Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Украиной и Республикой Перу

ВР Украины
Закон от 16.03.2006 № 3577-IV
действует с 25.04.2006

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Договору про дружні відносини і співробітництво між Україною та Республікою Перу

Верховна Рада України постановляє:

Договір про дружні відносини і співробітництво між Україною та Республікою Перу, підписаний 15 липня 2004 року в м. Києві, ратифікувати (додається). 

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
16 березня 2006 року
N 3577-IV
 

 

 

ДОГОВІР
про дружні відносини і співробітництво між Україною та Республікою Перу

Україна та Республіка Перу, далі - "Договірні Сторони",

бажаючи розширювати і зміцнювати відносини дружби і співробітництва на принципах суверенної рівності та взаємної поваги,

бажаючи підняти відносини між ними на якісно новий рівень, який відповідав би сучасним політичним, економічним та соціальним реаліям,

керуючись цілями і принципами Статуту Організації Об'єднаних Націй,

виходячи з концепції примату міжнародного права і загальнолюдських цінностей,

підтверджуючи, що дотримання основних прав і свобод людини є невід'ємною умовою зміцнення міжнародного миру і безпеки,

домовились про таке:

Стаття 1

Договірні Сторони розвиватимуть відносини між собою у дусі дружби та співробітництва, на основі суверенної рівності двох держав, відстоюючи принцип мирного вирішення спорів, невтручання у внутрішні справи, поваги до національних меншин, права народів на самовизначення, виконання міжнародних зобов'язань, а також у дусі партнерства і співробітництва.

Стаття 2

Договірні Сторони координуватимуть свої зусилля з метою підтримання та зміцнення миру в усьому світі, нерозповсюдження та заборони зброї масового знищення, досягнення загального і повного роззброєння, що охоплює як ядерні, так і звичайні види озброєння під міжнародним контролем відповідно до національних законодавств та міжнародних зобов'язань у цій сфері.

Стаття 3

1. Договірні Сторони розвиватимуть взаємовигідне і всебічне співробітництво головним чином в таких сферах: в галузі торгівлі, економіки, науки і технологій, культури, освіти, охорони здоров'я, засобів масової інформації, туризму та спорту на основі принципів рівності та взаємної заінтересованості.

2. Договірні Сторони сприятимуть підписанню угод про науково-технічне співробітництво, які передбачатимуть спеціальні важелі та механізми здійснення двостороннього співробітництва.

Стаття 4

1. Договірні Сторони сприятимуть у відповідності з внутрішнім законодавством та виходячи з міжнародних зобов'язань, створенню договірно-правової бази, що стимулюватиме розвиток торгівлі та інших видів економічного співробітництва між двома державами, включаючи заохочення та взаємний захист інвестицій.

2. Договірні Сторони всіляко сприятимуть розвитку різних форм співробітництва між державними та приватними установами обох країн, відповідно до чинного законодавства кожної із Договірних Сторін та норм міжнародного права.

Стаття 5

Договірні Сторони співпрацюватимуть в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання екологічно чистих технологій при розробці та раціональному використанні природних ресурсів на основі взаємної заінтересованості та згідно з нормами міжнародного права, в рамках глобальних конвенцій, сторонами яких вони є.

Стаття 6

Договірні Сторони, намагаючись забезпечити необхідні умови для зближення та дружби між народами двох держав, всіляко сприятимуть розширенню контактів як між громадянами, так і між державними і недержавними організаціями, асоціаціями, навчальними і культурними закладами, науково-дослідними інститутами, молодіжними і спортивними організаціями двох держав, а також громадськістю в цілому.

Стаття 7

Договірні Сторони сприятимуть розвитку культурних і освітніх зв'язків розвиваючи культурний обмін та пропаганду культурних досягнень кожної з держав на території другої держави, поглиблюючи співпрацю та розроблюючи спеціальні програми.

Стаття 8

1. Договірні Сторони здійснюватимуть обмін досвідом та співпрацюватимуть у справі боротьби з організованою злочинністю, з міжнародним тероризмом, з незаконним міжнародним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, зброї, підробкою грошових знаків, державних та інших цінних паперів, повітряним та морським піратством, контрабандою усіх видів, включаючи незаконне переміщення через кордони культурних цінностей, у рамках міжнародного співробітництва в цих галузях.

2. Договірні Сторони прагнутимуть укласти додаткові угоди щодо взаємної правової допомоги в цивільних і кримінальних справах.

Стаття 9

Розбіжності, які можуть виникнути у тлумаченні та застосуванні положень цього Договору, вирішуватимуться шляхом проведення прямих консультацій та переговорів між Договірними Сторонами. У випадку неможливості досягнення згоди в результаті проведення консультацій, Договірні Сторони можуть використовувати інші процедури, передбачені міжнародним правом.

Стаття 10

1. Цей Договір підлягає ратифікації відповідно до внутрішньодержавних процедур кожної із Договірних Сторін і набуває чинності в день обміну ратифікаційними грамотами.

2. Договір укладається строком на десять років. Його дія автоматично продовжуватиметься на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Договірних Сторін не пізніше ніж за один рік до закінчення відповідного періоду не заявить про свій намір припинити дію цього Договору.

Стаття 11

Цей Договір буде зареєстрований в Секретаріаті ООН відповідно до статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Вчинено в м. Києві 15 липня 2004 року в двох примірниках, кожний українською та іспанською мовами, причому обидва тексти є автентичними.

 

ЗА УКРАЇНУ 

ЗА РЕСПУБЛІКУ ПЕРУ 

Опрос