Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по стимулированию мер по энергосбережению

ВР Украины
Закон от 16.03.2007 № 760-V

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження

Із змінами і доповненнями, внесеними
Податковим кодексом України
 від 2 грудня 2010 року N 2755-VI,
Митним кодексом України
 від 13 березня 2012 року N 4495-VI

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) у статті 98:

абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

"тягне за собою накладення штрафу на керівників, заступників керівників, головних інженерів, головних енергетиків (головних механіків), начальників цехів, керівників адміністративно-господарських служб підприємств, установ і організацій від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

в абзаці другому частини другої слова "від одного до п'яти" замінити словами "від п'яти до п'ятдесяти";

2) абзац другий статті 101 викласти в такій редакції:

"тягне за собою накладення штрафу на керівників, заступників керівників, головних енергетиків (головних механіків), начальників цехів та служб підприємств, установ і організацій від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

3) у статті 1011:

в абзаці другому частини першої слова "від п'яти до п'ятнадцяти" замінити словами "від десяти до ста";

в абзаці другому частини другої слова "від п'яти до п'ятнадцяти" замінити словами "від десяти до ста";

4) абзац другий статті 102 викласти в такій редакції:

"тягне за собою накладення штрафу на керівників, заступників керівників, головних енергетиків (головних механіків), начальників цехів та служб підприємств, установ і організацій від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

5) в абзаці другому статті 18814 слова "від п'яти до п'ятнадцяти" замінити словами "від двадцяти до ста п'ятдесяти".

2. У Законі України "Про енергозбереження" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 30, ст. 283; 1999 р., N 34, ст. 274; 2005 р., N 20, ст. 278; 2006 р., N 15, ст. 126, N 22, ст. 199):

1) у тексті статті 12 слова "раціонального" і "фонд енергозбереження" замінити відповідно словами "ефективного" і "Державний фонд енергозбереження", а слова "і економії" виключити;

2) включити статтю 13 такого змісту:

"Стаття 13. Державний фонд енергозбереження

Для забезпечення фінансування заходів щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів утворюється Державний фонд енергозбереження.

Джерелами формування Державного фонду енергозбереження є:

кошти, отримані у вигляді штрафних санкцій за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;

частина зборів за використання природних ресурсів, розмір якої визначається Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України;

кошти, отримані за видачу Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів документів дозвільного характеру;

добровільні внески підприємств, установ, організацій та громадян.

Порядок розподілу коштів, що надходять до Державного фонду енергозбереження, встановлюється Кабінетом Міністрів України";

3) частину другу статті 14 після слів "нетрадиційної енергетики" доповнити словами "виробництва альтернативних видів палива";

4) у частині першій статті 16:

пункт "а" доповнити словами "виробникам обладнання для використання нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії і альтернативних видів палива";

пункт "б" доповнити словами "альтернативних видах палива";

у пункті "в":

перше речення абзацу третього після слів "а також інвестиції" доповнити словами "у створення енергозберігаючих технологій, виробництво енергозберігаючого обладнання, матеріалів, засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, у створення і впровадження технологій використання нетрадиційних джерел енергії, виробництва альтернативних видів палива";

доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Порядок пріоритетного кредитування заходів щодо забезпечення раціонального використання та економії паливно-енергетичних ресурсів, використання нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії, виробництва альтернативних видів палива встановлюється Кабінетом Міністрів України";

абзац другий пункту "г" викласти в такій редакції:

"Перелік видів енергозберігаючого обладнання, до яких застосовуються підвищені норми амортизації, встановлюється Кабінетом Міністрів України";

пункт "д" доповнити абзацом другим такого змісту:

"Порядок надання державних субсидій та здійснення безповоротного асигнування встановлюється Кабінетом Міністрів України";

5) частину другу статті 17 викласти в такій редакції:

"За перевитрати паливно-енергетичних ресурсів понад встановлені показники норм питомих витрат суб'єкти господарювання сплачують збір за перевитрати паливно-енергетичних ресурсів (енергетичний збір) у розмірі 200 відсотків вартості перевитрачених ресурсів. До обсягу перевитрат паливно-енергетичних ресурсів, на які нараховується енергетичний збір, не включається обсяг видів палива та паливно-енергетичних ресурсів, отриманих суб'єктом господарювання з альтернативних джерел енергії".

3. Пункт 3 розділу І втратив чинність

4. Пункт 4 розділу І втратив чинність

5. Пункт 5 розділу І втратив чинність

6. Абзац перший пункту 13 "Перехідні положення" розділу 2 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267; 2005 р., N 27, ст. 363) доповнити словами "крім пільг, що надаються з метою стимулювання заходів з енергозбереження відповідно до законодавства України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року, крім пункту 1 розділу I, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.

2. Пункти 3, 4 розділу I цього Закону діють протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом. Пункт 5 розділу I цього Закону діє протягом п'яти років з моменту отримання першого прибутку внаслідок підвищення енергоефективності виробництва.

3. Кабінету Міністрів України в місячний термін з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
16 березня 2007 року
N 760-V
 

  

Опрос