Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Венгерской Республики об экономическом сотрудничестве

ВР Украины
Закон от 10.01.2007 № 552-V
действует с 03.02.2007

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Угорської Республіки про економічне співробітництво

Верховна Рада України постановляє:

Угоду між Урядом України та Урядом Угорської Республіки про економічне співробітництво, підписану 10 лютого 2005 року в м. Києві, ратифікувати (додається).

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
10 січня 2007 року
N 552-V
 

  

 

УГОДА
між Урядом України та Урядом Угорської Республіки про економічне співробітництво

Уряд України та Уряд Угорської Республіки, далі - "Договірні Сторони",

- керуючись бажанням розширювати довгострокові відносини між своїми країнами, звертаючи особливу увагу на посилення традиційних добросусідських відносин;

- бажаючи підтримувати й підсилювати існуючі традиційні економічні відносини;

- з наміром на взаємовигідній основі розвивати та інтенсифікувати економічне, промислове, технічне й технологічне співробітництво;

- переконані, що поглиблення договірних рамок створює сприятливі умові та відповідну основу для подальшого співробітництва;

- в рамках чинного законодавства двох країн та у повній відповідності до їхніх міжнародних зобов'язань;

- з метою посилення транскордонного співробітництва між областями або регіонами,

домовились про таке:

Стаття 1

Договірні Сторони в рамках чинного законодавства своїх держав сприятимуть диверсифікації та розширенню взаємовигідного економічного співробітництва у всіх важливих сферах економічного та суспільного розвитку.

Стаття 2

Беручи до уваги існуючий стан економічних відносин та їхні перспективи, Договірні Сторони погоджуються з тим, що сприятливі умови довготривалого співробітництва існують, серед іншого, в таких сферах:

- промисловості, зокрема в:

- машинобудуванні;

- обробній промисловості;

- автомобільній промисловості;

- хімічній і нафтохімічній промисловості;

- електронній та електротехнічній промисловості;

- в галузі медичних технологій та виробництва медичного устаткування;

- фармацевтичній промисловості;

- металургії;

- сільському господарстві, зокрема в:

- харчовій промисловості;

- переробці та зберіганні сільськогосподарської продукції;

- обміні племінними та генетичними ресурсами в галузі тваринництва;

- енергетиці, зокрема в:

- розвитку й відновленні електростанцій та розподільчих мереж високої напруги;

- розвитку та відновленні системи нафто- й газотрубопроводів;

- георозвідці, видобуванні й підготовці мінеральної сировини та корисних копалин, а також обробці, подальшій їхній переробці та реалізації;

- виробництві електричного обладнання та приладів;

- технології пакування;

- будівельній промисловості;

- у галузі комунікацій;

- обчислювальній техніці та інформаційних технологіях;

- транспорті, вантажних перевезеннях, логістиці;

- розвитку прикордонної інфраструктури;

- охорони навколишнього середовища;

- водного, лісового господарства;

- туризмі;

- стимулюванні інвестицій;

- співробітництві між підприємствами малого та середнього бізнесу;

- освіти;

- розвитку людських ресурсів;

- охорони здоров'я;

- науки і технологій.

Стаття 3

Договірні Сторони намагатимуться за допомогою відповідних засобів розширювати та інтенсифікувати співробітництво, зокрема, через:

- сприяння налагодженню зв'язків і посилення співробітництва між відповідними органами виконавчої влади з питань економічної політики, урядовими установами, фаховими організаціями, підприємницькими об'єднаннями, палатами, регіональними й місцевими органами, стимулювання обміну економічною інформацією, що становить взаємний інтерес, а також візитами своїх представників і делегацій представників техніко-економічних галузей;

- обмін інформацією щодо пріоритетів розвитку та сприятимуть участі підприємців у проектах розвитку;

- сприяння встановленню нових та розширенню існуючих контактів між діловими колами двох країн, стимулювання візитів, зустрічей та інших видів контактів між фізичними та юридичними особами;

- обмін підприємницькою інформацією згідно з чинним законодавством своїх держав, стимулювання участі у виставках та ярмарках, організації бізнес-заходів, семінарів, симпозіумів та конференцій;

- сприяння підсиленню участі приватних, малих та середніх підприємств бізнесу у двосторонніх економічних відносинах;

- стимулювання співробітництва у наданні маркетингових, консультаційних та фахових послуг у сферах, що становлять взаємний інтерес;

- стимулювання фінансових установ та банківського сектору у встановленні більш тісних відносин і, відповідно, поглиблення їхнього співробітництва;

- стимулювання інвестиційної діяльності, створення спільних підприємств, відкриття представництв і дочірніх підприємств;

- сприяння міжрегіональному й транскордонному співробітництву та співробітництву на міжнародному рівні в питаннях, що становлять взаємний інтерес.

Стаття 4

1. Уклавши цю Угоду, Договірні Сторони створюють Спільну Комісію з питань економічного співробітництва між Україною та Угорською Республікою (далі - Спільна Комісія), засідання якої скликаються на прохання будь-якої з Договірних Сторін і проводяться почергово в Україні та Угорській Республіці.

2. До завдань Спільної Комісії, зокрема, належить таке:

- обговорення розвитку двосторонніх економічних відносин;

- визначення нових можливостей для подальшого розвитку майбутнього економічного співробітництва;

- розробка пропозицій щодо покращення умов економічного співробітництва між підприємствами двох країн;

- надання пропозицій щодо застосування Угоди.

3. Спільна Комісія складається з української та угорської частин.

Очолюють окремі частини голови, яких призначають, відповідно, Договірні Сторони.

Голови частин Комісії визначають секретарів своїх частин.

Спільна Комісія в межах своєї компетенції створює робочі групи для розгляду окремо визначених питань, визначивши наперед їхні завдання та період діяльності.

4. Засідання Спільної Комісії проводяться, як правило, один раз на рік.

Голови частин Спільної Комісії визначають час та день скликання чергового засідання, а також порядок денний, не пізніше ніж за місяць до проведення запланованого засідання.

За погодженням голів до порядку денного можуть включатися також попередньо непогоджені питання.

За ініціативою одного з голів частини Спільної Комісії може скликатися позачергове засідання.

Частини, на власний розсуд, можуть запросити консультантів та фахівців на засідання частин Спільної Комісії.

Робочими мовами засідань Спільної Комісії є українська, угорська та англійська.

5. Протокол засідання Спільної Комісії складається українською та угорською мовами відповідно.

6. Між засіданнями Спільної Комісії питання, які підпадають під сферу компетенції Спільної Комісії, розглядаються головами частин або, відповідно до їхніх вказівок, секретарями.

7. Розбіжності між Договірними Сторонами щодо тлумачення або застосування цієї Угоди вирішуються в рамках Спільної Комісії.

Стаття 5

Ця Угода застосовується без шкоди для зобов'язань, які випливають із членства Угорської Республіки в Європейському Союзі, та відповідно до таких зобов'язань. Відповідно, положення Угоди не можуть застосовуватися або тлумачитися таким чином, щоб анулювати або іншим чином вплинути на зобов'язання, що відображені в Угоді про Європейський Союз або в Угоді про партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами, їх державами-членами і Україною від 14 червня 1994 року.

Стаття 6

Ця Угода набуває чинності з дати обміну повідомленнями про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття цією Угодою чинності. Ця Угода укладається строком на три роки і автоматично продовжується на наступні однорічні періоди, якщо жодна Договірна Сторона за три місяці до завершення терміну дії Угоди письмово не повідомить іншу Договірну Сторону про свій намір припинити її дію.

За взаємною згодою Договірних Сторін до положень цієї Угоди можуть вноситися зміни або доповнення. Такі зміни або доповнення оформлюються додатковими Протоколами, які становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди.

Вчинено у м. Київ "10" лютого 2005 року в двох дійсних примірниках, кожний українською, угорською та англійською мовами, при цьому всі тексти є рівноавтентичними. У випадку виникнення розбіжностей у тлумаченні, переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

ЗА УРЯД УКРАЇНИ 

ЗА УРЯД УГОРСЬКОЇ
РЕСПУБЛІКИ
 

Опрос