Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины"

ВР Украины
Закон от 02.09.2008 № 346-VI
действует с 13.09.2008

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N N 5 - 8, ст. 78, N 25, ст. 241, N 27 - 28, ст. 253; із змінами, внесеними Законом України від 31 липня 2008 року N 341-VI) такі зміни:

1. У статті 1:

у частині першій цифри "221.161.617,3" та "174.012.503,9" замінити відповідно цифрами "221.729.617,3" та "174.580.503,9";

у частині другій цифри "237.174.228,8" та "190.785.361,8" замінити відповідно цифрами "237.742.228,8" та "191.353.361,8".

2. Частину першу статті 13 після слів та цифр "Державної іпотечної установи у сумі 1.000.000 тис. гривень" доповнити словами та цифрами "державних вугледобувних підприємств на їх технічне переоснащення у 2008 році в сумі, що не перевищує 3.100.000 тис. гривень (за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету та профільними комітетами Верховної Ради України)".

3. Внести зміни до додатків N 1 та N 3 до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" відповідно до додатків N 1 та N 2 до цього Закону.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
2 вересня
2008 року
N 346-VI
 

  

 

Зміни до додатку N 1 до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" "Доходи Державного бюджету України на 2008 рік"

(тис. грн.)

Код 

Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією 

Всього 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Всього доходів: 

221729617,3 

174580503,9 

47149113,4 

Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 

214306418,2 

167157304,8 

47149113,4 

10000000 

Податкові надходження 

164079537,1 

149459176,7 

14620360,4 

14000000 

Внутрішні податки на товари та послуги 

105974249,7 

98982493,6 

6991756,1 

14010000 

Податок на додану вартість 

91684090,3 

89662794,6 

2021295,7 

14010300 

Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів 

63269694,6 

63269694,6 

  

 

Зміни до додатку N 3 до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2008 рік"

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

Код функціо-
нальної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування
державного бюджету 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Всього 

видатки споживання 

з них: 

видатки розвитку 

Всього 

видатки споживання 

з них: 

видатки розвитку 

оплата праці 

комунальні послуги та енергоносії 

оплата праці 

комунальні послуги та енергоносії 

  

  

Всього 

191353361,8 

156924535,8 

30802540,8 

2136547,1 

32358826,0 

46388867,0 

22085676,2 

1479486,7 

365657,8 

24303190,8 

237742228,8 

1300000 

  

Міністерство вугільної промисловості України 

4293119,5 

265473,8 

12173,9 

474,0 

4027645,7 

3444609,5 

530,1 

  

  

3444079,4 

7737729,0 

1301000 

  

Апарат Міністерства вугільної промисловості України 

4293119,5 

265473,8 

12173,9 

474,0 

4027645,7 

3444609,5 

530,1 

  

  

3444079,4 

7737729,0 

1301090 

0431 

Державна підтримка вугледобувних підприємств (включаючи підприємства з видобутку бурого вугілля) на часткове покриття витрат із собівартості продукції, утому числі забезпечення гарантійних зобов'язань по поверненню бюджетних позик, а також погашення простроченої заборгованості за електричну енергію, яка утворилася у минулих роках, у сумі 1019403,3 тис. грн. 

2696623,9 

  

  

  

2696623,9 

1602579,4 

  

  

  

1602579,4 

4299203,3 

1301100 

0431 

Державна підтримка підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу на будівництво, технічне переоснащення та капітальний ремонт гірничошахтного обладнання, в тому числі торфяній промисловості - 25000,0 тис. грн., а також на здешевлення кредитів для будівництва та технічного переоснащення вугле- і торфодобувних підприємств 

685219,5 

  

  

  

685219,5 

1394843,5 

  

  

  

1394843,5 

2080063,0 

 ____________

  

Опрос