Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины"

ВР Украины
Закон от 24.09.2008 № 589-VI
действует с 07.10.2008

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78, N 25, ст. 241, N 27 - 28, ст. 253, N 36 - 37, ст. 278; із змінами, внесеними законами України від 2 вересня 2008 року N 346-VI, від 3 вересня 2008 року N 354-VI та від 19 вересня 2008 року N 565-VI) такі зміни:

1. У статті 1:

у частині першій цифри "222.896.194" та "175.747.080,6" замінити відповідно цифрами "224.661.194" та "177.512.080,6";

у частині другій цифри "238.908.805,5" та "192.519.938,5" замінити відповідно цифрами "239.623.805,5" та "193.234.938,5";

в абзаці третьому частини третьої цифри "4.377.260,2" та "1.518.028" замінити відповідно цифрами "5.427.260,2" та "2.568.028".

2. Статтю 25 доповнити частиною дев'ятою такого змісту:

"Порядки використання бюджетних коштів на формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом, здійснення державних форвардних закупівель, товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку, в тому числі із застосуванням заставних цін на зерно, погоджуються з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету".

3. Пункт 30 статті 37 викласти у такій редакції:

"30) формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом, здійснення державних форвардних закупівель, товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку, в тому числі із застосуванням заставних цін на зерно (за рахунок джерел, визначених пунктами 7 та 12 статті 36 цього Закону)".

4. Внести зміни до додатків N 1, N 3 та N 4 до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" відповідно до додатків N 1, N 2 та N 3 до цього Закону.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

В. ЮЩЕНКО

м. Київ
24 вересня 2008 року
N 589-VI

 

 

Зміни до додатку N 1
до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"
"Доходи Державного бюджету України на 2008 рік"

тис. грн.

Код 

Найменування показників
згідно з бюджетною класифікацією 

Всього 

Загальний
фонд 

Спеціальний фонд 

Всього доходів: 

224661194,0 

177512080,6 

47149113,4 

Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 

217237994,9 

170088881,5 

47149113,4 

10000000 

Податкові надходження 

167011113,8 

152390753,4 

14620360,4 

14000000 

Внутрішні податки на товари та послуги 

108905826,4 

101914070,3 

6991756,1 

14010000 

Податок на додану вартість 

94615667,0 

92594371,3 

2021295,7 

14010300 

Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів  

66201271,3 

66201271,3 

  

 

Зміни до додатку N 3
до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2008 рік"

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитуван-
ня державного бюджету 

Код функціо-
нальної класифікації видатків та кредитуван-
ня державного бюджету 

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Всього 

видатки споживання 

з них 

видатки розвитку 

Всього 

видатки споживання 

з них 

видатки розвитку 

оплата праці 

комунальні послуги та енергоносії 

оплата праці 

комунальні послуги та енергоносії 

Всього 

193234938,5 

158047084,3 

30928672,0 

2136547,1 

33117854,2 

46388867,0 

22085676,2 

1479486,7 

365657,8 

24303190,8 

239623805,5 

2800000 

  

Міністерство аграрної політики України 

9087192,8 

2421627,7 

690003,1 

21678,2 

6665565,1 

3074492,8 

867601,4 

133424,2 

13659,4 

2206891,4 

12161685,6 

2801000 

  

Апарат Міністерства аграрної політики України 

7842730,6 

1378212,0 

272215,8 

9985,2 

6464518,6 

2608571,5 

483090,1 

28874,2 

3221,4 

2125481,4 

10451302,1 

2801210 

0421 

Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва 

2871771,9 

  

  

  

2871771,9 

200000,0 

  

  

  

200000,0 

3071771,9 

2801240 

0421 

Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромис-
лового комплексу через механізм здешевлення кредитів 

1350000,0 

  

  

  

1350000,0 

300000,0 

  

  

  

300000,0 

1650000,0 

2801260 

0422 

Заходи з охорони і захисту, раціонального використання лісів, наданих в постійне користування агропромис-
ловим підприємствам 

87000,0 

  

  

  

87000,0 

  

  

  

  

  

87000,0 

2801480 

0482 

Розвиток тепличного господарства державного підприємства "Науково-
дослідний, виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця" 

5000,0 

  

  

  

5000,0 

  

  

  

  

  

5000,0 

2802000 

 

Державний департамент ветеринарної медицини 

673636,0 

584087,4 

333152,1 

5499,4 

89548,6 

281700,0 

232900,0 

84200,0 

9400,0 

48800,0 

955336,0 

2802020 

0421 

Протиепі-
зоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро 

173613,5 

109064,9 

4955,3 

70,7 

64548,6 

  

  

  

  

  

173613,5 

 

Зміни до додатку N 4
до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"
"Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в 2008 році"

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

Код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету 

Надання кредитів 

Повернення кредитів 

Кредитування - всього 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Всього:  

2568028,0 

2859232,2 

5427260,2 

-368234,0 

-1199425,6 

-1567659,6 

2199794,0 

1659806,6 

3859600,6 

2800000 

  

Міністерство аграрної політики України 

2220000,0 

1901561,2 

4121561,2 

  

-1006561,2 

-1006561,2 

2220000,0 

895000,0 

3115000,0 

2801000 

  

Апарат Міністерства аграрної політики України 

2220000,0 

1851561,2 

4071561,2 

  

-1006561,2 

-1006561,2 

2220000,0 

845000,0 

3065000,0 

2801460 

0421 

Надання кредитів фермерським господарствам 

105000,0 

5000,0 

110000,0 

  

  

  

105000,0 

5000,0 

110000,0 

2801560 

0421 

Формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом, здійснення державних форвардних закупівель, товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку, в тому числі із застосуванням заставних цін на зерно 

2000000,0 

1623000,0 

3623000,0 

  

  

  

2000000,0 

1623000,0 

3623000,0 

____________

Опрос