Идет загрузка документа (1116 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Таможенном тарифе Украины". Таможенный тариф Украины. Разделы I - III

ВР Украины
Закон от 31.05.2007 № 1109-V
Утратил силу

МИТНИЙ ТАРИФ УКРАЇНИ

Закон втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
Законом України
 від 5 квітня 2001 року N 2371-III
 згідно із
 Законом України
 від 19 вересня 2013 року N 584-VII)

Якщо в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до її міжнародних частин - Гармонізованої системи опису та кодування товарів та Комбінованої номенклатури Європейського Союзу виявлено неточності, які виникли в результаті неправильного перекладу з офіційної мови оригіналу на українську мову, назв позицій, підпозицій, а також текстів приміток до розділів, груп, позицій, підпозицій та додаткових приміток, то за основу приймаються тексти оригіналів офіційних видань Гармонізованої системи Всесвітньої митної організації та Комбінованої номенклатури Європейського Союзу.

Основні правила інтерпретації УКТЗЕД

Класифікація товарів в УКТЗЕД здійснюється за такими правилами:

1. Назви розділів, груп і підгруп наводяться лише для зручності користування УКТЗЕД; для юридичних цілей класифікація товарів в УКТЗЕД здійснюється виходячи з назв товарних позицій і відповідних приміток до розділів чи груп і, якщо цими назвами не передбачено іншого, відповідно до таких правил:

2. (a) будь-яке посилання в назві товарної позиції на будь-який виріб стосується також некомплектного чи незавершеного виробу за умови, що він має основну властивість комплектного чи завершеного виробу. Це правило стосується також комплектного чи завершеного виробу (або такого, що класифікується як комплектний чи завершений згідно з цим правилом), незібраного чи розібраного;

(b) будь-яке посилання в назві товарної позиції на будь-який матеріал чи речовину стосується також сумішей або сполук цього матеріалу чи речовини з іншими матеріалами чи речовинами. Будь-яке посилання на товар з певного матеріалу чи речовини розглядається як посилання на товар, що повністю або частково складається з цього матеріалу чи речовини. Класифікація товару, що складається більше ніж з одного матеріалу чи речовини, здійснюється відповідно до вимог правила 3.

3. У разі коли згідно з правилом 2 (b) або з будь-яких інших причин товар на перший погляд (prima facie) можна віднести до двох чи більше товарних позицій, його класифікація здійснюється таким чином:

(a) перевага надається тій товарній позиції, в якій товар описується конкретніше порівняно з товарними позиціями, де дається більш загальний його опис. Однак у разі коли кожна з двох або більше товарних позицій стосується лише частини матеріалів чи речовин, що входять до складу суміші чи багатокомпонентного товару, або лише частини товарів, що надходять у продаж у наборі для роздрібної торгівлі, тоді ці товарні позиції вважаються рівнозначними щодо цього товару, навіть якщо в одній з них подається повніший або точніший опис цього товару;

(b) суміші, багатокомпонентні товари, які складаються з різних матеріалів або вироблені з різних компонентів, товари, що надходять у продаж у наборах для роздрібної торгівлі, класифікація яких не може здійснюватися згідно з правилом 3 (a), повинні класифікуватися за тим матеріалом чи компонентом, які визначають основні властивості цих товарів за умови, що цей критерій можна застосувати;

(c) товар, класифікацію якого не можна здійснити відповідно до правила 3 (a) або 3 (b), повинен класифікуватися в товарній позиції з найбільшим порядковим номером серед номерів товарних позицій, що розглядаються.

4. Товар, який не може бути класифікований згідно з вищенаведеними правилами, класифікується в товарній позиції, яка відповідає товарам, що найбільше подібні до тих, що розглядаються.

5. На додаток до наведеного до зазначених нижче товарів застосовуються такі правила:

(a) футляри для фотоапаратів, музичних інструментів, зброї, креслярського приладдя, прикрас, подібна тара (упаковка), яка має спеціальну форму і призначена для зберігання відповідних виробів або набору виробів, придатні для тривалого використання разом з виробами, для яких вони призначені, класифікуються разом з упакованими в них виробами. Однак це правило не поширюється на тару (упаковку), яка становить разом з виробом одне ціле і надає останньому істотно іншої властивості;

(b) відповідно до правила 5 (a) тару (упаковку) разом з товарами, які в ній містяться, слід класифікувати разом з цими товарами, якщо вона належить до такого типу тари (упаковки), яка зазвичай використовується для упакування цих товарів. Однак це положення є необов'язковим, якщо ця тара (упаковка) придатна для повторного використання.

6. Для юридичних цілей класифікація товарів у товарних підпозиціях, товарних категоріях і товарних підкатегоріях здійснюється відповідно до назви останніх, а також приміток, які їх стосуються, з урахуванням певних застережень (mutatis mutandis), положень вищенаведених правил за умови, що порівнювати можна лише назви одного рівня деталізації. Для цілей цього правила також можуть застосовуватися відповідні примітки до розділів і груп, якщо в контексті не зазначено інше.

Одиниці виміру та обліку

Основною одиницею виміру та обліку (ОВО) кількості товарів в УКТЗЕД є одиниця маси - кілограм (кг). У разі потреби для цілей тарифного регулювання, нетарифного регулювання (ліцензування, квотування тощо), збору та оброблення статистичних даних застосовуються додаткові ОВО.

У третій графі УКТЗЕД наведено додаткові ОВО; знак "-" означає, що додаткової ОВО немає, тобто використовується основна ОВО - кілограм.

У таблиці, наведеній нижче, визначено перелік ОВО, які використовуються в УКТЗЕД.

Умовне позначення 

Назва 

Основна одиниця 

кг 

кілограм 

Додаткові ОВО 

брутто-реєстр. т 

брутто-реєстрова тонна  

вантажпідйом. метрич. т 

вантажопідйомність у метричних тоннах 

г 

грам 

г поділ. ізотоп 

грам подільних ізотопів 

кар 

карат метричний (= 200 мг) 

м2 

квадратний метр 

кг N 

кілограм азоту 

кг KOH 

кілограм гідроокису калію 

кг NaOH 

кілограм гідроокису натрію 

кг K2

кілограм оксиду калію 

кг H2O2 

кілограм пероксиду водню 

кг P2O5 

кілограм п'ятиокису фосфору 

кг C5H14ClNO 

кілограм хлорид холіну 

кг сух. 90 % реч. 

кілограм сухої на 90 % речовини 

кг U 

кілограм урану 

м3 

кубічний метр 

Ki 

кюрі 

л 

літр 

л 100 % спирт 

літр чистого (100 %) спирту 

м 

метр 

пар 

пара (2 шт.) 

100 шт. 

сто штук 

тис. м3 

тисяча кубічних метрів 

тис. л 

тисяча літрів 

тис. шт. 

тисяча штук 

тис. кВт·год. 

тисяча кіловат-годин 

шт. 

штука 

Перелік скорочень та символів

УКТЗЕД 

Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності 

ГС 

Гармонізована система опису та кодування товарів 

ASTM 

American Society for Testing Materials (Американське об'єднання випробувань матеріалів) 

INN 

International non-proprietary name (Міжнародна непатентована назва) 

INNM 

International non-proprietary name Modified (Міжнародна модифікована непатентована назва) 

ISO 

International on standartization organization (Міжнародна організація по стандартизації) 

Бк 

беккерель 

В 

вольт 

Вт 

ват 

Гц 

герц 

кВ·А 

кіловольт-ампер 

квар 

кіловольт-ампер реактивний (кіловар) 

кВт 

кіловат 

А 

ампер 

кВ 

кіловольт 

МВт 

мегават 

т 

тонна 

кг 

кілограм 

г 

грам 

м 

метр 

см 

сантиметр 

см2 

квадратний сантиметр 

см3 

кубічний сантиметр 

мм 

міліметр 

мкм 

мікрометр 

Н 

ньютон 

мН 

міліньютон 

кН 

кілоньютон 

кПа 

кілопаскаль 

мас. % 

відсоток вмісту за масою 

об. % 

відсоток вмісту за об'ємом 

М- 

мета- 

О- 

орто- 

П- 

пара- 

К 

кельвін 

°

градус Цельсія 

бар 

бар (= 105 Па) 

Кбіт 

кілобіт (1024 біт) 

Мбіт 

мегабіт (1048576 біт) 

відсоток 

Розділ I
ЖИВІ ТВАРИНИ; ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Примітки:

1. Будь-яке посилання в цьому розділі на окремий рід або окремий вид тварин, якщо не обумовлено інше, стосується також молодняку тварин цього роду або виду.

2. В УКТЗЕД термін "сушені", якщо не обумовлено інше, однаково стосується продуктів, підданих процесам зневоднення, випарювання або сублімаційного сушіння.

Група 01
Живі тварини

Примітка:

1. Ця група включає всіх живих тварин, крім:

(a) риб і ракоподібних, молюсків та інших водяних безхребетних товарної позиції 0301, 0306 або 0307;

(b) культур мікроорганізмів та інших продуктів товарної позиції 3002;

(c) тварин товарної позиції 9508.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преференційна 

пільгова 

повна 

0101 

Коні, віслюки, мули та лошаки, живі: 

  

  

  

  

0101 10 

- чистопородні племінні тварини: 

  

  

  

  

0101 10 10 00 

- - коні 

  

шт. 

0101 10 90 00 

- - інші 

  

шт. 

0101 90 

- інші: 

  

  

  

  

  

- - коні: 

  

  

  

  

0101 90 11 00 

- - - для забою 

  

шт. 

0101 90 19 00 

- - - інші 

  

шт. 

0101 90 30 00 

- - віслюки 

  

шт. 

0101 90 90 00 

- - мули та лошаки 

  

шт. 

0102 

Велика рогата худоба, жива: 

  

  

  

  

0102 10 

- чистопородні племінні тварини: 

  

  

  

  

0102 10 10 00 

- - нетелі (самки великої рогатої худоби до першого отелення) 

  

шт. 

0102 10 30 00 

- - корови 

  

шт. 

0102 10 90 00 

- - інші 

  

шт. 

0102 90 

- інші: 

  

  

  

  

  

- - свійські види: 

  

  

  

  

0102 90 05 00 

- - - масою не більш як 80 кг 

  

шт. 

  

- - - масою понад
80 кг, але не більш як 160 кг: 

  

  

  

  

0102 90 21 00 

- - - - для забою 

  

шт. 

0102 90 29 00 

- - - - інші 

  

шт. 

  

- - - масою понад
160 кг, але не більш як 300 кг: 

  

  

  

  

0102 90 41 00 

- - - - для забою 

  

шт. 

0102 90 49 00 

- - - - інші 

  

15 

15 

шт. 

  

- - - масою понад 300 кг: 

  

  

  

  

  

- - - - нетелі (самки великої рогатої худоби до першого отелення): 

  

  

  

  

0102 90 51 00 

- - - - - для забою 

  

шт. 

0102 90 59 00 

- - - - - інші 

  

шт. 

  

- - - - корови: 

  

  

  

  

0102 90 61 00 

- - - - - для забою 

  

шт. 

0102 90 69 00 

- - - - - інші 

  

шт. 

  

- - - - інші: 

  

  

  

  

0102 90 71 00 

- - - - - для забою 

  

шт. 

0102 90 79 00 

- - - - - інші 

  

шт. 

0102 90 90 00 

- - інші 

  

шт. 

0103 

Свині, живі: 

  

  

  

  

0103 10 00 00 

- чистопородні племінні тварини 

  

шт. 

  

- інші: 

  

  

  

  

0103 91 

- - масою менше 50 кг: 

  

  

  

  

0103 91 10 00 

- - - свійські види 

  

шт. 

0103 91 90 00 

- - - інші 

  

шт. 

0103 92 

- - масою 50 кг або більше: 

  

  

  

  

  

- - - свійські види: 

  

  

  

  

0103 92 11 00 

- - - - свиноматки масою не менш як 160 кг, що опоросилися принаймні один раз 

  

шт. 

0103 92 19 00 

- - - - інші 

  

шт. 

0103 92 90 00 

- - - інші 

  

шт. 

0104 

Вівці та кози, живі: 

  

  

  

  

0104 10 

- вівці: 

  

  

  

  

0104 10 10 00 

- - чистопородні племінні тварини 

  

шт. 

  

- - інші: 

  

  

  

  

0104 10 30 00 

- - - ягнята (віком до одного року) 

  

шт. 

0104 10 80 00 

- - - інші 

  

шт. 

0104 20 

- кози: 

  

  

  

  

0104 20 10 00 

- - чистопородні племінні тварини 

  

шт. 

0104 20 90 00 

- - інші 

  

шт. 

0105 

Свійська птиця, тобто кури свійські (Gallus domesticus), качки, гуси, індики та цесарки, живі: 

  

  

  

  

  

- масою не більш як 185 г: 

  

  

  

  

0105 11 

- - кури свійські (Gallus domesticus): 

  

  

  

  

  

- - - курчата прабатьківських та материнських ліній племінного виведення: 

  

  

  

  

0105 11 11 00 

- - - - яєчних порід 

  

шт. 

0105 11 19 00 

- - - - інші 

  

шт. 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

0105 11 91 00 

- - - - яєчних порід 

  

шт. 

0105 11 99 00 

- - - - інші 

  

шт. 

0105 12 00 00 

- - індики 

  

шт. 

0105 19 

- - інші: 

  

  

  

  

0105 19 20 00 

- - - гуси 

  

шт. 

0105 19 90 00 

- - - качки та цесарки 

  

шт. 

  

- інші: 

  

  

  

  

0105 92 00 

- - кури свійські (Gallus domesticus) масою не більш як 2000 г: 

  

  

  

  

0105 92 00 10 

- - - курчата племінні 90 - 120-денні 

  

шт. 

0105 92 00 90 

- - - інші 

  

10 

10 

шт. 

0105 93 00 00 

- - кури свійські (Gallus domesticus) масою понад 2000 г 

  

10 

10 

шт. 

0105 99 

- - інші: 

  

  

  

  

0105 99 10 00 

- - - качки 

  

10 

10 

шт. 

0105 99 20 00 

- - - гуси 

  

10 

10 

шт. 

0105 99 30 00 

- - - індики 

  

10 

10 

шт. 

0105 99 50 00 

- - - цесарки 

  

10 

10 

шт. 

0106 

Інші тварини, живі: 

  

  

  

  

  

- ссавці: 

  

  

  

  

0106 11 00 

- - примати: 

  

  

  

  

0106 11 00 10 

- - - для зоопарків 

  

шт. 

0106 11 00 90 

- - - інші 

  

10 

10 

шт. 

0106 12 00 

- - кити, дельфіни та морські свині (ссавці ряду Cetacea); ламантини та дюгоні (ссавці ряду Sirenia): 

  

  

  

  

0106 12 00 10 

- - - для зоопарків 

  

шт. 

0106 12 00 90 

- - - інші 

  

10 

10 

шт. 

0106 19 

- - інші: 

  

  

  

  

0106 19 10 00 

- - - кролі свійські 

  

10 

10 

шт. 

0106 19 90 

- - - інші: 

  

  

  

  

0106 19 90 10 

- - - - для зоопарків 

  

шт. 

0106 19 90 90 

- - - - інші 

  

10 

10 

шт. 

0106 20 00 

- рептилії (включаючи змій і черепах): 

  

  

  

  

0106 20 00 10 

- - для зоопарків 

  

шт. 

0106 20 00 90 

- - інші 

  

10 

10 

шт. 

  

- птахи: 

  

  

  

  

0106 31 00 

- - хижі птахи: 

  

  

  

  

0106 31 00 10 

- - - для зоопарків 

  

шт. 

0106 31 00 90 

- - - інші 

  

10 

10 

шт. 

0106 32 00 

- - папугоподібні (включаючи папуг, довгохвостих папуг, ара та какаду): 

  

  

  

  

0106 32 00 10 

- - - для зоопарків 

  

шт. 

0106 32 00 90 

- - - інші 

  

10 

10 

шт. 

0106 39 

- - інші: 

  

  

  

  

0106 39 10 

- - - голуби: 

  

  

  

  

0106 39 10 10 

- - - - для зоопарків 

  

шт. 

0106 39 10 90 

- - - - інші 

  

10 

10 

шт. 

0106 39 90 

- - - інші: 

  

  

  

  

0106 39 90 10 

- - - - для зоопарків 

  

шт. 

0106 39 90 90 

- - - - інші 

  

10 

10 

шт. 

0106 90 00 

- інші: 

  

  

  

  

0106 90 00 10 

- - для зоопарків 

  

шт. 

0106 90 00 90 

- - інші 

  

10 

10 

шт. 

Група 02
М'ясо та їстівні субпродукти

Примітка:

1. Ця група не включає:

(a) продукти товарних позицій 0201 - 0208 і 0210, не придатні для вживання або такі, що не вживаються людиною;

(b) кишки, міхури або шлунки тварин (товарна позиція 0504) і кров тварин (товарна позиція 0511 або 3002);

(c) тваринні жири, крім продуктів, зазначених у товарній позиції 0209 (група 15).

Додаткові примітки:

1.A. Наведені нижче терміни означають:

(a) "туші великої рогатої худоби" у товарних підпозиціях 0201 10 і 0202 10 - цілі туші забитої тварини після знекровлення, нутрування, знешкурення, імпортовані з головою або без голови, з ногами або без них, з невідділеними субпродуктами або без них. Якщо туші імпортуються без голови, то вона повинна бути відокремлена від туші в ділянці атланто-потиличного суглоба. Якщо туші імпортуються без ніг, то останні повинні бути відрубані в ділянці зап'ястково-п'ясткового або заплесно-плеснового суглобів. "Тушею" слід вважати також передню частину туші, яка містить усі кістки та заріз, до того ж шийна частина та реберний край лопаткової частини повинні налічувати понад десять пар ребер;

(b) "половини туш великої рогатої худоби" у товарних підпозиціях 0201 10 і 0202 10 - продукт, отриманий шляхом симетричного розділення цілої туші по центру кожного шийного, грудного, поперекового і крижового хребців та по центру грудини і лобково-сідничного зрощення. "Половиною туші" слід вважати також передню частину половини туші, яка містить усі кістки та заріз, до того ж шийна частина та реберний край лопаткової частини повинні налічувати понад десять ребер;

(c) "компенсовані четвертини" у товарних підкатегоріях 0201 20 20 00 і 0202 20 10 00 - частини туш, що складаються:

з передньої четвертини, що містить усі кістки та заріз, із шийною частиною та реберним краєм лопаткової частини, відрубаної на рівні десятого ребра, і задньої четвертини, що містить усі кістки, стегно та поперекову частину, відрубану на рівні третього ребра; або

з передньої четвертини, що містить усі кістки та заріз, із шийною частиною та реберним краєм лопаткової частини, відрубаної на рівні п'ятого ребра з усією грудиною та пахвиною, і задньої четвертини, що містить усі кістки, стегно та поперекову частину, відрубану на рівні восьмого ребра.

Передні і задні четвертини, які становлять "компенсовані четвертини", повинні імпортуватися одночасно та в рівній кількості, причому загальна маса передніх четвертин повинна дорівнювати загальній масі задніх четвертин; проте припустима різниця між масами двох частин партії товару за умови, що вона не перевищує 5 % маси важчої частини партії (передніх або задніх четвертин);

(d) "нерозділені передні четвертини" у товарних підкатегоріях 0201 20 30 00 і 0202 20 30 00 - передня частина туші, що містить усі кістки та заріз, із шийною частиною та реберним краєм лопаткової частини, яка налічує чотири пари ребер як мінімум і десять пар ребер як максимум (чотири перші пари ребер повинні бути цілими, а решта може бути розрубана), з пахвиною або без неї;

(e) "розділені передні четвертини" у товарних підкатегоріях 0201 20 30 00 і 0202 20 30 00 - передня частина половини туші, що містить усі кістки та заріз, із шийною частиною та реберним краєм лопаткової частини, яка налічує чотири ребра як мінімум і десять ребер як максимум (перші чотири ребра повинні бути цілими, а решта може бути розрубана), з пахвиною або без неї;

(f) "нерозділені задні четвертини" у товарних підкатегоріях 0201 20 50 00 і 0202 20 50 00 - задня частина туші, що містить усі кістки, стегна та поперекову частину, включаючи філейну частину, яка містить як мінімум три пари цілих або розрубаних ребер, з гомілкою або без неї, з пахвиною або без неї;

(g) "розділені задні четвертини" у товарних підкатегоріях 0201 20 50 00 і 0202 20 50 00 - задня частина половини туші, що містить усі кістки, стегно та поперекову частину, включаючи філейну частину, яка містить як мінімум три цілі або розрубані ребра, з гомілкою або без неї, з пахвиною або без неї;

(h) 11. відруби "лопатка" і "шийно-лопаткова частина" у товарній підкатегорії 0202 30 50 00 означають спинну (дорсальну) частину передньої четвертини, яка містить верхню частину хребтового краю лопаткової частини, разом з чотирма як мінімум або десятьма як максимум ребрами та отримана шляхом розрубування туші по прямій лінії через точку з'єднання першого ребра з першим сегментом грудини до точки згину діафрагми на десятому ребрі;

22. відруб "грудинка" у товарній підкатегорії 0202 30 50 00 означає нижню частину передньої четвертини, що містить передній і задній краї грудинки.

B. Продукція, зазначена в пунктах (a) - (g) додаткової примітки 1.A, може бути як з хребтом, так і без нього.

C. Під час визначення кількості цілих або розрубаних ребер відповідно до додаткової примітки 1.A беруться до уваги тільки ребра, не відокремлені від хребта. Якщо хребет видалено, то до уваги беруться тільки ті цілі або розрубані ребра, що за наявності хребта прилягали б до нього безпосередньо.

2.A. Наведені нижче терміни означають:

(a) "туші або половини туш" у товарних підкатегоріях 0203 11 10 00 і 0203 21 10 00 - туші свійських свиней після знекровлення, нутрування і вилучення щетини та ратиць. Половини туш отримують розрубуванням цілої туші по центру кожного шийного, грудного, поперекового і крижового хребця та по лінії центру грудини і лобково-сідничного зрощення. Ці туші або половини туш можуть бути з головою чи без голови, з ніжками, нирковим жиром, нирками, хвостом, діафрагмою або без них. Половини туш можуть бути із спинним мозком, головним мозком, язиком або без них. Туші і половини туш свиноматок можуть бути з молочними залозами або без них;

(b) "окіст" (задній окіст) у товарних підкатегоріях 0203 12 11 00, 0203 22 11 00, 0210 11 11 00 і 0210 11 31 00 - задня (хвостова) частина половини туші, включаючи кістки, з ніжкою, гомілкою, шкірою та салом або без них.

Окіст відокремлюється від половини туші по лінії, що проходить не нижче останнього поперекового хребця;

(c) "передній край" у товарних підкатегоріях 0203 19 11 00, 0203 29 11 00, 0210 19 30 00 і 0210 19 60 00 - передня (головна) частина половини туші без голови, включаючи кістки, з ніжками, рульками, шкірою та салом або без них.

Передній край відокремлюється від половини туші по лінії, що проходить не нижче п'ятого грудного хребця.

Верхня (спинна) частина переднього краю, яка включає або не включає лопаткову кістку і прилеглу м'якоть (шийна частина, свіжа, або шийна частина беконної половини, солена), вважається відрубом корейки, якщо вона відокремлюється від нижньої (черевної) частини переднього краю шляхом відрубування якнайбільше по лінії, яка проходить безпосередньо під хребтовим стовпом;

(d) "лопатка" (передній окіст) у товарних підкатегоріях 0203 12 19 00, 0203 22 19 00, 0210 11 19 00 і 0210 11 39 00 - нижня частина переднього краю, що містить або не містить лопаткову кістку і прилеглу м'якоть, включаючи кістки, з ніжками, рульками, шкірою та салом або без них.

Лопаткова кістка і прилегла до неї м'якоть, що імпортуються окремо, розглядаються в цій товарній підкатегорії як частина лопатки;

(e) "корейка" у товарних підкатегоріях 0203 19 13 00, 0203 29 13 00, 0210 19 40 00 і 0210 19 70 00 - верхня частина половини туші від першого шийного хребця до хвостових хребців, включаючи кістки, з вирізкою, лопатковою кісткою, салом, шкірою або без них.

Корейка відокремлюється від нижньої частини половини туші відрубуванням по лінії, що проходить безпосередньо під хребтом;

(f) "грудинка" у товарних підкатегоріях 0203 19 15 00, 0203 29 15 00, 0210 12 11 00 і 0210 12 19 00 - нижня частина половини туші, розташована між заднім і переднім окостами, що відома як "стріки" (грудна частина беконної половини з прошарком сала), з кістками або без них, але із шкірою та салом;

(g) "беконна половина" у товарній підкатегорії 0210 19 10 00 - свиняча половина туші без голови, щоковини, баків, ніжок, хвоста, ниркового жиру, нирок, вирізки, лопаткової кістки, грудини, хребта, тазової кістки і діафрагми;

(h) "спенсер" у товарній підкатегорії 0210 19 10 00 - беконна половина без окосту, з кістками або без них, обвалена або необвалена;

(ij) "три чверті свинячого боку" у товарній підкатегорії 0210 19 20 00 - беконна половина без переднього краю, з кістками або без них, обвалена або необвалена;

(k) "серединка" у товарній підкатегорії 0210 19 20 00 - беконна половина без окосту і переднього краю, з кістками або без них, обвалена або необвалена.

Ця товарна підкатегорія включає також відруби серединки, що містять тканини корейки і грудинки пропорційно їх природному вмісту в серединці в цілому.

B. Частини відрубів, розглянутих у додатковій примітці 2.A (f), включаються до тих самих товарних підкатегорій тільки тоді, коли вони мають шкіру і сало.

Якщо відруби, що належать до товарної підкатегорії 0210 11 11 00, 0210 11 19 00, 0210 11 31 00, 0210 11 39 00, 0210 19 30 00 або 0210 19 60 00, отримано з беконних половинок, зазначених у додатковій примітці 2.A (g), з яких уже вилучено кістки, то розріз повинен проходити тими ж лініями, що були визначені відповідно до додаткових приміток 2.A (b), (c) і (d); у будь-якому разі ці відруби або частини відрубів повинні містити кістки.

C. Товарні підкатегорії 0206 49 20 00 і 0210 99 49 00 включають, зокрема, голови або половини голів свійських свиней, з головним мозком або без нього, щоковиною або язиком, а також їх частини.

Голова відокремлюється від половини туші таким чином:

- прямим відрубуванням паралельно черепу; або

- відрубом паралельно черепу до рівня очей і далі похило до передньої частини таким чином, щоб залишити щоковину, прикріпленою до половини туші.

Щоковини, свинячі п'ятачки і вуха та прилегла до голови м'якоть, зокрема м'якоть позаду черепа і частина горла, відомі як "баки", розглядаються як частина голови. Однак м'ясо без кісток переднього краю (включаючи горло, лопаткову частину) буде належати до товарної підкатегорії 0203 19 55 00, 0203 29 55 00, 0210 19 51 00 або 0210 19 81 00 з урахуванням конкретного випадку.

D. "Сало" у товарних підкатегоріях 0209 00 11 00 і 0209 00 19 00 - жирова тканина, розташована під шкірою та з нею зв'язана, незалежно від частини туші, з якої вона одержана; у будь-якому разі маса жирової тканини повинна перевищувати масу шкіри.

Ці товарні підкатегорії включають також сало із знятою шкірою.

E. "Сушені або копчені" у товарних підкатегоріях 0210 11 31 00, 0210 11 39 00, 0210 12 19 00 і з 0210 19 60 00 до 0210 19 89 00 означає продукти, у яких співвідношення вода/білок (білок = вміст азоту х 6,25) у м'ясі становить або менший від 2,8.

3.A. Наведені нижче терміни означають:

(a) "туші" у товарних підкатегоріях 0204 10 00 00, 0204 21 00 00, 0204 30 00 00, 0204 41 00 00, 0204 50 11 00 і 0204 50 51 00 - цілі туші забитої тварини, якою вона є після знекровлення, нутрування, знешкурення, які імпортуються з головою або без неї, з ногами або без них, а також з іншими невідділеними субпродуктами або без них. Якщо туші імпортуються без голови, то остання повинна бути відокремлена від туші в ділянці атланто-потиличного суглоба. Якщо туші імпортуються без ніг, то останні повинні бути відрубані в ділянці зап'ястково-п'ясткового або заплесно-плеснового суглобів;

(b) "половини туш" у товарних підкатегоріях 0204 10 00 00, 0204 21 00 00, 0204 30 00 00, 0204 41 00 00, 0204 50 11 00 і 0204 50 51 00 - продукт, одержаний шляхом симетричного розділення цілої туші по центру кожного шийного, грудного, поперекового і крижового хребців і по центру грудини та лобково-сідничного зрощення;

(c) "передні четвертини короткого розрубу" у товарних підкатегоріях 0204 22 10 00, 0204 42 10 00, 0204 50 13 00 і 0204 50 53 00 - передня частина туші, з грудинкою або без неї, що містить усі кістки, лопатки, гомілки, заріз, шийно-спинну частину, обрубана перпендикулярно хребту і містить як мінімум п'ять і як максимум сім пар ребер, цілих або розрубаних;

(d) "передня четвертина короткого розрубу" у товарних підкатегоріях 0204 22 10 00, 0204 42 10 00, 0204 50 13 00 і 0204 50 53 00 - передня частина половини туші, з грудинкою або без неї, що містить усі кістки, лопатку, гомілку, заріз, шийно-спинну частину, обрубана перпендикулярно хребту і містить як мінімум п'ять і як максимум сім ребер, цілих або розрубаних;

(e) "хребтові краї спинної частини і/або ниркові частини" у товарних підкатегоріях 0204 22 30 00, 0204 42 30 00, 0204 50 15 00 і 0204 50 55 00 - частина, що залишається від туші після вилучення тазостегнових частин з гомілками та передніх четвертин короткого розрубу з нирками або без них; у разі відділення ниркових частин хребтові краї спинної частини повинні мати як мінімум п'ять поперекових хребців; ниркові частини, відділені від хребтових країв, повинні мати як мінімум п'ять пар ребер, цілих або розрубаних;

(f) "хребтовий край спинної частини і/або ниркова частина" у товарних підкатегоріях 0204 22 30 00, 0204 42 30 00, 0204 50 15 00 та 0204 50 55 00 - частина, що залишається від половини туші після вилучення тазостегнової частини з гомілкою та передньої четвертини короткого розрубу з ниркою або без неї; у разі відділення ниркової частини хребтовий край спинної частини повинен мати як мінімум п'ять поперекових хребців; ниркова частина після відділення від хребтового краю повинна мати як мінімум п'ять ребер, цілих або розрубаних;

(g) "тазостегнові частини з гомілкою" у товарних підкатегоріях 0204 22 50 00, 0204 42 50 00, 0204 50 19 00 і 0204 50 59 00 - задня частина половини туші, включаючи всі кістки та задні гомілки, відрубана під прямим кутом до хребта на рівні шостого поперекового хребця безпосередньо під клубовою кісткою або на рівні четвертого крижового хребця через клубову кістку в напрямку до лобково-сідничного зрощення;

(h) "тазостегнова частина з гомілкою" у товарних підкатегоріях 0204 22 50 00, 0204 42 50 00, 0204 50 19 00 і 0204 50 59 00 - задня частина половини туші, включаючи всі кістки та задню гомілку, відрубана під прямим кутом до хребта на рівні шостого поперекового хребця безпосередньо під клубовою кісткою або на рівні четвертого крижового хребця через клубову кістку в напрямку до лобково-сідничного зрощення.

B. Під час визначення кількості цілих або розрубаних ребер, які розглядаються в додатковій примітці 3.A, до уваги беруться лише ребра, прикріплені до хребтового стовпа, цілі або розрубані. 

4. Наведені нижче терміни означають:

(а) "частини тушок необвалені" у товарних підкатегоріях 0207 13 20 00 - 0207 13 60 00, 0207 14 20 00 - 0207 14 60 00, 0207 26 20 00 - 0207 26 70 00, 0207 27 20 00 - 0207 27 70 00, 0207 35 21 00 - 0207 35 63 00 і 0207 36 21 00 - 0207 36 63 00 - частини, що містять усі кістки.

Частини тушок птиці, розглянуті в пункті (а), з частково вилученими кістками включаються до товарної підкатегорії 0207 13 70 00, 0207 14 70 00, 0207 26 80 00, 0207 35 79 00 або 0207 36 79 00;

(b) "половини" у товарних підкатегоріях 0207 13 20 00, 0207 14 20 00, 0207 26 20 00, 0207 27 20 00, 0207 35 21 00, 0207 35 23 00, 0207 35 25 00, 0207 36 21 00, 0207 36 23 00 і 0207 36 25 00 - половини тушок, одержані розрубуванням уздовж грудини і хребта;

(c) "четвертини" у товарних підкатегоріях 0207 13 20 00, 0207 14 20 00, 0207 26 20 00, 0207 27 20 00, 0207 35 21 00, 0207 35 23 00, 0207 35 25 00, 0207 36 21 00, 0207 36 23 00 і 0207 36 25 00 - задні чи передні четвертини, одержані шляхом поперечного розрубування половини;

(d) "крила цілі, з кінчиками або без кінчиків" у товарних підкатегоріях 0207 13 30 00, 0207 14 30 00, 0207 26 30 00, 0207 27 30 00, 0207 35 31 00 і 0207 36 31 00 - частини тушок, що складаються з плечової, ліктьової та променевої кісток разом з м'язами. Тонкий кінець разом з кісткою зап'ястя може бути вилучений або залишений. Розруби повинні бути зроблені по суглобах;

(e) "грудинка" у товарних підкатегоріях 0207 13 50 00, 0207 14 50 00, 0207 26 50 00, 0207 27 50 00, 0207 35 51 00, 0207 35 53 00, 0207 36 51 00 і 0207 36 53 00 - частини тушок, що складаються з грудини і ребер, розташованих з кожного боку, разом з м'язами;

(f) "ніжки" у товарних підкатегоріях 0207 13 60 00, 0207 14 60 00, 0207 35 61 00, 0207 35 63 00, 0207 36 61 00 і 0207 36 63 00 - частини тушок, що складаються із стегнової кістки і великої та малої гомілкових кісток разом з м'язами. Розруби повинні бути зроблені по суглобах;

(g) "гомілки індиків" (нижня частина ніжок) у товарних підкатегоріях 0207 26 60 00 і 0207 27 60 00 - частини тушок індиків, що складаються з великої та малої гомілкових кісток разом з м'язами. Розруби повинні бути зроблені по суглобах;

(h) "ніжки індиків, крім гомілок" у товарних підкатегоріях 0207 26 70 00 і 0207 27 70 00 - частини тушок індиків, що складаються із стегнової кістки разом з м'язами або із стегнової кістки і великої та малої гомілкових кісток разом з м'язами. Розруби повинні бути зроблені по суглобах;

(ij) "палетоти гусей або качок" у товарних підкатегоріях 0207 35 71 00 і 0207 36 71 00 - тушки гусей або качок, обскубані, повністю патрані, без голови і лапок, з вилученими грудною кісткою, ребрами, хребтовим стовпом і крижами, але із залишеними стегновою, гомілковими та плечовою кістками.

5. Ввізне мито, що застосовується до сумішей цієї групи, обчислюється таким способом:

(a) якщо одна із складових суміші становить щонайменше 90 мас. %, то до суміші застосовується та ж ставка мита, що і до цієї складової;

(b) в інших випадках ставка мита відповідає найвищій ставці мита, що застосовується до будь-якої складової.

6. (a) М'ясо з приправами, яке не пройшло теплову кулінарну обробку, включається до групи 16. Під "м'ясом з приправами" розуміється м'ясо, що не пройшло теплову кулінарну обробку, а приправу додано всередину або по всій поверхні продукту і видно неозброєним оком чи можна визначити на смак.

(b) Продукти товарної позиції 0210, до яких були додані приправи в процесі приготування, також включаються до цієї товарної позиції за умови, що додання приправ не змінює їх характерних ознак.

7. Термін "солоні або в розсолі" у товарній позиції 0210 означає м'ясо та їстівні субпродукти, які були піддані солінню, що проникає всередину та насичує всі частини продукту, і мають загальний вміст солі 1,2 мас. % або більше.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преференційна 

пільгова 

повна 

  

0201 

М'ясо великої рогатої худоби, свіже або охолоджене: 

  

  

  

  

0201 10 00 00 

- туші та половини туш 

  

10 %, але не менш як
0,6 євро
за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

0201 20 

- інші відруби, необвалені: 

  

  

  

  

0201 20 20 00 

- - компенсовані четвертини 

  

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

0201 20 30 00 

- - нерозділені або розділені передні четвертини 

  

10 %, але не менш як
0,6 євро
за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,6 євро
за 1 кг 

0201 20 50 00 

- - нерозділені або розділені задні четвертини 

  

10 %, але не менш як
0,6 євро
за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,6 євро
за 1 кг 

0201 20 90 00 

- - інші 

  

1 євро за 1 кг 

1 євро за 1 кг 

0201 30 00 00 

- обвалені 

  

1 євро за 1 кг 

1 євро за 1 кг 

0202 

М'ясо великої рогатої худоби, морожене: 

  

  

  

  

0202 10 00 00 

- туші та половини туш 

  

10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг 

0202 20 

- інші відруби необвалені: 

  

  

  

  

0202 20 10 00 

- - компенсовані четвертини 

  

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

0202 20 30 00 

- - нерозділені або розділені передні четвертини 

  

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

0202 20 50 00 

- - нерозділені або розділені задні четвертини 

  

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

0202 20 90 00 

- - інші 

  

1 євро за 1 кг 

1 євро за 1 кг 

0202 30 

- обвалені: 

  

  

  

  

0202 30 10 00 

- - передні четвертини, цілі або розрубані як максимум на п'ять частин, кожна четвертина може бути лише в одному блоці; компенсовані четвертини - у двох блоках, при цьому один з передніми четвертинами, цілими або розрубаними щонайбільше на п'ять частин, а другий з її задніми четвертинами, за винятком філе, одним куском 

  

1 євро за 1 кг 

1 євро за 1 кг 

0202 30 50 00 

- - лопатка, шийно-лопаткова частина та грудинка 

  

1 євро за 1 кг 

1 євро за 1 кг 

0202 30 90 00 

- - інші 

  

20 

20 

0203 

Свинина, свіжа, охолоджена або морожена: 

  

  

  

  

  

- свіжа або охолоджена: 

  

  

  

  

0203 11 

- - туші та половини туш: 

  

  

  

  

0203 11 10 00 

- - - свійських свиней 

  

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

0203 11 90 00 

- - - інші 

  

1 євро за 1 кг 

1 євро за 1 кг 

0203 12 

- - окости, лопатки та їх відруби, необвалені: 

  

  

  

  

  

- - - свійських свиней: 

  

  

  

  

0203 12 11 00 

- - - - окости та їх відруби 

  

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

0203 12 19 00 

- - - - лопатки та їх відруби 

  

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

0203 12 90 00 

- - - інші 

  

1 євро за 1 кг 

1 євро за 1 кг 

0203 19 

- - інша: 

  

  

  

  

  

- - - свійських свиней: 

  

  

  

  

0203 19 11 00 

- - - - передній край та його відруби 

  

10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг 

0203 19 13 00 

- - - - корейка та її відруби, необвалені 

  

1 євро за 1 кг 

1 євро за 1 кг 

0203 19 15 00 

- - - - грудинка з прошарком сала та її відруби 

  

1 євро за 1 кг 

1 євро за 1 кг 

  

- - - - інші: 

  

  

  

  

0203 19 55 00 

- - - - - обвалені 

  

1 євро за 1 кг 

1 євро за 1 кг 

0203 19 59 00 

- - - - - інші 

  

1 євро за 1 кг 

1 євро за 1 кг 

0203 19 90 00 

- - - інша 

  

1 євро за 1 кг 

1 євро за 1 кг 

  

- морожена: 

  

  

  

  

0203 21 

- - туші та половини туш: 

  

  

  

  

0203 21 10 00 

- - - свійських свиней 

  

10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг 

0203 21 90 00 

- - - інші 

  

1 євро за 1 кг 

1 євро за 1 кг 

0203 22 

- - окости, лопатки та їх відруби, необвалені: 

  

  

  

  

  

- - - свійських свиней: 

  

  

  

  

0203 22 11 00 

- - - - окости та їх відруби 

  

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

0203 22 19 00 

- - - - лопатки та їх відруби 

  

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

0203 22 90 00 

- - - інші 

  

1 євро за 1 кг 

1 євро за 1 кг 

0203 29 

- - інша: 

  

  

  

  

  

- - - свійських свиней: 

  

  

  

  

0203 29 11 00 

- - - - передній край та його відруби 

  

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

0203 29 13 00 

- - - - корейка та її відруби, необвалені 

  

1 євро за 1 кг 

1 євро за 1 кг 

0203 29 15 00 

- - - - грудинка з прошарком сала та її відруби 

  

1 євро за 1 кг 

1 євро за 1 кг 

  

- - - - інші: 

  

  

  

  

0203 29 55 00 

- - - - - обвалені 

  

1 євро за 1 кг 

1 євро за 1 кг 

0203 29 59 00 

- - - - - інші 

  

1 євро за 1 кг 

1 євро за 1 кг 

0203 29 90 00 

- - - інша 

  

1 євро за 1 кг 

1 євро за 1 кг 

0204 

Баранина або козлятина, свіжа, охолоджена або морожена: 

  

  

  

  

0204 10 00 00 

- туші та половини туш ягнят, свіжі або охолоджені 

  

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

  

- інша баранина, свіжа або охолоджена: 

  

  

  

  

0204 21 00 00 

- - туші та половини туш 

  

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

0204 22 

- - інші відруби, необвалені: 

  

  

  

  

0204 22 10 00 

- - - передні четвертини короткого розрубу 

  

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

0204 22 30 00 

- - - хребтові краї спинної частини і/або ниркові частини 

  

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

0204 22 50 00 

- - - тазостегнові частини з гомілками 

  

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

0204 22 90 00 

- - - інші 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0204 23 00 00 

- - обвалена 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0204 30 00 00 

- туші та половини туш ягнят, морожені 

  

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

  

- інша баранина, морожена: 

  

  

  

  

0204 41 00 00 

- - туші та половини туш 

  

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

0204 42 

- - інші відруби, необвалені: 

  

  

  

  

0204 42 10 00 

- - - передні четвертини короткого розрубу 

  

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

0204 42 30 00 

- - - хребтові краї спинної частини і/або ниркові частини 

  

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

0204 42 50 00 

- - - тазостегнові частини з гомілками 

  

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

0204 42 90 00 

- - - інші 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0204 43 

- - обвалені: 

  

  

  

  

0204 43 10 00 

- - - ягнят 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0204 43 90 00 

- - - інші 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0204 50 

- козлятина: 

  

  

  

  

  

- - свіжа або охолоджена: 

  

  

  

  

0204 50 11 00 

- - - туші та половини туш 

  

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

0204 50 13 00 

- - - передні четвертини короткого розрубу 

  

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

0204 50 15 00 

- - - хребтові краї спинної частини і/або ниркові частини 

  

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

0204 50 19 00 

- - - тазостегнові частини з гомілками 

  

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

0204 50 31 00 

- - - - відруби, необвалені 

  

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

0204 50 39 00 

- - - - відруби, обвалені 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

  

- - морожена: 

  

  

  

  

0204 50 51 00 

- - - туші та половини туш 

  

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

0204 50 53 00 

- - - передні четвертини короткого розрубу 

  

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

0204 50 55 00 

- - - хребтові краї спинної частини і/або ниркові частини 

  

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

0204 50 59 00 

- - - тазостегнові частини з гомілками 

  

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

0204 50 71 00 

- - - - відруби, необвалені 

  

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

0204 50 79 00 

- - - - відруби, обвалені 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0205 00 

М'ясо коней, віслюків, мулів або лошаків, свіже, охолоджене або морожене: 

  

  

  

  

0205 00 20 00 

- свіже або охолоджене 

  

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

0205 00 80 00 

- морожене 

  

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,6 євро за 1 кг 

0206 

Їстівні субпродукти великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней, віслюків, мулів або лошаків, свіжі, охолоджені або морожені: 

  

  

  

  

0206 10 

- великої рогатої худоби, свіжі або охолоджені: 

  

  

  

  

0206 10 10 00 

- - для виробництва фармацевтичних продуктів 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

  

- - інші: 

  

  

  

  

0206 10 91 00 

- - - печінка 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0206 10 95 00 

- - - товста діафрагма і тонка діафрагма 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0206 10 99 00 

- - - інші 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

  

- великої рогатої худоби, морожені: 

  

  

  

  

0206 21 00 00 

- - язики 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0206 22 00 00 

- - печінка 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0206 29 

- - інші: 

  

  

  

  

0206 29 10 00 

- - - для виробництва фармацевтичних продуктів 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

0206 29 91 00 

- - - - товста діафрагма і тонка діафрагма 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0206 29 99 00 

- - - - інші 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0206 30 00 00 

- свиней, свіжі або охолоджені 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

  

- свиней, морожені: 

  

  

  

  

0206 41 00 00 

- - печінка 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0206 49 

- - інші: 

  

  

  

  

0206 49 20 00 

- - - свійських свиней 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0206 49 80 00 

- - - інші 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0206 80 

- інші, свіжі або охолоджені: 

  

  

  

  

0206 80 10 00 

- - для виробництва фармацевтичних продуктів 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

  

- - інші: 

  

  

  

  

0206 80 91 00 

- - - коней, віслюків, мулів або лошаків 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0206 80 99 00 

- - - овець та кіз 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0206 90 

- інші, морожені: 

  

  

  

  

0206 90 10 00 

- - для виробництва фармацевтичних продуктів 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

  

- - інші: 

  

  

  

  

0206 90 91 00 

- - - коней, віслюків, мулів або лошаків 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0206 90 99 00 

- - - овець та кіз 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0207 

М'ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, охолоджені або морожені: 

  

  

  

  

  

- курей свійських (Gallus domesticus): 

  

  

  

  

0207 11 

- - не розрізані на частини, свіжі або охолоджені: 

  

  

  

  

0207 11 10 00 

- - - обскубані, напівпатрані, з головою та лапами, так звані "83 % курчата" 

  

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

0207 11 30 00 

- - - обскубані, патрані, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печінкою та шлунком, так звані "70 % курчата" 

  

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

0207 11 90 00 

- - - обскубані, патрані, без голови, лапок, шиї, серця, печінки та шлунка, так звані "65 % курчата", або в іншому вигляді 

  

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

0207 12 

- - не розрізані на частини, морожені: 

  

  

  

  

0207 12 10 00 

- - - обскубані, патрані, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печінкою та шлунком, так звані "70 % курчата" 

  

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

0207 12 90 00 

- - - обскубані, патрані, без голови, лапок, шиї, серця, печінки та шлунка, так звані "65 % курчата", або в іншому вигляді 

  

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

0207 13 

- - частини тушок і субпродукти, свіжі або охолоджені: 

  

  

  

  

  

- - - частини тушок: 

  

  

  

  

0207 13 10 00 

- - - - обвалені 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

  

- - - - необвалені: 

  

  

  

  

0207 13 20 00 

- - - - - половини та четвертини 

  

0,7 євро за 1 кг 

0,7 євро за 1 кг 

0207 13 30 00 

- - - - - крила цілі, з кінчиками або без них 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 13 40 00 

- - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кінчики крил 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 13 50 00 

- - - - - грудинки та їх частини 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 13 60 00 

- - - - - ніжки та їх частини 

  

0,7 євро за 1 кг 

0,7 євро за 1 кг 

0207 13 70 00 

- - - - - інші 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

  

- - - субпродукти: 

  

  

  

  

0207 13 91 00 

- - - - печінка 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 13 99 00 

- - - - інші 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 14 

- - частини тушок і субпродукти, морожені: 

  

  

  

  

  

- - - частини тушок: 

  

  

  

  

0207 14 10 00 

- - - - обвалені 

  

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

  

- - - - необвалені: 

  

  

  

  

0207 14 20 00 

- - - - - половини та четвертини 

  

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

0207 14 30 00 

- - - - - крила цілі, з кінчиками або без них 

  

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

0207 14 40 00 

- - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кінчики крил 

  

10 %, але не менш як 0,4 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як 0,4 євро за 1 кг 

0207 14 50 00 

- - - - - грудинки та їх частини 

  

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

0207 14 60 00 

- - - - - ніжки та їх частини 

  

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

0207 14 70 00 

- - - - - інші 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

  

- - - субпродукти: 

  

  

  

  

0207 14 91 00 

- - - - печінка 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 14 99 00 

- - - - інші 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

  

- індиків: 

  

  

  

  

0207 24 

- - не розділені на частини, свіжі або охолоджені: 

  

  

  

  

0207 24 10 00 

- - - обскубані, патрані, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печінкою та шлунком, так звані "80 % індики" 

  

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

0207 24 90 00 

- - - обскубані, патрані, без голови, лапок, шиї, серця, печінки та шлунка, так звані "73 % індики", або в іншому вигляді 

  

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

0207 25 

- - не розрізані на частини, морожені: 

  

  

  

  

0207 25 10 00 

- - - обскубані, патрані, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печінкою та шлунком, так звані "80 % індики" 

  

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

0207 25 90 00 

- - - обскубані, патрані, без голови, лапок, шиї, серця, печінки і шлунка, так звані "73 % індики", або в іншому вигляді 

  

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

0207 26 

- - частини тушок і субпродукти, свіжі або охолоджені: 

  

  

  

  

  

- - - частини тушок: 

  

  

  

  

0207 26 10 00 

- - - - обвалені 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

  

- - - - необвалені: 

  

  

  

  

0207 26 20 00 

- - - - - половини та четвертини 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 26 30 00 

- - - - - крила цілі, з кінчиками або без них 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 26 40 00 

- - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кінчики крил 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 26 50 00 

- - - - - грудинки та їх частини 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

  

- - - - - ніжки та їх частини: 

  

  

  

  

0207 26 60 00 

- - - - - - гомілки та їх частини 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 26 70 00 

- - - - - - інші 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 26 80 00 

- - - - - інші 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

  

- - - субпродукти: 

  

  

  

  

0207 26 91 00 

- - - - печінка 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 26 99 00 

- - - - інші 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 27 

- - частини тушок і субпродукти, морожені: 

  

  

  

  

  

- - - частини тушок: 

  

  

  

  

0207 27 10 00 

- - - - обвалені 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

  

- - - - необвалені: 

  

  

  

  

0207 27 20 00 

- - - - - половини та четвертини 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 27 30 00 

- - - - - крила цілі, з кінчиками або без них 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 27 40 00 

- - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кінчики крил 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 27 50 00 

- - - - - грудинки та їх частини 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

  

- - - - - ніжки та їх частини: 

  

  

  

  

0207 27 60 00 

- - - - - - гомілки та їх частини 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 27 70 00 

- - - - - - інші 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 27 80 00 

- - - - - інші 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

  

- - - субпродукти: 

  

  

  

  

0207 27 91 00 

- - - - печінка 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 27 99 00 

- - - - інші 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

  

- качок, гусей або цесарок: 

  

  

  

  

0207 32 

- - не розрізані на частини, свіжі або охолоджені: 

  

  

  

  

  

- - - качок: 

  

  

  

  

0207 32 11 00 

- - - - обскубані, знекровлені, без кишок, але непатрані, з головою та лапками, так звані "85 % качки" 

  

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

0207 32 15 00 

- - - - обскубані, патрані, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печінкою та шлунком, так звані "70 % качки" 

  

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

0207 32 19 00 

- - - - обскубані, патрані, без голови, лапок, шиї, серця, печінки та шлунка, так звані "63 % качки", або в іншому вигляді 

  

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

  

- - - гусей: 

  

  

  

  

0207 32 51 00 

- - - - обскубані, знекровлені, але непатрані, з головою та лапками, так звані "82 % гуси" 

  

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

0207 32 59 00 

- - - - обскубані, патрані, без голови та лапок, але з серцем і шлунком чи без них, так звані "75 % гуси", або в іншому вигляді 

  

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

0207 32 90 00 

- - - цесарок 

  

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

0207 33 

- - не розрізані на частини, морожені: 

  

  

  

  

  

- - - качок: 

  

  

  

  

0207 33 11 00 

- - - - обскубані, патрані, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печінкою та шлунком, так звані "70 % качки" 

  

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

0207 33 19 00 

- - - - обскубані, патрані, без голови, лапок, шиї, серця, печінки та шлунка, так звані "63 % качки", або в іншому вигляді 

  

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

  

- - - гусей: 

  

  

  

  

0207 33 51 00 

- - - - обскубані, знекровлені, непатрані, але з головою та лапками, так звані "82 % гуси" 

  

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

0207 33 59 00 

- - - - обскубані, патрані, без голови та лапок, але з серцем і шлунком чи без них, так звані "75 % гуси", або в іншому вигляді 

  

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

0207 33 90 00 

- - - цесарок 

  

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

10 %, але не менш як
0,4 євро за 1 кг 

0207 34 

- - печінка жирна, свіжа або охолоджена: 

  

  

  

  

0207 34 10 00 

- - - гусей 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 34 90 00 

- - - качок 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 35 

- - інші, свіжі або охолоджені: 

  

  

  

  

  

- - - частини тушок: 

  

  

  

  

  

- - - - обвалені: 

  

  

  

  

0207 35 11 00 

- - - - - гусей 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 35 15 00 

- - - - - качок і цесарок 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

  

- - - - необвалені: 

  

  

  

  

  

- - - - - половини або четвертини: 

  

  

  

  

0207 35 21 00 

- - - - - - качок 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 35 23 00 

- - - - - - гусей 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 35 25 00 

- - - - - - цесарок 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 35 31 00 

- - - - - крила цілі, з кінчиками або без них 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 35 41 00 

- - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кінчики крил 

  

30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг 

  

- - - - - грудинки та їх частини: 

  

  

  

  

0207 35 51 00 

- - - - - - гусей 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 35 53 00 

- - - - - - качок і цесарок 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

  

- - - - - ніжки та їх частини: 

  

  

  

  

0207 35 61 00 

- - - - - - гусей 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 35 63 00 

- - - - - - качок і цесарок 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 35 71 00 

- - - - - палетоти гусей або качок 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 35 79 00 

- - - - - інші 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

  

- - - субпродукти: 

  

  

  

  

0207 35 91 00 

- - - - печінка, крім жирної 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 35 99 00 

- - - - інші 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 36 

- - інші, морожені: 

  

  

  

  

  

- - - частини тушок: 

  

  

  

  

  

- - - - обвалені: 

  

  

  

  

0207 36 11 00 

- - - - - гусей 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 36 15 00 

- - - - - качок і цесарок 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

  

- - - - необвалені: 

  

  

  

  

  

- - - - - половини і четвертини: 

  

  

  

  

0207 36 21 00 

- - - - - - качок 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 36 23 00 

- - - - - - гусей 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 36 25 00 

- - - - - - цесарок 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 36 31 00 

- - - - - крила цілі, з кінчиками або без них 

  

30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг 

0207 36 41 00 

- - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кінчики крил 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

  

- - - - - грудинки та їх частини: 

  

  

  

  

0207 36 51 00 

- - - - - - гусей 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 36 53 00 

- - - - - - качок і цесарок 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

  

- - - - - ніжки та їх частини: 

  

  

  

  

0207 36 61 00 

- - - - - - гусей 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 36 63 00 

- - - - - - качок і цесарок 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 36 71 00 

- - - - - палетоти гусей або качок 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 36 79 00 

- - - - - інші 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

  

- - - субпродукти: 

  

  

  

  

  

- - - - печінка: 

  

  

  

  

0207 36 81 00 

- - - - - гусяча жирна 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 36 85 00 

- - - - - качина жирна 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 36 89 00 

- - - - - інша 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0207 36 90 00 

- - - - інші 

  

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
1,5 євро за 1 кг 

0208 

Інші м'ясо та їстівні субпродукти, свіжі, охолоджені або морожені: 

  

  

  

  

0208 10 

- кролятина або зайчатина: 

  

  

  

  

  

- - свійських кроликів: 

  

  

  

  

0208 10 11 00 

- - - свіжі або охолоджені 

  

10 

10 

0208 10 19 00 

- - - морожені 

  

10 

10 

0208 10 90 00 

- - інші 

  

10 

10 

0208 20 00 00 

- жаб'ячі лапки 

  

10 

10 

0208 30 00 00 

- приматів 

  

10 

10 

0208 40 

- китів, дельфінів і морських свиней (ссавців ряду Cetacea); ламантинів і дюгонів (ссавців ряду Sirenia): 

  

  

  

  

0208 40 10 00 

- - м'ясо китів 

  

10 

10 

0208 40 90 00 

- - інше 

  

10 

10 

0208 50 00 00 

- рептилій (включаючи змій і черепах) 

  

10 

10 

0208 90 

- інші: 

  

  

  

  

0208 90 10 00 

- - свійських голубів 

  

10 

10 

  

- - дичини, крім кролятини або зайчатини: 

  

  

  

  

0208 90 20 00 

- - - перепілок 

  

10 

10 

0208 90 40 00 

- - - інші 

  

10 

10 

0208 90 55 00 

- - м'ясо тюленів 

  

10 

10 

0208 90 60 00 

- - північних оленів 

  

10 

10 

0208 90 95 00 

- - інші 

  

10 

10 

0209 00 

Сало без пісних частин, свинячий жир і жир свійської птиці, не витоплені та не виділені іншим способом, свіжі або охолоджені, морожені, солоні або в розсолі, сушені або копчені: 

  

  

  

  

  

- сало: 

  

  

  

  

0209 00 11 00 

- - свіже, охолоджене, морожене, солоне або в розсолі 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0209 00 19 00 

- - сушене або копчене 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0209 00 30 00 

- жир свинячий 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0209 00 90 00 

- жир свійської птиці 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0210 

М'ясо та їстівні м'ясні субпродукти солоні або в розсолі, сушені або копчені; їстівне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктів: 

  

  

  

  

  

- свинина: 

  

  

  

  

0210 11 

- - окости, лопатки та їх відруби, необвалені: 

  

  

  

  

  

- - - свійських свиней: 

  

  

  

  

  

- - - - солоне або в розсолі: 

  

  

  

  

0210 11 11 00 

- - - - - окости та їх відруби 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0210 11 19 00 

- - - - - лопатки та їх відруби 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

  

- - - - сушені або копчені: 

  

  

  

  

0210 11 31 00 

- - - - - окости та їх відруби 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0210 11 39 00 

- - - - - лопатки та їх відруби 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0210 11 90 00 

- - - інші 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0210 12 

- - грудинка з прошарком сала та її відруби: 

  

  

  

  

  

- - - свійських свиней: 

  

  

  

  

0210 12 11 00 

- - - - солоні або в розсолі 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0210 12 19 00 

- - - - сушені або копчені 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0210 12 90 00 

- - - інші 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0210 19 

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - свійських свиней: 

  

  

  

  

  

- - - - солоні або в розсолі: 

  

  

  

  

0210 19 10 00 

- - - - - беконні половини або спенсери 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0210 19 20 00 

- - - - - три чверті свинячого боку або серединки 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0210 19 30 00 

- - - - - передній край і відруби переднього краю 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0210 19 40 00 

- - - - - корейка та її відруби 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

  

- - - - - інші: 

  

  

  

  

0210 19 51 00 

- - - - - - обвалені 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0210 19 59 00 

- - - - - - інші 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

  

- - - - сушені або копчені: 

  

  

  

  

0210 19 60 00 

- - - - - передній край і відруби попереднього краю 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0210 19 70 00 

- - - - - корейки та її відруби 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

  

- - - - - інші: 

  

  

  

  

0210 19 81 00 

- - - - - - обвалені 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0210 19 89 00 

- - - - - - інші 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0210 19 90 00 

- - - інші 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0210 20 

- м'ясо великої рогатої худоби: 

  

  

  

  

0210 20 10 00 

- - необвалене 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0210 20 90 00 

- - обвалене 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

  

- інші, включаючи їстівне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктів: 

  

  

  

  

0210 91 00 00 

- - приматів 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0210 92 00 00 

- - китів, дельфінів і морських свиней (ссавців ряду Cetacea); ламантинів і дюгонів (ссавців ряду Sirenia) 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0210 93 00 00 

- - рептилій (включаючи змій і черепах) 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0210 99 

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - м'ясо: 

  

  

  

  

0210 99 10 00 

- - - - конина солона або в розсолі чи висушена 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

  

- - - - баранина та козлятина: 

  

  

  

  

0210 99 21 00 

- - - - - необвалена 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0210 99 29 00 

- - - - - обвалена 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0210 99 31 00 

- - - - північних оленів 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0210 99 39 00 

- - - - інших 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

  

- - - субпродукти: 

  

  

  

  

  

- - - - свійських свиней: 

  

  

  

  

0210 99 41 00 

- - - - - печінка 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0210 99 49 00 

- - - - - інші 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

  

- - - - великої рогатої худоби: 

  

  

  

  

0210 99 51 00 

- - - - - товста діафрагма і тонка діафрагма 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0210 99 59 00 

- - - - - інші 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0210 99 60 00 

- - - - овець і кіз 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

  

- - - - інші: 

  

  

  

  

  

- - - - - печінка свійської птиці: 

  

  

  

  

0210 99 71 00 

- - - - - - жирна печінка гусей чи качок, солона або в розсолі 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0210 99 79 00 

- - - - - - інші 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0210 99 80 00 

- - - - - інші 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0210 99 90 00 

- - - їстівне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктів 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

Група 03
Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) ссавців товарної позиції 0106;

(b) м'ясо ссавців товарної позиції 0106 (товарна позиція 0208 або 0210);

(c) рибу (а також її печінку, ікру та молочко), ракоподібних, молюсків, інших водяних безхребетних, мертвих та непридатних до вживання або таких, що не вживаються людиною за своєю природою або через їх стан (група 05); борошно, порошки та гранули з риби, ракоподібних, молюсків, інших водяних безхребетних, не придатних для їжі (товарна позиція 2301);

(d) ікру осетрових чи приготовлену ікру інших риб (товарна позиція 1604).

2. У цій групі термін "гранули" означає продукти, агломеровані чи безпосередньо пресуванням, чи з доданням зв'язувальної речовини в невеликій кількості.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преференційна 

пільгова 

повна 

0301 

Жива риба: 

  

  

  

  

0301 10 

- декоративна риба: 

  

  

  

  

0301 10 10 00 

- - прісноводна 

  

10 

10 

0301 10 90 00 

- - морська 

  

10 

10 

  

- інша жива риба: 

  

  

  

  

0301 91 

- - форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster): 

  

  

  

  

0301 91 10 00 

- - - видів Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster 

  

10 

10 

0301 91 90 00 

- - - інша 

  

10 

10 

0301 92 00 00 

- - вугор (Anguіlla spp.) 

  

10 

10 

0301 93 00 00 

- - короп 

  

10 

10 

0301 99 

- - інша: 

  

  

  

  

  

- - - прісноводна: 

  

  

  

  

0301 99 11 00 

- - - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) і лосось дунайський (Hucho hucho) 

  

10 

10 

0301 99 19 

- - - - інша: 

  

  

  

  

  

- - - - - осетроподібні (Acipenseriformes): 

  

  

  

  

0301 99 19 11 

- - - - - - мальки (молодь) масою не більш як 100 г 

  

10 

10 

0301 99 19 12 

- - - - - - осетер російський (Acipenser gueldenstaedtii) 

  

10 

10 

0301 99 19 13 

- - - - - - севрюга (Acipenser stellatus) 

  

10 

10 

0301 99 19 14 

- - - - - - білуга (Huso huso) 

  

10 

10 

0301 99 19 19 

- - - - - - інші 

  

10 

10 

0301 99 19 30 

- - - - - судак (Stizostedion spp.) 

  

10 

10 

0301 99 19 90 

- - - - - інша 

  

10 

10 

0301 99 90 

- - - морська: 

  

  

  

  

0301 99 90 10 

- - - - калкан (Psetta maxima) 

  

10 

10 

0301 99 90 90 

- - - - інша 

  

10 

10 

0302 

Риба свіжа або охолоджена, крім рибного філе та іншого м'яса риб товарної позиції 0304: 

  

  

  

  

  

- лососеві, крім печінки, ікри та молочка: 

  

  

  

  

0302 11 

- - форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster): 

  

  

  

  

0302 11 10 00 

- - - видів Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster 

  

0302 11 20 00 

- - - виду Oncorhynchus mykiss з головами і зябрами, нутрощами, масою більш як 1,2 кг штука, або знеголовлені, без зябер і нутрощів, масою більш як 1 кг штука 

  

0302 11 80 00 

- - - інша 

  

0302 12 00 00 

- - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) і лосось дунайський (Hucho hucho) 

  

0302 19 00 00 

- - інші 

  

  

- камбалоподібні (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae та Citaridae), крім печінки, ікри та молочка: 

  

  

  

  

0302 21 

- - палтус (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): 

  

  

  

  

0302 21 10 00 

- - - палтус синьокорий, або чорний (Reinhardtius hippoglossoides) 

  

0302 21 30 00 

- - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus) 

  

0302 21 90 00 

- - - палтус тихоокеанський білокорий (Hippoglossus stenolepis) 

  

0302 22 00 00 

- - камбала морська (Pleuronectes platessa) 

  

0302 23 00 00 

- - язик морський (Solea spp.) 

  

0302 29 

- - інші: 

  

  

  

  

0302 29 10 00 

- - - мегрім (Lepidorhombus spp.) 

  

0302 29 90 

- - - інші: 

  

  

  

  

0302 29 90 10 

- - - - калкан (Psetta maxima) 

  

0302 29 90 90 

- - - - інші 

  

  

- тунці (роду Thunnus), скіпджек, або тунець смугастий (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), крім печінки, ікри та молочка: 

  

  

  

  

0302 31 

- - тунець довгоперий, або альбакор (Thunnus alalunga): 

  

  

  

  

0302 31 10 00 

- - - для промислового виробництва продуктів товарної позиції 1604 

  

0302 31 90 00 

- - - інші 

  

0302 32 

- - тунець жовтоперий (Thunnus albacares): 

  

  

  

  

0302 32 10 00 

- - - для промислового виробництва продуктів товарної позиції 1604 

  

0302 32 90 00 

- - - інші 

  

0302 33 

- - скіпджек, або тунець смугастий: 

  

  

  

  

0302 33 10 00 

- - - для промислового виробництва продуктів товарної позиції 1604 

  

0302 33 90 00 

- - - інші 

  

0302 34 

- - тунець великоокий (Thunnus obesus): 

  

  

  

  

0302 34 10 00 

- - - для промислового виробництва продуктів товарної позиції 1604 

  

0302 34 90 00 

- - - інший 

  

0302 35 

- - тунець звичайний, або синій (Thunnus thynnus): 

  

  

  

  

0302 35 10 00 

- - - для промислового виробництва продуктів товарної позиції 1604 

  

0302 35 90 00 

- - - інший 

  

0302 36 

- - тунець південний синій (Thunnus maccoyii): 

  

  

  

  

0302 36 10 00 

- - - для промислового виробництва продуктів товарної позиції 1604 

  

0302 36 90 00 

- - - інший 

  

0302 39 

- - інші: 

  

  

  

  

0302 39 10 00 

- - - для промислового виробництва продуктів товарної позиції 1604 

  

0302 39 90 00 

- - - інші 

  

0302 40 00 00 

- оселедці (Clupea harengus, Clupea pallasii), крім печінки, ікри та молочка 

  

0302 50 

- тріска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), крім печінки, ікри та молочка: 

  

  

  

  

0302 50 10 00 

- - тріска атлантична (Gadus morhua) 

  

0302 50 90 00 

- - інші 

  

  

- інша риба, крім ікри, молочка та печінки: 

  

  

  

  

0302 61 

- - сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинела (Sardinella spp.), кілька або шпроти (Sprattus sprattus): 

  

  

  

  

0302 61 10 00 

- - - європейська сардина (Sardina pilchardus) 

  

0302 61 30 00 

- - - сардини роду Sardinops; сардинела (Sardinella spp.) 

  

0302 61 80 00 

- - - кілька або шпроти (Sprattus sprattus) 

  

0302 62 00 00 

- - пікша (Melanogrammus aeglefinus) 

  

0302 63 00 00 

- - сайда (Pollachius virens) 

  

0302 64 00 00 

- - скумбрія (Scomber scombrus, Scomber ausralasicus, Scomber japonicus) 

  

0302 65 

- - акули: 

  

  

  

  

0302 65 20 00 

- - - колюча (Squalus acanthias) 

  

10 

10 

0302 65 50 00 

- - - котяча (Scyliorhinus spp.) 

  

0302 65 90 00 

- - - інші 

  

0302 66 00 00 

- - вугор (Anguilla spp.) 

  

0302 69 

- - інша: 

  

  

  

  

  

- - - прісноводна: 

  

  

  

  

0302 69 11 00 

- - - - короп 

  

10 

10 

0302 69 19 

- - - - інша: 

  

  

  

  

  

- - - - - осетроподібні (Acipenseriformes): 

  

  

  

  

0302 69 19 11 

- - - - - - осетер російський (Acipenser gueldenstaedtii) 

  

0302 69 19 12 

- - - - - - севрюга (Acipenser stellatus) 

  

0302 69 19 13 

- - - - - - білуга (Huso huso) 

  

0302 69 19 19 

- - - - - - інші 

  

0302 69 19 30 

- - - - - судак (Stizostedion spp.) 

  

0302 69 19 90 

- - - - - інша 

  

  

- - - морська риба: 

  

  

  

  

  

- - - - риба роду Euthynnus, крім скіпджека, або тунця смугастого (Eunthynnus (Katsuwonus) pelamis) товарної підпозиції
0302 33: 

  

  

  

  

0302 69 21 00 

- - - - - для промислового виробництва продуктів товарної позиції 1604 

  

0302 69 25 00 

- - - - - інші 

  

  

- - - - окунь морський (Sebastes spp.): 

  

  

  

  

0302 69 31 00 

- - - - - виду Sebastes marinus 

  

0302 69 33 00 

- - - - - інші 

  

0302 69 35 00 

- - - - сайка (Boreogadus saida) 

  

0302 69 41 00 

- - - - мерланг (Merlangus merlangus) 

  

0302 69 45 00 

- - - - мольва (Molva spp.) 

  

0302 69 51 00 

- - - - мінтай (Theragra chalcogramma) і сайда срібляста (Pollachius pollachius) 

  

0302 69 55 00 

- - - - анчоуси (Engraulis spp.) 

  

10 

10 

0302 69 61 00 

- - - - морські карасі видів Dentex dentex та Pagellus spp. 

  

  

- - - - мерлуза (Merluccius spp.) і морський минь (Urophycis spp.): 

  

  

  

  

  

- - - - - мерлуза роду Merluccius: 

  

  

  

  

0302 69 66 00 

- - - - - - мерлуза мілководна (Merluccius capensis) та глибоководна (Merluccius paradoxus) 

  

0302 69 67 00 

- - - - - - мерлуза південна (Merluccius australis) 

  

0302 69 68 00 

- - - - - - інші 

  

0302 69 69 00 

- - - - - морський минь (Urophycis spp.) 

  

0302 69 75 00 

- - - - лящ морський звичайний (Brama spp.) 

  

0302 69 81 00 

- - - - вудильник (Lophius spp.) 

  

0302 69 85 00 

- - - - путасу (Micromesistius poutassou або Gadus poutassou) 

  

0302 69 86 00 

- - - - південна путасу (Micromesistius australis) 

  

0302 69 87 00 

- - - - меч-риба (Xiphias gladius) 

  

0302 69 88 00 

- - - - іклачі (Diissostichus spp.) 

  

0302 69 91 00 

- - - - ставрида (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) 

  

0302 69 92 00 

- - - - конгріо чорний (Genypterus blacodes) 

  

0302 69 94 00 

- - - - лаврак (Dicentrarchus labrax) 

  

0302 69 95 00 

- - - - аурата (Sparus aurata) 

  

0302 69 99 00 

- - - - інші 

  

0302 70 00 00 

- печінка, ікра та молочко 

  

0303 

Риба морожена, крім рибного філе та іншого м'яса риб товарної позиції 0304:
- лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), крім печінки, ікри та молочка: 

 

 

 

 

0303 11 00 00 

- - нерка, або червона (Oncorhynchus nerka) 

  

0303 19 00 00 

- - інші 

  

  

- інші лососеві, крім печінки, ікри та молочка: 

  

  

  

  

0303 21 

- - форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster): 

  

  

  

  

0303 21 10 00 

- - - видів Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster 

  

0303 21 20 00 

- - - виду Oncorhynchus mykiss з головами і зябрами, нутрощами, масою більш як 1,2 кг штука, або знеголовлені, без зябер і нутрощів, масою більш як 1 кг штука 

  

0303 21 80 00 

- - - інша 

  

0303 22 00 00 

- - лосось атлантичний (Salmo salar) і лосось дунайський (Hucho hucho) 

  

0303 29 00 00 

- - інші 

  

  

- камбалоподібні (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae та Citaridae), крім печінки, ікри та молочка: 

  

  

  

  

0303 31 

- - палтус (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): 

  

  

  

  

0303 31 10 00 

- - - палтус синьокорий, або чорний (Reinhardtius hippoglossoides) 

  

0303 31 30 00 

- - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus) 

  

0303 31 90 00 

- - - палтус тихоокеанський білокорий (Hippoglossus stenolepis) 

  

0303 32 00 00 

- - камбала морська (Pleuronectes platessa) 

  

0303 33 00 00 

- - язик морський (Solea spp.) 

  

0303 39 

- - інші: 

  

  

  

  

0303 39 10 00 

- - - камбала річкова (Platichthys flesus) 

  

0303 39 30 00 

- - - риба роду Rhombosolea 

  

0303 39 70 

- - - інші: 

  

  

  

  

0303 39 70 10 

- - - - калкан (Psetta maxima) 

  

0303 39 70 90 

- - - - інші 

  

  

- тунці (роду Thunnus), скіпджек, або тунець смугастий (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), крім печінки, ікри та молочка: 

  

  

  

  

0303 41 

- - тунець довгоперий, або альбакор (Thunnus alalunga): 

  

  

  

  

  

- - - для промислового виробництва продуктів товарної позиції 1604: 

  

  

  

  

0303 41 11 00 

- - - - цілий 

  

0303 41 13 00 

- - - - без зябер і нутрощів 

  

0303 41 19 00 

- - - - інший (наприклад знеголовлений) 

  

0303 41 90 00 

- - - інші 

  

0303 42 

- - тунець жовтоперий (Thunnus albacares): 

  

  

  

  

  

- - - для промислового виробництва продукції товарної позиції 1604: 

  

  

  

  

  

- - - - цілий: 

  

  

  

  

0303 42 12 00 

- - - - - масою понад
10 кг штука 

  

0303 42 18 00 

- - - - - інший 

  

  

- - - - без зябер і нутрощів: 

  

  

  

  

0303 42 32 00 

- - - - - масою понад
10 кг штука 

  

0303 42 38 00 

- - - - - інший 

  

  

- - - - інший (наприклад знеголовлений): 

  

  

  

  

0303 42 52 00 

- - - - - масою понад
10 кг штука 

  

0303 42 58 00 

- - - - - інші 

  

0303 42 90 00 

- - - інші 

  

0303 43 

- - скіпджек, або тунець смугастий: 

  

  

  

  

  

- - - для промислового виробництва продукції товарної позиції 1604: 

  

  

  

  

0303 43 11 00 

- - - - цілий 

  

0303 43 13 00 

- - - - без зябер і нутрощів 

  

0303 43 19 00 

- - - - інший (наприклад знеголовлений) 

  

0303 43 90 00 

- - - інший 

  

0303 44 

- - тунець великоокий (Thunnus obesus): 

  

  

  

  

  

- - - для промислового виробництва продуктів товарної позиції 1604: 

  

  

  

  

0303 44 11 00 

- - - - цілий 

  

0303 44 13 00 

- - - - без зябер і нутрощів 

  

0303 44 19 00 

- - - - інший (наприклад знеголовлений) 

  

0303 44 90 00 

- - - інший 

  

0303 45 

- - тунець синій, або звичайний (Thunnus thynnus): 

  

  

  

  

  

- - - для промислового виробництва продуктів товарної позиції 1604: 

  

  

  

  

0303 45 11 00 

- - - - цілий 

  

0303 45 13 00 

- - - - без зябер і нутрощів 

  

0303 45 19 00 

- - - - інший (наприклад знеголовлений) 

  

0303 45 90 00 

- - - інший 

  

0303 46 

- - тунець південний синій (Thunnus maccoyii): 

  

  

  

  

  

- - - для промислового виробництва продуктів товарної позиції 1604: 

  

  

  

  

0303 46 11 00 

- - - - цілий 

  

0303 46 13 00 

- - - - без зябер і нутрощів 

  

0303 46 19 00 

- - - - інший (наприклад знеголовлений) 

  

0303 46 90 00 

- - - інший 

  

0303 49 

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - для промислового виробництва продукції товарної позиції 1604: 

  

  

  

  

0303 49 31 00 

- - - - цілий 

  

0303 49 33 00 

- - - - без зябер і нутрощів 

  

0303 49 39 00 

- - - - інший (наприклад знеголовлений) 

  

0303 49 80 00 

- - - інший 

  

0303 50 00 00 

- оселедці (Clupea harengus, Clupea pallasii), крім печінки, ікри та молочка 

  

0303 60 

- тріска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), крім печінки, ікри та молочка: 

  

  

  

  

0303 60 11 00 

- - тріска атлантична (Gadus morhua) 

  

0303 60 19 00 

- - гренландська трісочка (Gadus ogac) 

  

0303 60 90 00 

- - тріска тихоокеанська (Gadus macrocephalus) 

  

  

- інша риба, крім печінки, ікри та молочка: 

  

  

  

  

0303 71 

- - сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинела (Sardinella spp.), кілька або шпроти (Sprattus sprattus): 

  

  

  

  

0303 71 10 00 

- - - європейська сардина (Sardina pilchardus) 

  

0303 71 30 00 

- - - сардини роду Sardinops; сардинела (Sardinella spp.) 

  

0303 71 80 00 

- - - кілька або шпроти (Sprattus sprattus) 

  

0303 72 00 00 

- - пікша (Melanogrammus aeglefinus) 

  

0303 73 00 00 

- - сайда (Pollachius virens) 

  

0303 74 

- - скумбрія (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus): 

  

  

  

  

0303 74 30 

- - - скумбрія звичайна, або європейська (Scomber scombrus), та скумбрія японська, або східна (Scomber japonicus): 

  

  

  

  

0303 74 30 10 

- - - - скумбрія звичайна, або європейська (Scomber scombrus) 

  

0303 74 30 90 

- - - - скумбрія японська, або східна (Scomber japonicus) 

  

0303 74 90 00 

- - - скумбрія австралійська (Scomber australasicus) 

  

0303 75 

- - акули: 

  

  

  

  

0303 75 20 00 

- - - колюча (Squalus acanthias) 

  

0303 75 50 00 

- - - котяча (Scyliorhinus spp.) 

  

0303 75 90 00 

- - - інші 

  

0303 76 00 00 

- - вугор (Anguilla spp.) 

  

0303 77 00 00 

- - лаврак (Docentrarchus labrax, Docentrarchus punctatus) 

  

0303 78 

- - мерлуза (Merluccius spp.) і морський минь (Urophycis spp.): 

  

  

  

  

  

- - - мерлуза роду Merluccius: 

  

  

  

  

0303 78 11 00 

- - - - мерлуза мілководна (Merluccius capensis) та глибоководна (Merluccius paradoxus) 

  

0303 78 12 00 

- - - - мерлуза південно-західної частини Атлантичного океану (Merluccius hubbsi) 

  

0303 78 13 00 

- - - - мерлуза південна (Merluccius australis) 

  

0303 78 19 00 

- - - - інші 

  

0303 78 90 00 

- - - морський минь роду Urophycis 

  

0303 79 

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - прісноводна: 

  

  

  

  

0303 79 11 00 

- - - - короп 

  

0303 79 19 

- - - - інша: 

  

  

  

  

  

- - - - - осетроподібні (Acipenseriformes): 

  

  

  

  

0303 79 19 11 

- - - - - - осетер російський (Acipenser gueldenstaedtii) 

  

0303 79 19 12 

- - - - - - севрюга (Acipenser stellatus) 

  

0303 79 19 13 

- - - - - - білуга (Huso huso) 

  

0303 79 19 19 

- - - - - - інші 

  

0303 79 19 30 

- - - - - судак (Stizostedion spp.) 

  

0303 79 19 90 

- - - - - інша 

  

  

- - - морська: 

  

  

  

  

  

- - - - риба роду Euthynnus, крім скіпджека, або тунця смугастого (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), товарної підпозиції 0303 43: 

  

  

  

  

  

- - - - - для промислового виробництва продуктів товарної позиції 1604: 

  

  

  

  

0303 79 21 00 

- - - - - - ціла 

  

0303 79 23 00 

- - - - - - без зябер і нутрощів 

  

0303 79 29 00 

- - - - - - інша (наприклад знеголовлена) 

  

0303 79 31 00 

- - - - - інша 

  

  

- - - - окунь морський (Sebastes spp.): 

  

  

  

  

0303 79 35 00 

- - - - - виду Sebastes marinus 

  

0303 79 37 00 

- - - - - інші 

  

0303 79 41 00 

- - - - сайка (Boreogadus saida) 

  

0303 79 45 00 

- - - - мерланг (Merlangus merlangus) 

  

0303 79 51 00 

- - - - мольва (Molva spp.) 

  

0303 79 55 00 

- - - - мінтай (Theragra chalcogramma) і сайда срібляста (Pollachius pollachius) 

  

0303 79 58 00 

- - - - однокольоровий боніто (Orcynopsis unicolor) 

  

0303 79 65 00 

- - - - анчоуси (Engraulis spp.) 

  

0303 79 71 00 

- - - - морські карасі (Dentex dentex і Pagellus spp.) 

  

0303 79 75 00 

- - - - лящ морський звичайний (Brama, spp.) 

  

0303 79 81 00 

- - - - вудильник (Lophius spp.) 

  

0303 79 83 00 

- - - - путасу (Micromesistius poutassou або Gadus poutassou) 

  

0303 79 85 00 

- - - - південна путасу (Micromesistius australis) 

  

0303 79 87 00 

- - - - меч-риба (Xiphias gladius) 

  

0303 79 88 

- - - - іклачі (Dissostichus spp.): 

  

  

  

  

0303 79 88 10 

- - - - - іклач патагонський (Dissostichus eleginoides) [Chilean seabass, Patagonian toothfish, Merlusa negra] 

  

0303 79 88 20 

- - - - - іклач антарктичний (Dissostichus mawsoni) [Antarctic toothfish] 

  

0303 79 88 90 

- - - - - інші 

  

0303 79 91 00 

- - - - ставрида (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) 

  

0303 79 92 00 

- - - - макруронус новозеландський (Macruronus novaezealandiae) 

  

0303 79 93 00 

- - - - конгріо чорний (Genypterus blacodes) 

  

0303 79 94 00 

- - - - виду Pelotreis flavilatus та Peltorhamphus novaezealandiae 

  

0303 79 98 00 

- - - - інші 

  

0303 80 

- печінка, ікра та молочко: 

  

  

  

  

0303 80 10 00 

- - ікра та молочко для виготовлення дезоксирибонуклеїнової кислоти або протаміну сульфату 

  

0303 80 90 00 

- - інші 

  

0304 

Філе рибне та інше м'ясо риб (включаючи фарш), свіже, охолоджене або морожене: 

  

  

  

  

0304 10 

- свіжі або охолоджені: 

  

  

  

  

  

- - філе: 

  

  

  

  

  

- - - прісноводної риби: 

  

  

  

  

0304 10 13 00 

- - - - лосося тихоокеанського (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантичного (Salmo salar) і лосося дунайського (Hucho hucho) 

  

  

- - - - форелі видів Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita і Oncorhynchus gilae: 

  

  

  

  

0304 10 15 00 

- - - - - виду Oncorhynchus mykiss масою більш як 400 г штука 

  

0304 10 17 00 

- - - - - інших 

  

0304 10 19 

- - - - інших прісноводних риб: 

  

  

  

  

0304 10 19 10 

- - - - - осетроподібних (Acipenseriformes) 

  

0304 10 19 20 

- - - - - судака (Stizostedion spp.) 

  

0304 10 19 90 

- - - - - інших 

  

  

- - - інше: 

  

  

  

  

0304 10 31 00 

- - - - тріски (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) і сайки (Boreogadus saida) 

  

0304 10 33 00 

- - - - сайди (Pollachius virens) 

  

0304 10 35 00 

- - - - окуня морського (Sebactes spp.) 

  

0304 10 38 00 

- - - - інших 

  

  

- - інше м'ясо риб (включаючи фарш): 

  

  

  

  

0304 10 91 

- - - прісноводних риб: 

  

  

  

  

0304 10 91 10 

- - - - осетроподібних (Acipenseriformes) 

  

0304 10 91 20 

- - - - судака (Stizostedion spp.) 

  

0304 10 91 90 

- - - - інших 

  

  

- - - інше: 

  

  

  

  

0304 10 97 00 

- - - - боки (спинки) оселедців 

  

0304 10 98 00 

- - - - інше 

  

0304 20 

- філе морожене: 

  

  

  

  

  

- - прісноводної риби: 

  

  

  

  

0304 20 13 00 

- - - лосося тихоокеанського (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантичного (Salmo salar) і лосося дунайського (Hucho hucho) 

  

  

- - - форелі видів Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita і Oncorhynchus gilae: 

  

  

  

  

0304 20 15 00 

- - - - виду Oncorhynchus mykiss масою більш як 400 г штука 

  

0304 20 17 00 

- - - - інших 

  

0304 20 19 

- - - інших прісноводних риб: 

  

  

  

  

0304 20 19 10 

- - - - осетроподібних (Acipenseriformes) 

  

0304 20 19 20 

- - - - судака (Stizostedion spp.) 

  

0304 20 19 90 

- - - - інших 

  

  

- - інших: 

  

  

  

  

  

- - - тріски (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) і сайки (Boreogadus saida): 

  

  

  

  

0304 20 21 00 

- - - - тріски тихоокеанської (Gadus macrocephalus) 

  

0304 20 29 00 

- - - - інших 

  

0304 20 31 00 

- - - сайди (Pollachius virens) 

  

0304 20 33 00 

- - - пікші (Melanogrammus aeglefinus) 

  

  

- - - окуня морського (Sebastes spp.): 

  

  

  

  

0304 20 35 00 

- - - - виду Sebastes marinus 

  

0304 20 37 00 

- - - - інших 

  

0304 20 41 00 

- - - мерланга (Merlangus merlangus) 

  

0304 20 43 00 

- - - мольви (Molva spp.) 

  

0304 20 45 00 

- - - тунців (роду Thunnus) і риби роду Euthynnus 

  

  

- - - скумбрії (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) і однокольорового боніто (Orcynopsis unicolor): 

  

  

  

  

0304 20 51 00 

- - - - скумбрії австралійської (Scomber australasicus) 

  

0304 20 53 

- - - - інших: 

  

  

  

  

0304 20 53 10 

- - - - - скумбрії звичайної, або європейської (Scomber scombrus) 

  

0304 20 53 90 

- - - - - інших 

  

  

- - - мерлузи (Merluccius spp.) і морського миня (Urophycis spp.): 

  

  

  

  

  

- - - - мерлузи роду Merluccius: 

  

  

  

  

0304 20 55 00 

- - - - - мерлузи мілководної (Merluccius capensis) та глибоководної (Merluccius paradoxus) 

  

0304 20 56 00 

- - - - - мерлузи аргентинської (південно-західної частини Атлантичного океану) (Merluccius hubbsi) 

  

0304 20 58 00 

- - - - - інші 

  

0304 20 59 00 

- - - - морського миня роду Urophycis 

  

  

- - - акул: 

  

  

  

  

0304 20 61 00 

- - - - колючої (Squalus acanthias) та котячої (Scyliorhinus spp.) 

  

0304 20 69 00 

- - - - інших акул 

  

0304 20 71 00 

- - - камбали морської (Pleuronectes platessa) 

  

0304 20 73 00 

- - - камбали річкової (Platichthys flesus) 

  

0304 20 75 00 

- - - оселедця (Clupea harengus, Clupea pallasii) 

  

0304 20 79 00 

- - - мегріма (Lepidorhombus spp.) 

  

0304 20 83 00 

- - - вудильника (Lophius spp.) 

  

0304 20 85 00 

- - - минтая (Theragra chalcogramma) 

  

0304 20 87 00 

- - - меч-риби (Xiphias gladius) 

  

0304 20 88 

- - - іклачів (Dissostichus spp.): 

  

  

  

  

0304 20 88 10 

- - - - іклача патагонського (Dissostichus eleginoides) [Chilean seabass, Patagonian toothfish, Merlusa negra] 

  

0304 20 88 20 

- - - - іклача антарктичного (Dissostichus mawsoni) [Antarctic toothfish] 

  

0304 20 88 90 

- - - - інших 

  

0304 20 91 00 

- - - макруронуса новозеландського (Macruronus novaezealandiae) 

  

0304 20 94 00 

- - - інших 

  

0304 90 

- інші: 

  

  

  

  

0304 90 05 00 

- - сурімі 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

0304 90 10 00 

- - - прісноводної риби 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

0304 90 22 00 

- - - - оселедців (Clupea harengus, Clupea pallasii) 

  

0304 90 31 00 

- - - - окуня морського (Sebastes spp.) 

  

  

- - - - тріски (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) і сайки (Boreogadus saida): 

  

  

  

  

0304 90 35 00 

- - - - - тріски тихоокеанської (Gadus macrocephalus) 

  

0304 90 38 00 

- - - - - тріски атлантичної (Gadus morhua) 

  

0304 90 39 00 

- - - - - інших 

  

0304 90 41 00 

- - - - сайди (Pollachius virens) 

  

0304 90 45 00 

- - - - пікші (Melanogrammus aeglefinus) 

  

0304 90 48 00 

- - - - мерлузи (Merluccius spp.) і морського миня (Urophycis spp.) 

  

0304 90 51 00 

- - - - мегріма (Lepidorhombus spp.) 

  

0304 90 55 00 

- - - - ляща морського звичайного (Brama spp.) 

  

0304 90 57 00 

- - - - вудильника (Lophius spp.) 

  

0304 90 59 00 

- - - - путасу (Micromesistius poutassou або Gadus poutassou) 

  

0304 90 61 00 

- - - - минтая (Theragra chalcogramma) 

  

0304 90 65 00 

- - - - меч-риби (Xiphias gladius) 

  

0304 90 97 00 

- - - - інших 

  

0305 

Риба сушена, солона або в розсолі; риба гарячого або холодного копчення; рибні борошно, порошок та гранули, придатні для харчування: 

  

  

  

  

0305 10 00 00 

- рибні борошно, порошок та гранули, придатні для харчування 

  

0305 20 00 00 

- печінка, ікра та молочко риб, сушені, копчені, солоні або в розсолі 

  

0305 30 

- рибне філе сушене, солоне або в розсолі, але не копчене: 

  

  

  

  

  

- - тріски (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) і сайки (Boreogadus saida): 

  

  

  

  

0305 30 11 00 

- - - тріски тихоокеанської (Gadus macrocephalus) 

  

10 

10 

0305 30 19 00 

- - - інших 

  

10 

10 

0305 30 30 00 

- - лосося тихоокеанського (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантичного (Salmo salar) і лосося дунайського (Hucho hucho), солоні або у розсолі 

  

10 

10 

0305 30 50 00 

- - палтуса синьокорого, або чорного (Reinhardtius hippoglossoides), солоного або в розсолі 

  

10 

10 

0305 30 90 

- - інших: 

  

  

  

  

0305 30 90 10 

- - - осетроподібних (Acipenseriformes) 

  

10 

10 

0305 30 90 90 

- - - інших 

  

10 

10 

  

- риба копчена, включаючи філе: 

  

  

  

  

0305 41 00 00 

- - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) і лосось дунайський (Hucho hucho) 

  

10 

10 

0305 42 00 00 

- - оселедці (Clupea harengus, Clupea pallasii) 

  

10 

10 

0305 49 

- - інша: 

  

  

  

  

0305 49 10 00 

- - - палтус синьокорий, або чорний (Reinhardtius hippoglossoides) 

  

10 

10 

0305 49 20 00 

- - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus) 

  

10 

10 

0305 49 30 00 

- - - скумбрія (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 

  

10 

10 

0305 49 45 00 

- - - форель (Salmo trutta, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster) 

  

10 

10 

0305 49 50 00 

- - - вугор (Anguilla spp.) 

  

10 

10 

0305 49 80 

- - - інші: 

  

  

  

  

0305 49 80 10 

- - - - осетроподібні (Acipenseriformes) 

  

10 

10 

0305 49 80 90 

- - - - інші 

  

10 

10 

  

- риба сушена, солона або несолона, але не копчена: 

  

  

  

  

0305 51 

- - тріска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus): 

  

  

  

  

0305 51 10 00 

- - - сушена, несолона 

  

0305 51 90 00 

- - - сушена, солона 

  

0305 59 

- - інша: 

  

  

  

  

  

- - - сайка (Boreogadus saida): 

  

  

  

  

0305 59 11 00 

- - - - сушена, несолона 

  

10 

10 

0305 59 19 00 

- - - - сушена, солона 

  

10 

10 

0305 59 30 00 

- - - оселедці (Clupea harengus, Clupea pallasii) 

  

10 

10 

0305 59 50 00 

- - - анчоуси (Engraulis spp.) 

  

10 

10 

0305 59 70 00 

- - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus) 

  

10 

10 

0305 59 80 

- - - інша: 

  

  

  

  

0305 59 80 10 

- - - - осетроподібні (Acipenseriformes) 

  

10 

10 

0305 59 80 90 

- - - - інша 

  

10 

10 

  

- риба солона, але
не сушена, не
копчена та риба
в розсолі: 

  

  

  

  

0305 61 00 00 

- - оселедці (Clupea harengus, Clupea pallasii) 

  

10 

10 

0305 62 00 00 

- - тріска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 

  

10 

10 

0305 63 00 00 

- - анчоуси (Engraulis spp.) 

  

10 

10 

0305 69 

- - інша: 

  

  

  

  

0305 69 10 00 

- - - сайка (Boreogadus saida) 

  

10 

10 

0305 69 30 00 

- - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus) 

  

10 

10 

0305 69 50 00 

- - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) і лосось дунайський (Hucho hucho) 

  

10 

10 

0305 69 80 

- - - інша: 

  

  

  

  

0305 69 80 10 

- - - - осетроподібні (Acipenseriformes) 

  

10 

10 

0305 69 80 90 

- - - - інша 

  

10 

10 

0306 

Ракоподібні з панцирами або без панцирів, живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, солоні або в розсолі; ракоподібні в панцирах, варені у воді або на парі, охолоджені або неохолоджені, морожені, сушені, солоні або в розсолі; борошно, порошок та гранули з ракоподібних, придатні для харчування: 

  

  

  

  

  

- морожені: 

  

  

  

  

0306 11 

- - лангусти (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.): 

  

  

  

  

0306 11 10 00 

- - - хвости лангустів 

  

0306 11 90 00 

- - - інші 

  

0306 12 

- - омари (Homarus spp.): 

  

  

  

  

0306 12 10 00 

- - - цілі 

  

0306 12 90 00 

- - - інші 

  

0306 13 

- - креветки: 

  

  

  

  

0306 13 10 00 

- - - родини Pandalidae 

  

0306 13 30 00 

- - - сірі роду Crangon 

  

0306 13 40 00 

- - - глибоководні рожеві (Parapenaeus longirostris) 

  

0306 13 50 00 

- - - роду Penaeus 

  

0306 13 80 00 

- - - інші 

  

0306 14 

- - краби: 

  

  

  

  

0306 14 10 00 

- - - видів Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. і Callinectes sapidus 

  

0306 14 30 00 

- - - виду Cancer pagurus 

  

0306 14 90 00 

- - - інші 

  

0306 19 

- - інші, включаючи борошно, порошок та гранули з ракоподібних, придатні для харчування: 

  

  

  

  

0306 19 10 00 

- - - раки прісноводні 

  

0306 19 30 00 

- - - омар норвезький (Nephrops norvegicus) 

  

0306 19 90 00 

- - - інші 

  

10 

10 

  

- неморожені: 

  

  

  

  

0306 21 00 00 

- - лангусти (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 

  

0306 22 

- - омари (Homarus spp.): 

  

  

  

  

0306 22 10 00 

- - - живі 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

0306 22 91 00 

- - - - цілі 

  

0306 22 99 00 

- - - - інші 

  

0306 23 

- - креветки: 

  

  

  

  

0306 23 10 00 

- - - родини Pandalidae 

  

  

- - - сірі роду Crangon: 

  

  

  

  

0306 23 31 00 

- - - - свіжі, охолоджені або варені у воді чи на парі 

  

0306 23 39 00 

- - - - інші 

  

0306 23 90 00 

- - - інші 

  

0306 24 

- - краби: 

  

  

  

  

0306 24 30 00 

- - - виду Cancer pagurus 

  

0306 24 80 00 

- - - інші 

  

0306 29 

- - інші, включаючи борошно, порошок та гранули з ракоподібних, придатні для харчування: 

  

  

  

  

0306 29 10 00 

- - - раки прісноводні 

  

0306 29 30 00 

- - - омар норвезький (Nephrops norvegicus) 

  

0306 29 90 00 

- - - інші 

  

0307 

Молюски, відділені або не відділені від черепашок, живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, солоні або в розсолі; водяні безхребетні, крім ракоподібних
та молюсків, живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, солоні або в розсолі; борошно, порошок та гранули з водяних безхребетних, крім ракоподібних, придатні для харчування: 

  

  

  

  

0307 10 

- устриці: 

  

  

  

  

0307 10 10 00 

- - устриці плоскі (Ostrea spp.), живі, масою (включаючи стулки) не більш як 40 г кожна 

  

0307 10 90 00 

- - інші 

  

  

- черепашки Святого Якова, або гребінці, морські гребінці чи петонкулюс, інші молюски родів Pecten, Chlamys або Placopecten: 

  

  

  

  

0307 21 00 00 

- - живі, свіжі або охолоджені 

  

0307 29 

- - інші: 

  

  

  

  

0307 29 10 00 

- - - черепашки Святого Якова, або гребінці (Pecten maximus), морожені 

  

0307 29 90 00 

- - - інші 

  

  

- мідії (Mytilus spp., Perna spp.): 

  

  

  

  

0307 31 

- - живі, свіжі або охолоджені: 

  

  

  

  

0307 31 10 00 

- - - Mytilus spp. 

  

0307 31 90 00 

- - - Perna spp. 

  

0307 39 

- - інші: 

  

  

  

  

0307 39 10 00 

- - - Mytilus spp. 

  

0307 39 90 00 

- - - Perna spp. 

  

  

- каракатиці (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) і кальмари (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): 

  

  

  

  

0307 41 

- - живі, свіжі або охолоджені: 

  

  

  

  

0307 41 10 00 

- - - каракатиці (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) 

  

  

- - - кальмари (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): 

  

  

  

  

0307 41 91 00 

- - - - Loligo spp., Ommastrephes sagittatus 

  

0307 41 99 00 

- - - - інші 

  

0307 49 

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - морожені: 

  

  

  

  

  

- - - - каракатиці (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.): 

  

  

  

  

  

- - - - - роду Sepiola: 

  

  

  

  

0307 49 01 00 

- - - - - - каракатиця мала (Sepiola rondeleti) 

  

0307 49 11 00 

- - - - - - інші 

  

0307 49 18 00 

- - - - - інші 

  

  

- - - - кальмари (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): 

  

  

  

  

  

- - - - - Loligo spp.: 

  

  

  

  

0307 49 31 00 

- - - - - - Loligo vulgaris 

  

0307 49 33 00 

- - - - - - Loligo pealei 

  

0307 49 35 00 

- - - - - - Loligo patagonica 

  

0307 49 38 00 

- - - - - - інші 

  

0307 49 51 00 

- - - - - Ommastrephes sagittatus 

  

0307 49 59 00 

- - - - - інші 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

0307 49 71 00 

- - - - каракатиці (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) 

  

  

- - - - кальмари (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): 

  

  

  

  

0307 49 91 00 

- - - - - Loligo spp., Ommastrephes sagittatus 

  

0307 49 99 00 

- - - - - інші 

  

  

- спрути, або восьминоги (Octopus spp.): 

  

  

  

  

0307 51 00 00 

- - живі, свіжі або охолоджені 

  

0307 59 

- - інші: 

  

  

  

  

0307 59 10 00 

- - - морожені 

  

0307 59 90 00 

- - - інші 

  

0307 60 00 00 

- равлики, крім морських 

  

10 

10 

  

- інші, включаючи борошно, порошок і гранули з інших водяних безхребетних, крім ракоподібних, придатні для харчування: 

  

  

  

  

0307 91 00 00 

- - живі, свіжі або охолоджені 

  

0307 99 

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - морожені: 

  

  

  

  

0307 99 11 00 

- - - - Illex spp. 

  

0307 99 13 00 

- - - - смугастий венус та інші види родини Veneridae 

  

0307 99 15 00 

- - - - медузи (Rhopilema spp.) 

  

0307 99 18 00 

- - - - інші водяні безхребетні 

  

0307 99 90 00 

- - - інші 

  

Група 04
Молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед; їстівні продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені

Примітки:

1. Термін "молоко" означає незбиране молоко або повністю чи частково знежирене молоко.

2. У товарній позиції 0405:

(a) термін "вершкове масло" означає натуральне вершкове масло, сироваткове чи рекомбіноване (відновлене) вершкове масло (свіже, солоне або згіркле, у тому числі консервоване вершкове масло), виготовлене виключно з молока, з вмістом молочного жиру 80 мас. % або більше, але не більш як 95 мас. %, з максимальним вмістом сухого знежиреного молочного залишку 2 мас. % і з максимальним вмістом води 16 мас. %. Вершкове масло не містить доданих емульгаторів, але може містити хлорид натрію, харчові барвники, нейтралізувальні солі та нешкідливі культури молочнокислих бактерій;

(b) термін "молочні пасти" означає здатні намащуватися емульсії типу "вода в маслі", що містять молочний жир як єдиний жир у продукті в кількості 39 мас. % або більше, але менш як 80 мас. %.

3. Продукти, одержані шляхом концентрування молочної сироватки з доданням молока чи молочного жиру, класифікуються як сири в товарній позиції 0406 за умови, що вони мають такі три характеристики:

(a) вміст молочного жиру в перерахунку на суху речовину - 5 мас. % чи більше;

(b) вміст сухої речовини не менш як 70 мас. %, але не більш як 85 мас. %;

(c) сформовані або здатні формуватися.

4. Ця група не включає:

(a) продукти, одержані з молочної сироватки, які містять понад 95 мас. % лактози, вираженої як безводна лактоза, у перерахунку на суху речовину (товарна позиція 1702);

(b) альбуміни (включаючи концентрати двох або більше білків молочної сироватки, що містять понад 80 мас. % білків молочної сироватки у перерахунку на суху речовину) (товарна позиція 3502) або глобуліни (товарна позиція 3504).

Примітки до товарних підпозицій:

1. У товарній підпозиції 0404 10 термін "видозмінена молочна сироватка" означає продукти, що складаються з компонентів сироватки, тобто сироватку з повністю або частково вилученими лактозою, білками чи мінеральними речовинами, сироватку, до якої були додані натуральні компоненти молочної сироватки, а також продукти, одержані шляхом змішування натуральних компонентів молочної сироватки.

2. У товарній підпозиції 0405 10 термін "вершкове масло" не означає дегідроване вершкове масло або топлене масло (товарна підпозиція 0405 90).

Додаткові примітки:

1. Ставка мита, що застосовується до сумішей, які входять до товарних позицій 0401 - 0406, повинна бути такою:

(a) до сумішей, у яких один із компонентів становить не менш як 90 мас. %, застосовується та ж ставка мита, що і до цього компонента;

(b) до інших сумішей - ставка мита, яка застосовується до того компонента, що має найвищу ставку імпортного мита.

2. У товарних підкатегоріях 0406 90 02 00 і 0406 90 03 00 термін "цілі сири" означає круги сиру з відповідною масою нетто:

ементальський (Emmentaler) - 60 кг або більше, але не більш як 130 кг,

грюєр і збринц (Sbrinz) - 20 кг або більше, але не більш як 45 кг,

бергкезе - 20 кг або більше, але не більш як 60 кг,

апензель (Appenzell) - 6 кг або більше, але не більш як 8 кг.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преференційна 

пільгова 

повна 

0401 

Молоко та вершки, незгущені та без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

  

  

  

  

0401 10 

- з вмістом жирів не більш як 1 мас. %: 

  

  

  

  

0401 10 10 00 

- - у первинних упаковках, об'ємом нетто не більш як 2 л 

  

0,1 євро за 1 л 

0,1 євро за 1 л 

0401 10 90 00 

- - інші 

  

0,1 євро за 1 л 

0,1 євро за 1 л 

0401 20 

- з вмістом жирів понад 1 мас. %, але не більш як 6 мас. %: 

  

  

  

  

  

- - не більш як 3 мас. %: 

  

  

  

  

0401 20 11 00 

- - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не більш як 2 л 

  

0,1 євро за 1 л 

0,1 євро за 1 л 

0401 20 19 00 

- - - інші 

  

0,1 євро за 1 л 

0,1 євро за 1 л 

  

- - понад 3 мас. %: 

  

  

  

  

0401 20 91 00 

- - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не більш як 2 л 

  

0,1 євро за 1 л 

0,1 євро за 1 л 

0401 20 99 00 

- - - інші 

  

0,1 євро за 1 л 

0,1 євро за 1 л 

0401 30 

- з вмістом жирів понад 6 мас. %: 

  

  

  

  

  

- - не більш як 21 мас. %: 

  

  

  

  

0401 30 11 00 

- - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не більш як 2 л 

  

0,1 євро за 1 л 

0,1 євро за 1 л 

0401 30 19 00 

- - - інші 

  

0,1 євро за 1 л 

0,1 євро за 1 л 

  

- - понад 21 мас. %, але не більш як 45 мас. %: 

  

  

  

  

0401 30 31 00 

- - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не більш як 2 л 

  

0,1 євро за 1 л 

0,1 євро за 1 л 

0401 30 39 00 

- - - інші 

  

0,1 євро за 1 л 

0,1 євро за 1 л 

  

- - понад 45 мас. %: 

  

  

  

  

0401 30 91 00 

- - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не більш як 2 л 

  

0,1 євро за 1 л 

0,1 євро за 1 л 

0401 30 99 00 

- - - інші 

  

0,1 євро за 1 л 

0,1 євро за 1 л 

0402 

Молоко та вершки, згущені або з доданням цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

  

  

  

  

0402 10 

- у порошку, гранулах чи інших твердих видах, з вмістом жирів не більш як 1,5 мас. %: 

  

  

  

  

  

- - без додання цукру або інших підсолоджувальних речовин: 

  

  

  

  

0402 10 11 00 

- - - у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0402 10 19 00 

- - - інші 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

  

- - інші: 

  

  

  

  

0402 10 91 00 

- - - у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0402 10 99 00 

- - - інші 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

  

- у порошку, гранулах чи інших твердих видах, з вмістом жирів понад 1,5 мас. %: 

  

  

  

  

0402 21 

- - без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

  

  

  

  

  

- - - з вмістом жирів не більш як 27 мас. %: 

  

  

  

  

0402 21 11 00 

- - - - у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

  

- - - - інші: 

  

  

  

  

0402 21 17 00 

- - - - - з вмістом жирів не більш як 11 мас. % 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0402 21 19 00 

- - - - - з вмістом жирів понад 11 мас. %, але не більш як 27 мас. %  

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

  

- - - з вмістом жирів понад 27 мас. %: 

  

  

  

  

0402 21 91 00 

- - - - у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0402 21 99 00 

- - - - інші 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0402 29 

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - з вмістом жирів не більш як 27 мас. %: 

  

  

  

  

0402 29 11 00 

- - - - молоко спеціального призначення, для немовлят, у герметичній упаковці, масою нетто не більш як 500 г, з вмістом жирів понад 10 мас. % 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

  

- - - - інші: 

  

  

  

  

0402 29 15 00 

- - - - - у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0402 29 19 00 

- - - - - інші 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

  

- - - з вмістом жирів понад 27 мас. %: 

  

  

  

  

0402 29 91 00 

- - - - у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0402 29 99 00 

- - - - інші 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

  

- інші: 

  

  

  

  

0402 91 

- - без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

  

  

  

  

  

- - - з вмістом жирів не більш як 8 мас. %: 

  

  

  

  

0402 91 11 00 

- - - - у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0402 91 19 00 

- - - - інші 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

  

- - - з вмістом жирів понад 8 мас. %, але не більш як 10 мас. %: 

  

  

  

  

0402 91 31 00 

- - - - у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0402 91 39 00 

- - - - інші 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

  

- - - з вмістом жирів понад 10 мас. %, але не більш як 45 мас. %: 

  

  

  

  

0402 91 51 00 

- - - - у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0402 91 59 00 

- - - - інші 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

  

- - - з вмістом жирів понад 45 мас. %: 

  

  

  

  

0402 91 91 00 

- - - - у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0402 91 99 00 

- - - - інші 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0402 99 

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - з вмістом жирів не більш як 9,5 мас. %: 

  

  

  

  

0402 99 11 00 

- - - - у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0402 99 19 00 

- - - - інші 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

  

- - - з вмістом жирів понад 9,5 мас. %, але не більш як 45 мас. %: 

  

  

  

  

0402 99 31 00 

- - - - у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0402 99 39 00 

- - - - інші 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

  

- - - з вмістом жирів понад 45 мас. %: 

  

  

  

  

0402 99 91 00 

- - - - у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0402 99 99 00 

- - - - інші 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0403 

Маслянка, коагульовані молоко та вершки, йогурт, кефір та інші ферментовані або сквашені (бактеріальними заквасками) молоко та вершки, згущені або незгущені, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин, ароматизовані чи неароматизовані, з доданням або без додання фруктів, горіхів чи какао: 

  

  

  

  

0403 10 

- йогурт: 

  

  

  

  

  

- - неароматизований, без додання фруктів, горіхів або какао: 

  

  

  

  

  

- - - без додання цукру або інших підсолоджувальних речовин, з вмістом жирів: 

  

  

  

  

0403 10 11 00 

- - - - не більш як 3 мас. %  

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0403 10 13 00 

- - - - понад 3 мас. %, але не більш як 6 мас. % 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0403 10 19 00 

- - - - понад 6 мас. %  

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

  

- - - інший, з вмістом жирів: 

  

  

  

  

0403 10 31 00 

- - - - не більш як 3 мас. % 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0403 10 33 00 

- - - - понад 3 мас. %, але не більш як 6 мас. % 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0403 10 39 00 

- - - - понад 6 мас. % 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

  

- - ароматизований або з доданням фруктів, горіхів чи какао: 

  

  

  

  

  

- - - у порошку, гранулах чи інших твердих видах, з вмістом молочних жирів: 

  

  

  

  

0403 10 51 00 

- - - - не більш як 1,5 мас. %  

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0403 10 53 00 

- - - - понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. % 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0403 10 59 00 

- - - - понад 27 мас. %  

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

  

- - - інший, з вмістом молочних жирів: 

  

  

  

  

0403 10 91 00 

- - - - не більш як 3 мас. % 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0403 10 93 00 

- - - - понад 3 мас. %, але не більш як 6 мас. % 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0403 10 99 00 

- - - - понад 6 мас. %  

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0403 90 

- інші: 

  

  

  

  

  

- - неароматизовані, без додання фруктів, горіхів або какао: 

  

  

  

  

  

- - - у порошку, гранулах чи інших твердих видах: 

  

  

  

  

  

- - - - без додання цукру або інших підсолоджувальних речовин, з вмістом жирів: 

  

  

  

  

0403 90 11 00 

- - - - - не більш як 1,5 мас. %  

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0403 90 13 00 

- - - - - понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. % 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0403 90 19 00 

- - - - - понад 27 мас. %  

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

  

- - - - інші, з вмістом жирів: 

  

  

  

  

0403 90 31 00 

- - - - - не більш як 1,5 мас. %  

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0403 90 33 00 

- - - - - понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. % 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0403 90 39 00 

- - - - - понад 27 мас. %  

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

  

- - - - без додання цукру або інших підсолоджувальних речовин, з вмістом жирів: 

  

  

  

  

0403 90 51 00 

- - - - - не більш як 3 мас. %  

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0403 90 53 00 

- - - - - понад 3 мас. %, але не більш як 6 мас. % 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0403 90 59 00 

- - - - - понад 6 мас. %  

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

  

- - - - інші, з вмістом жирів: 

  

  

  

  

0403 90 61 00 

- - - - - не більш як 3 мас. % 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0403 90 63 00 

- - - - - понад 3 мас. %, але не більш як 6 мас. % 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0403 90 69 00 

- - - - - понад 6 мас. % 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

  

- - ароматизовані або з доданням фруктів, горіхів або какао: 

  

  

  

  

  

- - - у порошку, гранулах або в інших твердих видах, з вмістом молочних жирів: 

  

  

  

  

0403 90 71 00 

- - - - не більш як 1,5 мас. %  

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0403 90 73 00 

- - - - понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. % 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0403 90 79 00 

- - - - понад 27 мас. %  

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

  

- - - інші, з вмістом молочних жирів: 

  

  

  

  

0403 90 91 00 

- - - - не більш як 3 мас. %  

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0403 90 93 00 

- - - - понад 3 мас. %, але не більш як 6 мас. % 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0403 90 99 00 

- - - - понад 6 мас. %  

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0404 

Молочна сироватка, згущена або незгущена, з доданням чи без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин; продукти, що складаються з натуральних компонентів молока, з доданням чи без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин, в іншому місці не зазначені: 

  

  

  

  

0404 10 

- молочна сироватка, видозмінена чи ні, згущена або не згущена, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

  

  

  

  

  

- - у порошку, гранулах чи іншому твердому вигляді: 

  

  

  

  

  

- - - без додання цукру або інших підсолоджувальних речовин, з вмістом білків (вміст азоту х 6,38): 

  

  

  

  

  

- - - - не більш як 15 мас. % і з вмістом жирів: 

  

  

  

  

0404 10 02 00 

- - - - - не більш як 1,5 мас. %  

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

0404 10 04 00 

- - - - - понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. % 

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

0404 10 06 00 

- - - - - понад 27 мас. %  

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

  

- - - - понад 15 мас. % і з вмістом жирів: 

  

  

  

  

0404 10 12 00 

- - - - - не більш як 1,5 мас. %  

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

0404 10 14 00 

- - - - - понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. % 

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

0404 10 16 00 

- - - - - понад 27 мас. %  

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

  

- - - інші, з вмістом білків (вміст азоту х 6,38): 

  

  

  

  

  

- - - - не більш як 15 мас. % і з вмістом жирів: 

  

  

  

  

0404 10 26 00 

- - - - - не більш як 1,5 мас. %  

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

0404 10 28 00 

- - - - - понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. % 

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

0404 10 32 00 

- - - - - понад 27 мас. % 

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

  

- - - - понад 15 мас. % і з вмістом жирів: 

  

  

  

  

0404 10 34 00 

- - - - - не більш як 1,5 мас. %  

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

0404 10 36 00 

- - - - - понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. % 

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

0404 10 38 00 

- - - - - понад 27 мас. % 

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

  

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - без додання цукру або інших підсолоджувальних речовин та з вмістом білків (вміст азоту х 6,38): 

  

  

  

  

  

- - - - не більш як 15 мас. % і з вмістом жирів: 

  

  

  

  

0404 10 48 00 

- - - - - не більш як 1,5 мас. %  

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

0404 10 52 00 

- - - - - понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. % 

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

0404 10 54 00 

- - - - - понад 27 мас. %  

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

  

- - - - понад 15 мас. % і з вмістом жирів: 

  

  

  

  

0404 10 56 00 

- - - - - не більш як 1,5 мас. %  

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

0404 10 58 00 

- - - - - понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. % 

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

0404 10 62 00 

- - - - - понад 27 мас. % 

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

  

- - - інші, з вмістом білків (вміст азоту х 6,38): 

  

  

  

  

  

- - - - не більш як 15 мас. % і з вмістом жирів: 

  

  

  

  

0404 10 72 00 

- - - - - не більш як 1,5 мас. %  

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

0404 10 74 00 

- - - - - понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. % 

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

0404 10 76 00 

- - - - - понад 27 мас. %  

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

  

- - - - понад 15 мас. % і з вмістом жирів: 

  

  

  

  

0404 10 78 00 

- - - - - не більш як 1,5 мас. %  

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

0404 10 82 00 

- - - - - понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. % 

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

0404 10 84 00 

- - - - - понад 27 мас. % 

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

0404 90 

- інші: 

  

  

  

  

  

- - без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин та з вмістом жирів: 

  

  

  

  

0404 90 21 00 

- - - не більш як 1,5 мас. % 

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

0404 90 23 00 

- - - понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. % 

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

0404 90 29 00 

- - - понад 27 мас. %  

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

  

- - інші, з вмістом жирів: 

  

  

  

  

0404 90 81 00 

- - - не більш як 1,5 мас. % 

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

0404 90 83 00 

- - - понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. % 

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

0404 90 89 00 

- - - понад 27 мас. % 

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

0405 

Масло вершкове та інші жири, вироблені з молока; молочні пасти: 

  

  

  

  

0405 10 

- масло вершкове: 

  

  

  

  

  

- - з вмістом жирів не більш як 85 мас. %: 

  

  

  

  

  

- - - масло вершкове натуральне: 

  

  

  

  

0405 10 11 00 

- - - - у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг 

  

1,5 євро за 1 кг 

1,5 євро за 1 кг 

0405 10 19 00 

- - - - інші 

  

1,5 євро за 1 кг 

1,5 євро за 1 кг 

0405 10 30 00 

- - - вершкове масло рекомбіноване 

  

1,5 євро за 1 кг 

1,5 євро за 1 кг 

0405 10 50 00 

- - - вершкове масло сироваткове (підсирне) 

  

1,5 євро за 1 кг 

1,5 євро за 1 кг 

0405 10 90 00 

- - інші 

  

1,5 євро за 1 кг 

1,5 євро за 1 кг 

0405 20 

- молочні пасти: 

  

  

  

  

0405 20 10 00 

- - з вмістом жиру понад 39 мас. %, але не більш як 60 мас. % 

  

1,5 євро за 1 кг 

1,5 євро за 1 кг 

0405 20 30 00 

- - з вмістом жиру понад 60 мас. %, але не більш як 75 мас. % 

  

1,5 євро за 1 кг 

1,5 євро за 1 кг 

0405 20 90 00 

- - з вмістом жиру понад 75 мас. %, але не більш як 80 мас. % 

  

1,5 євро за 1 кг 

1,5 євро за 1 кг 

0405 90 

- інші: 

  

  

  

  

0405 90 10 00 

- - з вмістом жиру понад 99,3 мас. % і з вмістом води не більш як 0,5 мас. % 

  

1,5 євро за 1 кг 

1,5 євро за 1 кг 

0405 90 90 00 

- - інші 

  

1,5 євро за 1 кг 

1,5 євро за 1 кг 

0406 

Сири всіх видів і кисломолочний сир: 

  

  

  

  

0406 10 

- свіжий сир (без визрівання), включаючи сир з молочної сироватки, і кисломолочний сир: 

  

  

  

  

0406 10 20 00 

- - з вмістом жиру не більш як 40 мас. %  

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 10 80 00 

- - інші 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 20 

- сири терті або в порошку, усіх сортів: 

  

  

  

  

0406 20 10 00 

- - гларський сир з травами, так званий "шабцигер" ("Schabziger"), вироблений із збираного молока з доданням дрібно розтертих запашних трав 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 20 90 00 

- - інші 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 30 

- сири плавлені, крім тертих або в порошку: 

  

  

  

  

0406 30 10 00 

- - під час виготовлення яких використовувалися тільки сири ементальський (Emmentaler), грюєр та апензель (Appenzell) і які можуть бути з доданням гларського сиру з травами, так званий "шабцигер" ("Schabziger"); упаковані для роздрібної торгівлі, з вмістом жиру не більш як 56 мас. % у перерахунку на суху речовину  

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

  

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - з вмістом жиру не більш як 36 мас. % і з вмістом жиру в сухій речовині: 

  

  

  

  

0406 30 31 00 

- - - - не більш як 48 мас. % 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 30 39 00 

- - - - понад 48 мас. % 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 30 90 00 

- - - з вмістом жирів понад 36 мас. %  

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 40 

- блакитні сири: 

  

  

  

  

0406 40 10 00 

- - рокфор (Roquefort) 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 40 50 00 

- - горгонзола (Gorgonzola) 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 40 90 00 

- - інші 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 90 

- інші сири: 

  

  

  

  

0406 90 01 00 

- - для виробництва плавлених сирів 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

  

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - ементальський (Emmentaler), грюєр збринц (Sbrinz), бергкезе і апензель (Appenzell): 

  

  

  

  

0406 90 02 00 

- - - - цілі сири вартістю понад 401,85 євро, але не більш як 430,62 євро за 100 кг маси нетто на умовах франко-кордон країни ввезення, з вмістом жиру 45 мас. % або більше в перерахунку на суху речовину, що визрівали три або більше місяців 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 90 03 00 

- - - - цілі сири вартістю понад 430,62 євро за 100 кг маси нетто на умовах франко-кордон країни ввезення, з вмістом жиру 45 мас. % або більше в перерахунку на суху речовину, що визрівали три або більше місяців 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 90 04 00 

- - - - у шматках, що мають скоринку хоча б на одному боці, розфасовані під вакуумом або з використанням інертного газу, масою нетто 1 кг і більше, але не більш як 5 кг маси нетто і вартістю понад 430,62 євро, але не більш як 459,39 євро за 100 кг маси нетто на умовах франко-кордон країни ввезення, з вмістом жиру 45 мас. % або більше в перерахунку на суху речовину, що визрівали три або більше місяців 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 90 05 00 

- - - - у шматках, що мають скоринку хоча б на одному боці, розфасовані під вакуумом або з використанням інертного газу, масою нетто 1 кг і більше, але не більш як 5 кг маси нетто і вартістю понад 459,39 євро за 100 кг маси нетто на умовах франко-кордон країни ввезення, з вмістом жирів 45 мас. % або більше в перерахунку на суху речовину, що визрівали три або більше місяців 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 90 06 00 

- - - - у шматках без скоринки, масою нетто менш як 450 г і вартістю понад 499,67 євро за 100 кг маси нетто на умовах франко-кордон країни ввезення, розфасовані під вакуумом або з використанням інертного газу, на упаковці яких зазначено як мінімум назву сиру, вміст жирів, прізвище відповідального пакувальника та країну-виробника, з вмістом жирів 45 мас. % або більше в перерахунку на суху речовину, що визрівали три або більше місяців 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

  

- - - - інші: 

  

  

  

  

0406 90 13 00 

- - - - - ементальський (Emmentaler) 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 90 15 00 

- - - - - грюєр  збринц (Sbrinz) 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 90 17 00 

- - - - - бергкезе  апензель (Appenzell) 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 90 18 00 

- - - фрибурзький сир (Fromage fribourgeois), вашерен мон-дор (Vacherin Mont d'Or) і тет де муан  

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 90 19 00 

- - - гларський сир з травами, так званий "шабцигер" ("Schabziger"), виготовлений із збираного молока з доданням дрібно розтертих запашних трав 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 90 21 00 

- - - чедер (Cheddar) 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 90 23 00 

- - - едем (Edam) 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 90 25 00 

- - - тильзит (Tilsit) 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 90 27 00 

- - - бутеркезе  

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 90 29 00 

- - - качкавал (Kashkaval) 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

  

- - - фета (Feta): 

  

  

  

  

0406 90 31 00 

- - - - з молока вівці чи молока буйволиці в місткостях з розсолом чи в бурдюках із шкури вівці чи кози 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 90 33 00 

- - - - інші 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 90 35 00 

- - - кефалотирі (Kefalotyri) 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 90 37 00 

- - - фінляндія (Finlandia) 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 90 39 00 

- - - ярлсберг (Jarlsberg) 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

0406 90 50 00 

- - - - сири з молока вівці чи молока буйволиці в місткостях з розсолом чи в бурдюках із шкури вівці чи кози 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

  

- - - - інші: 

  

  

  

  

  

- - - - - з вмістом жиру не більш як 40 мас. % і з вмістом води в перерахунку на знежирену речовину: 

  

  

  

  

  

- - - - - - не більш як 47 мас. %: 

  

  

  

  

0406 90 61 00 

- - - - - - - грана падано (Grana Padano), парміджіано реджіано (Parmigiano Reggiano) 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 90 63 00 

- - - - - - - фіоре сардо (Fiore Sardo), пекорино (Pecorino) 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 90 69 00 

- - - - - - - інші 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

  

- - - - - - понад 47 мас. %, але не більш як 72 мас. %: 

  

  

  

  

0406 90 73 00 

- - - - - - - проволоне (Provolone) 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 90 75 00 

- - - - - - - асіяго (Asiago), качикавало (Caciocavallo), монтасіо (Montasio), рагузано (Ragusano) 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 90 76 00 

- - - - - - - данбо (Danbo), фонталь (Fontal), фонтина (Fontina), фінбо (Fynbo), хаварті (Havarti), марибо (Maribo), самсое  

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 90 78 00 

- - - - - - - гауда (Gouda) 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 90 79 00 

- - - - - - - есром (Esrom), італіко (Italico), кернгем (Kernhem), сен-нектер (Saint-Nectaire), сен-полен (Saint-Paulin), таледжіо (Taleggio) 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 90 81 00 

- - - - - - - канталь (Cantal), чешир (Cheshire), уенслідейл (Wensleydale), ланкашир (Lancashire), подвійний глостерський (Double Gloucester), бларней (Blarney), колбі (Colby), монтерей (Monterey) 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 90 82 00 

- - - - - - - камамбер (Camembert) 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 90 84 00 

- - - - - - - брі (Brie) 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 90 85 00 

- - - - - - - кефалографієра (Kefalograviera), касері (Kasseri) 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

  

- - - - - - - інші сири, з вмістом води в перерахунку на знежирену речовину: 

  

  

  

  

0406 90 86 00 

- - - - - - - - понад 47 мас. %, але не більш як 52 мас. % 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 90 87 00 

- - - - - - - - понад 52 мас. %, але не більш як 62 мас. % 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 90 88 00 

- - - - - - - - понад 62 мас. %, але не більш як 72 мас. % 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 90 93 00 

- - - - - - понад 72 мас. %  

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 90 99  

- - - - - інші: 

  

  

  

  

0406 90 99 10 

- - - - - - сири з молока корів, у місткостях з розсолом 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0406 90 99 90 

- - - - - - інші 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0407 00 

Яйця птиці в шкаралупі, свіжі, консервовані або варені: 

  

  

  

  

  

- свійської птиці: 

  

  

  

  

  

- - для інкубації: 

  

  

  

  

0407 00 11 00 

- - - індичі чи гусячі 

  

шт. 

0407 00 19 00 

- - - інші 

  

0,05 євро за 1 кг 

0,05 євро за 1 кг 

шт. 

0407 00 30 00 

- - інші 

  

0,05 євро за 1 кг 

0,05 євро за 1 кг 

тис. шт. 

0407 00 90 00 

- інші 

  

0,05 євро за 1 кг 

0,05 євро за 1 кг 

шт. 

0408 

Яйця птиці без шкаралупи та яєчні жовтки, свіжі, сушені, варені у воді або на парі, формовані, морожені або консервовані іншим способом, з доданням чи без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

  

  

  

  

  

- яєчні жовтки: 

  

  

  

  

0408 11 

- - сушені: 

  

  

  

  

0408 11 20 00 

- - - не придатні для вживання 

  

1 євро за 1 кг 

1 євро за 1 кг 

0408 11 80 00 

- - - інші 

  

1 євро за 1 кг 

1 євро за 1 кг 

0408 19 

- - інші: 

  

  

  

  

0408 19 20 00 

- - - не придатні для вживання 

  

1 євро за 1 кг 

1 євро за 1 кг 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

0408 19 81 00 

- - - - рідкі 

  

1 євро за 1 кг 

1 євро за 1 кг 

0408 19 89 00 

- - - - інші, включаючи морожені 

  

1 євро за 1 кг 

1 євро за 1 кг 

  

- інші: 

  

  

  

  

0408 91 

- - сушені: 

  

  

  

  

0408 91 20 00 

- - - не придатні для вживання 

  

1 євро за 1 кг 

1 євро за 1 кг 

0408 91 80 00 

- - - інші 

  

1 євро за 1 кг 

1 євро за 1 кг 

0408 99 

- - інші: 

  

  

  

  

0408 99 20 00 

- - - не придатні для вживання 

  

1 євро за 1 кг 

1 євро за 1 кг 

0408 99 80 00 

- - - інші 

  

1 євро за 1 кг 

1 євро за 1 кг 

0409 00 00 00 

Мед натуральний 

  

0,8 євро за 1 кг 

0,8 євро за 1 кг 

0410 00 00 00 

Їстівні продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені  

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

Група 05
Інші продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) їстівні продукти (крім кишок, сечових міхурів, шлунків тварин, цілих чи в шматках, та крові тварин, рідкої чи сухої);

(b) шкури або шкіри, включаючи хутро, крім продукції товарної позиції 0505, і обрізків та аналогічних відходів необроблених шкур товарної позиції 0511 (група 41 чи 43);

(c) сировину тваринного походження для текстильної промисловості, крім кінського волосу та його відходів (розділ XI);

(d) готові вузли та пучки для виробництва мітел і щіток (товарна позиція 9603).

2. У товарній позиції 0501 людське волосся, сортоване за довжиною, не вважається обробленим (за умови, що основи та кінці волосся не розташовані у відповідному порядку).

3. В УКТЗЕД термін "слонова кістка" означає бивні та ікла слона, бегемота, моржа, нарвала, дикого кабана, роги носорога, а також зуби всіх тварин.

4. В УКТЗЕД термін "кінський волос" означає волос гриви або хвоста коней чи великої рогатої худоби.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преференційна 

пільгова 

повна 

0501 00 00 00 

Людське волосся необроблене, мите чи немите, знежирене чи незнежирене; відходи волосся 

  

20 

20 

0502 

Щетина свійських або диких свиней; борсуковий волос та інший волос, використовувані для виробництва щіток; відходи щетини або волосу: 

  

  

  

  

0502 10 00 00 

- щетина свійських або диких свиней та відходи щетини 

  

20 

20 

0502 90 00 00 

- інші 

  

20 

20 

0503 00 00 00 

Кінський волос та його відходи, у тому числі у вигляді полотна, з підосновою чи без неї 

  

20 

20 

0504 00 00 00 

Кишки, сечові міхурі та шлунки тварин, цілі та шматками, крім риб'ячих, свіжі, охолоджені, морожені, солоні або у розсолі, сушені або копчені 

  

0505 

Шкурки та інші частини птахів, укриті пір'ям або пухом, пір'я, частини пір'я (обрізані чи необрізані) і пух, очищені або неочищені, дезінфіковані чи оброблені з метою їх збереження, але які не пройшли подальшої обробки; порошок і відходи пір'я або частин пір'я: 

  

  

  

  

0505 10 

- пір'я, придатне для набивання; пух: 

  

  

  

  

0505 10 10 00 

- - необроблені 

  

20 

20 

0505 10 90 00 

- - інші 

  

20 

20 

0505 90 00 00 

- інші 

  

20 

20 

0506 

Кістки та роговий стрижень, необроблені, знежирені, які пройшли первинну обробку (але без надання форми), оброблені кислотою або дежелатиновані; порошок та відходи цих продуктів: 

  

  

  

  

0506 10 00 00 

- осеїн та кістки, оброблені кислотою 

  

20 

20 

0506 90 00 00 

- інші 

  

20 

20 

0507 

Слонова кістка, черепаховий панцир, вус китовий (включаючи бахрому) або інших морських ссавців, роги, роги оленя, копита, нігті, кігті та дзьоби, необроблені або піддані первинній обробці, але без надання форми; порошок і відходи цих матеріалів: 

  

  

  

  

0507 10 00 00 

- слонова кістка; порошок і відходи слонової кістки 

  

20 

20 

0507 90 00 00 

- інші 

  

20 

20 

0508 00 00 00 

Корали та аналогічні матеріали, не оброблені або піддані первинній обробці; черепашки та панцирі молюсків, ракоподібних чи голкошкірих, скелетні пластини каракатиць, необроблені або піддані первинній обробці, але без надання форми, їх порошок і відходи 

  

20 

20 

0509 00 

Губки натуральні тваринного походження: 

  

  

  

  

0509 00 10 00 

- необроблені 

  

0509 00 90 00 

- інші 

  

0510 00 00 00  

Амбра сіра, струмина боброва, цівета і мускус; шпанські мушки; жовч, у тому числі суха; залози та інші продукти тваринного походження, використовувані для виготовлення фармацевтичних засобів, свіжі, охолоджені, морожені або оброблені іншим способом для тимчасового зберігання  

  

0511 

Продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені; мертві тварини групи 01 або 03, не придатні для харчування: 

  

  

  

  

0511 10 00 00 

- сперма биків 

  

шт.(1) 

  

- інші: 

  

  

  

  

0511 91 

- - продукти з риб або ракоподібних, молюсків чи інших водяних безхребетних; мертві тварини
групи 03: 

  

  

  

  

0511 91 10 00 

- - - відходи рибні 

  

0511 91 90 00 

- - - інші 

  

0511 99 

- - інші: 

  

  

  

  

0511 99 10  

- - - сухожилля та жили; обрізи та аналогічні відходи необробленої шкіри: 

  

  

  

  

0511 99 10 10 

- - - - сухожилля та жили (для медичних цілей) 

  

0511 99 10 90 

- - - - інші 

  

0511 99 90 

- - - інші: 

  

  

  

  

0511 99 90 10 

- - - - ембріони великої рогатої худоби 

  

0511 99 90 90 

- - - - інші  

  

___________
(1) Соломка (нормативна кількість, необхідна для осіменіння) 

Розділ II
ПРОДУКТИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Примітка:

1. У цьому розділі термін "гранули" означає продукти, агломеровані безпосередньо пресуванням чи з доданням зв'язувальної речовини в кількості не більш як 3 мас. %.

Група 06
Живі дерева та інші рослини; цибулини, коріння та інші аналогічні частини рослин; зрізані квіти і декоративна зелень

Примітки:

1. За умови дотримання винятків, зазначених у другій частині назви товарної позиції 0601, до цієї групи належать тільки живі дерева та рослини, включаючи розсаду овочів, що поставляються з парників, оранжерей чи розсадників для висадки чи для декоративних цілей. Однак до цієї групи не включаються картопля, городня цибуля, цибуля-шалот, городній часник та інші продукти групи 07.

2. Будь-яке посилання, зазначене в товарній позиції 0603 чи 0604, на товари слід розуміти як посилання на букети, корзини з квітами, вінки та аналогічні вироби, виготовлені повністю або частково з товарів такого роду, за винятком аксесуарів з інших матеріалів. Однак до цих товарних позицій не включаються колажі або аналогічні декоративні зображення товарної позиції 9701.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преференційна 

пільгова 

повна 

0601 

Цибулини, бульби, кореневі бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалужені кореневища, у стані вегетативного спокою, у стані вегетації або цвітіння; саджанці, рослини та корені цикорію, крім коренів товарної позиції 1212: 

  

  

  

  

0601 10 

- цибулини, бульби, кореневі бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалужені кореневища, у стані вегетативного спокою: 

  

  

  

  

0601 10 10 00 

- - гіацинти 

  

шт. 

0601 10 20 00 

- - нарциси 

  

шт. 

0601 10 30 00 

- - тюльпани 

  

шт. 

0601 10 40 00 

- - гладіолуси 

  

шт. 

0601 10 90 00 

- - інші 

  

0601 20 

- цибулини, бульби, кореневі бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалужені кореневища, у стані вегетації або цвітіння; саджанці, рослини та корені цикорію: 

  

  

  

  

0601 20 10 00 

- - саджанці, рослини та корені цикорію 

  

0601 20 30 00 

- - орхідеї, гіацинти, нарциси та тюльпани 

  

0601 20 90 00 

- - інші 

  

0602 

Інші живі рослини (включаючи їх коріння), живці та підщепи; міцелій грибів: 

  

  

  

  

0602 10 

- невкорінені живці та підщепи: 

  

  

  

  

0602 10 10 00 

- - винограду 

  

0602 10 90 00 

- - інші 

  

0602 20 

- дерева, кущі та чагарники з їстівними плодами, щеплені чи нещеплені: 

  

  

  

  

0602 20 10 00 

- - живці винограду, щеплені чи укорінені 

  

0602 20 90 00 

- - інші 

  

0602 30 00 00 

- рододендрони та азалії, щеплені чи нещеплені 

  

20 

20 

0602 40 

- троянди, щеплені чи нещеплені: 

  

  

  

  

0602 40 10 00 

- - нещеплені 

  

шт. 

0602 40 90 00 

- - щеплені 

  

шт. 

0602 90 

- інші: 

  

  

  

  

0602 90 10 00 

- - міцелій грибів 

  

10 

10 

-  

0602 90 20 00 

- - рослини ананасу 

  

10 

10 

0602 90 30 00 

- - рослини овочевих культур, суниці та полуниці 

  

10 

10 

  

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - рослини для відкритого ґрунту: 

  

  

  

  

  

- - - - дерева, кущі та чагарники: 

  

  

  

  

0602 90 41 00 

- - - - - дерева лісові 

  

15 

15 

  

- - - - - інші: 

  

  

  

  

0602 90 45 00 

- - - - - - живці укорінені та молоді рослини 

  

15 

15 

0602 90 49 00 

- - - - - - інші 

  

15 

15 

  

- - - - інші рослини для відкритого ґрунту: 

  

  

  

  

0602 90 51 00 

- - - - - багаторічні рослини 

  

15 

15 

0602 90 59 00 

- - - - - інші 

  

15 

15 

  

- - - рослини для закритого ґрунту: 

  

  

  

  

0602 90 70 00 

- - - - живці укорінені та молоді рослини, за винятком кактусів 

  

15 

15 

  

- - - - інші: 

  

  

  

  

0602 90 91 00 

- - - - - квіткові рослини з пуп'янками чи квітучі, за винятком кактусів 

  

15 

15 

0602 90 99 00 

- - - - - інші 

  

15 

15 

0603 

Зрізані квітки та пуп'янки, придатні для складання букетів або для декоративних цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, просочені або оброблені іншим способом: 

  

  

  

  

0603 10 

- свіжі: 

  

  

  

  

0603 10 10 

- - троянди: 

  

  

  

  

0603 10 10 10 

- - - з 1 червня до 31 жовтня 

  

10 

10 

шт. 

0603 10 10 90 

- - - з 1 листопада до 31 травня 

  

шт. 

0603 10 20 

- - гвоздики: 

  

  

  

  

0603 10 20 10 

- - - з 1 червня до 31 жовтня 

  

10 

10 

шт. 

0603 10 20 90 

- - - з 1 листопада до 31 травня 

  

шт. 

0603 10 30 

- - орхідеї: 

  

  

  

  

0603 10 30 10 

- - - з 1 червня до 31 жовтня 

  

10 

10 

шт. 

0603 10 30 90 

- - - з 1 листопада до 31 травня 

  

шт. 

0603 10 40 

- - гладіолуси: 

  

  

  

  

0603 10 40 10 

- - - з 1 червня до 31 жовтня 

  

10 

10 

шт. 

0603 10 40 90 

- - - з 1 листопада до 31 травня 

  

шт. 

0603 10 50 

- - хризантеми: 

  

  

  

  

0603 10 50 10 

- - - з 1 червня до 31 жовтня 

  

10 

10 

шт. 

0603 10 50 90 

- - - з 1 листопада до 31 травня 

  

шт. 

0603 10 80 

- - інші: 

  

  

  

  

0603 10 80 10 

- - - з 1 червня до 31 жовтня 

  

10 

10 

0603 10 80 90 

- - - з 1 листопада до 31 травня 

  

0603 90 00 00 

- інші  

  

10 

10 

0604 

Листя, гілки та інші частини рослин, без квіток або пуп'янків, трави, мохи та лишайники, придатні для складання букетів або для декоративних цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, просочені або оброблені іншим способом: 

  

  

  

  

0604 10 

- мохи та лишайники: 

  

  

  

  

0604 10 10 00 

- - ягель (оленячий мох) 

  

10 

10 

-  

0604 10 90 00 

- - інші 

  

10 

10 

-  

  

- інші: 

  

  

  

  

0604 91 

- - свіжі: 

  

  

  

  

  

- - - різдвяні дерева: 

  

  

  

  

0604 91 21 00 

- - - - ялиця Нордмана (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) та ялиця благородна (Abies procera Rehd.) 

  

10 

10 

шт. 

0604 91 29 00 

- - - - інші 

  

10 

10 

шт. 

  

- - - гілки хвойних дерев: 

  

  

  

  

0604 91 41 00 

- - - - ялиці Нордмана (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) та ялиці благородної (Abies procera Rehd.) 

  

10 

10 

-  

0604 91 49 00 

- - - - інші 

  

10 

10 

-  

0604 91 90 00 

- - - інші 

  

10 

10 

-  

0604 99 

- - інші: 

  

  

  

  

0604 99 10 

- - - засушені, без подальшої обробки: 

  

  

  

  

0604 99 10 10 

- - - - з 1 листопада до 30 квітня 

  

10 

10 

0604 99 10 90 

- - - - з 1 травня до
31 жовтня 

  

10 

10 

0604 99 90 

- - - інші: 

  

  

  

  

0604 99 90 10 

- - - - з 1 листопада до 30 квітня 

  

10 

10 

0604 99 90 90 

- - - - з 1 травня до
31 жовтня 

  

10 

10 

Група 07
Овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульбоплоди

Примітки:

1. Ця група не включає кормові продукти, класифіковані в товарній позиції 1214.

2. У товарних позиціях 0709 - 0712 термін "овочі" включає також їстівні гриби, трюфелі, маслини, або оливки, каперси, кабачки, гарбузи, баклажани, цукрову кукурудзу (Zea mays var. saccharata), перець роду Capsicum чи Pimenta, фенхель, петрушку, купир, естрагон, крес-салат і майоран культурний (Majorana hortensis або Origanum majorana).

3. Товарна позиція 0712 включає сушені овочі всіх видів, перелічені в товарних позиціях 0701 - 0711, крім:

(a) сушених бобових овочів, лущених (товарна позиція 0713);

(b) цукрової кукурудзи у вигляді, зазначеному в товарних позиціях 1102 - 1104;

(c) борошна, крупів, порошків, гранул, пластівців із картоплі (товарна позиція 1105);

(d) борошна, крупів, порошків із сушених бобових товарної позиції 0713 (товарна позиція 1106).

4. До цієї групи не включається перець роду Capsicum чи Pimenta сушений, подрібнений або мелений (товарна позиція 0904).

Додаткова примітка:

1. У товарній підкатегорії 0714 10 10 00 термін "гранули з борошна чи крупів" означає гранули, які після замочування у воді проходять крізь сито з металевої сітки, розмір вічка якої становить 2 мм, у пропорції як мінімум 95 мас. % сухої речовини.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преференційна 

пільгова 

повна 

0701 

Картопля свіжа або охолоджена: 

  

  

  

  

0701 10 00 00 

- насіннєва 

  

20 

20 

0701 90 

- інша: 

  

  

  

  

0701 90 10 00 

- - для виробництва крохмалю 

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

  

- - інша: 

  

  

  

  

0701 90 50 00 

- - - молода, з 1 січня до 30 червня 

  

20 

20 

0701 90 90 00 

- - - інша 

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

0702 00 00 00 

Помідори свіжі або охолоджені 

  

0,3 євро за 1 кг 

0,3 євро за 1 кг 

0703 

Цибуля ріпчаста, цибуля-шалот, часник, цибуля-порей та інші цибулинні овочі, свіжі або охолоджені: 

  

  

  

  

0703 10 

- цибуля ріпчаста і цибуля-шалот: 

  

  

  

  

  

- - цибуля ріпчаста: 

  

  

  

  

0703 10 11 00 

- - - насіннєва 

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

0703 10 19 00 

- - - інша 

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

0703 10 90 00 

- - цибуля-шалот 

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

0703 20 00 00 

- часник 

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

0703 90 00 00 

- цибуля-порей та інші цибулинні овочі 

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

0704 

Капуста головчаста, капуста цвітна, капуста броколі, кольрабі та аналогічні їстівні овочі роду Brassica, свіжі або охолоджені: 

  

  

  

  

0704 10 00 00 

- капуста цвітна та капуста броколі 

  

15 

15 

0704 20 00 00 

- капуста брюссельська 

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

0704 90 

- інші: 

  

  

  

  

0704 90 10 00 

- - капуста білоголова та червоноголова 

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

0704 90 90 00 

- - інша 

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

0705 

Салат-латук (Lactuca sativa) і цикорій (Cichorium spp.), свіжі або охолоджені: 

  

  

  

  

  

- салат-латук: 

  

  

  

  

0705 11 00 00 

- - головчасті сорти 

  

20 

20 

0705 19 00 00 

- - інші 

  

20 

20 

  

- цикорій: 

  

  

  

  

0705 21 00 00 

- - цикорій звичайний (Cichorium intybus var. foliosum) 

  

20 

20 

0705 29 00 00 

- - інший 

  

20 

20 

0706 

Морква, ріпа, столові буряки, солодкий корінь, редька, селера коренева та аналогічні їстівні коренеплоди, свіжі або охолоджені: 

  

  

  

  

0706 10 00 00 

- морква та ріпа 

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

0706 90 

- інші: 

  

  

  

  

0706 90 10 00 

- - селера коренева 

  

20 

20 

0706 90 30 00 

- - хрін звичайний (Cochlearia armoracia) 

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

0706 90 90 00 

- - інші 

  

0,2 євро за 1 кг 

0,2 євро за 1 кг 

0707 00 

Огірки, корнішони свіжі або охолоджені: 

  

  

  

  

0707 00 05 00 

- огірки 

  

0,3 євро за 1 кг 

0,3 євро за 1 кг 

0707 00 90 00 

- корнішони 

  

0,3 євро за 1 кг 

0,3 євро за 1 кг 

0708 

Бобові овочі, лущені або нелущені, свіжі або охолоджені: 

  

  

  

  

0708 10 00 00 

- горох (Pisum sativum) 

  

0,3 євро за 1 кг 

0,3 євро за 1 кг 

0708 20 00 00 

- квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.) 

  

0,3 євро за 1 кг 

0,3 євро за 1 кг 

0708 90 00 00 

- інші бобові овочі 

  

0,3 євро за 1 кг 

0,3 євро за 1 кг 

0709 

Інші овочі свіжі або охолоджені: 

  

  

  

  

0709 10 00 00 

- артишоки 

  

20 

20 

0709 20 00 00 

- спаржа 

  

20 

20 

0709 30 00 00 

- баклажани (бадріджани) 

  

20 

20 

0709 40 00 00 

- інша селера, крім селери кореневої 

  

20 

20 

  

- гриби та трюфелі: 

  

  

  

  

0709 51 00 00 

- - гриби роду Agaricus (печериці, або шампіньйони) 

  

20 

20 

0709 52 00 00 

- - трюфелі 

  

20 

20 

0709 59 

- - інші: 

  

  

  

  

0709 59 10 00 

- - - лисички 

  

20 

20 

0709 59 30 00 

- - - білі гриби 

  

20 

20 

0709 59 90 00 

- - - інші 

  

10 

10 

0709 60 

- перець роду Capsicum або роду Pimenta: 

  

  

  

  

0709 60 10 00 

- - солодкий перець 

  

20 

20 

  

- - інший: 

  

  

  

  

0709 60 91 00 

- - - роду Capsicum для виробництва капсицину чи олійно-смолистих барвників 

  

20 

20 

0709 60 95 00 

- - - для промислового виробництва ефірних олій чи резиноїдів 

  

20 

20 

0709 60 99 00 

- - - інший 

  

15 

15 

0709 70 00 00 

- шпинат, шпинат новозеландський і лобода 

  

15 

15 

0709 90 

- інші: 

  

  

  

  

0709 90 10 00 

- - салатні овочі, крім салату-латука (Lactuca sativa) і цикорію (Cichorium spp.) 

  

10 

10 

0709 90 20 00 

- - буряк листовий і артишок іспанський 

  

10 

10 

  

- - маслини, або оливки: 

  

  

  

  

0709 90 31 00 

- - - призначені для вживання, крім виробництва олії 

  

10 

10 

0709 90 39 00 

- - - інші 

  

10 

10 

0709 90 40 00 

- - каперси 

  

10 

10 

0709 90 50 00 

- - фенхель 

  

0,3 євро за 1 кг 

0,3 євро за 1 кг 

0709 90 60 00 

- - цукрова кукурудза 

  

0,3 євро за 1 кг 

0,3 євро за 1 кг 

0709 90 70 00 

- - кабачки 

  

0,3 євро за 1 кг 

0,3 євро за 1 кг 

0709 90 90 00 

- - інші 

  

0,3 євро за 1 кг 

0,3 євро за 1 кг 

0710 

Овочі (сирі або варені у воді чи на парі), морожені: 

  

  

  

  

0710 10 00 00 

- картопля 

  

15 

15 

  

- бобові овочі, лущені або нелущені: 

  

  

  

  

0710 21 00 00 

- - горох (Pisum sativum) 

  

10 

10 

0710 22 00 00 

- - квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.) 

  

10 

10 

0710 29 00 00 

- - інші 

  

10 

10 

0710 30 00 00 

- шпинат, шпинат новозеландський і лобода 

  

20 

20 

0710 40 00 00 

- цукрова кукурудза 

  

20 

20 

0710 80 

- інші овочі: 

  

  

  

  

0710 80 10 00 

- - маслини, або оливки 

  

10 

10 

  

- - перець роду Capsicum або роду Pimenta: 

  

  

  

  

0710 80 51 00 

- - - перець солодкий 

  

15 

15 

0710 80 59 00 

- - - інший 

  

15 

15 

  

- - гриби: 

  

  

  

  

0710 80 61 00 

- - - роду Agaricus (печериці, або шампіньйони) 

  

15 

15 

0710 80 69 00 

- - - інші 

  

15 

15 

0710 80 70 00 

- - помідори 

  

15 

15 

0710 80 80 00 

- - артишоки 

  

15 

15 

0710 80 85 00 

- - спаржа 

  

15 

15 

0710 80 95 00 

- - інші 

  

15 

15 

0710 90 00 00 

- овочеві суміші 

  

10 

10 

0711 

Овочі, консервовані для тимчасового зберігання (наприклад, діоксидом сірки, у розсолі, у сірчаній воді або в іншому розчині, що забезпечує їх тимчасову консервацію), але в
такому вигляді не придатні для безпосереднього використання в їжу: 

  

  

  

  

0711 20 

- маслини, або оливки: 

  

  

  

  

0711 20 10 00 

- - призначені для вживання, крім виробництва олії 

  

0711 20 90 00 

- - інші 

  

0711 30 00 00 

- каперси 

  

0711 40 00 00 

- огірки, корнішони 

  

20 

20 

  

- гриби та трюфелі: 

  

  

  

  

0711 51 00 00 

- - гриби роду Agaricus (печериці, або шампіньйони) 

  

20 

20 

0711 59 00 00 

- - інші 

  

20 

20 

0711 90 

- інші овочі; овочеві суміші: 

  

  

  

  

  

- - овочі: 

  

  

  

  

0711 90 10 00 

- - - перець роду Capsicum або роду Pimenta, крім солодкого перцю 

  

20 

20 

0711 90 30 00 

- - - цукрова кукурудза 

  

0711 90 50 00 

- - - цибуля ріпчаста 

  

20 

20 

0711 90 80 00 

- - - інші 

  

20 

20 

0711 90 90 00 

- - овочеві суміші 

  

20 

20 

0712 

Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, але без будь-якої подальшої обробки: 

  

  

  

  

0712 20 00 00 

- цибуля ріпчаста 

  

0,6 євро за 1 кг 

0,6 євро за 1 кг 

  

- гриби, аурикулярії (Auricularia spp.), тремелові гриби (Tremella spp.) і трюфелі: 

  

  

  

  

0712 31 00 00 

- - гриби роду Agaricus (печериці, або шампіньйони) 

  

0712 32 00 00 

- - аурикулярії (Auricularia spp.) 

  

0712 33 00 00 

- - тремелові гриби (Tremella spp.) 

  

0712 39 00 00 

- - інші 

  

0712 90 

- інші овочі; овочеві суміші: 

  

  

  

  

0712 90 05 00 

- - картопля, включаючи нарізану шматками чи скибками, але без будь-якої подальшої обробки 

  

0,6 євро за 1 кг 

0,6 євро за 1 кг 

  

- - цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata): 

  

  

  

  

0712 90 11 00 

- - - гібрид для сівби 

  

0,6 євро за 1 кг 

0,6 євро за 1 кг 

0712 90 19 00 

- - - інша 

  

0,6 євро за 1 кг 

0,6 євро за 1 кг 

0712 90 30 00 

- - помідори 

  

0,6 євро за 1 кг 

0,6 євро за 1 кг 

0712 90 50 00 

- - морква 

  

0,6 євро за 1 кг 

0,6 євро за 1 кг 

0712 90 90 00 

- - інші 

  

0,6 євро за 1 кг 

0,6 євро за 1 кг 

0713 

Овочі бобові сушені, лущені, очищені або неочищені від насіннєвої оболонки, подрібнені або не подрібнені: 

  

  

  

  

0713 10 

- горох (Pisum sativum): 

  

  

  

  

0713 10 10 00 

- - для сівби 

  

0713 10 90 00 

- - інший 

  

0,6 євро за 1 кг 

0,6 євро за 1 кг 

0713 20 00 00 

- турецький горох (нут) 

  

0,6 євро за 1 кг 

0,6 євро за 1 кг 

  

- квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.): 

  

  

  

  

0713 31 00 00 

- - квасоля видів Vigna mungo (L.) Hepper або Vigna radiata (L.) Wilczek 

  

0,6 євро за 1 кг 

0,6 євро за 1 кг 

0713 32 00 00 

- - квасоля дрібна червона (адзукі) (Phaseolus або Vigna angularis) 

  

0,6 євро за 1 кг 

0,6 євро за 1 кг 

0713 33 

- - квасоля звичайна, включаючи білу дрібну квасолю (Phaseolus vulgaris): 

  

  

  

  

0713 33 10 00 

- - - для сівби 

  

10 

10 

0713 33 90 00 

- - - інша 

  

0,6 євро за 1 кг 

0,6 євро за 1 кг 

0713 39 00 00 

- - інші 

  

0,6 євро за 1 кг 

0,6 євро за 1 кг 

0713 40 00 00 

- сочевиця 

  

0,6 євро за 1 кг 

0,6 євро за 1 кг 

0713 50 00 00 

- боби кормові або кінські, великонасіннєві (Vicia faba var. Major) і боби кормові або кінські, дрібнонасіннєві (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. Minor) 

  

0,6 євро за 1 кг 

0,6 євро за 1 кг 

0713 90 00 00 

- інші 

  

20 

20 

0714 

Маніок, маранта, салеп, топінамбур, солодка картопля, або батат, аналогічні коренеплоди чи бульби з високим вмістом крохмалю або інуліну, свіжі, охолоджені, морожені або сушені, цілі чи порізані або у вигляді гранул чи скибок; серцевина сагової пальми: 

  

  

  

  

0714 10 

- маніок (касава): 

  

  

  

  

0714 10 10 00 

- - гранули з борошна чи крупів 

  

20 

20 

  

- - інші: 

  

  

  

  

0714 10 91 00 

- - - які призначаються для їжі, у первинних упаковках, масою нетто не більш як 28 кг або свіжі та цілі, або без шкірки і морожені, порізані чи непорізані 

  

20 

20 

0714 10 99 00 

- - - інші 

  

20 

20 

0714 20 

- картопля солодка, або батат: 

  

  

  

  

0714 20 10 00 

- - свіжа, ціла, призначена для їжі 

  

20 

20 

0714 20 90 00 

- - інша 

  

20 

20 

0714 90 

- інші: 

  

  

  

  

  

- - маранта, салеп і аналогічні коренеплоди та бульби з високим вмістом крохмалю: 

  

  

  

  

0714 90 11 00 

- - - які призначаються для їжі, у первинних упаковках, масою нетто не більш як 28 кг або свіжі та цілі, або без шкірки морожені, порізані чи непорізані 

  

20 

20 

0714 90 19 00 

- - - інші 

  

20 

20 

0714 90 90 00 

- - інші 

  

20 

20 

Група 08
Їстівні плоди та горіхи; шкірки цитрусових або динь

Примітки:

1. Ця група не включає неїстівні плоди або горіхи.

2. Охолоджені плоди та горіхи слід включати до тих самих позицій, що і відповідні свіжі плоди та горіхи.

3. Сушені плоди або сушені горіхи цієї групи можуть зазнавати часткової регідратації чи іншої обробки з метою:

(a) поліпшення їх консервації чи зберігання, стійкості (наприклад за допомогою помірної термічної обробки, обробки сіркою, доданням сорбінової кислоти чи сорбату калію),

(b) поліпшення чи підтримання їх зовнішнього вигляду (наприклад доданням олії чи в невеликій кількості глюкозного сиропу),

за умови, що вони зберігають властивості сушених плодів або горіхів.

Додаткові примітки:

1. Вміст різноманітних цукрів у перерахунку на цукрозу (цукристість) у продуктах цієї групи відповідає показникам рефрактометра при температурі 20° C, помноженим на коефіцієнт 0,95.

2. У товарних підкатегоріях 0811 90 11 00, 0811 90 31 00 і 0811 90 85 00 термін "тропічні плоди" означає плоди гуаяви, манго, мангостану, папаї, тамаринду, анакардії, личі, джекфрута, або хлібного дерева, саподили, пасифлори, або страстоцвіту, карамболи та пітаї.

3. У товарних підкатегоріях 0811 90 11 00, 0811 90 31 00, 0811 90 85 00, 0812 90 70 00 і 0813 50 31 00 термін "тропічні горіхи" означає кокосові горіхи, горіхи кеш'ю, бразильські, ареки (або бетель), коли та макадамії.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преференційна 

пільгова 

повна 

0801 

Горіхи кокосові, бразильські, кеш'ю, свіжі або сушені, очищені від шкаралупи або неочищені, з шкіркою або без шкірки: 

  

  

  

  

  

- горіхи кокосові: 

  

  

  

  

0801 11 00 00 

- - висушені 

  

0801 19 00 00 

- - інші 

  

15 

15 

  

- горіхи бразильські: 

  

  

  

  

0801 21 00 00 

- - у шкаралупі 

  

10 

10 

0801 22 00 00 

- - без шкаралупи 

  

10 

10 

  

- горіхи кеш'ю: 

  

  

  

  

0801 31 00 

- - у шкаралупі: 

  

  

  

  

0801 31 00 10 

- - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг 

  

0801 31 00 90 

- - - інші 

  

20 

20 

0801 32 00 

- - без шкаралупи: 

  

  

  

  

0801 32 00 10 

- - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг 

  

0801 32 00 90 

- - - інші 

  

15 

15 

0802 

Інші горіхи, свіжі або сушені, очищені від шкаралупи або неочищені, з шкіркою або без шкірки: 

  

  

  

  

  

- мигдаль: 

  

  

  

  

0802 11 

- - у шкірці: 

  

  

  

  

0802 11 10 

- - - гіркий: 

  

  

  

  

0802 11 10 10 

- - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг 

  

0802 11 10 90 

- - - - інший 

  

0802 11 90 

- - - інший: 

  

  

  

  

0802 11 90 10 

- - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг 

  

0802 11 90 90 

- - - - інший 

  

0802 12 

- - без шкірки: 

  

  

  

  

0802 12 10 

- - - гіркий: 

  

  

  

  

0802 12 10 10 

- - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг 

  

0802 12 10 90 

- - - - інший 

  

0802 12 90 

- - - інший: 

  

  

  

  

0802 12 90 10 

- - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг 

  

0802 12 90 90 

- - - - інший 

  

  

- горіхи лісові (Corylus spp.): 

  

  

  

  

0802 21 00 

- - у шкаралупі: 

  

  

  

  

0802 21 00 10 

- - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг 

  

0802 21 00 90 

- - - інші 

  

0802 22 00 

- - без шкаралупи: 

  

  

  

  

0802 22 00 10 

- - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг 

  

0802 22 00 90 

- - - інші 

  

  

- горіхи волоські: 

  

  

  

  

0802 31 00 00 

- - у шкаралупі 

  

10 

10 

0802 32 00 00 

- - без шкаралупи 

  

10 

10 

0802 40 00 00 

- їстівні каштани (Castanea spp.) 

  

0802 50 00 00 

- фісташки 

  

0802 90 

- інші: 

  

  

  

  

0802 90 20 00 

- - горіхи ареки (бетель), горіхи коли та пекан 

  

15 

15 

0802 90 50 00 

- - горішки кедрові 

  

15 

15 

0802 90 60 00 

- - горіхи макадамії 

  

15 

15 

0802 90 85 

- - інші: 

  

  

  

  

0802 90 85 10 

- - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг 

  

0802 90 85 90 

- - - інші 

  

15 

15 

0803 00 

Банани, включаючи плантайни, свіжі або сушені: 

  

  

  

  

  

- свіжі: 

  

  

  

  

0803 00 11 00 

- - плантайни 

  

0803 00 19 00 

- - інші 

  

0803 00 90 00 

- сушені 

  

0804 

Фініки, інжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та мангостани, свіжі або сушені: 

  

  

  

  

0804 10 00 00 

- фініки 

  

0804 20 

- інжир: 

  

  

  

  

0804 20 10 00 

- - свіжий 

  

0804 20 90 00 

- - сушений 

  

0804 30 00 00 

- ананаси 

  

0804 40 00 00 

- авокадо 

  

0804 50 00 00 

- гуаява, манго та мангостан 

  

0805 

Цитрусові, свіжі або сушені: 

  

  

  

  

0805 10 

- апельсини: 

  

  

  

  

  

- - апельсини солодкі, свіжі: 

  

  

  

  

0805 10 10 00 

- - - корольки та напівкорольки 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

0805 10 30 00 

- - - - сорти Навель, Навелін, Навелат, Салюстіана, Верна, Валенсія пізня, Мальтеза, Шамоутіс, Оваліс, Тровіта і Гамлін 

  

0805 10 50 00 

- - - - інші 

  

0805 10 80 00 

- - інші 

  

0805 20 

- мандарини (включаючи танжерини та сатсума); клементини, вілкінги та аналогічні гібриди цитрусових: 

  

  

  

  

0805 20 10 00 

- - клементини 

  

0805 20 30 00 

- - монреаль і сатсума 

  

0805 20 50 00 

- - мандарини та вілкінги 

  

0805 20 70 00 

- - танжерини 

  

0805 20 90 00 

- - інші 

  

0805 40 00 00 

- грейпфрути різних видів 

  

0805 50 

- лимони (Citrus limon, Citrus limonum) і лайми (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia): 

  

  

  

  

0805 50 10 00 

- - лимони (Citrus limon, Citrus limonum) 

  

0805 50 90 00 

- - лайми (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 

  

0805 90 00 00 

- інші 

  

0806 

Виноград свіжий або сушений: 

  

  

  

  

0806 10 

- свіжий: 

  

  

  

  

0806 10 10 00 

- - столовий 

  

10 

10 

0806 10 90 00 

- - інший 

  

10 

10 

0806 20 

- сушений: 

  

  

  

  

  

- - у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2 кг: 

  

  

  

  

0806 20 11 00 

- - - коринка 

  

0806 20 12 00 

- - - султана 

  

0806 20 18 00 

- - - інший 

  

  

- - інший: 

  

  

  

  

0806 20 91 00 

- - - коринка 

  

0806 20 92 00 

- - - султана 

  

0806 20 98 00 

- - - інший 

  

0807 

Дині, кавуни і папая, свіжі: 

  

  

  

  

  

- дині, кавуни: 

  

  

  

  

0807 11 00 

- - кавуни: 

  

  

  

  

0807 11 00 10 

- - - з 1 грудня до 31 березня 

  

0807 11 00 90 

- - - з 1 квітня до 30 листопада 

  

0,3 євро за 1 кг 

0,3 євро за 1 кг 

0807 19 00 

- - інші: 

  

  

  

  

0807 19 00 10 

- - - з 1 грудня до 31 березня 

  

0807 19 00 90 

- - - з 1 квітня до 30 листопада 

  

0,3 євро за 1 кг 

0,3 євро за 1 кг 

0807 20 00 00 

- папая 

  

0808 

Яблука, груші та айва, свіжі: 

  

  

  

  

0808 10 

- яблука: 

  

  

  

  

0808 10 10 00 

- - для сидру, насипом, з 16 вересня до 15 грудня 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

  

- - інші: 

  

  

  

  

0808 10 20 

- - - сорти Голден Делішес: 

  

  

  

  

0808 10 20 10 

- - - - з 1 грудня до 31 березня 

  

0808 10 20 90 

- - - - з 1 квітня до 30 листопада 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0808 10 50 

- - - сорти Гранні Сміт: 

  

  

  

  

0808 10 50 10 

- - - - з 1 грудня до 31 березня 

  

0808 10 50 90 

- - - - з 1 квітня до 30 листопада 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0808 10 90 

- - - інші: 

  

  

  

  

0808 10 90 10 

- - - - з 1 грудня до 31 березня 

  

0808 10 90 90 

- - - - з 1 квітня до 30 листопада 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0808 20 

- груші та айва: 

  

  

  

  

  

- - груші: 

  

  

  

  

0808 20 10 00 

- - - для грушевого сидру, насипом, з 1 серпня до 31 грудня 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0808 20 50 

- - - інші: 

  

  

  

  

0808 20 50 10 

- - - - з 1 грудня до 31 березня 

  

0808 20 50 90 

- - - - з 1 квітня до 30 листопада 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0808 20 90 00 

- - айва 

  

10 

10 

0809 

Абрикоси, вишні та черешні, персики (включаючи нектарини), сливи та терен, свіжі: 

  

  

  

  

0809 10 00 00 

- абрикоси 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0809 20 

- вишні та черешні: 

  

  

  

  

0809 20 05 00 

- - вишня кисла (Prunus cerasus) 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0809 20 95 00 

- - інші 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0809 30 

- персики, включаючи нектарини: 

  

  

  

  

0809 30 10 00 

- - нектарини 

  

10 

10 

0809 30 90 00 

- - інші 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0809 40 

- сливи та терен: 

  

  

  

  

0809 40 05 00 

- - сливи 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0809 40 90 00 

- - терен 

  

0,5 євро за 1 кг 

0,5 євро за 1 кг 

0810 

Інші плоди, свіжі: 

  

  

  

  

0810 10 00 00 

- суниці та полуниці 

  

20 

20 

0810 20 

- малина, ожина, плоди шовковиці та гібрид ожини з малиною (логанова ягода): 

  

  

  

  

0810 20 10 00 

- - малина 

  

0,6 євро за 1 кг 

0,6 євро за 1 кг 

0810 20 90 00 

- - інші 

  

0,6 євро за 1 кг 

0,6 євро за 1 кг 

0810 30 

- чорна смородина, біла або червона смородина (порічки) та аґрус: 

  

  

  

  

0810 30 10 00 

- - чорна смородина 

  

20 

20 

0810 30 30 00 

- - червона смородина (порічки) 

  

20 

20 

0810 30 90 00 

- - інші 

  

20 

20 

0810 40 

- журавлина, чорниця та інші плоди з роду Vaccinium: 

  

  

  

  

0810 40 10 00 

- - брусниця (плоди рослини виду Vaccinium vitis-idaea) 

  

20 

20 

0810 40 30 00 

- - плоди рослини виду Vaccinium myrtillus 

  

20 

20 

0810 40 50 00 

- - плоди рослин видів Vaccinium macrocarpon і Vaccinium corymbosum 

  

20 

20 

0810 40 90 00 

- - інші 

  

20 

20 

0810 50 00 00 

- ківі 

  

0810 60 00 00 

- дуріан 

  

10 

10 

0810 90 

- інші: 

  

  

  

  

0810 90 30 00 

- - тамаринд, анакардія, личі, джекфрут, або плід хлібного дерева, та саподила 

  

10 

10 

0810 90 40 00 

- - пасифлора, або страстоцвіт, карамбола та пітая 

  

10 

10 

0810 90 95 00 

- - інші 

  

10 

10 

0811 

Плоди та горіхи, сирі або варені у воді чи на парі, морожені, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

  

  

  

  

0811 10 

- суниці та полуниці: 

  

  

  

  

  

- - з доданням цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

  

  

  

  

0811 10 11 00 

- - - з вмістом цукру понад 13 мас. % 

  

10 

10 

0811 10 19 00 

- - - інші 

  

10 

10 

0811 10 90 00 

- - інші 

  

10 

10 

0811 20 

- малина, ожина, плоди шовковиці та гібрид ожини з малиною (логанова ягода), чорна смородина, біла або червона смородина (порічки) та аґрус: 

  

  

  

  

  

- - з доданням цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

  

  

  

  

0811 20 11 00 

- - - з вмістом цукру понад 13 мас. % 

  

10 

10 

0811 20 19 00 

- - - інші 

  

10 

10 

  

- - інші: 

  

  

  

  

0811 20 31 00 

- - - малина 

  

10 

10 

0811 20 39 00 

- - - чорна смородина 

  

10 

10 

0811 20 51 00 

- - - червона смородина (порічки) 

  

10 

10 

0811 20 59 00 

- - - плоди шовковиці, ожина, гібрид ожини з малиною (логанова ягода) 

  

10 

10 

0811 20 90 00 

- - - інші 

  

10 

10 

0811 90 

- інші: 

  

  

  

  

  

- - з доданням цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

  

  

  

  

  

- - - з вмістом цукру понад 13 мас. %: 

  

  

  

  

0811 90 11 00 

- - - - тропічні плоди та тропічні горіхи 

  

10 

10 

0811 90 19 00 

- - - - інші 

  

10 

10 

  

- - - інші: 

  

  

  

  

0811 90 31 00 

- - - - тропічні плоди та тропічні горіхи 

  

10 

10 

0811 90 39 00 

- - - - інші 

  

10 

10 

  

- - інші: 

  

  

  

  

0811 90 50 00 

- - - плоди рослини виду Vaccinium myrtillus 

  

10 

10 

0811 90 70 00 

- - - плоди рослин видів Vaccinium myrtilloides і Vaccinium angustifolium 

  

10 

10 

  

- - - вишні та черешні: 

  

  

  

  

0811 90 75 00 

- - - - вишня кисла (Prunus cerasus) 

  

10 

10 

0811 90 80 00 

- - - - інші 

  

10 

10 

0811 90 85 00 

- - - тропічні плоди та тропічні горіхи 

  

10 

10 

0811 90 95 00 

- - - інші 

  

10 

10 

0812 

Плоди та горіхи, консервовані для тимчасового зберігання (наприклад діоксидом сірки або в розсолі, у сірчаній воді або в іншому розчині, що забезпечує їх тимчасову консервацію), але у такому вигляді не придатні для безпосереднього використання в їжу: 

  

  

  

  

0812 10 00 00 

- вишні та черешні 

  

20 

20 

0812 90 

- інші: 

  

  

  

  

0812 90 10 00 

- - абрикоси 

  

20 

20 

0812 90 20 00 

- - апельсини 

  

20 

20 

0812 90 30 00 

- - папая 

  

20 

20 

0812 90 40 00 

- - плоди рослини виду Vaccinium myrtillus 

  

20 

20 

0812 90 50 00 

- - смородина чорна 

  

20 

20 

0812 90 60 00 

- - малина 

  

20 

20 

0812 90 70 00 

- - гуаява, манго, мангостан, тамаринд, анакардія, личі, джекфрут, або плід хлібного дерева, саподила, пасифлора, або страстоцвіт, карамбола, пітая та тропічні горіхи 

  

20 

20 

0812 90 99 00 

- - інші 

  

20 

20 

0813 

Плоди сушені, крім тих, що включені до товарних позицій 0801 - 0806; суміші горіхів або сушених плодів цієї групи: 

  

  

  

  

0813 10 00 00 

- абрикоси 

  

0813 20 00 00 

- чорнослив 

  

0813 30 00 00 

- яблука 

  

20 

20 

0813 40 

- інші плоди: 

  

  

  

  

0813 40 10 00 

- - персики (включаючи нектарини) 

  

12 

12 

0813 40 30 00 

- - груші 

  

12 

12 

0813 40 50 00 

- - папая 

  

12 

12 

0813 40 60 00 

- - тамаринд 

  

12 

12 

0813 40 70 00 

- - анакардія, личі, джекфрут, або плід хлібного дерева, саподила, пасифлора, або страстоцвіт, карамбола та пітая 

  

12 

12 

0813 40 95 00 

- - інші 

  

12 

12 

0813 50 

- суміші горіхів або сушених плодів цієї групи: 

  

  

  

  

  

- - суміші горіхів або сушених плодів, крім плодів товарних позицій 0801 - 0806: 

  

  

  

  

  

- - - без чорносливу: 

  

  

  

  

0813 50 12 00 

- - - - з папаї, тамаринду, анакардії, личі, джекфрута, або плода хлібного дерева, саподили, пасифлори, або страстоцвіту, карамболи та пітаї 

  

0813 50 15 00 

- - - - інші 

  

0813 50 19 00 

- - - з чорносливом 

  

  

- - суміші, що складаються виключно із сушених горіхів товарних позицій 0801 і 0802: 

  

  

  

  

0813 50 31 00 

- - - з тропічних горіхів 

  

0813 50 39 00 

- - - інші 

  

  

- - інші суміші: 

  

  

  

  

0813 50 91 00 

- - - без чорносливу та інжиру 

  

0813 50 99 00 

- - - інші 

  

0814 00 00 00 

Шкірки цитрусових або динь (включаючи шкірки кавунів), свіжі, морожені, сушені або консервовані для тимчасового зберігання в розсолі,
у сірчаній воді або в іншому розчині, що забезпечує їх тимчасову консервацію 

  

20 

20 

Група 09
Кава, чай, мате, або парагвайський чай, і прянощі

Примітки:

1. Суміші продуктів товарних позицій 0904 - 0910 класифікуються таким чином:

(a) суміші двох або більше продуктів, що належать до однієї і тієї самої товарної позиції, класифікуються в цій самій товарній позиції;

(b) суміші двох або більше продуктів, що належать до різних товарних позицій, класифікуються в товарній позиції 0910.

Додання інших речовин до продуктів товарних позицій 0904 - 0910 (або до сумішей, зазначених у підпунктах (a) або (b)) не повинно впливати на їх класифікацію за умови, що одержані суміші зберігають основні характеристики продуктів цих товарних позицій. В іншому разі ці суміші не класифікуються в цій групі. Продукти, що становлять суміші смакових добавок або суміші приправ, класифікуються в товарній позиції 2103.

2. До цієї групи не включаються перець кубеба (Piper cubeba) та інші продукти товарної позиції 1211.

Додаткова примітка:

1. До сумішей, зазначених в примітці 1 (а), застосовується ставка мита того компонента, який має найвищу ставку мита.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преференційна 

пільгова 

повна 

0901 

Кава смажена або несмажена, з кофеїном або без кофеїну; кавова шкаралупа та оболонки зерен кави; замінники кави з умістом кави в будь-якій пропорції: 

  

  

  

  

  

- кава несмажена: 

  

  

  

  

0901 11 00 

- - з кофеїном: 

  

  

  

  

0901 11 00 10 

- - - для промислового виробництва компонентів кавових напоїв і кави натуральної, смаженої в зернах, меленої, розчинної 

  

0901 11 00 90 

- - - інші 

  

0901 12 00 00 

- - без кофеїну 

  

  

- кава смажена: 

  

  

  

  

0901 21 00 00 

- - з кофеїном 

  

0901 22 00 00 

- - без кофеїну 

  

0901 90 

- інша: 

  

  

  

  

0901 90 10 00 

- - шкаралупа та оболонки зерен кави 

  

0901 90 90 00 

- - замінники кави, що містять каву 

  

20 

20 

0902 

Чай ароматизований чи неароматизований: 

  

  

  

  

0902 10 00 

- чай зелений (неферментований), у первинних упаковках масою нетто не більш як 3 кг: 

  

  

  

  

0902 10 00 10 

- - в одноразових фільтр-пакетах 

  

10 

10 

0902 10 00 90 

- - інший 

  

10 

10 

0902 20 00 

- інший чай зелений (неферментований): 

  

  

  

  

0902 20 00 10 

- - у первинних упаковках масою нетто 10 кг і більше 

  

0902 20 00 90 

- - інший 

  

10 

10 

0902 30 00 

- чай чорний (ферментований) і частково ферментований у первинних упаковках масою нетто не більш як 3 кг: 

  

  

  

  

0902 30 00 10 

- - в одноразових фільтр-пакетах 

  

10 

10 

0902 30 00 90 

- - інший 

  

10 

10 

0902 40 00 

- інший чай чорний (ферментований) і частково ферментований: 

  

  

  

  

0902 40 00 10 

- - у первинних упаковках масою нетто 10 кг і більше 

  

0902 40 00 90 

- - інші 

  

10 

10 

0903 00 00 00 

Мате, або парагвайський чай 

  

0904 

Перець роду Piper; стручковий перець роду Capsicum або пахучий перець роду Pimenta, сушені або подрібнені чи мелені: 

  

  

  

  

  

- перець: 

  

  

  

  

0904 11 00 00 

- - неподрібнений і немелений 

  

0904 12 00 00 

- - подрібнений або мелений 

  

0904 20 

- стручковий перець роду Capsicum або пахучий перець роду Pimenta, сушені або подрібнені чи мелені: 

  

  

  

  

  

- - неподрібнені та немелені: 

  

  

  

  

0904 20 10 00 

- - - стручковий перець солодкий 

  

0904 20 30 00 

- - - інший 

  

0904 20 90 00 

- - подрібнені або мелені 

  

0905 00 00 00 

Ваніль 

  

0906 

Кориця та квіти коричного дерева: 

  

  

  

  

0906 10 00 00 

- неподрібнені та немелені 

  

0906 20 00 00 

- подрібнені або мелені 

  

0907 00 00 00 

Гвоздика (цілі плоди, квітки та квітконіжки) 

  

0908 

Горіх мускатний, маціс і кардамон: 

  

  

  

  

0908 10 00 00 

- горіх мускатний 

  

0908 20 00 00 

- маціс 

  

0908 30 00 00 

- кардамон 

  

0909 

Насіння анісу, бодяну, фенхелю, коріандру, куміну, кмину; ягоди ялівцю: 

  

  

  

  

0909 10 00 00 

- насіння анісу або бодяну 

  

0909 20 00 00 

- насіння коріандру 

  

0909 30 00 00 

- насіння куміну 

  

0909 40 00 00 

- насіння кмину 

  

0909 50 00 00 

- насіння фенхелю; ягоди ялівцю 

  

0910 

Імбир, шафран, турмерик (куркума), тим'ян, або чебрець; лаврове листя, каррі та інші прянощі: 

  

  

  

  

0910 10 00 00 

- імбир 

  

0910 20 

- шафран: 

  

  

  

  

0910 20 10 00 

- - неподрібнений і немелений 

  

0910 20 90 00 

- - подрібнений або мелений 

  

0910 30 00 00 

- турмерик (куркума) 

  

0910 40 

- тим'ян, або чебрець; лаврове листя: 

  

  

  

  

  

- - тим'ян, або чебрець: 

  

  

  

  

  

- - - неподрібнений і немелений: 

  

  

  

  

0910 40 11 00 

- - - - тим'ян, або чебрець, повзучий (Thymus serpyllum) 

  

0910 40 13 00 

- - - - інші 

  

0910 40 19 00 

- - - подрібнений або мелений 

  

0910 40 90 00 

- - лаврове листя 

  

0910 50 00 00 

- каррі 

  

  

- інші прянощі: 

  

  

  

  

0910 91 

- - суміші, зазначені в примітці 1 (b) цієї групи: 

  

  

  

  

0910 91 10 00 

- - - неподрібнені та немелені 

  

0910 91 90 00 

- - - подрібнені або мелені 

  

0910 99 

- - інші: 

  

  

  

  

0910 99 10 00 

- - - насіння гуньби сінної (Trigonella) 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

0910 99 91 00 

- - - - неподрібнені та немелені 

  

0910 99 99 00 

- - - - подрібнені або мелені 

  

Група 10
Зернові культури

Примітки:

1. (a) Ця група включає тільки зерна, у тому числі не відділені від колосків або стебел;

(b) Ця група не включає зерно, лущене або оброблене будь-яким іншим способом. Однак рис лущений, обрушений, полірований, глазурований, пропарений або битий класифікується в товарній позиції 1006.

2. У товарну позицію 1005 не включається цукрова кукурудза (група 07).

Примітка до товарних підпозицій:

1. Термін "тверда пшениця" означає пшеницю виду Triticum durum і гібриди, одержані від міжвидового схрещення Triticum durum з іншими видами, які мають таку саму кількість хромосом (28).

Додаткові примітки:

1. Використані в нижчезазначених товарних підкатегоріях терміни мають такі значення:

(a) "короткозерний рис" (товарні підкатегорії 1006 10 21 00, 1006 10 92 00, 1006 20 11 00, 1006 20 92 00, 1006 30 21 00, 1006 30 42 00, 1006 30 61 00 і 1006 30 92 00) - рис, довжина зерен якого не більш як 5,2 мм і співвідношення довжини та ширини менш як 2;

(b) "середньозерний рис" (товарні підкатегорії 1006 10 23 00, 1006 10 94 00, 1006 20 13 00, 1006 20 94 00, 1006 30 23 00, 1006 30 44 00, 1006 30 63 00 і 1006 30 94 00) - рис, довжина зерен якого понад 5,2 мм, але не більш як 6 мм і співвідношення довжини та ширини менш як 3;

(c) "довгозерний рис" (товарні підкатегорії 1006 10 25 00, 1006 10 27 00, 1006 10 96 00, 1006 10 98 00, 1006 20 15 00, 1006 20 17 00, 1006 20 96 00, 1006 20 98 00, 1006 30 25 00, 1006 30 27 00, 1006 30 46 00, 1006 30 48 00, 1006 30 65 00, 1006 30 67 00, 1006 30 96 00 і 1006 30 98 00) - рис, довжина зерен якого понад 6 мм;

(d) "рис у плівці (рис-сирець)" (товарні підкатегорії 1006 10 21 00, 1006 10 23 00, 1006 10 25 00, 1006 10 27 00, 1006 10 92 00, 1006 10 94 00, 1006 10 96 00 і 1006 10 98 00) - рис, який зберіг плівку після обмолоту;

(e) "рис лущений" (товарні підкатегорії 1006 20 11 00, 1006 20 13 00, 1006 20 15 00, 1006 20 17 00, 1006 20 92 00, 1006 20 94 00, 1006 20 96 00 і 1006 20 98 00) - рис, з якого видалено тільки плівку. До цього виду належить рис з комерційними назвами "коричневий рис", "рис карго", "рис лунзен" і "рис сбрамато";

(f) "рис напівобрушений" (товарні підкатегорії 1006 30 21 00, 1006 30 23 00, 1006 30 25 00, 1006 30 27 00, 1006 30 42 00, 1006 30 44 00, 1006 30 46 00 і 1006 30 48 00) - рис, з якого видалено плівку, частину зародку і повністю або частково зовнішній шар оплодня, але внутрішній шар залишено неторканим;

(g) "рис повністю обрушений" (товарні підкатегорії 1006 30 61 00, 1006 30 63 00, 1006 30 65 00, 1006 30 67 00, 1006 30 92 00, 1006 30 94 00, 1006 30 96 00 і 1006 30 98 00) - рис, з якого видалено плівку, зовнішній та внутрішній шар оплодня, повністю зародок (якщо йдеться про довгі та середні зерна) або частково (якщо йдеться про короткі зерна) за можливого збереження продовгуватих білих боріздок на не більш як 10 % зерен;

(h) "битий рис" (товарна підкатегорія 1006 40 00 00) - дрібні частини зерна, довжина яких дорівнює або менша ніж 3/4 середньої довжини цілого зерна.

2. Ставка мита, що застосовується до сумішей, які входять до цієї групи, повинна бути такою:

(a) до сумішей, у яких один з компонентів становить не менш як 90 мас. %, ставка мита застосовується така сама, як до цього компонента;

(b) до інших сумішей ставка мита застосовується така сама, як до компонента, що має найвищу ставку імпортного мита.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преференційна 

пільгова 

повна 

1001 

Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин): 

  

  

  

  

1001 10 00  

- пшениця тверда: 

  

  

  

  

1001 10 00 10 

- - насіннєва 

  

1001 10 00 90 

- - інша 

  

40 євро за 1 т 

40 євро за 1 т 

1001 90 

- інші: 

  

  

  

  

1001 90 10 00 

- - полба для сівби 

  

40 євро за 1 т 

40 євро за 1 т 

  

- - інша полба, пшениця м'яка і суміш пшениці та жита (меслин): 

  

  

  

  

1001 90 91 00 

- - - насіннєві пшениця м'яка і суміш пшениці та жита (меслин)  

  

-  

1001 90 99 00 

- - - інші 

  

40 євро за 1 т 

40 євро за 1 т 

-  

1002 00 00 00 

Жито 

  

20 євро за 1 т 

20 євро за 1 т 

1003 00 

Ячмінь: 

  

  

  

  

1003 00 10 00 

- насіннєвий 

  

20 євро за 1 т 

20 євро за 1 т 

1003 00 90 00 

- інший 

  

20 євро за 1 т 

20 євро за 1 т 

1004 00 00 00 

Овес 

  

20 євро за 1 т 

20 євро за 1 т 

1005 

Кукурудза: 

  

  

  

  

1005 10 

- насіннєва: 

  

  

  

  

  

- - гібриди: 

  

  

  

  

1005 10 11 00 

- - - гібриди подвійні та гібриди топ-крос 

  

1005 10 13 00 

- - - гібриди потрійні 

  

1005 10 15 00 

- - - гібриди прості 

  

1005 10 19 00 

- - - інші 

  

1005 10 90 00 

- - інша 

  

1005 90 00 00 

- інша 

  

25 %, але не менш як 20 євро за 1 т 

25 %, але не менш як 20 євро за 1 т 

1006 

Рис: 

  

  

  

  

1006 10 

- рис у плівці (рис-сирець): 

  

  

  

  

1006 10 10 00 

- - для сівби 

  

  

- - інший: 

  

  

  

  

  

- - - пропарений: 

  

  

  

  

1006 10 21 00 

- - - - короткозерний 

  

1006 10 23 00 

- - - - середньозерний 

  

  

- - - - довгозерний: 

  

  

  

  

1006 10 25 00 

- - - - - із співвідношенням довжини і ширини понад 2, але менш як 3 

  

1006 10 27 00 

- - - - - із співвідношенням довжини і ширини 3 або більше 

  

  

- - - інший: 

  

  

  

  

1006 10 92 00 

- - - - короткозерний 

  

1006 10 94 00 

- - - - середньозерний 

  

  

- - - - довгозерний: 

  

  

  

  

1006 10 96 00 

- - - - - із співвідношенням довжини і ширини понад 2, але менш як 3 

  

1006 10 98 00 

- - - - - із співвідношенням довжини і ширини 3 або більше 

  

1006 20 

- рис лущений (коричневий): 

  

  

  

  

  

- - пропарений: 

  

  

  

  

1006 20 11 00 

- - - короткозерний 

  

1006 20 13 00 

- - - середньозерний 

  

  

- - - довгозерний: 

  

  

  

  

1006 20 15 00 

- - - - із співвідношенням довжини і ширини понад 2, але менш
як 3 

  

1006 20 17 00 

- - - - із співвідношенням довжини і ширини 3 або більше 

  

  

- - інший: 

  

  

  

  

1006 20 92 00 

- - - короткозерний 

  

1006 20 94 00 

- - - середньозерний 

  

  

- - - довгозерний: 

  

  

  

  

1006 20 96 00 

- - - - із співвідношенням довжини і ширини понад 2, але менш як 3 

  

1006 20 98 00 

- - - - із співвідношенням довжини і ширини 3 або більше 

  

1006 30 

- рис напівобрушений або повністю обрушений, полірований чи неполірований, або глазурований чи неглазурований: 

  

  

  

  

  

- - напівобрушений рис: 

  

  

  

  

  

- - - пропарений: 

  

  

  

  

1006 30 21 00 

- - - - короткозерний 

  

1006 30 23 00 

- - - - середньозерний 

  

  

- - - - довгозерний: 

  

  

  

  

1006 30 25 00 

- - - - - із співвідношенням довжини і ширини понад 2, але менш як 3 

  

1006 30 27 00 

- - - - - із співвідношенням довжини і ширини 3 або більше 

  

  

- - - інший: 

  

  

  

  

1006 30 42 00 

- - - - короткозерний 

  

1006 30 44 00 

- - - - середньозерний 

  

  

- - - - довгозерний: 

  

  

  

  

1006 30 46 00 

- - - - - із співвідношенням довжини і ширини понад 2, але менш як 3 

  

1006 30 48 00 

- - - - - із співвідношенням довжини і ширини 3 або більше 

  

  

- - повністю обрушений рис: 

  

  

  

  

  

- - - пропарений: 

  

  

  

  

1006 30 61 00 

- - - - короткозерний 

  

1006 30 63 00 

- - - - середньозерний 

  

  

- - - - довгозерний: 

  

  

  

  

1006 30 65 00 

- - - - - із співвідношенням довжини і ширини понад 2, але менш як 3 

  

1006 30 67 00 

- - - - - із співвідношенням довжини і ширини 3 або більше 

  

  

- - - інший: 

  

  

  

  

1006 30 92 00 

- - - - короткозерний 

  

1006 30 94 00 

- - - - середньозерний 

  

  

- - - - довгозерний: 

  

  

  

  

1006 30 96 00 

- - - - - із співвідношенням довжини і ширини понад 2, але менш як 3 

  

1006 30 98 00 

- - - - - із співвідношенням довжини і ширини 3 або більше 

  

1006 40 00 00 

- рис битий  

  

1007 00 

Сорго зернове: 

  

  

  

  

1007 00 10 00 

- гібрид для сівби 

  

1007 00 90 00 

- інші 

  

1008 

Гречка, просо та насіння канаркової трави; інші зернові культури: 

  

  

  

  

1008 10 00 00 

- гречка 

  

0,05 євро за 1 кг 

0,05 євро за 1 кг 

1008 20 00 00 

- просо 

  

0,05 євро за 1 кг 

0,05 євро за 1 кг 

1008 30 00 00 

- насіння канаркової трави 

  

0,05 євро за 1 кг 

0,05 євро за 1 кг 

1008 90  

- інші зернові культури: 

  

  

  

  

1008 90 10 00 

- - тритикале (пшенично-житній гібрид) 

  

0,05 євро за 1 кг 

0,05 євро за 1 кг 

1008 90 90  

- - інші: 

  

  

  

  

1008 90 90 10 

- - - нешліфоване насіння цицанії водяної, або тускарори (Zizania aquatica) (дикий рис) 

  

1008 90 90 90 

- - - інші 

  

0,05 євро за 1 кг 

0,05 євро за 1 кг 

Група 11
Продукція борошномельно-круп'яної промисловості; солод; крохмалі; інулін; пшенична клейковина

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) обсмажений солод, що використовується як замінник кави (товарна позиція 0901 або 2101);

(b) борошно, крупку, крупи та крохмалі після обробки, зазначені в товарній позиції 1901;

(c) кукурудзяні пластівці або інші продукти, зазначені в товарній позиції 1904;

(d) овочі, приготовлені або консервовані, зазначені в товарних позиціях 2001, 2004 або 2005;

(e) фармацевтичну продукцію (група 30);

(f) крохмалі, що мають властивості парфумерних, косметичних або туалетних засобів (група 33).

2. (A) Продукти борошномельного виробництва, наведені в таблиці далі, включаються до цієї групи, якщо за масою сухої речовини:

(a) вміст крохмалю (визначений методом поляриметрії за Еверсом) перевищує зазначений у графі 2; і

(b) зольність (уміст золи) (після внесення поправки на всі додані мінеральні речовини) не перевищує рівень, зазначений у графі 3.

Продукти, що не відповідають наведеним вимогам, слід включати до товарної позиції 2302. У будь-якому разі зародки зернових культур, цілі, плющені, перероблені в пластівці або розмелені, завжди класифікуються в товарній позиції 1104.

(B) Продукти цієї групи, що відповідають наведеним вимогам, слід класифікувати в товарній позиції 1101 або 1102, якщо вихід продукту при просіюванні крізь сито з металевої сітки з вічком, номінальний розмір якого наведено в графі 4 або 5 таблиці, становить за масою не менше, ніж це передбачено для відповідної зернової культури.

В іншому разі їх слід класифікувати в товарній позиції 1103 або 1104.

Зернова культура 

Вміст крохмалю, мас. % 

Зольність, мас. % 

Вихід продукту при просіюванні крізь сито з вічком не менше, мас. %  

315 мкм 

500 мкм 

Пшениця і жито 

45 

2,5 

80 

Ячмінь 

45 

80 

Овес 

45 

80 

Кукурудза і зернове сорго 

45 

90 

Рис 

45 

1,6 

80 

Гречка 

45 

80 

Інші зернові культури 

45 

50 

3. У товарній позиції 1103 терміни "крупи" і "крупка" означають продукти, отримані подрібненням зерен зернових культур:

(a) не менш як 95 мас. % яких проходять крізь сито з металевої сітки, розмір вічка якої становить 2 мм, - для продуктів з кукурудзи;

(b) не менш як 95 мас. % яких проходять крізь сито з металевої сітки, розмір вічка якої становить 1,25 мм, - для продуктів з інших зернових культур.

Додаткові примітки:

1. Ставка мита, що застосовується до сумішей, які входять до цієї групи, повинна бути такою:

(a) до сумішей, у яких один з компонентів становить не менш як 90 мас. %, ставка мита застосовується така сама, як до цього компонента;

(b) до інших сумішей ставка мита застосовується така сама, як до компонента, що має найвищу ставку імпортного мита.

2. У товарній позиції 1106 терміни "борошно", "крупи" і "порошок" означають продукти (крім подрібненого висушеного кокосу), одержані в результаті помелу або будь-якого іншого процесу подрібнення бобових овочів товарної позиції 0713, саго або коренеплодів чи бульбоплодів товарної позиції 0714 або продуктів групи 08:

(a) не менш як 95 мас. % яких проходять крізь сито з металевої сітки, розмір вічка якої становить 2 мм, - для сушених бобових овочів, саго, коренеплодів, бульбоплодів, а також продуктів групи 08 (за винятком горіхів товарних позицій 0801 і 0802);

(b) не менш як 50 мас. % яких проходять крізь сито з металевої сітки, розмір вічка якої становить 2,5 мм, - для горіхів товарних позицій 0801 і 0802.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преференційна 

пільгова 

повна 

1101 00 

Борошно пшеничне або із суміші пшениці та жита (меслину): 

  

  

  

  

  

- борошно пшеничне: 

  

  

  

  

1101 00 11 00 

- - з твердої пшениці 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1101 00 15 00 

- - з м'якої пшениці та полби 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1101 00 90 00 

- борошно із суміші пшениці та жита (меслину) 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1102 

Борошно із зерна інших зернових культур, крім пшеничного або із суміші пшениці та жита (меслину): 

  

  

  

  

1102 10 00 00 

- борошно житнє 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1102 20 

- борошно кукурудзяне: 

  

  

  

  

1102 20 10 00 

- - з вмістом жиру не більш як 1,5 мас. % 

  

20 

20 

1102 20 90 00 

- - інше 

  

20 

20 

1102 30 00 00 

- борошно рисове 

  

20 

20 

1102 90 

- інше: 

  

  

  

  

1102 90 10 00 

- - борошно ячмінне 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1102 90 30 00 

- - борошно вівсяне 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1102 90 90 00 

- - інше 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1103 

Крупи, крупка та гранули із зерна зернових культур: 

  

  

  

  

  

- крупи та крупка: 

  

  

  

  

1103 11 

- - з пшениці: 

  

  

  

  

1103 11 10 00 

- - - з твердої пшениці 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1103 11 90 00 

- - - з м'якої пшениці та полби 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1103 13 

- - з кукурудзи: 

  

  

  

  

1103 13 10 00 

- - - з вмістом жиру не більш як 1,5 мас. % 

  

20 

20 

1103 13 90 00 

- - - інша 

  

20 

20 

1103 19 

- - із зерна інших зернових культур: 

  

  

  

  

1103 19 10 00 

- - - жита 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1103 19 30 00 

- - - ячменю 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1103 19 40 00 

- - - вівса 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1103 19 50 00 

- - - рису 

  

20 

20 

1103 19 90 00 

- - - інших 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1103 20 

- гранули: 

  

  

  

  

1103 20 10 00 

- - з жита 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1103 20 20 00 

- - з ячменю 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1103 20 30 00 

- - з вівса 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1103 20 40 00 

- - з кукурудзи 

  

20 

20 

1103 20 50 00 

- - з рису 

  

20 

20 

1103 20 60 00 

- - з пшениці 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1103 20 90 00 

- - з інших зернових культур 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1104 

Зерно зернових культур, оброблене іншими способами (наприклад, лущене, плющене, у вигляді пластівців, обрушене, різане (ядро) або подрібнене), за винятком рису товарної позиції 1006; зародки зерна зернових культур, цілі, плющені, у вигляді пластівців або мелені: 

  

  

  

  

  

- зерно, плющене або у вигляді пластівців: 

  

  

  

  

1104 12 

- - з вівса: 

  

  

  

  

1104 12 10 00 

- - - плющене 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1104 12 90 00 

- - - у вигляді пластівців 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1104 19 

- - з інших зернових культур: 

  

  

  

  

1104 19 10 00 

- - - пшениці 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1104 19 30 00 

- - - жита 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1104 19 50 00 

- - - кукурудзи 

  

20 

20 

  

- - - з ячменю: 

  

  

  

  

1104 19 61 00 

- - - - плющене 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1104 19 69 00 

- - - - у вигляді пластівців 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

  

- - - інших: 

  

  

  

  

1104 19 91 00 

- - - - пластівці з рису 

  

20 

20 

1104 19 99 00 

- - - - інші 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

  

- інше оброблене зерно (наприклад, лущене, обрушене, різане (ядро) або подрібнене): 

  

  

  

  

1104 22 

- - з вівса: 

  

  

  

  

1104 22 20 00 

- - - лущене 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1104 22 30 00 

- - - лущене та різане або подрібнене ("Grutze" або "grutten") 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1104 22 50 00 

- - - обрушене 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1104 22 90 00 

- - - тільки подрібнене 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1104 22 98 00 

- - - інше 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1104 23 

- - з кукурудзи: 

  

  

  

  

1104 23 10 00 

- - - лущене, різане або нерізане, подрібнене чи неподрібнене 

  

20 

20 

1104 23 30 00 

- - - обрушене 

  

20 

20 

1104 23 90 00 

- - - тільки подрібнене 

  

20 

20 

1104 23 99 00 

- - - інше 

  

20 

20 

1104 29 

- - з інших зернових культур: 

  

  

  

  

  

- - - ячменю: 

  

  

  

  

1104 29 01 00 

- - - - лущене 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1104 29 03 00 

- - - - лущене та різане або подрібнене ("Grutze" або "grutten") 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1104 29 05 00 

- - - - обрушене 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1104 29 07 00 

- - - - тільки подрібнене 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1104 29 09 00 

- - - - інше 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

  

- - - інше: 

  

  

  

  

  

- - - - лущене, різане (ядро) або нерізане, подрібнене або неподрібнене: 

  

  

  

  

1104 29 11 00 

- - - - - пшениці 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1104 29 15 00 

- - - - - жита 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1104 29 19 00 

- - - - - інше 

  

20 

20 

  

- - - - обрушене: 

  

  

  

  

1104 29 31 00 

- - - - - пшениці 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1104 29 35 00 

- - - - - жита 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1104 29 39 00 

- - - - - інше 

  

20 

20 

  

- - - - тільки подрібнене: 

  

  

  

  

1104 29 51 00 

- - - - - пшениці 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1104 29 55 00 

- - - - - жита 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1104 29 59 00 

- - - - - інше 

  

20 

20 

  

- - - - інше: 

  

  

  

  

1104 29 81 00 

- - - - - пшениці 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1104 29 85 00 

- - - - - жита 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1104 29 89 00 

- - - - - інше 

  

20 

20 

1104 30 

- зародки зерна зернових культур, цілі, плющені, у вигляді пластівців або мелені: 

  

  

  

  

1104 30 10 00 

- - пшениці 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1104 30 90 00 

- - інших зернових культур 

  

20 

20 

1105 

Борошно, крупи, порошок, пластівці, гранули з картоплі: 

  

  

  

  

1105 10 00 00 

- борошно, крупи та порошок 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1105 20 00 00 

- пластівці, гранули 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1106 

Борошно, крупи та порошок із сушених бобових овочів товарної позиції 0713, із саго або з коренеплодів чи бульбоплодів товарної позиції 0714 або продуктів групи 08: 

  

  

  

  

1106 10 00 00 

- із сушених бобових овочів товарної позиції 0713 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1106 20 

- із саго або з коренеплодів чи бульбоплодів товарної позиції 0714: 

  

  

  

  

1106 20 10 00 

- - денатуровані 

  

20 

20 

1106 20 90 00 

- - інші 

  

20 

20 

1106 30 

- з продуктів групи 08: 

  

  

  

  

1106 30 10 00 

- - з бананів 

  

10 

10 

1106 30 90 00 

- - інші 

  

10 

10 

1107 

Солод, обсмажений або необсмажений: 

  

  

  

  

1107 10 

- необсмажений: 

  

  

  

  

  

- - з пшениці: 

  

  

  

  

1107 10 11 00 

- - - у вигляді борошна 

  

30 %, але не менш як
0,1 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
0,1 євро за 1 кг 

1107 10 19 00 

- - - інший 

  

30 %, але не менш як
0,1 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
0,1 євро за 1 кг 

  

- - інший: 

  

  

  

  

1107 10 91 00 

- - - у вигляді борошна 

  

30 %, але не менш як
0,1 євро за 1 кг 

30 %, але не менш як
0,1 євро за 1 кг 

1107 10 99 00 

- - - інший 

  

30 

30 

1107 20 00 00 

- обсмажений 

  

30 

30 

1108 

Крохмалі; інулін: 

  

  

  

  

  

- крохмалі: 

  

  

  

  

1108 11 00 00 

- - пшеничний 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1108 12 00 00 

- - кукурудзяний 

  

15 

15 

1108 13 00 00 

- - картопляний 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1108 14 00 00 

- - маніоковий 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1108 19 

- - інший: 

  

  

  

  

1108 19 10 00 

- - - з рису 

  

15 

15 

1108 19 90 00 

- - - інший 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1108 20 00 00 

- інулін 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

1109 00 00 00 

Клейковина пшенична суха чи сира 

  

0,1 євро за 1 кг 

0,1 євро за 1 кг 

Група 12
Насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна; технічні або лікарські рослини; солома і фураж

Примітки:

1. До товарної позиції 1207 включаються серед інших (inter alia) горіхи та ядра пальм, насіння бавовнику, рицини, кунжуту, гірчиці, сафлору, маку та горіхи ши (горіхи каріте). До цієї товарної позиції не включаються продукти товарної позиції 0801 або 0802, а також маслини, або оливки (група 07 або 20).

2. До товарної позиції 1208 включається не тільки не знежирене від олій борошно, але частково знежирене борошно, а також борошно, знежирене, а потім повністю або частково знову просочене своїми первинними оліями. До цієї товарної позиції не включаються відходи, включені до товарних позицій 2304 - 2306.

3. До товарної позиції 1209 включається насіння буряків, трав, декоративних квітів, овочів, лісових і плодових дерев, вики (крім виду Vicia faba) або люпину, призначене для сівби.

Однак до товарної позиції 1209 не включаються такі продукти, навіть якщо вони призначені для сівби:

(a) бобові овочеві культури та цукрова кукурудза групи 07;

(b) прянощі та інші продукти групи 09;

(c) зернові культури (група 10); або

(d) продукти товарних позицій 1201 - 1207 і 1211.

4. До товарної позиції 1211 включаються серед інших (inter alia) такі рослини та їх частини: васильки, огірочник, женьшень, гісоп, солодка, усі види м'яти, розмарин, рута, шавлія та полин.

До товарної позиції 1211 не включаються:

(a) фармацевтичні товари групи 30;

(b) парфумерні, косметичні або туалетні засоби групи 33; або

(c) інсектициди, фунгіциди, гербіциди, дезінфікуючі засоби або аналогічні речовини товарної позиції 3808.

5. У товарній позиції 1212 термін "морські та інші водорості" не включає:

(a) мертві одноклітинні мікроорганізми товарної позиції 2102;

(b) культури мікроорганізмів товарної позиції 3002; або

(c) добрива товарної позиції 3101 або 3105.

Примітка до товарної підпозиції:

1. У товарній підпозиції 1205 10 термін "насіння свиріпи або ріпаку з низьким вмістом ерукової кислоти" означає насіння свиріпи або ріпаку, яке дає нелетку олію, що містить менш як 2 мас. % ерукової кислоти, і твердий компонент, який містить менш як 30 мкмоль/г глюкозинолатів.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преференційна 

пільгова 

повна 

1201 00 

Соєві боби, подрібнені або неподрібнені: 

  

  

  

  

1201 00 10 00 

- для сівби 

  

1201 00 90 00 

- інші 

  

1202 

Арахіс, несмажений або не приготовлений іншим способом, лущений або нелущений, подрібнений або неподрібнений: 

  

  

  

  

1202 10 

- нелущений: 

  

  

  

  

1202 10 10 

- - для сівби: 

  

  

  

  

1202 10 10 10 

- - - в упаковках масою нетто 25 кг і більше 

  

1202 10 10 90 

- - - інший 

  

1202 10 90 

- - інший: 

  

  

  

  

1202 10 90 10 

- - - в упаковках масою нетто 25 кг і більше 

  

1202 10 90 90 

- - - інший 

  

5&nb