Идет загрузка документа (66 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины"

ВР Украины
Закон от 31.07.2008 № 341-VI
действует с 02.08.2008

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78, N 25, ст. 241, N 27 - 28, ст. 253) такі зміни:

1. У статті 1:

частини першу та другу викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2008 рік у сумі 221.161.617,3 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 174.012.503,9 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 47.149.113,4 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2008 рік у сумі 237.174.228,8 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 190.785.361,8 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 46.388.867 тис. гривень";

в абзаці третьому частини третьої цифри "3.377.260,2" та "518.028" замінити відповідно цифрами "4.377.260,2" та "1.518.028".

2. Доповнити статтею 251 такого змісту:

"Стаття 251. Установити, що видатки Державної служби автомобільних доріг України на розвиток мережі й утримання автомобільних доріг загального користування у сумі 801.905 тис. гривень, у тому числі 46.474,6 тис. гривень за загальним фондом та 755.430,4 тис. гривень за спеціальним фондом, спрямовуються на ліквідацію наслідків стихійного лиха, що сталося 23 - 27 липня 2008 року, на об'єктах дорожнього господарства державної власності у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Пооб'єктний розподіл та перерозподіл цих бюджетних призначень у 2008 році здійснюється Кабінетом Міністрів України з наступним інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету".

3. Пункт 1 статті 37 доповнити абзацом шостим такого змісту:

"ліквідацію наслідків стихійного лиха, що сталося 23 - 27 липня 2008 року, на об'єктах дорожнього господарства державної власності у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях (за рахунок коштів, визначених пунктами 1, 2 та 3 статті 7 цього Закону)".

4. Доповнити статтею 421 такого змісту:

"Стаття 421. Затвердити субвенції з Державного бюджету України обласним бюджетам Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей, міському бюджету міста Чернівці для ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23 - 27 липня 2008 року, у загальному обсязі 2.000.320 тис. гривень згідно з додатком N 3 до цього Закону".

5. Внести зміни до додатків N 1, N 3 та N 4 до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" відповідно до додатків N 1, N 2 та N 3 до цього Закону.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. З метою забезпечення моніторингу стану ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23 - 27 липня 2008 року у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях, контролю за цільовим та ефективним використанням виділених на цю мету коштів державного бюджету та інформування Верховної Ради України про перебіг ліквідації наслідків стихійного лиха утворюється тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
31 липня
2008 року
N 341-VI
 

  

 

Зміни до додатку N 1 до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" "Доходи Державного бюджету України на 2008 рік"

тис. грн.

Код 

Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією 

Всього 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Всього доходів: 

221161617,3 

174012503,9 

47149113,4 

Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 

213738418,2 

166589304,8 

47149113,4 

10000000 

Податкові надходження 

163511537,1 

148891176,7 

14620360,4 

14000000 

Внутрішні податки на товари та послуги 

105406249,7 

98414493,6 

6991756,1 

14010000 

Податок на додану вартість 

91116090,3 

89094794,6 

2021295,7 

14010300 

Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів 

62701694,6 

62701694,6 

  

14030000 

Акцизний збір із ввезених на територію України товарів 

2573125,4 

450035,0 

2123090,4 

 

Зміни до додатку N 3 до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2008 рік"

(тис. грн.)

Код програмної класифі-
кації видатків та кредиту-
вання державного бюджету
 

Код функціо-
нальної класифі-
кації видатків та кредиту-
вання державного бюджету
 

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом: 

Всього 

видатки споживання 

з них: 

видатки розвитку 

Всього 

видатки споживання 

з них 

видатки розвитку 

оплата праці 

комунальні послуги та енергоносії 

оплата праці 

комунальні послуги та енергоносії 

  

  

Всього 

190785361,8 

156924535,8 

30802540,8 

2136547,1 

31790826,0 

46388867,0 

22085676,2 

1479486,7 

365657,8 

24303190,8 

237174228,8 

2800000 

  

Міністерство аграрної політики України 

8342187,5 

2393970,2 

679157,5 

21678,2 

5948217,3 

3074492,8 

867601,4 

133424,2 

13659,4 

2206891,4 

11416680,3 

2801000 

  

Апарат Міністерства аграрної політики України 

7152721,8 

1364852,7 

269156,0 

9985,2 

5787869,1 

2608571,5 

483090,1 

28874,2 

3221,4 

2125481,4 

9761293,3 

2801240 

0421 

Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів 

1100000,0 

  

  

  

1100000,0 

300000,0 

  

  

  

300000,0 

1400000,0 

3110000 

  

Державна служба автомобільних доріг України 

57503,0 

10884,4 

6534,7 

832,1 

46618,6 

9410708,5 

1609360,4 

  

  

7801348,1 

9468211,5 

3111000 

  

Апарат Державної служби автомобільних доріг України 

57503,0 

10884,4 

6534,7 

832,1 

46618,6 

9410708,5 

1609360,4 

  

  

7801348,1 

9468211,5 

3111020 

0456 

Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування 

46474,6 

  

  

  

46474,6 

6606978,4 

5630,3 

  

  

6601348,1 

6653453,0 

  

  

в тому числі для ліквідації у Вінницькій області наслідків стихійного лиха, що сталося 23 - 27 липня 2008 року 

153,4 

  

  

  

153,4 

2486,6 

  

  

  

2486,6 

2640,0 

  

  

в тому числі для ліквідації в Івано-Франківській області наслідків стихійного лиха, що сталося 23 - 27 липня 2008 року 

20341,5 

  

  

  

20341,5 

330658,5 

  

  

  

330658,5 

351000,0 

  

  

в тому числі для ліквідації у Закарпатській області наслідків стихійного лиха, що сталося 23 - 27 липня 2008 року 

1627,9 

  

  

  

1627,9 

26457,1 

  

  

  

26457,1 

28085,0 

  

  

в тому числі для ліквідації у Львівській області наслідків стихійного лиха, що сталося 23 - 27 липня 2008 року 

2156,2 

  

  

  

2156,2 

35043,8 

  

  

  

35043,8 

37200,0 

  

  

в тому числі для ліквідації у Тернопільській області наслідків стихійного лиха, що сталося 23 - 27 липня 2008 року 

1168,5 

  

  

  

1168,5 

18981,5 

  

  

  

18981,5 

20150,0 

  

  

в тому числі для ліквідації у Чернівецькій області наслідків стихійного лиха, що сталося 23 - 27 липня 2008 року 

21027,1 

  

  

  

21027,1 

341802,9 

  

  

  

341802,9 

362830,0 

3510000 

  

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 

60808266,5 

57290266,5 

  

  

1448000,0 

8424846,2 

8086962,4 

  

  

337883,8 

69233112,7 

3511000 

  

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 

33238610,4 

29720610,4 

  

  

1448000,0 

2337883,8 

2000000,0 

  

  

337883,8 

35576494,2 

3511030 

0133 

Резервний фонд 

2070000,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2070000,0 

3511420 

0180 

Субвенція з державного бюджету міському бюджету м. Чернівці для ліквідації наслідків стихійного лиха, то сталося 23 - 27 липня 2008 року 

104000,0 

52000,0 

  

  

52000,0 

  

  

  

  

  

104000,0 

7720000 

  

Вінницька обласна державна адміністрація 

173205,2 

145388,8 

77723,7 

3342,0 

27816,4 

2701,2 

2561,2 

1043,5 

206,5 

140,0 

175906,4 

7721000 

  

Апарат Вінницької обласної державної адміністрації 

173205,2 

145388,8 

77723,7 

3342,0 

27816,4 

2701,2 

2561,2 

1043,5 

206,5 

140,0 

175906,4 

7721020 

0180 

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Вінницької області для ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23 - 27 липня 2008 року 

49850,0 

24925,0 

  

  

24925,0 

  

  

  

  

  

49850,0 

7770000 

  

Закарпатська обласна державна адміністрація 

104607,4 

89288,8 

47571,0 

3912,0 

15318,6 

1145,2 

995,2 

491,0 

59,1 

150,0 

105752,6 

7771000 

  

Апарат Закарпатської обласної державної адміністрації 

104607,4 

89288,8 

47571,0 

3912,0 

15318,6 

1145,2 

995,2 

491,0 

59,1 

150,0 

105752,6 

7771020 

0180 

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області для ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23 - 27 липня 2008 року 

26600,0 

13300,0 

  

  

13300,0 

  

  

  

  

  

26600,0 

7790000 

  

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

1031827,6 

555549,5 

51561,5 

2744,9 

476278,1 

2018,3 

1847,3 

775,6 

223,9 

171,0 

1033845,9 

7791000 

  

Апарат Івано-Франківської обласної державної адміністрації 

1031827,6 

555549,5 

51561,5 

2744,9 

476278,1 

2018,3 

1847,3 

775,6 

223,9 

171,0 

1033845,9 

7791020 

0180 

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області для ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23 - 27 липня 2008 року 

949270,0 

474635,0 

  

  

474635,0 

  

  

  

  

  

949270,0 

7830000 

  

Львівська обласна державна адміністрація 

356223,0 

228190,0 

65385,6 

2488,7 

128033,0 

2881,4 

2636,4 

1117,4 

143,5 

245,0 

359104,4 

7831000 

  

Апарат Львівської обласної державної адміністрації 

356223,0 

228190,0 

65385,6 

2488,7 

128033,0 

2881,4 

2636,4 

1117,4 

143,5 

245,0 

359104,4 

7831020 

0180 

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Львівської області для ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23 - 27 липня 2008 року 

252500,0 

126250,0 

  

  

126250,0 

  

  

  

  

  

252500,0 

7890000 

  

Тернопільська обласна державна адміністрація 

180464,2 

130699,4 

52344,4 

2557,7 

49764,8 

2029,5 

1919,0 

780,8 

95,6 

110,5 

182493,7 

7891000 

  

Апарат Тернопільської обласної державної адміністрації 

180464,2 

130699,4 

52344,4 

2557,7 

49764,8 

2029,5 

1919,0 

780,8 

95,6 

110,5 

182493,7 

7891020 

0180 

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Тернопільської області для ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23 - 27 липня 2008 року 

96900,0 

48450,0 

  

  

48450,0 

  

  

  

  

  

96900,0 

7940000 

  

Чернівецька обласна державна адміністрація 

579877,9 

315794,0 

34476,8 

1909,2 

264083,9 

1880,5 

1689,6 

757,6 

40,1 

190,9 

581758,4 

7941000 

  

Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації 

579877,9 

315794,0 

34476,8 

1909,2 

264083,9 

1880,5 

1689,6 

757,6 

40,1 

190,9 

581758,4 

7941020 

0180 

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Чернівецької області для ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23 - 27 липня 2008 року 

521200,0 

260600,0 

  

  

260600,0 

  

  

  

  

  

521200,0 

 

Зміни до додатку N 4 до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" "Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в 2008 році"

(тис. грн.) 

Код програмної класифі-
кації видатків та кредиту-
вання державного бюджету 

Код функціо-
нальної класифі-
кації видатків та кредиту-
вання державного бюджету
 

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету 

Надання кредитів 

Повернення кредитів 

Кредитування - всього 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

  

  

Всього: 

1518028,0 

2859232,2 

4377260,2 

-368234,0 

-1199425,6 

-1567659,6 

1149794,0 

1659806,6 

2809600,6 

2800000 

  

Міністерство аграрної політики України 

1170000,0 

1901561,2 

3071561,2 

  

-1006561,2 

-1006561,2 

1170000,0 

895000,0 

2065000,0 

2801000 

  

Апарат Міністерства аграрної політики України 

1170000,0 

1851561,2 

3021561,2 

  

-1006561,2 

-1006561,2 

1170000,0 

845000,0 

2015000,0 

2801560 

0421 

Формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом, здійснення державних форвардних закупівель, товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку 

1000000,0 

1623000,0 

2623000,0 

  

  

  

1000000,0 

1623000,0 

2623000,0 

____________

Опрос