Идет загрузка документа (282 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об Общегосударственной целевой экологической программе обращения с радиоактивными отходами

ВР Украины
Закон от 17.09.2008 № 516-VI
редакция действует с 15.11.2011

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Законами України
 від 23 грудня 2010 року N 2883-VI
,
 від 21 жовтня 2011 року N 3960-VI

Верховна Рада України постановляє:

I. Затвердити Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами (додається).

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Внести зміни до таких законів України:

1) в абзаці третьому частини четвертої статті 21 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81; 2000 р., N 30, ст. 236) слово "державної" замінити словами "Загальнодержавної цільової екологічної";

2) у Законі України "Про поводження з радіоактивними відходами" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 27, ст. 198; 2000 р., N 30, ст. 236; 2003 р., N 29, ст. 236; 2005 р., N 27, ст. 362):

абзац п'ятий статті 3 виключити;

у тексті Закону слова "Державної програми поводження з радіоактивними відходами" та "Державної програми по поводженню з радіоактивними відходами" замінити словами "Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами".

3. Кабінету Міністрів України:

забезпечити виконання Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами;

протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
17 вересня 2008 року
N 516-VI
 

  

 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ЕКОЛОГІЧНА ПРОГРАМА ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ

Мета Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами

Метою Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами (далі - Програма) є реалізація державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами, спрямованої на захист довкілля, життя і здоров'я населення від дії іонізуючого випромінювання.

Програмою передбачено діяльність за такими основними напрямами:

поводження з радіоактивними відходами на майданчиках підприємств, на яких вони утворюються;

поводження з радіоактивними відходами на спеціалізованих підприємствах по поводженню з радіоактивними відходами (далі - спеціалізовані підприємства) до моменту їх захоронення;

захоронення радіоактивних відходів.

Поводження з радіоактивними відходами передбачає:

проведення характеризації, класифікації та прогнозування утворення;

збирання;

попередню обробку, переробку та кондиціонування;

перевезення;

тимчасове зберігання;

забезпечення виробників радіоактивних відходів та спеціалізованих підприємств необхідною кількістю відповідних контейнерів;

здійснення заходів з мінімізації обсягів утворення;

ведення обліку та контроль за утворенням.

Дія цієї Програми не поширюється на поводження з:

відпрацьованим ядерним паливом, відходами уранодобувної та уранопереробної промисловості, які відповідно до законодавства не визначаються як радіоактивні відходи;

джерелами іонізуючого випромінювання до їх передачі спеціалізованим підприємствам для довгострокового зберігання.

Шляхи та способи розв'язання проблеми

Діяльність, пов'язана з поводженням з радіоактивними відходами, зумовила виникнення такої проблеми як необхідність створення елементів інфраструктури поводження з радіоактивними відходами (зокрема, сховищ, контейнерів та обладнання) і цілісної системи поводження з ними.

Розв'язання проблеми можливе за трьома варіантами, що принципово відрізняються за ступенем переробки відходів та способами їх зберігання і захоронення.

Перший варіант - децентралізоване кондиціонування радіоактивних відходів, їх зберігання і захоронення, створення сховищ на спеціалізованих підприємствах для захоронення короткоіснуючих низько- та середньоактивних радіоактивних відходів, відкладення прийняття остаточного рішення щодо зберігання і захоронення довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів. Попередня обробка і кондиціонування радіоактивних відходів здійснюються в місцях їх утворення. Після кондиціонування короткоіснуючі радіоактивні відходи передаються до спеціалізованих підприємств, які здійснюють їх захоронення. Для цього на території підприємств, на яких утворюються радіоактивні відходи, слід створити інфраструктуру для кондиціонування всіх типів таких відходів. Необхідно побудувати сховища для зберігання короткоіснуючих низько- та середньоактивних радіоактивних відходів на спеціалізованих підприємствах і для зберігання довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій, а також побудувати окреме сховище для тимчасового зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Реалізація першого варіанта дасть можливість тимчасово врегулювати проблему поводження з радіоактивними відходами. Однак у довгостроковій перспективі це призведе до істотного збільшення строку зняття атомних електростанцій з експлуатації і демонтажу їх технологічного обладнання, а також унеможливить вилучення паливовмісних матеріалів з об'єкта "Укриття" і довгоіснуючих радіоактивних відходів, що зберігаються у сховищах, розміщених у зоні відчуження та зоні безумовного (обов'язкового) відселення. Крім того, за умови реалізації зазначеного варіанта залишиться невирішеним питання щодо існування протягом невизначеного строку екологічно небезпечних сховищ спеціалізованих підприємств, нерозв'язання проблеми поводження з осклованими високоактивними радіоактивними відходами, що повертатимуться з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій.

Отже, наведений варіант не відповідає принципам державної політики щодо обмеження часу зберігання радіоактивних відходів на майданчиках підприємств, на яких вони утворюються.

Другий варіант - централізоване кондиціонування, зберігання і захоронення радіоактивних відходів, створення централізованого виробничого комплексу з їх кондиціонування, будівництво центральних сховищ для захоронення короткоіснуючих низько- та середньоактивних радіоактивних відходів, сховищ для проміжного зберігання і захоронення довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів. Такий варіант принципово відрізняється від першого тим, що основна обробка та кондиціонування радіоактивних відходів, їх проміжне зберігання та захоронення здійснюються централізовано. Цей варіант передбачає невідкладне започаткування робіт не лише з проектування і будівництва централізованого поверхневого сховища для захоронення короткоіснуючих низько- та середньоактивних радіоактивних відходів і проміжного сховища для зберігання довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів, а також відповідно до законодавства - геологічного сховища для їх остаточного захоронення. Для цього необхідно розпочати проектування і будівництво централізованого виробничого комплексу з переробки всіх видів радіоактивних відходів, створення достатніх потужностей для виготовлення транспортних контейнерів для їх перевезення від місць утворення до центрального підприємства з переробки і сховищ, а також модернізацію існуючих і будівництво нових транспортних комунікацій між усіма об'єктами поводження з радіоактивними відходами.

Третій (комплексний) варіант - попередня обробка та кондиціонування радіоактивних відходів на майданчиках підприємств, на яких вони утворюються, або на установках спеціалізованих підприємств у відповідних регіонах. Згідно із законодавством захоронення короткоіснуючих низько- та середньоактивних радіоактивних відходів здійснюється у приповерхневому сховищі, захоронення довгоіснуючих високоактивних радіоактивних відходів і відпрацьованого ядерного палива (у разі потреби і залежно від прийнятої стратегії) - у геологічному сховищі.

Цей варіант найповніше враховує можливості наявної інфраструктури поводження з радіоактивними відходами. Практично на всіх атомних електростанціях експлуатуються установки для кондиціонування рідких і твердих радіоактивних відходів, що забезпечують різний ступінь їх переробки, а також продовжується процес удосконалення системи поводження з радіоактивними відходами, включаючи створення комплексних ліній для їх переробки.

Для захоронення короткоіснуючих низько- та середньоактивних твердих радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, та радіоактивних відходів, що утворюватимуться під час зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, у складі першої черги комплексу виробництв по дезактивації, транспортуванню, переробці та захороненню радіоактивних відходів "Вектор" (далі - комплекс "Вектор") будуються приповерхневі сховища з використанням передових наукових і технологічних досягнень. 

Третій варіант передбачає створення на атомних електростанціях установок для кондиціонування радіоактивних відходів, накопичених за період їх експлуатації, зокрема сольового плаву, впровадження уніфікованих систем, що забезпечують пакування радіоактивних відходів, які перебувають у формі та стані, прийнятних для захоронення у центральних сховищах, з використанням передових наукових і технологічних досягнень, створення централізованих установок для переробки радіоактивно забрудненого металу, а також проектування і будівництво сховищ для довгострокового зберігання довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів, у тому числі великогабаритних.

У рамках цього варіанта доцільно проводити роботи із зменшення накопичених обсягів радіоактивних відходів і строку їх зберігання на майданчиках підприємств, на яких вони утворюються.

Переробка радіоактивних відходів, що утворюються на промислових підприємствах, у медичних, науково-дослідних та інших закладах (у тому числі дефектоскопів, радіоізотопних приладів та інших джерел іонізуючого випромінювання, радіоізотопних термоелектричних генераторів тощо), а також внаслідок провадження військової діяльності, передбачається на установках, що будуть створені на спеціалізованих підприємствах після проведення їх реконструкції. Захоронення таких відходів планується здійснювати у центральних сховищах.

Захоронення довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів здійснюватиметься в геологічному сховищі відповідно до законодавства.

Таким чином, за критерієм обсягу витрат перший та другий варіанти поступаються третьому варіанту. Реалізація третього варіанта є найбільш доцільною та ефективною.

Відповідно до основних принципів поводження з радіоактивними відходами, що задекларовані МАГАТЕ, проблема може бути розв'язана шляхом:

розроблення та впровадження системи управління якістю на всіх стадіях поводження з радіоактивними відходами;

удосконалення системи контролю за утворенням радіоактивних відходів;

технічного переоснащення та перепрофілювання спецкомбінатів державної корпорації "Українське державне об'єднання "Радон", включаючи розширення контейнерного парку;

удосконалення системи поводження з радіоактивними відходами на атомних електростанціях, зокрема мінімізацію обсягів їх утворення;

розроблення та проектування комплексу газофторидної переробки високоактивних радіоактивних відходів;

технічного удосконалення системи обробки та кондиціонування радіоактивних відходів до стану, що відповідає критеріям приймання їх для зберігання та захоронення у сховищах комплексу "Вектор";

введення в експлуатацію першої черги комплексу "Вектор" (крім будівництва пускового комплексу);

проектування та будівництва другої черги комплексу "Вектор" для переробки, кондиціонування і захоронення короткоіснуючих радіоактивних відходів, а також для тимчасового зберігання довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів;

виконання комплексу пошукових, оціночних, науково-методичних, дослідницьких і проектувальних робіт з метою вибору майданчиків, потенційно придатних для розміщення геологічного сховища для захоронення довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів;

створення інфраструктури для безпечного зберігання довгоіснуючих високоактивних відходів та підготовки їх до захоронення у глибоких геологічних формаціях;

проектування та будівництва приповерхневих сховищ (у тому числі модульного типу) з використанням наукових та технологічних досягнень у ракетно-космічній галузі;

розширення міжнародного співробітництва та вдосконалення механізму залучення та ефективного використання міжнародної технічної допомоги у сфері поводження з радіоактивними відходами (у тому числі для розроблення і впровадження технології перетворення довгоіснуючих ізотопів на короткоіснуючі).

Завдання і заходи Програми

Для розв'язання проблеми поводження з радіоактивними відходами передбачається виконання основних завдань Програми, до яких належать:

будівництво, введення в експлуатацію та експлуатація комплексу "Вектор";

забезпечення подальшого розвитку системи поводження з радіоактивними відходами, що утворюються внаслідок експлуатації українських атомних електростанцій, мінімізація обсягів їх утворення;

проектування, будівництво та експлуатація сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертатимуться з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій;

забезпечення подальшого розвитку системи поводження з радіоактивними відходами, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи;

переоснащення та перепрофілювання спецкомбінатів державної корпорації "Українське державне об'єднання "Радон" з метою створення умов для збирання та тимчасового контейнерного зберігання радіоактивних відходів;

забезпечення подальшого розвитку державної системи обліку радіоактивних відходів;

забезпечення радіаційної безпеки та здійснення протирадіаційних заходів під час поводження з радіоактивними відходами, зменшення доз опромінення персоналу спеціалізованих підприємств та населення, соціально-економічна компенсація ризику від провадження діяльності об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами;

(абзац восьмий розділу із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 23.12.2010 р. N 2883-VI)

підготовка кадрів та проведення інформаційно-просвітницьких заходів;

створення та забезпечення функціонування інфраструктури поводження з радіоактивними відходами на Чорнобильській АЕС та об'єкті "Укриття";

розвиток нормативно-правової бази у сфері поводження з радіоактивними відходами, проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, підготовка національної доповіді про виконання Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами;

виконання комплексу пошукових, оціночних, науково-методичних, дослідницьких і проектних робіт з вибору майданчиків для розміщення геологічного сховища для захоронення довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів;

вирішення питання щодо поводження з радіоактивними відходами, які утворилися внаслідок виконання військових програм СРСР;

розширення міжнародного співробітництва у сфері поводження з радіоактивними відходами.

Програма передбачає розроблення і здійснення організаційних, науково-методичних, технічних та фінансово-економічних заходів щодо створення єдиної системи поводження з радіоактивними відходами на основі організації їх комплексної переробки з максимальним використанням існуючих установок і будівництвом централізованого сховища для захоронення короткоіснуючих радіоактивних відходів та обов'язковим будівництвом геологічного сховища для захоронення довгоіснуючих радіоактивних відходів.

Прогнозні обсяги фінансування наведено у додатку 1, а перелік заходів - у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Основним результатом виконання Програми стане забезпечення безпеки нинішніх та майбутніх поколінь, а також підвищення рівня захисту навколишнього природного середовища від шкідливого впливу радіоактивних відходів, удосконалення системи поводження з ними, зниження рівня соціально-психологічної напруги, пов'язаної з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, недопущення вчинення актів тероризму та створення сприятливих умов для продовження використання ядерної енергії для виробництва електроенергії з метою підвищення рівня життя населення.

Очікувані результати виконання Програми наведено в додатку 3.

Своєчасне та ефективне виконання передбачених Програмою завдань і заходів забезпечить досягнення позитивних результатів екологічного, економічного та соціального характеру.

У сфері екології основними результатами виконання Програми будуть:

зниження рівня шкідливого впливу радіоактивних відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини;

запобігання використанню радіоактивних відходів у злочинних цілях;

створення умов для прискорення ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

істотне зменшення ризику виникнення радіаційних аварій.

До основних економічних результатів виконання Програми належать:

зменшення обсягу витрат, пов'язаних із зберіганням радіоактивних відходів на території підприємств-виробників;

зменшення обсягу економічних збитків, пов'язаних з ліквідацією наслідків радіаційних аварій, які потенційно можуть виникнути у разі подальшого довготривалого зберігання радіоактивних відходів підприємствами-виробниками;

істотне зменшення обсягу витрат на здійснення заходів у рамках діяльності, пов'язаної з поводженням з радіоактивними відходами, які утворюватимуться в майбутньому;

створення сприятливих умов для подальшого розвитку атомної енергетики.

У соціальній сфері основними результатами виконання Програми будуть:

зменшення соціально-психологічної напруги у суспільстві, що занепокоєне нерозв'язанням проблеми поводження з радіоактивними відходами та потенційною можливістю виникнення радіаційних аварій;

формування в суспільстві позитивного ставлення до застосування ядерних і радіаційних технологій завдяки провадженню реальних дій з боку держави щодо забезпечення безпеки населення та навколишнього середовища;

створення більш безпечних умов праці та зменшення ризиків потенційного опромінення персоналу спеціалізованих підприємств.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Виконання передбачених Програмою заходів здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами, коштів міжнародної технічної допомоги, а також інших джерел фінансування, які не заборонені законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 5247,5 млн. гривень.

Щорічний обсяг видатків на здійснення передбачених Програмою заходів коригується Кабінетом Міністрів України згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік і з пріоритетами Програми.

Обсяги необхідного фінансового забезпечення виконання Програми за рахунок коштів Державного бюджету України наведено в додатку 2.

Загалом обсяг видатків розвитку на виконання Програми у 2008 - 2017 роках становить 73,8 відсотка бюджетних асигнувань.

 

ПАСПОРТ
Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 року N 587.

2. Програма затверджена Законом України від 17 вересня 2008 року N 516-VI.

3. Державний замовник: Державне агентство України з управління зоною відчуження" (далі - ДАЗВ України).

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 21.10.2011 р. N 3960-VI)

4. Керівник Програми - заступник Голови ДАЗВ України.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 21.10.2011 р. N 3960-VI)

5. Виконавці заходів Програми: підприємства, установи та організації незалежно від форми власності.

6. Строк виконання: 1 червня 2008 року - 2017 рік.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

Джерела фінансування 

Обсяг фінансування
(млн. гривень) 

У тому числі за роками 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 - 2017 

Державний бюджет 

5247,5 

39,91 

311,33 

730,74 

882,64 

950,74 

2332,14 

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

5247,5 

39,91 

311,33 

730,74 

882,64 

950,74 

2332,14 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами

Найменування завдання 

Найменування показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

Головний
розпо-
рядник бюджет-
них коштів 

Джерела фінан-
сування (державний, місцевий бюджет, інші) 

Прогноз-
ний обсяг фінан-
сових ресурсів для вико-
нання завдань,
млн. гривень 

У тому числі за роками 

усього 

за роками 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 - 2017 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 - 2017 

1. Будівництво, введення в експлуатацію та експлуатація комплексу "Вектор" 

кількість побудованих сховищ 

21 

  

13 

1) будівництво нових сховищ першої черги комплексу "Вектор" 

ДАЗВ України

державний бюджет 

544 

  

51 

51 

51 

51 

340 

кількість сховищ, які експлуатуються 

23 

10 

23 

2) експлуатація об'єктів першої черги комплексу "Вектор" та закриття заповнених сховищ 

- " - 

- " - 

210,8 

2,14 

18,3 

20 

21,9 

24 

124,46 

ступінь проектування, відсотків 

100 

  

44 

37 

14  

  

3) виконання науково-дослідних робіт та проектування об'єктів другої черги комплексу "Вектор" 

ДАЗВ України 

державний бюджет 

22,27 

  

10,2 

1,07 

  

кількість побудованих сховищ 

  

  

  

4) будівництво сховищ другої черги комплексу "Вектор" 

- " - 

- " - 

394,73 

  

7,2 

80,2 

157,1 

150,23 

  

кількість упровадженого устаткування 

  

  

  

5) створення установок для переробки радіоактивних відходів у складі другої черги комплексу "Вектор" 

- " - 

- " - 

116,1 

  

1,4 

34,5 

49,7 

30,5 

  

ступінь розроблення та проектування, відсотків 

100 

  

15 

15 

25 

45 

  

6) проектування та виготовлення комплексу з газофторидної переробки високоактивних радіоактивних відходів 

ДАЗВ України

державний бюджет 

  

1,2 

1,2 

3,6 

  

кількість об'єктів, що експлуатуються 

  

  

7) експлуатація об'єктів другої черги комплексу "Вектор" 

- " - 

- " - 

439,1 

  

  

15 

22,5 

75 

326,6 

Разом за завданням 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

1735 

2,14 

89,3 

209,9 

307,2 

335,4 

791,06 

2. Забезпечення подальшого розвитку системи поводження з радіоактивними відходами, що утворюються при експлуатації українських атомних електростанцій, мінімізація обсягів їх утворення

ступінь упровадження технології та устаткування, відсотків 

 

10 

55 

100 

 

 

 

1) впровадження на Запорізькій АЕС установки вилучення радіоактивних відходів із сховищ твердих радіоактивних відходів 

Міненерговугілля України
 (державне підприємство
НАЕК
"Енергоатом") 

кошти виробника радіоактивних відходів 

10 

4,5 

4,5 

 

 

 

ступінь упровадження технології та устаткування, відсотків 

  

10 

35 

95 

100 

  

  

2) створення на Запорізькій АЕС комплексу з переробки радіоактивних відходів у складі установки спалювання, супер-
компактора та установки фрагментації 

Міненерговугілля України
 (державне підприєм-
ство НАЕК "Енерго-
атом") 

кошти виробника радіоактивних відходів 

84,6 

7,8 

19,5 

26,4 

20,4 

3,9 

6,6 

ступінь упровадження технології та устаткування, відсотків 

  

7,90 

27,8 

44,7 

57,8 

66,2 

100 

3) створення комплексів переробки твердих радіоактивних відходів на Рівненській, Хмельницькій та Южно-
Українській атомних електростанціях 

Міненерговугілля України
(державне підприєм-
ство НАЕК "Енерго-
атом") 

кошти. виробника радіоактивних відходів 

237,4 

18,3 

47,9 

40 

31,2 

64,5 

35,5 

ступінь упровадження технології, відсотків 

  

3,6 

42,1 

100 

  

  

  

4) упровадження технології кондиціону-
вання відпра-
цьованих сорбентів на Рівненській АЕС 

- " - 

- " - 

5,2 

0.3 

3,9 

  

  

  

- " - 

 

 

45 

100 

 

 

 

5) упровадження дубльованого контролю рівня рідких радіоактивних відходів в ємностях для їх зберігання на Рівненській АЕС 

- " - 

- " - 

3,3 

0,75 

0,8 

1,75 

 

 

 

ступінь упровадження технології та устаткування, відсотків 

  

80 

100 

  

  

  

  

6) створення системи переробки рідких радіоактивних відходів на базі установок глибокого випаровування на Южно-
Українській АЕС 

Міненерговугілля України
(державне підприєм-
ство НАЕК "Енерго-
атом") 

кошти виробника радіоактивних відходів 

10,42 

7,42 

  

  

  

  

ступінь упровадження обладнання, відсотків 

 

 

50 

100 

 

 

 

7) виготовлення і впровад-
ження на Южно-
Українській АЕС упаковки для збору і транспорту-
вання твердих радіоактивних відходів другої та третьої груп активності 

- " - 

- " - 

1,2 

 

0,6 

0,6 

 

 

 

ступінь упровадження технології та устаткування, відсотків 

  

3,4 

44,7 

82,6 

100 

  

  

8) впровадження на Южно-Українській АЕС системи вилучення твердих радіоактивних відходів із сховищ 

Міненерговугілля України
 (державне підприємство НАЕК "Енергоатом") 

кошти виробника радіоактивних відходів 

5,8 

0,2 

2,4 

2,2 

  

  

- " - 

 

 

50 

100 

 

 

 

9) впровадження на Южно-
Українській АЕС системи вилучення твердих відкладень і шламів з ємностей для зберігання рідких радіоактивних відходів та очищення систем водоочищення 

- " - 

- " - 

2,8 

 

1,4 

1,4 

 

 

 

ступінь упровадження технології та устаткування, відсотків 

  

20 

67 

100 

  

  

  

10) удосконалення системи перевезення радіоактивних відходів на атомних електростанціях. Удосконалення транспортних засобів 

Міненерговугілля України
 (державне підприєм-
ство НАЕК "Енерго-
атом") 

кошти виробника радіоактивних відходів 

7,5 

1,5 

3,5 

2,5 

  

  

  

ступінь впровадження приладів та сертифікації методик контролю фізичних характеристик радіоактивних відходів, відсотків 

 

30,2 

76,7 

100 

 

 

 

11) розроблення та впровадження приладів і методик контролю фізичних характеристик радіоактивних відходів 

- " - 

- " - 

4,3 

1,3 

 

 

 

ступінь упровадження технології та устаткування, відсотків 

  

11 

89 

100 

  

  

  

12) проведення на Запорізькій АЕС реконструкції сховища для зберігання радіоактивних відходів; установлення шатра-навісу 

Міненерговугілля України
 (державне підприєм-
ство НАЕК "Енерго-
атом") 

кошти виробника радіоактивних відходів 

0,8 

5,2 

  

  

  

- " - 

 

21 

49,4 

76,9 

100 

 

 

13) удосконалення дільниць дезактивації на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій та Южно-
Українській атомних електростанціях; впровадження технології ультразвукової дезактивації 

- " - 

- " - 

32 

6,6 

9,2 

8,8 

7,4 

 

 

ступінь упровадження технології та устаткування, відсотків 

  

  

  

  

100 

  

  

14) впровадження на Рівненській АЕС установки для відбору проб з ємностей для зберігання рідких радіоактивних відходів 

Міненерговугілля України
 (державне підприєм-
ство НАЕК
"Енерго-
атом") 

кошти виробника радіоактивних відходів 

2,2 

  

  

  

2,2 

  

  

ступінь упровадження технології та устаткування, відсотків 

  

  

54 

100 

  

  

15) впровадження на Запорізькій АЕС технології та обладнання для вилучення відпрацьованих фільтрувальних матеріалів і шламів з ємностей для зберігання рідких радіоактивних відходів 

Міненерговугілля України
 (державне підприєм-
ство НАЕК
"Енерго-
атом") 

кошти виробника радіоактивних відходів 

7,2 

  

0,2 

3,5 

3,5 

  

  

ступінь упровадження технології та устаткування, відсотків 

 

3,4 

15,6 

81 

 

 

 

16) впровадження технології та устаткування для переробки сольового плаву до стану, прийнятного для довгострокового зберігання 

- " - 

- " - 

0,2 

4,8 

 

 

 

ступінь упровадження технології та устаткування, відсотків 

  

9,3 

44,8 

76 

100 

  

  

17) впровадження технології та обладнання для переробки відпрацьованої теплоізоляції на Запорізькій АЕС 

Міненерговугілля України
 (державне підприєм-
ство НАЕК
"Енерго-
атом") 

кошти виробника радіоактивних відходів 

9,6 

3,4 

3,2 

  

  

- " - 

  

46 

85,7 

100 

  

18) удосконалення системи тимчасового зберігання радіоактивних відходів; будівництво легкого ангарного сховища на Запорізькій АЕС 

- " - 

- " - 

14,75 

0,25 

5,6 

5,8 

2,1 

  

ступінь упровадження технології та устаткування, відсотків 

  

15 

33 

55 

90 

94 

100 

19) забезпечення атомних електростанцій контейнерами для зберігання різних типів радіоактивних відходів; упровадження впорядкованого зберігання контейнерів у клітях 

Міненерговугілля України
 (державне підприєм-
ство НАЕК
"Енерго-
атом") 

кошти виробника радіоактивних відходів 

12 

1,5 

1,8 

2,2 

3,5 

- " - 

 

 

 

12 

47 

81 

100 

20) проведення реконструкції сховища ТРВ-2 на Южно-Українській АЕС;
упровадження укриття комірок сховища 

- " - 

- " - 

18 

 

 

2,3 

6,7 

5,4 

3,6 

Разом за завданням 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

481,27 

48,92 

111,3 

112,75 

83,7 

76,9 

47,7 

3. Проектування, будівництво та експлуатація сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертатимуться з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій 

ступінь виконання, відсотків 

  

  

56 

100 

  

  

  

1) проектування сховища 

ДАЗВ України

- " - 

110 

  

50 

60 

  

  

  

- " - 

  

  

  

17,2 

44,3 

75,5 

100 

2) будівництво сховища 

- " - 

- " - 

1219,32 

  

  

210 

330 

380 

299,32 

- " - 

 

 

 

 

 

 

100 

3) експлуатація сховища 

- " - 

- " - 

50 

 

 

 

 

 

50 

Разом за завданням 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

1379,32 

  

50 

270 

330 

380 

349,32 

4. Забезпечення подальшого розвитку системи поводження з радіоактивними відходами, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи 

ступінь виконання, відсотків 

100 

10 

15 

15 

15 

40 

1) проведення інвентаризації та уточнення даних про кількість радіоактивних відходів у зоні відчуження та зоні безумовного (обов'язкового) відселення 

ДАЗВ України

- " - 

16 

0,8 

1,6 

2,4 

2,4 

2,4 

6,4 

- " - 

100 

45 

50 

  

  

  

2) розроблення техніко-економічного обґрунтування і проектів мінімізації екологічної небезпеки пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів і пунктів їх захоронення 

- " - 

- " - 

0,2 

1,8 

  

  

  

кількість радіоактивних відходів, вивезених до сховищ комплексу "Вектор",
тис. куб. метрів 

504 

18 

27 

36 

54 

90 

279 

3) впровадження проектів мінімізації екологічної небезпеки пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів і пунктів їх захоронення 

ДАЗВ України

державний бюджет 

117,9 

4,2 

6,3 

8,4 

12,6 

21,1 

65,3 

ступінь реалізації технічних рішень, відсотків 

100 

10 

10 

10 

10 

10 

50 

4) реалізація технічних рішень щодо підвищення рівня радіаційної безпеки пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів і пунктів їх захоронення та удосконалення системи фізичного захисту радіоактивних відходів 

ДАЗВ України

державний бюджет 

25,9 

2,59 

2,59 

2,59 

2,59 

2,59 

12,95 

ступінь виконання, відсотків 

100 

10 

10 

10 

10 

10 

50 

5) ліквідація неконтрольо-
ваних накопичень радіоактивних відходів, захоронення їх у сховищах пункту захоронення радіоактивних відходів "Буряківка" та сховищах комплексу "Вектор" 

- " - 

- " - 

20 

10 

ступінь проведення реконструкції, відсотків 

100 

10 

40 

50 

  

  

  

6) реконструкція сховищ пункту захоронення радіоактивних відходів "Буряківка" 

ДАЗВ України 

державний бюджет 

18 

1,86 

7,14 

  

  

  

ступінь впровадження технічних засобів, відсотків 

100 

10 

10 

10 

10 

10 

50 

7) удосконалення існуючих та впровадження нових технічних засобів моніторингу стану пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів і пунктів їх захоронення 

- " - 

- " - 

17,5 

1,75 

1,75 

1,75 

1,75 

1,75  

8,75 

ступінь виконання, відсотків 

100 

25 

25 

25 

25 

  

  

8) проведення радіаційного моніторингу, здійснення контролю за станом пунктів зберігання відходів дезактивації та пунктів санітарної обробки транспорту, які розміщені за межами зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення 

ДАЗВ України 

державний бюджет 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

  

  

ступінь виконання, відсотків 

100 

10 

10 

10 

10 

10 

50 

9) забезпечення функціонування та удосконалення системи управління якістю під час поводження з радіоактивними відходами 

ДАЗВ України

державний бюджет 

7,0 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

3,5 

- " - 

100 

10 

10 

10 

10 

10 

50 

10) проведення переоцінки безпеки пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів і пунктів їх захоронення, підготовка і подання Держатом-
регулювання звіту за її результатами 

- " - 

- " - 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

Разом за завданням 4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

234,3 

15,2 

24,98 

29,94 

23,14 

31,14 

109,9 

5. Переоснащення та перепрофілювання спецкомбі-
натів державної корпорації "Українське державне об'єднання "Радон" з метою створення умов для збирання та тимчасового контейнерного зберігання радіоактивних відходів 

ступінь впровадження проектів, відсотків 

100 

12 

11 

11 

11 

54 

1) розроблення проектів, проведення робіт та заходів з технічного переоснащення державних міжобласних спецкомбі-
натів та їх перепро-
філювання 

ДАЗВ України

- " - 

138 

1,2 

16,8 

15 

15 

15 

75 

ступінь забезпечення функціо-
нування, відсотків 

100 

6,4 

9,8 

10,6 

11,5 

12,3 

50 

2) забезпечення функціонування пунктів захоронення радіоактивних відходів та станцій дезактивації державних міжобласних спецкомбі-
натів 

- " - 

- " - 

238,5 

15,29 

23,5 

25,5 

27,5 

29,5 

117,21 

ступінь виконання робіт, відсотків 

100 

  

88 

12 

  

  

  

3) виконання робіт з ліквідації наслідків радіаційної аварії на сховищах N 5, 6 і 7 пункту захоронення радіоактивних відходів Київського державного міжобласного спец-
комбінату 

ДАЗВ України 

державний бюджет 

17 

  

15 

  

  

  

ступінь впровадження технології, відсотків 

100 

  

14 

27 

27 

27 

4) розроблення та впровадження технології вилучення і кондиціону-
вання радіоактивних відходів у формі відпрацьованих джерел іонізуючого випромі-
нювання із сховищ колодязного типу 

ДАЗВ України 

державний бюджет 

22,1 

  

1,1 

ступінь забезпечення обладнанням, відсотків 

100 

  

14,1 

15,3 

15,3 

15,3 

40 

5) розроблення та закупівля для державних міжобласних спецкомбі-
натів контей-
нерів для зберігання твердих радіоактивним відходів та відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання, спец-
транспорту та спец-
обладнання 

- " - 

- " - 

55,3 

  

7,8 

8,5 

8,5 

8,5 

22 

ступінь виконання робіт, відсотків 

100 

  

30 

70 

  

  

  

6) проведення робіт та заходів з вилучення і вивезення радіоактивних відходів із сховищ Донецького казенного заводу хімічних виробів 

ДАЗВ України 

державний бюджет 

1,1 

  

0,4 

0,7 

  

  

  

- " - 

100 

  

  

44 

35 

21 

  

7) вилучення радіоактивних відходів із законсервованих сховищ державних міжобласних спецкомбі-
натів та вивезення їх до сховищ комплексу "Вектор" 

- " - 

- " - 

39,5 

  

  

15 

16 

8,5 

  

кількість ліквідованих пунктів спеціальної обробки техніки та автомобільного транспорту 

  

  

  

  

8) проведення робіт з ліквідації пунктів спеціальної обробки техніки та автомобільного транспорту в Київській області 

ДАЗВ України 

державний бюджет 

  

1,5 

2,5 

  

  

  

ступінь виконання робіт, відсотків 

100 

  

12 

15 

15 

52 

9) проведення робіт з ліквідації пунктів зберігання відходів дезактивації 

- " - 

- " - 

65 

  

10 

10 

33 

ступінь забезпечення обладнанням, відсотків 

100 

11 

58 

17 

  

10) ліквідація радіаційних аварій; забезпечення спецкомбінатів спецтранспортом, дозиметричними приладами та вивезення радіоактивних відходів 

ДАЗВ України 

державний бюджет 

0,8 

1,2 

0,5 

0,5 

  

ступінь виконання робіт, відсотків 

100 

  

20 

80 

  

  

  

11) поводження з радіоактивними відходами, які вилучені у ВАТ "Завод електронної і газової апаратури "Електрон-
газ" 

- " - 

- " - 

3,5 

  

0,7 

2,8 

  

  

  

ступінь забезпечення функціонування, відсотків 

100 

  

10 

12 

60 

12) створення та забезпечення функціонування корпоративної інформаційної системи спеціалізованих підприємств з поводження з радіоактивними відходами 

ДАЗВ України 

державний бюджет 

10 

  

1,5 

1,8 

1,8 

3,9 

ступінь впровадження автоматизованих систем, відсотків 

100 

  

32 

34 

34 

  

  

13) розроблення та впровадження на спеціалізованих підприємствах автоматизованих систем моніторингу 

- " - 

- " - 

5,9 

  

1,9 

  

  

Разом за завданням 5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

606,9 

17,29 

77,7 

87,7 

87,3 

79,8 

257,11 

6. Забезпечення подальшого розвитку державної системи обліку радіоактивних відходів 

ступінь удосконалення, відсотків 

  

10 

30 

50 

80 

90 

100 

1) удосконалення порядку ведення державного реєстру радіоактивних відходів, державного кадастру сховищ та місць тимчасового зберігання радіоактивних відходів 

ДАЗВ України,
Міненерговугілля України

державний бюджет 

0,5 

0,4 

0,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2) розроблення технічного проекту щодо вдосконалення автоматизо-
ваної державної системи обліку радіоактивних відходів 

- " - 

- " - 

0,9 

  

0,9 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3) модернізація комп'ютерного обладнання суб'єктів державної системи обліку радіоактивних відходів 

ДАЗВ України,
Міненерговугілля України
 

державний бюджет 

3,6 

  

  

1,8 

1,4 

0,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4) удосконалення локальних автоматизованих підсистем обліку радіоактивних відходів ДАЗВ України та
Міненерговугілля України

- " - 

- " - 

4,8 

  

  

2,3 

1,7 

0,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5) створення та введення в експлуатацію автоматизованої державної системи обліку радіоактивних відходів  

ДАЗВ України 

- " - 

2,2 

  

  

1,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6) проведення кожних три роки державної інвентаризації радіоактивних відходів 

ДАЗВ України,
Міненерговугілля України

державний бюджет 

3,2 

  

0,2 

0,8 

  

0,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

7) формування баз даних державної системи обліку радіоактивних відходів, зокрема тих, що не в повному обсязі містять відомості про джерела їх походження 

- " - 

- " - 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

1,5 

Разом за завданням 6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

18,2 

0,7 

1,5 

6,2 

4,6 

1,7 

3,5 

7. Забезпечення радіаційної безпеки та здійснення протирадіаційних заходів під час поводження з радіоактивними відходами, зменшення доз опромінення персоналу спеціалізованих підприємств та населення, соціально-економічна компенсація ризику від провадження діяльності об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами 

ступінь виконання, відсотків 

100 

10 

10 

10 

10 

10 

50 

1) недопущення та мінімізація рівня забруднення навколишнього природного середовища і опромінення персоналу спеціалізованих підприємств та населення під час поводження з радіоактивними відходами 

ДАЗВ України 

державний бюджет 

3,8 

0,75 

0,75 

0,26 

0,26 

0,21 

1,57

ступінь удосконалення систем та упровадження методик, відсотків 

100 

36 

64 

  

  

  

  

2) удосконалення систем радіаційного моніторингу санітарно-захисних зон та зон спостереження пунктів захоронення радіоактивних відходів державних міжобласних спецкомбінатів; упровадження сучасних методик вимірювання параметрів радіаційно-дозиметричного контролю 

ДАЗВ України,
МОЗ 

- " - 

1,1 

0,4 

0,7 

  

  

  

  

ступінь оновлення та модернізації, відсотків 

100 

21 

26 

32 

3) модернізація та оновлення дозиметричного, спектрометричного та іншого обладнання лабораторій служби радіаційної безпеки державних міжобласних спецкомбінатів, забезпечення їх персоналу засобами індивідуального захисту 

ДАЗВ України 

державний бюджет 

6,2 

0,4 

1,3 

1,7 

0,4 

0,4 

ступінь виконання, відсотків 

100 

10 

10 

10 

10 

10 

50 

4) удосконалення систем, охорони і фізичного захисту пунктів зберігання радіоактивних відходів 

Держатомрегулювання,
Міненерговугілля України,
ДАЗВ України 

- " - 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

3,5 

- " - 

100 

  

  

10 

10 

10 

70 

5) соціально-економічна компенсація ризику від провадження діяльності об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами 

ДАЗВ України

- " - 

3,7 

  

  

0,49 

0,49 

0,54 

2,18

Разом за завданням 7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

21,8 

2,25 

3,45 

3,15 

1,85 

1,85 

9,25 

8. Підготовка кадрів та проведення інформаційно-
просвітниць-
ких заходів 

ступінь впровадження програми підготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів, відсотків 

100 

  

3,4 

3,4 

3,4 

19,6 

70,2 

1) розроблення та впровадження довгострокової програми підготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері поводження з радіоактивними відходами 

- " - 

- " - 

25 

  

0,85 

0,85 

0,85 

4,9 

17,55 

  

  

  

  

  

  

  

  

2) забезпечення організації діяльності навчально-
методичних центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу спеціалізованих підприємств на базі провідних підприємств та навчальних закладів 

ДАЗВ України,
Міненерговугілля України,
Національна академія наук України 

- " - 

14 

  

0,45 

0,45 

0,45 

2,7 

9,95 

  

  

  

  

  

  

  

  

3) інформування населення про радіоекологічну ситуацію в районах функціонування підприємств, що провадять діяльність у сфері поводження з радіоактив-
ними відходами, та стан розв'язання проблем поводження з радіоактивними відходами, які утворилися внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи 

ДАЗВ України,
МОЗ,
Держатом-
регулю-
вання, Національна академія наук України 

державний бюджет 

2,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

1,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

4) реалізація інформаційно-
аналітичних проектів (загальноукраїнського та регіонального рівнів) щодо вивчення громадської думки, забез-
печення участі громадськості в реалізації державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами 

ДАЗВ України,
МОЗ, Держатом-
регулю-
вання, Національна академія наук України 

державний бюджет 

  

0,5 

0,5 

0,6 

2,1 

3,3 

кількість осіб, що пройшли підготовку 

420 

40 

80 

110 

60 

30 

100 

5) проведення перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу спеціалізованих підприємств 

ДАЗВ України 

державний бюджет 

4,2 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

2,7 

Разом за завданням 8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

52,4 

0,5 

2,3 

2,3 

2,4 

10,2 

34,7 

9. Створення та забезпечення функціонування інфраструктури поводження з радіоактивними відходами на Чорнобильській АЕС та об'єкті "Укриття" 

  

  

  

  

  

  

  

  

1) завершення випробувань і введення в експлуатацію заводу з переробки рідких радіоактивних відходів 

ДАЗВ України 

міжнародна технічна допомога* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2) виконання будівельно-
монтажних робіт і введення в експлуатацію об'єктів промислового комплексу поводження  

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Тут і далі - фінансування заходів щорічно враховується в межах бюджетних призначень
ДАЗВ України та міжнародної технічної допомоги, що спрямовується на виконання відповідних програм щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на безпечну систему. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з твердими радіоактивними відходами Чорнобиль-
ської АЕС 

ДАЗВ України 

міжнародна технічна допомога* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3) модернізація лінії подрібнення високоактивних довгомірів 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4) утворення дільниць для переробки твердих радіоактивних відходів 

- " - 

державний бюджет* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5) будівництво тимчасових сховищ для твердих радіоактивних відходів 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6) створення установки для попередньої обробки рідких радіоактивних відходів з вилученням транс-
уранових елементів та органічних речовин 

ДАЗВ України 

державний бюджет* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7) створення установки очищення (обробки) кабельної продукції 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8) створення комплексу з переробки радіаційно забрудненого металу 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9) будівництво майданчика для тимчасового складування технологічних матеріалів (друга черга) 

ДАЗВ України 

державний бюджет* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10) утворення дільниці для фрагментації та розбирання велико-
габаритного обладнання 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

11) проектування, будівництво та введення в експлуатацію дільниць з виготовлення упаковок для радіоактивних відходів 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12) поставка контейнеровозів і спеціального автомобільного транспорту для транспортування радіоактивних відходів 

ДАЗВ України 

державний бюджет* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13) укомплек-
тування водора-
діохімічної лабораторії обладнанням для визначення органічних речовин і трансуранових елементів та забезпечення її витратними матеріалами 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14) впровадження технологій дезактивації та конди-
ціонування радіоактивних відходів  

ДАЗВ України

державний бюджет* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15) модернізація, реконструкція та ремонт об'єктів і заміна обладнання для поводження з радіоактивними відходами  

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16) забезпечення експлуатації об'єктів та обладнання для поводження з радіоактивними відходами 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17) впровадження електронних засобів (баз даних) та ведення обліку радіоактивних відходів 

ДАЗВ України

державний бюджет* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18) здійснення моніторингу та радіаційного контролю під час поводження з радіоактивними відходами 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

кількість радіоактивних відходів, що передані для захоронення,
куб. метрів 

76800 

8500 

6700 

7700 

7700 

7700 

38500 

19) передача радіоактивних відходів Чорнобиль-
ської АЕС до спеціалі-
зованих підприємств з поводження з радіоактивними відходами для захоронення 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

10. Розвиток нормативно-правової бази у сфері поводження з радіоактивними відходами, проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, підготовка Національної доповіді про виконання Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами 

ступінь виконання відсотків 

  

60 

70 

71 

72 

73 

80 

1) розроблення нормативно-
методичних документів у сфері поводження з радіоактивними відходами на Чорнобильській АЕС 

ДАЗВ України

державний бюджет* 

2,15 

0,33 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

1,02 

  

  

  

  

  

  

  

  

2) розроблення проектів нормативно-
правових актів щодо внесення змін до законодавчих актів та проектів нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії та у сфері поводження з радіоактивними відходами 

Держатом-
регулю-
вання,
ДАЗВ України 

- " - 

1,95 

  

0,2 

0,25 

0,25 

0,25 

  

  

  

  

  

  

  

  

3) проведення науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт 

ДАЗВ України 

державний бюджет 

299,44 

29,86 

30 

30 

29,86  

178,72 

  

  

  

  

  

  

  

  

4) підготовка Національної доповіді про виконання Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами 

Держатом-
регулю-
вання,
ДАЗВ України,
Міненерговугілля України,
МОЗ 

- " - 

0,56 

  

0,14 

  

  

0,14  

0,28 

Разом за завданням 10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

304,1 

1,33 

30,4 

30,45 

30,45 

30,45 

181,02 

11. Виконання комплексу пошукових, оціночних, науково-методичних, дослідницьких і проектних робіт з вибору майданчиків для розміщення геологічного сховища для захоронення довгоісну-
ючих та високо-
активних радіоактивних відходів 

рівень забезпечення діяльності з вибору майданчика, проектування та будівництва геологічного сховища ліцензійними та законодавчими документами, відсотків 

 

10 

17 

25 

32 

100 

1) організаційна, ліцензійна і законодавча підтримка діяльності з вибору майданчика, проектування та будівництва геологічного сховища 

ДАЗВ України 

- " - 

8,9 

0,2 

0,5 

0,6 

0,7 

0,7 

6,2 

ступінь готовності персоналу до проведення оцінки рівня безпеки геологічного сховища, відсотків 

  

19 

33 

47 

100 

2) виконання комплексу науково-методичних та науково-технічних робіт, підготовка персоналу до проведення оцінки рівня безпеки геологічного сховища 

ДАЗВ України 

державний бюджет 

16,88 

0,3 

1,5 

1,5 

10,58 

ступінь виконання заходів з розроблення програми вивчення майданчиків для будівництва геологічного сховища, відсотків 

  

  

12 

24 

39 

100 

3) проведення комплексу науково-методичних робіт з підготовки програми вивчення природних, економічних соціально-
демографічних характеристик майданчиків для будівництва геологічного сховища, розроблення технологій дослідження майданчиків, у тому числі буріння глибоких свердловин великого діаметру, проведення геофізичних, гідрогеологічних, аналітичних і експериментальних досліджень 

- " - 

- " - 

32,8 

  

1,3 

2,5 

20 

ступінь виконання пошукових робіт, відсотків 

  

  

12 

43 

75 

100 

  

4) проведення комплексу пошукових робіт на перспективних територіях, який включає, зокрема, наземні дистанційні, геологічні, геофізичні та індикаторні дослідження, буріння картувальних свердловин і свердловин для проведення комплексних досліджень 

ДАЗВ України 

державний бюджет 

245 

  

25 

80 

80 

60 

  

ступінь виконання розвідувальних робіт, відсотків 

  

  

  

  

  

  

100 

5) проведення розвідувальних робіт на трьох майданчиках у тому числі наземних детальних, геологічних, геофізичних і індикаторних досліджень, буріння глибоких свердловин із застосуванням комплексу каротажних методів і комплексу методів дослідження керна 

ДАЗВ України 

державний бюджет 

480 

  

  

  

  

  

480 

ступінь виконання дослідницьких і проектувальних робіт, відсотків 

  

  

12 

15 

100 

6) виконання попередніх дослідницьких і проектувальних робіт з розроблення Концепції багато-
бар'єрної системи геологічної ізоляції радіоактивних відходів 

ДАЗВ України 

державний бюджет 

32 

  

25 

кількість звітів з аналізу безпеки 

  

  

  

  

  

  

7) проведення попередньої оцінки безпеки трьох майданчиків, потенційно придатних для будівництва на них геологічного сховища 

- " - 

- " - 

15 

  

0,5 

3,5 

ступінь наповнення баз даних, відсотків 

  

  

15 

26 

47 

100 

8) створення, підтримка і постійне оновлення баз даних системи збереження інформації про результати виконання геологорозвідувальних, проектних і оціночних робіт за програмою створення геологічного сховища 

ДАЗВ України

державний бюджет 

9,4 

  

0,4 

ступінь розроблення законопроекту щодо розміщення, проектування та будівництва геологічного сховища радіоактивних відходів, відсотків 

 

  

  

  

  

  

100 

9) підготовка законопроекту щодо розміщення, проектування та будівництва геологічного сховища радіоактивних відходів 

ДАЗВ України 

державний бюджет 

1,5 

  

  

  

  

  

1,5 

ступінь розроблення та виконання програми, відсотків 

  

  

10 

17 

26 

100 

10) розроблення та виконання програми наукового супроводження діяльності з вибору майданчиків, проведення попередніх проектувальних робіт 

Національна академія наук України 

- " - 

54 

  

2,5 

4,5 

40 

Разом за завданням 11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

895,48 

0,5 

31,7 

91,1 

95,7 

80,2 

596,28 

12. Поводження з радіоактивними відходами, які утворилися внаслідок виконання військових програм СРСР 

кількість об'єктів 

  

  

  

  

1) забезпечення екологічно безпечного стану радіоактивних відходів, накопичених у сховищах, які належать до сфери управління Міноборони 

Міноборони 

державний бюджет** 

  

  

  

  

  

  

  

____________
** Фінансування заходів ураховано в межах бюджетних призначень Міноборони

Разом за завданням 12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

5247,5 

39,91 

311,33 

730,74 

882,64 

950,74 

2332,14 

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

5247,5 

39,91 

311,33 

730,74 

882,64 

950,74 

2332,14 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно із
 
Законами України від 23.12.2010 р. N 2883-VI,
 від 21.10.2011 р. N 3960-VI)

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами

Найменування завдання 

Найменування показників виконання завдання 

Значення показників 

усього 

У тому числі за роками 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 - 2017 

1. Будівництво, введення в експлуатацію та експлуатація комплексу "Вектор" 

екологічні:  

  

  

  

  

  

  

  

кількість побудованих сховищ  

26 

  

13 

кількість сховищ, які експлуатуються 

23 

10 

23 

кількість впровадженого устаткування для переробки радіоактивних відходів 

  

  

  

2. Забезпечення подальшого розвитку системи поводження з радіоактивними відходами, що утворюються під час експлуатації українських атомних електростанцій, мінімізація обсягів їх утворення 

екологічні:  

  

  

  

  

  

  

  

ступінь впровадження приладів та сертифікації методик контролю фізичних характеристик радіоактивних відходів, відсотків 

  

30,2 

76,7 

100 

  

  

  

ступінь впровадження на Рівненській АЕС установки для відбору проб з ємностей для зберігання радіоактивних відходів, відсотків 

  

  

  

  

100 

  

  

ступінь впровадження технології та обладнання для переробки відпрацьованої теплоізоляції на Запорізькій АЕС, відсотків 

  

9,3 

44,8 

76 

100 

  

  

ступінь впровадження технології та устаткування для переробки сольового плаву, відсотків 

  

3,4 

15,6 

81 

100 

  

  

3. Проектування, будівництво та експлуатація сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертатимуться з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій 

економічні: 

  

  

  

  

  

  

  

ступінь виконання робіт щодо проектування сховища, відсотків 

  

  

56 

100 

  

  

  

ступінь виконання робіт щодо будівництва сховища, відсотків 

  

  

  

17,2 

44,3 

75,5 

100 

екологічні: 

  

  

  

  

  

  

  

ступінь забезпечення функціонування сховища, відсотків 

  

  

  

  

  

  

100 

4. Забезпечення подальшого розвитку системи поводження з радіоактивними відходами, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи 

екологічні: 

  

  

  

  

  

  

  

ступінь виконання робіт з інвентаризації радіоактивних відходів, що розміщені в зоні відчуження та зоні безумовного (обов'язкового) відселення, відсотків 

100 

10 

15 

15 

15 

40 

економічні: 

  

  

  

  

  

  

  

кількість радіоактивних відходів, вивезених до сховищ комплексу "Вектор", тис. куб. метрів 

504 

18 

27 

36 

54 

90 

279 

5. Переоснащення та перепрофілювання спецкомбінатів Державної корпорації "Українське державне об'єднання "Радон" з метою створення умов для збирання та тимчасового контейнерного зберігання радіоактивних відходів 

екологічні: 

  

  

  

  

  

  

  

ступінь забезпечення функціонування пунктів захоронення радіоактивних відходів та станцій дезактивації державних міжобласних спецкомбінатів, відсотків 

100 

6,4 

9,8 

10,6 

11,5 

12,3 

49,5 

ступінь виконання робіт з ліквідації наслідків радіаційної аварії на сховищах N 5 - 7 пункту захоронення радіоактивних відходів Київського державного міжобласного спецкомбінату, відсотків 

100 

  

88 

12 

  

  

  

економічні: 

  

  

  

  

  

  

  

ступінь забезпечення розроблення та закупівлі для державних міжобласних спецкомбінатів контейнерів для твердих радіоактивних відходів та відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання, відсотків 

100 

  

14,1 

15,3 

15,3 

15,3 

40 

екологічні: 

  

  

  

  

  

  

  

ступінь виконання робіт щодо вилучення радіоактивних відходів із законсервованих сховищ спецкомбінатів, відсотків 

100 

  

  

38 

41 

21 

  

кількість ліквідованих пунктів спеціальної обробки техніки та автомобільного транспорту 

  

  

  

  

6. Забезпечення подальшого розвитку державної системи обліку радіоактивних відходів 

екологічні: 

  

10 

30 

50 

80 

90 

100 

ступінь вдосконалення, відсотків 

  

  

  

  

  

  

  

7. Забезпечення радіаційної безпеки та здійснення протирадіаційних заходів під час поводження з радіоактивними відходами, зменшення доз опромінення персоналу спеціалізованих підприємств та населення 

екологічні: 

  

  

  

  

  

  

  

ступінь здійснення заходів щодо недопущення і мінімізації забруднення довкілля та опромінення персоналу і населення, відсотків 

100 

10 

10 

10 

10 

10 

50 

ступінь вдосконалення систем радіаційного моніторингу санітарно-захисних зон та зон спостереження пунктів захоронення радіоактивних відходів державних міжобласних спецкомбінатів, відсотків 

100 

36 

64 

  

  

  

  

ступінь вдосконалення систем охорони і фізичного захисту пунктів захоронення радіоактивних відходів, відсотків 

100 

10 

10 

10 

10 

10 

50 

8. Підготовка кадрів та проведення інформаційно-просвітницьких заходів 

соціальні: 

  

  

  

  

  

  

  

ступінь впровадження довгострокової програми підготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів, відсотків 

100 

  

3,4 

3,4 

3,4 

19,6 

70,2 

кількість осіб, що пройшли перепідготовку 

420 

40 

80 

110 

60 

30 

100 

9. Створення та забезпечення функціонування інфраструктури поводження з радіоактивними відходами на Чорнобильській АЕС та об'єкті "Укриття" 

екологічні: 

  

  

  

  

  

  

  

кількість радіоактивних відходів, переданих для захоронення, куб. метрів 

76800 

8500 

6700 

7700 

7700 

7700 

38500 

10. Розвиток нормативно-правової бази у сфері поводження з радіоактивними відходами, проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, підготовка Національної доповіді про виконання Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами 

екологічні:  

  

  

  

  

  

  

  

ступінь формування нормативної бази у сфері поводження з радіоактивними відходами, відсотків 

  

60 

70 

71 

72 

73 

80 

11. Виконання комплексу пошукових, оціночних, науково-методичних, дослідницьких і проектних робіт з вибору майданчиків для розміщення геологічного сховища для захоронення довго-
існуючих та високоактивних радіоактивних відходів 

екологічні: 

  

  

  

  

  

  

  

ступінь розроблення програми наукового супроводження діяльності з вибору майданчиків, відсотків 

  

  

10 

17 

26 

100 

ступінь виконання пошукових робіт, відсотків 

  

  

12 

43 

75 

100 

  

ступінь виконання розвідувальних робіт, відсотків 

  

  

  

  

  

  

100 

соціальні: 

  

  

  

  

  

  

  

ступінь готовності персоналу спеціалізованих підприємств до проведення оцінки безпеки геологічного сховища, відсотків 

  

19 

33 

47 

100 

12. Поводження з радіоактивними відходами, які утворилися внаслідок виконання військових програм СРСР 
  

економічні: 

  

  

  

  

  

  

  

кількість об'єктів, переведених в екологічно безпечний стан 

  

  

  

  

____________

Опрос