Идет загрузка документа (59 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Соглашения о займе (Проект модернизации государственных финансов) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития

ВР Украины
Закон от 24.09.2008 № 591-VI
действует с 25.10.2008

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди про позику (Проект модернізації державних фінансів) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку

Верховна Рада України постановляє:

Угоду про позику (Проект модернізації державних фінансів) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, підписану 25 березня 2008 року в м. Києві, ратифікувати (додається).

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
24 вересня 2008 року
N 591-VI
 

  

 

УГОДА ПРО ПОЗИКУ
(Проект модернізації державних фінансів)
між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку

25 березня 2008 року

Офіційний переклад.

Позика номер 4882-UA

Угода від 25 березня 2008 року між Україною (далі - Позичальник) та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі - Банк). Цією Угодою Позичальник і Банк домовляються про таке:

Стаття I
Загальні умови. Визначення

1.01. Загальні умови (як їх визначено в додатку до цієї Угоди) складають невід'ємну частину цієї Угоди.

1.02. Якщо контекст не вимагає іншого, терміни, які використовуються в цій Угоді з великої літери, мають значення, приписані їм у Загальних умовах або в додатку до цієї Угоди.

Стаття II
Позика

2.01. Банк погоджується надати Позичальнику на умовах, які визначено цією Угодою або на які в ній є посилання, суму в п'ятдесят мільйонів (50000000) доларів США (далі - Позика) для допомоги у фінансуванні проекту, описаного в доповненні 1 до цієї Угоди (далі - Проект).

2.02. Позичальник може знімати кошти Позики згідно з розділом IV доповнення 2 до цієї Угоди.

2.03. Комісія за відкриття Позики, яка підлягає сплаті Позичальником Банкові, дорівнює чверті відсотка (0,25 %) від суми Позики.

2.04. Відсотки, які Позичальник повинен сплачувати Банкові за кожний період нарахування відсотків, нараховуються за ставкою, яка дорівнює ставці ЛІБОР для валюти Позики плюс змінний спред. Незважаючи на зазначене вище, якщо будь-яка сума з рахунка знятого залишку позики залишається несплаченою в належний час і не сплачується протягом тридцяти днів, то відсотки, які сплачує Позичальник, нараховуються як визначено пунктом "d" розділу 3.02 Загальних умов.

2.05. Датами платежів є 15 січня й 15 липня кожного року.

2.06. Основна сума Позики погашається згідно з графіком амортизації, визначеним у доповненні 3 до цієї Угоди.

Стаття III
Проект

3.01. Позичальник заявляє про своє зобов'язання досягти цілей Проекту. Для цього Позичальник забезпечує виконання Проекту відповідно до положень статті V Загальних умов.

3.02. Без обмеження положень розділу 3.01 цієї Угоди та за винятком випадків, коли Позичальник і Банк погодилися про інше, Позичальник забезпечує виконання Проекту згідно з положеннями доповнення 2 до цієї Угоди.

Стаття IV
Засоби правового захисту Банку

4.01. Додатковими подіями, що призводять до призупинення дії Угоди, є такі події:

a) без попередньої згоди Банку МРГ1 ліквідовано, замінено або звільнено від обов'язків, або її повноваження та обов'язки змінилися настільки, що вона, на думку Банку, не може далі виконувати свої обов'язки за Проектом;

____________
1 Розшифрування всіх скорочень наведено в додатку 1. - Прим. пер.

b) без попередньої згоди Банку ГПАУЗ ліквідовано, замінено або звільнено від обов'язків, або її повноваження та обов'язки змінилися настільки, що вона, на думку Банку, не може далі виконувати свої обов'язки за Проектом, а також

c) без попередньої згоди Банку унесено поправки до Стратегії модернізації СУДФ, дію цієї Стратегії призупинено, її скасовано, анульовано чи відмовлено в її виконанні.

Стаття V
Набрання чинності. Припинення дії Угоди

5.01. Додатковими умовами набрання Угодою чинності є такі:

a) МРГ схвалила Річний робочий план на 2008 фінансовий рік;

b) Міністерство фінансів України ухвалило Інструкцію про діяльність у рамках проекту для впровадження проекту, а також

c) Міністерство фінансів України ухвалило План заходів для реалізації Стратегії модернізації СУДФ.

5.02. Кінцевою датою набрання Угодою чинності є дата, що настає через дев'яносто (90) днів після дати цієї Угоди.

5.03. Будь-яка поправка до цієї Угоди вноситься за домовленістю сторін згідно з положеннями розділу 10.02 Загальних умов. Така поправка набирає чинності в порядку, установленому угодою про внесення поправок.

Стаття VI
Представники. Адреси

6.01. Представником Позичальника є Міністр фінансів.

6.02. Адреса Позичальника:

Міністерство фінансів
вул. Грушевського, 12/2
Київ, 01008
Україна 

  

  

  

Телекс: 

Факс: 

  

131450 

+38-044-253-82-43
+38-044-207-05-08 

6.03. Адреса Банку:

International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America 

Телеграфна адреса: 

Телекс: 

Факс: 

INTBAFRAD
Washington, D.C. 

248423(MCI) або
64145(MCI) 

1-202-477-6391 

Погоджено в Києві, Україна, у день та рік, зазначені вище.

 

Україна 

Міжнародний банк
реконструкції та розвитку
 

Повноважний представник 

Повноважний представник 

 

Опис проекту

Метою цього Проекту є зміцнення управління державними фінансами шляхом поліпшення функціональної ефективності та прозорості.

Проект складається з таких частин:

Частина 1: Зміцнення інституційної спроможності та функціональної ефективності

Нарощування потенціалу, а також посилення та оптимізація функцій Міністерства фінансів, КРУ і ДКУ, в певних сферах уключає, не обмежуючися цим: а) удосконалення бюджетного планування та середньо-строкове бюджетування; b) методологічну підтримку програмно-цільового бюджетування; c) складання та затвердження державного та місцевих бюджетів, а також d) виконання бюджету, моніторинг та фінансову звітність для державного та місцевих бюджетів; e) управління державним боргом; f) участь в управлінні міжнародною фінансовою допомогою, а також g) державний внутрішній фінансовий контроль.

Частина 2: Розроблення інтегрованої СУДФ

Інтеграція ключових функцій управління державними фінансами для розробки єдиної централізованої інформаційної системи, яка слугуватиме основою для всіх процесів управління державними фінансами, шляхом:

a) надання товарів і послуг для розробки механізмів обміну інформацією та автоматизації необхідних офісних послуг;

b) надання послуг і навчання для підтримки заходів з управління змінами для ефективного використання й сталості, а також забезпечення досвіду з управління технічними проектами й технологічних аспектів управління контрактами, а також

c) розробки інтегрованого програмного забезпечення СУДФ, монтажу центральних серверів, а також польового обладнання СУДФ та обладнання для мереж з достатнім рівнем інформаційної безпеки.

Частина 3: Управління проектом

Надання підтримки Мінфіну для зміцнення його спроможності ефективного впровадження Проекту, у тому числі, inter alia, товарів, послуг (зокрема, послуг аудиту), навчання й покриття додаткових поточних витрат, які необхідні для забезпечення такої підтримки.

 

Виконання проекту

Розділ I. Заходи з упровадження

A. Установлені заходи

1. Позичальник протягом періоду впровадження Проекту забезпечує функціонування МРГ, яка i) діє як орган, відповідальний за стратегічну координацію діяльності в рамках Проекту та нагляд за нею, ii) розглядає та затверджує Річний робочий план Проекту, а також iii) підтримує його впровадження.

2. Згідно з Інструкцією про діяльність у рамках Проекту ГПАУЗ відповідає за загальне управління Проектом, у тому числі управління фінансовою діяльністю та закупівлями й інші завдання, які стосуються Проекту. Керівник Проекту керує ГПАУЗ, вона є йому підзвітною та комплектується персоналом, адекватним за кількістю, який має кваліфікацію та досвід, прийнятні для Позичальника й Банку.

3. Позичальник уживає всіх заходів, потрібних для забезпечення застосування та дотримання Інструкції про діяльність в рамках Проекту протягом усього періоду впровадження, моніторингу та оцінки Проекту.

4. Позичальник забезпечує, щоб ГПАУЗ не передоручала свої повноваження стосовно виконання будь-яких положень Інструкції про діяльність в рамках Проекту, не вносила до неї поправок, не скасовувала її та не відмовлялася від неї, якщо Банк не погодиться на інше або якщо Банк в інший спосіб не вважатиме за необхідне поновити Інструкцію про діяльність в рамках Проекту для відображення та підтримки сталої оцінки Проекту.

B. Протидія корупції

Позичальник забезпечує впровадження Проекту відповідно до положень керівних документів з протидії корупції.

Розділ II. Звітність стосовно моніторингу та оцінка Проекту

A. Звіти про проект

1. Позичальник здійснює моніторинг та оцінку стану виконання Проекту й готує Звіти про проект відповідно до положень розділу 5.08 Загальних умов і на підставі показників, погоджених з Банком. Кожний Звіт про проект охоплює період в один рік і надається Банкові не пізніше ніж через два місяці після закінчення періоду, охопленого таким звітом.

B. Фінансовий менеджмент, фінансові звіти та аудиторські перевірки

1. Позичальник упроваджує, але не пізніше 30 червня 2008 року, автоматизовану комп'ютерну систему обліку та звітності в ГПАУЗ для підтримки обліку за проектом та автоматичного створення періодичних фінансових звітів.

2. Позичальник через ГПАУЗ утримує чи забезпечує утримання системи фінансового менеджменту відповідно до положень розділу 5.09 Загальних умов.

3. Без обмеження положень частини A цього розділу Позичальник через ГПАУЗ готує та надає Банкові не пізніше ніж через сорок п'ять (45) днів після закінчення кожного календарного кварталу проміжні неперевірені фінансові звіти за Проектом, які охоплюють звітний квартал, - звіти, задовільні для Банку за формою та суттю.

4. Позичальник забезпечує аудиторської перевірки Фінансової звітності відповідно до положень пункту "b" розділу 5.09 Загальних умов. Кожна аудиторська перевірка Фінансової звітності охоплює період одного фінансового року Позичальника. Фінансова звітність, що пройшла аудиторську перевірку за кожний такий період, надається Банкові не пізніше ніж через шість (6) місяців після закінчення такого періоду.

5. Позичальник через ГПАУЗ:

a) забезпечує функціонування системи контролю, операційних процесів і процедур у рамках Проекту, для яких здійснюється аудиторська перевірка за кожний фінансовий рік (або інший період, погоджений з Банком) - як згідно з технічними завданнями, так і незалежними аудиторами, прийнятними для Банку;

b) надає Банкові відразу після одержання, але в будь-якому випадку не пізніше ніж через шість (6) місяців після закінчення кожного такого року (або такого іншого періоду, погодженого з Банком): A) засвідчені копії оцінки системи внутрішнього контролю, операційних процесів і процедур, зазначених у наведеному вище пункті "a" за такий рік (або за інший період, погоджений з Банком), за який був проведений аудит, та B) висновок згаданих аудиторів стосовно цих процесів і процедур в обсязі й подробицях, що задовольняють вимоги Банку стосовно належного бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю та фінансової звітності Позичальника, призначених для Проекту, а також

c) надає Банкові таку іншу інформацію стосовно такої системи внутрішнього контролю, операційних процесів і процедур та аудиту такої системи внутрішнього контролю, операційних процесів і процедур, а також стосовно зазначених аудиторів, яку Банк може час від часу обґрунтовано вимагати.

Розділ III. Закупівлі

A. Загальні положення

1. Товари. Закупівля всіх товарів, потрібних для Проекту, здійснюється відповідно до вимог, установлених розділом I Посібника з питань закупівель або на які в ньому є посилання, та згідно з положеннями цього розділу.

2. Консультаційні послуги. Закупівля всіх консультаційних послуг, потрібних для Проекту, здійснюється відповідно до вимог, установлених розділами I та IV Посібника з питань відбору консультантів або на які в них є посилання, та згідно з положеннями цього розділу.

3. Визначення. Терміни, написані з великої літери, які вживаються нижче в цьому розділі для опису конкретних способів закупівель або методик розгляду Банком конкретних контрактів, стосуються відповідної методики, описаної в Посібнику з питань закупівель або в Посібнику з питань відбору консультантів.

B. Особливі способи закупівлі товарів

1. Міжнародні конкурентні торги. Якщо в наведеному нижче пункті 2 не передбачено інше, закупівля товарів здійснюється за контрактами, присудженими внаслідок Міжнародних конкурентних торгів.

2. Інші способи закупівлі товарів. У викладеній нижче таблиці наводяться способи закупівлі, крім Міжнародних конкурентних торгів, які можуть використовуватися для товарів. У Плані закупівель визначаються умови, за яких можна використовувати такі способи.

Спосіб закупівлі

a) Національні конкурентні торги, за таких умов:

i) 

Право на участь 

Торги не повинні обмежуватися виключно вітчизняними учасниками. Іноземні учасники не відсторонюються від національних конкурентних торгів незалежно від вартості контракту. 

ii) 

Процедури 

A) 

В усіх випадках повинні застосовуватися "процедури відкритого тендеру". 

B) 

Запрошення до участі в торгах повинні опубліковуватися принаймні в одній (1) щоденній газеті Позичальника, що має загальнодержавну сферу розповсюдження у такий спосіб, при якому потенційні учасники мають не менше тридцяти (30) днів на підготовку та подання тендерних пропозицій. 

C) 

Запрошення подавати тендерні пропозиції не робиться на основі відсоткових премій або знижок
на очікувану вартість. 

iii) 

Попередній відбір учасників 

A) 

У випадку проведення попереднього відбору учасників застосовується принцип "пройшов -
не пройшов". 

B) 

У документах попереднього відбору учасників торгів повинно бути чітко зазначено мінімальний досвід, технічні та фінансові вимоги. 

iv) 

Участь державних підприємств 

A) 

На території Позичальника державні підприємства мають право брати участь у конкурентних торгах, лише якщо вони можуть довести, що вони є юридично та фінансово самостійними, працюють за правилами торгівельного права та не є організаціями, підпорядкованими Урядові. 

B) 

До державних підприємств застосовуватимуться такі саме вимоги стосовно тендерного забезпечення та фінансової гарантії виконання контракту, як ті, що застосовуватимуться до інших учасників. 

v) 

Тендерні документи 

A) 

Позичальник використовує відповідні типові тендерні документи Банку, у тому числі документи для попереднього відбору учасників торгів та документи для закупівлі товарів або технічних послуг (крім консультаційних послуг), прийнятні для Банку. 

B) 

Тендерні документи повинні надаватися всім учасникам, які сплатили потрібний внесок. 

vi) 

Оприлюднення та оцінка тендерних пропозицій 

A) 

Конверти з тендерними пропозиціями відкриваються публічно відразу після закінчення кінцевого строку подання пропозицій. 

B) 

Оцінка тендерних пропозицій здійснюється із суворим дотриманням зазначених у тендерних документах кількісних критеріїв грошового виміру. 

C) 

Під час оцінки тендерних пропозицій забороняється віддавати перевагу вітчизняним учасникам. 

D) 

Контракти присуджуються тим учасникам торгів, які пройшли відбір, подавши суттєво прийнятну пропозицію з найнижчою оціненою вартістю; до присудження контракту будь-які переговори не проводяться. 

vii) 

Відхилення тендерних пропозицій 

A) 

Жодну тендерну пропозицію не може бути відхилено лише на підставі того, що ціна тендерної пропозиції перевищує передбачений для такої закупівлі бюджет. 

B) 

Усі тендерні пропозиції не відхиляються, та нові тендерні пропозиції не подаються без попереднього погодження з Банком. 

viii) 

Страхування 


Тендерне страхування не перевищує двох відсотків (2 %) очікуваної вартості контракту. Фінансова гарантія виконання контракту не перевищує десяти відсотків (10 %) вартості контракту. До надання фінансової гарантії авансового платежу жодні авансові платежі підрядникам не здійснюються. Форми всіх таких забезпечень та фінансових гарантій уключаються до тендерної документації та є прийнятними для Банку.

b) Обмежені міжнародні торги

c) Закупівля

d) Безпосереднє укладання контрактів

C. Особливі способи закупівлі консультаційних послуг

1. Відбір на основі співвідношення якості й витрат. Якщо наведений нижче пункт 2 не передбачає іншого, закупівля консультаційних послуг здійснюється за контрактами, що присуджуються шляхом відбору на основі співвідношення якості й витрат.

2. Інші засоби закупівлі консультаційних послуг. У викладеній нижче таблиці подано способи закупівлі, крім відбору на основі співвідношення якості й витрат, які можуть використовуватися для консультаційних послуг. Обставини, за яких можливо використовувати такі способи, визначаються Планом закупівель.

Спосіб закупівлі 

a) Відбір на основі найменших витрат 

b) Відбір на основі кваліфікації консультантів  

c) Окремі консультанти  

d) Відбір з одного джерела 

e) Процедури відбору окремих консультантів з єдиного джерела 

D. Розгляд Банком рішень стосовно закупівель

План закупівель визначає, які з контрактів підлягають попередньому розглядові Банком. Усі інші контракти підлягають розглядові Банком після їхнього укладення.

Розділ IV. Зняття коштів Позики

A. Загальні положення

1. Позичальник може знімати кошти Позики відповідно до положень статті II Загальних умов, цього розділу й таких додаткових інструкцій, які Банк може надати, повідомивши про їх Позичальнику (у тому числі "Посібника Світового банку з питань надання коштів для проектів" від травня 2006 року зі змінами та доповненнями, які час від часу може вносити Банк і які можуть застосуватися до цієї Угоди відповідно до таких інструкцій), для фінансування Прийнятних витрат, як визначено у викладеній нижче таблиці пункту 2.

2. У наведеній нижче таблиці подано категорії Прийнятних витрат, які можуть фінансуватися за рахунок коштів цієї Позики (Категорії); розподіл коштів Позики за кожною з Категорій, а також відсоток витрат, які буде профінансовано за кожною категорією як Прийнятні витрати.

Категорія 

Сума асигнованих коштів Позики,
дол. США
 

Відсоток витрат, які підлягають фінансуванню
(у тому числі податки)
 

1) Товари, послуги та навчання для пункту "c" частини 2 Проекту 

44875000 

100 % 

2) Товари, послуги та навчання для всіх частин Проекту, крім пункту "c" частини 2; додаткові операційні витрати та аудит 

5000000 

100 % 

3) Комісія за відкриття позики 

125000 

Сума, що сплачується згідно з розділом 2.03 цієї Угоди відповідно до пункту "b" розділу 2.07 Загальних умов 

УСЬОГО 

50000000 

  

B. Умови зняття коштів Позики. Період зняття коштів Позики

1. Без обмеження положень частини A цього розділу зняття коштів не робиться:

a) для оплати витрат, здійснених до дати цієї Угоди, або

b) для оплати витрат за Категорією 1 для видатків пункту "c" частини 2 Проекту доти, доки не буде створено загальнонаціональної мережі телезв'язку СУДФ у прийнятний для Банку спосіб.

2. Дата закриття Позики - 30 червня 2013 року.

 

Графік амортизації

Дата виплати основної суми Позики 

Основна сума Позики, яка підлягає оплаті,
дол. США 

15 липня 2013 року 

2085000 

15 січня 2014 року 

2085000 

15 липня 2014 року 

2085000 

15 січня 2015 року 

2085000 

15 липня 2015 року 

2085000 

15 січня 2016 року 

2085000 

15 липня 2016 року 

2085000 

15 січня 2017 року 

2085000 

15 липня 2017 року 

2085000 

15 січня 2018 року 

2085000 

15 липня 2018 року 

2085000 

15 січня 2019 року 

2085000 

15 липня 2019 року 

2085000 

15 січня 2020 року 

2085000 

15 липня 2020 року 

2085000 

15 січня 2021 року 

2085000 

15 липня 2021 року 

2085000 

15 січня 2022 року 

2085000 

15 липня 2022 року 

2085000 

15 січня 2023 року 

2085000 

15 липня 2023 року 

2085000 

15 січня 2024 року 

2085000 

15 липня 2024 року 

2085000 

15 січня 2025 року 

2045000 

Усього 

50000000 

 

Визначення

1. "ГПАУЗ" - Група підтримки адміністративного управління та закупівель, відповідальна за впровадження та координацію Проекту під наглядом Керівника Проекту, яка складається з a) працівників Мінфіну, які працюють у секторі впровадження системи управління державними фінансами, створеного в Департаменті співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями Мінфіну згідно з наказом Міністерства фінансів від 26 червня 2007 року N 759, або його правонаступника, а також b) працівники, найняті за Проектом.

2. "РРП" - детальний річний робочий план Позичальника для впровадження Проекту на наступний рік, у тому числі подробиці заходів, що входять до плану, плану закупівель і використання коштів, які щороку розглядатимуться й ухвалюватимуться МРГ.

3. "Керівні документи з протидії корупції" - Керівні документи із запобігання шахрайству й корупції та боротьби з ними в проектах, які фінансуються за рахунок позик МБРР та кредитів і грантів МАР від 15 жовтня 2006 року.

4. "Категорія" - одна з категорій, наведених у таблиці розділу IV доповнення 2 до цієї Угоди.

5. "Посібник з питань відбору консультантів" - "Посібник з питань відбору та наймання консультантів Позичальниками Світового банку", опублікований Банком у травні 2004 року зі змінами, унесеними в жовтні 2006 року.

6. "Загальні умови" - "Загальні умови, що застосовуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку до угод про позики" від 1 липня 2005 року зі змінами, унесеними 17 жовтня 2007 року.

7. "Додаткові операційні витрати" - витрати, здійснені Позичальником через Мінфін для фінансування обґрунтованих та необхідних операційних витрат ГПАУЗ, у тому числі вартості послуг найманих працівників, витрат, які компенсуються (крім заробітної плати державних службовців), вартості офісного обладнання й витратних матеріалів, витрат на канцелярське приладдя, технічне обслуговування, зв'язок (Інтернет і телефон), транспортних витрат, витрат на відрядження й добові, оголошення в місцевій пресі, банківських комісійних, вартості програмного забезпечення та всіх інших витрат, які можуть бути погоджені з Банком.

8. "Міжвідомча робоча група", або "МРГ" - група на чолі з Міністром фінансів, яку створено та яка діє згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 року N 812, або її правонаступник.

9. "КРУ" - Головне контрольно-ревізійне управління України, яке діє згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 року N 884, або його правонаступник.

91. "Міністерство фінансів", або "Мінфін", - центральний орган виконавчої влади Позичальника, який діє згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року N 1837, або його правонаступник.

____________
1 Насправді це не 9-й пункт, а 10-й пункт, хоча саме так його помилково позначено в оригіналі. - Прим. пер. 

11. "Інструкція про діяльність в рамках Проекту" - інструкція, яка визначає порядок упровадження Проекту, у тому числі, inter alia, i) процедури адміністративного, облікового та фінансового управління, управління закупівлями, порядок моніторингу та оцінки, вимоги до підготовки планів та звітів, а також ii) подробиці частин Проекту.

12. "СУДФ" - Система управління державними фінансами Позичальника.

13. "План заходів СУДФ" - План заходів з реалізації Стратегії модернізації СУДФ, підготовлений Міністерством фінансів, ДКУ та КРУ.

14. "Стратегія модернізації СУДФ" - Стратегія модернізації системи управління державними фінансами, прийнята розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року N 888-р.

15. "Посібник з питань закупівель" - "Посібник з питань закупівель у рамках позик МБРР та кредитів МАР", опублікований Банком у травні 2004 року зі змінами від жовтня 2006 року.

16. "План закупівель" - план закупівель Позичальника в рамках Проекту від 8 листопада 2007 року, який згадується в пункті 1.16 "Посібника з питань закупівель" та пункті 1.24 "Посібника з питань відбору консультантів" зі змінами та доповненнями, що час від часу вносяться згідно з положеннями зазначених пунктів.

17. "Керівник Проекту" - заступник Міністра фінансів, який відповідає за загальне управління Проектом.

18. "Державне казначейство України" або "ДКУ", - урядовий орган Позичальника, який діє згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 року N 1232, або його правонаступник.

19. "Навчання" - усі навчальні заходи, які здійснюються за Проектом, та видатки, здійснені Позичальником на навчання, у тому числі прийнятні витрати на транспортні послуги, навчальні матеріали й публікації, розміщення в готелі й добові, послуги з усного перекладу, вартість навчальних поїздок і семінарів і такі інші витрати, які можуть бути погоджені з Банком.

  

Україна

25 березня 2008 року

Міжнародний банк
реконструкції та розвитку
1818 Н Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America 

Стаття VI Загальних умов:
Фінансові та економічні дані

Шановні пані та панове!

У зв'язку з Угодою про позику від цієї дати між Україною (далі - Країна-член) та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі - Банк), що передбачає надання позики (далі - Позика) для згаданого вище Проекту й згідно із Загальними умовами (далі - Загальні умови), які застосовуються до Угоди про позику, пишу від імені Країни-члена з метою викласти таке:

1. Ми розуміємо й погоджуємося з тим, що для цілей розділу 6.01 Загальних умов Банк вимагає від Країни-члена надавати звіт про "довгостроковий зовнішній борг" (визначений у Посібнику із системи звітування дебіторів Світового банку від січня 2000 року (далі - Посібник)), згідно з Посібником і, зокрема, повідомляти Банкові про нові "зобов'язання за позиками" (визначені в Посібнику) не пізніше, ніж за 30 днів після закінчення кварталу, в якому виникла заборгованість, а також сповіщати Банк про "операції з позиковими коштами" (визначені в Посібнику) один раз на рік, не пізніше 31 березня року, що настає за звітнім роком.

2. Ми заявляємо про відсутність Закладних (визначених у Загальних умовах) крім тих, які виключаються згідно з пунктом "c" розділу 6.02 Загальних умов, стосовно будь-яких Державних активів (визначених у Загальних умовах) як забезпечення будь-якого Зовнішнього боргу (визначеного в Загальних умовах), а також про відсутність невиконаних зобов'язань стосовно будь-якого зовнішнього державного боргу (визначеного в Посібнику). Ми розуміємо, що під час надання позики Банк може спиратися на твердження, викладені в цьому листі, або на які в цьому листі зроблено посилання.

3. Просимо підтвердити Вашу згоду на зазначене вище, засвідчивши це підписом належним чином уповноваженого представника Банку в зазначеному далі місці.

З повагою

Україна

____________________________
Повноважний представник

Погоджено:
Міжнародний банк
реконструкції та розвитку

________________________
Повноважний представник 

 

Україна

25 березня 2008 року

Міжнародний банк
реконструкції та розвитку
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America 

Показники оцінки виконання проекту

Шановні пані та панове!

Посилаючися на Показники оцінки виконання проекту, які Україна (далі - Позичальник) повинна використовувати згідно з положеннями підпункту "b" пункту 1 Розділу II.А доповнення 2 Угоди про позику від 25 березня 2008 року між Позичальником та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі - Банк) для оцінки ходу впровадження Проекту й ступеня досягнення його цілей, цим ми підтверджуємо, що згадані вище показники складаються з параметрів, викладених у додатку до цього листа.

З повагою

Україна

_________________________
Повноважний представник

Додаток

 

Україна: Проект модернізації державних фінансів
Показники оцінки виконання проекту

Планові показники 

Збір даних та звітність 

Результати - показники виконання 

Базовий рівень 

Рік 1 

Рік 2 

Рік 3 

Рік 4 

Рік 5 

Періодичність та форма звітності 

Інструменти для збору даних 

Орган, відповідальний за збір даних 

Поліпшення стратегічного узгодження бюджету з пріоритетами державної політики 

Наявні методики формування бюджету не сприяють використанню бюджетів як інструменту політики. 

Ухвалення закону про Державний бюджет на 2009 рік, який відповідатиме показникам середньострокового планування бюджету (СПБ), затвердженим на 2008 - 2010 роки 

Ухвалення закону про Державний бюджет на 2010 рік, який відповідатиме показникам СПБ, затвердженим на 2009 - 2011 роки 

Ухвалення закону про Державний бюджет на 2011 рік, який відповідатиме показникам СПБ, затвердженим на 2010 - 2012 роки 

Ухвалення закону про Державний бюджет на 2012 рік, який відповідатиме показникам СПБ, затвердженим на 2011 - 2013 роки 

Повне використання СУДФ під час виконання Державного бюджету 2012 року 

Річні звіти 

Звіти про виконання проекту 

Міністерство фінансів України 

Скорочення на 20 % часу, потрібного для отримання необхідної інформації для прийняття управлінських рішень через використання інтегрованої управлінської та інформаційної платформи. 

Затримка в процесах прийняття рішень через фрагментарність інформації, що знаходиться в декількох системах, і до якої немає ефективного доступу 

Вплив затримок в наданні інформації на прийняття рішень виражено кількісно на засадах спеціалізованого опитування 

Здійснюється моніторинг впровадження системи 

Здійснюється моніторинг впровадження системи 

Здійснюється моніторинг впровадження системи 

Мінімальне скорочення на 20 % середнього часу доступу до інформації для ключових осіб, які приймають рішення, як визначено повторним опитуванням 

Двічі протягом строку дії проекту 

Опитування та звіти, що їх супроводжують: одне дослідження встановлює базову відмітку, інше визначає результат 

Міністерство фінансів України 

Більша прозорість та достовірність фінансової звітності у державному секторі через відповідність міжнародним стандартам бухгалтерського обліку та виконання вимог приєднання до ЄС. 

Бухгалтерський облік у державному секторі не відповідає міжнародним стандартам бухгалтерського обліку (МСБО) чи вимогам вступу до ЄС 

Визначення деталізованих вимог до звітності, яка надається СУДФ 

Функціональність СУДФ стосовно бухгалтерського обліку реалізовано на 25 % 

Функціональність СУДФ стосовно бухгалтерського обліку реалізовано на 75 % 

Функціональність СУДФ стосовно бухгалтерського обліку реалізовано повною мірою 

Сертифікація відповідності міжнародним стандартам бухгалтерського обліку 

Щорічно 

Звіти про виконання проекту 

Міністерство фінансів України 

Компонент 1: Зміцнення інституційної спроможності та функціональної ефективності 

Розробка СПБ та бюджетних планів із використанням реалістичної макрофіскальної структурри. 

Здійснюється реалізація СПБ у бюджетному процесі 

Використання попереднього СПБ 

Розроблення документів для нового СПБ 

Використання нового СПБ 

СПБ - ключова вихідна точка під час підготовки річного бюджету. 

Використання нового СПБ. 

Річні звіти 

Звіти про виконання проекту 

Міністерство фінансів України 

Опублікування більш докладних бюджетних даних та стратегічних припущень 

Стислий виклад запропонованого бюджету й інформація про виконання бюджету публікується в Інтернеті. 

Опублікування запропонованих бюджетів настільки детально, наскільки публікуються виконані бюджети 

Аналогічно до першого року; опублікування запропонованого бюджету разом із документом про податково-бюджетну політику. 

Аналогічно до 2-го року; опублікування запропонованого бюджету з використанням оновленої бюджетної класифікації та плану рахунків бухгалтерського обліку. 

Опублікування докладних звітів про виконання бюджету з використанням оновленої бюджетної класифікації та плану рахунків бухгалтерського обліку. 

Регулярне розміщення докладних звітів про виконання бюджету па веб-порталі. 

Щорічне опублікування бюджету 

Звіти про виконання проекту 

Міністерство фінансів України 

Виконання бюджету: вдосконалення системи управління державними фінансами шляхом модернізації системи бухгалтерського обліку в секторі державного управління 

Бухгалтерський облік та фінансова звітність у секторі державного управління не приведені у відповідність до МСБО 

Розробка до кінця 2008 р. нової бюджетної класифікації та єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку в секторі державного управління, гармонізованого з новою бюджетною класифікацією. 

Нова бюджетна класифікація та план рахунків бухгалтерського обліку готові для використання в пілотному тестуванні СУДФ. 

Тестування нової бюджетної класифікації та плану рахунків бухгалтерського обліку на пілотних ділянках СУДФ. 

Запровадження нового модуля виконання бюджету. 

Виконання бюджету 2012 року шляхом використання СУДФ із застосуванням нової бюджетної класифікації та єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку. 

Піврічні звіти 

Звіти ГПАУЗ про моніторинг проекту
Звіти про виконання проекту
Опитування галузевих міністерств та інших організацій, залучених до управління державними фінансами 

Міністерство фінансів України спільно з Держказначейством України та КРУ 

Система внутрішнього фінансивого контролю відповідає міжнародним стандартам 

Існуюча система не відповідає міжнародним стандартам 

КРУ розробляє документацію для внутрішнього фінансового контролю 

Ухвалення Мінфіном документації внутрішнього фінансового контролю відповідно до міжнародних стандартів 

Ухвалення Кабміном документації внутрішнього фінансового контролю відповідно до міжнародних стандартів 

Поступове впровадження ухваленої документації 

  

Річні звіти 

Звіти про виконання проекту 

Міністерство фінансів України та КРУ 

Компонент 2: Розвиток інтегрованої Системи управління державними фінансами 

Установлення та експлуатація Системи управління державними фінансами (СУДФ) 

Дійсні інформаційні системи, які стосуються управління державними фінансами, розбиті на частини 

Завершення функціонального проектування систем та розроблення технічних специфікацій, підготовка тендерної документації та початок процесу закупівель 

Завершення проектування прикладного ПЗ, розроблення пілотного ПЗ та постачання відповідних центральних серверів (МКТ N 1).
Постачання, встановлення та випробування периферійного апаратного забезпечення (МКТ N 2) 

Завершення випробувань системи.
Завершення контрольних випробувань СУДФ 

Завершення розгортання СУДФ.
Готовність СУДФ до виконання бюджету в усіх органах Держказначейства, центральних органах (міністерствах) та вибраних бюджетних установах до кінця 2011 року 

Повне введення СУДФ у дію. Використання нової бюджетної класифікації та єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку в СУДФ. Завершення навчання працівників та спеціалістів 

Піврічні звіти 

Звіти з моніторингу, які надаються з боку ГПАУЗ.
Звіти про виконання проекту 

Департамент ІТ Міністерства фінансів України спільно з Департаментами ІТ Держказначейства України та КРУ 

Проведення навчання персоналу Міністерства фінансів, Держказначейства та КРУ з питань функціональних можливостей та роботи СУДФ. 

Навчання зараз не проводиться 

Базова підготовка центрального апарату Міністерства фінансів, Держказначейства та КРУ стосовно роботи СУДФ.
Інформування персоналу місцевих управлінь Держказначейства та розпорядників бюджетних коштів на місцевому рівні стосовно основної функції інтегрованої СУДФ 

Обізнаність центрального апарату стосовно роботи СУДФ.
Розуміння розпорядниками бюджетних коштів змін у методах роботи Держказначейства 

Володіння посадовими особами місцевих управлінь Держказначейства базовими знаннями стосовно нового порядку роботи Держказначейства 

Обізнаність персоналу фінансових управлінь, управлінь Держказначейства та КРУ па місцях стосовно роботи СУДФ.
Проведення навчання для розпорядників бюджетних коштів з питань основних процесів та ознайомлення їх з концепціями фінансового менеджменту. 

Завершення навчання всього персоналу. 

Річні звіти 

Звіти про виконання проекту.
Щорічні опитування в рамках Компонента "Управління проектом" 

Міністерство фінансів України

 

Поліпшення внутрішніх функціональних процесів 

Визначені деякі основні процедури 

Визначення удосконалень у стандартних функціональних процедурах 

Початок автоматизації обраних функціональних процесів 

Пілотне випробування автоматизації обраних функціональних процесів 

Завершення автоматизації обраних видів функціональних послуг 

Використання вдосконалених автоматизованих функціональних процесів 

Річні звіти 

Звіти про виконання проекту 

Міністерство фінансів України 

Надання оперативних та всеохоплюючих звітів стосовно бюджетного управління 

На сьогодні фінансові звіти є фрагментарними. 

Встановлення вимог стосовно звітності в детальному дизайні СУДФ 

Розроблення модулів звітності 

Пробні звіти отримано протягом контрольних тестувань 

Підготовлено вчасні бюджетні звіти внаслідок упровадження системи 

Надання вчасних бюджетних звітів під час виконання бюджету 2012 року 

Річні звіти 

Звіти про виконання проекту 

Міністерство фінансів України 

____________

Опрос