Идет загрузка документа (1119 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2007 год"

ВР Украины
Закон от 15.03.2007 № 749-V
действует с 28.03.2007

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 7 - 8, ст. 66) такі зміни:

1. Статтю 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2007 рік у сумі 152.503.279,7 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 120.679.053 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 31.824.226,7 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2007 рік у сумі 169.419.405,9 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 137.578.396,7 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 31.841.009,2 тис. гривень.

Затвердити на 2007 рік:

обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 1.968.580,1 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 539.401,3 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.429.178,8 тис. гривень;

обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 3.753.454 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.037.829,7 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.715.624,3 тис. гривень.

Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2007 рік у сумі 15.715.729 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 14.412.501 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.303.228 тис. гривень. Дозволити Кабінету Міністрів України додатково спрямувати на фінансування загального фонду Державного бюджету України у 2007 році частину вільного залишку коштів державного бюджету у сумі 2.985.271,1 тис. гривень згідно з додатком N 2 до цього Закону.

Установити оборотну касову готівку Державного бюджету України на 2007 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею".

2. Статтю 34 викласти в такій редакції:

"Стаття 34. Установити, що в 2007 році рівноцінна та повна компенсація втрат доходів військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ), пов'язаних з оподаткуванням грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних ними у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, відповідно до вимог пункту 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб", здійснюється установами (організаціями, підприємствами), що утримують військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, за рахунок відповідних коштів, які є джерелом доходів цих осіб, у розмірі фактично сплаченого податку.

Обсяг видатків Державного бюджету України на 2007 рік, передбачений на виплату зазначеної компенсації, розрахунково становить 1.278.148,5 тис. гривень, з них для Міністерства оборони України - 357.572,6 тис. гривень, Головного управління розвідки Міністерства оборони України - 10.911,7 тис. гривень, Міністерства внутрішніх справ України - 417.879,3 тис. гривень, Державного департаменту України з питань виконання покарань - 81.116,9 тис. гривень, Адміністрації Державної прикордонної служби України - 76.538,2 тис. гривень, Служби безпеки України - 100.814,8 тис. гривень, Служби зовнішньої розвідки України - 16.931,4 тис. гривень, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України - 19.412,1 тис. гривень, Управління державної охорони України - 10.883,4 тис. гривень, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи - 106.054,4 тис. гривень, Національного космічного агентства України - 6.898,3 тис. гривень, Міністерства аграрної політики України - 540,0 тис. гривень, Міністерства транспорту та зв'язку України - 6.674,9 тис. гривень, апарату Верховної Ради України - 46,5 тис. гривень, Державного управління справами - 98,2 тис. гривень, Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України - 24,3 тис. гривень, Міністерства палива та енергетики України - 29,3 тис. гривень, Міністерства освіти і науки України - 43,2 тис. гривень, Державного комітету ядерного регулювання України - 28,9 тис. гривень, Державної податкової адміністрації України - 48.053,3 тис. гривень, Державної служби експортного контролю України - 33,1 тис. гривень, Ради національної безпеки і оборони України - 736,5 тис. гривень, Державної судової адміністрації України - 2.411,9 тис. гривень, Верховного Суду України - 200,4 тис. гривень, Конституційного Суду України - 40,4 тис. гривень.

Установити, що визначений цією статтею обсяг видатків спрямовується головними розпорядниками коштів виключно для проведення зазначеної компенсації.

При цьому керівники бюджетних установ (організацій, підприємств), які утримують чисельність військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ), передбачають необхідні асигнування на зазначену компенсацію у межах видатків на грошове забезпечення, передбачених кошторисами або фінансовими планами".

3. Статтю 42 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Запровадити стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів шляхом перерахування до обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим частини надпланових надходжень за переліком показників дохідної частини державного бюджету в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України".

4. У частині третій статті 44 цифру та слова "3 відсотків від загального обсягу дотації вирівнювання з Державного бюджету України місцевим бюджетам" замінити цифрами та словами "955.293,5 тис. гривень".

5. У статті 46 цифри "50.000" замінити цифрами "61.700".

6. У частині першій статті 49 слова та цифри "котелень - 400.000 тис. гривень" замінити словами та цифрами "котелень - до 400.000 тис. гривень".

7. Статтю 62 викласти в такій редакції:

"Стаття 62. Затвердити на 2007 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 492 гривні, з 1 квітня - 525 гривень, з 1 жовтня - 532 гривні та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня - 434 гривні, з 1 квітня - 463 гривні, з 1 жовтня - 470 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 558 гривень, з 1 квітня - 595 гривень, з 1 жовтня - 604 гривні;

працездатних осіб: з 1 січня - 525 гривень, з 1 квітня - 561 гривня, з 1 жовтня - 568 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 380 гривень, з 1 квітня - 406 гривень, з 1 жовтня - 411 гривень.

Розміри державних соціальних гарантій на 2007 рік, що визначаються залежно від прожиткового мінімуму, встановлюються відповідними законами, цим Законом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.

Установити, що для визначення мінімального розміру пенсії за віком відповідно до абзацу першого частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" з 1 квітня та з 1 жовтня 2007 року застосовується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, визначений абзацом п'ятим частини першої цієї статті, збільшений на 1 відсоток".

8. У частині другій статті 66 цифри та слово "167 гривень" замінити цифрами та словом "173 гривні".

9. Пункт 47 статті 71 виключити.

10. Статтю 76 викласти в такій редакції:

"Стаття 76. Установити з 1 січня 2007 року розмір мінімальної заробітної плати 400 гривень на місяць, з 1 квітня 2007 року - 420 гривень, з 1 липня 2007 року - 440 гривень та з 1 жовтня 2007 року - 460 гривень".

11. Абзац третій частини першої статті 86 виключити.

12. Статтю 117 викласти в такій редакції:

"Стаття 117. Установити, що в 2007 році продаж військових містечок та іншого нерухомого майна Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів (крім надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки) здійснюється у порядку та за переліком, визначеними Кабінетом Міністрів України".

13. Внести зміни до додатків N 1, N 2, N 3 та N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" відповідно до додатків N 1, N 2, N 3 та N 4 до цього Закону.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
15 березня 2007 року
N 749-V
 

 

 

Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" "Доходи Державного бюджету України на 2007 рік"

тис. грн.

Код 

Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією 

Всього 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Всього доходів: 

152503279,7 

120679053,0 

31824226,7 

Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 

148702900,7 

116878674,0 

31824226,7 

10000000 

Податкові надходження 

110582637,4 

102433262,0 

8149375,4 

11000000 

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 

28060900,0 

27660900,0 

400000,0 

11020000 

Податок на прибуток підприємств 

28060900,0 

27660900,0 

400000,0 

14000000 

Внутрішні податки на товари та послуги 

71882687,4 

67786441,4 

4096246,0 

14010000 

Податок на додану вартість 

60935400,0 

60095400,0 

840000,0 

14010300 

Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів 

39346900,0 

39346900,0 

 

14030000 

Акцизний збір із ввезених на територію України товарів 

1319123,0 

342508,0 

976615,0 

14060000 

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 

628312,4 

628312,4 

 

14060200 

Плата за видачу ліцензій та сертифікатів 

78174,0 

78174,0 

 

14060600 

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового 

2511,0 

2511,0 

 

14061000 

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 

130391,0 

130391,0 

 

14061400 

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій 

330387,0 

330387,0 

 

20000000 

Неподаткові надходження 

35637877,1 

14218968,0 

21418909,1 

25000000 

Власні надходження бюджетних установ 

9865489,4 

 

9865489,4 

25010000 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

9534650,3 

 

9534650,3 

25020000 

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 

330839,1 

 

330839,1 

 

Зміни до додатка N 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" "Фінансування Державного бюджету України на 2007 рік"

(тис. грн.)

Код 

Найменування 

Всього 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

 

Загальне фінансування 

18701000,1 

17397772,1 

1303228,0 

600000 

Фінансування за активними операціями 

3136038,1 

3136038,1 

 

602000 

Зміни обсягів готівкових коштів (за рахунок зміни залишку коштів, що утворився у минулому році на єдиному казначейському рахунку) 

2985271,1 

2985271,1 

 

602100 

На початок періоду 

2985271,1 

2985271,1 

 

 

Зміни до додатку N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2007 рік"

(тис. грн.)

Код прог-
рамної класи-
фікації видатків та креди-
тування держа-
вного бюджету 

Код функ-
ціональної класи-
фікації видатків та креди-
тування держа-
вного бюджету 

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом: 

Всього 

видатки споживання 

з них: 

видатки розвитку 

Всього 

видатки споживання 

з них: 

видатки розвитку 

оплата праці 

комунальні послуги та енергоносії 

оплата праці 

комунальні послуги та енергоносії 

 

 

Всього 

137578396,7 

112748156,8 

22608446,9 

1680993,3 

24480239,9 

31841009,2 

14204777,5 

1144536,7 

234588,9 

17636231,7 

169419405,9 

0110000 

 

Апарат Верховної Ради України 

664450,3 

566214,3 

320005,5 

6858,2 

98236,0 

50919,0 

45478,8 

15248,0 

5467,5 

5440,2 

715369,3 

0111000 

 

Апарат Верховної Ради України 

664450,3 

566214,3 

320005,5 

6858,2 

98236,0 

50919,0 

45478,8 

15248,0 

5467,5 

5440,2 

715369,3 

0111010 

0111 

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України 

431084,5 

354969,5 

212514,5 

 

76115,0 

 

 

 

 

 

431084,5 

0111020 

0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України 

104318,2 

102469,2 

73892,0 

 

1849,0 

 

 

 

 

 

104318,2 

0111050 

0111 

Обслуговування діяльності Верховної Ради України 

75824,0 

72924,0 

30937,6 

6736,7 

2900,0 

3995,0 

3461,4 

1281,1 

 

533,6 

79819,0 

0300000 

 

Державне управління справами 

656153,1 

444410,9 

181333,4 

27402,7 

211742,2 

57258,2 

49231,3 

21058,5 

3171,6 

8026,9 

713411,3 

0301000 

 

Апарат Державного управління справами 

645471,2 

434449,8 

175568,2 

26772,6 

211021,4 

57258,2 

49231,3 

21058,5 

3171,6 

8026,9 

702729,4 

0301010 

0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України 

96710,0 

94710,0 

57055,3 

103,7 

2000,0 

 

 

 

 

 

96710,0 

0301030 

0111 

Обслуговування діяльності Президента України, Секретаріату Президента України та інших державних органів 

71052,7 

68052,7 

25474,0 

6324,1 

3000,0 

7720,0 

7085,0 

3365,6 

169,0 

635,0 

78772,7 

0301060 

0734 

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами 

96716,2 

37616,2 

13832,0 

11520,4 

59100,0 

3375,0 

3025,0 

830,0 

705,4 

350,0 

100091,2 

0301080 

0140 

Фундаментальні дослідження Національного інституту стратегічних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики 

13611,0 

 

 

 

13611,0 

 

 

 

 

 

13611,0 

0301090 

0150 

Прикладні розробки у сфері державного управління 

2475,9 

 

 

 

2475,9 

437,9 

 

 

 

437,9 

2913,8 

0301130 

0950 

Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління Національною академією державного управління при Президентові України 

50952,4 

50778,9 

22266,5 

1479,5 

173,5 

33912,3 

30446,3 

14957,3 

1744,4 

3466,0 

84864,7 

0301140 

0520 

Збереження природно-заповідного фонду в Азово-Сиваському національному природному парку та Кримському природному заповіднику 

6241,6 

6241,6 

3891,0 

201,8 

 

800,0 

740,0 

114,4 

26,0 

60,0 

7041,6 

0301170 

0731 

Стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 

72125,0 

52515,0 

27363,8 

4868,2 

19610,0 

3000,0 

2000,0 

156,4 

301,1 

1000,0 

75125,0 

0301190 

0721 

Поліклінічно-амбулаторне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 

74874,3 

36874,3 

21300,1 

1448,3 

38000,0 

2170,0 

1100,0 

 

 

1070,0 

77044,3 

0301200 

0740 

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в лікувально-оздоровчих закладах Державного управління справами та на об'єктах органів державної влади 

4106,5 

2390,5 

1493,7 

98,5 

1716,0 

2620,0 

1807,0 

630,0 

4,7 

813,0 

6726,5 

0301230 

0950 

Підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу в системі лікувально-оздоровчих закладів Державного управління справами 

52,7 

52,7 

38,9 

 

 

 

 

 

 

 

52,7 

0301260 

0422 

Ведення лісового та мисливського господарства та забезпечення утримання резиденції 

7187,1 

5587,1 

1998,7 

708,3 

1600,0 

3223,0 

3028,0 

1004,8 

221,0 

195,0 

10410,1 

0301330 

0150 

Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики 

382,8 

382,8 

70,4 

 

 

 

 

 

 

 

382,8 

0301360 

0822 

Фінансова підтримка Державного камерного ансамблю "Київські солісти" 

2297,2 

2297,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2297,2 

0301370 

0133 

Надання науково-методичної та консультативної підтримки розвитку місцевого самоврядування 

1353,5 

1353,5 

783,8 

19,8 

 

 

 

 

 

 

1353,5 

0303000 

 

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим 

3602,5 

2952,5 

1276,4 

435,0 

650,0 

 

 

 

 

 

3602,5 

0303010 

0111 

Здійснення повноважень постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим 

3602,5 

2952,5 

1276,4 

435,0 

650,0 

 

 

 

 

 

3602,5 

0304000 

 

Національна служба посередництва і примирення України 

7079,4 

7008,6 

4488,8 

195,1 

70,8 

 

 

 

 

 

7079,4 

0304010 

0412 

Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) 

7008,6 

7008,6 

4488,8 

195,1 

 

 

 

 

 

 

7008,6 

0304020 

0481 

Прикладні розробки з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) 

70,8 

 

 

 

70,8 

 

 

 

 

 

70,8 

0410000 

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 

302236,7 

226605,8 

112035,1 

3575,2 

75630,9 

4683,9 

4652,2 

1931,1 

117,2 

31,7 

306920,6 

0411000 

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України 

302236,7 

226605,8 

112035,1 

3575,2 

75630,9 

4683,9 

4652,2 

1931,1 

117,2 

31,7 

306920,6 

0411010 

0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України 

165582,8 

150585,0 

92167,7 

3,6 

14997,8 

 

 

 

 

 

165582,8 

0411030 

0111 

Обслуговування діяльності Кабінету Міністрів України 

102649,5 

47644,1 

18306,3 

3449,4 

55005,4 

4183,9 

4152,2 

1697,1 

117,2 

31,7 

106833,4 

0411080 

0422 

Ведення лісового і мисливського господарства 

6183,5 

3038,5 

1561,1 

122,2 

3145,0 

500,0 

500,0 

234,0 

 

 

6683,5 

0500000 

 

Державна судова адміністрація України 

1555270,0 

1474953,0 

843447,3 

32171,7 

80317,0 

13462,0 

3411,0 

 

 

10051,0 

1568732,0 

0501000 

 

Апарат Державної судової адміністрації України 

1555270,0 

1474953,0 

843447,3 

32171,7 

80317,0 

13462,0 

3411,0 

 

 

10051,0 

1568732,0 

0501010 

0330 

Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи 

27830,6 

26251,1 

16671,6 

1199,1 

1579,5 

 

 

 

 

 

27830,6 

0501020 

0330 

Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами 

132069,4 

130579,7 

76830,8 

3229,7 

1489,7 

 

 

 

 

 

132069,4 

0501030 

0330 

Здійснення правосуддя Апеляційним судом України та апеляційними судами 

320960,8 

317422,7 

175265,2 

4775,6 

3538,1 

63,1 

55,1 

 

 

8,0 

321023,9 

0501040 

0330 

Здійснення правосуддя місцевими судами 

848946,7 

826519,3 

479314,6 

17179,5 

22427,4 

3373,9 

3343,9 

 

 

30,0 

852320,6 

0501050 

0330 

Здійснення правосуддя військовими судами 

27866,9 

27866,9 

15638,3 

296,7 

 

 

 

 

 

 

27866,9 

0501080 

0330 

Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами 

76082,7 

75337,9 

44995,5 

1958,0 

744,8 

 

 

 

 

 

76082,7 

0501110 

0950 

Підготовка осіб для зайняття посад професійних суддів, підвищення кваліфікації суддів та працівників апаратів судів Академією суддів України 

18274,1 

3536,6 

1565,0 

287,2 

14737,5 

 

 

 

 

 

18274,1 

0501160 

0330 

Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами 

17587,5 

15287,5 

8669,3 

278,0 

2300,0 

10,0 

5,0 

 

 

5,0 

17597,5 

0501170 

0330 

Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами 

47151,3 

42651,3 

24497,0 

2967,9 

4500,0 

15,0 

7,0 

 

 

8,0 

47166,3 

0600000 

 

Верховний Суд України 

106931,6 

93916,6 

47527,3 

484,0 

13015,0 

370,0 

370,0 

 

 

 

107301,6 

0601000 

 

Апарат Верховного Суду України 

106931,6 

93916,6 

47527,3 

484,0 

13015,0 

370,0 

370,0 

 

 

 

107301,6 

0601010 

0330 

Здійснення правосуддя Верховним Судом України 

106818,3 

93803,3 

47527,3 

484,0 

13015,0 

370,0 

370,0 

 

 

 

107188,3 

0700000 

 

Вищий господарський суд України 

74895,4 

63615,4 

34783,6 

1504,2 

11280,0 

 

 

 

 

 

74895,4 

0701000 

 

Вищий господарський суд України 

74895,4 

63615,4 

34783,6 

1504,2 

11280,0 

 

 

 

 

 

74895,4 

0701010 

0330 

Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України 

74895,4 

63615,4 

34783,6 

1504,2 

11280,0 

 

 

 

 

 

74895,4 

0750000 

 

Вищий адміністративний суд України 

59083,1 

39133,1 

23279,4 

921,0 

19950,0 

10,0 

10,0 

 

 

 

59093,1 

0751000 

 

Апарат Вищого адміністративного суду України 

59083,1 

39133,1 

23279,4 

921,0 

19950,0 

10,0 

10,0 

 

 

 

59093,1 

0751010 

0330 

Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України 

59083,1 

39133,1 

23279,4 

921,0 

19950,0 

10,0 

10,0 

 

 

 

59093,1 

0800000 

 

Конституційний Суд України 

44243,1 

41515,4 

23360,7 

608,0 

2727,7 

 

 

 

 

 

44243,1 

0801000 

 

Конституційний Суд України 

44243,1 

41515,4 

23360,7 

608,0 

2727,7 

 

 

 

 

 

44243,1 

0801010 

0330 

Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні 

44243,1 

41515,4 

23360,7 

608,0 

2727,7 

 

 

 

 

 

44243,1 

0900000 

 

Генеральна прокуратура України 

798837,6 

748800,1 

498346,4 

17806,9 

50037,5 

617,1 

329,6 

15,8 

9,6 

287,5 

799454,7 

0901000 

 

Генеральна прокуратура України 

798837,6 

748800,1 

498346,4 

17806,9 

50037,5 

617,1 

329,6 

15,8 

9,6 

287,5 

799454,7 

0901010 

0360 

Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді 

766594,9 

736594,9 

491195,3 

17451,9 

30000,0 

317,1 

197,6 

15,8 

9,6 

119,5 

766912,0 

1000000 

 

Міністерство внутрішніх справ України 

5237760,1 

5066073,2 

3440321,3 

154195,2 

171686,9 

1353862,1 

1114511,4 

321867,8 

21230,3 

239350,7 

6591622,2 

1001000 

 

Апарат Міністерства внутрішніх справ України 

4631180,1 

4461419,6 

3063949,5 

130227,4 

169760,5 

1285092,1 

1054396,4 

296371,8 

19789,3 

230695,7 

5916272,2 

1001050 

0310 

Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку 

3967371,4 

3861561,4 

2702740,9 

96846,5 

105810,0 

1071243,5 

861884,2 

209506,4 

12797,8 

209359,3 

5038614,9 

1001080 

0942 

Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти III і IV рівнів акредитації 

200977,6 

200977,6 

123605,9 

16090,8 

 

151269,5 

136150,5 

72224,1 

3727,4 

15119,0 

352247,1 

1001100 

0721 

Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ 

184937,7 

174937,7 

103778,4 

14997,8 

10000,0 

48160,5 

44425,4 

10537,8 

3029,6 

3735,1 

233098,2 

1001130 

0910 

Дошкільна, позашкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми працівників, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ 

24039,4 

24039,4 

12371,9 

1784,8 

 

4208,5 

3689,6 

314,4 

186,5 

518,9 

28247,9 

1001180 

0310 

Забезпечення особистої безпеки суддів і членів їх сімей, охорони приміщень суду, громадського порядку під час здійснення правосуддя 

55912,1 

55912,1 

41850,9 

 

 

1866,2 

1697,6 

657,9 

12,0 

168,6 

57778,3 

1001200 

0810 

Розвиток фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів 

7000,0 

7000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

7000,0 

1003000 

 

Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України 

606580,0 

604653,6 

376371,8 

23967,8 

1926,4 

68770,0 

60115,0 

25496,0 

1441,0 

8655,0 

675350,0 

1003020 

0310 

Участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, конвоювання арештованих і засуджених та охорона підсудних під час судових процесів 

476969,3 

475658,9 

288870,3 

21135,9 

1310,4 

25850,0 

20650,0 

1403,0 

639,0 

5200,0 

502819,3 

1003030 

0380 

Охорона особливо важливих державних об'єктів, дипломатичних та консульських представництв іноземних держав на території України, супроводження перевезення ядерних матеріалів по території України 

66605,6 

66605,6 

46235,3 

1128,0 

 

31570,0 

29675,0 

22673,0 

186,0 

1895,0 

98175,6 

1003070 

0942 

Підготовка кадрів для внутрішніх військ МВС України вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

38419,3 

37803,3 

24638,0 

1179,9 

616,0 

2600,0 

2200,0 

660,0 

52,0 

400,0 

41019,3 

1003080 

0731 

Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у власних медичних закладах 

7391,5 

7391,5 

4312,5 

524,0 

 

8750,0 

7590,0 

760,0 

564,0 

1160,0 

16141,5 

1100000 

 

Міністерство палива та енергетики України 

81019,2 

37357,2 

10601,9 

556,8 

43662,0 

3182114,5 

14340,5 

 

 

3167774,0 

3263133,7 

1101000 

 

Апарат Міністерства палива та енергетики України 

81019,2 

37357,2 

10601,9 

556,8 

43662,0 

3182114,5 

14340,5 

 

 

3167774,0 

3263133,7 

1101010 

0434 

Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу 

18564,4 

17764,4 

10601,9 

556,8 

800,0 

65,0 

65,0 

 

 

 

18629,4 

1101090 

0942 

Підготовка фахівців для підприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським національним університетом ядерної енергії та промисловості 

28092,8 

18092,8 

 

 

10000,0 

24315,5 

14275,5 

 

 

10040,0 

52408,3 

1101390 

0433 

Здешевлення кредитів на будівництво енергоблоків, атомних, гідроакумулюючих та інших електростанцій, магістральних, гірських та сільських ліній електропередач, а також на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій 

 

 

 

 

 

352047,0 

 

 

 

352047,0 

352047,0 

1200000 

 

Міністерство економіки України 

196043,2 

148698,7 

81772,2 

5580,2 

47344,5 

12173,5 

4201,3 

2454,5 

167,4 

7972,2 

208216,7 

1201000 

 

Апарат Міністерства економіки України 

147051,6 

122582,7 

65489,2 

4730,0 

24468,9 

12173,5 

4201,3 

2454,5 

167,4 

7972,2 

159225,1 

1201010 

0132 

Керівництво та управління у сфері загальнодержавного планування і прогнозування економіки 

109963,1 

100443,1 

62393,3 

4114,6 

9520,0 

 

 

 

 

 

109963,1 

1201070 

0481 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері економіки і торгівлі 

10148,1 

408,0 

 

 

9740,1 

 

 

 

 

 

10148,1 

1201090 

0950 

Підготовка та підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки 

12109,4 

7109,4 

3095,9 

615,4 

5000,0 

4273,8 

3941,3 

2454,5 

5167,4 

332,5 

16383,2 

1202000 

 

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики 

48848,2 

26116,0 

16283,0 

850,2 

22732,2 

 

 

 

 

 

48848,2 

1202010 

0411 

Керівництво та управління у сфері технічного регулювання та споживчої політики 

25753,5 

25078,5 

16283,0 

850,2 

675,0 

 

 

 

 

 

25753,5 

1210000 

 

Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки) 

39973,9 

14845,7 

5849,8 

1172,2 

25128,2 

 

 

 

 

 

39973,9 

1211000 

 

Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки) 

39973,9 

14845,7 

5849,8 

1172,2 

25128,2 

 

 

 

 

 

39973,9 

1211050 

0220 

Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України 

23373,9 

14845,7 

5849,8 

1172,2 

8528,2 

 

 

 

 

 

23373,9 

1300000 

 

Міністерство вугільної промисловості України 

3035455,3 

233710,7 

7657,2 

339,3 

2801744,6 

2436319,7 

507,6 

 

 

2435812,1 

5471775,0 

1301000 

 

Апарат Міністерства вугільної промисловості України 

3035455,3 

233710,7 

7657,2 

339,3 

2801744,6 

2436319,7 

507,6 

 

 

2435812,1 

5471775,0 

1301010 

0431 

Загальне керівництво та управління у вугільній промисловості 

27391,3 

13534,7 

7657,2 

339,3 

13856,6 

507,6 

507,6 

 

 

 

27898,9 

1301030 

0483 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у вугледобувній промисловості 

26004,1 

 

 

 

26004,1 

 

 

 

 

 

26004,1 

1301090 

0431 

Державна підтримка вугледобувних підприємств (включаючи підприємства з видобутку бурого вугілля) на часткове покриття витрат із собівартості продукції, у тому числі забезпечення гарантійних зобов'язань по поверненню бюджетних позик 

1549487,9 

 

 

 

1549487,9 

594312,1 

 

 

 

594312,1 

2143800,0 

1400000 

 

Міністерство закордонних справ України 

661900,3 

653173,1 

43109,3 

22075,4 

8727,2 

14433,8 

14103,8 

2484,1 

423,1 

330,0 

676334,1 

1401000 

 

Апарат Міністерства закордонних справ України 

661900,3 

653173,1 

43109,3 

22075,4 

8727,2 

14433,8 

14103,8 

2484,1 

423,1 

330,0 

676334,1 

1401010 

0113 

Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин 

42447,4 

42227,4 

25529,3 

1900,0 

220,0 

 

 

 

 

 

42447,4 

1401030 

0113 

Функціонування закордонних дипломатичних установ України 

511492,8 

503003,2 

16094,0 

19901,8 

8489,6 

14009,4 

13682,4 

2371,5 

411,6 

327,0 

525502,2 

1401100 

0950 

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин 

4050,8 

4050,8 

1486,0 

273,6 

 

424,4 

421,4 

112,6 

11,5 

3,0 

4475,2 

1700000 

 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України 

483301,2 

412139,1 

160993,8 

16999,1 

71162,1 

116624,1 

106311,8 

43217,9 

2303,5 

10312,3 

599925,3 

1701000 

 

Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України 

483301,2 

412139,1 

160993,8 

16999,1 

71162,1 

116624,1 

106311,8 

43217,9 

2303,5 

10312,3 

599925,3 

1701010 

0831 

Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення 

11570,6 

9971,6 

6021,0 

262,7 

1599,0 

100,0 

100,0 

 

12,5 

 

11670,6 

1701020 

0840 

Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності 

2488,0 

 

 

 

2488,0 

840,0 

 

 

 

840,0 

3328,0 

1701040 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті 

1976,8 

1581,7 

921,5 

41,8 

395,1 

348,1 

276,8 

136,9 

6,0 

71,3 

2324,9 

1701070 

0834 

Інформаційно-культурне забезпечення населення Криму у відродженні та розвитку культур народів Криму 

586,9 

446,9 

275,9 

24,0 

140,0 

25,0 

25,0 

11,0 

 

 

611,9 

1701080 

0831 

Виробництво та розповсюдження телерадіопрограм для державних потреб 

324037,5 

293097,5 

151329,8 

16661,6 

30940,0 

110811,0 

101410,0 

43070,0 

2285,0 

9401,0 

434848,5 

1701230 

0822 

Фінансова підтримка державних музичних колективів 

2299,9 

699,9 

 

 

1600,0 

 

 

 

 

 

2299,9 

1800000 

 

Міністерство культури і туризму України 

779109,1 

684805,1 

94423,2 

7276,1 

94304,0 

77956,2 

71046,5 

11363,8 

676,5 

6909,7 

857065,3 

1801000 

 

Апарат Міністерства культури і туризму України 

652960,8 

591239,0 

69474,6 

4641,2 

61721,8 

69749,5 

63070,1 

7958,8 

514,8 

6679,4 

722710,3 

1801010 

0829 

Загальне керівництво та управління у сфері культури і туризму 

19034,7 

16617,4 

9713,6 

200,9 

2417,3 

 

 

 

 

 

19034,7 

1801020 

0840 

Прикладні розробки у сфері розвитку культури і туризму 

4916,1 

 

 

 

4916,1 

950,0 

 

 

 

950,0 

5866,1 

1801030 

0921 

Надання загальної та спеціальної художньої освіти у Державній художній школі імені Т. Г. Шевченка 

4611,9 

3821,0 

2139,1 

195,6 

790,9 

 

 

 

 

 

4611,9 

1801040 

0922 

Надання загальної та спеціальної музичної освіти у загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах 

22968,3 

21468,3 

12354,1 

1220,9 

1500,0 

406,9 

406,9 

185,8 

16,8 

 

23375,2 

1801050 

0941 

Підготовка кадрів для сфери хореографічного мистецтва вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

3427,7 

3127,7 

 

 

300,0 

270,0 

250,0 

 

 

20,0 

3697,7 

1801060 

0942 

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

171268,6 

165568,6 

 

 

5700,0 

51398,2 

46854,4 

 

 

4543,8 

222666,8 

1801070 

0950 

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва Державною академією керівних кадрів культури і мистецтв 

3580,2 

3430,2 

2147,4 

79,2 

150,0 

11344,0 

10844,0 

6926,6 

235,0 

500,0 

14924,2 

1801080 

0990 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у галузі культури і мистецтва 

484,1 

466,3 

189,2 

 

17,8 

 

 

 

 

 

484,1 

1801090 

0990 

Підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів 

746,7 

746,7 

480,1 

23,6 

 

9,0 

9,0 

 

 

 

755,7 

1801110 

0821 

Фінансова підтримка національних театрів 

129290,6 

117790,6 

 

 

11500,0 

 

 

 

 

 

129290,6 

1801120 

0822 

Фінансова підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій 

87267,7 

87267,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

87267,7 

1801170 

0829 

Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів і державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва 

39050,0 

39050,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

39050,0 

1801190 

0825 

Бібліотечна справа 

37465,1 

31465,1 

17231,2 

1081,0 

6000,0 

840,4 

726,9 

129,9 

19,1 

113,5 

38305,5 

1801200 

0826 

Музейна справа та виставкова діяльність 

51079,5 

48779,5 

24008,6 

1665,8 

2300,0 

2589,1 

2051,0 

452,9 

233,9 

538,1 

53668,6 

1801220 

0960 

Підготовка кадрів Дитячою хореографічною школою при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України ім. Вірського 

243,8 

243,8 

178,8 

 

 

188,4 

174,4 

125,0 

 

14,0 

432,2 

1801240 

0829 

Здійснення культурно-інформаційної та культурно-просвітницької діяльності 

1819,2 

1819,2 

1032,5 

174,2 

 

253,5 

253,5 

138,6 

10,0 

 

2072,7 

1802000 

 

Державна служба з питань національної культурної спадщини 

51851,1 

43666,1 

24948,6 

2634,9 

8185,0 

7456,7 

7326,4 

3405,0 

161,7 

130,3 

59307,8 

1802030 

0827 

Збереження історико-культурної спадщини в заповідниках 

51551,1 

43366,1 

24948,6 

2634,9 

8185,0 

7456,7 

7326,4 

3405,0 

161,7 

130,3 

59007,8 

1900000 

 

Державний комітет лісового господарства України 

396469,8 

263310,1 

167917,5 

1960,5 

133159,7 

18062,9 

13586,0 

1185,2 

178,6 

4476,9 

414532,7 

1901000 

 

Апарат Державного комітету лісового господарства України 

396469,8 

263310,1 

167917,5 

1960,5 

133159,7 

18062,9 

13586,0 

1185,2 

178,6 

4476,9 

414532,7 

1901010 

0422 

Керівництво та управління у сфері лісового господарства 

31964,2 

31964,2 

18263,6 

1000,0 

 

27,2 

27,2 

 

4,5 

 

31991,4 

1901020 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері екологічної безпеки в лісовому господарстві 

395,2 

 

 

 

395,2 

 

 

 

 

 

395,2 

1901030 

0482 

Прикладні розробки у сфері розвитку лісового господарства 

5035,7 

 

 

 

5035,7 

1760,0 

 

 

 

1760,0 

6795,7 

1901040 

0482 

Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері лісового господарства 

205,5 

205,5 

69,2 

6,0 

 

 

 

 

 

 

205,5 

1901050 

0941 

Підготовка кадрів для лісового господарства вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

17437,6 

17437,6 

 

 

 

6021,7 

5671,7 

 

 

350,0 

23459,3 

1901060 

0422 

Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді 

278823,3 

198823,3 

139645,5 

813,3 

80000,0 

5392,3 

3825,3 

86,2 

111,8 

1567,0 

284215,6 

1901080 

0520 

Збереження природно-заповідного фонду 

15508,3 

14879,5 

9939,2 

141,2 

628,8 

4861,7 

4061,8 

1099,0 

62,3 

799,9 

20370,0 

2100000 

 

Міністерство оборони України 

7498604,7 

6429356,7 

3799568,9 

349044,3 

1069248,0 

1512149,2 

531857,6 

95375,5 

31524,8 

980291,6 

9010753,9 

2101000 

 

Апарат Міністерства оборони України 

7498604,7 

6429356,7 

3799568,9 

349044,3 

1069248,0 

1512149,2 

531857,6 

95375,5 

31524,8 

980291,6 

9010753,9 

2101010 

0210 

Керівництво та військове управління Збройними Силами України 

139711,9 

139711,9 

97986,1 

1806,3 

 

 

 

 

 

 

139711,9 

2101020 

0210 

Утримання особового складу Збройних Сил України 

4954383,5 

4933927,6 

3000584,6 

344238,0 

20455,9 

121255,8 

119053,4 

37150,9 

18400,0 

2202,4 

5075639,3 

2101080 

0260 

Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України 

364904,6 

360737,7 

234581,8 

3000,0 

4166,9 

189306,7 

155536,6 

46834,3 

13124,8 

33770,1 

554211,3 

2101100 

0240 

Підготовка громадян на посади осіб офіцерського складу, підвищення кваліфікації, перепідготовка офіцерських кадрів та державних службовців, початкова військова підготовка молоді 

548718,7 

548718,7 

388978,3 

 

 

74273,2 

70273,2 

11070,0 

 

4000,0 

622991,9 

2101120 

0260 

Культурно-виховна робота з особовим складом та членами сімей військовослужбовців Збройних Сил України 

53329,0 

53329,0 

36596,7 

 

 

15128,9 

11782,6 

320,3 

 

3346,3 

68457,9 

2200000 

 

Міністерство освіти і науки України 

7129057,0 

6413863,2 

823169,2 

191098,4 

715193,8 

3704244,7 

3053688,1 

58029,7 

15839,9 

650556,6 

10833301,7 

2201000 

 

Апарат Міністерства освіти і науки України 

6889114,9 

6209926,8 

823169,2 

191098,4 

679188,1 

3583187,3 

2974032,4 

58029,7 

15839,9 

609154,9 

10472302,2 

2201010 

0990 

Керівництво та управління у сфері освіти і науки 

21682,1 

21682,1 

13543,1 

1116,8 

 

60,0 

60,0 

 

 

 

21742,1 

2201020 

0140 

Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах 

126637,9 

 

 

 

126637,9 

 

 

 

 

 

126637,9 

2201030 

0140 

Забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень 

10034,0 

851,2 

519,3 

9,7 

9182,8 

 

 

 

 

 

10034,0 

2201040 

0980 

Прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ 

62030,8 

 

 

 

62030,8 

69403,4 

 

 

 

69403,4 

131434,2 

2201070 

0150 

Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва 

30299,4 

1272,1 

29,4 

125,3 

29027,3 

 

 

 

 

 

30299,4 

2201100 

0922 

Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами 

37286,8 

35786,8 

13651,4 

3525,5 

1500,0 

3831,5 

3111,5 

75,5 

197,5 

720,0 

41118,3 

2201110 

0923 

Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації 

21673,7 

20373,7 

8547,1 

3245,4 

1300,0 

1031,9 

947,9 

268,1 

106,2 

84,0 

22705,6 

2201120 

0960 

Надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами та заходи з оздоровлення та відпочинку дітей 

30733,2 

30233,2 

7638,9 

1200,5 

500,0 

4176,2 

3764,5 

879,8 

484,6 

411,7 

34909,4 

2201130 

0930 

Підготовка кадрів у професійно-технічних навчальних закладах 

1782527,7 

1748317,7 

715432,0 

175924,7 

34210,0 

196311,7 

176020,6 

54608,0 

14210,9 

20291,1 

1978839,4 

2201140 

0930 

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації 

32516,7 

31116,7 

18961,4 

1152,9 

1400,0 

308,2 

293,2 

26,0 

333,0 

15,0 

32824,9 

2201150 

0941 

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

839838,2 

828914,2 

 

 

10924,0 

306000,0 

275019,0 

 

 

30981,0 

1145838,2 

2201160 

0942 

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

2776529,0 

2716829,0 

 

 

59700,0 

2597669,8 

2250851,8 

 

 

346818,0 

5374198,8 

2201240 

0990 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

33230,7 

30230,7 

17652,1 

649,8 

3000,0 

4812,8 

3878,5 

1322,0 

228,1 

934,3 

38043,5 

2201260 

0721 

Амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії 

158,8 

158,8 

101,3 

6,7 

 

 

 

 

 

 

158,8 

2201270 

0826 

Функціонування музеїв 

1006,8 

1006,8 

628,5 

40,4 

 

361,4 

295,5 

99,0 

3,0 

65,9 

1368,2 

2201290 

0473 

Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський" 

11669,3 

 

 

 

11669,3 

20,0 

 

 

 

20,0 

11689,3 

2201310 

0810 

Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді 

41766,8 

33766,8 

11146,9 

2578,5 

8000,0 

2251,1 

1712,8 

201,5 

441,6 

538,3 

44017,9 

2201320 

0950 

Підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості 

3262,1 

3262,1 

2286,1 

128,0 

 

1409,3 

1329,3 

409,8 

105,0 

80,0 

4671,4 

2201330 

0140 

Фундаментальні дослідження в наукових установах 

9606,1 

 

 

 

9606,1 

1260,0 

6,8 

 

 

1253,2 

10866,1 

2201340 

0150 

Фінансова підтримка розвитку інфраструктури у сфері наукової діяльності 

10855,5 

3206,7 

1403,8 

208,6 

7648,8 

354,7 

334,7 

140,0 

30,0 

20,0 

11210,2 

2201370 

0942 

Підготовка фахівців Національною юридичною академією імені Ярослава Мудрого 

68989,3 

68689,3 

 

 

300,0 

38960,0 

21460,0 

 

 

17500,0 

107949,3 

2201430 

0942 

Підготовка кадрів Національним технічним університетом "Київський політехнічний інститут" 

244929,6 

240929,6 

 

 

4000,0 

93115,3 

80615,3 

 

 

12500,0 

338044,9 

2201470 

0990 

Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами 

45884,7 

39832,0 

11627,9 

1185,6 

6052,7 

 

 

 

 

 

45884,7 

2201500 

0942 

Підготовка кадрів Національним авіаційним університетом 

144436,6 

106436,6 

 

 

38000,0 

172400,0 

122400,0 

 

 

50000,0 

316836,6 

2201530 

0942 

Підготовка кадрів для гуманітарної сфери Національним університетом "Острозька академія" 

8829,9 

8829,9 

 

 

 

4350,0 

2850,0 

 

 

1500,0 

13179,9 

2201560 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері державного управління 

1317,0 

 

 

 

1317,0 

 

 

 

 

 

1317,0 

2206000 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

239942,1 

203936,4 

 

 

36005,7 

110357,4 

79655,7 

 

 

30701,7 

350299,5 

2206010 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук 

33064,9 

 

 

 

33064,9 

1250,0 

 

 

 

1250,0 

34314,9 

2206020 

0980 

Прикладні розробки з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та технічне оснащення наукової бази Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

2940,8 

 

 

 

2940,8 

2000,0 

 

 

 

2000,0 

4940,8 

2206050 

0942 

Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 

203809,0 

203809,0 

 

 

 

107107,4 

79655,7 

 

 

27451,7 

310916,4 

2300000 

 

Міністерство охорони здоров'я України 

3498545,4 

2444059,7 

750003,6 

99542,4 

1054485,7 

905533,6 

712894,3 

105376,8 

23929,9 

192639,3 

4404079,0 

2301000 

 

Апарат Міністерства охорони здоров'я України 

3498545,4 

2444059,7 

750003,6 

99542,4 

1054485,7 

905533,6 

712894,3 

105376,8 

23929,9 

192639,3 

4404079,0 

2301010 

0763 

Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я 

17063,1 

15063,1 

9751,3 

814,1 

2000,0 

2225,0 

2129,2 

466,6 

30,0 

95,8 

19288,1 

2301020 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини 

6295,3 

 

 

 

6295,3 

 

 

 

 

 

6295,3 

2301050 

0750 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері охорони здоров'я 

21625,6 

 

 

 

21625,6 

14504,4 

 

 

 

14504,4 

36130,0 

2301070 

0942 

Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

275285,6 

272285,6 

 

 

3000,0 

445457,1 

390262,6 

 

 

55194,5 

720742,7 

2301080 

0950 

Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я 

51907,6 

51907,6 

34571,2 

1667,7 

 

20308,5 

17858,5 

7807,1 

1918,6 

2450,0 

72216,1 

2301090 

0990 

Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 

490,1 

372,1 

272,9 

 

118,0 

 

 

 

 

 

490,1 

2301100 

0731 

Стаціонарне медичне обслуговування працівників водного транспорту та нафтопереробної промисловості 

41892,1 

40692,1 

21101,3 

3333,5 

1200,0 

8299,1 

6673,7 

2622,7 

154,6 

1625,4 

50191,2 

2301110 

0732 

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я 

292964,2 

287964,2 

132279,9 

33340,9 

5000,0 

12802,2 

11855,4 

3119,3 

422,7 

946,8 

305766,4 

2301170 

0732 

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України 

89403,5 

75403,5 

30235,4 

7002,9 

14000,0 

4899,2 

3737,1 

1257,4 

383,3 

1162,1 

94302,7 

2301180 

0734 

Санаторне лікування хворих на туберкульоз 

106478,6 

98378,6 

33173,5 

15132,9 

8100,0 

12948,1 

11538,1 

787,5 

3754,1 

1410,0 

119426,7 

2301190 

0734 

Санаторне лікування дітей та підлітків з соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) 

85538,8 

76896,8 

28711,5 

11715,2 

8642,0 

20877,1 

17527,4 

1345,9 

3141,3 

3349,7 

106415,9 

2301200 

0722 

Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я 

17056,6 

14901,6 

8557,4 

975,2 

2155,0 

2509,2 

2265,0 

1049,0 

45,0 

244,2 

19565,8 

2301230 

0723 

Надання послуг у стоматологічних поліклініках вищих навчальних медичних закладів та інших загальнодержавних стоматологічних закладах 

16215,4 

15715,4 

8745,8 

1211,8 

500,0 

4955,7 

4492,9 

2116,4 

293,1 

462,8 

21171,1 

2301250 

0740 

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та дезинфекційні заходи 

652885,5 

640885,5 

434161,7 

23765,6 

12000,0 

270054,4 

225981,0 

77442,5 

13572,0 

44073,4 

922939,9 

2301340 

0763 

Державний контроль за якістю лікарських засобів 

5080,0 

3460,0 

2047,7 

219,4 

1620,0 

15564,6 

14803,8 

7285,6 

191,2 

760,8 

20644,6 

2301350 

0763 

Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я 

14200,1 

12442,1 

3720,3 

115,2 

1758,0 

119,7 

50,0 

 

 

69,7 

14319,8 

2301410 

0825 

Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки 

2476,4 

2476,4 

1457,6 

62,3 

 

140,0 

121,0 

30,3 

6,0 

19,0 

2616,4 

2301420 

0826 

Збереження та популяризація історії медицини 

2212,1 

2212,1 

1216,1 

132,1 

 

140,0 

120,0 

46,5 

18,0 

20,0 

2352,1 

2301520 

0763 

Фінансова підтримка служб Товариства Червоного Хреста України та внесок до Міжнародної федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця 

27712,4 

27712,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

27712,4 

2301840 

0942 

Проектування і будівництво гуртожитку та навчально-лабораторного корпусу Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця 

35000,0 

 

 

 

35000,0 

 

 

 

 

 

35000,0 

2400000 

 

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України 

1114956,7 

941566,1 

559469,9 

111289,7 

173390,6 

1253465,6 

194684,0 

15798,7 

40845,2 

1058781,6 

2368422,3 

2401000 

 

Апарат Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 

174692,7 

148946,2 

99656,8 

3236,9 

25746,5 

294384,0 

73358,2 

2124,1 

2020,6 

221025,8 

469076,7 

2401010 

0540 

Загальне керівництво та управління у сфері охорони навколишнього природного середовища 

36431,4 

23705,6 

14795,7 

545,8 

12725,8 

5981,8 

5449,3 

1056,0 

357,0 

532,5 

42413,2 

2401020 

0540 

Управління та контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища на регіональному рівні 

105264,2 

99055,5 

66977,1 

2332,6 

6208,7 

15060,0 

12569,3 

30,0 

1510,0 

2490,7 

120324,2 

2401040 

0530 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності та гідрометеорології, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 

5885,3 

 

 

 

5885,3 

 

 

 

 

 

5885,3 

2401090 

0950 

Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері охорони навколишнього природного середовища 

497,7 

497,7 

366,5 

 

 

611,2 

475,9 

270,0 

12,0 

135,3 

1108,9 

2401160 

0520 

Заходи із створення і збереження природно-заповідного фонду, ведення кадастрів тваринного і рослинного світу, Червоної книги 

26170,8 

25512,9 

17517,5 

358,5 

657,9 

3809,0 

3494,5 

768,1 

141,6 

314,5 

29979,8 

2407000 

 

Державний комітет України по водному господарству 

614458,8 

553530,8 

293207,1 

107513,6 

60928,0 

257530,0 

94247,8 

13674,6 

36562,0 

163282,2 

871988,8 

2407010 

0421 

Керівництво та управління у сфері водного господарства 

5584,4 

5584,4 

3717,6 

71,1 

 

 

 

 

 

 

5584,4 

2407040 

0950 

Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства 

1163,1 

1163,1 

763,5 

42,6 

 

830,0 

807,0 

260,0 

210,0 

23,0 

1993,1 

2407050 

0421 

Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських державних меліоративних систем 

563967,2 

543850,7 

288726,0 

107399,9 

20116,5 

110000,0 

93440,8 

13414,6 

36352,0 

16559,2 

673967,2 

2408000 

 

Державний комітет України по земельних ресурсах 

295255,2 

239089,1 

166606,0 

539,2 

56166,1 

84951,6 

27078,0 

 

2262,6 

57873,6 

380206,8 

2408010 

0421 

Керівництво та управління у сфері земельних ресурсів 

232283,7 

228283,7 

166606,0 

532,2 

4000,0 

25000,0 

18070,0 

 

2200,0 

6930,0 

257283,7 

2500000 

 

Міністерство праці та соціальної політики України 

3275310,7 

2660118,3 

64252,9 

14001,1 

615192,4 

437583,7 

135162,0 

13396,8 

4502,1 

302421,7 

3712894,4 

2501000 

 

Апарат Міністерства праці та соціальної політики України 

2822932,0 

2566126,8 

60422,5 

12509,6 

256805,2 

265881,2 

85516,7 

315,5 

2115,5 

180364,5 

3088813,2 

2501010 

0412 

Керівництво та управління у сфері праці та соціальної політики 

72241,4 

70141,4 

45696,7 

2647,7 

2100,0 

1417,1 

1417,1 

 

1129,8 

 

73658,5 

2501040 

1080 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері економіки праці та соціальної політики 

11025,7 

15,0 

 

 

11010,7 

598,2 

 

 

 

598,2 

11623,9 

2501050 

0941 

Підготовка кадрів для галузі соціального забезпечення та соціального захисту вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

8721,2 

7721,2 

 

 

1000,0 

84,2 

41,4 

 

 

42,8 

8805,4 

2501060 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників органів соціального захисту і соціального забезпечення 

353,1 

353,1 

203,3 

47,8 

 

5,0 

5,0 

 

 

 

358,1 

2501070 

0732 

Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності 

4590,6

4590,6 

1899,0 

832,6 

 

26,0 

26,0 

 

3,0 

 

4616,6 

2501080 

0734 

Санаторне лікування ветеранів війни (крім хворих на туберкульоз) 

49829,7 

41031,7 

12623,5 

8981,5 

8798,0 

3388,3 

3037,3 

315,5 

982,7 

351,0 

53218,0 

2501200 

1070 

Доплати за роботу на радіоактивно забруднених територіях, збереження заробітної плати при переведенні на нижчеоплачувану роботу та у зв'язку з відселенням, виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

309385,9 

309385,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

309385,9 

2501330 

0734 

Санаторне лікування ветеранів війни, хворих на туберкульоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2501340 

1030 

Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів та відвідування військових поховань і військових пам'ятників 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2501550 

0942 

Підготовка кадрів для галузі соціального забезпечення та соціального захисту вищими навчальними закладами III - IV рівнів акредитації 

5838,1 

5838,1 

 

 

 

2832,7 

2515,0 

 

 

317,7 

8670,8 

2501570 

1090 

Здійснення ремонтних робіт в органах праці та соціального захисту населення для впровадження єдиної технології прийому громадян, що потребують соціального захисту 

6338,5 

 

 

 

6338,5 

 

 

 

 

 

6338,5 

2505000 

 

Державний комітет України у справах ветеранів 

25906,2 

17926,2 

3830,4 

1491,5 

7980,0 

800,5 

750,5 

91,1 

134,5 

50,0 

26706,7 

2505010 

1030 

Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів 

4852,6 

3872,6 

2526,2 

 

980,0 

 

 

 

 

 

4852,6 

2505020 

0734 

Санаторне лікування ветеранів війни, хворих на туберкульоз 

14046,1 

7046,1 

1304,2 

1491,5 

7000,0 

800,5 

750,5 

91,1 

134,5 

50,0 

14846,6 

2505030 

1030 

Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів та відвідування військових поховань і військових пам'ятників 

7007,5 

7007,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

7007,5 

2510000 

 

Міністерство праці та соціальної політики України (загальнодержавні видатки) 

17104577,1 

17097577,1 

 

 

7000,0 

25245,1 

 

 

 

25245,1 

17129822,2 

2511000 

 

Міністерство праці та соціальної політики України (загальнодержавні видатки) 

17104577,1 

17097577,1 

 

 

7000,0 

25245,1 

 

 

 

25245,1 

17129822,2 

2511050 

0180 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 

10216988,6 

10216988,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

10216988,6 

2600000 

 

Міністерство промислової політики України 

489617,9 

30583,0 

12651,2 

885,6 

459034,9 

80490,0 

461,0 

 

150,0 

80029,0 

570107,9 

2601000 

 

Апарат Міністерства промислової політики України 

489617,9 

30583,0 

12651,2 

885,6 

459034,9 

80490,0 

461,0 

 

150,0 

80029,0 

570107,9 

2601010 

0442 

Загальне керівництво та управління у сфері промислової політики 

20297,3 

19897,3 

12319,0 

834,0 

400,0 

450,0 

450,0 

 

150,0 

 

20747,3 

2601050 

0825 

Функціонування Центральної державної науково-технічної бібліотеки 

412,9 

412,9 

254,7 

29,0 

 

40,0 

11,0 

 

 

29,0 

452,9 

2601060 

0826 

Функціонування Державного металургійного музею України 

145,4 

138,4 

77,5 

22,6 

7,0 

 

 

 

 

 

145,4 

2601300 

0442 

Сертифікація та валідація літака АН-148 

35000,0 

 

 

 

35000,0 

 

 

 

 

 

35000,0 

2700000 

 

Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України 

1412706,5 

34902,9 

21768,6 

771,4 

1377803,6 

655071,6 

4679,0 

2033,7 

392,6 

650392,6 

2067778,1 

2701000 

 

Апарат Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України 

1412706,5 

34902,9 

21768,6 

771,4 

1377803,6 

655071,6 

4679,0 

2033,7 

392,6 

650392,6 

2067778,1 

2701010 

0610 

Керівництво та управління у сфері будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства 

35004,0 

22345,0 

14101,0 

396,5 

12659,0 

 

 

 

 

 

35004,0 

2701070 

0825 

Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки 

1225,3 

543,8 

281,2 

46,7 

681,5 

80,0 

80,0 

40,0 

 

 

1305,3 

2701080 

0827 

Збереження архітектурної спадщини в заповідниках 

23494,4 

10148,6 

7039,1 

317,7 

13345,8 

4156,8 

4104,5 

1753,7 

387,4 

52,3 

27651,2 

2701120 

0620 

Державний насіннєвий контроль у сфері зеленого будівництва та квітникарства 

188,3 

188,3 

132,9 

7,3 

 

577,0 

457,0 

220,0 

2,7 

120,0 

765,3 

2701130 

0520 

Збереження і вивчення у спеціально створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників 

1012,0 

328,2 

214,4 

3,2 

683,8 

40,0 

37,5 

20,0 

2,5 

2,5 

1052,0 

2701190 

0942 

Підготовка фахівців для житлово-комунального господарства 

1032,1 

1032,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1032,1 

2750000 

 

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України 

876,8 

736,8 

538,0 

 

140,0 

 

 

 

 

 

876,8 

2751000 

 

Апарат Міністерства регіонального розвитку та будівництва України 

876,8 

736,8 

538,0 

 

140,0 

 

 

 

 

 

876,8 

2751010 

0443 

Керівництво та управління у сфері регіонального розвитку та будівництва 

876,8 

736,8 

538,0 

 

140,0 

 

 

 

 

 

876,8 

2800000 

 

Міністерство аграрної політики України 

6854703,3 

1618325,4 

460625,9 

19435,5 

5236377,9 

1229399,5 

731245,6 

119863,7 

9665,4 

498153,9 

8084102,8 

2801000 

 

Апарат Міністерства аграрної політики України 

5981572,8 

885991,8 

181868,8 

8473,5 

5095581,0 

839851,3 

410380,4 

27002,3 

2737,0 

429470,9 

6821424,1 

2801010 

0421 

Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу 

136445,6 

124792,1 

76513,9 

3272,3 

11653,5 

 

 

 

 

 

136445,6 

2801050 

0482 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 

13500,9 

 

 

 

13500,9 

 

 

 

 

 

13500,9 

2801080 

0941 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

291233,3 

276333,3 

 

 

14900,0 

88997,0 

83977,0 

 

 

5020,0 

380230,3 

2801100 

0942 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

282353,1 

270053,1 

 

 

12300,0 

306250,0 

239789,0 

 

 

66461,0 

588603,1 

2801110 

0990 

Методичне забезпечення діяльності аграрних навчальних закладів 

4546,6 

3846,6 

2075,2 

453,5 

700,0 

6794,2 

5764,2 

259,0 

104,5 

1030,0 

11340,8 

2801140 

0950 

Підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу закладами післядипломної освіти 

4590,0 

4390,0 

2803,3 

309,0 

200,0 

2010,0 

1940,0 

655,0 

203,8 

70,0 

6600,0 

2801310 

0421 

Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу 

172558,4 

164158,4 

94816,7 

3358,7 

8400,0 

109555,7 

78310,2 

26088,3 

2428,7 

31245,5 

282114,1 

2801320 

0482 

Дослідження і експериментальні розробки в системі агропромислового комплексу 

71582,5 

 

 

 

71582,5 

13833,5 

 

 

 

13833,5 

85416,0 

2801420 

0140 

Фундаментальні дослідження Національного аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2801500 

0810 

Розвиток фізичної культури і спорту серед сільського населення 

7700,0 

6700,0 

 

 

1000,0 

 

 

 

 

 

7700,0 

2801520 

0482 

Фінансова підтримка Української лабораторії якості і безпеки продукції агропромислового комплексу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2801570 

0421 

Забезпечення діяльності Аграрного фонду 

17753,6 

15253,6 

5659,7 

1080,0 

2500,0 

 

 

 

 

 

17753,6 

2802000 

 

Державний департамент ветеринарної медицини 

481964,6 

432201,3 

222935,6 

5065,1 

49763,3 

240357,7 

198402,3 

76571,4 

5980,7 

41955,4 

722322,3 

2802020 

0421 

Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро 

125745,7 

100982,4 

3767,1 

65,1 

24763,3 

 

 

 

 

 

125745,7 

2802030 

0421 

Організація і регулювання діяльності установ в системі ветеринарної медицини 

356218,9 

331218,9 

219168,5 

5000,0 

25000,0 

240357,7 

198402,3 

76571,4 

5980,7 

41955,4 

596576,6 

2804000 

 

Державний комітет рибного господарства України 

142231,2 

104749,0 

41622,5 

4587,1 

37482,2 

15389,4 

12146,4 

 

 

3243,0 

157620,6 

2804020 

0423 

Організація діяльності органів рибоохорони та рибовідтворювальних комплексів 

101548,0 

83495,0 

41622,5 

4587,1 

18053,0 

147,4 

147,4 

 

 

 

101695,4 

2804040 

0941 

Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

12528,5 

11928,5 

 

 

600,0 

5 992,0 

5 000,0 

 

 

992,0 

18520,5 

2804050 

0942 

Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

10825,5 

9325,5 

 

 

1500,0 

8020,0 

5909,0 

 

 

2111,0 

18845,5 

2808000 

 

Державна служба з охорони прав на сорти рослин 

31933,2 

21933,2 

13062,9 

1209,8 

10000,0 

60000,0 

51800,0 

16000,0 

870,0 

8200,0 

91933,2 

2808020 

0421 

Організація і регулювання діяльності установ в системі охорони прав на сорти рослин 

23717,2 

20717,2 

13062,9 

1209,8 

3000,0 

60000,0 

51800,0 

16000,0 

870,0 

8200,0 

83717,2 

2809000 

 

Національний аграрний університет 

217001,5 

173450,1 

1136,1 

100,0 

43551,4 

73801,1 

58516,5 

290,0 

77,7 

15284,6 

290802,6 

2809020 

0140 

Фундаментальні дослідження Національного аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук 

2012,7 

 

 

 

2012,7 

 

 

 

 

 

2012,7 

2809030 

0482 

Прикладні розробки Національного аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук 

11938,7 

 

 

 

11938,7 

4000,0 

 

 

 

4000,0 

15938,7 

2809040 

0941 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації Національного аграрного університету 

46506,3 

42006,3 

 

 

4500,0 

23940,0 

19840,0 

 

 

4100,0 

70446,3 

2809050 

0942 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу Національним аграрним університетом 

135969,5 

124769,5 

 

 

11200,0 

441461,1 

37473,5 

 

 

6987,6 

180430,6 

2809060 

0950 

Підвищення кваліфікації кадрів Інститутом післядипломної освіти керівників і спеціалістів агропромислового комплексу Національного аграрного університету 

1914,0 

1814,0 

1136,1 

100,0 

100,0 

800,0 

603,0 

290,0 

77,7 

197,0 

2714,0 

2809070 

0482 

Фінансова підтримка Української лабораторії якості і безпеки продукції агропромислового комплексу 

18660,3 

4860,3 

 

 

13800,0 

600,0 

600,0 

 

 

 

19260,3 

3000000 

 

Державний комітет статистики України 

338110,5 

322472,0 

217172,9 

5111,4 

15638,5 

76124,4 

41471,7 

4352,7 

2754,9 

34652,7 

414234,9 

3001000 

 

Апарат Державного комітету статистики України 

338110,5 

322472,0 

217172,9 

5111,4 

15638,5 

76124,4 

41471,7 

4352,7 

2754,9 

34652,7 

414234,9 

3001010 

0132 

Керівництво та управління у сфері статистики 

308387,2 

306087,2 

214561,0 

5111,4 

2300,0 

19257,7 

16561,6 

4352,7 

2754,9 

2696,1 

327644,9 

3001080 

0150 

Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері державної статистики 

66,6 

66,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

66,6 

3100000 

 

Міністерство транспорту та зв'язку України 

1191401,5 

523883,2 

272931,0 

18073,7 

667518,3 

261043,5 

210447,0 

32085,1 

11917,7 

50596,5 

1452445,0 

3101000 

 

Апарат Міністерства транспорту та зв'язку України 

94742,1 

89355,6 

25533,5 

1853,0 

5386,5 

121081,7 

92138,9 

13977,0 

2655,2 

28942,8 

215823,8 

3101010 

0455 

Загальне керівництво та управління у сфері транспорту та зв'язку 

44620,3 

41879,3 

25533,5 

1853,0 

2741,0 

47400,0 

32875,4 

13977,0 

2655,2 

14524,6 

92020,3 

3101050 

0941 

Підготовка кадрів для сфери автомобільного транспорту вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

2776,4 

2726,4 

 

 

50,0 

1612,2 

1412,2 

 

 

200,0 

4388,6 

3101060 

0942 

Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

45696,3 

44696,3 

 

 

1000,0 

63598,8 

57851,3 

 

 

5747,5 

109295,1 

3104000 

 

Державна адміністрація залізничного транспорту 

380207,0 

299557,0 

188243,9 

12123,2 

80650,0 

70049,6 

65562,8 

14110,0 

8375,2 

4486,8 

450256,6 

3104020 

0941 

Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

28081,9 

27431,9 

 

 

650,0 

24821,5 

23789,3 

 

 

1032,2 

52903,4 

3104030 

0990 

Методичне забезпечення діяльності вищих навчальних закладів Державної адміністрації залізничного транспорту 

350,4 

350,4 

247,9 

3,8 

 

 

 

 

 

 

350,4 

3104040 

0731 

Стаціонарне медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту 

243900,2 

243900,2 

169018,2 

11409,2 

 

40420,2 

37510,9 

13000,9 

7387,6 

2909,3 

284320,4 

3104050 

0762 

Створення банків крові та її компонентів для лікування працівників залізничного транспорту 

2881,4 

2881,4 

2007,9 

 

 

412,5 

365,5 

26,0 

42,0 

47,0 

3293,9 

3104060 

0721 

Амбулаторно-поліклінічне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту 

24993,1 

24993,1 

16969,9 

710,2 

 

4395,4 

3897,1 

1083,7 

945,6 

498,3 

29388,5 

3105000 

 

Державна спеціальна служба транспорту 

78112,0 

78067,0 

45066,3 

3683,3 

45,0 

18673,2 

7045,0 

 

465,0 

11628,2 

96785,2 

3105010 

0220 

Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту 

78112,0 

78067,0 

45066,3 

3683,3 

45,0 

18673,2 

7045,0 

 

465,0 

11628,2 

96785,2 

3106000 

 

Державний департамент з питань зв'язку та інформатизації 

66463,8 

29471,4 

 

 

36992,4 

39284,0 

34964,1 

 

 

4319,9 

105747,8 

3106040 

0941 

Підготовка кадрів для сфери зв'язку та інформатизації вищими навчальними закладами I та II рівнів акредитації 

10710,8 

10360,8 

 

 

350,0 

3 907,8 

3717,0 

 

 

190,8 

14618,6 

3106050 

0942 

Підготовка кадрів для сфери зв'язку та інформатизації вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації 

19079,0 

19079,0 

 

 

 

35376,2 

31247,1 

 

 

4129,1 

54455,2 

3107000 

 

Головне управління Державної фельд'єгерської служби України 

23930,6 

23930,6 

12203,5 

271,7 

 

10300,0 

9438,2 

3697,5 

152,3 

861,8 

34230,6 

3107020 

0460 

Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади 

20149,8 

20149,8 

12203,5 

271,7 

 

10300,0 

9438,2 

3697,5 

152,3 

861,8 

30449,8 

3108000 

 

Державна авіаційна адміністрація 

473501,6 

3501,6 

1883,8 

142,5 

470000,0 

1655,0 

1298,0 

300,0 

270,0 

357,0 

475156,6 

3108020 

0731 

Стаціонарне медичне обслуговування та сертифікація льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту 

2865,0 

2865,0 

1883,8 

142,5 

 

1645,0 

1295,0 

300,0 

270,0 

350,0 

4510,0 

3108030 

0721 

Передпольотний та передзмінний контроль льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту та надання первинної медичної допомоги пасажирам 

636,6 

636,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

636,6 

3108050 

0454 

Придбання повітряних суден 

130000,0 

 

 

 

130000,0 

 

 

 

 

 

130000,0 

3108060 

0454 

Придбання літаків АН-148 через державне лізингове підприємство 

190000,0 

 

 

 

190000,0 

 

 

 

 

 

190000,0 

3110000 

 

Державна служба автомобільних доріг України 

7509,9 

7365,9 

4272,9 

483,9 

144,0 

5258246,0 

1066660,7 

 

 

4191585,3 

5265755,9 

3111000 

 

Апарат Державної служби автомобільних доріг України 

7509,9 

7365,9 

4272,9 

483,9 

144,0 

5258246,0 

1066660,7 

 

 

4191585,3 

5265755,9 

3111010 

0456 

Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг 

7509,9 

7365,9 

4272,9 

483,9 

144,0 

 

 

 

 

 

7509,9 

3111020 

0456 

Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування 

 

 

 

 

 

4194433,1 

2847,8 

 

 

4191585,3 

4194433,1 

3200000 

 

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

2510441,6 

1981376,9 

1075248,5 

51595,6 

529064,7 

549992,3 

364116,4 

179490,0 

7901,4 

185875,9 

3060433,9 

3201000 

 

Апарат Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

2368709,1 

1845670,2 

1010525,1 

48960,9 

523038,9 

524624,4 

343720,7 

173214,7 

7088,3 

180903,7 

2893333,5 

3201190 

0512 

Будівництво пускового комплексу "Вектор" 

17000,0 

2000,0 

 

 

15000,0 

25553,0 

 

 

 

25553,0 

42553,0 

3201240 

0512 

Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідація радіаційних аварій 

5000,0 

5000,0 

 

 

 

15900,0 

14700,0 

 

 

1200,0 

20900,0 

3201280 

0320 

Забезпечення заходів у сфері цивільного захисту 

1330045,5 

1291845,5 

893111,7 

41835,0 

38200,0 

391737,6 

311214,9 

165213,4 

6151,1 

80522,7 

1721783,1 

3201290 

0210 

Заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території Мелітопольського району Запорізької області 

16000,0 

7020,0 

 

 

8980,0 

 

 

 

 

 

16000,0 

3201340 

0250 

Прикладні дослідження і розробки та науково-дослідні роботи у сфері цивільного захисту і пожежної безпеки 

14140,2 

13742,4 

9192,1 

261,5 

397,8 

2840,4 

2515,4 

1243,5 

41,5 

325,0 

16980,6 

3201350 

0512 

Знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни в районі міст Севастополя та Керчі 

2935,0 

2735,0 

 

 

200,0 

 

 

 

 

 

2935,0 

3201360 

0942 

Підготовка кадрів і спеціалістів у сфері цивільного захисту 

126404,8 

126364,8 

79642,2 

5966,2 

40,0 

18959,7 

14594,7 

6474,8 

895,7 

4365,0 

145364,5 

3201440 

0512 

Пошук та знешкодження залишків хімічної зброї, затопленої у виключній (морській) економічній зоні України 

4300,0 

4300,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

4300,0 

3203000 

 

Державний департамент страхового фонду документації 

11899,6 

10869,6 

7023,0 

348,5 

1030,0 

6568,6 

6317,5 

3194,8 

215,9 

251,1 

18468,2 

3203020 

0320 

Створення і зберігання страхового фонду документації 

11899,6 

10869,6 

7023,0 

348,5 

1030,0 

6568,6 

6317,5 

3194,8 

215,9 

251,1 

18468,2 

3206000 

 

Державна авіаційна пошуково-рятувальна служба 

14159,8 

11239,8 

1321,3 

34,1 

2920,0 

 

 

 

 

 

14159,8 

3206020 

0320 

Авіаційні роботи з пошуку і рятування 

14159,8 

11239,8 

1321,3 

34,1 

2920,0 

 

 

 

 

 

14159,8 

3207000 

 

Державна гідрометеорологічна служба 

85623,7 

83547,9 

56379,1 

2252,1 

2075,8 

18799,3 

14078,2 

3080,5 

597,2 

4721,1 

104423,0 

3207020 

0511 

Гідрометеорологічна діяльність 

77527,0 

77527,0 

52592,4 

2107,9 

 

17809,4 

13266,1 

2762,5 

557,2 

4543,3 

95336,4 

3207040 

0530 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері гідрометеорології, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 

7484,0 

5438,2 

3786,7 

144,2 

2045,8 

989,9 

812,1 

318,0 

40,0 

177,8 

8473,9 

3400000 

 

Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту 

749856,5 

465629,5 

60905,1 

2197,7 

284227,0 

35066,6 

20704,8 

532,5 

242,9 

14361,8 

784923,1 

3401000 

 

Апарат Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту 

689248,1 

411421,1 

52650,9 

2174,7 

277827,0 

35066,6 

20704,8 

532,5 

242,9 

14361,8 

724314,7 

3401010 

1040 

Керівництво та управління у сфері молодіжної та сімейної політики, фізичної культури і спорту 

17805,7 

16975,5 

9736,4 

717,5 

830,2 

 

 

 

 

 

17805,7 

3401020 

0960 

Надання позашкільної освіти в МДЦК "Золотий ключик" 

1972,4 

1972,4 

1155,1 

343,3 

 

409,2 

337,2 

34,0 

16,0 

72,0 

2381,6 

3401030 

0941 

Підготовка кадрів для сфери спорту вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

10446,6 

10156,6 

 

 

290,0 

762,8 

682,2 

 

 

80,6 

11209,4 

3401040 

0942 

Підготовка кадрів для сфери спорту вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

55011,0 

54461,0 

 

 

550,0 

19955,0 

16310,2 

 

 

3644,8 

74966,0 

3401050 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників державних органів, установ і організацій у справах сім'ї, молоді та спорту 

695,2 

695,2 

156,8 

10,6 

 

150,0 

150,0 

 

 

 

845,2 

3401060 

0990 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у сфері спорту 

258,3 

258,3 

162,0 

24,6 

 

 

 

 

 

 

258,3 

3401180 

1080 

Прикладні розробки у сфері сім'ї та молоді, розвитку спорту та методики підготовки спортсменів 

3308,3 

 

 

 

3308,3 

179,0 

 

 

 

179,0 

3487,3 

3401220 

0810 

Організаційне та фінансове забезпечення спорту вищих досягнень 

115562,1 

86947,0 

38745,8 

675,0 

28615,1 

 

 

 

 

 

115562,1 

3401230 

0826 

Функціонування музею спортивної слави України 

287,9 

267,9 

95,9 

22,7 

20,0 

 

 

 

 

 

287,9 

3401240 

0810 

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій 

3381,2 

3331,2 

1462,8 

102,5 

50,0 

 

 

 

 

 

3381,2 

3401280 

0810 

Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування 

13452,2 

13452,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

13452,2 

3401330 

0810 

Проведення заходів з неолімпійських видів спорту і масових заходів з фізичної культури 

13463,2 

13353,2 

339,2 

119,6 

110,0 

 

 

 

 

 

13463,2 

3401340 

0960 

Оздоровлення і відпочинок дітей в дитячих оздоровчих таборах та МДЦ "Артек" і ДЦ "Молода Гвардія" 

33181,8 

33181,8 

796,9 

158,9 

 

3255,2 

2925,2 

498,5 

226,9 

330,0 

36437,0 

3401400 

0810 

Фінансова підтримка Національного олімпійського комітету України 

19800,0 

12346,6 

 

 

7453,4 

 

 

 

 

 

19800,0 

3404000 

 

Національний комітет спорту інвалідів України 

53839,3 

47439,3 

8254,2 

23,0 

6400,0 

 

 

 

 

 

53839,3 

3404020 

0810 

Фізкультурно-спортивна реабілітація та спорт інвалідів 

39185,3 

37785,3 

8254,2 

23,0 

1400,0 

 

 

 

 

 

39185,3 

3404040 

0810 

Фінансова підтримка паралімпійського руху в Україні 

11469,5 

6469,5 

 

 

5000,0 

 

 

 

 

 

11469,5 

3410000 

 

Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту (загальнодержавні видатки) 

114700,0 

90963,0 

 

 

23737,0 

 

 

 

 

 

114700,0 

3411000 

 

Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту (загальнодержавні видатки) 

114700,0 

90963,0 

 

 

23737,0 

 

 

 

 

 

114700,0 

3411020 

0180 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 

61700,0 

61700,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

61700,0 

3500000 

 

Міністерство фінансів України 

31226856,7 

30458642,2 

3582110,1 

146583,9 

768214,5 

5109065,6 

5013405,2 

3523,2 

1430,7 

95660,4 

36335922,3 

3501000 

 

Апарат Міністерства фінансів України 

7475893,3 

7027069,3 

525184,9 

32259,9 

448824,0 

66268,8 

37700,6 

2102,5 

418,7 

28568,2 

7542162,1 

3501010 

0112 

Керівництво та управління у сфері фінансів 

1156659,8 

867066,2 

523021,1 

31596,1 

289593,6 

2872,9 

2223,0 

38,0 

350,2 

649,9 

1159532,7 

3501040 

0941 

Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

3587,1 

3103,6 

 

 

483,5 

1131,6 

1122,8 

 

 

8,8 

4718,7 

3501050 

0942 

Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

42959,7 

37959,7 

 

 

5000,0 

15791,4 

13911,7 

 

 

1879,7 

58751,1 

3501070 

0826 

Функціонування Музею коштовного і декоративного каміння 

435,0 

428,0 

103,4 

10,2 

7,0 

6,1 

6,1 

2,2 

 

 

441,1 

3501090 

0829 

Підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи 

9896,9 

2926,9 

794,3 

506,6 

6970,0 

399,1 

289,1 

44,3 

57,1 

110,0 

10296,0 

3501110 

0150 

Підготовка наукових кадрів у сфері фінансів 

843,4 

814,4 

298,3 

 

29,0 

130,0 

130,0 

68,0 

11,4 

 

973,4 

3501120 

0150 

Наукове забезпечення пріоритетних напрямів фінансово-бюджетної політики 

11882,1 

 

 

 

11882,1 

1240,0 

 

 

 

1240,0 

13122,1 

3501200 

0150 

Науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння 

1546,5 

1016,5 

479,5 

59,0 

530,0 

3136,0 

3126,0 

1950,0 

 

10,0 

4682,5 

3502000 

 

Фонд державного майна України 

137179,7 

129491,2 

64010,2 

4210,0 

7688,5 

35252,7 

5230,9 

 

36,5 

21,8 

142432,4 

3502010 

0411 

Керівництво та управління у сфері державного майна 

117179,7 

114439,7 

64010,2 

4210,0 

2740,0 

228,5 

206,7 

 

36,5 

21,8 

117408,2 

3503000 

 

Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів 

19566,4 

116915,0 

11551,3 

205,5 

2651,4 

8800,0 

6495,6 

351,1 

486,4 

2304,4 

28366,4 

3503010 

0434 

Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів 

17838,4 

16915,0 

11551,3 

205,5 

923,4 

8800,0 

6495,6 

351,1 

486,4 

2304,4 

26638,4 

3505000 

 

Головне контрольно-ревізійне управління України 

344774,4 

336774,4 

224978,1 

7604,2 

8000,0 

195,2 

190,2 

 

61,4 

5,0 

344969,6 

3505010 

0112 

Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів 

344188,5 

336188,5 

224978,1 

7604,2 

8000,0 

195,2 

190,2 

 

61,4 

5,0 

344383,7 

3506000 

 

Державна митна служба України 

1311036,1 

1199564,6 

775426,9 

24715,9 

111471,5 

4593,5 

3790,8 

757,6 

115,0 

802,7 

1315629,6 

3506010 

0112 

Керівництво та управління у сфері митної справи 

1139427,7 

1138504,1 

756528,8 

23706,1 

923,6 

871,4 

762,0 

 

60,2 

109,4 

1140299,1 

3506030 

0942 

Підготовка кадрів для митної служби 

25605,4 

25567,5 

15077,4 

874,8 

37,9 

3722,1 

3028,8 

757,6 

108,8 

693,3 

29327,5 

3506040 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників органів державної митної служби 

6114,8 

6114,8 

3820,7 

135,0 

 

 

 

 

 

 

6114,8 

3507000 

 

Державна податкова адміністрація України 

3187733,2 

2998154,1 

1980958,7 

77588,4 

189579,1 

269752,7 

205794,4 

312,0 

312,7 

63958,3 

3457485,9 

3507010 

0112 

Керівництво та управління у сфері контролю за дотриманням та виконанням податкового законодавства 

3066581,6 

2936056,6 

1979493,8 

77412,8 

130525,0 

183433,6 

177110,8 

 

176,7 

6322,8 

3250015,2 

3507020 

0150 

Прикладні розробки у сфері оподаткування, фінансового права та діяльності податкової служби 

4554,1 

 

 

 

4554,1 

80,3 

 

 

 

80,3 

4634,4 

3507030 

0941 

Підготовка кадрів для податкової служби вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 

3031,2 

2931,2 

 

 

100,0 

1890,0 

1640,0 

 

 

250,0 

4921,2 

3507040 

0942 

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національним університетом державної податкової служби 

79969,4 

49969,4 

 

 

30000,0 

25000,0 

21254,9 

 

 

3745,1 

104969,4 

3507050 

0950 

Підвищення кваліфікації Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби 

3171,5 

52771,5 

1464,9 

175,6 

400,0 

1400,0 

1165,8 

312,0 

136,0 

234,2 

4571,5 

3508000 

 

Пенсійний фонд України 

18749150,3 

18749150,3 

 

 

 

4754202,7 

4754202,7 

 

 

 

23503353,0 

3508100 

1020 

Дотація Пенсійному фонду України на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами 

8379338,1 

8379338,1 

 

 

 

4754202,7 

4754202,7 

 

 

 

13133540,8 

3508110 

1020 

Дотація Пенсійному фонду України на пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу та суддів у відставці 

10369812,2 

10369812,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

10369812,2 

3510000 

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 

22484818,4 

21072796,1 

 

 

1062022,3 

27903,2 

1976,6 

 

 

25926,6 

22512721,6 

3511000 

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 

22484818,4 

21072796,1 

 

 

1062022,3 

27903,2 

1976,6 

 

 

25926,6 

22512721,6 

3511060 

0180 

Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 

2372138,3 

2372138,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2372138,3 

3511160 

0180 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України 

 

 

 

 

 

15804,6 

 

 

 

15804,6 

15804,6 

3511400 

0180 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток інфраструктури регіонів 

230000,0 

 

 

 

230000,0 

 

 

 

 

 

230000,0 

3600000 

 

Міністерство юстиції України 

620215,8 

603492,9 

382874,1 

7582,4 

16722,9 

192811,9 

145137,8 

36203,2 

11001,2 

47674,1 

813027,7 

3601000 

 

Апарат Міністерства юстиції України 

620215,8 

603492,9 

382874,1 

7582,4 

16722,9 

192811,9 

145137,8 

36203,2 

11001,2 

47674,1 

813027,7 

3601010 

0380 

Керівництво та управління у сфері юстиції 

556943,9 

546227,9 

375428,0 

7258,0 

10716,0 

158708,9 

127486,9 

26458,2 

10494,5 

31222,0 

715652,8 

3601020 

0380 

Заходи із проведення в Україні правової реформи та виконання законопроектних робіт 

2619,7 

2419,7 

922,5 

 

200,0 

 

 

 

 

 

2619,7 

3601070 

0330 

Проведення судової експертизи 

10623,8 

9235,8 

5851,8 

289,9 

1388,0 

19000,0 

17567,9 

9700,0 

506,7 

1432,1 

29623,8 

3601080 

0370 

Прикладні розробки у сфері методики проведення судових експертиз 

4418,9 

 

 

 

4418,9 

 

 

 

 

 

4418,9 

3601090 

0950 

Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції 

1098,8 

1098,8 

671,8 

34,5 

 

103,0 

83,0 

45,0 

 

20,0 

1201,8 

5120000 

 

Державний комітет України з державного матеріального резерву 

37830,7 

31130,7 

19162,4 

3360,0 

6700,0 

414880,3 

72086,9 

7239,7 

5230,3 

342793,4 

452711,0 

5121000 

 

Апарат Державного комітету з державного матеріального резерву 

37830,7 

31130,7 

19162,4 

3360,0 

6700,0 

414880,3 

72086,9 

7239,7 

5230,3 

342793,4 

452711,0 

5121010 

0220 

Керівництво та управління у сфері державного матеріального резерву 

8053,7 

8053,7 

4924,2 

195,0 

 

 

 

 

 

 

8053,7 

5121020 

0220 

Обслуговування державного матеріального резерву підприємствами та організаціями Державного комітету України з державного матеріального резерву 

29777,0 

23077,0 

14238,2 

3165,0 

6700,0 

48935,0 

43686,9 

7239,7 

5230,3 

5248,1 

78712,0 

5270000 

 

Державний комітет ядерного регулювання України 

14367,2 

13259,0 

8306,6 

168,5 

1108,2 

 

 

 

 

 

14367,2 

5271000 

 

Апарат Державного комітету ядерного регулювання України 

14367,2 

13259,0 

8306,6 

168,5 

1108,2 

 

 

 

 

 

14367,2 

5271010 

0434 

Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання 

12549,2 

12422,2 

8306,6 

168,5 

127,0 

 

 

 

 

 

12549,2 

5271020 

0530 

Прикладні дослідження у сфері ядерного регулювання 

981,2 

 

 

 

981,2 

 

 

 

 

 

981,2 

5320000 

 

Державний комітет України у справах національностей та релігій 

92066,6 

21022,7 

6433,9 

530,8 

71043,9 

 

 

 

 

 

92066,6 

5321000 

 

Апарат Державного комітету України у справах національностей та релігій 

92066,6 

21022,7 

6433,9 

530,8 

71043,9 

 

 

 

 

 

92066,6 

5321010 

0380 

Керівництво та управління у сфері національностей та релігій 

7866,7 

7866,7 

5312,2 

130,8 

 

 

 

 

 

 

7866,7 

5321020 

1070 

Надання допомоги біженцям 

8587,6 

4587,6 

1121,7 

400,0 

4000,0 

 

 

 

 

 

8587,6 

5340000 

 

Адміністрація Державної прикордонної служби України 

1232738,4 

1104246,4 

688161,5 

36406,0 

128492,0 

31421,3 

9794,7 

205,9 

1381,5 

21626,6 

1264159,7 

5341000 

 

Апарат Адміністрації Державної прикордонної служби України 

1212203,8 

1088545,0 

677347,4 

36406,0 

123658,8 

31421,3 

9794,7 

205,9 

1381,5 

21626,6 

1243625,1 

5341020 

0310 

Забезпечення особового складу Державної прикордонної служби України 

942955,2 

942955,2 

610309,2 

36406,0 

 

7994,3 

7994,3 

205,9 

1381,5 

 

950949,5 

5341060 

0942 

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України 

57837,7 

57837,7 

43545,8 

 

 

 

 

 

 

 

57837,7 

5342000 

 

Розвідувальний орган Адміністрації Державної прикордонної служби України 

20534,6 

15701,4 

10814,1 

 

4833,2 

 

 

 

 

 

20534,6 

5342010 

0310 

Функціонування розвідувального органу 

20534,6 

15701,4 

10814,1 

 

4833,2 

 

 

 

 

 

20534,6 

5490000 

 

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 

109207,2 

102924,3 

64693,8 

3122,7 

6282,9 

1000,0 

 

 

 

1000,0 

110207,2 

5491000 

 

Апарат Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 

109207,2 

102924,3 

64693,8 

3122,7 

6282,9 

1000,0 

 

 

 

1000,0 

110207,2 

5491010 

0412 

Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 

107356,9 

102827,4 

64693,8 

3122,7 

4529,5 

 

 

 

 

 

107356,9 

5491030 

0481 

Прикладні розробки у сфері охорони праці 

1753,4 

 

 

 

1753,4 

1000,0 

 

 

 

1000,0 

2753,4 

5500000 

 

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 

17721,6 

16377,6 

10289,3 

827,0 

1344,0 

 

 

 

 

 

17721,6 

5501000 

 

Апарат Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

17721,6 

16377,6 

10289,3 

827,0 

1344,0 

 

 

 

 

 

17721,6 

5501010 

0112 

Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг 

17721,6 

16377,6 

10289,3 

827,0 

1344,0 

 

 

 

 

 

17721,6 

5530000 

 

Державний комітет фінансового моніторингу 

46971,3 

45381,3 

19904,7 

1965,4 

1590,0 

10515,2 

1066,7 

403,5 

 

9448,5 

57486,5 

5531000 

 

Апарат Державного комітету фінансового моніторингу 

46971,3 

45381,3 

19904,7 

1965,4 

1590,0 

10515,2 

1066,7 

403,5 

 

9448,5 

57486,5 

5531010 

0112 

Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу 

46107,4 

44517,4 

19618,9 

1887,8 

1590,0 

9800,0 

500,0 

 

 

9300,0 

55907,4 

5531020 

0950 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму 

863,9 

863,9 

285,8 

77,6 

 

715,2 

566,7 

403,5 

 

148,5 

1579,1 

5560000 

 

Національна комісія з питань регулювання зв'язку 

18063,0 

15863,0 

9441,5 

265,0 

2200,0 

 

 

 

 

 

18063,0 

5561000 

 

Національна комісія з питань регулювання зв'язку 

18063,0 

15863,0 

9441,5 

265,0 

2200,0 

 

 

 

 

 

18063,0 

5561010 

0460 

Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку 

18063,0 

15863,0 

9441,5 

265,0 

2200,0 

 

 

 

 

 

18063,0 

5960000 

 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 

208929,0 

135509,4 

97375,3 

4547,6 

73419,6 

797,8 

547,3 

199,4 

276,4 

250,5 

209726,8 

5961000 

 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 

208929,0 

135509,4 

97375,3 

4547,6 

73419,6 

797,8 

547,3 

199,4 

276,4 

250,5 

209726,8 

5961010 

0260 

Розвідувальна діяльність у сфері оборони 

208929,0 

135509,4 

97375,3 

4547,6 

73419,6 

797,8 

547,3 

199,4 

276,4 

250,5 

209726,8 

5980000 

 

Вища рада юстиції 

11319,1 

10913,1 

6375,2 

87,0 

406,0 

 

 

 

 

 

11319,1 

5981000 

 

Апарат Вищої ради юстиції 

11319,1 

10913,1 

6375,2 

87,0 

406,0 

 

 

 

 

 

11319,1 

5981010 

0330 

Формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю 

11319,1 

10913,1 

6375,2 

87,0 

406,0 

 

 

 

 

 

11319,1 

5990000 

 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

23875,7 

17375,7 

11120,0 

121,7 

6500,0 

 

 

 

 

 

23875,7 

5991000 

 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

23875,7 

17375,7 

11120,0 

121,7 

6500,0 

 

 

 

 

 

23875,7 

5991010 

0111 

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини 

23875,7 

17375,7 

11120,0 

121,7 

6500,0 

 

 

 

 

 

23875,7 

6010000 

 

Антимонопольний комітет України 

38630,3 

36374,8 

22209,9 

2619,6 

2255,5 

2399,4 

1436,1 

 

20,0 

963,3 

41029,7 

6011000 

 

Апарат Антимонопольного комітету України 

38630,3 

36374,8 

22209,9 

2619,6 

2255,5 

2399,4 

1436,1 

 

20,0 

963,3 

41029,7 

6011010 

0411 

Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції 

37736,6 

36374,8 

22209,9 

2619,6 

1361,8 

2399,4 

1436,1 

 

20,0 

963,3 

40136,0 

6011020 

0481 

Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права 

893,7 

 

 

 

893,7 

 

 

 

 

 

893,7 

6020000 

 

Вища атестаційна комісія України 

2949,5 

2949,5 

2045,1 

57,1 

 

 

 

 

 

 

2949,5 

6021000 

 

Апарат Вищої атестаційної комісії України 

2949,5 

2949,5 

2045,1 

57,1 

 

 

 

 

 

 

2949,5 

6021010 

0990 

Керівництво та управління у сфері атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, присудження наукових ступенів 

2555,2 

2555,2 

1787,6 

57,1 

 

 

 

 

 

 

2555,2 

6021020 

0990 

Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 

394,3 

394,3 

257,5 

 

 

 

 

 

 

 

394,3 

6070000 

 

Державний департамент України з питань виконання покарань 

1446756,6 

1418186,6 

786468,9 

129331,1 

28570,0 

158242,7 

126220,0 

17560,0 

17380,0 

32022,7 

1604999,3 

6071000 

 

Апарат Державного департаменту України з питань виконання покарань 

1446756,6 

1418186,6 

786468,9 

129331,1 

28570,0 

158242,7 

126220,0 

17560,0 

17380,0 

32022,7 

1604999,3 

6071010 

0340 

Керівництво та управління у сфері виконання покарань 

107051,0 

107051,0 

75840,4 

1110,0 

 

280,0 

280,0 

90,0 

60,0 

 

107331,0 

6071030 

0340 

Здійснення виконання покарань та утримання персоналу установ і органів кримінально-виконавчої системи 

977495,0 

974925,0 

710207,7 

12951,2 

2570,0 

36900,0 

35090,0 

17270,0 

2880,0 

1810,0 

1014395,0 

6071040 

0734 

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного департаменту України з питань виконання покарань 

955,3 

955,3 

420,8 

71,4 

 

900,0 

800,0 

200,0 

80,0 

100,0 

1855,3 

6110000 

 

Державний комітет архівів України 

39874,4 

25692,7 

11267,6 

495,0 

14181,7 

1295,5 

1104,0 

387,4 

63,5 

191,5 

41169,9 

6111000 

 

Апарат Державного комітету архівів України 

36396,6 

22496,6 

9860,8 

455,0 

13900,0 

1295,5 

1104,0 

387,4 

63,5 

191,5 

37692,1 

6111010 

0133 

Керівництво та управління у сфері архівної справи 

2514,4 

2514,4 

1704,3 

 

 

 

 

 

 

 

2514,4 

6111020 

0150 

Прикладні розробки у сфері архівної справи 

884,4 

 

 

 

884,4 

26,0 

 

 

 

26,0 

910,4 

6111030 

0133 

Архівна справа 

27598,4 

14582,8 

8156,5 

455,0 

13015,6 

1269,5 

1104,0 

387,4 

63,5 

165,5 

28867,9 

6112000 

 

Український інститут національної пам'яті 

3477,8 

3196,1 

1406,8 

40,0 

281,7 

 

 

 

 

 

3477,8 

6112010 

0829 

Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам'яті 

2477,8 

2196,1 

1406,8 

40,0 

281,7 

 

 

 

 

 

2477,8 

6120000 

 

Головне управління державної служби України 

42773,1 

36461,4 

10098,6 

718,3 

6311,7 

600,0 

457,3 

 

108,3 

142,7 

43373,1 

6121000 

 

Апарат Головного управління державної служби України 

42773,1 

36461,4 

10098,6 

718,3 

6311,7 

600,0 

457,3 

 

108,3 

142,7 

43373,1 

6121010 

0131 

Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби 

20183,2 

16483,2 

9131,5 

700,0 

3700,0 

600,0 

457,3 

 

108,3 

142,7 

20783,2 

6121020 

0950 

Підготовка державних службовців V - VII категорій та підвищення кваліфікації державних службовців I - IV категорій, а також працівників органів державної влади та місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією 

17834,3 

17834,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

17834,3 

6121030 

0150 

Забезпечення інституційного розвитку державної служби 

3418,9 

2143,9 

967,1 

18,3 

1275,0 

 

 

 

 

 

3418,9 

6150000 

 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України 

35784,3 

30900,3 

19369,6 

1179,0 

4884,0 

 

 

 

 

 

35784,3 

6151000 

 

Апарат Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України 

35784,3 

30900,3 

19369,6 

1179,0 

4884,0 

 

 

 

 

 

35784,3 

6151010 

0411 

Керівництво та управління у сфері фондового ринку 

34222,8 

30838,8 

19369,6 

1179,0 

3384,0 

 

 

 

 

 

34222,8 

6170000 

 

Державна служба експортного контролю України 

5723,6 

5427,5 

3673,6 

30,0 

296,1 

 

 

 

 

 

5723,6 

6171000 

 

Апарат Державної служби експортного контролю України 

5723,6 

5427,5 

3673,6 

30,0 

296,1 

 

 

 

 

 

5723,6 

6171010 

0411 

Керівництво та управління у сфері експортного контролю 

5449,9 

5427,5 

3 673,6 

30,0 

22,4 

 

 

 

 

 

5449,9 

6240000 

 

Державне агентство України з інвестиції та інновацій 

236772,4 

57839,4 

7036,7 

2168,3 

178933,0 

 

 

 

 

 

236772,4 

6241000 

 

Апарат Державного агентства України з інвестиції та інновацій 

236772,4 

57839,4 

7036,7 

2168,3 

178933,0 

 

 

 

 

 

236772,4 

6241010 

0111 

Керівництво та управління у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності 

12195,4 

10666,2 

3862,4 

1068,6 

1529,2 

 

 

 

 

 

12195,4 

6370000 

 

Національна комісія регулювання електроенергетики України 

19841,6 

17541,6 

10789,2 

377,8 

2300,0 

7625,0 

50,0 

 

30,0 

7575,0 

27466,6 

6371000 

 

Апарат Національної комісії регулювання електроенергетики України 

19841,6 

17541,6 

10789,2 

377,8 

2300,0 

7625,0 

50,0 

 

30,0 

7575,0 

27466,6 

6371010 

0433 

Керівництво та управління у сфері регулювання електроенергетики 

19841,6 

17541,6 

10789,2 

377,8 

2300,0 

50,0 

50,0 

 

30,0 

 

19891,6 

6380000 

 

Національне космічне агентство України 

335137,2 

94476,4 

61397,1 

9357,5 

240660,8 

94323,8 

4548,8 

408,0 

3072,0 

89775,0 

429461,0 

6381000 

 

Апарат Національного космічного агентства України 

335137,2 

94476,4 

61397,1 

9357,5 

240660,8 

94323,8 

4548,8 

408,0 

3072,0 

89775,0 

429461,0 

6381010 

0473 

Керівництво та управління у сфері космічної діяльності 

19900,1 

10500,1 

7114,3 

141,7 

9400,0 

 

 

 

 

 

19900,1 

6381030 

0960 

Надання позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді України 

2558,7 

2558,7 

1061,5 

460,0 

 

375,0 

315,0 

80,0 

52,0 

60,0 

2933,7 

6381050 

0473 

Управління та випробування космічних засобів 

88580,7 

81417,6 

53221,3 

8755,8 

7163,1 

3898,8 

3783,8 

328,0 

3020,0 

115,0 

92479,5 

6440000 

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 

19966,8 

16002,8 

11078,7 

150,0 

3964,0 

 

 

 

 

 

19966,8 

6441000 

 

Апарат Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 

19966,8 

16002,8 

11078,7 

150,0 

3964,0 

 

 

 

 

 

19966,8 

6441010 

0831 

Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення 

17966,8 

16002,8 

11078,7 

150,0 

1964,0 

 

 

 

 

 

17966,8 

6500000 

 

Рада національної безпеки і оборони України 

46883,3 

30618,7 

19676,2 

 

16264,6 

1860,0 

 

 

 

1860,0 

48743,3 

6501000 

 

Апарат Ради національної безпеки і оборони України 

46883,3 

30618,7 

19676,2 

 

16264,6 

1860,0 

 

 

 

1860,0 

48743,3 

6501010 

0350 

Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони 

31575,2 

30385,2 

19573,4 

 

1190,0 

 

 

 

 

 

31575,2 

6501020 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері національної безпеки 

5329,6 

 

 

 

5329,6 

260,0 

 

 

 

260,0 

5589,6 

6501030 

0370 

Прикладні розробки у сфері національної безпеки 

9745,0 

 

 

 

9745,0 

1600,0 

 

 

 

1600,0 

11345,0 

6501040 

0370 

Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів у сфері національної безпеки 

233,5 

233,5 

102,8 

 

 

 

 

 

 

 

233,5 

6510000 

 

Рахункова палата 

57280,6 

47956,2 

27205,3 

3223,0 

9324,4 

 

 

 

 

 

57280,6 

6511000 

 

Апарат Рахункової палати 

57280,6 

47956,2 

27205,3 

3223,0 

9324,4 

 

 

 

 

 

57280,6 

6511010 

0112 

Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету 

54982,1 

47157,7 

27205,3 

3223,0 

7824,4 

 

 

 

 

 

54982,1 

6520000 

 

Служба безпеки України 

1511627,5 

1402888,7 

888137,6 

30005,8 

108738,8 

65324,5 

50525,2 

8777,7 

4251,5 

14799,3 

1576952,0 

6521000 

 

Центральне управління Служби безпеки України 

1490517,9 

1396118,9 

884037,6 

30005,8 

94399,0 

65324,5 

50525,2 

8777,7 

4251,5 

14799,3 

1555842,4 

6521010 

0350 

Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та функціонування органів системи Служби безпеки України 

1337928,1 

1258357,6 

805076,1 

26058,0 

79570,5 

12550,3 

9220,0 

126,9 

243,2 

3330,3 

1350478,4 

6521050 

0734 

Медичне обслуговування та оздоровлення особового складу Служби безпеки України 

62528,8 

59586,6 

36614,4 

2904,4 

2942,2 

46039,7 

38437,3 

8307,8 

3868,3 

7602,4 

108568,5 

6521100 

1062 

Будівництво (придбання) службового житла для військовослужбовців Служби безпеки України 

 

 

 

 

 

2780,0 

 

 

 

2780,0 

2780,0 

6540000 

 

Національна академія наук України 

1448223,7 

122141,5 

42307,1 

5688,0 

1326082,2 

339158,1 

4621,1 

634,5 

203,1 

334537,0 

1787381,8 

6541000 

 

Апарат Національної академії наук України 

1448223,7 

122141,5 

42307,1 

5688,0 

1326082,2 

339158,1 

4621,1 

634,5 

203,1 

334537,0 

1787381,8 

6541020 

0150 

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України 

36944,4 

36502,4 

11327,3 

350,0 

442,0 

2607,5 

2567,5 

 

90,0 

40,0 

39551,9 

6541030 

0140 

Фундаментальні дослідження наукових установ Національної академії наук України 

833725,1 

 

 

 

833725,1 

267496,9 

 

 

 

267496,9 

1101222,0 

6541050 

0487 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку галузей економіки, технічне забезпечення Національної академії наук України 

432112,9 

 

 

 

432112,9 

65867,5 

 

 

 

65867,5 

497980,4 

6541080 

0942 

Підготовка кадрів фізико-технічного напряму вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 

2312,5 

2287,5 

 

 

25,0 

101,1 

96,1 

 

 

5,0 

2413,6 

6541090 

0990 

Методичне забезпечення викладення народознавства та української мови як іноземної Міжнародною школою україністики 

451,6 

451,6 

138,3 

38,4 

 

45,3 

37,3 

15,0 

 

8,0 

496,9 

6541100 

0731 

Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України 

13509,6 

12009,6 

6329,7 

800,9 

1500,0 

413,5 

401,9 

229,4 

12,0 

11,6 

13923,1 

6541130 

0150 

Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури Національної академії наук України 

59198,8 

39698,8 

6510,2 

2268,1 

19500,0 

300,0 

290,0 

80,0 

46,0 

10,0 

59498,8 

6541140 

0530 

Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України 

19480,6 

 

 

 

19480,6 

1000,0 

 

 

 

1000,0 

20480,6 

6541160 

0481 

Сейсмічні та геофізичні спостереження 

3625,7 

3441,7 

2185,2 

192,9 

184,0 

 

 

 

 

 

3625,7 

6541170 

0530 

Збереження та розвиток садово-паркового комплексу "Феофанія" 

9192,6 

 

 

 

9192,6 

50,0 

 

 

 

50,0 

9242,6 

6541180 

0487 

Забезпечення діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

28308,1 

25188,1 

13989,5 

1994,1 

3120,0 

945,5 

905,5 

150,0 

43,1 

40,0 

29253,6 

6541200 

0950 

Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України 

2561,8 

2561,8 

1826,9 

43,6 

 

330,8 

322,8 

160,1 

12,0 

8,0 

2892,6 

6550000 

 

Академія педагогічних наук України 

58239,4 

20812,0 

9768,1 

1106,2 

37427,4 

9343,9 

7149,3 

3267,2 

346,1 

2194,6 

67583,3 

6551000 

 

Апарат Академії педагогічних наук України 

58239,4 

20812,0 

9768,1 

1106,2 

37427,4 

9343,9 

7149,3 

3267,2 

346,1 

2194,6 

67583,3 

6551020 

0980 

Наукова і організаційна діяльність президії Академії педагогічних наук України 

7248,2 

6979,8 

2203,6 

206,4 

268,4 

570,7 

455,7 

96,5 

38,3 

115,0 

7818,9 

6551030 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері педагогічних наук 

31995,8 

 

 

 

31995,8 

1180,6 

 

 

 

1180,6 

33176,4 

6551050 

0980 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів Академії педагогічних наук України 

5836,8 

2732,4 

775,6 

 

3104,4 

1043,3 

1043,3 

607,9 

 

 

6880,1 

6551060 

0950 

Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації 

8633,7 

6948,0 

4708,8 

451,9 

1685,7 

6184,3 

5419,3 

2537,8 

257,2 

765,0 

14818,0 

6551070 

0930 

Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів і фахівців автосервісу навчально-науковим центром професійно-технічної освіти Академії педагогічних наук України 

3855,0 

3855,0 

1924,9 

428,4 

 

365,0 

231,0 

25,0 

50,6 

134,0 

4220,0 

6551100 

0826 

Збереження та популяризація історії педагогічної науки та практики 

265,3 

265,3 

155,2 

16,1 

 

 

 

 

 

 

265,3 

6560000 

 

Академія медичних наук України 

914329,5 

503611,3 

156148,9 

28259,6 

410718,2 

31913,4 

8316,0 

1004,5 

1284,2 

23597,4 

946242,9 

6561000 

 

Апарат Академії медичних наук України 

914329,5 

503611,3 

156148,9 

28259,6 

410718,2 

31913,4 

8316,0 

1004,5 

1284,2 

23597,4 

946242,9 

6561020 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини 

46372,7 

 

 

 

46372,7 

 

 

 

 

 

46372,7 

6561040 

0750 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів 

73351,9 

1805,4 

177,9 

 

71546,5 

22225,2 

 

 

 

22225,2 

95577,1 

6561060 

0732 

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ Академії медичних наук України 

546978,6 

473198,6 

151432,0 

27856,1 

73780,0 

9509,6 

8189,4 

989,5 

1270,0 

1320,2 

556488,2 

6561070 

0722 

Спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Академії медичних наук України 

24959,7 

23459,7 

2703,1 

279,7 

1500,0 

174,6 

122,6 

15,0 

14,2 

52,0 

25134,3 

6561090 

0750 

Наукова і організаційна діяльність президії Академії медичних наук України 

4956,4 

4936,4 

1835,9 

42,3 

20,0 

4,0 

4,0 

 

 

 

4960,4 

6570000 

 

Академія мистецтв України 

15232,6 

7386,6 

2040,7 

336,3 

7846,0 

 

 

 

 

 

15232,6 

6571000 

 

Апарат Академії мистецтв України 

15232,6 

7386,6 

2040,7 

336,3 

7846,0 

 

 

 

 

 

15232,6 

6571020 

0840 

Наукова і організаційна діяльність президії Академії мистецтв України 

8186,6 

7386,6 

2040,7 

336,3 

800,0 

 

 

 

 

 

8186,6 

6571030 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері мистецтвознавства 

7046,0 

 

 

 

7046,0 

 

 

 

 

 

7046,0 

6580000 

 

Академія правових наук України 

17121,0 

6614,2 

2018,6 

150,0 

10506,8 

2677,3 

475,0 

19,6 

150,0 

2202,3 

19798,3 

6581000 

 

Апарат Академії правових наук України 

17121,0 

6614,2 

2018,6 

150,0 

10506,8 

2677,3 

475,0 

19,6 

150,0 

2202,3 

19798,3 

6581020 

0370 

Наукова і організаційна діяльність президії Академії правових наук України 

6540,0 

6440,0 

1991,4 

150,0 

100,0 

600,0 

475,0 

19,6 

150,0 

125,0 

7140,0 

6581030 

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері законодавства і права 

9451,1 

 

 

 

9451,1 

1965,3 

 

 

 

1965,3 

11416,4 

6581040 

0370 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів у сфері удосконалення законодавства України 

1129,9 

174,2 

27,2 

 

955,7 

112,0 

 

 

 

112,0 

1241,9 

6590000 

 

Українська академія аграрних наук 

286508,9 

29608,7 

11067,2 

845,6 

256900,2 

71930,0 

1680,0 

289,0 

189,0 

70250,0 

358438,9 

6591000 

 

Апарат Української академії аграрних наук 

286508,9 

29608,7 

11067,2 

845,6 

256900,2 

71930,0 

1680,0 

289,0 

189,0 

70250,0 

358438,9 

6591020  

0482 

Наукова і організаційна діяльність президії Української академії аграрних наук 

13897,9 

13759,4 

5646,1 

378,7 

138,5 

160,0 

160,0 

 

11,0 

 

14057,9 

6591030  

0140 

Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних наук у сфері агропромислового комплексу 

165863,5 

 

 

 

165863,5 

17901,0 

 

 

 

17901,0 

183764,5 

6591060  

0482 

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ та підготовки наукових кадрів Української академії аграрних наук 

82467,1 

6473,9 

2452,3 

 

75993,2 

52099,0 

 

 

 

52099,0 

134566,1 

6591100  

0520 

Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова" 

4904,2 

4004,2 

2312,0 

333,4 

900,0 

950,0 

800,0 

120,0 

49,0 

150,0 

5854,2 

6591110  

0482 

Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури Української академії аграрних наук 

1651,2 

1651,2 

656,8 

133,5 

 

820,0 

720,0 

169,0 

129,0 

100,0 

2471,2 

6600000 

 

Управління державної охорони України 

160257,3 

132557,3 

84525,8 

2017,0 

27700,0 

550,0 

200,0 

 

 

350,0 

160807,3 

6601000 

 

Управління державної охорони України 

160257,3 

132557,3 

84525,8 

2017,0 

27700,0 

550,0 

200,0 

 

 

350,0 

160807,3 

6601020  

0350 

Державна охорона органів державної влади та посадових осіб 

160257,3 

132557,3 

84525,8 

2017,0 

27700,0 

550,0 

200,0 

 

 

350,0 

160807,3 

6620000 

 

Служба зовнішньої розвідки України 

248997,0 

203803,5 

138686,4 

2409,2 

45193,5 

1653,4 

1603,4 

 

19,5 

50,0 

250650,4 

6621000 

 

Служба зовнішньої розвідки України 

248997,0 

203803,5 

138686,4 

2409,2 

45193,5 

1653,4 

1603,4 

 

19,5 

50,0 

250650,4 

6621010  

0350 

Розвідувальна діяльність у сфері безпеки держави та спеціальний захист державних представництв за кордоном 

248238,5 

203045,0 

138686,4 

2409,2 

45193,5 

1653,4 

1603,4 

 

19,5 

50,0 

249891,9 

6640000 

 

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України 

330152,1 

263242,3 

169297,1 

8086,1 

66909,8 

7100,5 

5500,3 

38,0 

1020,0 

1600,2 

337252,6 

6641000 

 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 

330152,1 

263242,3 

169297,1 

8086,1 

66909,8 

7100,5 

5500,3 

38,0 

1020,0 

1600,2 

337252,6 

6641010  

0380 

Забезпечення функціонування державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації України 

309242,3 

263242,3 

169297,1 

8086,1 

46000,0 

7100,5 

5500,3 

38,00 

1020,0 

1600,2 

316342,8 

7710000 

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

37091,6 

35699,9 

22296,5 

2014,9 

1391,7 

229,9 

227,9 

 

169,4 

2,0 

37321,5 

7711000 

 

Апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим 

37091,6 

35699,9 

22296,5 

2014,9 

1391,7 

229,9 

227,9 

 

169,4 

2,0 

37321,5 

7711010 

0111 

Здійснення виконавчої влади в Автономній Республіці Крим 

37091,6 

35699,9 

22296,5  

2014,9 

1391,7 

229,9 

227,9 

 

169,4 

2,0 

37321,5 

7720000 

 

Вінницька обласна державна адміністрація 

83184,7 

80810,4 

50989,0  

2693,1 

2374,3 

2141,4 

1941,4 

835,5 

177,1 

200,0 

85326,1 

7721000 

 

Апарат Вінницької обласної державної адміністрації 

83184,7 

80810,4 

50989,0  

2693,1 

2374,3 

2141,4 

1941,4 

835,5 

177,1 

200,0 

85326,1 

7721010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області 

83184,7 

80810,4 

50989,0  

2693,1 

2374,3 

2141,4 

1941,4 

835,5 

177,1 

200,0 

85326,1 

7730000 

 

Волинська обласна державна адміністрація 

53370,7 

51948,6 

31228,2  

3825,6 

1422,1 

1612,7 

1418,7 

533,7 

181,2 

194,0 

54983,4 

7731000 

 

Апарат Волинської обласної державної адміністрації 

53370,7 

51948,6 

31228,2  

3825,6 

1422,1 

1612,7 

1418,7 

533,7 

181,2 

194,0 

54983,4 

7731010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Волинській області 

53370,7 

51948,6 

31228,2  

3825,6 

1422,1 

1612,7 

1418,7 

533,7 

181,2 

194,0 

54983,4 

7740000 

 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

75033,7 

73714,6 

45903,5  

2826,7 

1319,1 

3158,2 

3010,2 

955,0 

395,0 

148,0 

78191,9 

7741000 

 

Апарат Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

75033,7 

73714,6 

45903,5  

2826,7 

1319,1 

3158,2 

3010,2 

955,0 

395,0 

148,0 

78191,9 

7741010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області 

75033,7 

73714,6 

45903,5  

2826,7 

1319,1 

3158,2 

3010,2 

955,0 

395,0 

148,0 

78191,9 

7750000 

 

Донецька обласна державна адміністрація 

67518,3 

66237,6 

40252,7  

3466,2 

1280,7 

3146,6 

2794,2 

836,7 

104,1 

352,4 

70664,9 

7751000 

 

Апарат Донецької обласної державної адміністрації 

67518,3 

66237,6 

40252,7  

3466,2 

1280,7 

3146,6 

2794,2 

836,7 

104,1 

352,4 

70664,9 

7751010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Донецькій області 

67518,3 

66237,6 

40252,7  

3466,2 

1280,7 

3146,6 

2794,2 

836,7 

104,1 

352,4 

70664,9 

7760000 

 

Житомирська обласна державна адміністрація 

71083,0 

69437,6 

42571,2  

4094,1 

1645,4 

816,3 

631,3 

32,6 

96,4 

185,0 

71899,3 

7761000 

 

Апарат Житомирської обласної державної адміністрації 

71083,0 

69437,6 

42571,2  

4094,1 

1645,4 

816,3 

631,3 

32,6 

96,4 

185,0 

71899,3 

7761010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Житомирській області 

71083,0 

69437,6 

42571,2  

4094,1 

1645,4 

816,3 

631,3 

32,6 

96,4 

185,0 

71899,3 

7770000 

 

Закарпатська обласна державна адміністрація 

53986,9 

51895,9 

31710,6  

3260,4 

2091,0 

1007,4 

837,4 

367,0 

80,0 

170,0 

54994,3 

7771000 

 

Апарат Закарпатської обласної державної адміністрації 

53986,9 

51895,9 

31710,6  

3260,4 

2091,0 

1007,4 

837,4 

367,0 

80,0 

170,0 

54994,3 

7771010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області 

53986,9 

51895,9 

31710,6  

3260,4 

2091,0 

1007,4 

837,4 

367,0 

80,0 

170,0 

54994,3 

7780000 

 

Запорізька обласна державна адміністрація 

62096,1 

60764,4 

37091,7  

3794,5 

1331,7 

1988,9 

1843,1 

602,7 

126,3 

145,8 

64085,0 

7781000 

 

Апарат Запорізької обласної державної адміністрації 

62096,1 

60764,4 

37091,7  

3794,5 

1331,7 

1988,9 

1843,1 

602,7 

126,3 

145,8 

64085,0 

7781010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області 

62096,1 

60764,4 

37091,7  

3794,5 

1331,7 

1988,9 

1843,1 

602,7 

126,3 

145,8 

64085,0 

7790000 

 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

56681,1 

54956,6 

34361,2  

2377,4 

1724,5 

1841,7 

1705,2 

767,5 

152,0 

136,5 

58522,8 

7791000 

 

Апарат Івано-Франківської обласної державної адміністрації 

56681,1 

54956,6 

34361,2 

2377,4 

1724,5 

1841,7 

1705,2 

767,5 

152,0 

136,5 

58522,8 

7791010 

0111 

Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області 

56681,1 

54956,6 

34361,2 

2377,4 

1724,5 

1841,7 

1705,2 

767,5 

152,0 

136,5 

58522,8 

7800000 

 

Київська обласна державна адміністрація 

82871,8 

80862,3 

48508,3 

6640,8 

2009,5 

2347,2 

2155,2 

881,1 

193,4 

192,0 

85219,0 

7801000 

 

Апарат Київської обласної державної адміністрації 

82871,8 

80862,3 

48508,3 

6640,8 

2009,5 

2347,2 

2155,2 

881,1 

193,4 

192,0 

85219,0 

7801010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Київській області 

82871,8 

80862,3 

48508,3 

6640,8 

2009,5 

2347,2 

2155,2 

881,1 

193,4 

192,0 

85219,0 

7810000 

 

Кіровоградська обласна державна адміністрація 

60864,9 

59643,1 

36445,6 

3592,0 

1221,8 

1391,0 

1289,6 

480,0 

74,1 

101,4 

62255,9 

7811000 

 

Апарат Кіровоградської обласної державної адміністрації 

60864,9 

59643,1 

36445,6 

3592,0 

1221,8 

1391,0 

1289,6 

480,0 

74,1 

101,4 

62255,9 

7811010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області 

60864,9 

59643,1 

36445,6 

3592,0 

1221,8 

1391,0 

1289,6 

480,0 

74,1 

101,4 

62255,9 

7820000 

 

Луганська обласна державна адміністрація 

61834,0 

60620,6 

36849,8 

3426,5 

1213,4 

1532,7 

1367,9 

521,0 

111,3 

164,8 

63366,7 

7821000 

 

Апарат Луганської обласної державної адміністрації 

61834,0 

60620,6 

36849,8 

3426,5 

1213,4 

1532,7 

1367,9 

521,0 

111,3 

164,8 

63366,7 

7821010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Луганській області 

61834,0 

60620,6 

36849,8 

3426,5 

1213,4 

1532,7 

1367,9 

521,0 

111,3 

164,8 

63366,7 

7830000 

 

Львівська обласна державна адміністрація 

71063,6 

68963,8 

43521,2 

1942,3 

2099,8 

2294,5 

2069,5 

894,2 

102,8 

225,0 

73358,1 

7831000 

 

Апарат Львівської обласної державної адміністрації 

71063,6 

68963,8 

43521,2 

1942,3 

2099,8 

2294,5 

2069,5 

894,2 

102,8 

225,0 

73358,1 

7831010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Львівській області 

71063,6 

68963,8 

43521,2 

1942,3 

2099,8 

2294,5 

2069,5 

894,2 

102,8 

225,0 

73358,1 

7840000 

 

Миколаївська обласна державна адміністрація 

57133,9 

54813,3 

34056,1 

2339,3 

2320,6 

1888,8 

1670,3 

757,7 

60,4 

218,5 

59022,7 

7841000 

 

Апарат Миколаївської обласної державної адміністрації 

57133,9 

54813,3 

34056,1 

2339,3 

2320,6 

1888,8 

1670,3 

757,7 

60,4 

218,5 

59022,7 

7841010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області 

57133,9 

54813,3 

34056,1 

2339,3 

2320,6 

1888,8 

1670,3 

757,7 

60,4 

218,5 

59022,7 

7850000 

 

Одеська обласна державна адміністрація 

81249,6 

79543,9 

49211,7 

4499,9 

1705,7 

3662,6 

3382,1 

1564,6 

182,2 

280,5 

84912,2 

7851000 

 

Апарат Одеської обласної державної адміністрації 

81249,6 

79543,9 

49211,7 

4499,9 

1705,7 

3662,6 

3382,1 

1564,6 

182,2 

280,5 

84912,2 

7851010 

0111 

Здійснення виконавчої влади в Одеській області 

81249,6 

79543,9 

49211,7 

4499,9 

1705,7 

3662,6 

3382,1 

1 564,6 

182,2 

280,5 

84912,2 

7860000 

 

Полтавська обласна державна адміністрація 

66969,7 

65588,0 

40993,1 

2429,8 

1381,7 

2049,5 

1755,5 

547,9 

159,2 

294,0 

69019,2 

7861000 

 

Апарат Полтавської обласної державної адміністрації 

66969,7 

65588,0 

40993,1 

2429,8 

1381,7 

2049,5 

1755,5 

547,5 

159,2 

294,0 

69019,2 

7861010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Полтавській області 

66969,7 

65588,0 

40993,1 

2429,8 

1381,7 

2049,5 

1755,5 

547,9 

159,2 

294,0 

69019,2 

7870000 

 

Рівненська обласна державна адміністрація 

54207,1 

52597,8 

31950,4 

3458,9 

1609,3 

2190,0 

2039,7 

699,0 

220,3 

150,3 

56397,1 

7871000 

 

Апарат Рівненської обласної державної адміністрації 

54207,1 

52597,8 

31950,4 

3458,9 

1609,3 

2190,0 

2039,7 

699,0 

220,3 

150,3 

56397,1 

7871010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Рівненській області 

54207,1 

52597,8 

31950,4 

3458,9 

1609,3 

2190,0 

2039,7 

699,0 

220,3 

150,3 

56397,1 

7880000 

 

Сумська обласна державна адміністрація 

57809,2 

56487,3 

35145,7 

1993,5 

1321,9 

1455,5 

1277,4 

492,9 

57,0 

178,1 

59264,7 

7881000 

 

Апарат Сумської обласної державної адміністрації 

57809,2 

56487,3 

35145,7 

1993,5 

1321,9 

1455,5 

1277,4 

492,9 

57,0 

178,1 

59264,7 

7881010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Сумській області 

57809,2 

56487,3 

35145,7 

1993,5 

1321,9 

1455,5 

1277,4 

492,9 

57,0 

178,1 

59264,7 

7890000 

 

Тернопільська обласна державна адміністрація 

61155,9 

55239,4 

34561,4 

1994,0 

5916,5 

1725,0 

1606,4 

636,2 

79,9 

118,6 

62880,9 

7891000 

 

Апарат Тернопільської обласної державної адміністрації 

61155,9 

55239,4 

34561,4 

1994,0 

5916,5 

1725,0 

1606,4 

636,2 

79,9 

118,6 

62880,9 

7891010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області 

61155,9 

55239,4 

34561,4 

1994,0 

5916,5 

1725,0 

1606,4 

636,2 

79,9 

118,6 

62880,9 

7900000 

 

Харківська обласна державна адміністрація 

87571,2 

86040,6 

51730,8 

7151,4 

1530,6 

2881,2 

1813,0 

604,0 

163,3 

1068,2 

90452,4 

7901000 

 

Апарат Харківської обласної державної адміністрації 

87571,2 

86040,6 

51730,8 

7151,4 

1530,6 

2881,2 

1813,0 

604,0 

163,3 

1068,2 

90452,4 

7901010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Харківській області 

87571,2 

86040,6 

51730,8 

7151,4 

1530,6 

2881,2 

1813,0 

604,0 

163,3 

1068,2 

90452,4 

7910000 

 

Херсонська обласна державна адміністрація 

52945,3 

51995,8 

32183,0 

2085,1 

949,5 

2085,5 

1809,7 

517,5 

127,2 

275,8 

55030,8 

7911000 

 

Апарат Херсонської обласної державної адміністрації 

52945,3 

51995,8 

32183,0 

2085,1 

949,5 

2085,5 

1809,7 

517,5 

127,2 

275,8 

55030,8 

7911010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Херсонській області 

52945,3 

51995,8 

32183,0 

2085,1 

949,5 

2085,5 

1809,7 

517,5 

127,2 

275,8 

55030,8 

7920000 

 

Хмельницька обласна державна адміністрація 

62251,5 

61042,5 

37790,0 

2959,7 

1209,0 

943,1 

803,1 

 

141,0 

140,0 

63194,6 

7921000 

 

Апарат Хмельницької обласної державної адміністрації 

62251,5 

61042,5 

37790,0 

2959,7 

1209,0 

943,1 

803,1 

 

141,0 

140,0 

63194,6 

7921010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області 

62251,5 

61042,5 

37790,0 

2959,7 

1209,0 

943,1 

803,1 

 

141,0 

140,0 

63194,6 

7930000 

 

Черкаська обласна державна адміністрація 

58335,3 

57066,6 

35755,6 

2062,6 

1268,7 

2747,3 

2411,3 

863,5 

126,7 

336,0 

61082,6 

7931000 

 

Апарат Черкаської обласної державної адміністрації 

58335,3 

57066,6 

35755,6 

2062,6 

1268,7 

2747,3 

2411,3 

863,5 

126,7 

336,0 

61082,6 

7931010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Черкаській області 

58335,3 

57066,6 

35755,6 

2062,6 

1268,7 

2747,3 

2411,3 

863,5 

126,7 

336,0 

61082,6 

7940000 

 

Чернівецька обласна державна адміністрація 

40762,6 

37426,2 

23095,4 

1532,7 

3336,4 

1547,3 

1332,4 

575,0 

52,4 

214,9 

42309,9 

7941000 

 

Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації 

40762,6 

37426,2 

23095,4 

1532,7 

3336,4 

1547,3 

1332,4 

575,0 

52,4 

214,9 

42309,9 

7941010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області 

40762,6 

37426,2 

23095,4  

1532,7 

3336,4 

1547,3 

1332,4 

575,0 

52,4 

214,9 

42309,9 

7950000 

 

Чернігівська обласна державна адміністрація 

62119,2 

60812,6 

37782,3  

2740,6 

1306,6 

1827,5 

1708,5 

510,0 

95,6 

119,0 

63946,7 

7951000 

 

Апарат Чернігівської обласної державної адміністрації 

62119,2 

60812,6 

37782,3  

2740,6 

1306,6 

1827,5 

1708,5 

510,0 

95,6 

119,0 

63946,7 

7951010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області 

62119,2 

60812,6 

37782,3  

2740,6 

1306,6 

1827,5 

1708,5 

510,0 

95,6 

119,0 

63946,7 

7970000 

 

Севастопольська міська державна адміністрація 

25164,7 

24135,6 

14440,1  

1481,3 

1029,1 

4112,9 

3441,9 

1738,7 

208,3 

671,0 

29277,6 

7971000 

 

Апарат Севастопольської міської державної адміністрації 

25164,7 

24135,6 

14440,1  

1481,3 

1029,1 

4112,9 

3441,9 

1738,7 

208,3 

671,0 

29277,6 

7971010 

0111 

Здійснення виконавчої влади у місті Севастополі 

25164,7 

24135,6 

14440,1  

1481,3 

1029,1 

4112,9 

3441,9 

1738,7 

208,3 

671,0 

29277,6 

8680000 

 

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва 

57617,5 

21344,6 

10112,2  

320,1 

36272,9 

368,9 

368,9 

 

82,9 

 

57986,4 

8681000 

 

Апарат Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва 

57617,5 

21344,6 

10112,2  

320,1 

36272,9 

368,9 

368,9 

 

82,9 

 

57986,4 

8681010 

0411 

Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та підприємництва 

28817,5 

21344,6 

10112,2  

320,1 

7472,9 

368,9 

368,9 

 

82,9 

 

29186,4 

 

Зміни до додатку N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" "Показники міжбюджетних взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами на 2007 рік"

тис. грн.

Код бюджету 

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці 

Додаткова дотація з державного бюджету на: 

Субвенції з державного бюджету 

Субвенція загального фонду на: 

забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, виплату стипендій і допомоги учням та студентам навчальних закладів 

вирівнювання фінансової забезпеченості 

виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 

виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 

розвиток інфраструктури регіонів 

01100000000 

Бюджет Автономної Республіки Крим 

20045,2 

62575,3 

451003,1 

1918,5 

 

02100000000 

Обласний бюджет Вінницької області 

10949,6 

38242,3 

386389,0 

292,1 

 

03100000000 

Обласний бюджет Волинської області 

7284,4 

19001,2 

336048,7 

1983,3 

 

04100000000 

Обласний бюджет Дніпропетровської області 

21662,3 

56062,3 

667731,4 

1858,7 

 

05100000000 

Обласний бюджет Донецької області 

29971,1 

87201,5 

804631,1 

1607,7 

 

06100000000 

Обласний бюджет Житомирської області 

9687,6 

25835,9 

301977,1 

1839,3 

 

07100000000 

Обласний бюджет Закарпатської області 

8029,0 

23601,1 

373181,2 

2441,6 

 

08100000000 

Обласний бюджет Запорізької області 

14308,2 

35756,2 

382260,8 

1258,5 

 

09100000000 

Обласний бюджет Івано-Франківської області 

8517,1 

38672,9 

409826,1 

362,6 

 

10100000000 

Обласний бюджет Київської області 

10743,7 

55205,3 

336865,8 

3587,8 

 

11100000000 

Обласний бюджет Кіровоградської області 

7330,4 

23273,9 

233427,5 

2086,0 

 

12100000000 

Обласний бюджет Луганської області 

15745,6 

63526,2 

430595,6 

1652,9 

 

13100000000 

Обласний бюджет Львівської області 

20090,6 

55853,2 

638290,3 

781,2 

 

14100000000 

Обласний бюджет Миколаївської області 

9264,3 

23682,9 

304870,5 

593,8 

 

15100000000 

Обласний бюджет Одеської області 

15077,6 

42376,8 

507807,0 

2496,8 

 

16100000000 

Обласний бюджет Полтавської області 

11044,4 

21831,1 

361408,2 

298,2 

 

17100000000 

Обласний бюджет Рівненської області 

7527,4 

16651,0 

337777,4 

1673,4 

 

18100000000 

Обласний бюджет Сумської області 

8290,3 

32486,1 

219092,7 

1666,5 

 

19100000000 

Обласний бюджет Тернопільської області 

6755,7 

16412,4 

287882,0 

217,1 

 

20100000000 

Обласний бюджет Харківської області 

21324,5 

51387,7 

518148,3 

1852,0 

 

21100000000 

Обласний бюджет Херсонської області 

8326,4 

16471,2 

273457,1 

882,8 

 

22100000000 

Обласний бюджет Хмельницької області 

9494,3 

19576,7 

344826,5 

1141,3 

 

23100000000 

Обласний бюджет Черкаської області 

9105,8 

30223,4 

278823,6 

1288,3 

 

24100000000 

Обласний бюджет Чернівецької області 

5844,9 

25522,9 

254838,3 

992,2 

 

25100000000 

Обласний бюджет Чернігівської області 

8348,0 

73864,0 

224719,5 

207,0 

 

26000000000 

Міський бюджет міста Києва 

68602,6 

 

481456,0 

1205,8 

 

27000000000 

Міський бюджет міста Севастополя 

9514,7 

 

69653,8 

269,6 

 

05202000000 

м. Авдіївка 

712,8 

 

 

 

 

01202000000 

м. Алушта 

1056,2 

 

 

 

 

12202000000 

м. Алчевськ 

2343,1 

 

 

 

 

12203000000 

м. Антрацит 

1593,0 

 

 

 

 

01203000000 

м. Армянськ 

632,2 

 

 

 

 

05203000000 

м. Артемівськ 

2334,6 

 

 

 

 

10202000000 

м. Біла Церква 

4601,2 

 

 

 

 

06202000000 

м. Бердичів 

1838,0 

 

 

 

 

08202000000 

м. Бердянськ 

2304,2 

 

 

 

 

07202000000 

м. Берегове 

453,6 

 

 

 

 

10201000000 

м. Березань 

419,1 

 

 

 

 

15202000000 

м. Білгород-Дністровський 

1351,2 

 

 

 

 

09202000000 

м. Болехів 

612,3 

 

 

 

 

13202000000 

м. Борислав 

908,2 

 

 

 

 

10203000000 

м. Бориспіль 

908,3 

 

 

 

 

10204000000 

м. Бровари 

1474,1 

 

 

 

 

12204000000 

м. Брянка 

975,2 

 

 

 

 

10211000000 

м. Буча 

547,3 

 

 

 

 

10205000000 

м. Васильків 

955,9 

 

 

 

 

23202000000 

м. Ватутіне 

415,7 

 

 

 

 

04202000000 

м. Вільногірськ 

544,5 

 

 

 

 

02201000000 

м. Вінниця 

7323,6 

 

 

 

 

14202000000 

м. Вознесенськ 

1069,7 

 

 

 

 

03202000000 

м. Володимир-Волинський 

832,3 

 

 

 

 

05204000000 

м. Вугледар 

344,0 

 

 

 

 

18202000000 

м. Глухів 

773,9 

 

 

 

 

05205000000 

м. Горлівка 

5693,2 

 

 

 

 

05206000000 

м. Дебальцеве 

1060,5 

 

 

 

 

01204000000 

м. Джанкой 

646,3 

 

 

 

 

05207000000 

м. Дзержинськ 

1628,2 

 

 

 

 

05208000000 

м. Димитров 

1255,7 

 

 

 

 

04203000000 

м. Дніпродзержинськ 

5327,2 

 

 

 

 

04201000000 

м. Дніпропетровськ 

19605,8 

 

 

 

 

05209000000 

м. Добропілля 

1640,3 

 

 

 

 

05210000000 

м. Докучаєвськ 

492,1 

 

 

 

 

05201000000 

м. Донецьк 

18140,6 

 

 

 

 

13203000000 

м. Дрогобич 

2075,1 

 

 

 

 

05211000000 

м. Дружківка 

1429,1 

 

 

 

 

17202000000 

м. Дубно 

937,7 

 

 

 

 

08203000000 

м. Енергодар 

1058,8 

 

 

 

 

01205000000 

м. Євпаторія 

2444,7 

 

 

 

 

05212000000 

м. Єнакієве 

2874,5 

 

 

 

 

05213000000 

м. Жданівка 

303,2 

 

 

 

 

06201000000 

м. Житомир 

5920,2 

 

 

 

 

02202000000 

м. Жмеринка 

711,6 

 

 

 

 

04204000000 

м. Жовті Води 

816,9 

 

 

 

 

08201000000 

м. Запоріжжя 

15094,6 

 

 

 

 

11202000000 

м. Знам'янка 

539,4 

 

 

 

 

23203000000 

м. Золотоноша 

672,8 

 

 

 

 

09201000000 

м. Івано-Франківськ 

4831,3 

 

 

 

 

15203000000 

м. Ізмаїл 

1767,2 

 

 

 

 

20202000000 

м. Ізюм 

1194,7 

 

 

 

 

15204000000 

м. Іллічівськ 

1006,0 

 

 

 

 

10206000000 

м. Ірпінь 

1379,9 

 

 

 

 

09203000000 

м. Калуш 

1185,2 

 

 

 

 

22202000000 

м. Кам'янець-Подільський 

2236,9 

 

 

 

 

23204000000 

м. Канів 

422,0 

 

 

 

 

21202000000 

м. Каховка 

600,7 

 

 

 

 

01206000000 

м. Керч 

2922,9 

 

 

 

 

11201000000 

м. Кіровоград 

5600,2 

 

 

 

 

12205000000 

м. Кіровськ 

718,1 

 

 

 

 

05214000000 

м. Кіровське 

553,7 

 

 

 

 

03203000000 

м. Ковель 

1591,4 

 

 

 

 

02203000000 

м. Козятин 

486,8 

 

 

 

 

09204000000 

м. Коломия 

884,6 

 

 

 

 

16202000000 

м. Комсомольськ 

1218,6 

 

 

 

 

18203000000 

м. Конотоп 

1818,5 

 

 

 

 

06203000000 

м. Коростень 

1456,7 

 

 

 

 

05215000000 

м. Костянтинівка 

1774,7 

 

 

 

 

15205000000 

м. Котовськ 

1057,4 

 

 

 

 

05216000000 

м. Краматорськ 

3938,8 

 

 

 

 

05217000000 

м. Красний Лиман 

1042,7 

 

 

 

 

12206000000 

м. Красний Луч 

2482,5 

 

 

 

 

05218000000 

м. Красноармійськ 

1742,5 

 

 

 

 

12207000000 

м. Краснодон 

2189,0 

 

 

 

 

01207000000 

м. Красноперекопськ 

757,4 

 

 

 

 

16203000000 

м. Кременчук 

4834,7 

 

 

 

 

04205000000 

м. Кривий Ріг 

15177,6 

 

 

 

 

17203000000 

м. Кузнецовськ 

856,1 

 

 

 

 

20203000000 

м. Куп'янськ 

1344,0 

 

 

 

 

02204000000 

м. Ладижин 

569,1 

 

 

 

 

18204000000 

м. Лебедин 

407,5 

 

 

 

 

12208000000 

м. Лисичанськ 

2256,6 

 

 

 

 

20204000000 

м. Лозова 

1475,7 

 

 

 

 

16204000000 

м. Лубни 

1142,9 

 

 

 

 

12201000000 

м. Луганськ 

8854,2 

 

 

 

 

03201000000 

м. Луцьк 

4885,1 

 

 

 

 

13201000000 

м. Львів 

14592,7 

 

 

 

 

20205000000 

м. Люботин 

479,0 

 

 

 

 

06205000000 

м. Малин 

646,2 

 

 

 

 

05219000000 

м. Макіївка 

7610,3 

 

 

 

 

04206000000 

м. Марганець 

1127,7 

 

 

 

 

05220000000 

м. Маріуполь 

9631,2 

 

 

 

 

08204000000 

м. Мелітополь 

3132,7 

 

 

 

 

14201000000 

м. Миколаїв 

9842,2 

 

 

 

 

16205000000 

м. Миргород 

900,3 

 

 

 

 

02205000000 

м. Могилів-Подільський 

741,0 

 

 

 

 

13204000000 

м. Моршин 

132,1 

 

 

 

 

07203000000 

м. Мукачеве 

1980,4 

 

 

 

 

04207000000 

м. Нікополь 

2748,5 

 

 

 

 

22203000000 

м. Нетішин 

674,9 

 

 

 

 

25202000000 

м. Ніжин 

1556,4 

 

 

 

 

21203000000 

м. Нова Каховка 

1586,4 

 

 

 

 

13205000000 

м. Новий Розділ 

596,7 

 

 

 

 

03204000000 

м. Нововолинськ 

1261,3 

 

 

 

 

06204000000 

м. Новоград-Волинський 

1298,6 

 

 

 

 

05221000000 

м. Новогродівка 

336,6 

 

 

 

 

24202000000 

м. Новодністровськ 

261,9 

 

 

 

 

04208000000 

м. Новомосковськ 

1517,1 

 

 

 

 

15201000000 

м. Одеса 

19267,0 

 

 

 

 

11203000000 

м. Олександрія 

2041,0 

 

 

 

 

04209000000 

м. Орджонікідзе 

1035,7 

 

 

 

 

17204000000 

м. Острог 

216,8 

 

 

 

 

18205000000 

м. Охтирка 

1207,6 

 

 

 

 

14203000000 

м. Очаків 

231,0 

 

 

 

 

04210000000 

м. Павлоград 

2362,9 

 

 

 

 

12209000000 

м. Первомайськ (Луганська обл.) 

1330,9 

 

 

 

 

14204000000 

м. Первомайськ (Миколаївська обл.) 

1492,8 

 

 

 

 

20206000000 

м. Первомайський 

800,8 

 

 

 

 

10207000000 

м. Переяслав-Хмельницький 

699,2 

 

 

 

 

04211000000 

м. Першотравенськ 

673,9 

 

 

 

 

16201000000 

м. Полтава 

6144,3 

 

 

 

 

25203000000 

м. Прилуки 

1363,2 

 

 

 

 

17201000000 

м. Рівне 

5243,1 

 

 

 

 

10208000000 

м. Ржищев 

158,1 

 

 

 

 

12210000000 

м. Ровеньки 

1879,8 

 

 

 

 

18206000000 

м. Ромни 

1164,2 

 

 

 

 

12211000000 

м. Рубіжне 

1203,8 

 

 

 

 

01208000000 

м. Саки 

633,2 

 

 

 

 

13206000000 

м. Самбір 

648,0 

 

 

 

 

12212000000 

м. Свердловськ 

2517,7 

 

 

 

 

11204000000 

м. Світловодськ 

1202,5 

 

 

 

 

05222000000 

м. Селидове 

1114,0 

 

 

 

 

12213000000 

м. Сєверодонецьк 

2375,9 

 

 

 

 

04212000000 

м. Синельникове 

471,6 

 

 

 

 

01201000000 

м. Сімферополь 

7632,8 

 

 

 

 

22204000000 

м. Славута 

892,5 

 

 

 

 

10209000000 

м. Славутич 

518,1 

 

 

 

 

05223000000 

м. Слов'янськ 

2704,8 

 

 

 

 

23205000000 

м. Сміла 

1491,1 

 

 

 

 

05224000000 

м. Сніжне 

1458,0 

 

 

 

 

22205000000 

м. Старокостянтинів 

896,3 

 

 

 

 

12214000000 

м. Стаханов 

1840,3 

 

 

 

 

13207000000 

м. Стрий 

1361,4 

 

 

 

 

01209000000 

м. Судак 

661,9 

 

 

 

 

18201000000 

м. Суми 

5751,6 

 

 

 

 

15206000000 

м. Теплодар 

191,9 

 

 

 

 

04213000000 

м. Тернівка 

686,4 

 

 

 

 

19201000000 

м. Тернопіль 

4865,4 

 

 

 

 

08205000000 

м. Токмак 

721,1 

 

 

 

 

05225000000 

м. Торез 

1736,0 

 

 

 

 

13208000000 

м. Трускавець 

569,4 

 

 

 

 

07201000000 

м. Ужгород 

2684,3 

 

 

 

 

23206000000 

м. Умань 

1995,0 

 

 

 

 

10210000000 

м. Фастів 

838,5 

 

 

 

 

01210000000 

м. Феодосія 

2040,2 

 

 

 

 

20201000000 

м. Харків 

26044,6 

 

 

 

 

05226000000 

м. Харцизьк 

2161,9 

 

 

 

 

21201000000 

м. Херсон 

7313,6 

 

 

 

 

22201000000 

м. Хмельницький 

5737,7 

 

 

 

 

02206000000 

м. Хмільник 

444,8 

 

 

 

 

07204000000 

м. Хуст 

660,0 

 

 

 

 

13209000000 

м. Червоноград 

1800,1 

 

 

 

 

23201000000 

м. Черкаси 

6050,8 

 

 

 

 

24201000000 

м. Чернівці 

5148,5 

 

 

 

 

25201000000 

м. Чернігів 

6137,7 

 

 

 

 

07205000000 

м. Чоп 

141,8 

 

 

 

 

20207000000 

м. Чугуїв 

551,9 

 

 

 

 

05227000000 

м. Шахтарськ 

1384,7 

 

 

 

 

22206000000 

м. Шепетівка 

980,2 

 

 

 

 

18207000000 

м. Шостка 

1771,3 

 

 

 

 

15207000000 

м. Южне 

597,6 

 

 

 

 

14205000000 

м. Южноукраїнськ 

648,7 

 

 

 

 

01211000000 

м. Ялта 

2672,0 

 

 

 

 

09205000000 

м. Яремче 

641,0 

 

 

 

 

05228000000 

м. Ясинувата 

737,1 

 

 

 

 

05301000000 

Амвросіївський р-н 

1132,2 

 

 

 

 

15301000000 

Ананьївський р-н 

775,2 

 

 

 

 

06301000000 

Андрушівський р-н 

965,5 

 

 

 

 

12301000000 

Антрацитівський р-н 

716,1 

 

 

 

 

04301000000 

Апостолівський р-н 

1471,2 

 

 

 

 

14301000000 

Арбузинський р-н 

622,7 

 

 

 

 

05302000000 

Артемівський р-н 

1021,3 

 

 

 

 

15302000000 

Арцизський р-н 

1264,3 

 

 

 

 

20301000000 

Балаклійський р-н 

2026,4 

 

 

 

 

15303000000 

Балтський р-н 

1137,0 

 

 

 

 

06302000000 

Баранівський р-н 

1081,0 

 

 

 

 

20302000000 

Барвінківський р-н 

713,2 

 

 

 

 

10301000000 

Баришівський р-н 

954,4 

 

 

 

 

02301000000 

Барський р-н 

1426,2 

 

 

 

 

25301000000 

Бахмацький р-н 

1226,0 

 

 

 

 

01301000000 

Бахчисарайський р-н 

1885,6 

 

 

 

 

14302000000 

Баштанський р-н 

1123,7 

 

 

 

 

06303000000 

Бердичівський р-н 

820,3 

 

 

 

 

08301000000 

Бердянський р-н 

759,3 

 

 

 

 

07301000000 

Берегівський р-н 

1672,1 

 

 

 

 

19301000000 

Бережанський р-н 

1133,2 

 

 

 

 

14303000000 

Березанський р-н 

683,7 

 

 

 

 

15304000000 

Березівський р-н 

965,9 

 

 

 

 

17301000000 

Березнівський р-н 

1963,5 

 

 

 

 

14304000000 

Березнегуватський р-н 

614,8 

 

 

 

 

21301000000 

Бериславський р-н 

1298,5 

 

 

 

 

02302000000 

Бершадський р-н 

1746,2 

 

 

 

 

15305000000 

Білгород-Дністровський р-н 

1557,5 

 

 

 

 

12302000000 

Біловодський р-н 

670,7 

 

 

 

 

01302000000 

Білогірський р-н (Автономна Республіка Крим) 

1427,7 

 

 

 

 

22301000000 

Білогірський р-н (Хмельницька обл.) 

902,8 

 

 

 

 

21302000000 

Білозерський р-н 

1633,4 

 

 

 

 

12303000000 

Білокуракинський р-н 

575,5 

 

 

 

 

18301000000 

Білопільський р-н 

1339,7 

 

 

 

 

10302000000 

Білоцерківський р-н 

1326,8 

 

 

 

 

15306000000 

Біляївський р-н 

2445,7 

 

 

 

 

20303000000 

Близнюківський р-н 

692,9 

 

 

 

 

11301000000 

Бобринецький р-н 

836,7 

 

 

 

 

25302000000 

Бобровицький р-н 

941,2 

 

 

 

 

20304000000 

Богодухівський р-н 

1039,1 

 

 

 

 

09301000000 

Богородчанський р-н 

1908,0 

 

 

 

 

10303000000 

Богуславський р-н 

970,6 

 

 

 

 

15307000000 

Болградський р-н 

1876,8 

 

 

 

 

25303000000 

Борзнянський р-н 

953,7 

 

 

 

 

10304000000 

Бориспільський р-н 

1737,4 

 

 

 

 

20305000000 

Борівський р-н 

523,0 

 

 

 

 

10305000000 

Бородянський р-н 

1356,0 

 

 

 

 

19302000000 

Борщівський р-н 

1838,3 

 

 

 

 

14305000000 

Братський р-н 

594,9 

 

 

 

 

10306000000 

Броварський р-н 

2345,6 

 

 

 

 

13301000000 

Бродівський р-н 

1626,3 

 

 

 

 

06304000000 

Брусилівський р-н 

514,2 

 

 

 

 

18302000000 

Буринський р-н 

831,4 

 

 

 

 

13302000000 

Буський р-н 

1351,9 

 

 

 

 

19303000000 

Бучацький р-н 

1756,9 

 

 

 

 

20306000000 

Валківський р-н 

836,3 

 

 

 

 

25304000000 

Варвинський р-н 

544,7 

 

 

 

 

08302000000 

Василівський р-н 

1642,2 

 

 

 

 

04302000000 

Васильківський р-н (Дніпропетровська обл.) 

858,7 

 

 

 

 

10307000000 

Васильківський р-н (Київська обл.) 

1580,6 

 

 

 

 

16301000000 

Великобагачанський р-н 

721,4 

 

 

 

 

07302000000 

Великоберезнянський р-н 

807,4 

 

 

 

 

08303000000 

Великобілозерський р-н 

230,5 

 

 

 

 

20307000000 

Великобурлуцький р-н 

709,0 

 

 

 

 

21303000000 

Великолепетиський р-н 

516,9 

 

 

 

 

15308000000 

Великомихайлівський р-н 

820,2 

 

 

 

 

05303000000 

Великоновосілківський р-н 

1167,0 

 

 

 

 

21304000000 

Великоолександрівський р-н 

789,1 

 

 

 

 

18303000000 

Великописарівський р-н 

625,0 

 

 

 

 

04303000000 

Верхньодніпровський р-н 

1203,4 

 

 

 

 

21305000000 

Верхньорогачицький р-н 

348,3 

 

 

 

 

09302000000 

Верховинський р-н 

1219,5 

 

 

 

 

14306000000 

Веселинівський р-н 

706,1 

 

 

 

 

08304000000 

Веселівський р-н 

650,3 

 

 

 

 

24301000000 

Вижницький р-н 

1537,7 

 

 

 

 

07303000000 

Виноградівський р-н 

3051,3 

 

 

 

 

21306000000 

Високопільський р-н 

462,3 

 

 

 

 

10308000000 

Вишгородський р-н 

1679,8 

 

 

 

 

08305000000 

Вільнянський р-н 

1135,2 

 

 

 

 

11302000000 

Вільшанський р-н 

472,1 

 

 

 

 

02303000000 

Вінницький р-н 

1591,2 

 

 

 

 

22302000000 

Віньковецький р-н 

755,8 

 

 

 

 

20308000000 

Вовчанський р-н 

1381,5 

 

 

 

 

14307000000 

Вознесенський р-н 

707,4 

 

 

 

 

05304000000 

Волноваський р-н 

2207,2 

 

 

 

 

07304000000 

Воловецький р-н 

818,2 

 

 

 

 

05305000000 

Володарський р-н (Донецька обл.) 

780,4 

 

 

 

 

10309000000 

Володарський р-н (Київська обл.) 

653,7 

 

 

 

 

06305000000 

Володарсько-Волинський р-н 

973,0 

 

 

 

 

03301000000 

Володимир-Волинський р-н 

695,0 

 

 

 

 

17302000000 

Володимирецький р-н 

1878,6 

 

 

 

 

22303000000 

Волочиський р-н 

1477,6 

 

 

 

 

14308000000 

Врадіївський р-н 

577,6 

 

 

 

 

16302000000 

Гадяцький р-н 

1485,1 

 

 

 

 

11303000000 

Гайворонський р-н 

967,1 

 

 

 

 

02304000000 

Гайсинський р-н 

1638,2 

 

 

 

 

09303000000 

Галицький р-н 

1622,3 

 

 

 

 

21307000000 

Генічеський р-н 

1497,2 

 

 

 

 

24302000000 

Герцаївський р-н 

923,8 

 

 

 

 

24303000000 

Глибоцький р-н 

1944,1 

 

 

 

 

16303000000 

Глобинський р-н 

1381,7 

 

 

 

 

18304000000 

Глухівський р-н 

679,4 

 

 

 

 

11304000000 

Голованівський р-н 

907,5 

 

 

 

 

21308000000 

Голопристанський р-н 

1548,9 

 

 

 

 

21309000000 

Горностаївський р-н 

584,7 

 

 

 

 

09304000000 

Городенківський р-н 

1570,9 

 

 

 

 

23301000000 

Городищенський р-н 

1058,9 

 

 

 

 

25305000000 

Городнянський р-н 

900,4 

 

 

 

 

13303000000 

Городоцький р-н (Львівська обл.) 

1797,2