Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Эстонской Республики об экономическом, промышленном и научно-техническом сотрудничестве

ВР Украины
Закон от 03.09.2008 № 362-VI
действует с 29.09.2008

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Естонської Республіки про економічне, промислове та науково-технічне співробітництво

Верховна Рада України постановляє:

Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Естонської Республіки про економічне, промислове та науково-технічне співробітництво, підписану 16 січня 2007 року в м. Києві, ратифікувати (додається).

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
3 вересня
2008 року
N 362-VI
 

  

 

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Естонської Республіки про економічне, промислове та науково-технічне співробітництво

Кабінет Міністрів України та Уряд Естонської Республіки (далі - Договірні Сторони),

беручи до уваги традиційні довгострокові економічні відносини;

бажаючи підтримувати й зміцнювати економічне, промислове та науково-технічне співробітництво;

керуючися принципами рівності, взаємних інтересів та міжнародного права;

домовилися про таке:

Стаття 1

Договірні Сторони розвивають, зміцнюють і диверсифікують, у рамках свого відповідного чинного національного законодавства, економічне, промислове та науково-технічне співробітництво на взаємовигідній основі та в усіх сферах, що становлять спільний інтерес.

Стаття 2

Беручи до уваги досягнутий рівень економічного, промислового та науково-технічного співробітництва, Договірні Сторони погодилися, що є сприятливі можливості для довгострокового співробітництва, зокрема в таких галузях:

- легкої промисловості;

- сільськогосподарського виробництва, у тому числі рибного господарства;

- транспорту, у тому числі транспортної інфраструктури й транспортних засобів;

- енергетики, у тому числі взаємного співробітництва на ринках третіх країн;

- охорони здоров'я та фармацевтичної промисловості;

- хімічної та нафтохімічної промисловості;

- газової промисловості;

- деревообробної промисловості, у тому числі целюлозно-паперовій;

- електрообладнання та електропобутових приладів;

- електронної та електротехнічної промисловості;

- металургії, у тому числі металообробної промисловості;

- промислового обладнання;

- сільськогосподарської та лісової техніки;

- обладнання для харчової промисловості, у тому числі обладнання для переробної промисловості;

- природоохоронного машинобудування;

- гірничодобувної промисловості;

- виробництва будівельних матеріалів та обладнання;

- модернізації та реконструкції електростанцій, у тому числі систем електропостачання;

- розвитку та реконструкції газо- та нафтопроводів, у тому числі співробітництва у сфері розвідки та надання обладнання для нових родовищ;

- телекомунікацій та поштового зв'язку;

- інформаційних технологій;

- співробітництва у сферах промислового та цивільного будівництва;

- освіти й підготовки фахівців у різних галузях промисловості;

- співробітництва у сфері статистики;

Цей перелік напрямів співробітництва не є вичерпним і може бути розширений за домовленістю Договірних Сторін.

Стаття 3

З метою сприяння співробітництву в економічній, промисловій та науково-технічній галузях, Договірні Сторони домовилися:

a) активізувати зв'язки та посилити співробітництво між урядовими установами, професійними організаціями, діловими спілками, регіональними та місцевими організаціями з метою сприяння обміну економічною інформацією, що становить спільний інтерес, а також візитами їхніх представників та інших економічних та технічних експертів;

b) обмінюватись інформацією між урядовими установами стосовно пріоритетних сфер з метою сприяння співробітництву між суб'єктами господарювання обох країн;

c) сприяти встановленню нових контактів і розширенню існуючих між діловими колами двох країн, заохочуючи візити, зустрічі та інші заходи між ними;

d) обмінюватися між Договірними Сторонами інформацією про виставки та ярмарки, сприяти організації ділових заходів, семінарів, симпозіумів, конференцій та інших форм ділового співробітництва;

e) сприяти більшій участі малих і середніх підприємств у двосторонніх економічних відносинах;

f) поліпшувати й сприяти співробітництву установ, що надають консультаційні, маркетингові та експертні послуги у сферах, описаних у статті 2;

g) сприяти розвиткові сектора фінансових послуг шляхом запровадження прямих контактів і співробітництва;

h) сприяти міжрегіональному співробітництву.

Стаття 4

З метою виконання завдань, визначених у цій Угоді, Договірні Сторони домовилися створити Спільну міжурядову комісію з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва (далі - Комісія).

Комісія складається з представників відповідних органів державної влади.

Комісія може запрошувати представників ділових структур брати участь в її роботі.

Комісія проводитиме свої засідання, коли це необхідно, але не рідше, ніж раз на рік, по черзі в Україні та в Естонській Республіці.

Комісія погодить свій регламент роботи.

Стаття 5

1. Основними завданнями Комісії є:

a) розробка програм економічного, промислового та науково-технічного співробітництва в галузях, що становлять спільний інтерес;

b) розробка пропозицій та аналіз застосування погоджених програм для підтримки підприємств, зокрема малих та середніх підприємств;

c) сприяння створенню відповідних умов для участі суб'єктів господарювання обох країн у міжнародних виставках і торгових ярмарках, що влаштовуються на території держав Договірних Сторін, а також співробітництву між Торгово-промисловими палатами.

d) розробка пропозицій стосовно співробітництва з розвитку екологічно безпечних систем інфраструктури, зокрема в таких галузях:

- енергетики;

- автомобільних та залізничних мереж;

- морських та річкових транспортних мереж;

- авіаційного транспорту;

- телекомунікацій;

- збору й переробки промислових та побутових відходів;

- сільського господарства;

- меліорації;

- водного господарства;

e) сприяння захисту й охороні навколишнього природного середовища, зокрема шляхом раціонального використання природних ресурсів;

f) розробка пропозицій для забезпечення безпеки й сталості поставок електроенергії, нафти й природного газу, а також залучення потенційних інвесторів, зокрема до сфер використання та передачі електричної енергії, транспортування газу та нафтопродуктів;

g) обговорення питань, пов'язаних з атомною безпекою;

h) порівняння статистичних даних обох країн.

2. Комісія сприятиме розвиткові коопераційних відносин, зокрема в промисловості.

Стаття 6

Ця Угода не порушує прав та зобов'язань Договірних Сторін, що випливають з міжнародних договорів, сторонами яких є Україна або Естонська Республіка, а також їхньої участі в міжнародних організаціях. Ця Угода не застосовується таким, чином, щоб зашкодити правам чи зобов'язанням, що випливають із членства Естонської Республіки в Європейському Союзі. Положення Угоди не будуть застосовуватися чи тлумачитися, як такі, що позбавляють законної сили або іншим чином впливають на права та зобов'язання згідно з Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами та їх Державами Членами, укладеною 14 липня 1994 року або інших угод між Україною та Європейським Союзом.

Стаття 7

Положення цієї угоди можуть бути змінені та доповнені за взаємною письмовою згодою Договірних Сторін. Такі зміни та доповнення будуть оформлені як додаткові протоколи, які становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди.

Спори стосовно тлумачення або застосування положень цієї Угоди вирішуються шляхом переговорів і консультацій між Договірними Сторонами.

Стаття 8

Ця Угода набирає чинності з дати отримання Договірними Сторонами останнього письмового повідомлення про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

Цю Угоду укладено на невизначений строк. Кожна з Договірних Сторін може припинити дію цієї Угоди шляхом надіслання письмового повідомлення іншій Договірній Стороні. Ця Угода припиняє дію через шість місяців з дати отримання такого письмового повідомлення Договірною Стороною.

Учинено в м. Києві 16 січня 2007, у двох примірниках, кожний українською, естонською та англійською мовами, причому всі тексти є рівно автентичними. У випадку виникнення розбіжностей у тлумаченні цієї Угоди, перевагу має текст англійською мовою.

 

За Кабінет
Міністрів України
 

За Уряд
Естонської Республіки
 

Опрос