та двигунних установок 

розроблення перспективних бортових службових приладів та двигунних установок для космічних апаратів і ракет-носіїв 

  

  

розроблення проектної та конструкторської документації, виготовлення дослідних зразків 

НКАУ 

10 

2) "Перспектива"
Дослідження можливостей та шляхів створення перспективних засобів виведення космічних апаратів 

дослідження шляхів створення: ракетно-космічного комплексу на екологічно чистих компонентах палива ("Маяк"), авіаційного ракетно-космічного комплексу ("Повітряний старт"), повітряно-космічної системи багаторазового використання, малогабаритних високоточних систем управління для ракет-носіїв та космічних апаратів 

  

  

розроблення техніко-економічного обґрунтування, проектів тактико-технічних завдань на комплекси, аванпроектів, проведення проектно-розрахункових робіт 

НКАУ 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

3) "Композит"
Розроблення перспективних технологій і матеріалів ракетно-космічної техніки 

створення виробів ракетно-космічної техніки з поліпшеними характеристиками 

  

  

розроблення нових композиційних, наноструктурних та інших матеріалів, технологічних процесів і виробів на їх основі. Надання рекомендацій із впровадження технологій і матеріалів у виробництво 

НКАУ 

5,1 

0,9 

1,1 

1,1 

Національна академія наук 

0,4 

  

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

Разом 

  

  

5,5 

1,2 

1,2 

1,1 

4) "Зварювання"
Розроблення високоефективних технологій з'єднання високоміцних сплавів на алюмінієвій основі та автоматизованих засобів зварювання елементів ракетно-космічної техніки 

підвищення ефективності аерокосмічної техніки шляхом використання нових матеріалів, прогресивних технологій їх з'єднання, поліпшення технічних характеристик виробів в умовах експлуатації, підвищення надійності та зменшення вартості процесів зварювання 

  

  

розроблення випереджальних технологій зварювання нових елементів із високоміцних, композитних і наноструктурних матеріалів на алюмінієвій основі для виробів космічної техніки. Підвищення ефективності технологій зварювання плавленням з використанням комбінованих (гібридних) процесів нагрівання. Дослідження та впровадження у виробництво автоматизованих способів зварювання напівфабрикатів виробів космічної техніки різної товщини 

НКАУ 

2,6 

0,6 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Національна академія наук 

0,4 

  

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

Разом 

  

  

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

5) "Супровід"
Науково-технічне супроводження створення перспективної ракетно-космічної техніки 

системні дослідження щодо визначення напрямів розвитку космічної техніки, науково-технічне супроводження проектів Програми в цілому 

  

  

науково-технічне та методичне супроводження розроблення та експлуатації об'єктів ракетно-космічної техніки. Відпрацювання питання щодо запобігання засміченню космічного простору. Розроблення та впровадження нормативних документів. Дослідження науково-технічних та технологічних досягнень у створенні об'єктів ракетно-космічної техніки 

НКАУ 

6,2 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

Національна академія наук 

0,8 

  

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

Разом 

  

  

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

Усього 

  

  

29,5 

5,4 

5,9 

6,1 

6,1 

У тому числі 

  

НКАУ 

27,9 

5,4 

5,5 

5,7 

5,7 

5,6 

Національна академія наук 

1,6 

  

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

7. Забезпечення розвитку наземної інфраструктури 

1) "Спостереження"
Забезпечення експлуатації і розвитку системи контролю та аналізу космічної обстановки (СКАКО) 

забезпечення дослідної експлуатації системи контролю та аналізу космічної обстановки, модернізація діючих та створення нових технічних засобів, удосконалення програмного забезпечення Центру контролю космічного простору, розширення спостережної мережі 

  

  

дослідна експлуатація першої черги системи, введення її в постійну експлуатацію. Створення на сучасній елементній базі та введення у дослідну експлуатацію комплексу збору й обробки первинної інформації радіолокаційних станцій системи та виносного приймального пункту. Розроблення аванпроекту, ескізного та технічного проектів на радіотехнічний комплекс високої заводської готовності для спостереження космічного простору 

НКАУ 

40 

10 

18 

2) "Інфраструктура" Забезпечення розвитку та експлуатації наземного інформаційного комплексу 

модернізація наземного інформаційного комплексу. Модернізація антен РТ-70, РТ-32 та П-400 для створення наземно-космічного радіоінтерферометра з наддовгими базами 

  

  

розроблення проектної та конструкторської документації для модернізації програмно-технічних засобів наземного інформаційного комплексу, виготовлення програмно-технічних засобів, їх випробування та введення в експлуатацію. Дооснащення антенних засобів. Приймання наукової інформації, зокрема про спостереження Землі, забезпечення її оброблення, архівації та поширення 

НКАУ 

30 

1,5 

7,5 

3) "Кадр"
Створення командно-
вимірювальних та приймально-
реєструвальних радіоліній 

створення перспективних командно-вимірювальних та приймально-
реєструвальних радіоліній. Модернізація наземного комплексу управління космічними апаратами 

  

  

розроблення та виготовлення дослідних зразків, проведення випробувань суміщеної командно-телеметричної радіолінії, оснащеної антеною з фазованою решіткою та приймально-реєструвальних радіоліній з підвищеною швидкістю приймання інформації, модернізація апаратури супутникової навігації 

НКАУ 

60 

13 

11 

11 

11 

14 

4) "Полігон"
Створення контрольно-
калібрувального полігону підсупутникової підтримки 

створення контрольно-
калібрувального полігона для метрологічного забезпечення первинних даних та бортових засобів дистанційного зондування Землі 

  

  

розроблення проектної документації, виконання робіт із створення полігона, оснащення його необхідними засобами, випробування, попередня метрологічна атестація, дослідна експлуатація 

НКАУ 

7,1 

0,5 

1,2 

1,6 

1,7 

2,1 

Національна академія наук 

1,4 

  

0,3 

0,4 

0,3 

0,4 

Разом 

  

  

8,5 

0,5 

1,5 

2,5 

5) "Управління"
Розвиток засобів траєкторних та телеметричних вимірювань ракет-носіїв 

створення наземних засобів траєкторних вимірювань та приймання телеметричної інформації з розширеним сектором спостереження та електронним скануванням 

  

  

  

розроблення конструкторської документації, виготовлення дослідних зразків, проведення випробувань 

НКАУ 

15 

Усього 

  

  

153,5 

19 

26,5 

29 

33,5 

45,5 

У тому числі 

  

НКАУ 

152,1 

19 

26,2 

28,6 

33,2 

45,1 

Національна академія наук 

1,4 

  

0,3 

0,4 

0,3 

0,4 

8. Забезпечення розвитку міжнародного співробітництва та аналітична підтримка 

1) "Співробітництво"
Забезпечення виконання програм міжнародного співробітництва 

забезпечення заходів щодо міжнародного співробітництва в космічній сфері. Участь у роботі міжнародних космічних організацій, організація виставкової діяльності. Інституційне забезпечення процесу євроінтеграції 

  

  

здійснення заходів співробітництва з провідними державами в космічній сфері, підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів з питань провадження міжнародної космічної діяльності, розроблення та супроводження баз даних про зазначену діяльність, розроблення і видання рекламно-презентаційної продукції, створення виставкових експозицій та організація міжнародних виставок і форумів. Забезпечення стажування спеціалістів у країнах ЄС 

НКАУ 

9,2 

1,5 

1,8 

1,9 

МЗС 

0,8 

  

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

Разом 

  

  

10 

1,5 

2,2 

2,2 

2,1 

2) "Право"
Розвиток правового регулювання космічної діяльності 

нормативно-правове забезпечення космічної діяльності 

  

  

забезпечення розвитку законодавства щодо космічної діяльності та проблем міжнародного космічного права, надання правової підтримки космічної діяльності та процесів реструктуризації галузі 

НКАУ 

1,2 

0,4 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

Національна академія наук 

0,4 

  

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

Мін'юст 

0,4 

  

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

Разом 

  

  

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

3) "Програма" Науково-методичне забезпечення Програми 

проведення аналізу результатів виконання Програми, розроблення перспективних програм

  

  

проведення аналізу ефективності космічної діяльності та результатів виконання Програми, розроблення перспективних дослідницьких програм та організація їх виконання, обґрунтування стратегічного і тактичного планування 

НКАУ 

14 

1,5 

3,2 

3,2 

3,1 

4) "Інформація"
Інформаційне супроводження Програми 

інформаційно-аналітичне забезпечення Програми, підготовка інформаційних та презентаційних матеріалів 

  

  

розроблення та виконання заходів з інформаційно-аналітичного забезпечення Програми 

НКАУ 

8,9 

1,6 

1,6 

1,6 

2,1 

Національна академія наук 

0,8 

  

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

МОН 

0,8 

  

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

Разом 

  

  

10,5 

2,5 

5) "Комерціалізація"
Методичне забезпечення комерціалізації космічних послуг і технологій 

створення умов для комерціалізації космічних послуг і технологій 

  

  

розроблення методичних матеріалів щодо правових основ комерціалізації космічної діяльності, проведення інвентаризації технологій, визначення механізму та шляхів комерціалізації, здійснення заходів щодо забезпечення охорони інтелектуальної власності в ракетно-космічній галузі 

НКАУ 

0,5 

0,3 

0,4 

0,4 

0,4 

Усього 

  

  

38,5 

5,9 

7,7 

8,2 

8,2 

8,5 

У тому числі 

  

НКАУ 

35,3 

5,9 

6,9 

7,4 

7,4 

7,7 

Національна академія наук 

1,2 

  

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

МОН 

0,8 

  

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

МЗС 

0,8 

  

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

Мін'юст 

0,4 

  

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

Разом за програмою 

  

  

1460 

250 

281,4 

308 

309 

311,6 

  

1035* 

100* 

236,5* 

371,5* 

294,5* 

32,5* 

У тому числі 

  

НКАУ 

1417,1 

250 

272,2 

297,5 

298,5 

298,9 

1035* 

100* 

236,5* 

371,5* 

294,5* 

32,5* 

Національна академія наук 

26,9 

  

5,4 

6,7 

6,6 

8,2 

МОН 

8,4 

  

1,9 

1,9 

2,6 

Мінприроди 

  

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Мінагро-
політики 

  

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

МНС 

  

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Мінтранс-
зв'язку 

0,4 

  

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

МЗС 

0,8 

  

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

Мін'юст 

0,4 

  

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2008 - 2012 роки

Найменування завдання 

Найменування показників виконання завдання 

Одиниця виміру 

Значення показників 

усього 

за роками 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

1. Проведення наукових космічних досліджень 

у соціальній сфері: 

  

  

  

  

  

  

  

підвищення рівня науково-технічного прогресу в суспільстві 

  

  

  

  

  

  

  

зростання кількості висококваліфікованих працівників 

  

  

  

  

  

  

  

розширення сфери професійних контактів між науковцями зростання рівня поінформованості суспільства з питань розв'язання актуальних проблем космічних досліджень та підвищення якості освіти 

  

  

  

  

  

  

  

залучення молоді до участі в науково-технічній діяльності 

осіб 

100 - 220 

20 - 30 

20 - 40 

20 - 50 

20 - 50 

20 - 50 

у сфері екології: 

  

  

  

  

  

  

  

поліпшення екологічних умов життєдіяльності населення 

  

  

  

  

  

  

  

підвищення рівня знань про навколишнє природне середовище 

  

  

  

  

  

  

  

2. Здійснення зондування Землі 

у сфері економіки:

 

 

  

 

 

 

 

непрямий дохід 

млн гривень

574 - 806

 

4 - 6

110 - 160

150 - 220

310 - 420

у соціальній сфері: 

  

  

  

  

  

  

  

збільшення кількості робочих місць 

штук 

250 

30 

50 

50 

60 

60 

поліпшення якості профілактики здоров'я населення шляхом використання прогнозів щодо змін, які відбуваються у навколишньому природному середовищі 

  

  

  

  

  

  

  

у сфері екології: 

  

  

  

  

  

  

  

підвищення оперативності здійснення контролю за рівнем забруднення навколишнього природного середовища та достовірності його даних 

  

  

  

  

  

  

  

запобігання природним катастрофам (повеням, підтопленням та зсувам тощо) 

  

  

  

  

  

  

  

3. Розвиток супутникових систем телекомунікації та навігації 

у сфері економіки: 

  

  

  

  

  

  

  

прямий дохід 

  

  

визначається оператором космічної системи 

непрямий дохід 

млн гривень 

65 - 80 

  

  

  

25 - 30 

40 - 50 

у соціальній сфері: 

  

  

  

  

  

  

  

зростання кількості робочих місць у галузі підвищення рівня комунікації, доступу громадян до засобів зв'язку 

штук 

130 

20 

25 

25 

30 

30 

4. Провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки і оборони 

у соціальній сфері: 

  

  

  

  

  

  

  

зростання кількості висококваліфікованих працівників 

  

  

  

  

  

  

  

розвиток високих технологій подвійного призначення 

  

  

  

  

  

  

  

інші: 

  

  

  

  

  

  

  

зміцнення військової безпеки 

  

  

  

  

  

  

  

зміцнення зовнішньополітичної безпеки 

  

  

  

  

  

  

  

зміцнення економічної безпеки 

  

  

  

  

  

  

  

5. Створення космічних комплексів 

у сфері економіки: 

  

  

  

  

  

  

  

прямий дохід 

млн гривень 

270 - 560 

50 - 100 

50 - 100 

50 - 100 

60 - 110 

60 - 150 

непрямий дохід 

млн гривень 

1050 - 1200 

190 - 200 

190 - 200 

190 - 200 

240 - 300 

240 - 300 

у соціальній сфері: 

  

  

  

  

  

  

  

зростання кількості висококваліфікованих працівників 

  

  

  

  

  

  

  

підвищення рівня науково-технічного прогресу в суспільстві 

  

  

  

  

  

  

  

зростання кількості робочих місць у галузі 

штук 

200 

20 

30 

50 

50 

50 

6. Розроблення перспективної космічної техніки та технологій 

у сфері економіки: 

  

  

  

  

  

  

  

непрямий дохід 

млн гривень 

215 - 300 

  

  

35 - 45 

55 - 65 

125 - 190 

у соціальній сфері: 

  

  

  

  

  

  

  

підвищення рівня науково-технічного прогресу 

  

  

  

  

  

  

  

зростання кількості робочих місць у галузі 

штук 

100 

10 

15 

25 

25 

25 

розвиток високих технологій 

  

  

  

  

  

  

  

7. Забезпечення розвитку наземної інфраструктури 

у сфері економіки: 

  

  

  

  

  

  

  

непрямий дохід 

млн гривень 

101 - 141 

  

  

15 - 20 

35 - 45 

51 - 76 

у соціальній сфері: 

  

  

  

  

  

  

  

розвиток високих технологій 

  

  

  

  

  

  

  

зростання рівня науково-технічного прогресу в суспільстві 

  

  

  

  

  

  

  

зростання кількості робочих місць у галузі 

штук 

200 

20 

20 

50 

50 

60 

8. Забезпечення розвитку міжнародного співробітництва та аналітична підтримка 

у сфері економіки: 

  

  

  

  

  

  

  

непрямий дохід 

млн гривень 

35 - 43 

  

  

  

10 - 13 

25 - 30 

у соціальній сфері: 

  

  

  

  

  

  

  

поглиблення контактів у суспільстві 

  

  

  

  

  

  

  

зростання рівня поінформованості суспільства щодо розв'язання актуальних проблем космічних досліджень 

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

у сфері економіки: 

  

  

  

  

  

  

  

прямий дохід 

млн гривень 

270 - 560 

50 - 100 

50 - 100 

50 - 100 

60 - 110 

60 - 150 

непрямий дохід 

млн гривень 

2040 - 2570 

190 - 200 

194 - 206 

350 - 425 

515 - 673 

790 - 1065 

у соціальній сфері: 

  

  

  

  

  

  

  

підвищення рівня науково-технічного прогресу 

  

  

  

  

  

  

  

зростання кількості висококваліфікованих працівників 

  

  

  

  

  

  

  

поглиблення контактів у суспільстві 

  

  

  

  

  

  

  

зростання рівня поінформованості суспільства щодо розв'язання актуальних проблем у сфері космічних досліджень 

  

  

  

  

  

  

  

підвищення якості освіти 

  

  

  

  

  

  

  

поліпшення якості профілактики здоров'я населення шляхом використання прогнозів щодо змін, які відбуваються у навколишньому природному середовищі 

  

  

  

  

  

  

  

залучення молоді до висококваліфікованої науково-технічної діяльності 

осіб 

100 - 220 

20 - 30 

20 - 40 

20 - 50 

20 - 50 

20 - 50 

зростання кількості робочих місць у галузі 

штук 

880 

100 

140 

200 

215 

225 

у сфері екології: 

  

  

  

  

  

  

  

поліпшення екологічних умов життєдіяльності населення 

  

  

  

  

  

  

  

підвищення рівня знань про навколишнє природне середовище 

  

  

  

  

  

  

  

підвищення оперативності та достовірності контролю за рівнем забруднення навколишнього природного середовища 

  

  

  

  

  

  

  

запобігання природним катастрофам (повеням, підтопленням та зсувам тощо) 

  

  

  

  

  

  

  

зміцнення екологічної безпеки 

  

  

  

  

  

  

  

інші: 

  

  

  

  

  

  

  

зміцнення військової безпеки 

  

  

  

  

  

  

  

зміцнення зовнішньополітичної безпеки 

  

  

  

  

  

  

  

зміцнення економічної безпеки 

  

  

  

  

  

  

  

 

РОЗРАХУНОК
прогнозних обсягів та визначення джерел фінансування Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2008 - 2012 роки

млн гривень

Найменування заходу 

Прогнозні обсяги фінансових ресурсів 

усього 

за роками 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

1. Проведення наукових космічних досліджень 

1) "Іоносат". Створення космічної системи моніторингу природних та техногенних катастроф 

120 

5,5 

10,5 

20 

30 

54 

2) "Іоносфера". Створення системи моніторингу "космічної погоди" 

10 

3) "Зондування". Вивчення глобальних та регіональних змін у навколишньому природному середовищі 

0,5 

1,1 

1,2 

1,2 

4) "Інтерферометр". Проведення наземно-космічних радіоастрономічних досліджень 

10 

1,5 

2,1 

2,2 

2,2 

5) "Коронас-Фотон". Дослідження сонячної активності та сонячно-земних зв'язків за допомогою космічного комплексу "Коронас-Фотон" 

0,5 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

6) "Спектр-УФ". Створення космічної астрофізичної обсерваторії для спостережень об'єктів в ультрафіолетовому діапазоні спектра 

2,5 

  

0,6 

0,7 

0,6 

0,6 

7) "Селена". Участь у міжнародних програмах досліджень GES та AURORA 

25 

10 

8) "Сегмент". Виконання російсько-української програми спільних наукових та технологічних експериментів на російському сегменті Міжнародної космічної станції 

35 

3,5 

12,5 

9) "Мікрогравітація". Проведення перспективних наукових досліджень з космічної біології та мікрогравітації 

10 

0,3 

1,5 

2,5 

4,7 

10) "Мікросат". Створення та використання перспективних малих супутників 

40 

3,3 

5,9 

10,4 

9,6 

10,8 

11) "УМС". Виконання науково-освітніх космічних експериментів 

30 

Разом 

288 

17,7 

35,1 

56,9 

70,2 

108,1 

2. Здійснення дистанційного зондування Землі 

1) "Січ-2". Створення космічної системи для спостереження Землі в оптичному діапазоні (у тому числі оплата пускових послуг ракетою-носієм "Дніпро" та страхування космічного апарата) 

74,458 

53,458 

16,5 

1,5 

1,5 

1,5 

2) "Січ-2М". Модернізація космічної системи для спостереження Землі в оптичному діапазоні 

120 

16 

28 

33 

38 

3) "Радіометрія". Створення бортових радіочастотних систем 

70 

1,5 

10 

18,5 

20 

20 

4) "Оптика". Створення бортових оптико-електронних систем 

70 

4,4 

12 

15 

17 

21,6 

5) "Супутник". Створення перспективних космічних апаратів дистанційного зондування Землі 

35 

  

  

18 

6) "GEO-Ukraine". Створення інформаційної системи забезпечення користувачів аерокосмічними даними 

35 

Разом 

404,458 

67,358 

62,5 

79 

88,5 

107,1 

3. Розвиток супутникових систем телекомунікації та навігації 

1) "Либідь". Створення космічного сегмента Національної супутникової системи зв'язку 

1035* 

100* 

236,5* 

371,5* 

294,5* 

32,5* 

2) "Сигнал". Створення наземної телекомунікаційної інфраструктури супутникового мовлення 

3) "Навігація". Створення та експлуатація системи координатно-часового та навігаційного забезпечення України із застосуванням глобальних навігаційних супутникових систем 

20,5 

4,5 

Разом 

30,5 

6,5 

1035* 

100* 

236,5* 

371,5* 

294,5* 

32,5* 

4. Провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки і оборони 

Разом 

60 

10 

12 

14 

15 

5. Створення космічних комплексів 

1) "Морський старт". Сприяння комерційним пускам ракет-носіїв "Зеніт-3SL" 

** 

  

  

  

  

  

2) "Наземний старт". Сприяння комерційним пускам ракет-носіїв "Зеніт-2SLБ", "Зеніт-3SLБ" 

** 

  

  

  

  

  

3) "Дніпро". Сприяння комерційним пускам ракет-носіїв "Дніпро" 

** 

  

  

  

  

  

____________
* Кошти, які передбачається отримати з інших джерел.

** Обсяги фінансування визначаються контрактами, що укладаються з іноземними суб'єктами господарювання (орієнтовні загальні обсяги за Програмою становлять близько 3000 млн гривень). 

4) "Циклон-4". Створення космічного ракетного комплексу легкого класу на космодромі "Алкантара" 

290 

50,7 

74,3 

77 

77 

11 

5) "БІНС". Створення безплатформної інерціальної навігаційної системи 

148 

65 

50 

30 

6) "Техма". Розроблення і вдосконалення технології виробництва ракет-носіїв та космічних апаратів 

7) Технолог". Розроблення технологій виготовлення радіоелектронної апаратури на основі сучасної елементної бази 

8) "Стандарт". Розвиток системи стандартизації у сфері космічної діяльності 

0,25 

0,4 

0,55 

0,4 

0,4 

9) "Сертифікат". Розвиток Української системи сертифікації космічної техніки 

0,25 

0,4 

0,55 

0,4 

0,4 

10) "Якість". Створення та розвиток галузевої системи управління якістю 

0,4 

0,6 

0,7 

0,7 

0,6 

11) "Мікросупутник". Погашення кредиторської заборгованості за виконання державного замовлення попередніх років 

0,542 

0,542 

  

  

  

  

Разом 

455,542 

119,142 

127,7 

110,8 

82,5 

15,4 

6. Розроблення перспективної космічної техніки та технологій 

1) "Борт". Створення перспективних приладів та двигунних установок 

10 

2) "Перспектива". Дослідження можливостей та шляхів створення перспективних засобів виведення космічних апаратів 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

3) "Композит". Розроблення перспективних технологій і матеріалів ракетно-космічної техніки 

5,5 

1,2 

1,2 

1,1 

4) "Зварювання". Розроблення високоефективних технологій з'єднання високоміцних сплавів на алюмінієвій основі та автоматизованих засобів зварювання елементів ракетно-космічної техніки 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

5) "Супровід". Науково-технічне супроводження створення перспективної ракетно-космічної техніки 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

Разом 

29,5 

5,4 

5,9 

6,1 

6,1 

7. Забезпечення розвитку наземної інфраструктури 

1) "Спостереження". Забезпечення експлуатації і розвитку системи контролю та аналізу космічної обстановки (СКАКО) 

40 

10 

18 

2) "Інфраструктура". Забезпечення розвитку та експлуатації наземного інформаційного комплексу 

30 

1,5 

7,5 

3) "Кадр". Створення командно-вимірювальних та приймально-реєструвальних радіоліній 

60 

13 

11 

11 

11 

14 

4) "Полігон". Створення контрольно-калібрувального полігону підсупутникової підтримки 

8,5 

0,5 

1,5 

2,5 

5) "Управління". Розвиток засобів траєкторних та телеметричних вимірювань ракет-носіїв 

15 

Разом 

153 

19 

26,5 

29 

33,5 

45,5 

8. Забезпечення розвитку міжнародного співробітництва та аналітична підтримка 

1) "Співробітництво". Забезпечення виконання програм міжнародного співробітництва 

10 

1,5 

2,2 

2,2 

2,1 

2) "Право". Розвиток правового регулювання космічної діяльності 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

3) "Програма". Науково-методичне забезпечення Програми 

14 

1,5 

3,2 

3,2 

3,1 

4) "Інформація". Інформаційне супроводження Програми 

10,5 

2,5 

5) "Комерціалізація". Методичне забезпечення комерціалізації космічних послуг та технологій 

0,5 

0,3 

0,4 

0,4 

0,4 

Разом 

38,5 

5,9 

7,7 

8,2 

8,2 

8,5 

Усього 

1460 

250 

281,4 

308 

309 

311,6 

1035* 

100* 

236,5* 

371,5* 

294,5* 

32,5* 

____________

Опрос