Идет загрузка документа (97 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Финансового соглашения (Украина - проект европейских дорог Украины) между Украиной и Европейским инвестиционным банком

ВР Украины
Закон от 03.09.2008 № 355-VI
действует с 29.09.2008

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Фінансової угоди (Україна - проект європейських доріг України) між Україною та Європейським інвестиційним банком

Верховна Рада України постановляє:

Фінансову угоду (Україна - проект європейських доріг України) між Україною та Європейським інвестиційним банком, підписану 30 липня 2007 року в м. Києві, ратифікувати (додається).

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
3 вересня
2008 року
N 355-VI
 

  

 

ФІНАНСОВА УГОДА
між Україною та Європейським інвестиційним банком
(Україна - проект європейських доріг України)

Офіційний переклад.

ЦЮ УГОДУ УКЛАДЕНО МІЖ:

Україною, яка далі іменується Позичальник,

з одного боку, та

Європейським інвестиційним банком, який далі іменується Банк,

з іншого боку.

ОСКІЛЬКИ:

1. 22 грудня 2004 року Рада Європейського Союзу (далі іменується ЄС) запросила Банк взяти участь у фінансуванні вибраних проектів стосовно довкілля, транспорту, телекомунікацій та енергетичної інфраструктури на пріоритетних шляхах Транс'європейської транспортної мережі в Росії, Україні, Білорусі та Молдові, що мають спільні кордони з державами - членами ЄС, а 7 червня 2005 року Рада Директорів Банку ухвалила виконання нового мандату.

2. Позичальник пропонує здійснити проект під назвою "Третій проект "Ремонт автомобільної дороги М-06 Київ - Чоп на ділянці від Києва (14-й кілометр) до Бродів, Львівська область (441-й кілометр)" (далі іменується Проект), розроблений для ремонту останніх ділянок автомобільної дороги М-06 між Києвом та Бродами відповідно до більш детального опису, викладеного в додатку А до цієї Угоди (далі іменується Технічний опис), який буде здійснюватися Державною службою автомобільних доріг України - Укравтодором (далі іменується Замовник) за фінансової допомоги Позичальника.

3. 14 червня 2005 р Позичальник та Банк підписали Рамкову угоду, яка регулює діяльність ЄІБ в Україні (далі іменується Рамкова угода), і цей проект підпадає під сферу застосування Рамкової угоди.

4. Позичальник звернувся з проханням до Банку про надання йому кредиту в сумі 200000000 євро (двісті мільйонів євро) для фінансування проекту.

5. Позичальник, діючи через Міністерство фінансів України, надає в розпорядження Замовника кошти кредиту згідно з Додатковою угодою про позику (далі іменується Додаткова угода про позику) за строками та на умовах, які прийнятні для Банку, до якої можуть час від часу вноситися зміни за попереднього погодження з Банком.

6. Загальна вартість проекту, за оцінкою Банку на підставі наявної в Банку інформації на момент оцінювання Проекту, складає 505000000 євро (п'ятсот п'ять мільйонів євро).

7. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписав угоду з Позичальником 19 грудня 2006 року (далі іменується Угода про позику з ЄБРР), згідно з якою ЄБРР надасть позику, загальна сума якої становитиме 200 000 000 євро (двісті мільйонів євро) (Позика ЄБРР) для цілей фінансування Проекту. Загалом ЄБРР та Банк будуть забезпечувати фінансування сум за Проектом у рівних частинах.

8. Позичальник та (або) Замовник забезпечує баланс коштів, необхідних для фінансування Проекту.

9. ЄС погодився надати грантові кошти в сумі 350000 євро (триста п'ятдесят тисяч євро) на фінансування консультаційних послуг, пов'язаних з дослідженням проектів державно-приватного партнерства у сфері автомобільних доріг України відповідно до договору N С15657/EIPF03-2006-06-09 від 3 липня 2006 року.

10. Замовник відповідає за управління та експлуатацію доріг, які становлять частину Проекту згідно з угодою між Банком та Замовником (далі іменується Проектна угода), а також Замовник дотримується своїх зобов'язань згідно із цією Угодою протягом усього строку її дії.

11. Статут Банку передбачає, що Банк забезпечує використання своїх коштів раціонально в інтересах ЄС, та відповідно до положень та умов своїх кредитних операцій, згідно з політикою ЄС.

12. Банк, задоволений тим, що поточна операція входить до сфери його функцій і співпадає з рішенням Ради ЄС, зазначеним у першому пункті декларативної частини, та з огляду на зазначені вище аспекти, вирішив відповісти на прохання Позичальника шляхом надання йому кредиту в сумі 200000000 євро (двісті мільйонів євро) відповідно до цієї Фінансової угоди (далі іменується Угода).

13. Перший Віце-прем'єр-міністр, Міністр фінансів України, пан М. Азаров, представник Позичальника належним чином уповноважений на підписання Угоди для та від імені Позичальника, що зазначено в додатку 1.

14. Якщо в цій Угоді не зазначено інше, посилання на статті, декларативну частину, пункти, підпункти, абзаци, додатки та доповнення є посиланнями на статті, декларативну частину, пункти, підпункти, абзаци, додатки та доповнення до цієї Угоди,

цим, отже, було домовлено про таке:

Стаття 1
Умови кредиту й зняття коштів

1.01. Сума кредиту

Цією Угодою Банк установлює для Позичальника, а Позичальник приймає кредит (далі іменується Кредит) у сумі 200000000 євро (двісті мільйонів євро), який повинен бути використаний виключно на фінансування Проекту.

1.02. Процедура зняття коштів

1.02A Транші

Банк надає кредит у формі до 30 (тридцяти) траншів. Сума кожного траншу, якщо вона не є невикористаним залишком кредиту, повинна дорівнювати принаймні 2000000 євро (двом мільйонам євро). Транш, який пропонується Позичальнику на підставі розділу 02B статті 1 (далі іменується Транш).

1.02B Пропозиція про зняття коштів

Протягом періоду до 42 місяців після підписання цієї Угоди (така дата далі іменується Кінцева дата зняття коштів) на прохання Позичальника у формі, яку подано в додатку С1 (далі іменується Заявка на зняття коштів), та подальшого виконання всіх вимог стосовно зняття, зазначених у розділі 04 статті 1, пов'язаних із відповідним Траншем, Банк надає Позичальнику протягом двох Люксембурських робочих днів з дати Заявки на зняття коштів письмову пропозицію про зняття коштів Траншу у формі, визначеній у додатку C2 (Пропозиція про зняття коштів). У Пропозиції про зняття коштів повинно бути зазначено:

Для цілей цієї Угоди в цілому "Відповідна міжбанківська ставка" означає EURIBOR (яку визначено в додатку B);

Для цілей цієї Угоди загалом "Люксембурзький робочий день" означає день, у який комерційні банки відкриті для роботи в м. Люксембург.

1.02C Акцепт зняття

Позичальник може прийняти Пропозицію про зняття коштів, надіславши Банкові копію Пропозиції про зняття, належним чином підписану зі свого боку вповноваженими представниками Позичальника (Акцепт зняття), не пізніше Кінцевої дати акцепта зняття коштів. Крім випадків, коли вже всі засвідчення надано, Акцепт зняття повинен супроводжуватися засвідченням повноважень підписанта чи підписантів разом з їхніми засвідченими зразками підписів, а також із зазначенням банківського рахунка українського або іноземного банку, у якому потрібно здійснювати зняття коштів Траншу.

Якщо Пропозиція про зняття належним чином прийнята Позичальником згідно з її умовами до Кінцевої дати акцепту зняття або на цю дату, Банк надає відповідний Транш (Прийнятий транш) у розпорядження Позичальника згідно з відповідною Пропозицією про зняття й відповідно до положень та умов цієї Угоди.

Будь-яка Пропозиція про зняття коштів, яка належним чином не прийнята Позичальником згідно з її умовами до Кінцевої дати акцепту зняття або на цю дату, автоматично відхиляється, і Позичальник уважається таким, що відмовився від Пропозиції про зняття.

1.02D Рахунок зняття

Зняття коштів повинно здійснюватися на рахунок, зазначений Позичальником в Акцепті зняття (відповідно до IBAN формату або формату відповідної країни). Для кожного Траншу може бути зазначений лише один рахунок.

1.02E Комісія за відкриття кредиту

Позичальник сплачує Банкові комісію за відкриття кредиту в сумі 500000 євро (п'ятсот тисяч євро) за призначення Кредиту відповідно до цієї Угоди. Ця комісія за відкриття кредиту виплачується таким чином:

Сума, належна до сплати Банкові за пунктами від "ii" до "iv" розділу 02E статті 1, сплачується в євро та на рахунок, зазначений Позичальнику Банком.

Сума, яка повинна вираховуватися на вимогу Позичальника згідно з пунктом "і" розділу 02E статті 1 повинна вважатися належним чином сплаченою Банком Позичальнику на день зняття першого Траншу.

1.02F Комісії за зобов'язання

Позичальник сплачує Банкові комісії за зобов'язання в євро за ставкою 10 базисних пунктів (0,1 відсотка) на рік на Кредит мінус суму будь-якого виплаченого Траншу за період з дати цієї Угоди до i) дати перед остаточним строком Запланованої дати зняття; ii) Останньої дати зняття коштів за умови, що Позичальник не надав Пропозиції про зняття Банкові, та iii) якщо невиплачену суму кредиту анульовано, дати попередження Банком про анулювання або отримання Банком повідомлення про анулювання від Позичальника залежно від випадку; включно залежно від того, яка дата настане раніше. Нараховані комісії за зобов'язання сплачуються на Дату Платежу, зазначену в розділі 01 статті 5, на суми, що залишатимуться не виплаченими кожних півроку починаючи від дати підписання цієї Угоди.

1.03. Валюта зняття

Банк виділяє кожний Транш в євро.

1.04. Умови зняття

1.04A Перший транш

Зняття першого Траншу згідно з розділом 02 статті обумовлена отриманням Банком до того, як він надішле Пропозицію про зняття коштів для цього Траншу, таких документів чи засвідчень, прийнятних для Банку за формою та змістом:

1.04B Усі Транші

Використання кожного Траншу згідно з розділом 02 статті 1, у тому числі першого Траншу, повинне відбуватися лише за умови, що до надання будь-якої Пропозиції про зняття коштів відповідного Траншу Банк отримає прийнятні для Банку за формою та змістом такі документи:

1.04C Транші для фінансування ділянки Рівне - Київ

Використання будь-якого Траншу або Траншів згідно з розділом 02 статті 1 для фінансування ділянки Рівне - Київ повинно відбуватися, на додаток до умов зняття, визначених у розділах 04A та 04B статті 1, за умови отримання Банком до того, як Банк може зробити будь-яку Пропозицію про зняття для такого Траншу або Траншів, прийнятних за формою та змістом таких документів:

1.05. Відстрочення зняття

1.05A Підстави для відстрочення

Позичальник може відстрочити зняття будь-якого Прийнятого траншу в цілому або частково, у будь-який час до того моменту, коли до його Запланованої дати зняття залишиться 7 (сім) Люксембурзьких робочих днів, та протягом періоду до шести місяців з його Запланованого строку зняття. У такому випадку Позичальник повинен сплатити компенсацію за відстрочення, сума якої визначається, згідно з викладеним нижче розділом 05B статті 1.

Якщо будь-яка з умов, зазначених у розділі 04 статті 1, не буде виконана на зазначену дату перед Запланованою датою зняття, то зняття буде відстрочено до дати, погодженої між Банком та Позичальником, що повинна припадати на дату, не раніше, ніж через 7 (сім) Люксембурзьких робочих днів після виконання будь-яких таких умов зняття.

1.05B Компенсація за відстрочення

Якщо зняття Прийнятого траншу буде відстрочено або за запитом Позичальника, або через невиконання умов зняття, то Позичальник, на вимогу Банку, повинен сплатити компенсацію на суму, зняття якої відстрочено. Така сума компенсації буде нараховуватися від Запланованої дати зняття до фактичної дати зняття, або, залежно від обставин, до дати анулювання Прийнятого траншу за ставкою, що дорівнює R1 мінус R2, де:

"R1" означає процентну ставку, яка б застосовувалася час від часу згідно з розділом 01 статті 3, якби Транш був виплачений на Заплановану дату зняття, та

"R2" означає Відповідну міжбанківську ставку, нижчу 0,125 % (12,5 базисних пунктів); при цьому з метою визначення Відповідної міжбанківської ставки відповідно до розділу 05 статтею 1, відповідні строки, передбачені додатком B, будуть послідовними строками тривалістю в один місяць, що починаються на Заплановану дату зняття.

Крім того, сума компенсації:

1.05C Анулювання зняття, відстроченого на шість місяців

Банк, повідомивши Позичальнику, може анулювати зняття, яке було відстрочено, згідно з розділом 05A статті 1, більше, ніж на шість місяців у цілому. Анульована сума залишатиметься доступною для зняття згідно з розділом 02 статті 1.

1.06. Анулювання та призупинення

1.06A Право Позичальника на анулювання

Позичальник може у будь-який момент, повідомивши Банкові, повністю або частково анулювати невиплачену частину Кредиту, й таке анулювання відразу набере чинності. Однак це повідомлення не діятиме стосовно Прийнятого траншу, Запланований строк зняття якого припадає на період протягом 7 (семи) Люксембурзьких робочих днів після дати повідомлення.

1.06B Право банка на призупинення та анулювання

Банк може, повідомивши Позичальнику, повністю або частково призупинити й (або) анулювати невиплачену частину Кредиту в будь-який момент (у тому числі після відправлення Пропозиції про зняття Позичальнику), і таке призупинення або анулювання відразу набере чинності:

Більш того, у таких межах, у яких Банк може анулювати Кредит, згідно з розділом 03A статті 4 Банк може також призупинити його. Будь-яке призупинення продовжуватиметься до того моменту, коли Банк скасує призупинення або анулює призупинену суму.

1.06C Компенсація за призупинення та анулювання Траншу

1.06C(1) Призупинення

Якщо Банк затримує Прийнятий транш, після настання Дострокового погашення з виплатою компенсації або після події, зазначеної в розділі 01 статті 10, Позичальник повинен сплатити компенсацію Банкові згідно з розділом 05B статті 1.

1.06C(2) Анулювання

Якщо Позичальник анулює Прийнятий транш, він повинен сплатити компенсацію Банкові згідно з розділом 02B статті 4. Якщо Позичальник анулює будь-яку частину Кредиту, крім Прийнятого траншу, компенсація сплаті не підлягає.

Якщо Банк анулює Прийнятий транш із фіксованою процентною ставкою після настання Дострокового погашення з виплатою компенсації (визначеної в розділі 03C статті 4), або анулює виплату Траншу з фіксованою процентною ставкою відповідно до розділу 05C статті 1, то Позичальник повинен сплатити компенсацію Банкові згідно з розділом 02B статті 4. Якщо Банк анулює Прийнятий транш після настання події, зазначеної в розділі 01 статті 10, то Позичальник сплатить компенсацію Банкові відповідно до розділу 03A або 03B статті 10. Крім цих випадків, після анулювання Траншу Банком жодна компенсація не підлягає сплаті.

Сума компенсації обчислюється на підставі того, що анульована сума вважається виплаченою та погашеною на Заплановану дату зняття або, коли зняття коштів Траншу на поточний момент відкладено або призупинено, на дату повідомлення про анулювання.

1.06D Анулювання після закінчення строку Кредиту

У будь-який момент після Кінцевої дати зняття коштів Банк може, повідомивши Позичальнику, анулювати будь-яку частину Кредиту, крім Прийнятого траншу, і це не призведе до виникнення зобов'язань для будь-якої зі Сторін.

1.07. Суми, що підлягають сплаті згідно зі статтею 1

Суми, що підлягають сплаті згідно зі статтею 1, будуть сплачуватися в євро. Вони будуть сплачуватися протягом семи днів з дня отримання Позичальником вимоги Банку або протягом більш тривалого періоду, зазначеного у вимозі Банку.

Стаття 2
Зняті Транші

2.01. Сума знятих Траншів

Зняті Транші, що надаються в рамках Кредиту, становитимуть сукупність усіх сум, виплачених Банком в євро, про які Банк повідомлятиме після зняття кожного Траншу.

2.02. Валюта погашення

Кожна сума погашення Траншу, згідно зі статтею 4 або, залежно від обставин, статтею 10, сплачується в євро.

2.03. Валюта відсотків та інших витрат

Проценти й інші витрати, що підлягають сплаті Позичальником, згідно зі статтями 3, 4 та, коли це застосовується, статті 10, будуть обчислюватися та сплачуватися на суму кожного Траншу в євро.

Будь-яка виплата, що здійснюватиметься за розділом 02 статті 9, буде у валюті, зазначеній Банком, з урахуванням валюти витрат, що повинні бути компенсовані шляхом такого платежу.

2.04. Підтвердження Банком

Після кожного зняття Траншу Банк подаватиме Позичальнику зведений звіт, у якому буде зазначено дату, валюту й суму зняття, умови погашення та відсоткову ставку для цього Траншу відповідно до Пропозиції про зняття для Траншу. Таке підтвердження включатиме графік погашення відповідно до розділу 01A статті 4.

Стаття 3
Відсотки

3.01. Відсоткова ставка

3.01A Транші з фіксованою відсотковою ставкою

Позичальник сплачуватиме відсотки на непогашений залишок кожного Траншу з фіксованою відсотковою ставкою раз на півроку в кінці на відповідні Дати платежу, які зазначено в Пропозиції про зняття, починаючи з першої такої Дати платежу, що настає за датою зняття коштів Траншу.

Сума відсотків обчислюється на підставі пункту "i" розділу 02 статті 5 за Фіксованою ставкою.

У тексті цієї Угоди "Фіксована ставка" означає річну відсоткову ставку, яку Банк визначає згідно з відповідними принципами, що періодично визначаються керівними органами Банку для позик з фіксованою відсотковою ставкою, які деномінованих у євро та до яких застосовуються еквівалентні умови стосовно погашення коштів і сплати відсотків.

3.01B Транші з ФСППС

Позичальник сплачує відсотки на непогашений залишок кожного Траншу з ФСППС за ставкою ФСППС (визначення якої зазначено нижче) один раз на півроку у кінці періоду, на відповідні Дати платежу, зазначені в Пропозиції про зняття.

Банк повідомляє Позичальнику про ставку ФСППС протягом 10 днів після початку кожного Звітного періоду ФСППС.

Відсотки обчислюються для кожного Звітного періоду ФСППС згідно з пунктом "ii" розділу 02 статті 5.

У тексті цієї Угоди:

"ФСППС" означає змінну відсоткову ставку з фіксованим спредом, тобто річну відсоткову ставку, яка дорівнює Відповідній міжбанківській ставці плюс Спред;

"Звітний період ФСППС" означає шестимісячний період від Дати платежу до наступної відповідної Дати платежу за умови, що перший Звітний період ФСППС починатиметься на дату зняття коштів Траншу; та

"Спред" означає 0,55 % щорічно (55 базисних пунктів).

Якщо транш із ФСППС виплачується на дату, яка не є Датою платежу, то відсотки за період від Запланованого строку зняття до першої наступної Дати платежу будуть сплачуватися за відповідною міжбанківською ставкою, яка визначається залежно від фактичної кількості днів між Запланованим строком зняття коштів Траншу та наступною Датою платежу плюс Спред.

3.02. Відсоток на прострочені суми

Без шкоди для змісту статті 10, та як виняток з розділу 01 статті 3, відсотки будуть нараховуватися на будь-яку прострочену суму, що сплачується згідно з умовами цієї Угоди від дати оплати до дати фактичного платежу за річною ставкою, що дорівнює Відповідній міжбанківській ставці плюс 2 % (200 базисних пунктів) та сплачуватиметься відповідно до вимоги Банку. З метою визначення Відповідної міжбанківської ставки відповідно до розділу 02 статті 3 відповідні періоди у контексті додатку B означатимуть послідовні періоди тривалістю один місяць, які починаються на дату сплати.

Однак відсоток за Траншем з фіксованою процентною ставкою нараховуватиметься за річною ставкою, яка є сумою ставки, визначеної в розділах 01A та 01C статті 3 плюс 0,25 % (25 базисних пунктів), якщо ця річна ставка за будь-який відповідний період перевищує ставку, зазначену в попередньому пункті.

Якщо прострочена сума є сумою в іншій валюті, ніж валюта відповідного Траншу, то буде застосовуватися наступна ставка річних, а саме, Відповідна міжбанківська ставка, яку Банк залишає для операцій у цій валюті, плюс 2 % (200 базисних пунктів), що обчислюється відповідно до комерційної практики стосовно такої ставки.

Стаття 4
Погашення позики

4.01. Звичайна процедура погашення

4.01A У розстрочку частковими платежами

Позичальник погашатиме кожний Транш частковими платежами на Дати платежу, зазначені у відповідній Пропозиції про зняття, згідно з умовами графіку погашення позики, що надається відповідно до розділу 04 статті 2.

Кожний графік погашення складається з урахуванням того, що:

4.01B Визначення Строку погашення

Остання дата погашення Траншу, визначена згідно з пунктом "ii" розділу 01A статті 4, далі іменується Строк погашення.

4.02. Добровільне дострокове погашення

4.02A Можливість дострокового погашення

Згідно з умовами розділів 02B та 03C статті 4 Позичальник може здійснити дострокове погашення будь-якого Траншу повністю або його частини, разом з нарахованими на цю суму відсотками, після надання письмового повідомлення в місячний строк (далі іменується Повідомлення про дострокове погашення), у якому буде зазначена сума, дострокове погашення якої буде здійснене (Сума дострокового погашення), та дата, на яку Позичальник пропонує здійснити дострокове погашення (Дата дострокового погашення), та ця дата буде Датою платежу для того Траншу.

4.02B Компенсація у випадку дострокового погашення

4.02B(1) Транш із фіксованою процентною ставкою

За кожну Суму дострокового погашення Траншу з фіксованою процентною ставкою Позичальник сплачуватиме Банкові на Дату дострокового погашення суму компенсації, яка дорівнює поточній вартості надлишку (станом на Дату дострокового погашення), якщо такий є, а саме:

Зазначена дисконтована вартість буде обчислюватися за обліковою ставкою, яка дорівнює Ставці перерозподілу ЄІБ, що застосовується станом на кожний відповідний Строк сплати.

У тексті цієї Угоди "Ставка перерозподілу ЄІБ" означає Фіксовану ставку, яка є чинною протягом місяця до Дати дострокового погашення, та має такі самі умови сплати відсотків й такий самий графік погашення до Дати погашення, як і Сума дострокового погашення.

4.02B(2) Транш із ФСППС

Позичальник може здійснити дострокове погашення Траншу з ФСППС без компенсації на відповідну Дату сплати.

4.02C Процедура дострокового погашення

Банк повідомляє Позичальнику про Суму дострокового погашення, відсотки на цю суму, належні до сплати, та, у випадку дострокового погашення Траншу з фіксованою процентною ставкою, суму компенсації, яка підлягає сплаті згідно з розділом 02B статті 4, або, залежно від обставин, про те, що сплата компенсації не вимагається, не пізніше, ніж за 15 днів до Дати дострокового погашення.

Не пізніше, ніж на Дату акцепту (визначену нижче) Позичальник повідомляє Банкові:

Позичальник, разом із здійсненням дострокового погашення, сплачує нараховані відсотки та компенсацію (якщо її сплата вимагається) на Суму дострокового погашення.

У контексті розділу 02C статті 4 "Дата акцепту" стосовно повідомлення означає:

4.03. Обов'язкове дострокове погашення

4.03A Підстави для дострокового погашення

4.03A(1) Зниження вартості Проекту

Якщо загальна вартість Проекту знизиться із суми, зазначеної в пункті "6" декларативної частини до такого рівня, коли сума Кредиту перевищуватиме 50 % такої вартості, Банк може пропорційно до суми такого зниження, одразу анулювати Кредит або вимагати дострокового погашення вибраних Траншів, повідомивши Позичальнику.

4.03A(2) Рівні умови з іншою Строковою позикою

Якщо Позичальник за власним бажанням достроково погашає будь-яку іншу позику частково або повністю чи іншу фінансову заборгованість або кредит, який спочатку був наданий йому на строк більше п'яти років (далі іменується Строкова позика) не з надходжень від нової позики, строк якої є принаймні таким самим, як строк достроково погашеної позики, який не закінчився, то Банк, повідомивши Позичальнику, може анулювати Кредит або вимагати дострокового погашення знятих Траншів у такому самому співвідношенні, як і співвідношення погашеної суми цієї Строкової позики до загальної непогашеної суми всіх Строкових позик.

Банк надсилає повідомлення Позичальнику протягом 30 днів з моменту отримання повідомлення відповідно до підпункту "c" пункту "iii" розділу 02 статті 8.

4.03A(3) Проектна угода

Якщо Замовник не виконає будь-яких зі своїх зобов'язань за Проектною угодою, чи будь-який факт, викладений у декларативній частині, суттєво змінюється й не буде відновлений суттєвим чином і якщо зміна суттєво загрожує інтересам Банку як позикодавця, що надає позику Позичальнику, або має суттєвий негативний вплив на виконання Проекту, чи будь-які з таких зобов'язань не будуть юридично чинними та обов'язковими до виконання, то Банк може, у випадку не вирішення справи протягом обґрунтованого періоду, повідомивши Позичальнику, скасувати Кредит або вимагати дострокового погашення виплачених Траншів.

4.03B Процедура дострокового погашення

Будь-яка сума, яку Банк вимагає сплатити згідно з розділом 03A статті 4, разом з будь-якою сумою нарахованих відсотків та компенсації, що підлягає сплаті відповідно до розділу 03C статті 4, підлягає сплаті на зазначену Банком дату, що припадає на дату не раніше, ніж через 30 днів з дати повідомлення про вимогу сплати, надісланого Банком.

4.03B Компенсація у випадку дострокового погашення

У випадку дострокового погашення після настання події, зазначеної в розділі 03A статті 4, крім розділів 03A(1) та 03A(2) статті 4, (при цьому, кожна така подія в цьому документі іменується Дострокове погашення з вимогою компенсації), сума компенсації, якщо вона є, буде визначатися згідно з розділом 02B статті 4.

Якщо, крім того, відповідно до будь-якого положення розділу 03B статті 4 Позичальник здійснить дострокове погашення Траншу на дату, яка відрізняється від відповідної Дати платежу, то Позичальник сплатить Банкові таку суму, яка, за свідченням Банку, вимагається для компенсації отримання коштів не на відповідну Дату платежу.

4.03C Використання часток дострокового погашення

Якщо Позичальник здійснить часткове дострокове погашення Траншу, то Сума дострокового погашення буде використовуватися пропорційно або, за його бажанням, у зворотній послідовності від настання строку сплати кожного непогашеного часткового внеску.

Якщо Банк вимагатиме часткового дострокового погашення знятих Траншів, то Позичальник, згідно з вимогою, надавши повідомлення Банкові, яке повинно бути доставлене протягом п'яти Люксембурзьких робочих днів з моменту отримання вимоги від Банку, може обрати Транші для дострокового погашення та скористатися своїм правом вибору стосовно використання достроково погашених сум.

Стаття 5
Платежі

5.01. Визначення Дати платежу

У тексті цієї Угоди:

"Дата платежу":

означає для кожного Траншу 20 лютого та (або) 20 серпня щороку з Запланованої дати зняття до настання Строку погашення; при цьому, якщо така дата не є Відповідним робочим днем, вона означає:

"Відповідний робочий день" означає:

день, у який працює Транс'європейська автоматизована експрес-система валових розрахунків у реальному режимі (TARGET).

5.02. База нарахування відсотків

Будь-яка сума, що підлягає сплаті Позичальником за цією Угодою у формі відсотків, компенсації або зборів, та обчислюється для певної частини року, визначається на підставі таких відповідних умов:

5.03. Час та місце сплати

Усі суми, крім відсотків, компенсації та основної суми позики, повинні бути сплачені протягом семи днів з моменту отримання Позичальником вимоги Банку.

Кожна сума, належна до сплати Позичальником за цією Угодою, повинна бути сплачена на відповідний рахунок, про який Банк повідомить Позичальнику. Банк повинен повідомити про рахунок принаймні за двадцять один день до відповідної дати першого платежу Позичальника, та повідомлятиме про будь-яку зміну рахунка принаймні за двадцять один день до дати першого платежу, для якого буде використовуватися змінений рахунок. Цей строк повідомлення не застосовується у випадку здійснення платежу відповідно до статті 10.

Сума, належна до сплати Позичальником, уважатиметься сплаченою, коли Банк отримає її.

Стаття 6
Зобов'язання Позичальника

6.01. Використання знятих Траншів та інших наявних коштів

Позичальник використовує суму знятих Траншів та інші кошти, зазначені в декларативній частині, виключно для фінансування Проекту. Позичальник повинен надати в розпорядження зняті Транші згідно з Додатковою угодою про позику, та застосовує свої права за цією угодою для захисту інтересів Позичальника та Банку, виконання положень цієї Угоди та завдань, для яких було надано Позику. Позичальник не буде уступати, виправляти, анулювати або відмовлятися від будь-якого права або положення Додаткової угоди про позику, якщо Банк не дасть згоди на це.

Позичальник забезпечує наявність у його розпорядженні інших коштів, зазначених у пунктах 7 та 8 декларативної частини та витрату цих коштів на фінансування Проекту настільки, наскільки це вимагається.

6.02. Виконання Проекту

Позичальник доручає Замовнику виконувати Проект з належною старанністю та якістю відповідно до Проектної угоди й Технічного опису, до якого за згодою Банку можуть періодично вноситися зміни, та завершити Проект у кінцевий строк, зазначений у цих документах.

Позичальник цим бере на себе зобов'язання протягом періоду, коли Транш чи будь-яка його частина за цією угодою залишається непогашеною i) повністю володіти всіма активами Проекту й контролювати Замовника в особі Державної служби автомобільних доріг України і, якщо виникне потреба, ужити всіх необхідних заходів для підтримання Замовника в курсі всіх справ, після проведення консультацій з Банком і за запитом Банку, ii) доручити Замовнику виконувати усі його зобов'язання за Проектною угодою до моменту завершення Проекту, і iii) не вдаватися до будь-яких дій і не давати дозволу на будь-які дії, які могли б зашкодити здійсненню, виконанню або управлінню Проектом або впливати на нього.

6.03. Збільшена вартість Проекту

Якщо вартість Проекту перевищує приблизний показник, зазначений у пункті 6 декларативної частини, то Позичальник отримуватиме кошти для фінансування надлишкової вартості, не звертаючися до Банку, для того щоб можна було завершити Проект, згідно з Технічним описом. Про плани Позичальника стосовно фінансування надлишкової вартості необхідно негайно повідомити Банкові.

6.04. Процедура закупівель

Позичальник гарантує, що Замовник закупляє обладнання, надає послуги та виконує роботи для Проекту, наскільки це доцільно та прийнятно для Банку, згідно з Правилами ЄБРР стосовно закупівлі, узгодженими в Угоді про позику ЄБРР. Для цілей цього контракту Правила ЄБРР стосовно закупівель означають правила закупівель, видані ЄБРР, які були погоджені між ЄБРР та Позичальником відповідно до Угоди про позику ЄБРР та між ЄБРР та Замовником відповідно до Проектної Угоди з ЄБРР.

6.05. Продовження зобов'язань за Проектом

На період, протягом якого Транш чи будь-яка його частина, надана за цією Угодою, залишається не погашеною, Позичальник забезпечує виконання Замовником:

6.06. Зобов'язання стосовно доброчесності

Замовник гарантує, що він не здійснив і жодна особа, наскільки йому відомо на поточний момент, не здійснила жодної із зазначених нижче дій, і що жодна особа за його згодою або з його відома не здійснить жодної з таких дій, а саме:

З цією метою, інформація, відома будь-якій посадовій особі, зазначеній у розділі 01 статті 12, та кожній старшій посадовій особі та ГУП повинна повідомлятися Позичальнику. Позичальник зобов'язується інформувати Банк у випадку, якщо він дізнається про будь-який факт або інформацію, яка свідчить про вчинення будь-якої такої дії.

6.07. Група управління проектом

З метою координування, управління, контролю та оцінки всіх аспектів реалізації Проекту, у тому числі закупівлі товарів, робіт і послуг для Проекту, Позичальник доручає Замовнику, за умови відсутності іншої домовленості з Банком, створити й протягом усього часу виконання Проекту керувати ГУП, яка буде забезпечена відповідними ресурсами та персоналом належної кваліфікації згідно з умовами, що є прийнятними для Банку.

6.08. Оцінка впливу на довкілля, план дій стосовно довкілля

Якщо будь-який компонент Проекту знаходився у межах ЄС, підпадатиме під дію Доповнення II Директиви Ради стосовно оцінки впливу певних державних та приватних проектів на довкілля (85/337EEC, зі змінами, унесеними директивами 97/11/EC та 2003/35/EC), та вимагатиме підготовки повної Оцінки впливу на довкілля, Позичальник доручає Замовнику провести цю оцінку згідно з відповідними положеннями Директиви. Після завершення оцінки Позичальник надсилає або доручає Замовнику надіслати до Банку Звіт з нетехнічних питань(ЗНП), який визначено в додатку IV Директиви з оцінки впливу на довкілля.

Позичальник доручає Замовнику розробити й реалізувати План дій стосовно довкілля, який уключатиме: і) план заходів стосовно захисту довкілля, які повинні бути включеними до Проекту на стадії будівництва; і іі) програму спостереження за довкіллям під час управління Проектом.

6.09. Нагляд за роботами

Позичальник гарантує, що Замовник забезпечить послуги Зовнішнього консультанта прийнятним для Банку чином для нагляду за роботами, які стосуються Проекту. Кваліфікація, досвід роботи й технічне завдання такого консультанта повинні бути прийнятними для Банку. Позичальник зобов'язується та доручає Замовнику надати Банкові на його розсуд й у будь-який час безпосередній доступ до консультанта.

Стаття 7
Гарантії

7.01. Додаткові гарантії

Якщо Позичальник надає третій стороні будь-які гарантії стосовно виконання будь-яких боргових зобов'язань Позичальника, чи будь-яке переважне чи пріоритетне право у зв'язку з ними, то він, на вимогу Банку, також надає такі самі гарантії Банкові стосовно виконання його зобов'язань за цією Угодою, або надає Банкові еквівалентне переважне або пріоритетне право. Позичальник стверджує, що ніяких таких інтересів, гарантій, переважних або пріоритетних прав на поточний момент не існує.

7.02. Відносне положення кредиторів

7.02A Рівноправний статус Позики

На період, протягом якого Транш чи будь-яка його частина залишається не погашеною, Позичальник забезпечує застосовування до Кредиту принаймні рівних умов з усіма іншими поточними
та майбутніми незабезпеченими та непідпорядкованими зобов'язаннями стосовно права оплати за будь-яким борговим документом Позичальника.

7.02B Умови приєднання

Якщо в будь-який момент у період, коли будь-який Транш залишається не погашеним, Позичальник укладе з будь-яким середньостроковим або довгостроковим фінансовим кредитором угоду про фінансування, у якій буде міститися пункт відсоток втрат або умова чи інше положення стосовно фінансових коефіцієнтів, які є більш суворими, ніж будь-яке відповідне положення цієї Угоди, то Позичальник повідомляє про це Банкові та, за вимогою Банку, оформляє угоду для зміни цієї Угоди таким чином, щоб у ній містилося відповідне положення на користь Банку.

Стаття 8
Інформація

8.01. Інформація стосовно Проекту

Позичальник зобов'язується або доручає Замовнику:

8.02. Інформація стосовно Позичальника та Замовника

Позичальник зобов'язується або доручає Замовнику:

8.03. Розслідування та інформація

Позичальник зобов'язаний:

Стаття 9
Збори та витрати

9.01. Податки, мита й збори

Позичальник сплачує всі податки, мита, збори та інші суми будь-якого характеру, у тому числі гербовий та реєстраційний збір, у зв'язку з виконанням або впровадженням цієї Угоди чи будь-якого пов'язаного з нею документа й у зв'язку зі створенням будь-якого гарантії для Кредиту.

Позичальник сплачує основну суму, відсотки, компенсацію та інші суми, які підлягають сплаті за цією Угодою без відрахування суми будь-яких загальнодержавних або місцевих зборів за умови, що якщо Позичальник буде зобов'язаний здійснити будь-яке відрахування такого характеру, то сума валового платежу Банкові буде збільшена таким чином, щоб отримана Банком чиста сума після відрахування дорівнювала сумі, що підлягає сплаті.

9.02. Інші збори

Позичальник буде сплачувати всі збори та витрати, у тому числі оплату професійних послуг, витрати на банківське обслуговування або обмін, які будуть здійснені у зв'язку з підготовкою та реалізацією цієї Угоди чи будь-якого пов'язаного з нею документа, у тому числі будь-які зміни до такого документа, а також у зв'язку зі створенням, управлінням та реалізацією будь-якої гарантії для Позики, а також витрати Банку відповідно до розділу 03 статті 8.

Стаття 10
Дострокове погашення у випадку невиконання зобов'язань

10.01. Право вимагати погашення

Позичальник зобов'язаний виплатити Транш чи будь-яку його частину, разом з нарахованими на цю суму відсотками, відразу після письмової вимоги Банку згідно з положеннями, зазначеними нижче.

10.01A Термінова вимога

Банк може поставити цю вимогу негайно в таких випадках:

10.01B Вимога після повідомлення про відшкодування

Банк також може висунути цю вимогу після того, як ситуація не буде виправлена протягом відповідного періоду, зазначеного в повідомленні, надісланому Банком Позичальнику, у таких випадках:

10.02. Інші права за законом

Розділ 01 статті 10 не обмежує будь-якого іншого права Банку за законом вимагати дострокового погашення знятих Траншів.

10.03. Компенсація

10.03A Транші з фіксованою процентною ставкою

У випадку вимоги згідно з розділом 01 статті 10 стосовно будь-якого Траншу з фіксованою ставкою, Позичальник сплачує Банкові суму, що вимагається, разом із сумою, яка обчислюється згідно з пунктом "i" розділу 02B статті 4, на будь-яку суму, строк сплати якої настав. Така сума нараховується з дати платежу, зазначеної в повідомленні про вимогу Банку, та обчислюється на підставі здійснення дострокового погашення на дату, зазначену таким чином.

10.03B Транші з ФСППС

У випадку вимоги згідно з розділом 01 статті 10 стосовно Траншу з ФСППС, Позичальник сплачує Банкові суму, що вимагається, разом із сумою, яка дорівнює поточній вартості 0,15 % (15 базисних пунктів) на рік, що обчислюється та нараховується на суму дострокового погашення таким самим чином, як обчислюються та накопичуються відсотки, якщо така сума залишається не погашеною згідно з початковим графіком погашення Траншу.

Така поточна вартість обчислюється із застосуванням облікової ставки, яка застосовується на кожну відповідну Дату платежу. Облікова ставка є Фіксованою ставкою, що застосовується за один місяць до дати дострокового погашення, та має такі самі умови сплати відсотків і такий самий строк до Дати погашення у випадку Траншу з ФСППС, як і умови та строк для суми дострокового погашення.

10.03C Загальні положення

Суми, належні до сплати Позичальником згідно з розділом 03 статті 10, підлягають сплаті на дату дострокового погашення, зазначену у вимозі Банку.

10.04. Збереження права

Якщо Банк не використовує або відкладає використання будь-якого зі своїх прав згідно зі статтею 10, це не вважається відмовою від такого права.

10.05. Використання отриманих сум

Суми, отримані Банком після вимоги, відповідно до розділу 01 статті 10, використовуються, по-перше, для покриття сум витрат, відсотків та компенсації, і по-друге, для сплати непогашених внесків у зворотній послідовності до настання дати платежу. Банк може використовувати отримані суми на власний розсуд між Траншами.

Стаття 11
Законодавство та юрисдикція

11.01. Регулююче законодавство

Ця Угода та її складення, тлумачення та чинність регулюються міжнародним публічним правом.

11.02. Арбітраж

Будь-який спір, розбіжність у поглядах, протиріччя або претензія (разом іменуються Спір), які виникають у зв'язку з існуванням, чинністю, тлумаченням, упровадженням або розірванням цієї Угоди за можливості вирішуються мирно шляхом консультацій та переговорів між Позичальником та Банком. Якщо спір не може бути вирішений мирним шляхом між Позичальником та Банком протягом 60 (шістдесяти) днів з моменту повідомлення про виникнення спору кожною Стороною, спір повинен бути вирішений шляхом прийняття остаточного та обов'язкового для виконання рішення арбітражного суду відповідно до Арбітражного регламенту Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (UNCITRAL), чинного на час дії Угоди, правила якого вважаються включеними шляхом посилання на цей пункт.

Кількість арбітрів повинна становити три особи. Арбітражна процедура повинна здійснюватися англійською мовою. Арбітражні слухання відбуваються в Гаазі (Нідерланди).

Якщо не погоджено інше, усі заяви стосовно передачі спору на арбітражний розгляд подаються до розгляду й усі слухання відбуваються впродовж шести місяців після формування складу арбітражного суду. Суд виносить рішення впродовж 60 (шістдесяти) днів після подання останніх заяв.

Будь-яке рішення суду є обов'язковим з дня його ухвали й Сторони таким чином відхиляють усі права на апеляцію стосовно законності й (або) суті справи до будь-якого суду. Незважаючи на Арбітражний регламент UNCITRAL, суд не повинен уживати або вдаватися до вжиття, і Замовник не повинен вимагати від будь-яких органів судочинства вжиття проти Банку будь-яких тимчасових заходів або засобів юридичного захисту до винесення судом рішення.

Настільки, наскільки Позичальник за будь-якою юрисдикцією може вимагати для себе та своїх активів імунітету від притягнення до суду, примусового стягнення, накладення арешту або іншого судового процесу, Позичальник цим беззастережно погоджується не висувати претензій і таким чином беззастережно відмовляється від імунітету настільки, наскільки це дозволено законами такої юрисдикції.

11.03. Агент Позичальника для отримання документів

Позичальник призначає Посольство України в Королівстві Бельгія (Avenue Albert Lancasterlaan 30 - 32, Brussels 1180, Belgium) своїм агентом з метою отримання від його імені будь-яких повісток, повідомлень, розпоряджень, рішень або інших судових наказів.

11.04. Підтвердження сум, що підлягають сплаті

Для будь-якої правової дії, що виникає у зв'язку з цією Угодою, довідка Банку про будь-яку суму, належну до сплати Банкові за цією Угодою, уважається підтвердженням prima facie такої суми.

Стаття 12
Прикінцеві положення

12.01. Повідомлення іншій Стороні

Повідомлення, які надсилаються відповідно до цієї Угоди й адресуються будь-якій Стороні цієї Угоди, повинні надсилатися в письмовій формі на адресу, зазначену нижче, або на таку іншу адресу, про яку вона заздалегідь повідомить іншій Стороні в письмовій формі:

Для Банку 

100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg 

Для Позичальника 

Ministry of Finance
12/2 Grushevskyy street
Kyiv, 01008
Ukraine 

Позичальник повідомляє Банкові про офіційну особу, відповідальну за контракти з Банком, для цілей розділу 06 статті 6 протягом 30 днів після підписання цієї Угоди.

12.02. Форма повідомлення

Повідомлення та інша інформація, для яких у цій Угоді визначено фіксований час або які самостійно визначають строки, обов'язкові для адресата, повинні бути подані в письмовій формі, через кур'єрську службу, рекомендованим листом, факсиміле або іншими засобами передачі, які надають підтвердження про отримання адресатом. Дата реєстрації або, у деяких випадках, зафіксована дата отримання передачі повинна бути вирішальною для визначення строку.

Повідомлення, зроблені Позичальником відповідно до будь-якого положення цієї Угоди, повинні, якщо цього вимагає Банк, бути надіслані до Банку разом з достатнім підтвердженням повноваження особи або осіб, уповноважених підписувати ці повідомлення від імені Замовника, та засвідченим зразком підпису цієї особи або осіб.

12.03. Унесення змін

Ця Угода може бути змінена шляхом письмової домовленості між Банком та Позичальником. Такі зміни набирають чинності на умовах, зазначених у відповідній угоді про внесення змін.

12.04. Набрання чинності

Якщо Банк та Позичальник не погодяться на інше, ця Угода набирає чинності на дату, на яку Банк повідомить Позичальнику про прийняття Банком доказів, визначених в пункті "i" розділу 04A статті 1.

12.05. Декларативна частина, додатки та доповнення

Декларативна частина й зазначені нижче додатки становлять частину цієї Угоди:

Додаток A 

Технічний опис  

Додаток B 

Визначення ставок EURIBOR  

Додаток C.1 

Форма Заявка на зняття (розділ 02B статті 1) 

Додаток C.2 

Форма Пропозиції про зняття (розділ 04 статті 1) 

Додаток C.3 

Форма Свідоцтва від Позичальника (розділ 04 статті 1)  

До цього додаються такі доповнення:

Доповнення I 

Повноваження на підписання від імені Позичальника та Замовника 

НА ПОСВІДЧЕННЯ ЦЬОГО Сторони цієї Угоди, діючи через своїх належним чином уповноважених представників, уклали цю Угоду в чотирьох примірниках англійською мовою, та Барбара Белк, керівник департаменту, і Євген Прусенко, заступник голови Державної служби автомобільних доріг України, відповідно парафували цю Угоду від їхнього імені.

Київ, 30 липня 2007 року

 

Підписав за Україну та від її імені 

Підписав за Європейський
інвестиційний банк та від його імені
 

Підпис 

Підпис 

М. Азаров 

М. Коллатс-Анен 

Перший віце-прем'єр-міністр України 

Віце-президент 

 

Технічний опис (розділ 02 статті 6)

Мета, місцезнаходження

Метою цього Проекту є допомога Позичальнику в ремонті останніх ділянок автомобільної дороги M-06, яка є частиною Третього пан'європейського коридору, та забезпечує ланку для транспортного сполучення між м. Київ та західним кордоном України з Угорщиною, Словаччиною та Польщею.

Опис

Проект уключає ремонт автомобільної дороги M-06 на відрізку протяжністю 427 км, яку поділено на дві ділянки:

Частина 1:

­ Броди - Рівне, довжина - 93 км, у тому числі змішані ділянки по дві смуги руху в кожному напрямку із шириною конструкції 27,5 м (24 км) та з однією смугою руху в одному напрямку й двома в іншому напрямку із шириною конструкції приблизно 15 м (69 км), та

Частина 2:

­ Рівне - Київ, довжина - 334 км, по дві смуги руху в кожному напрямку по всій довжині, за винятком ділянки з однією смугою руху в одному напрямку та двома в іншому напрямку довжиною 16 км (об'їзна дорога навколо Рівного) та з однією смугою руху в одному напрямку й двома в іншому напрямку довжиною 24 км (об'їзна дорога навколо Житомира)

Проект уключає ремонт покриття, конструкцій, облаштування дороги, модернізацію транспортних розв'язок і прокладення системи водовідведення вздовж усієї автомобільної дороги в межах існуючої траси.

Детальний опис робіт на ділянці Рівне - Київ (від 348-го км до 14-го км) буде визначено після підготовки проектної й тендерної документації. Таким чином, довжина ділянки, яка буде реконструйована відповідно до частини 2, може в подальшому змінюватися залежно від проектної документації та результатів тендеру на будівельні роботи.

Проект уключає також послуги зовнішніх консультантів з технічної допомоги Укравтодору стосовно нагляду за будівельними роботами.

Послуги консультантів стосуються послуг з нагляду за будівельними роботами.

Календар

Запланований розклад будівельних робіт такий:

Ділянка 

Початок 

Завершення 

Тривалість робіт 

Броди - Рівне (441-й км - 348-й км) 

2007 рік 

2009 рік 

24 місяці 

Рівне - Київ (348-й км - 14-й км) 

2008 рік 

2011 рік 

24 - 36 місяців 

Елемент технічної допомоги впроваджуватиметься протягом 2007 - 2011 років.

 

Визначення ставок EURIBOR

A. Ставка EURIBOR

"Ставка EURIBOR" означає:

стосовно будь-якого відповідного періоду, у тому числі Звітного періоду ФСППС чи будь-якого іншого періоду, відсоткову ставку для депозитів у євро на строк, що дорівнює кількості повних місяців або, залежно від обставин, інтерпольовану відсоткову ставку, що відповідає тривалості періоду (період, для якого береться ставка, далі іменується Строк надання), опубліковану на 11.00 за Брюссельським часом або на пізнішу годину, прийнятну для Банку в день (Дата зміни плаваючої процентної ставки), який випадає за два відповідні робочі дні до першого дня відповідного періоду, на сторінці Reuters EURIBOR 01 або на наступній сторінці або, за її відсутності, у будь-якому іншому виданні, вибраному Банком для цієї мети.

Якщо така ставка таким чином не опублікована, Банк звертається до головних офісів чотирьох найбільших банків у єврозоні, вибраних Банком, з проханням котирувати ставку, яку кожний з них пропонує для депозитів у євро в порівняній сумі приблизно на 11.00 за Брюссельським часом, на Дату зміни плаваючої процентної ставки основним банкам на міжбанківському ринку в єврозоні на період, що дорівнює Строкові надання. Якщо надаються принаймні два котирування, ставка для такої Дати зміни плаваючої процентної ставки є середнім арифметичним таких котирувань.

Якщо надається менше двох запитаних котирувань, ставка для такої Дати зміни плаваючої процентної ставки є середнім арифметичним ставок, котируваних найбільшими банками в єврозоні, вибраними Банком, приблизно на 11.00 за Брюссельським часом на день, який припадає через два відповідні робочі дні після Дати зміни плаваючої процентної ставки, для позик в євро в порівнянній сумі провідним європейським банкам на період, що дорівнює Строкові надання.

B. Загальні положення

Для цілей зазначених вище визначень:

 

Форма Запиту на зняття (розділ 02B статті 1)

Кому: Європейський інвестиційний банк

Від кого: [Позичальник]

Про Запит на зняття для Фінансової угоди між [Позичальник] та Європейським інвестиційним банком від · (далі іменується Фінансова угода) номер фінансової установи ………… стосовно: номер Serapis:

_____________________________________________________________________

Шановні панове!

Ми посилаємося на Фінансову угоду. Терміни, визначені у Фінансовій угоді, мають однакове значення у випадку вжиття в Запиті на зняття.

У відповідь на Вашу заявку стосовно Запиту на зняття від Банку та відповідно до розділу 02B статті 1 Фінансової угоди, ми пропонуємо цим надати нам Транш, описаний нижче:

 

Форма Пропозиції про зняття (розділ 02B статті 1)

Кому: [Позичальник]

Від кого: Європейський інвестиційний банк

Про Запит на зняття для Фінансової угоди між [Позичальник] та Європейським інвестиційним банком від · (далі іменується Фінансова угода) номер фінансової установи ………… стосовно: номер Serapis:

___________________________________________________________________

Шановні панове!

Ми посилаємося на Фінансову угоду. Терміни, визначені у Фінансовій угоді, мають однакове значення у випадку вжиття в Пропозиції про зняття.

У відповідь на Вашу заявку стосовно Пропозиції про зняття від Банку та відповідно до розділу 02B статті 1 Фінансової угоди, ми цим надаємо Вам Транш, описаний нижче:

Для надання Траншу відповідно до положень цієї Угоди, Банк отримає Акцепт зняття у формі примірника цієї Пропозиції про зняття, належним чином підписаного від Вашого імені, надісланого на номер факсу [__] не пізніше, ніж [час] за Люксембурзьким часом на [дата]1.

____________
1 Будь ласка, зауважте: відповідні часові періоди для Траншів з фіксованою процентною ставкою й Траншів з ФСППС відрізняються. Оскільки відповідний часовий період для Траншів з фіксованою процентною ставкою може бути в основному дуже коротким (може бути менше, ніж одна година або тільки декілька годин між наданням Пропозиції про зняття й отриманням Пропозиції про зняття та отриманням Європейським інвестиційним банком відповідного Акцепту зняття, наданого Позичальником), ЄІБ намагатиметься подовжити часовий період, який може тривати до декількох Люксембурзьких робочих днів для надання та отримання ним Акцепту зняття для Траншів з ФСППС.

До Акцепта зняття повинні додаватися (якщо попередньо не було надано): i) підтвердження повноваження особи чи осіб, уповноваженої(-их) його підписувати й зразок підпису такої особи чи осіб; та ii) зазначення банківського рахунка, на який повинно здійснюватися зняття Траншу.

Після такої дати пропозиція, яка міститься в цій Пропозиції про зняття, вважається такою, що була відхилена й автоматично стане не чинною.

Якщо ви приймаєте Транш, описаний в цій Пропозиції про зняття, то до Траншу застосовуватимуться всі умови цієї Фінансової угоди.

З повагою

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК

Цим ми приймаємо зазначену вище Пропозицію про зняття.

_________________________________________

За та від імені [Позичальник]

Дата: [__]

 

Форма Свідоцтва від Позичальника (розділ 04B статті 1)

Кому: Європейський Інвестиційний Банк

Від: ...

[Дата]

Шановні панове!

Про Фінансову угоду між Європейським Інвестиційним Банком та... від... (далі іменується Фінансова угода), вихідний номер...

Терміни, що вживаються в цій Фінансовій угоді, мають таке саме значення, як й у Фінансовій Угоді.

Для цілей розділу 04 статті 1 Фінансової угоди ми цим засвідчуємо таке:

Щиро Ваші

За та від імені

...

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________

Опрос